πα½ B ^
-1
P.A.Semi - 2021-01-30 .. 2021-02-04     

Vyvracení Ministerských Lží a Dezinformací o Koronaviru

Původní text stránky Ministerských Lží a Dezinformací, kterou uveřejnilo naše MZČR, (archiv stránky (*) je z 2021-01-28) jsou v levém sloupci, a kde jsem do něj zasáhl, je původní text přeškrtnutý a červeně oprava...
A k tomu je mé vysvětlení v pravém sloupci, mimo jiné i proto, že jsem měl tu "čest" být zde také zmíněn...

Obsah: Dezinformace, lži, hoaxy a alternativní fakta o covid-19 | Jak nenaletět dezinformacím | Vakcína je údajně škodlivá | Dlouhodobá účinnost vakcíny je neznámá | Každá z vakcín bude jinak účinná | Očkování je pokusem na lidech | Vědci zkouší na lidech novou, nevyzkoušenou a neetickou technologii mRNA | Způsobí vakcína genetické vady? | Tato vakcína nezpůsobuje nemoc samotnou | Očkování může způsobovat neplodnost | Nechají se nejprve očkovat „elity“? | Očkování nebude mít význam pro ty, co nemoc prodělali | K získání kolektivní imunity by stačilo promořit populaci | Nestačí naočkovat jen rizikové skupiny | Farmaceutické firmy záměrně tají vedlejší účinky vakcín | Vakcíny obsahují hliník, který je zdraví škodlivý | Jak je možné, že nemáme lék, ale máme vakcínu?! | Je Covid-19 jenom horší chřipka? | Očkování jako nový totalitní nástroj | Covid-19 vypustili ... | Antigenní testy jsou nespolehlivé | Nošení roušek je nebezpečnější než ... | Lockdowny - Nástroj utrpení | Závěr

(Zřejmě tu stránku na MZ ČR psali pro blbce, nebo ten, kdo to psal, není úřední šiml, ale osel, protože hned úvod je usvědčuje...)

Původní obsah stránky MZ ČR Vysvětlení P.A.Semi

Dezinformace, lži, hoaxy a alternativní fakta o covid-19

Intenzivní a permanentní kampaň se vede proti vakcínám na covid-19, zejména vůči společnostem (Pfizer, Astra Zeneca a další), které vakcíny vyvíjejí.


Nadpis stránky (*) je "Dezinformace, lži, hoaxy a alternativní fakta o covid-19".

Naivní člověk by si mohl myslet, že Dezinformace jsou ty Informace z Internetu, a jejich ministerská vysvětlení je vyvracejí...

Ve skutečnosti je to naopak, a ta stránka obsahuje to, co má v nadpisu, tedy Dezinformace a Lži, ale jsou to Dezinformace a Lži Ministerských Úředníků postavené proti Informacím z Internetu, což z toho nadpisu není hned zřejmé, ale je to zřejmé brzy, jak to člověk čte dál...

(Vážený Ministerský Úředníku, který jste zplodil tento paskvil, přečtěte si prosím první bod svých pravidel...)

Jak nenaletět dezinformacím
1. Vždy ověřte zdroj informace.
2. Nesuďte text jen podle nadpisu, přečtěte si článek celý.
3. Ověřte si informaci i jinde, v jiném (důvěryhodném) médiu či na odborném portále.

Níže uvádíme nejčastější dezinformace a hoaxy spojené mimo jiné právě s očkováním proti covid-19.

První bod pravidel je správné doporučení:
1. Vždy ověřte zdroj informace.

Následují ale (velkou většinou) neozdrojované částečné ukázky názorů z Internetu, bez odkazu na původní zdroj, aby si to člověk nemohl přečíst celé, co tam skutečně psali, (a v případě Václava Klause a MUDr. Jiřího Berana loni v prosinci pro jistotu ani nenapsali, co tito říkali, protože nechtějí, abyste to věděli nebo o tom přemýšleli, třeba že tento Lékař objevil další Lék na Covid, ale jeho tiskovou konferenci prý neodvysílali a ten lék z lékáren stáhnuli, protože nechtějí, aby byl k dispozici... Osobně znám člověka, kterému MUDr. Beran Isoprinosine předepsal, úspěšně a rychle se tím vyléčil, ale až poté, co našel lékárnu, která se tím předzásobila, když to pět jiných lékáren nemělo k dispozici...),

a k tomu je připojené "Vysvětlení" anonymního Úředníka na Ministerstvu (nebo to Ministerstvo stáhnulo někde z Internetu a podpořilo svou Autoritou?),
které je bez odkazu na zdroj informace, protože zřejmě "autorita" úředníků je nezpochybnitelná a nepotřebuje se opírat o nějaké lékařské nebo vědecké zdroje... (Víte, je významný rozdíl mezi Autoritou a Mocí, a zejména v režimech zvaných "Autoritativní" se to plete...)
A ovšem leckterá ta jejich ministerská vysvětlení jsou bludy a lži.Pokud byste chtěli šířit odkaz na tuto stránku, použijte prosím https://pi-alpha.org/MzDesinfo, kde je přesměrování na případnou aktualizovanou verzi. Pokud se chcete odkazovat na konkrétní znění k určitému datumu, použijte to, co vidíte v prohížeči jako adresu stránky...

Odkazy na zdroje (většinou anglicky) uvádím jako hvězdičky v závorce, případně otazník v závorce je odkaz na hledání duckduckgo, což je férovější varianta jako Google, kde si můžete k danému tématu něco vybrat sami... (Šedé tlačítko + v pravém horním rohu buňky tabulky rozbalí odkazy na konec této buňky...)

Pro delší čtení se obecně odkazuji na své příspěvky ve vlákně o Zrušení Povinnosti Očkování, kde průběžně uvádím odkazy na různé poměrně kvalitní zdroje s komentáři...

Kde neuvedu odkaz na Zdroj, jedná se o můj relativně (vzhledem k "běžné populaci" i vzhledem k ale jen některým "odborníkům") kvalitně Informovaný Názor, a kde uvedu odkaz na Zdroj, jedná se o moji Interpretaci a Zkratku daného Zdroje...

Pokud o něčem z toho, co zde píšu, pochybujete, což je zcela legitimní postoj, tak si prosím přečtěte ten Zdroj, pokud ho uvedu, na základě kterého jsem došel ke svému Názoru, který zde prezentuji...

Pokud je někde odkaz na Video, ale bylo tam smazáno, po upozornění je mohu nahrát někam jinam... Všechna videa, na která se odkazuji, mám archivovaná, i když je Digi-žháři v Youtube smažou...
Analogicky, pokud nějaký odkazovaný článek není k dispozici a zajímal by vás, zkuste jej vyhledat pomocí https://web.archive.org/web/*/https://server/cesta , nebo na požádání mohu poslat archivovanou kopii...

Kde je slovo "prý", někde jsem to četl a jen středně jsem tomu důvěřoval a odkaz si nemohu vzpomenout, abyste mohli sami posoudit, jak moc to bylo věrohodné, takže o tom také pochybujte... (Prostě se našli takoví, kteří danou věc tvrdí...)
Kde je slovo "zřejmě", tam se něco domnívám, že to tak je, ale lépe to doložit třeba odkazem neumím...

A ještě to zdůrazním: Nejsem Neomylný, a snažím se z Chyb poučit...
(Což by si měl připomínat leckdo... Čím větší Blb, tím spíš si myslí, že je neomylný...)

Vakcína je údajně škodlivá

Dezinformace
Vakcinace je nezdravá. Podle serveru Skrytá pravda se firma AstraZeneca vyvázala z odpovědnosti za případné škody, což má být důkaz nebezpečnosti této vakcíny.

Vysvětlení
Každá vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy na desítkách tisíc lidí, které odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. U registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost.

Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh. Zdravotničtí pracovníci, ale i pacienti hlásí podezření na případné nežádoucí účinky, které se průběžně na evropské úrovni vyhodnocují.

Vakcína proti nemoci covid-19 je jedním z jednoznačných kroků, jak dlouhodobě a doufejme, že i natrvalo zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. V minulosti zavedení vakcinace pomohlo ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např. pravých neštovic, dětské obrny či záškrtu).

Článek jsem nečetl, protože tu na něj není odkaz...
Ale i letmým pohledem na titulek - ten neuvádí "Vakcinace je nezdravá", jak se snaží podstrčit úřední osel... (Tedy jako "dezinformace" se v tomto případě jeví to, co podstrkují Ministerští Úředníci tomuto článku...)

Titulek článku má pravdu, farmaceuti se vyvázali z Odpovědnosti za případné škody... (asi bych na to našel zdroj (?)...)

Sochu Ježíše Krista do článku o Lžích a Dezinformacích o Vakcínách dali na první místo proč ?

---

Farmaceuti sice tvrdí, že to vyzkoušeli na dobrovolnících, ale je to snad nějak důvěryhodně doložené? (Tedy - kdo jim to "Věří", a není ta víra třeba poněkud fanatická?)

Testy dlouhodobé bezpečnosti nebyly dosud provedeny, takže o dlouhodobé bezpečnosti této "biotechnologie" nelze říct s určitostí nic ani tak, ani tak...
Pokud někdo tvrdí, že tato "vakcína" nebude mít žádné dlouhodobé negativní účinky, tak je zřejmě (falešný) prorok, protože to není možné vědět bez dlouhodobého sledování, na které nebyl dosud čas...

---

Vakcíny (obecně) mají dlouhodobé účinky, některé jsou žádoucí - kvůli tomu se ta vakcína obvykle podává, a některé ty dlouhodobé účinky jsou nežádoucí - třeba auto-imunitní poruchy (* * *) mimo mnoha jiného, a je to častěji než vyjímečně...
Pokud má nějaký Ministerský Úředník dojem, že to není Pravda, tak ať to laskavě doloží nějakou Studií, porovnávající na dostatečných statistických vzorcích očkované a neočkované děti...
Tyto studie prý nebyly nikdy provedeny... A když byly provedeny, tak byly zameteny pod koberec, protože se opakovaně ukázalo, jak jsou očkované děti celkově nemocnější (* * * * * *->*)...
(Ještě jednou - pokud máte Dojem, že to tak není, tak ho doložte nějakou Studií! Protože Studií dokazující souvislost celkové nemocnosti dětí s vakcinací je dost...)

Je ta "vakcína" proti Covid u nás opravdu registrovaná? V USA registrovaná není, zavedli to tam prý jako "Emergency Use Authorization" (*) bez registrace...

To "kontinuální sledování" znamená, že je to dosud "Experimentální Technologie". Viz Norimberský Kód a viz Bioetická deklarace - Experimentální Technologie nesmí být povinné, a ani žádné Terapie atd...

Nevím, jak v netransparentních databázích Evropského svazu, ale v USA v systému VAERS se odhaduje, že je tam hlášeno 1% nežádoucích účinků (*), ale obecně i u nás v Evropě - jsou hlášeny jen ty příznaky, které se objeví do týdne po očkování, ale ty, které se rozvíjejí postupně, třeba alergie a další, tam hlášeny nejsou vůbec, protože bez plošného statistického vyhodnocení se to těžko prokazuje...

Odstavec na konci, začínající "Vakcína proti nemoci covid-19 je jedním z jednoznačných kroků", je jenom Propaganda Fanatiků Vakcinačního Kultu, který šíří nedoložené Dojmy a Obchodní Triky Farmaceutů a virtuálně "upaluje" Heretiky, kteří s Dogmaty tohoto Kultu nesouhlasí...

Vakcíny byly zavedeny až dlouho poté, co úmrtnost na ty nemoci klesla skoro na nulu (* *), nejspíš díky Hygieně a Aspirinu...
Některé vakcíny zejména v Africe významně zvyšují celkovou mortalitu na ostatní nemoci, i když proti té své nemoci třeba chrání (*)...

Vakcína nebude účinná

Dezinformace Názor:
Vakcína vyvinutá za tak krátkou dobu nebude účinná, protože uvést vakcínu na trh trvá obvykle dlouhé roky. Farmaceutickým firmám jde pouze o zisk, a nikoliv o bezpečí lidí.

Vysvětlení Lži a Propaganda MZČR:
Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS a MERS. Týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry, mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro nový virus. Vzhledem k celosvětovému šíření viru se do výzkumu mohlo zapojit více zařízení a po celém světě mohlo být do studií zařazeno větší množství lidí mnohem rychleji. Navíc ke stanovení účinnosti vakcíny je zapotřebí, aby byli testovaní vystaveni viru v přirozeném prostředí. U méně běžných onemocnění toto může trvat léta. Díky celosvětové pandemii se však data podařilo nasbírat v krátkém čase. Farmaceutické firmy jsou také ochotné investovat do výzkumu mnohem více finančních i lidských zdrojů.

Hodnocení vakcíny probíhá podle obvyklých standardů pro zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti. Rozhodnutí o registraci vakcín je podloženo všemi potřebnými údaji. Urychlují se zejména administrativní kroky. Kritéria pro registraci vakcín jsou však přísnější než pro léky, protože takový přípravek se aplikuje zdravé populaci. V žádném případě tak nedochází k urychlení v té části klinických studií týkající se bezpečnosti.

Dlouhodobá účinnost vakcíny je neznámá

Neozdrojované tvrzení "z Internetu" má částečně pravdu, s výhradou, že "nebude účinná" nelze předem vědět ani tak, ani tak...

Farmaceutickým firmám jde obvykle především o zisk. Zisk získávají z nemocnosti lidí. Leckteří "protestující" proti vakcínám jsou vlastně takoví hodní a naivní lidé, kteří nejsou schopní nebo ochotní pochopit nebo připustit, že ten nedostatek oficiálních bezpečnostních testů (* * *) při známé gigantické škodlivosti, což není jenom autismus, není náhoda, ale záměr...
Oni se třeba domnívají, že by těmi testy v USA "poškodili" vakcinační business za 65 miliard dolarů ročně, ale ve skutečnosti by tím poškodili farmaceutický business za biliony dolarů (US $ trillions), ve kterém Farmaceuti Těží Zisky z Nemocnosti, kterou vakcínami způsobují, a kdyby to netrvalo již několik dekád, mohlo by se zdát, že to není schválně...
Protože vakcína stojí $20 a to by oželeli, ale léčba autistického dítěte stojí $5 million (*), a o ty nechtějí Farmaceuti přijít...
(Tedy je to ve skutečnosti ještě o hodně horší, než to na první pohled vypadá...)

