πα½ B ^
P.A.Semi - πα½
2019-08-03 .. 2019-08-19

Obsah


Číslo Šelmy Zj13:18

Navigace: link |
ID: 13563
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 03. 08. 2019 19:24
Předmět: Číslo Antikrista     (administrátorem odstraněno)

Správný překlad měl znít takto:
> Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to POČET LIDÍ, a jeho číslo je šest milionů.
Antikrist Jidáš, mocný kolektiv, který již dávno vládne světu a všichni se mu klaní, právě tímto číslem udržuje svou vládu nad světem, je to jádro jeho ďábelského kultu. Prý tu máme svobodu slova? Skoro. Jedno tu nesmíte ani vyslovit ani jinak o tom pochybovat, a to je právě toto kultické (řekl bych "posvátné" ale nic svatého na tom není) číslo. Skoro všechno smíte zpochybňovat, ale tohle číslo nesmíte. Kdykoliv někdo poukáže na Kartel, který vládne světu, jsou na něj vykřiknuty magické formule: "H–t!" a "Anti-s!" a je umlčen a vymazán a vyloučen ze společnosti…
Dalo by se i chápat, že tam bylo 666, takové číslo znamená kromě jiného "Kartel Židů".. Číslem židů je odjakživa 6, a když jsou všichni Tři Králové 6, tak to má význam Monopol Moci. Samozřejmě leckdo se může stylizovat do této obecně známé formule a podstrčit nějaký podvrh nebo se to snažit něčím dalším napodobit, jako třeba je toto číslo použité na každém čárovém kódu, bez kterého si dnes nemůžete v obchodě koupit nic, než snad suchý nebalený chleba a ovoce… (viz jakýkoliv čárový kód, vystupují z něj na krajích a uprostřed dvoučárky, které značí v tom kódu 6, podle nich čtečka čárových kódů pozná, že to zaměřila správně) Je to použito jen proto, abyste nechápali a dívali se jinam… A pak i mnoho dalších se stylizovalo do tohoto, třeba www, graficky třeba symbol google chrome a mnohé další, vše jen abyste nechápali tu skutečnou podstatu…
Trocha lingvistické archeologie:
V rukopisech ze čtvrtého století (tedy již opisy opisů původních textů) je toto číslo již rozepsáno celými slovy. V Codex Sinaiticus https://archive.org/details/codexsinaiticus_201907 v PDF s 295 stranami je to na straně 287, v třetím ze čtyř sloupců, na řádkách 21 a 22 εξακοσιοι εξηκοντα εξ. V Codex Alexandrinus https://archive.org/details/CodexAlexandrinus v PDF s 294 stranami je to na straně 264 v pravém sloupci na dvanácté řádce rozepsáno celými slovy, o řádek pod tím je vlevo číslovka 14… Codex Vaticanus končí židům 9:14 , poněkud symbolické, možná "jen" náhoda… (náhody nejsou… viz text, ale je to i anagram: "převraťte 6 na 9, aby 14!" - kdo má uši slyš…) zbylé stránky v kodexu chybí… Textus Receptus, dnešní podoba Nového Zákona v řečtině, jak ji zkompiloval Erasmus Roterdamský ve středověku, to má symbolem. Z https://www.e-rara.ch/bau_1/content/structure/895554 v PDF "Apokalypsis…" s 38 stranami to je na straně 21 čtvrtý řádek odspodu (v tištěné knize je to strana 209), v levém sloupci řecky χξς , v pravém sloupci latinsky rozepsáno celými slovy. Nevím, z jakých papyrů Erasmus čerpal, že to uvedl opět takhle zkratkou, když všechny kodexy z třetího století to již rozepisují slovy? Že se ty zkratky posvátných jmen a zřejmě i čísel v prvních stoletích používaly je zřejmé třeba i z Tomášova evangelia, dochovaného v koptštině v Nag Hammádí, kde je jméno Ježíš psáno vždy jako IC s čárkou nahoře…
Ovšem, viz Papyrus 115 https://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus_115 , zrovna je v té wikipedii zlomek s tímhle číslem, je to kus papyru 5x3 cm (asi jako krabička od sirek), kde je číslo 616 psáno řeckými číslicemi ΧΙϚ s čárkou nahoře. Chi Iota Digamma. Původně ty řecké manuskripty psaly i posvátná jména zkratkami s čárkou nahoře, i takhle číslovky zkratkou. Písmeno Digamma Ϝ https://en.wikipedia.org/wiki/Digamma , které se četlo jako "w", které stojí na místě hebrejského wav, a ze kterého má latinka na tomto místě písmeno F, se postupně ztratilo, a na toto místo jako číslice se dostalo písmeno Stigma ϛ (i to je poněkud symbolické) https://en.wikipedia.org/wiki/Stigma_(letter) , ligatura sigma+tau, takže leckdo si to nyní zjednodušuje a používá tam koncovou sigmu ς. V době apoštolů tam ovšem ještě byla digamma, ne pozdější stigma. Viz wiki článek Digamma, někde uprostřed vpravo je obrázek, jak se psala Pamphylian digamma, prý vypadala takto И jako ruské "i". Pamphylia je na jihu dnešního Turecka, kus od Patmosu a měst těch sedmi církví… Takže v původním zápisu to číslo vypadalo velmi pravděpodobně takto: ΧΙИ s čárkou nahoře. Když se na ty kodexy a papyry podíváte, pochopíte, jak nesnadnou práci měli ti, co to postupně přepisovali z třeba sto let starého okoralého papyru, psaného písmem, jež již v té době bylo zastaralé… Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Numerals , číslo 6 milionů se v této zkratkové formě píše XM s čárkou nahoře (tedy 600 myriád)… Jak pravděpodobné je, že přepisující zaměnil XM za ΧΙИ při přepisu textu, načmáraného rukou na sto let starém papyrusu, když to někdy v polovině druhého století přepisoval?

