πα½ B ^

Studenti v Praze za mír v Gaze

aneb jak se i v Praze snaží Židi vymazat Palestince a Gazu...

V pátek 7.6.2024 se konal nějaký happening studentů vysokých škol Za mír v Gaze. Jel jsem kolem náhodou až po skončení, ale na zemi před NTK zbyla spousta různých nápisů křídou, některé jsem si namátkou vyfotil... Asi v polovině těch nápisů jsem se u jednoho delšího na chvíli zastavil, než jsem to přečetl, a přišel ke mně student s letákem, dali jsme se do řeči... Povídám mu: "konečně aspoň něco děláte dobře", divil se, tak jsem podotknul, že ta ukrajinská vlajka vlající vedle naší je podporou fašismu, a že blouzní o klimatu... Diskuze pokračovala o tom, že není žádná klimatická krize, až se student radši omluvil, že musí jít zas někam dál...

Prohlášení studentů na tom letáku zde uvedu celé:


Prohlášení

Jakožto členstvo kolektivu Univerzity za klima chceme vystoupit proti bezprecedentnímu násilí, které právě probíhá na Blízkém východě. Na teroristický útok Hamásu ze 7. října zareagovaly Izraelské vojenské síly krutou pomstou vůči civilnímu obyvatelstvu v Gaze. Za půl druhého tisíce zavražděných Izraelců muselo zaplatit životem více jak 35 tisíc lidí, přičemž dalších 1.7 milionu obyvatel bylo nuceno opustit své domovy. Lidem, kteří nyní přežívají v Gaze v katastrofálních podmínkách, je navíc Izraelem odpírána základní humanitární pomoc a možnost odejít z Gazy je zpoplatněna částkou 7000 dolarů na osobu, což si naprostá většina palestinských rodin nemůže dovolit. Nikde v Gaze už není bezpečno, na denní bázi jsou bombardována i místa, která Izrael označil za bezpečná a kde se v improvizovaných podmínkách tísní statisíce lidí. Každý stát má jistě právo na ochranu vlastních občanů, žádná její forma nemůže zahrnovat zabití více než 35 tisíc nevinných civilistů, z nichž velkou část tvoří ženy a děti.

Zatímco my se v knihovnách našich univerzit připravujeme na zkoušky a píšeme závěrečné práce, v Gaze byly univerzity rozbombardovány a více jak půl milionu studujících byla odepřena možnost pokračovat ve vzdělávání. V Gaze v současné době nestojí jediná univerzita a zničeno bylo i přes 80% všech dalších vzdělávacích institucí. Na celém území není jediná funkční škola a přístup ke vzdělání je izraelskou armádou aktivně odpírán nejen vysokoškolskému studenstvu, ale i žactvu základních a středních škol. Naprostá většina z nich byla nucena spolu se svými rodinami opustit své domovy a každý den bojují v nuzných podmínkách o přežití. Podle odhadů OSN je nyní v Gaze ohroženo hladomorem více jak 1 milion Palestinců a Palestinek, značně omezen je také přístup k pitné vodě, lékařské péči a přístřeší.

Ač se Izrael snaží prezentovat jakožto jediná demokracie na Blízkém východě, nečelí mezinárodní kritice za svůj postoj vůči palestinskému obyvatelstvu poprvé. Organizace jako Amnesty International ho dlouhodobě označují za apartheidní stát, v němž Palestinci a Palestinky nemají základní občanská práva a který se pomocí tzv. osad nelegálně
rozšiřuje na úkor palestinského území a obyvatel. Prokurátor Mezinárodního trestního soudu, před nímž Izrael nedávno čelil obvinění z genocidy, podal žádost o vydání zatykače na jeho politické předáky. I přes tyto alarmující fakta Česká republika i veřejnoprávní média nadále nekriticky stojí na straně Izraele.

Celá situace je mimo jiné katastrofická i z hlediska klimatu, životního prostředí a dlouhodobému dopadu na místní obyvatele. Dopadající bomby mimo budovy, které bude potřeba opět postavit, také zničily úrodnou půdu, a tím efektivně dělají území Gazy neobyvatelným. Válečná technika také vypouští stovky tisíc tun CO2 a způsobuje znečištění vzduchu a půdy, které má dalekosáhlé dopady na zdraví přeživších a životy následujících generací.

Bez ohledu na to, jaké termíny používáme, nelze nadále jakkoliv omlouvat jakékoli válečné zločiny, a to nejen vraždění Hamásu, ale i násilí, které páchají izraelské vojenské složky na palestinském obyvatelstvu.

V rámci klimatické krize čelíme narůstajícímu množství konfliků a dílčích krizí. Jejich čísla se budou do budoucna s vysokou pravděpodobností jen zvyšovat. Odmítáme značně zploštělou veřejnou diskuzi, které jsme v ČR svědky, pracující jen s černobílým viděním. Polarizaci konfliktu, která nás nutí si vybírat strany, vnímáme jako vysoce nebezpečnou a nepřispívající k humánnímu uvažování nad řešením této, ale i budoucích krizí.

Požadujeme, aby české univerzity vyjádřily solidaritu s trpícími palestinskými civilisty a s palestinskou akademickou obcí.


V neděli odpoledne, když jsem opět šel kolem, jsem ale zjistil, že tam nějaký Žid, nebo židovský slouha nebo užitečný Idiot, ve skoro všech těch nápisech vymazal Gazu a Palestince:(nebo myslíte, že to vymazali ti studenti, aby z vymazávání obvinili Židy?)


Takto tedy symbolicky Židé vyjádřili, jak se snaží o "konečné řešení", vymazání všech Palestinců a Gazy... Jak se snaží o cenzuru a zamlčování podstatných faktů... Jak se marně snaží o Damage Control, vyžehlit poškozený falešný image Izraele jakožto údajné "Demokracie" na Blízkém východě, ale jen tím naopak podtrhnou své cenzorské a lhářské ovlivňování světového mínění, protože jejich do nebe volající zločiny je čím dál těžší ignorantsky přehlížet...PS: Poté jsem tam ještě došel a doptal se - jen pár hodin po happeningu tam v pátek přišli dva muži s košťaty a takto to promazali... Tedy slouhové, mají na to lidi...


P.A.Semi - πα½ 2024-06-10