Víte, ale v případě té Biotechnologie zvané "Vakcína" proti Covid, názor, že jim jde pouze o zisky, je možná příliš optimistický, protože leckteří deklarovali svůj zájem na redukci populace vakcinací...

---
Všechny dřívější vakcíny na viry SARS a MERS byly zrušeny, protože se při pokusech na zvířatech ukázalo, že dochází k Antibody Dependent Enhancement (ADE) (*) , kdy ta vakcína zesiluje účinky nemoci...
Zřejmě proto byly tentokrát testy na zvířatech vynechány...

Prý "do výzkumu se mohlo zapojit více zařízení"... To se na první pohled zdálo... Ale všichni odstoupili nebo to zdržují a je jediné dostupné řešení, to nejhorší (nevyzkoušené genetické modifikace)... Ti ostatní tam byli jenom jako Kompars, aby to vypadalo, že budeme mít Iluzi Svobodné Volby... (Nyní 2020-02-01 tu schválili další - a zase je to mRNA Biotechnologie a ne konvenční vakcína...)

Farmaceutické firmy do toho zřejmě moc neinvestovaly, protože jim to platila Americká Vláda předem...

Věta "Rozhodnutí o registraci vakcín je podloženo všemi potřebnými údaji." je Lež... Viděli jsme protokol z Listopadu 2020 týden před registrací, a ty potřebné údaje tam byly zcela nedostatečné... (*)

Věta "Urychlují se zejména administrativní kroky" je také Lež... Urychlili to především vynecháním testů na zvířatech a vynecháním všech dlouhodobých testů...
Tvrzení "V žádném případě tak nedochází k urychlení v té části klinických studií týkající se bezpečnosti" je zcela lživé... Tohle je Propaganda a Fanatické Lži Vakcinačního Kultu... Je možné, že tomu leckdo ještě slepě věří...?

Každá z vakcín bude jinak účinná

Dezinformace Evidentní:
Každá z vakcín bude mít jinou účinnost, a proto by měl mít každý právo vybrat si, kterou vakcínou bude naočkován.

Vysvětlení Ministerské lži:
Přestože se hodně diskutuje o účinnosti jednotlivých vakcín, u všech registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a jakost.

První registrovaná vakcína od společnosti BioNTech/Pfizer vyžaduje zvláštní podmínky skladování (-70 °C) a tedy nelze ji distribuovat do ordinací praktických lékařů. V žádném případě však kvůli tomu není dotčeno právo každého být informován o té které vakcíně a rozhodnout se. Očkování je dobrovolné.

Všechny registrované léčivé přípravky mají také stanovené indikace a kontraindikace. Každý by se tak měl řídit i doporučením svého lékaře, který zná jeho celkový zdravotní stav.

Kromě toho, že vakcíny Pfizer a Moderna jsou v podstatě totéž (mRNA Biotechnologie), a jiné tu nejsou dosud k dispozici,
tak ale je snad evidentní, že žádné dvě rozdílné Technologie nedávají stejné výsledky a stejné nežádoucí účinky?
(Opomineme-li názor některých Fanatiků Vakcinačního Kultu, že všechny vakcíny jsou 100% účinné a 100% bezpečné...)


Tak prý "zaručena jejich bezpečnost a účinnost a jakost"? Kdo za ni ručí a čím ?! Není to nijak zaručené...
Sám výrobce si není jistý ani Bezpečností, ani Účinností... Jistý si je jedině Fanatik!
Ohledně Jakosti - v Kalifornii museli stáhnout 330,000 dávek vakcíny Moderna (*), protože se ukázalo, že zrovna jedna "šarže" má zvýšené množství nežádoucích účinků a alergických reakcí... (Je to logické, oni to nejsou schopni vyrobit pokaždé zcela stejné, to je jako když vaříte polévku, někdy se to třeba nepovede...)

Vakcínu za těchto podmínek -70°C distribuují mimo jiné prý proto, ABY to nedostal nikdo "nepovolaný" do ruky a nemohl to předat na zkoumání... To dostanou jen zaručeně loyální kati...

Není žádný Informovaný Souhlas, pokud jsou Informace Cenzurovány a nahrazovány obecnými lžemi...
Ohledně "dobrovolné" - jak kdo... Je to jedno, jestli to vynucuje stát direktivou, nebo zaměstnavatel nebo dopravce vydíráním... Dobrovolnost se tak brzy stává jen Iluzí, pouze se liší, kdo to vynucuje a jak...

Ohledně "indikace" ? Jakou že má Indikaci tahle Bio-Technologie nazývaná nesprávně "Vakcína" ?

Ohledně "kontra-indikací" - třeba ve Velké Británii to nesmí dostávat těhotné ženy (*), ani WHO to nedoporučuje (*), a také tam doporučili, že to nesmí dostávat nikdo, kdo bere trvale nějaké další léky (*), protože Interakce s jinými léčivými přípravky nejsou dosud známé. Z poznámek o registraci v EMA v Evropském Svazu je zřejmé, že studie Lékových Interakcí byly vynechány (*). Který Senior nebere nějaké léky trvale? A upozornili nás v Čechách stejně jako Brity?!

Očkování je pokusem na lidech

Dezinformace Názor:
Vláda kráčí ve stopách Mengeleho. Přednostně budou očkovány ty skupiny obyvatel (chronicky nemocní, starší 65 let apod.), které byly ze studií očkovacích látek vyloučeny.

Vysvětlení
Klinická hodnocení se z etických důvodů neprovádějí pouze na dětech a těhotných. Účinnost vakcín se naopak vyhodnocuje jak u osob starších 65 let, tak u pacientů s dalšími chorobami (např. astma, chronické onemocnění plic, diabetes či vysoký krevní tlak).

Vakcínu (BioNTech/Pfizer i Moderna) tentokrát zkoušeli i na Seniorech, přestože někdy v počátku byla informace, že to prý Moderna zkoušela jen na lidech do 55 let... (někde jsem to četl a teď to už nejde dohledat...?)
Je dost možné jim věřit, že to na nich zkoušeli, protože jsou zprávy, že jich několik při těch testech zemřelo... (*) Farmaceut samozřejmě jako vždy popírá, že by to mělo souvislost s vakcínou, i když je ta souvislost velmi zřejmá...
Pokud starý člověk zemře "s Covidem", je hlášen jako úmrtí "na Covid". Pokud starý člověk zemře pár dní nebo hodin po očkování, je to prý přirozené úmrtí na stáří a nikde hlášen není? Pokud to ovšem není tak zřejmý případ, aby prolomil Cenzuru...

Navíc je nutné poznamenat, že při těch testech v té "Placebo" skupině ti účastníci dostávají jinou nebezpečnou vakcínu, nedostávají nějaký neškodný slaný roztok (*)... Takže ta úmrtí při testech je i ve skupině "Placebo" nutné počítat jako úmrtí na Očkování...

Očkovaní budou prý následující dva roky pečlivě sledováni (*). Tedy je to po dobu dvou let Experimentální Technologie, dokud výsledky těch dlouhodobých testů nebudou nezávisle vyhodnoceny...

Když tu ale zaregistrovali vakcínu AstraZeneca (tu z opičích adenovirů?), v ČT24 opakovaně říkali, že Francie a ještě jedna země ji nebudou dávat seniorům, protože výsledky testů na seniorech nejsou dosud k dispozici, ale že v Čechách žádné takové omezení prý nebude... Řekl bych, že selhaly Principy Předběžné Opatrnosti našich Zdravotních Regulačních Autorit ?!

Vědci zkouší na lidech novou, neznámou technologii, tzv. mRNA

Dezinformace Informace:
Vakcíny farmaceutických společností BioNTech/Pfizer a Moderna pracují na principu tzv. mRNA. Jedná se o neznámou a dosud nevyzkoušenou technologii a nevíme, co v těle napáchá za škody.

Vysvětlení Ministerské Dezinformace:
Přestože jde o nový typ vakcín, na jejich vývoji se pracuje téměř 30 let. Nejedná se tedy o žádnou narychlo vyvinutou metodu.

Více o mRNA covid-19 vakcíně na webu Státního zdravotního ústavu.

Nejedná se o "Vakcínu", ale o "Biotechnologii" ( * * * * * *) nebo možná "Nekonveční Genovou Terapii" (* *), i když Moderna se nyní brání to označovat jako "Genová Terapie"...
Teprve nedávno udělali Podvod, a zařadili to jako "Vakcínu", aby se dostali do kategorie, kde jsou Farmaceuti v USA chráněni před žalobami.
(Možná přesněji - několik lékařů a odborníků v alt-médiích nabádalo, aby se to nazývalo "Biotechnologie" a ne "Vakcína", dost možná i proto, že tím nechtěli kazit pověst jiných vakcín...?)

Zkoušeli to 10 let a neměli žádný úspěšný výstup, který by někdo byl ochoten zaregistrovat... Někdo se domnívá, že to nechtěli zaregistrovat, protože by to neprošlo testy bezpečnosti...

Opomineme-li možnost, že by si tu vakcínu již připravovali předem (no fakt "náhoda", ne?) (*), tak někdo snad z Moderna uváděl, že mu to trvalo několik jednotek dní od té doby, kdy získal genovou sekvenci od Číňanů, než měli podle toho udělanou vakcínu... Pokud vám tohle nepřipadá "narychlo vyvinutá", tak už nevím, co by mělo být "narychlo" ?!
(Tedy oni mají připravený takový "Operační Systém" (*) na tyhle mRNA Genetické Manipulace a mají toho připraveného spoustu dalšího, co budou chtít používat, když jim tohle projde... Tu "Pandořinu Skříňku" s Transhumanismem teprve pootevřeli... Ale zeptejme se k tomu "Transhumanismu", až tím uměle vyšlechtí "Lepší Lidi", co pak udělají s námi ostatními přirozenými, a s našimi dětmi?!)

U nás ani jinde na Západě ten virus prý dosud nikdo neizoloval (*), tedy kromě Číňanů (*), kteří dodali ty genetické informace pro tvorbu mRNA "vakcín" in-silico, mimo jiné i podle odpovědi, jež prý dostala oficiálně nějaká univerzita v Británii, když si to zkusila vyžádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ale je možné, že oni ten Coronavirus spíš nechtějí izolovat, aby to nikdo nemohl pořádně zkoumat, protože podle tří nebo čtyř různých vědeckých studií to je uměle vyrobené (* * * * *! *) a nechtějí poskytovat další důkazy ke zkoumání...

Vakcína způsobí genetické vady

Dezinformace Názor
Vakcíny mohou změnit lidskou DNA a způsobují genetické poruchy srovnatelné s hemofilií, Turnerovým či Downovým syndromem. Vakcíny jsou zločinem proti lidskosti.

Vysvětlení Ministerské Domněnky a Dezinformace:
Vakcína společnosti Pfizer obsahuje genetickou informaci pro tvorbu tzv. spike proteinu, což je stejná bílkovina, jako je na povrchu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19. Po podání vakcíny buňky přečtou genetickou informaci, na základě které začnou vytvářet tzv. spike protein. Imunitní systém člověka bude s tímto proteinem zacházet jako s cizorodou látkou a vytvoří proti němu přirozenou obranu. Pokud očkovaná osoba přijde později do styku s virem SARS-CoV-2, imunitní systém rozpozná spike protein na povrchu viru a bude připraven na něj zaútočit. Vakcína lidskou DNA nemění, ani nezpůsobuje genetické vady. Pokud by měla vakcína měnit lidskou DNA, pak by se náš genetický kód musel měnit po všem, co sníme, nebo při jakékoli infekci jiným mikroorganismem.

Způsobí vakcína genetické vady?

Zpětný přepis mRNA do DNA může dle názorů několika různých odborníků zajišťovat "reverse transcriptase"...
(Dle zatím nedostatečně podloženého názoru jiných odborníků tato Bio-technologie obsahuje CRISPR pro přímou editaci lidské DNA... Odhaduji pravděpodobnost pouze 10-20%, necitujte to jako fakt! Ale asi nikdo to u nás neumí vyvrátit nebo doložit důkazem, nebo snad ano...?)

Věta "Po podání vakcíny buňky přečtou genetickou informaci, na základě které začnou vytvářet tzv. spike protein" je zavádějící... Umí buňky "číst" ? Úředník se snažil vyvarovat pravdivé informace, že tato mRNA bude zabudována do buňek (mimo jádro?) a proto bude vyrábět ten "spike protein"...

Názor "Imunitní systém člověka bude s tímto proteinem zacházet jako s cizorodou látkou a vytvoří proti němu přirozenou obranu." je zajímavý...
Ale Proč by s tím měl imunitní systém zacházet jako s cizorodou látkou ?
A jak dlouho s tím bude zacházet jako s cizorodou látkou, než si na to zvykne ?! Tohle zřejmě neumí nikdo předpovědět s jistotou a kdo tvrdí, že už to předem ví jistě, tak je "falešný prorok"...
Pokud s tím bude neustále zacházet jako s cizorodou látkou a bude se to neustále znovu vyrábět, nebude to ten Imunitní Systém vysilovat ?
A jak Imunitní Systém naloží se všemi těmi buňkami, které to budou vytvářet? To asi bude chvíli trvat, než všechny ty naočkované lidské buňky ten Imunitní Systém zničí ?!

Tohle je podstatné: "Pokud očkovaná osoba přijde později do styku s virem SARS-CoV-2, imunitní systém rozpozná spike protein na povrchu viru a bude připraven na něj zaútočit" U všech vakcín proti různým typům Coronavirus docházelo k Antibody Dependent Enhancement, kde přehnaná imunitní reakce očkovaných zvířat nebo lidí způsobila "Cytokine Storm" a podstatně horší průběh nemoci, často i smrt ze septického šoku... (?)

Takže někteří odborníci se obávají, že ačkoliv třeba nyní naměříme dobré úrovně protilátek, tak ale až přijde tato Epidemie, nebo jiná, která v té vakcíně může být připravena také, tak to všechny ty očkované smete, že se tedy může jednat o Binární Jed a nikdo to tu nemůže vyloučit. (*! *)

Nenechte si nabulíkovat, že to je "nesmysl", jen protože si to nějaký úřední šiml neumí představit, když o tom naopak leckteří odborníci varují tam, kde dosud nebyli zcenzurováni...

Kdekoliv vidíte Cenzuru, tam přehlížíte Lež a Podvod, protože Varující Hlasy byly umlčeny !

Věta "Vakcína lidskou DNA nemění, ani nezpůsobuje genetické vady." je pouhá Domněnka, kterou Úřední Šiml, ale ani Odborníci, nemohou nijak dokázat...
Proti tomu stojí názory mnoha jiných Odborníků, kteří se domnívají o opaku, ale zřejmě jste je z Médií neslyšeli...
Pokud jste nezaznamenali Vědecký Disent, znamená to vždy, že byl Disent umlčen, což vždy znamená, že MainStream něco tají... (Protože u každého vědeckého názoru se najde nějaký Odborník, který s tím nesouhlasí... Pokud žádný takový není slyšet, tak vám Cenzura ucpala uši...)

Věta "Pokud by měla vakcína měnit lidskou DNA, pak by se náš genetický kód musel měnit po všem, co sníme, nebo při jakékoli infekci jiným mikroorganismem." je zavádějící dezinformace a blud.
Tahle Biotechnologie nazývaná nesprávně jako "Vakcína" se nejí, ta se píchá přímo do těla, brzy se dostane přímo do krve.
Některé mikroorganismy mění DNA buňek, to je princip šíření všech virů. Tento je navíc obalen PEG, aby se snáze do buňek dostával...
Člověk se skládá jednak z 10e12 "lidských" buněk, a také ze 100e12 virů a mikro-organismů, které v nás žijí v symbióze... Ta Biotechnologie se nemusí dostat přímo do jádra "lidských" buňek, ale třeba do Mitochondrií, nebo do jiných mikroorganismů v těle. To všechno je náš "genetický kód", nejen těch 46 chromozomů v jádrech buňek...
Kdo umí předpovědět, jaké změny různých Symbiotických Mikroorganismů v lidském těle tato vakcína vyvolá ?!

Vakcína může způsobit nemoc samotnou

Dezinformace
Vakcínou se do těla vpraví samotný virus SARS-CoV-2 a je tak vyšší šance, že nemoc propukne.

Vysvětlení
Žádná z vakcín proti covid-19 neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit nebo se dostávat do buněk, a tedy není schopen infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky. Vakcína není nebezpečná ani nezpůsobí nemoc samotnou.

Tato vakcína nezpůsobuje nemoc samotnou, jiné někdy ano

mRNA Vakcíny Pfizer a Moderna neobsahují celý virus a nezpůsobí Covid...
U leckterých jiných vakcín, třeba Polio nebo Spalničky, to ty vakcíny vyvolávat mohou, celkově ve světě prý většina současných případů Polio pochází z vakcinačních kmenů (*)...

Ale mohou propuknout jiné nemoci a auto-imunitní poruchy a leckterý odborník před tím varuje... (*)

Tvrzení "součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky" je zajímavý názor... Umíte to doložit?! Je jisté, že to u všech lidí bude ten imunitní systém stimulovat stejně? I u imunocompromised ? I u lidí, kteří třeba již mají nějakou auto-imunitní poruchu ? A kdo to zkoušel a vyhodnocoval ?!

Tvrzení "Vakcína není nebezpečná" je Propaganda a "zbožné přání" Fanatika... Vy to neumíte zatím nijak doložit... Stovky lidí na to již zemřely během prvního měsíce aplikace a další měli závažné komplikace (*), a kolik jich bude mít auto-imunitní poruchy se teprve uvidí...

Ano, tato "vakcína" nezpůsobí Covid... Co jiného případně způsobí se teprve uvidí...

--
A ovšem, je závažné podezření některých vědců a lékařů, opřené o dlouhé špatné zkušenosti s vakcínami proti Coronavirus, že takto očkovaní lidé budou všichni smeteni asi tak tři až šest měsíců po očkování (*! * * *) podstatně zhoršeným průběhem Covid! Všechny předchozí pokusy s Coronavirovými vakcínami na zvířatech přesně tohle způsobovaly (pathogen priming, hyper-immune response, virus interference, antibody dependent enhancement), a proto byly tentokrát testy na zvířatech vynechány...
I toto je jeden z důvodů, proč se musí vakcína několik let testovat, než se nasadí plošně...

Mají Úředníci Dojem, že to tak není? Tak ať to dokážou! (Ve všech podobných případech je váha dokazování na straně prokazování bezpečnosti, ne na straně prokazování nebezpečnosti!)

Očkování způsobuje neplodnost

Covid-vakcíny-sterilizace-žen

Dezinformace (nepřesná citace)
Vakcíny způsobují neplodnost či dokonce permanentní sterilizaci, protože ničí protein potřebný k tvorbě placenty.

Vysvětlení Ministerská dezinformace a názor:
Očkovací látka neobsahuje žádnou část koronaviru ani protein syncytin zásadní pro vývoj placenty. V opačném případě by to znamenalo, že každá žena, která nákazu prodělala a má v těle protilátky, by byla neplodná.

Tohle je můj (P.A.Semi) článek a vlastnoručně vyráběná MEME koláž...
(Dostalo se mi nesmírné cti být uveden na stránce Ministerských Lží a Dezinformací, jeden ze čtyř, které mají obrázek, vedle Ježíše Krista, a krabic od mléka a lockdownu, na místě, kde měsíc předtím byl Václav Klaus a MUDr. Jiří Beran...
A výborně to ilustruje absurditu a drzost Ministerských lží a desinformací, třeba i jejich absencí odkazů na zdroje a dezinformacemi...)


A díky tomu, že je to tu na obrázku, tak mě také alespoň část článku přesně citovali a můžeme si to porovnat...

MEME obrázek je psychologicky manipulativní.
Je tam jako ilustrační obrázek, leckteré články v Médiích mají Ilustrační Obrázek...
Je psychologicky silný (násilný?), aby přitáhl pozornost k důležitému problému, který by dle mého názoru neměl být přehlédnut, takže v tomto případě "účel světí prostředky", pokud je ten "účel" Dobrý...

V titulku mělo zřejmě být "mohou způsobovat" místo "způsobují", bylo by to přesnější a odpovídalo by to obsahu, ale:

Viz První bod Pravidel v úvodu článku MZ:
1. Vždy ověřte zdroj informace.
Tady je ta drzost Ministerských Úředníků dobře ilustrovaná...

Článek (*) začíná velmi přesnou formulací: "Je závažné podezření, že...".
Ministerstvo ho cituje nepřesně... Nenapsal jsem, že "vakcíny ničí protein", ale že je možnost, že "imunitní systém bude ničit protein", což "bude vakcína způsobovat", což je "podezíráno", je v tom rozdíl...
(Tedy "dezinformace" je v tomto případě nepřesná citace článku...)

Hned v tom úvodním odstavci mám odkaz na zdroj, kterým je uznávaný odborník... (*)
Ministerstvo proti tomu položilo ničím nepodložený blud...

Mezitím to, že takový názor existuje, můžu doložit z dalších odborníků (* *)... (nicméně když teď hledám (v duckduckgo) vztah Coronavirus+"Syncytin-1", na prvních 68 odkazů nebyl ani jeden, který by to potvrzoval, kromě jednoho peer-review článku dokazujícího spojitost Syncytin a HIV v placentě (*), ale tak asi přes 50 různých debunk a fact-check (tedy najatí lháři) stránek, které dokazují, že to z toho vyhledávání pečlivě vyčistili, protože by tam býval měl být aspoň nějaký, který ty ostatní vyvracejí... (Jeden tam přeci-jen byl z nějakého investorského žurnálu...) Někdo se velmi snažil to zamést pod koberec... Víte, někdy je zajímavé i to, co tam "není", a "proč asi to tam není"... Zřejmě a mimo jiné i proto, že strukturální příbuznost Syncytin-1 se spike-proteinem HIV, a příbuznost spike-proteinu HIV se spike-proteinem Coronavirus je usvědčuje z umělého laboratorního vývoje...! (Ale ono je usvědčuje i leccos jiného...) A to pečlivé vyčištění vyhledávačů možná i ze záměru nás "redukovat", který opakovaně někteří mocní deklarovali...?)
Zároveň se dá předpokládat, že právě příbuznost spike-protein SARS-Cov-2 a HIV způsoboval, že v Austrálii zastavili vývoj jejich vlastní vakcíny, protože kdo ji dostal, byl označen v testech jako HIV-pozitivní (*) (zřejmě false-positive, protože to je příbuzné?)...

Pokud také víte, že HIV/AIDS vznikl v laboratořích zřejmě náhodou při přípravě vakcín proti Hepatitis B z různých vzorků z Amerických Gayů, a do Afriky byl přenesen až následně při testech té vakcíny (*), je dost možné, že ten spike-protein ve virech HIV pochází původně z lidského genomu a ta strukturální podobnost se Syncytin-1 není nijak náhodná?

Věta "Očkovací látka neobsahuje žádnou část koronaviru" je lež... Obsahuje mRNA z koronaviru, to je součást toho viru, ledaže by to byl pouze in-silico experiment Číňanů a tu sekvenci, co dodali pro vakcíny, že by si jen-tak vymysleli...? (Tedy přesněji řečeno - výrobce i vy sami tvrdíte, že to obsahuje část mRNA z koronaviru SARS-Cov-2...)

Věta "ani protein syncytin zásadní pro vývoj placenty" je zavádějící, to jsem nenapsal...
(To je váš straw-man argument, že si vytvoříte "slaměného panáka" a toho vyvrátíte...)
Ve skutečnosti je ten "spike protein" z Coronavirus pouze "strukturálně analogický" jako Syncytin-1...
Viz Wikipedie, měl jsem tam odkaz, spolu s vysvětlením, že je-li Syncytin-1 analogický se spike-proteinem viru HIV a Ebola, pak je analogický i se SARS-Cov-2, který obsahuje spike-protein z HIV (*)...

Věta "V opačném případě by to znamenalo, že každá žena, která nákazu prodělala a má v těle protilátky, by byla neplodná." je zajímavý názor... Umíte doložit, že to tak není ?!
(Ona ta imunitní reakce nefunguje u všech stejně silně... Ono by stačilo, kdyby to třeba u X% žen takto fungovalo, i to by byl zločin...)
Proč potom Británie (*) i WHO (*) nedoporučovaly podávat tu vakcínu těhotným ženám ?
(Zřejmě protože se ví, že to může být škodlivé... Ale mimo jiné i proto, aby se oddálila panika Lidu i Odborníků a nestihli jsme si tohoto efektu všimnout dost brzy...)

Pokud se vyskytne takhle závažné podezření, které vysloví někteří Odborníci, je zcela nutné to opatrně prověřit pro případ, že by měli pravdu, i když má třeba jiný odborník nebo úředník Dojem, že to je nesmysl, zejména pokud kdyby měli pravdu, neopatrné nasazení všem lidem najednou by způsobilo naše vyhubení a Genocidu. Říká se tomu Princip Předběžné Opatrnosti a většinou byl dodržován, tak proč v tomto případě zcela selhala Státní Administrativa v dodržováné tohoto Principu?
Tedy před celoplošným nasazením se to musí vždy několik let sledovat a vyhodnocovat případné systematické problémy, které se v některých případech začínají projevovat až po čase, třeba za pár měsíců a někdy i za pár let. Tvrdit předem, že to žádné systematické problémy způsobovat nemůže, i když jsme to nevyzkoušeli, je jen Fanatická Víra a je to nebezpečné, protože když to takhle budete dělat častěji, jednou tam ta Chyba bude...
Zatím je to jen závažná nedbalost a porušení pricipu předběžné opatrnosti, ale může to také být Spolupráce na Genocidě, pokud by se ukázalo, že to nějaké systematicky negativní účinky s vlivem na Plodnost mít bude, tak se nyní aspoň modlete, ať to žádné takové účinky nemá, když jste to Racionálně včas řešit dlouhodobým vědeckým testováním odmítli... I výrobce zatím dělal (nebo publikoval) jen pokusy na zvířatech (*), až teď příliš krátké testování na nedostatečném vzorku, tak to zatím aspoň pár let nemůžete nasazovat celo-plošně...

Kdyby byla vakcína účinná, nechají se nejprve očkovat „elity“

Dezinformace
Kdyby byl virus skutečně nebezpečný, tak se nejprve nechají očkovat elity a nenechávají „svoji“ vakcínu obyčejným lidem. Kdyby byla vakcína bezpečná a účinná, nedistribuuje ji stát všem zadarmo.

Vysvětlení
Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. Vakcíny se testují na dobrovolnících pod lékařským dohledem.

Jako první se vakcínou proti covid-19 nechal očkovat premiér Andrej Babiš, následně i ministr zdravotnictví Jan Blatný, ale třeba i ředitelé největších nemocnic, a to právě proto, aby šli všem příkladem.

„Jsem rád, že jsem se mohl nechat naočkovat účinnou a bezpečnou vakcínou a vás všechny prosím o totéž. Zejména pak naše starší spoluobčany. Věřte mi, nenabízel bych vám nic, čemu bych sám nevěřil a co bych před tím sám nevyzkoušel. Očkování má smysl! Je to cesta zpět k normálnímu životu,“ říká ministr zdravotnictví a lékař Jan Blatný.

Je skutečně jisté, že se "Elity" nechaly naočkovat stejnou látkou, jakou dali lidem ?!
("Elitami" nemyslím nikoho u nás v Čechách, myslím ty skutečné vládnoucí "Elity" na Západě...)

Věta "Vakcína prochází ... rozsáhlými klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí účinky" je dezinformace a blud, nebo zbožné přání Fanatiků Vakcinačního Kultu...

Test nebyl "rozsáhlý", ten teprve je na nás lidech, přesněji tedy na těch "užitečných idiotech" a "obětech nátlaku", kteří se tomu nátlaku podvolí...
Kdy "odhalí" případné dlouhodobé "nežádoucí účinky" se teprve uvidí...
(Znám lékaře, který se musel nechat naočkovat kvůli službě v Motole, a nevím přesně po jaké době ještě (asi dva až tři týdny?) si ale stěžuje na celkovou únavu... On jako lékař měl domněnku, že to s tou vakcinací souvisí... Což podle mě může být začínají projev auto-imunitních problémů...)

