πα½ B ^
(P.A.Semi πα½ 2021-09-27..28, PDF)
(Vlastní překlad z anglického originálu)
Další nápis na Slunci o Covidové Vaxxíně

Zatímco jsme svědky ďábelské diskriminace maniaků Vaxi-Kultu za účelem vydírání nás do záhuby neustále opakovanou vaxsinací, neověřenou a často škodlivou, pomáhá nám nyní Bůh další radou, napsanou na Slunci 2021-09-24 kolem 03:00 UTC :

Mad Vaxx (is) Devil's Bond 666
V překladu do češtiny:
Bláznivá Vaxxína (jsou) Ďábelská Pouta 666


Všimněte si, že tam není napsáno "mark" - znamení, značka, ale je tam "bond" - pouta. To je ještě celkem optimistické pro ty, kteří již padli do prvního kola tohoto Podvodu Vaxi-Kultu, že to zřejmě může nebýt "Mark" Značka jakožto prokletí jednou provždy, ale spíš Ďábelská "Bond" Pouta. která možná ještě mohou být mnohými rozlomena... Zatímco tyhle sraženinové píchance (clot-shot) poškozují kromě jiného i imunitní systém, takže nabodaní lidé budou potřebovat stále další a další bodance k přežití, stávajíce se otroky Farmakeusin , což se zdá být spravedlivý a nevyhnutelný trest za jejich modlářské uctívání Vaxxinace a za ignorování všech ublížení, která to způsobuje tak mnoha dětem (to není jenom autismus, ale i alergie, astmata a všelijaké auto-imunitní poruchy), a za ignorování všudypřítomných a všeprostupujících Židovských a dalších lží a ohavností...
Ti z vás, kteří do této pasti zatím nespadli, snažte se vydržet ve svém odmítnutí, protože Autoritářská Tyranie doufejme padne dříve než příliš pozdě... I z Medicínského hlediska, vždy musí být statisticky významný kontrolní vzorek nezasažené populace pro vyhodnocování profilu dlouhodobé bezpečnosti (jak moc to ovlivňuje další nemocnost). Ti z vás, kdo již byli napícháni touto 666 genetickou Vaxxínou a Clot-Shoty, doufejte, že ta poškození nebyla tak vážná, jak mohla být, a že se krevní znečištění (* * *) časem možná trochu vyčistí, a snažte se nedovolit jim tlačit vás do opakované vynucené kontaminace vašeho těla jejich špinavými produkty...

Tyhle GMO vaxxíny nezabraňují přenosu Covid, takže není naprosto žádná potřeba si je nechat píchat kvůli jiným, ostatní tím nechráníte. Spíš pomáhají rozšiřovat Covid rychleji, jak jsme byli svědky v nejproočkovanějších zemích šířících "Deltu" (Covid-21) lépe než předtím... A nechrání vás příliš před možnými komplikacemi Covid a před úmrtím nijak zvlášť dlouho a spíš se zdá toto nebezpečí zvyšovat ... Je to hloupé a sobecké přijmout to bodnutí a podrobit se používat jejich "pasy", porušující vaši nejcennější zdravotní svobodu a soukromí... Používání jejich "pasů" a přijmutí Bodnutí kvůli vydírání Prací nebo Zábavou pomáhá Tyranii Medi-Fašismu vykonávat nátlak na vaše bližní, protože kdyby se nikdo nebo jen málokdo z vás podrobil, nemohli by vydírat vás a ani další - tedy Poddajnost je Spoluvina v jejich vyděračském schématu, a tolerováním Propagandy ji podporujete pokračovat a bujet.

Dosud bylo několik různých variant kontaminace těchto špinavých bodanců a některé z nich byly pravděpodobně pouze placebo, a pouze ďábelští farmakeusin vědí, kdo dostal kterou a které komplikace jsou způsobovány jakým znečištěním... Ale nyní již si nasbírali svá data a nejspíš vyrobí další kolo těchto bodanců optimálně poškozujících, ne bezpečnějších... Nebo jste nechápající ignorant stále ještě věřící jejich čestnosti? I nyní, když nám předvedli svou naprostou nečestnost skrývajíce skutečný rozsah škod a ignorující všechna lidská utrpení (zatím zejména na Západě), potlačujíce a cenzorujíce všechny vědecké a zdravotnické disidenty a umlčujíce varovné hlasy...

Zdá se to být poslední šancí na zastavení zaslepené kolaborace na našem kolektivním zničení...

Radši požadujte efektivní a bezpečnou včasnou ambulantní Léčbu, jako Ivermectin ve vhodných kombinacích, která navíc může uhasit epidemii poměrně rychle, protože funguje i preventivně... A dejte si pozor na léky MoAB, které často jsou nebo mohou být tak špinavé GMO , jako ty vaxíny...
A jako se modlíme: »Ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena...«, je toto jedna z těch příležitostí vyléčit duše mnohých...

(Můžete si prohlédnout původní obrázek, a tuto zvýrazněnou verzi bez těch modrých značek...)
Byly mnohé další nápisy na Slunci předtím, mimo jiné i proti téhle Covidové Vaxíně, ale nikdo neposlouchal... (A bylo jich pár dalších mezitím, které jsem vynechal...)

Brzy po tomto nápisu se slovo "Vaxx" (nebo Vacc X?) změnilo na slovo HELL (Peklo) s nosatou tváří sedící na písmenu L...

Toto má mnoho možných vysvětlení, ale ty nejpravděpodobnější je nelegální vysvětlovat v dnešním utlačovaném světě... Evidentně ta Vaxína vede do Pekla, buďto duchovního nebo posmrtného, ale pravděpodobněji do "Pekla na Zemi" neustálé ďábelské tyranie, anebo to naznačuje osud pachatelů...? Modlete se, aby to neznamenalo naše podvedené bližní a děti...

Kdo vymění Svobodu za Bezpečí si nezaslouží a nezíská ani jedno... (Benjamin Franklin)

Další poznámky a podrobnější vysvětlení: