πα½ B ^

MÍR!


Začátek května 2024 byl na Slunci velmi aktivní. Došlo ke zkřížení a zkratování nejprve dvou a pak jinde tří skupin slunečních skvrn, a k sérii velmi silných záblesků (flare) nejvyšší třídy X. Záblesky třídy X se stávají několikrát do roka, v některých letech nejsou žádné. Nyní začátkem května byly téměř každý den jeden nebo i několik... Záblesk z 14.5.2024 byl zřejmě sedmý nejsilnější alespoň od roku 1990, a to byl již za okrajem slunečního disku a byla z něj tedy vidět jen část. 5.5. a 11.5.2024 byly na Zemi vidět polární záře i tady z Čech... V podstatě by se dalo říct, že se Slunce najednou na dva týdny desetinásobně rozzářilo v rentgenovém spektru... (i to se občas stává...)


Sluneční skvrny bývají obvykle mnohem zajímavější v extra-ultra-fialovém (EUV) spektru, ve viditelném spektru to bývá jedno nebo několik polo-tmavých koleček s tmavým středem. Tentokrát ale skvrny, kterých se slily tři skupiny najednou, vytvářely zajímavé obrazce a nápisy:


Nejprve 8.5.2024, na náš falešně posunutý (*1) státní svátek Den Vítězství, byla na Slunci ledabyle načrtnutá mapa Čech a vlevo od ní také ledabylý hákový kříž... Naše vláda, jež se dostala k totalitní moci jen díky chybě volebního systému, a velká část populace zmanipulovaná dezinformacemi a psychologickými manipulacemi mas-médií v čele s ČT, jsou nyní jedni z nejhorších fašistů a válečných štváčů Evropy... Náš vrchní zbrojnoš, kupčící s dodávkami dělostřeleckých granátů pro Ukrajinské teroristy, vedoucí jako žoldáci Američanů a Evropanů zástupnou válku proti Rusku, lobuje za rozpoutání světové války používáním našich zbraní proti Rusku...
Následně během 9.5.2024, na svátek Dne Vítězství slavený v Rusku, bylo na Slunci česky zobrazeno slovo MÍR. Asi nejzřetelnější v 18:00, kde tečka nad "i" byla podkreslena masivním zábleskem v EUV spektru...
Nevím, jestli to bylo míněno jako Hospodinovo doporučení, že máme uzavřít Mír s Ruskem, nebo jako konstatování, že Mír nastane, až Rusko zvítězí ?


Zároveň se tam zdá být buď nápis "Rus", nebo "B*biš"? Následováno 10.5.2024 jménem Fico, pak možná Raisi a |Xi| ... Následováno I AM, a pak IHVH:


Viz video a jednotlivé obrázky ke stažení...


Jenže následujícími událostmi, při hanebném atentátu na Roberta Fica o pár dní potom, zorganizovaného stranou Války, a možná i na Ebrahima Raisi, tato sekvence dostává jiný smysl, než byl zřejmě  původně zamýšlen? Je možné, že to ty nápisy na Slunci předpovídaly, nebo se naopak staly inspirací pro vrahy a jejich nájemce?


Vedle Viktora Orbána, jenž byl dlouho jediným rozumným hlasem v Evropském Svazu, nyní povstal i Robert Fico s pevným pro-mírovým postojem, zastavením dodávek zbraní Ukrajinským nacistům a agresorům. Se spravedlivým bojem proti Justiční Mafii na Slovensku a snahou o přiměřenou regulaci prolhaných mas-médií, s pro-národním postojem namísto lokajství euro-soudruhům proti vlastnímu lidu...


Někdy v té době (začátkem května 2024) tu zkoušel lhář Rakušan tvrdit, že oni jsou také údajně pro mír, a proto prý dodávají zbraně Ukrajině, aby prý porazila Rusko a nastal mír... Jenže všichni už vidí, že Ukrajina Rusko neporazí, a že naše dodávky zbraní jen prodlužují ten konflikt a utrpení Ukrajinského lidu... Že sankční válka Evropského Svazu proti Rusku poškozuje především Evropské obyvatelstvo, což je zřejmě jejím skutečným záměrem, anebo nám vládnou naprosto nekompetentní idioti, že jim to ještě nedošlo...? Takže možná ten nápis Mír na Ruský Den Vítězství byl odpovědí na ty Rakušanovy a další podobné lži ?


Raisi je v tom seznamu nejen pro podporu spravedlivého Ruska, ale zřejmě i pro (možná až příliš) zdrženlivou odpověď na terorismus fašistického apartheidu Synagogy Satanovy, páchající genocidu Gazakaust a dlouhodobě páchající i letecký terorismus na území Sýrie...


Xi a Čína je nyní vyváženým hlasem míru, respektu a nevměšování do vnitřních záležitostí. V podstatě zastávají Vestfálskou myšlenku Cuius Regio, Eius Religio (čí vláda, toho náboženství) ...


Nemohli tam být vyjmenováni všichni, jistě jsou i další hlasy Míru ve Světě...


Zároveň v magnetickém poli bylo 9.5.2024 ve 2:00 UTC zobrazeno slovo MÍR! a následováno v 21:00 slovem "Myslet", a možná pak i slovem "Dělat", které není příliš zřejmé:Proti Míru se hřeší myšlením, slovy a pak skutky... Mír začíná v mysli, přiměřeným respektem odlišností a názorů druhých, změnou rétoriky z "Nepřítel" alespoň na "Oponent" nebo "Kolega"... Leckdo by to asi uměl vysvětlit lépe... Válka od špatného uvažování přechází ve zlá slova Propagandy, a činy Násilí pak už logicky následují...


Poslední dva záblesky třídy X v této sérii nastaly 15.5.2024, v den atentátu na Roberta Fica. Tato trojtá skupina slunečních skvrn již byla za okrajem slunečního disku, a nové dvě skupiny, vycházející vlevo na Slunci, ze kterých také byly silné záblesky, se pak poměrně rychle pietně uklidnily, jeden menší záblesk následoval 17.5.2024 a další záblesky třídy X nastaly až od 27.5., když se tato trojtá skupina slunečních skvrn znovu vynořila na levé straně Slunce...


Otálel jsem s psaním článku asi příliš dlouho - jednak jsem připravoval videa, jednak ta jména dostala po atentátech jiný smysl, jednak tu byli všichni fanaticky nadšeni, jak jsme vyhráli Mistrovství Půl Světa v Hokeji... Následně 30.5.2024, když se sjeli váleční štváči NATO do Prahy a náš vrchní zbrojnoš vyznamenával běsnivého válečného štváče Stoltenberga, se zdálo být v deštích nad Českem a pak i v mracích nad Evropou napsáno BĚDA... Schyluje se k válce a je zřejmě poslední příležitost ji zastavit, pokud již není příliš pozdě...?


Nějaký lhář z řad poslanců Top09 tu ten den (30.5.) zkoušel v ČT tvrdit, že prý válku na Ukrajině začalo Rusko... Válku začala Ukrajina proti Donbasu již v roce 2014 a v únoru 2022 shromáždila statisíce bojovníků na hranicích Donbasu a 17.2.2022 začala znovu střílet na Doněck, medaile za "dobytí Krymu" již měli připravené...


Celá Ukrajinská válka se dá zjednodušeně vysvětlit, že Rusko tam brání ruské Lidi, kteří tam žijí již tisíc let, zatímco Ukrajina a Západ tam bojují o Území (a nerostné suroviny), ze kterého ty ruské lidi chtějí vyhnat do Ruska nebo vyvraždit, jak se nyní již deset let snaží... Zatímco Rusko zastává Demokracii Referend, že země patří lidem, kteří tam žijí, a mohou si vybrat jiné vládce, a to i přes hranice, když je ti původní systematicky terorizují, tak Západ zastává Feudální doktrínu "Teritoriální Integrity", že prý země patří vládcům ve vzdálené metropoli a obyvatelstvo z ní mohou libovolně vyhnat nebo i vyhubit... Po referendech v roce 2014 zahájila Ukrajina teroristickou válku proti obyvatelům Donbasu a značnou část Donbasu, který volil pro samostatnost, obsadila a dosud okupuje, takže Rusko osvobozuje Donbas od ukrajinských okupantů... A čím delšího dosahu budou zbraně, které svým ukrajinským žoldákům NATO dodá, tím dál je bude nutné posunout, aby s nimi nemohli teroristicky škodit civilistům Donbasu a Ruska...


Zelenského režim se v žoldu Židů snaží vyvraždit všechny Ukrajinské muže jejich nahnáním do marných bojů na frontě, loví je na ulicích, snaží se je lovit v cizině, aby je všechny vyhubili a uvolnili území Chazárie k novému osídlení... Nevím, jak by si Evropský Svaz nadále obhajoval své zvrácené a přehnané právo na "Azyl" pro Černochy a Araby, když by nebohé Ukrajinské imigranty, utíkající před válkou a perzekucí, nuceně poslal zpátky vyhubit na Ukrajinu?!


Nevím, jak by chtěli dál lhát lidem o tom, že na Ukrajině se bojuje za "Demokracii", když Zelenského režim zakázal opoziční strany, zakázal opoziční média, omezuje církve, a nyní mu vypršel mandát a vládne tam jako nevolený diktátor...? Zatímco v Rusku se spravedlivý Putin těší velké demokratické podpoře svého obyvatelstva, o jaké se v Evropském Svazu, ovládaném nikým nevolenou Komisí, nikomu ani nezdá...


Jenže se obávám, že proti mase obyvatelstva zfanatizovaného manipulativní propagandou a lžemi masmédií a vlády nemáme šanci, podobně jako Dr. Galen v Čapkově Bílé Nemoci... Můžete zkusit vyslat vládě Signál nyní v Eurovolbách a volit pro-mírové strany a ne válečnické, jenže to asi nic nezmění, protože soudruzi v Bruseli si stejně udělají, co si tam potajmu vylobují zbrojařské firmy, a zdejší Lokajové jim nadšeně vyhoví...? Všimli jste si, že nějaký náznak "Demokracie" je tu jen půl roku před volbami? Nyní fašisté čekají, aby se ve volbách nezvedlo obyvatelstvo proti jejich válečnickým plánům, a rozjedou to zřejmě až brzy po volbách, kdy jim jejich totalitní koryta již nikdo neohrozí, do příštích voleb všichni zapomenou, pokud tu ještě někdo zbyde...


Následující den po atentátu na Roberta Fica byl na Slunci velmi zřetelný nápis Fico, večer 16.5. tam bylo Fico Žije, zřejmě i Hospodin měl z přežití tohoto hrdiny radost jako i já...


(Zde jsem to vyznačil ovály... Viz původní bez vyznačení...)


Jeden z hlavních důvodů, proč globální mafie nechala zastřelit Roberta Fico - snaha o vyšetřování Covidových zločinců:


A první proslov Roberta Fico 21 dní po atentátu:


Poznámky:


*1 - Kapitulace Německa a ukončení války v roce 1945 byla sice datovaná 8.5.1945, ale k podpisu došlo až po půlnoci Berlínského i našeho času, nejen Moskevského jak se dnes pokoušejí tvrdit, ale Sověti tehdy zfalšovali hlášení do Moskvy, aby k podpisu došlo údajně ještě před začátkem platnosti kapitulace, a protože Západní tisk to datum 8.5.1945 ohlásil již předem... Správné datum je tedy 9.5.1945, a zejména v Čechách, kde k osvobození Prahy Rudou Armádou došlo právě až 9.5.1945 ... Viz German Instrument of Surrender odstavec začínající v nynější verzi slovy "Consequently, Eisenhower arranged" ...


K článku je video příloha...


P.A.Semi - πα½ 2024-06-01..07