Teze "účinnou a bezpečnou vakcínou" je zbožné přání Fanatika...
"Věřte mi" a "sám nevěřil" taktéž...
Já naopak říkám: Pochybujte správně! Moudřejší je Pochybovat, než Slepě Věřit !

A Evangelium i přesně k tomuto říká: »Když slepý vede slepé, všichni spadnou do jámy.« (*)
(Pokud byste tuto všeobecně platnou moudrou poučku chtěli zpochybňovat proto, že ji uvádí Evangelium, tak to leda kdybyste byl Ateistický Fanatik...?)

Věta "Je to cesta zpět k normálnímu životu" je Sprostá Lež. Tomu ani Bill Gates ani Farmaceuti nevěří, i ti již mluví o dalších připravovaných vakcínách. A budou "Mutace" a bude potřeba znovu a znovu očkovat nevyzkoušenými vakcínami, zatímco leckteré Léky fungují na všechny tyhle varianty obdobně... Nadále se musíte dusit rouškami a ničit ekonomiku, dokud prý nebudou vyvakcinováni i všichni ostatní...

Ohledně Mutace Covid:
Je zajímavé, že skoro celý rok se nemluvilo o mutacích Coronavirus (že třeba v Itálii a v Iránu byla zřejmě vypuštěna "vražednější" varianta než v Číně, jak někteří spekulovali a někteří dokazovali (* *) ), ale okamžitě (během necelého týdne, až během následujícího měsíce) po zavedení "Vakcinace" se objevily hned tři významné "Mutace" Coronavirus (Britská, Jihoafrická, Brazilská) dost podstatné na to, aby o nich ČT24 mluvila aspoň desetkrát denně... (začátek února 2021)
(Tedy buďto si ty Mutace vymysleli, nebo předtím zanedbali jejich diagnostiku, nebo je vypustili schválně. Aby najednou vznikly hned tři najednou, když se začalo očkovat, a předtím rok nic, je nepravděpodobné. Že třeba ta Britská "Mutace" je nově vypuštěný umělý druh mají Odborný Názor nebo Dojem i někteří Vědci, ale zatím bez odkazů na důvěryhodné Zdroje...)

Nejde ani tak o to, jestli tu byly nějaké mutace již předtím, ale spíš o psychologický trik, jak se o nich evidentně na zakázku začalo intenzivně mluvit, když je požadováno nahnat lidi strachem k vakcinaci...

Víte, takový třeba Goebbels, ten prý ani tak moc nelhal, ale především prý některé věci neříkali, a jiné se říkaly velmi intenzivně a stále dokola, což zřejmě vytvářelo dojem úplně jiné důležitosti některých témat...
No skoro jako kdybych jeho "odkaz" dnes viděl leckde kolem...

Očkování nebude mít význam pro ty, co nemoc prodělali

Dezinformace Správný názor:
Onemocnění covid-19 zanechá mnohaletou imunitu. Lidské tělo si totiž pamatuje, co prodělalo za chorobu, a proto už očkování pro takového člověka není nutné.

Vysvětlení Ministerské Lži, Domněnky a Propaganda:
Tzv. post infekční imunita není celoživotní ani dlouhodobá. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější. K zastavení šíření covid-19 je potřeba dosáhnout 60 – 70% imunizace společnosti. Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jen očkováním. Samovolné promoření by mělo za následek velké množství obětí, ve hře by byla i neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému.

Obvykle je imunita získaná přirozenou nemocí silnější a trvalejší, než imunita vnucená vakcinací.
Imunitní systém se skládá z více částí, a některé se zapojují již na vstupu viru do těla, ale vakcína pouze vytváří anti-bodies až v krvi (*)...
Právě buněčná imunita se získá nejlépe přirozenou infekcí a naopak se nezíská dobře vakcinací...

Ani tahle Biotechnologie nesprávně nazývaná "Vakcína" nezpůsobuje trvalou imunitu...
I výrobci vakcín už prohlašují, že ta imunita z "vakcíny" bude trvat jen několik měsíců (* *). (Nebo je to jen jejich předběžná opatrnost, když se zatím neví, jak dlouho to bude fungovat?) (Jestli jste z Televize získali dojem, že to bude chránit celoživotně jako jiné vakcíny, zkuste je zažalovat za nekalé obchodní praktiky a podvodnou reklamu...?)
Když se tomuto Vakcinačnímu Kultu podvolíte, budou nás chtít očkovat jako proti Chřipce každoročně?!

Větu "Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek" umíte nějak vědecky doložit ?! Jste si jistí, že i u Coronavirus je vyšší hladina protilátek prospěšná (viz ADE)?

Věta "Taková imunita je robustnější" je Propaganda a zbožné přání Fanatiků...

Domněnku "také dlouhodobější" nemůžete zatím dokázat ! To se teprve pozná časem...

Věta "K zastavení šíření covid-19 je potřeba dosáhnout 60 – 70% imunizace společnosti" je jen Domněnka a jen jeden z Názorů... Tahle "Stádová Imunita" je Dogma a Mantra Vakcinačního Kultu, a nedávno tomu dokonce WHO změnila definici, aby se pod tím rozuměla pouze pro-očkovanost a ne přirozená imunita (*)...

Věta "Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jen očkováním" je Lež. Efektivně a nejrychleji by to bylo přirozeným promořením... Komplikovaná Vakcinace není ani rychlá, ani efektivní...
Nejlépe by to ale bylo zřejmě udělat tak, jak to udělali Číňani ve Wuhanu (někde jsem to četl, možná vícekrát, nemůžu si vzpomenout, kde to bylo, a nevím, jak to dohledat, když Západ ten HCQ cenzuruje? Na začátku pandemie bylo v několika vědeckých studiích, že ve Wuhanu neonemocněl na Covid nikdo, kdo bral HCQ třeba na lupus, tak se na to původně přišlo, takže je jisté, že Číňani to věděli...): všichni tam prý dostali povinně Hydroxychloroquine , který je levný, bezpečný a funguje i preventivně, a během krátké doby bylo po infekci a žádný Lockdown už tam zrovna prý není (*)...
U nás tyto a další léky pomluvili a stáhnuli z distribuce, ABY mohli nutit lidi k Očkování...
Kde se podává volně a včas Hydroxychloroquine, je o 70-80% nižší úmrtnost na Covid... (* * = *!)
Vaše Cenzura Zabíjí! Je to Masová Vražda "Covidem", protože již od června 2020 jsou proti tomu známé účinné a bezpečné léky, ale záměrně se nepoužívají...! (Protože kdyby v USA přiznali, že mají léky, tak by jim neprošla "Emergency Use Authorization" na "Vakcínu" bez obvyklých testů...)

Je to sprostý Hyenismus Fanatiků Vakcinačního Kultu !

Věta "Samovolné promoření by mělo za následek velké množství obětí" je ničím nepodložený Názor, který je Mylný a už se to ví...
Ve Švédsku sice bylo zdánlivě více obětí "Covidu", než u jejich sousedů ve Skandinávii, ale to jen proto, že tam víc lidí přirozeně umíralo "s Covidem", kteří by zemřeli i tak... Nejsme nesmrtelní... Neměli ale ve Švédsku v roce 2020 o nic větší úmrtnost, než u jejich Skandinávských sousedů, a neměli nijak významně větší úmrtnost, než v minulých letech... (*)
Vaše Lži mají krátké nohy !

Větou "neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému" hrozili všude ve světě, a téměř nikde k tomu nedošlo, většina nemocnic (v USA, v Anglii atd...) byla skoro prázdná, většinou bylo celkově méně hospitalizací, než obvykle...


A k větě z Názorů Lidu: "proto očkování pro takového člověka už není nutné" bych proto řekl, že to leda kdyby skutečným účelem té "vakcinace" bylo jen bojovat proti Covidu...
Kdyby ale bylo skutečným účelem jen "bojovat proti Covidu", tak by nám nezakázali bezpečné a spolehlivé léky, které fungují i preventivně, a nestáhli by je z distribuce a nevypalovali by továrny na Hydroxychloroquine (* *) a nevypalovali by továrny na konkurenční vakcíny třeba v Indii (*) ...
Své Miliardy za tu vakcínu už dostali předem jako dotaci od vlády USA, jen v tom to také není...
Uvažujte !

K získání kolektivní imunity by stačilo promořit populaci

Dezinformace Značně rozšířený Odborný Názor:
Přirozenou imunitu lze podle některých tvrzení získat jednoduše tzv. promořením. Kontroverzní strategie doporučují na pár měsíců izolovat všechny, kteří jsou virem nejvíce ohroženi, a ostatní virem řízeně nakazit. Většina lidí by podle této teorie měla mít mírný průběh a brzy by tedy společnost měla získat takovou kolektivní imunitu, že virus doslova zmizí.

Vysvětlení Zavádějící Propaganda:
Po prodělání některých virových onemocnění nezíská člověk solidní, tzv. celoživotní nebo dlouhodobou imunitu. U nového typu koronaviru se to potvrzuje. Jsou případy, kdy lidé onemocní i opakovaně. Imunita po prodělané nemoci covid-19 trvá pravděpodobně jen několik měsíců, a tedy rozhodně není dlouhodobá. Očkovací látka má tu výhodu, že je konstruovaná tak, že svým antigenem stimuluje imunitní systém k daleko větší tvorbě protilátek, než to umí samotný virus. Dá se proto předpokládat, že po očkování bude imunita solidnější a dlouhodobější než po vlastním prodělání nemoci. 

Tento názor není nijak ojedinělý...
Viz Great Barrington Declaration, petice, kterou k aktuálnímu datumu podepsalo 13540 vědců z oboru zdravotnictví, 40962 lékařů a 741952 občanů z celého světa (podepsal jsem to také)...

Co je to "Kontroverzní" ? Co není Kontroverzní ? Vaše strategie Lockdown a Vakcinace jsou také značně Kontroverzní, a k tomu navíc i velmi Škodlivé !

Kontroverzní je především nechat umírat lidi, když existují léky, jako HCQ (Hydroxychloroquine, u nás pod značkou Plaquenil) nebo Ivermectin (u nás to mají jen veterináři a stát neudělal nic pro to, aby to bylo mezitím zaregistrováno i pro praktické lékaře! V USA, když se ta informace o Ivermectin objevila, okamžitě ten lék zakázali veterinářům prodávat (*)...) nebo lék Isoprinosine, který pro tento účel zřejmě objevil přední Český epidemiolog MUDr. Jiří Beran (*), ale jeho tiskovou konferenci z Parlamentu zřejmě MasMédia neodvysílala a nějaký anonymní Úřední Osel z Ministerstva ho zařadil do prosincové verze této stránky Ministerských Lží a Dezinformací vedle prezidenta Václava Klause (*), ovšem narozdíl od všech ostatních bez uvedení, jaká že byla ta "dezinformace", protože zřejmě nechtěli, abyste to Informaci o Léku na Covid věděli...

Isoprinosine dle vysvětlení tohoto předního odborníka a lékaře prý celkově posiluje imunitní systém, a kromě toho, že vyléčí Covid během několika málo dní, tak také funguje proti většině respiračních nemocí, a zřejmě proto si Farmaceuti a Fanatici Vakcinačního Kultu nepřejí jeho rozšíření, protože by pak nemohli získávat oběti pro každoroční Očkování proti Chřipce, které je z očkování v USA nej-nebezpečnější, podle počtu hlášených negativních reakcí v systému VICP (Vaccine Injury Compensation Program) pro odškodňování obětí Vakcinace (? * *)...
Dále vitamín D významně snižuje závažnost účinků Covid a zlepšuje šanci na vyléčení (*!), takže ho nedávno nějaký poslanec v Británii požadoval lidem předepisovat preventivně (*) (nevím, jestli s tím uspěl?), a naopak ti, co chtějí, aby váš imunitní systém byl oslabený, vás bez přísunu vitamínu D zavřou doma, bez pohybu na Slunci...

Každoroční Očkování proti Chřipce je prý proto, že je pokaždé jiná varianta?
Ale jak už víme, Coronavirus také mutuje, už jsou během pár měsíců "varianty", proti kterým ta Biotechnologie nazývaná "Vakcinace" nefunguje, a jistě budou další a další, takže jako proti Chřipce vás budou zřejmě nutit každý rok nebo půlrok do nového očkování proti Covid, a budou to sledovat pomocí různých Globálních a Digitálních Zdravotních Pasů (*), a nebudete moci cestovat, a brzy ani nakupovat a bavit se bez tohoto Znamení Šelmy (*)...
Zatímco by stačilo uvolnit Léky, které zřejmě fungují na všechny ty varianty Coronavirus nebo jiných respiračních virů, a kdyby nefungovaly, jistě by lékaři a vědci brzy zase přišli na jiné, jako i u Covid-19, kde ty léky jsou k dispozici již od května 2020... Pokud by ovšem zase nebyly uši Občanů i Lékařů zacpány Cenzurou, aby se o tom nemohli dozvědět...

Cenzura neumlčuje mluvící, ti mohou mluvit jinde, ale ohlušuje ty naslouchající tam, kde jsou informace cenzurovány! Kdo má uši, slyš !

--
Dále k dezinformaci Ministerských Úředníků:

"Vakcinace" proti Covid není ani spolehlivá, ani trvalá...
V Izraeli onemocněly tisíce lidí na Covid poté, co byli očkováni (*).
Výrobci někde uváděli, že ta imunita bude trvat asi půl roku nebo rok...?

Stejně v Izraeli infekce Covid po očkování jako vámi uváděná re-infekce Covid - opravdu poprvé i podruhé onemocněli, nebo jim jen vyšel falešný pozitivní test?

Věta "svým antigenem stimuluje imunitní systém k daleko větší tvorbě protilátek, než to umí samotný virus" je ničím nepodložený názor, který je zřejmě mylný...

A dále, u virů jako Coronavirus je vzhledem k ADE (Antibody Dependent Enhancement) větší množství protilátek někdy výrazně na škodu...

Věta "Dá se proto předpokládat" je zatím první férová kvalifikace ministerských "Vysvětlení", ale mohlo by to být třeba s odkazem na nějaký zdroj...
Škoda, že jsou protokoly z té žádosti o registraci v EU tak tajné, že se do nich sotva mohou podívat i Europoslanci a kopie si z nich dělat nemohou (*), transparentně k dispozici to nikde není...
Skoro to vypadá, jako kdyby Evropský Svaz byl netransparentní v tom, co je opravdu důležité, zatímco je pouze zanešený k nedohledání tam, kde se jedná o miliony banalit...

Naočkovat by stačilo jen rizikové skupiny

Dezinformace Mylný Názor
Není nutné očkovat celou populaci. Naočkovat by stačilo jen rizikové skupiny, u kterých hrozí závažnější průběh onemocnění covid-19.

Vysvětlení
U onemocnění, která jsou mezilidsky přenosná, což covid-19 jednoznačně je, je nutné ochránit většinu populace. Naočkováním vybraných osob bychom sice ochránili jednotlivce, ale virus by se v populaci dále šířil. Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 65 – 70 % populace. Očkováním navíc chráníme nejen sebe, ale i ty, kdo tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou. Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě.

Názor z Lidu, že by stačilo pro-očkovat jen ty rizikové skupiny, je mylný...
Jednak by je to očkování nechránilo dost spolehlivě, jako i u mnoha jiných očkování, a také právě ti lidé z "rizikových skupin" na to očkování nejčastěji umírají...
(Skoro jako kdyby to očkování nebylo o mnoho "bezpečnější", než ten Covid samotný?
Ale u přirozené infekce Covid máte alespoň šanci, že ho dostanete až poté, co již budou uvolněné cenzurované léky... Ale šance, že byste to nedostali vůbec, je malá, protože jak se ukázalo, že se to současnými metodami zastavit nedá, ale jen zbrzdit, tak je zřejmé, že dříve či později se tím nakazí všichni, a 99.5% lidí to přežije bez větších problémů...)


Věta "je třeba proočkovat 65 – 70 % populace" je běžně rozšířený Názor a Dogma Fanatiků Vakcinačního Kultu...
Třeba v případě Spalniček se ví, že to není pravda, ty se stejně šíří, i když je pro-očkovanost o dost vyšší...

Spalničky jsou prospěšná nemoc, protože přirozeně prodělané Spalničky celkově a trvale posilují imunitní systém (* * * *), i když leckteří vědci (a najatí "vědci" a Propaganda) tvrdí opak (?) , a naopak očkování proti spalničkám ten imunitní systém trvale poškozuje...
U velkého množství dětí také očkování díky rtuti nebo i hliníku ve vakcínách poškozuje vývoj mozku a způsobuje velkou řadu poruch , což zdaleka není jenom Autismus, ale i Alergie, Auto-imunitní poruchy, ADHD a poruchy vývoje... Je to jako "Ruská Ruleta", komu se ten hliník z vakcín usadí v mozku a komu ne, protože když už tam jednou je, tak ho tělo neumí dostat pryč, i když se pořád a pořád dokola snaží ho odbourat spolu s okolními buňkami...

Věta "Očkováním navíc chráníme nejen sebe" je ničím nepodložená Propaganda. Ani výrobce si není jistý, jestli tato Biotechnologie a (nekonvenční) Genová Terapie nesprávně nazývaná "Vakcinace" zabraňuje dalšímu šíření...

Věta "Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření" je mylný nebo lživý názor, protože třeba Číňani ve Wuhanu ukázali, že je efektivnější a rychlejší způsob, když všem předepíšou na měsíc HCQ preventivně, který na rozdíl od té Biotechnologie nazývané "Vakcinace" je téměř zcela bezpečný...

Nyní se začalo jednat o registraci vakcíny AstraZeneca, a moderátorka v ČT24 se snažila vytvořit dojem, že tato je skoro stejná, jako Ruská vakcína Sputnik V , zřejmě protože ta vakcína Sputnik V se těší větší důvěře Lidu, tak se na tom chtějí svést také...?
To je ale omyl, že by to bylo stejné, protože vakcína ChAdOx1 (to je ta od AstraZeneca?) používá opičí adenovirus, kdežto Sputnik V používá lidský adenovirus (*)...
Některé Opičí Viry jsou ale prý karcinogenní, zejména prý SV40 ve vakcíně Polio kdysi (1955-1961, ale pokračovalo to až do cca 1990) (* * *), i když v rámci damage-control se našlo několik studií, které to popíraly (*)... Může to být i tento případ ? Nevím...
A zejména dosud prý Opičí Adenoviry nebyly dosud nikdy pro použití ve vakcínách schváleny a tedy ani spolehlivě otestovány? (*)...
Ale jestli některá z těch vakcín způsobuje rakovinu, jako se v historii opakovaně stávalo, se uvidí teprve za pár let... Což je opět argument, proč žádnou vakcínu nelze nasazovat celo-plošně bez otestování dlouhodobých účinků...

Farmaceutické firmy záměrně tají vedlejší účinky vakcín

Dezinformace Částečně Pravdivá Informace:
Server AC24 tvrdí, že farmaceutické firmy se snaží záměrně utajit možné vedlejší účinky vakcín. Seznam, který server zveřejnil, obsahuje 22 vedlejších účinků včetně smrti a má sloužit jako důkaz nebezpečnosti vakcinace.

Vysvětlení
Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh. Zdravotničtí pracovníci jsou povinni hlásit veškeré závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky očkování, se kterými se v praxi setkají. Tuto povinnost mají také farmaceutické společnosti. Hlásit podezření na případné nežádoucí účinky ale mohou i sami pacienti na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Hlášení se následně průběžně na evropské úrovni vyhodnocují.

Možné nežádoucí účinky má každý léčivý přípravek. I po očkování proti covid-19 se mohou lidé setkat s nežádoucími účinky. Jedná se především o mírné komplikace, jako je zarudnutí, bolest či otok v místě vpichu, bolest hlavy, zvýšená teplota či únava.

Vakcína prošla všemi fázemi klinického hodnocení, aby se právě odhalily všechny možné nežádoucí účinky. Běžná léčiva mají široké spektrum nežádoucích účinků, i proto se lékař či lékárník ptá pacienta na alergie a jiné obtíže, aby vždy benefity z léčby převládly nad případným a možným rizikem. Není proto na místě se očkování bát. Zhodnocení celkového a aktuálního zdravotního stavu lékařem je obvyklý postup před aplikací jakékoliv vakcíny či před nasazením jakéhokoliv léku. Stejně obvyklým a standardním postupem je, že každá vakcína musí být podávána pod bedlivým dohledem lékaře.

Sice ten seznam také zveřejnil server AC24, ale především ho předtím zveřejnila Americká FDA (*), která je narozdíl od Evropské EMA alespoň trochu transparentní...
Která další Média vám o tom řekla ? A jak může být váš "souhlas" "Informovaný", když sledujete pouze Prorežimní Propagandu, která vám takto důležité informace zatají, abyste byli Ignoranti, ignorující informace, které jsou jinde známé ?

Takže na tom prvním odstavci, Pravdivé je to, co zde píší že zveřejnilo AC24 (článek AC24 jsem nečetl, není tu na něj odkaz! Četl jsem ho předtím v zahraničním tisku, kde byl tento seznam také...)
a zavádějící je tvrzení Ministerstva, ze kterého se zdá, že by to snad zveřejnil jen server AC24...

Europoslankyně Kateřina Konečná si stěžovala, že smlouvy Evropského Svazu s Farmaceuty nejsou veřejné, že jsou tak tajné, že ani ona jako Europoslankyně se k nim nemůže dostat, i když se prý snaží (*).
Takže věta "farmaceutické firmy se snaží záměrně utajit ..." je zcela pravdivá... Ale my si ty nežádoucí účinky můžeme nasbírat v našich systémech i bez farmaceutů, ale bude to chvíli trvat, než se to nahlásí a než se to vyhodnotí a než se na to zareaguje...

Věta "Možné nežádoucí účinky má každý léčivý přípravek" je pravdivá a důležitá, protože především pro tohle je zcela nutné, aby u každého léčivého přípravku a terapie včetně všech očkování byl dobrovolný a přiměřeně informovaný souhlas "pacientů", aby se zajistilo, že to nikdy nedostanou všichni najednou, aby se vždy dalo statisticky porovnávat nežádoucí účinky a aby tyto nebyly svalovány na něco, co s tím nesouvisí...

Dobrovolnost Souhlasu (a tedy existence nesouhlasící kontrolní skupiny) je zásadní nutná podmínka pro zodpovědné sledování Bezpečnosti...

A u nedostatečně dlouhodobě ověřených Medicínských Technologií je také Dobrovolnost Souhlasu a existence Rozsáhlé Kontrolní Skupiny nutná pro případ, že by ta Technologie měla nějaké "neočekávané" dlouhodobé nežádoucí účinky, které by v případě bezhlavého neuváženého nasazení všem občanům nás všechny vyhubily...

Platí to zcela obecně pro všechny ty Medicínské Technologie a Terapie, snad kromě dlouhodobě vyzkoušených terapií bez statisticky významných nežádoucích účinků, což rozhodně není případ tohoto zbrkle nasazeného očkování, a proto je to v té Bio-etické deklaraci (*)...

Věta "Vakcína prošla všemi fázemi klinického hodnocení" je evidentně zcela lživá. Testy na zvířatech byly vynechány, na testy dlouhodobé bezpečnosti nebyl dosud dostatečný čas, testy Lékových Interakcí nebyly provedeny (*), testy bezpečnosti pro těhotné nebo kojící nebyly dosud provedeny...

Pokud je neetické dělat testy bezpečnosti pro těhotné, pak je mnohem víc neetické to doporučovat nebo snad nutit těhotným bez náležitého otestování...

Věta "Není proto na místě se očkování bát." je zlá a nebezpečná lež.

Věta "Zhodnocení celkového a aktuálního zdravotního stavu lékařem je obvyklý postup před aplikací jakékoliv vakcíny či před nasazením jakéhokoliv léku." je zavádějící... To "zhodnocení celkového a aktuálního zdravotního stavu" je většinou dost nedostatečné, ale leckterý lékař doufá, že to i bez laboratorních výsledků a odborných vyšetření pozná a odborně odhadne na první pohled...

Věta "každá vakcína musí být podávána pod bedlivým dohledem lékaře" je pravdivá... Třeba v Británii začali lékaři požadovat resuscitační jednotky pro případ, že by pacient prodělal Anafylaktický Šok, který občas nastane a občas ho pacient nepřežije, ani když tam ti lékaři jsou... Zřejmě nejznámější je případ sestry Tiffany Dover (*)... (Čest její památce, že posloužila jako Exemplární Případ a Varování proti tomu, co sama naivně Propagovala...)

Vakcíny obsahují hliník, který je zdraví škodlivý

Dezinformace Pravdivá Informace zde položená do nesprávného kontextu:
Vakcíny obsahují hliník, který je zdraví škodlivý. Hliník ve vakcínách oslabuje imunitní systém nebo způsobuje astma, alergie či dokonce autismus.

Vysvětlení Částečně pravdivý "straw-man argument" (Slaměný Panák) a Evidentní Nebezpečné Lži
Očkovací látky proti covid-19 (Pfizer, Moderna) hliník neobsahují.

Některé jiné očkovací látky skutečně obsahují soli hliníku, a to proto, že působí jako jakési depo tak, aby po aplikaci do svalu se tento antigen postupně uvolňoval. Jsou to minimální dávky hliníku, který se nikde neukládá. Neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by hliník z vakcín způsoboval uvedená onemocnění. Voda, vzduch, ale i mateřské mléko – hliník je všude kolem nás. Objevuje se i v některých vakcínách, ale v žádném případě ne v množství, které by bylo nebezpečné pro lidský organismus.

Hliník sice není v této Bio-Technologii "ModeRNA", nesprávně nazývané "Vakcinace", i když její výrobce to původně nazýval Bio-Technologie (původně prý i "Genová Terapie", ale nyní se tomuto označení brání), ale pro Podvod s Registrací to nazvali "Vakcinací", aby se na ně vztahovaly stejné výhody jako na Farmaceuty...

Ale Hliník a zejména Rtuť je v jiných vakcínách, a tělo je neumí odbourávat, takže v těle zůstávají dlouhodobě (indefinitely), někdy obalené v buňkách, které to "spolkly", a hromadí se to v uzlinách, a imunitní systém se to neustále snaží odbourávat, takže je z toho permanentní vnitřní zánět a auto-imunitní poruchy...

A očkování nezpůsobuje jenom Autismus, ale i Alergie, Astma, ADHD a poruchy vývoje, Auto-imunitní poruchy (* * * * * *)... Pokud Alergie je hyper-senzitivní reakce imunitního systému, a vakcinace je senzitivizace imunitního systému, tak nechápu, jak někdo může okatě přehlížet tu souvislost celé dekády, zatímco čím dál víc dětí trpí...?!
A když v roce 2012 v USA ve FDA odsouhlasili pěstování vakcín v rakovinných buňkách, (což teprve uvidíme, jestli a jak se to bude celkově projevovat na vzestupu dětských rakovin), byla to totální fraška a korupce... Jediná námitka prý byla, že by se veřejnost rozčilovala, když to bude uváděné v příbalové informaci... Tak to z těch příbalových informací vyndali a schválili to bez dalších námitek... Výborně to ilustruje, jaká fraška a korupce je schvalovací proces nových vakcín (*)...

Věta "jako jakési depo tak, aby po aplikaci do svalu se tento antigen postupně uvolňoval" je nesmysl... Hliník prý zvyšuje imunitní odpověď, a Rtuť se používá pro desinfekci, když továrny na výrobu nejsou sterilní, významně to prý snižuje náklady na výrobu (*)...
(Myslím ale nevím jistě, že Rtuť je používána spíš v USA, kdežto u nás v Evropě už to snad zakázali...? Prý je dosud ve vakcínách proti Chřipce?)

Věta "Jsou to minimální dávky hliníku, který se nikde neukládá." odporuje fyzikálním zákonům... Můžete nám prosím vysvětlit, kam ty nano-krystaly Hliníku zmizí a jak? (V lepším případě skončí v uzlinách, v horším případě poškodí mozek...)

Věta "Neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by hliník z vakcín způsoboval uvedená onemocnění." je Velmi Zlá Lež! Důkazů je velmi mnoho, ale jsou Cenzurovány, ABY bylo možné Škodit Dětem! (viz odkazy ve třetím odstavci této části)
Lékaři a Vědci, kteří s vědeckými důkazy přijdou, jsou obvykle Perzekuováni (*->* ), a ti ostatní se neodváží vystrčit hlavu, aby mohli alespoň nějak pomáhat, kde něco zmůžou, když protest, kde nic nezmůžou, by jejich jiné pomoci lidem zabránil...

Kdekoliv vidíte jen "Konsensus", tam byl "Disent" cenzurován, protože vždycky je nějaký Odborný Disent... Kdekoliv i nepřímo zjistíte Cenzuru, tam Main-Stream něco tají, obvykle nějakou Lež a Podvod...

Věta "hliník je všude kolem nás" je zavádějící srovnání, protože Hliník se skrz Trávicí Soustavu snáz vyloučí, než Hliník píchnutý přímo do svalů, kde pronikne do krve snáz...

Věta "v žádném případě ne v množství, které by bylo nebezpečné pro lidský organismus" je také Zlá Lež. (Viz "Vědecké Důkazy" ve třetím odstavci, mohl bych jich tam dodat i víc, případně viz třeba reference na konci prvního z těch článků "Anti-Vaccination, Pro-Science"...)

Jak je možné, že nemáme lék, ale máme vakcínu?

Dezinformace Velmi důležitý dotaz!
Je podezřelé, že vědci dokázali za tak krátkou dobu vyvinout vakcínu, ale přitom na covid-19 stále nemáme účinný lék.

Vysvětlení Velmi zlé lži na hranici pokusu o Genocidu:
Složitosti a rizika při vývoji nových protivirových léků jsou proti vakcínám výrazně odlišné. V případě vývoje vakcíny se jedná o postupy dlouhodobě známé a ověřené z vývoje jiných vakcín, a je tedy možné je označit za bezpečné. I vakcína proti sezónní chřipce pro předem určené kmeny musí být vyrobena na daný rok v řádu několika měsíců a nikdo krátkost času na přípravu nerozporuje. Vakcíny jsou mimořádně bezpečné a nelze zpochybnit, že jsou zodpovědné za záchranu miliónů lidských životů na celém světě. Očkování je právem označeno za nejvýznamnější vymoženost lidstva a medicínu novověku.

Léky na Covid jsou známé, například HCQ (hydroxychloroquine) (* * *), Ivermectin (*), Isoprinosine (*). Jejich bezpečnost je dlouhodobě vyzkoušená, jejich výroba je levná, protože Patenty jim dávno vypršely, jsou účinné a fungují i preventivně, a je na to spousta kvalitních vědeckých studií...
Nejsou ale k dispozici proto, že byly potlačeny cenzurou a lživými pomluvami (třeba falešný článek v Lancetu, na základě nějž leckteré vlády zakázaly HCQ, a když za tři týdny vyšla v Lancetu omluva, že byl ten článek podvodný, už to nikým ani nehnulo (*)), odebrány z Distribuce (*), a případně i Továrny vypáleny (*)...

V zemích, kde se volně podává HCQ, je až 5x nižší riziko úmrtnosti na Covid (*, * = *!)... Což znamená, že 80% obětí Covid bylo možné zabránit, kdyby tento lék podávali Praktičtí Lékaři hned při prvních příznacích... Jeho účinnost v době, kdy již je pacient s těžkým zápalem plic v nemocnici, je ale již nízká...
Toto se ví od června nebo srpna 2020, a je to Zločin Cenzury a závažná nedbalost Regulačních Autorit, že to nebylo používáno, která vedla k masové úmyslné vraždě Covidem...

Věta "Složitosti a rizika při vývoji nových protivirových léků jsou proti vakcínám výrazně odlišné" je zavádějící v tomto kontextu. Skutečně jsou i složitost i rizika výrazně odlišné, protože ty léky je mnohem jednoduší a bezpečnější najít, vyzkoušet a používat...

Věta "V případě vývoje vakcíny se jedná o postupy dlouhodobě známé a ověřené z vývoje jiných vakcín" je evidentním opakem Pravdy. HCQ je znám a vyzkoušen 70 let, a trvalo asi tak měsíc, než byla jeho účinnost proti Covid nalezena a vyzkoušena a asi další dva měsíce, než k tomu byly vědecké práce, potvrzující jeho účinnost a bezpečnost, a asi další měsíc, než se vynořila Propaganda a Lži, které to popíraly.
Bio-technologie ModeRNA jsou na lidech zcela nevyzkoušené, leda by se výsledky těch testů tajily...

Věta "je tedy možné je označit za bezpečné." je Zločin Závažného Poškození Zdraví z Nedbalosti, nebo úmyslná Vražda?

Věta "... proti sezónní chřipce ... a nikdo krátkost času na přípravu nerozporuje" je Lež. Jsou tací, kteří to rozporují. A v Americkém systému VAERS nebo VICP na hlášení negativních příznaků a vyplácení náhrad za újmu způsobenou vakcínami tvoří očkování proti chřipce většinu nahlášených problémů... Zřejmě protože očkování proti chřipce je značně škodlivé (*), mimo jiné i kvůli Rtuti ve formě Thimerosal, která se tam přidává v USA především proto, že továrny na výrobu vakcín pak nemusí být tak sterilní (*)... (Je Rtuť ve formě Thimerosal i v Evropských vakcínách, nebo už to tu zakázali?)

Věta "Vakcíny jsou mimořádně bezpečné" je Dogma Fanatiků Vakcinačního Kultu, které není nijak pravdivé...

Věta "(vakcíny) jsou zodpovědné za záchranu miliónů lidských životů na celém světě" je názor, nijak nepodložený statistickými daty, které naopak ukazují, že úmrtnost na většinu nemocí, proti kterým se očkuje, klesla dávno před zavedením očkování skoro na nulu (* * *) díky Hygieně, a díky Aspirinu...
A tedy před touto větou stojící "nelze zpochybnit" je buďto omyl, nebo lež...

Věta "Očkování je právem označeno za nejvýznamnější vymoženost lidstva a medicínu novověku" je jak vystřižená z Komunistické Propagandy.
Někdo by se naopak mohl domnívat, že Vakcinace je nejhorší Hyenismus novověku, kdy Farmaceuti těží Zisky z Nemocnosti Dětí, kterou Vakcínami způsobují... Kdyby to netrvalo už několik dekád, mohlo by se zdát, že šlo o omyly... Takhle to je ale evidentní Zločin!

A protože vím něco, co vy zatím nevíte, tak vám naopak řeknu, že jde o nejhnusnější hyenismus pozdního Středověku nyní, pro který v Novověku nebude již žádné místo... (Pochybujte o tom zatím, to se teprve uvidí...)
»εξω δε οι *κυν* και οι φαρμακοι και οι πορνοι και οι φονεις και οι ειδωλολατραι και πας ο φιλων και ποιων ψευδος« ! (22:15 - tahle řádka je o Konci Povinné Vakcinace především, ale špatně vám ji přeložili...) (*)

Pokus o Genocidu Covidem a Biotechnologickou "Vakcinací" a plánované zotročení "Očkovacími Pasy" (* *) nyní probouzí čím dál víc lidí, a ve skutečnosti především Zabili Lži, Poslušnost a nezřízenost Vakcinací... Nikdo už vám nebude slepě věřit...
(Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me...)

Zatímco na vytvoření Zlé Mantry "Konspirační Teorie" zavraždili "krále" Kennedyho, aby pak mohli pomlouvat všechny, kterým to bylo postupně jasné (*), tak na zabití Zlé Mantry "Konspirační Teorie" bylo zřejmě nutné zavraždit Milion lidí Covidem a Cenzurou Léků, aby to i Blb pochopil, že se na nás Dohodli... "Konspirace" v obvyklém významu znamená "Tajné Spolčení za nekalým úmyslem", a nyní lze jen těžko nevidět, jak se skoro všechny Vlády a Masmédia a BigTech Sítě a Oligarchové dohodli a spolčili, aby protlačovali tuhle Zlou Lež a Pokus o Genocidu! (Covid, Zrušení Léků a Vynucená Vakcinace)

Na druhou stranu je třeba říct, že některé vakcíny jsou prospěšné. Problém je možná jen v některých, nebo v jejich čím dál víc přemrštěné kombinaci. Je nejprve třeba zrušit Povinnost a vyzkoumat Porovnáním (dlouhodobých zdravotních výsledků dítěte), které z těch vakcín jsou horší než jiné...
(Dřív totiž za našeho mládí to nebylo zdaleka tak škodlivé, jako je to nyní...)

Covid-19 je jenom horší chřipka

Dezinformace Částečně správný Názor
Covid-19 je jenom „další chřipka“. Smrtnost nevyvolává nemoc, ale teror vládních opatření a zákazů a nemoci vyvolané nošením roušek.

Vysvětlení Ministerské Dezinformace
Covid-19 a chřipka mají řadu podobných příznaků: horečky, suchý kašel, bolesti svalů a kloubů. Chřipka však nemá na rozdíl od covid-19 bezpříznakový průběh. Každý člověk s chřipkou se dá v populaci snadno odhalit, tedy dá se i izolovat a tím se zabrání dalšímu šíření nemoci. U covid-19 má až 40 % lidí bezpříznakový průběh, tedy o takových lidech v populaci nevíme a neumíme zabránit dalšímu šíření viru. Rovněž smrtnost u covid-19 (tj. podíl zemřelých ze všech pozitivních) je ve srovnání s chřipkou 20x – 30x vyšší. Covid-19 mívá také závažnější následky. Známé je postižení plic, dušnost, plicní fibróza trvající několik týdnů až měsíců, ale i systémové záněty. To u chřipky rovněž není tak běžné. 

Leckde ve světě nijak významně nestoupla celková úmrtnost, ale jen se vykazují normální úmrtí jako úmrtí s Covidem (*)...
V Čechách ale skutečně stoupla úmrtnost a již jsme v tom 6. nejhorší země na světě (*) za Belgií, Slovinskem a Británií a za bezvýznamnými státečky velikosti okresního města, a dle ČSÚ je ještě až o 30-40% vyšší, než co hlásí MZČR na "Covid". (Nevím, jak ta Belgie a Británie na prvních místech v úmrtnosti souvisí s tím, že Londýnští Lordi ten Covid naplánovali (*), a že v Belgii sídlí továrny Pfizer i AstraZeneca ? Možná to je jen náhodná souvislost...)

Tedy se zdá, že těch 30-40% navíc v době Lockdown je následek toho Lockdown a Roušek atd?! (Třeba že by nedostatek pohybu seniorů na čerstvém vzduchu a na Slunci zhoršil jejich celkový zdravotní stav a třeba kardio-vaskulární problémy? Poučení z tohoto roku se bude ještě vyhodnocovat!)

Nošení roušek významně zhoršuje zdravotní stav, zejména u dětí má i trvalé následky na vývoj mozku (nedostatkem okysličování), u nakažených Covidem je nebezpečí re-infekce z vdechování vlastního vzduchu s viry...

Zatímco v běžné atmosféře je cca 460 ppm CO2, a zatímco pro přírodu nejprospěšnější je cca 800 jako v některých Skleníkách až 1700 jako v době Dinosaurů (*), tak ale pod rouškou, když pod ní třeba mluvíte, stoupne úroveň CO2 až na 9500 ppm, která je zdravotně škodlivá (*)...
(Viděl jsem dost věrohodné video, kde si to nějaký odborník změřil s přístrojem, a četl jsem předtím vědecké práce, které o tom také varovaly, ale zřejmě bez uvádění čísla té koncentrace...)

Věta "U covid-19 má až 40 % lidí bezpříznakový průběh" vypovídá o nízké nebezpečnosti Covid...
V tomto kontextu věta "a neumíme zabránit dalšímu šíření viru" je zavádějící desinformace, protože bylo dostatečně dokázáno, že k bezpříznakovému přenosu Covid nedochází... Nebo měli ve Wuhanu jiný Covid?

Věta "smrtnost u covid-19 je ve srovnání s chřipkou 20x – 30x vyšší" jaksi vyvolává dojem, že je ta smrtnost vysoká, zatímco i dle WHO je 0.23%, tedy že 99.7% lidí ten Covid přežije...

Ve větě "Covid-19 mívá také závažnější následky. Známé je postižení plic, dušnost, plicní fibróza ..., ale i systémové záněty." vyjmenováváte některé z důsledků nesprávných léčebných postupů...

Věta "To u chřipky rovněž není tak běžné" je pravdivá, ale z větší části je to dané tím, že na Chřipku nám nezakázali Léky...
Kdyby Chřipku léčili stejně špatně jako Covid, bylo by to také horší...

Očkování jako nový totalitní nástroj

Dezinformace Extrapolace současných trendů:
Očkování proti covid-19 bude povinné pro všechny občany ČR pod hrozbou tvrdých trestů. Těm, kteří se očkovat nenechají, budou odebírány základní lidská práva a svobody. Neočkovaní budou občany „druhé kategorie“.

Vysvětlení Naivní chlácholení:
Očkování proti covid-19 je dobrovolné a hrazené z veřejného zdravotního pojištění. I při cestách do exotických oblastí se lidé nechávají očkovat na některé nemoci, které by jim v lepším případě mohly pouze znepříjemnit pobyt v dané destinaci, v tom horším by si z takové cesty přivezli následky na celý život. Hlavní výhodou jakéhokoliv očkování je tak prevence nemoci samotné, v některých případech můžeme mluvit i o záchraně života.  

Očkování se blíží k tomu, že bude Vynucené.
Je to jedno, jestli bude vynucené Státem, nebo zákeřnými Korporacemi, před kterými nás Státy a Soudy nejsou ochotné chránit...
Nemožnost cestovat, nakupovat nebo se bavit, být bezdůvodně zavřený v rozpororu s Konvencemi, jsou "tvrdé tresty".
Pokud dočasně zavřete nemocného do Karantény, bylo by to možné chápat, ale pokud zavíráte zdravé lidi za neochotu podvolit se nátlaku Režimu, je to Tyranie...
Ohledně "odebírání práv" a "občané druhé kategorie" - třeba na Slovensku je zatím vláda drzejší...

Věta "Očkování proti covid-19 je dobrovolné" je naivní chlácholení pro ty, kteří si neumí extrapolovat velmi zřejmý Trend, a kteří neposlouchají varování Oligarchů a různých Vlád ve světě, viz začátek předchozího odstavce...
Tedy zatím je to dobrovolné a vynucováním zatím Oligarchové a Korporace a některé Vlády jen vyhrožují, zatímco většina Vlád jsou si vědomy případných pozdějších důsledků porušování Norimberského Kódu a vynucovat si to zatím nedovolí...

Věta "hrazené z veřejného zdravotního pojištění" - máme tu dobrý systém Zdravotního Pojištění, narozdíl třeba od USA... Ale případné následky jako Anafylaktický Šok a Úmrtí nám pojišťuje kdo? Již jsou jich ve světě stovky...

Ohledně věty "v tom horším by si z takové cesty přivezli následky na celý život" - ano, z Exotických Oblastí se sem mohou dostávat různé Nemoci na Příchozích...
Dokud museli Migranti přejít Saharu a přeplavat Středozemí, tak to vyfiltrovalo všechny nemocné, kteří cestou padli, a až sem došli jen ti zdravější... Ale na "Hot-spot" na letišti někde v sub-Saharské Africe se připlazí i Malárie a Cholera a leccos dalšího, a ten screening na letišti není nikdy dostatečný...

A ovšem když letíte někam do exotické destinace, je vhodné se nechat přiměřeně očkovat... Ty vakcíny jsou většinou dlouhodobě otestované, a je to obvykle dobrovolné, vy tam jezdit nemusíte... A kdyby byla nějaká ta vakcína škodlivá, tak nás ale nevyhubí všechny najednou...

Covid-19 vypustili Soros a Gates

Dezinformace Nekompletní informace:
Vir unikl z laboratoře ve Wuhanu, kterou údajně vlastní společnost Pfizer vyvíjející vakcínu proti koronaviru. Zmiňovanou společnost má financovat Soros a jejím akcionářem je Bill Gates. Očkování je cesta k tomu, jak lidem implantovat mikročipy, které budou sledovat jejich pohyb.

Vysvětlení Ministerská lži, které mají krátké nohy:
Jedná se o ryze konspirační teorie. Tyto skutečnosti nebyly nikdy prokázány.
V současné době neexistuje žádný důkaz o tom, že by byl virus vytvořen uměle s cílem zdecimovat populaci.
Technicky není možné připravit očkovací látku tak, aby obsahovala čipy pro sledování. Vakcína je roztok. Každý se může před očkováním podívat, že neobsahuje žádné pevné částečky.
Výše uvedené teorie těží z přesvědčení některých lidí, že očkování je nejen neúčinné, ale dokonce i nebezpečné. Jde o vyvolávání strachu, nedůvěry a paniky.

Laboratoř nebo nějakou společnost ve Wuhanu vlastní i Soros jen z velmi malé části (měl tam snad pár promile podíl)...
Výzkum ve Wuhanu sponzoroval Dr. Fauci skrz "Eco Health Alliance" (* *! *), přestěhovali to tam poté, co v USA Obama zakázal dělat pokusy s "gain of function" virů za účelem lepšího přenosu na lidi... Vychovali ty Čínské virology v Amerických univerzitách a ústavech, přesunuli vývoj do Wuhanu a sponzorovali to tam...
Jestli to z té laboratoře uniklo, nebo jim to tam pak dovezli Američtí vojáci na Military World Games 2019 ve Wuhanu (*), jejichž zahájení proběhlo přesně v ten den, kdy si na ten Covid slavnostně "hráli" v Event201 (*), je otázka, kterou není snadné zodpovědět...
(Jenže vztah Dr. Fauci a skutečných viníků je asi jako vztah Dr. Mengeleho a Hitlera...)

Bill Gates je ale jenom "Maňásek na Pódium", který z toho má trochu profit... Tohle ale plánoval a protlačuje někdo podstatně a řádově silnější, protože jinak by to ti opravdu silní "hráči" velmi snadno zastavili...
(Pokud nechápete, kdo je tu řádově silnější hráč, než Bill Gates, tak třeba Black Rock, Goldman Sachs, Reckefellerovy a Rothschildovy fondy, Banka BIS a další v Basileji ve Švýcarsku... Tyto jen jako ukázky, kdo tu je řádově větší "váha" než Bill Gates, a já nevím, které z nich za tím stojí víc a které méně...)

Pfizer je jenom Průmyslník, který jim tu Bio-technologii na bázi ModeRNA (BioNTech je de-facto totéž?) vyrobí...

Jestli zároveň s vakcínou budou dávat i ty mikročipy zatím není jasné, i když Patenty a Plány na to jistě mají (*)... Ale pokud zavedou tu povinnost očkování a očkovací pasy, a pak budou muset očkovat další a další Covid každoročně, tak to nano-čipové číslo jak vytetované z koncentráku třeba podle patentu WO-060606 (*) vám přidají třeba až někdy příště, když se jim teď podvolíme a budeme souhlasit s tímhle novým abnormálem nazývaným "new normal"...
(Nelze pouze reagovat na to, co teď je, ale zvažovat, co bude následovat potom, když teď uhneme...!
My tenhle jejich "new normal" normalizovat nechceme! Jednu "Normalizaci" už jsme si tu zažili a tahle je o dost horší!)


Ale zrovna nedávno rozhodl soud v Peru, že Bill Gates, George Soros a Rockefeller family jsou zodpovědní za tento virus (*)... Já bych k tomu dodal, že přehlíží ty skutečně mocné pány v pozadí, zejména v London City, v Basileji a na Wall Street...
A ovšem Peruánský soud tu nemá Jurisdikci...

Zato ale třeba když Portugalský soud v Lisabonu rozhodl, že Zdravotnické Autority nemají Moc ani Legitimitu kohokoliv zbavovat Svobody (* *), třeba pomocí naprosto nedostatečně důvodněné Karantény třeba jen na základě nespolehlivých PCR testů, a že to nějak souvisí se základním právem Habeas Corpus, tak to je ale tady v Evropské Unii, dalo by se říct v "našem civilizačním okruhu"...

Nepřímých Důkazů, že to plánovali, je velmi mnoho (* * * )...
A pokud by se ukázalo, že to má vliv na Plodnost, pak je nepřímý důkaz, že a také kým to bylo plánováno, protože to zahráli na Zahájení Olympiády v Londýně 2012, a tam to nehráli Číňané (* *)...

--
K větě "Jedná se o ryze konspirační teorie." bych podotknul, že tato Zlá Mantra nebo Nálepka a Pomluva se téměř vždy používá, když někdo nechce, abyste mysleli nebo to zkoumali podrobněji, ale abyste se otočili, ignorovali to a šli se zajímat o něco jiného...

K větě "V současné době neexistuje žádný důkaz o tom, že by byl virus vytvořen uměle s cílem zdecimovat populaci." - umělý původ Covid-19 prokázaly alespoň tři nezávislé vědecké studie, a pokud jste o nich neslyšeli, nasloucháte špatným cenzurujícím médiím...
A vzhledem k tomu, že předem oznámili své plány, jak to obvykle dělají, tak je zřejmé, že to někdo plánoval s cílem zdecimovat populaci, zejména když se pak prokáže, že to je uměle vyrobené a ty Plány tedy nebyly pouhé Chvástání...

Věta "Technicky není možné připravit očkovací látku tak, aby obsahovala čipy pro sledování" je dezinformace. Tahle vakcína s nanočipováním se aplikuje na kůži jako náplast, viz Luciferase Hydrogel Nanotechnology, je to jiná technologie, než to, co nyní nasadili... Jsou na to ale Patenty a Plány a zřejmě je budou chtít nasadit v dalším kroku, když jim nyní budeme postupně uhýbat... Zbytečně to přece nedělali...?

Víte, to je jako "jen dva prstíčky tam strčíme, hned zase půjdeme..."... A pak jen ještě jeden další... A pak už ale bude Pozdě Bycha Honit.

Anebo jen Bill Gates a spol. mlžili, aby to nakonec nebylo tak zlé, jak to na první pohled vypadalo, a abychom byli ještě rádi, že jsme tam, kde nás chtěli mít, a ne až tam, co veřejně prohlašovali? Dva kroky vpřed a krok zpátky, vidíte jak vám ustupujeme...? A také aby diskreditovali komunitu varujících hlasů... To ale nebyly "Konspirační Teorie", ale "Veřejně Ohlašované Plány" vlivnými osobami, a nebyla chyba před tím varovat, protože kdybychom před tím včas kolektivně nevarovali, tak by to tak třeba i dopadlo... Víte, mohlo to být ještě horší, než to zatím je... A nebyla chyba, že jsme před tím varovali a protestovali včas, i když se zatím části z toho nenaplnily...

Větou "Vakcína je roztok. Každý se může před očkováním podívat, že neobsahuje žádné pevné částečky." se z nás snaží dělat Idioty. Jsou tam dost možná nano-krystaly, a je tam mRNA obalená v PEG... To očima nevidíte, a pod mikroskop nám to nepůjčili... Především v tom je problém, že to nikdo u nás zatím odborně vědecky nestudoval, jen to píchají do lidí, a "svatým" Farmaceutům se slepě a fanaticky věří bez důkazů a bez zkoumání, a případní Heretici jsou Virtuálně Upalováni Cenzurou...

Věta "Výše uvedené teorie těží z přesvědčení některých lidí, že očkování je nejen neúčinné, ale dokonce i nebezpečné. Jde o vyvolávání strachu, nedůvěry a paniky." je zavádějící...
Jde o vyvolávání Pochybností o Bezohledných Zaslepencích a o probouzení Nedůvěry v Nedůvěryhodné...

Účinnost a zejména Dlouhodobou Bezpečnost tu nikdo Dlouhodobě nezkoumal, je to jen slepá fanatická víra bez důkazů, která si Důvěru žádných Inteligentních lidí zatím nezasloužila oprávněně,
ale její Vynucování Strachem z Covidu a Vydírání absencí Léků a brzkou nemožností cestovat atd je přinejmenším podezřelé už i pro ty méně chápající...

Antigenní testy jsou nespolehlivé

Aeronet

Dezinformace Informace i Dezinformace smíchané dohromady:
Podle portálu Aeronet je spolehlivost antigenních testů velmi nízká. Pozitivitu má vyvolávat nejen koronavirus, ale i řada potravin a jiných věcí. Důkazem má být video ze Slovenska, kdy údajnou pozitivitu vyvolalo i mléko.

Vysvětlení Omyly a Polopravdy Ministerských Úředníků:
Antigenní testy na covid-19 jsou vhodné pro široké použití. Spolehlivost testů je u osob s akutním onemocněním až 90 %. PCR testy mohou po prodělané nemoci vykazovat delší dobu pozitivitu, aniž by osoba musela být infekční. To u antigenních testů neplatí. Provádějí se také z výtěru z nosu nebo nosohltanu, ale místo virového genomu hledají antigeny (bílkoviny) na povrchu viru. Antigenní test pomůže včas odhalit infekční osoby a tím zabránit dalšímu šíření viru v populaci. Testy jsou rychlejší a levnější.

Článek Aeronet jsem nečetl, není tu odkaz...
Ale již titulek obsahuje blud, že by roušky snad něco mazaly z Imunitního registru...
(Ty roušky jen způsobují, že se ten "imunitní systém" nedoplňuje postupně tak, jak by měl, ale nemaže se tím...)

Spolehlivost PCR testů je dost nízká, ale lze ji nastavit počtem cyklů. Čím větší počet cyklů, tím vyšší míra false positives. Doporučené je maximálně 30 cyklů, protože nad 35 cyklů se jako pozitivní jeví skoro všechno (*) *... Někde dokonce prováděli na 40 cyklů, kdy spolehlivost PCR testu je již doslova nulová... Schopnost kultivovat živé viry z "pozitivního" výsledku nad 34 cyklů je ale minimální...
Je to zřejmě i proto, že ten PCR test detekuje i zbytky virů, které již dávno nejsou "živé" (tedy za předpokladu, že by virus byl kdykoliv "živý")...

Nevím, na kolik cyklů používají PCR testy České laboratoře...

Prý přesně asi hodinu po Inauguraci Joe Bidena prý vydalo WHO doporučení snížit počty cyklů PCR testů, aby negenerovaly tolik false positives (*).
Jako jeden z možných důvodů se mi jeví, že v Izraeli alespoň 12 tisíc lidí po "očkování" Covid od Pfizer "onemocnělo" na Covid (*)... Nebo jim jen vyšel pozitivní test...? Tak aby to nyní negenerovalo pozitivní výsledky u očkovaných osob, tak sníží počty cyklů a počty falešně pozitivních, aby to očkování nevypadalo jako neefektivní...?
(Toto je jen moje teorie jako jedno z možných vysvětlení kroku WHO na snížení míry podvodu PCR testů... Američané se místo toho domnívali, že to celé bylo jen proti Trumpovi a pro jejich Vote Fraud, a když už to nyní nepotřebují, tak ty podvody zabrzdí... To mi přijde méně pravděpodobné, i když se zřejmě tím načasováním do Inaugurace Fraudster in Chief možná snažili vyvolat tento dojem...)

V Německém Parlamentu testoval poslanec během rozpravy Coca-Colu zřejmě PCR testem a vyšel mu pozitivní výsledek (*). Někde v Africe nechal tamní prezident otestovat různé vzorky ovoce, koz a lecčeho snad i včetně ropy (nevím už přesně), a když to vyšlo pozitivní, tak už tam těm testům nikdo nevěřil...

Je to mimo jiné způsobené tím, že ta sekvence, kterou PCR testy testují, není specifická pro tento Coronavirus, ale běžně se vyskytuje i v genomu člověka a některých přirozených mikroorganismech, dle tvrzení někoho, kdo umí hledat v těch databázích genetických sekvencí, četl jsem to alespoň dvakrát z různých nezávislých zdrojů...

Viz též Corman-Drosten Review Report (*)...

Spolehlivost Antigenních testů bude zřejmě jiná...?
(Je ale otázka, co přesně testují, jestli to je opravdu specifické pro tento SARS-Cov-2 ?)

Věta "Spolehlivost testů je u osob s akutním onemocněním až 90 %" je zřejmě pravdivá, ale o tom Aeronet nepsal... Jaká je spolehlivost u osob bez akutních příznaků?!
(Tedy lze ten test používat jako screeningový, nebo jen jako diagnostický u osob s příznaky?)

Věta "PCR testy mohou po prodělané nemoci vykazovat delší dobu pozitivitu, aniž by osoba musela být infekční. To u antigenních testů neplatí." - jak dlouho v člověku zbydou nefunkční zbytky těch virů poté, co již byl vyléčen?

Věta "Antigenní test pomůže včas odhalit infekční osoby a tím zabránit dalšímu šíření viru v populaci" se zdá být v rozporu s publikovanou vědeckou prací Číňanů, kde ve Wuhanu zjistili, že k bez-příznakovému (asymptomatickému) přenosu Covid téměř vůbec nedochází (* *) ...
(To leda by ta jejich studie byla Podvod, aby nás schválně svedli na špatnou cestu?)

A vědci v Kalifornii publikovali peer-reviewed studii, že Lockdown nijak nepřispívá k brždění epidemie, ale naopak prý může dokonce přispívat k jejímu urychlení, protože jsou lidé častěji doma v uzavřeném prostoru dohromady...? (* *)

Nošení roušek je nebezpečnější než AIDS

Dezinformace Závažné varování!
Portál Aeronet tvrdí, že nošení roušek je vážně nebezpečné a způsobuje ztrátu kolektivní imunity. To údajně zapříčiní nemoci s vyšší mortalitou než AIDS.

Vysvětlení Lži nebo závažné porušení etiky regulačních orgánů:
Neexistuje žádný důkaz o tom, že by nošení roušek jakýmkoliv způsobem oslabovalo imunitní systém. Taktéž není jakýkoliv důkaz, že by roušky způsobovaly jakákoliv onemocnění. Naopak, jedním z významných opatření, kterým lze dosáhnout omezení šíření epidemie covid-19, je právě povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu. Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. Pokud přijde zdravý jedinec do kontaktu s osobou s onemocněním covid-19, která je bez roušky, je pravděpodobnost přenosu onemocnění velmi vysoká.

Jaká jsou nejúčinnější opatření proti šíření nákazy covid-19, najdete v této prezentaci.

Nošení roušek je značně škodlivé

Dlouhodobé nošení roušek je značně nebezpečné a téměř nezabraňuje přenosu Covid, jak vyplývá z Dánské studie, kterou nikde nechtěli publikovat (*), ale nakonec to šlo, a jak vyplývá z novinářských zpráv z Tennessee (*), kde v některých okresech museli nosit roušky a jinde ne, ale počet nových Covid byl téměř stejný...

V roušce se ale kultivují bakterie, a člověk je vdechuje zpět, což by neměl (* * *)...
V roušce je mnohonásobně vyšší obsah CO2 (*) a snížený obsah kyslíku (* *), zejména když při tom mluvíte nebo se aktivně pohybujete, a někdo s tím může mít problém...
Podle neuroložky "oxygen deprivation" poškozuje mozek, zejména dětem to významně ubližuje (*)...
A roušky škodí i zdravotníkům a lze to vyhodnotit (*) ...

A nošení roušek významně přispívá ke vzniku rakoviny plic, varují karcinologové (*)... Ta se neprojeví hned, ta se projeví za čas...

Nošení roušek významně škodí především dětem, které potřebují víc kyslíku pro rozvíjející se mozek! (* * *)

Viz informace od Lékaře a Spisovatele Dr. Vernon Coleman, knihy "Proof That Face Masks Do More Harm Than Good" a "Covid-19: The Greatest Hoax in History" ( * * * * )...

Imunita ve Společnosti je do značné míry založená na tom, že si neustále navzájem předáváme viry a bakterie... Takže leckterý vážený Imunolog varoval, že když se tomuto zamezí, dojde ke zhoršení našeho Imunitního Systému...

Dále - nošení roušky dělá větší problém u lidí, kteří mají zkažený dech, že jsou nuceni ho vdechovat zpátky...

Tzv. "Španělská Chřipka", která ani nebyla Španělská a ani to nebyla Chřipka, ale Bakteriální Zápal Plic, jak vyplývá z několika vědeckých studií, mimo jiné je jedna z nich od Dr. Fauci (*)...
Je velmi pravděpodobné, že pocházela z experimentů s očkováním na Amerických vojácích těsně před jejich odchodem na frontu, nějaký Dr. Gates z Rockefellerovy univerzity to tam prováděl (*)...
A kromě toho, že to roznesli vojáci po Evropě, tak další dávky té vakcíny rozdali zdarma různým národům...
A všichni museli nosit roušky, což jejich problém s Bakteriální infekcí zhoršovalo (*)...
Výsledkem tohoto očkovacího experimentu bylo skoro 100 milionů obětí...

Věty "Neexistuje žádný důkaz o tom, že by nošení roušek jakýmkoliv způsobem oslabovalo imunitní systém" a "není jakýkoliv důkaz, že by roušky způsobovaly jakákoliv onemocnění." jsou omyl... Statistické důkazy a vědecké práce o tomto existují, a pokud jste je neslyšeli, tak vám Cenzor ucpal uši?

Věta "jedním z významných opatření, kterým lze dosáhnout omezení šíření epidemie covid-19, je právě povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének" je Domněnka, která není podložená statistickými studiemi, její opak podložený je...
Kdyby ty vaše metody Lockdown a nošení roušek fungovaly, tak už by tu Covid nebyl...
Ale je vidět již dost evidentně, že ta současná řešení nijak zvlášť nefungují...

Doporučení nosit roušky je značně zpolitizované, takže všechny velké zkorumpované organizace doporučují to, co jejich sponzoři požadují doporučovat... (Největší nevládní sponzor WHO je Bill Gates skrze své fondy... To nepřidá na dojmu nestrannosti této organizace...)
A tedy k tomu jistě najdete i spoustu najatých lhářů "fact-checker", kteří to budou zarytě zpochybňovat i přes všechny vědecké studie, potvrzující škodlivost roušek...

Roušky téměř nechrání člověka, který je nosí, protože když už je virus ve vzduchu, tak tu roušku obejde zboku, rouška není plynová maska...
Ale částečně ty roušky chrání ostatní lidi, pokud jste nakažený, zejména v těsných prostorech nebo v dopravě, kde je v době epidemie správné roušky požadovat, ale ne na volném prostranství venku, kde jste mimo dosah jiných lidí...

A protože vaše Lockdowny a Roušky skoro vůbec nefungují, tak se v tom bude pokračovat ještě intenzivněji, ale ono to pak ještě intenzivněji nebude fungovat... Na začátku Pandemie jste nás chlácholili, že Lockdown bude na 14 dní nebo na měsíc, ale už to je rok a budou to další roky, protože to vůbec nefunguje...
Roušky jsou pouze metoda Psychologického Nátlaku na Obyvatele, a také to možná některé lidi uklidňuje, aby se nestresovali strachem, když věří bludu, že by je ta rouška jakkoliv chránila...

Ale protože mimo jiné (nebo především?) Bankéři z IMF a z World Bank dělají nátlak na Vlády, aby vydíraly obyvatele Rouškami a Lockdownem (* *), asi se tohoto Zla jen tak nezbavíme...

Kvůli epidemickým opatřením zemře více lidí než na koronavirus

Video-Otevri-svou-mysl.cz_-1

Dezinformace Necenzurovaný Názor mnoha Zdravotních Odborníků:
Na sociálních sítích se šíří americké video s českými titulky z dílny projektu Otevři svou mysl. Autor videa tvrdí, že v souvislosti s opatřeními na zbrzdění epidemie zemře více lidí, než na samotnou nemoc covid-19 (zoufalstvím, podvýživou nebo třeba kvůli odkladu operací). Autor videa nabádá k porušování opatření (například k otevírání obchodů) a také k masovým protestům.

Vysvětlení Ministerská Propaganda:
Z epidemiologického hlediska a medicínského pohledu je nezpochybnitelné, že pouze striktní opatření dostanou pandemii pod kontrolu. Proti tomu ale stojí fakt, že současná situace ovlivňuje miliony lidí existenčně. Proto, abychom ochránili relativně malou, ale zranitelnou část populace, musíme na čas přistoupit k tomu, že omezíme běžný život. Není však pravdou, že by snad na jiné nemoci umírali lidé častěji než na covid-19 (od počátku pandemie se celosvětově koronavirus prokázal u více než 70 mil lidí, přes 1,59 mil z nich zemřelo; zdroj: Univerzita Johnse Hopkinse, 12. 12. 2020). Zavedená opatření jako např. roušky či obecně omezení mobility lidí se z dlouhodobého hlediska ukázala jako jediná možná, jak zamezit nekontrolovatelnému šíření nemoci.

Toto video od James Corbett jsem viděl a argumenty tam prezentované se zdály být rozumné (* *)...

V Ćeské Republice bylo o 30-40% více úmrtí dle ČSÚ, než kolik hlásilo MZ ČR jako oběti "Covid", což si lze vysvětlit jedině buďto nedostatečným hlášením počtu obětí "Covid", nebo jako následky Lockdown a nošení roušek, které v té době probíhalo, (třeba i jako kardio-vaskulární choroby seniorů z nedostatku pohybu?)...
(Je cosi shnilého ve státě Českém - bych nepřesně parafrázoval snad asi Shakespeara...)

Věta "Z epidemiologického hlediska a medicínského pohledu je nezpochybnitelné, že pouze striktní opatření dostanou pandemii pod kontrolu." je Propaganda. Je to zpochybnitelné a leckterý Odborník to zpochybňuje... Pokud jste to neslyšeli, Cenzura vás obelhala...

Věta "současná situace ovlivňuje miliony lidí existenčně" je pravdivá, a i jeden z členů WHO před tím důrazně varoval (*), že to má dopad především na spoustu chudých lidí ve světě... (Myslím, že leckde na Západě jsou nebo byli na tom s Lockdown ještě podstatně hůře než v Čechách...?)

Věta "Proto, abychom ochránili relativně malou, ale zranitelnou část populace, musíme na čas přistoupit k tomu, že omezíme běžný život." není pravdivá. Kdyby šlo o ochranu populace, nezakázali a nezcenzurovali by Léky...
Jde o nahnání co největšího Strahu a Stresu obyvatel, aby byli nahnáni do Vakcinace...

O vlivu Stresu na funkčnost Imunitního Systému se ví...

Tahle ministerská doporučení jsou skoro jako kdyby lidem řekli, aby se proti Covidu modlili...
Což ale by naopak pomohlo, protože to alespoň snižuje Strach a Stres a tím zlepšuje i imunitní systém, a narozdíl od toho nahánění Strachu a vytváření Stresu ten imunitní systém poškozuje...

Věta "Není však pravdou, že by snad na jiné nemoci umírali lidé častěji než na covid-19" je nepodložené tvrzení...
Pokud jsou všechna úmrtí "s Covidem" hlášena jako úmrtí "na Covid", nelze přesně stanovit, jak velkou část těch úmrtí způsobil jen Covid, a jak velkou část jiné příčiny, třeba i ten Lockdown, a jak velkou část úmrti "na Covid" způsobilo zhoršení Imunitního Systému při Lockdown při probíhající Epidemii, zejména pokud při hladině vitamínu D nad 34 nedochází k úmrtím na Covid (*!)...

Věta "Zavedená opatření jako např. roušky či obecně omezení mobility lidí se z dlouhodobého hlediska ukázala jako jediná možná, jak zamezit nekontrolovatelnému šíření nemoci." je Lživá Propaganda...
Je evidentní, že to nijak nezamezilo nekontrolovatelnému šíření nemoci, které i přes všechny Lockdown dále pokračuje...
Na začátku byl požadavek na 14 dní pro zploštění křivky (flatten the curve), což mohlo být na ten první měsíc rozumné opatření, ale ne s tím setrvávat celý rok, když se to ukázalo jako málo efektivní...

Viz také Švédsko, kde nebyl nijak významný Lockdown, a kde nijak významně nestoupla celková úmrtnost, přestože statisticky stoupl počet obětí "s Covidem" (*)...

Naopak v Číně dokázali, že nejlepší a nejrychlejší je všem předepsat HCQ preventině a za relativně krátkou dobu se tam té Epidemie zbavili...
V rozvojových rovníkových zemích téměř žádná úmrtnost na Covid není, protože tam je HCQ volně k dostání proti Malárii...
Efektivnost tamních řešení usvědčuje naše Úředníky z Omylu, ale setrvávání v Omylu i poté, co se ukázal jako Mylný, se pak ale stává Závažnou Chybou a Zlým Úmyslem...

Zdroj: Semantic Visions, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám

Takovéhle neověřitelné uvedení "Zdroje" informací je naprosto nedostatečné pro podpoření všech těch bludů, které byly na této stránce v levém sloupci nad tím...
Kdo je tam za tyto Lži a Dezinformace zodpovědný ?!


Občanům s "horkou hlavou" bych podotknul, ať se uklidní...
Není účelné za to trestat naše malé České Úřední Šimly a Osly, tohle je nad-národní problém, (((někdo))) jim to shora nařídil (*), a my tady nemůžeme přiměřeně potrestat ty naše místní šmejdy odshora až do všech doktorů a policajtů a udavačů...

Je přesně k tomuto (zřejmě oboustranně míněné) doporučení:
Zj13:10 »Jestliže kdo do vězení povede, do vězení půjde, zabije-li kdo mečem, musí mečem zabit býti. Zde jest trpělivost a víra svatých

A poznámka - pokud píšu "Ministerské", nemyslím tím pana Ministra, ale Ministerstvo jako celý kolektiv anonymních úředníků, kteří ta neautorizovaná Autoritativní tvrzení zaštítili svou "Autoritou" vystavením na svůj web, ať už je původní autor kdokoliv...


P.A.Semi - πα½ 2021-01-30 .. 2021-02-07