Někdo, třeba i Luther, se domníval, že Antikrist jsou "ne dost dobří křesťané", třeba Papež nebo jiní. Ale Antichrist jsou anti-christians kolektivně, ti, kteří především nenávidí křesťany celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, ti, kteří (nepříliš skrytě) vládnou dnešnímu Západu, Internetu a potažmo celému světu. (jste jak slepí, když to nevidíte)

A jaká je moderní historie tohoto kultického (nesvatého) čísla? Od začátku dvacátého století se jak houby po dešti objevily desítky článků v americkém a britském tisku o utrpení "šesti milých bratrů" a o "H-tu" v Evropě, nejprve v Rusku, a poté, co židé vyhlásili svatou válku Německu (tedy synové ďábla nepoužili slovo "svatá", ale mělo to význam jihádu…) v roce 33, tak bylo utrpení a H-t šesti milých bratrů v Německu, (i když na celém území ovládaném tím lumpem na H žili dost možná jen čtyři milí bratři a půlka z nich pak včas utekla? A do databáze se pak sešlo sedm milých požadavků na odškodnění přeživších…). Když vypukla a téměř končila horká fáze této války, rabín W. v roce 44 psal o smrti šesti milých bratrů (ve smyslu, že už to bylo těch šest, co je potřeba, a je potřeba to zastavit), když žadonil o bombardování tábora, který nějakou náhodou má v názvu světlo, o kterém právě tento rabín rozšířil tu pověst, jež má v názvu skupenství hmoty a místnost, ale to bombardování spojenci a polská exilová vláda zamítli, aby náhodou někomu v tom táboře neublížili (proč asi?), v lednu 45 napsaly NYT, že bylo šest milých obětí těchhle bratrů za války, i když většina z těch obětí v Západních táborech zemřela až v únoru a březnu 45 na Tyfus, včetně třeba té nebohé dívky A.F., co prý napsala půlku svého slavného deníku kuličkovou propiskou, jež se vyráběly až po válce, a dospělým rukopisem… (Po válce se vyrojila spousta absurdních lží a pohádek v knihách o zvěrstvech sluhů toho lumpa na H, ale většina byla zase potichu zapomenuta, kromě těch místností se skupenstvím hmoty…) Když opravili pamětní ceduli v tom táboře se světlem v názvu ze čtyř milých obětí na jeden a půl, nijak se s tím číslem 6e6 nehnulo. Když se v polovině padesátých let provalilo, že jednoho celého milého pobil už předtím báťuška S., když čistil Rus od potenciálních vlastizrádců v letech 36-38 (viz "Great Purge", nebýt čehož, jen sotva by žbolševici východu a žzednáři západu vyhráli svůj jihád proti Germánům, takže z nich zbyli jen samí Němci {poznámka pro překladatele - Němci je od slova "němí"}, a dodnes byste tu (spíš asi po vyhnání na Sibiři) možná hhajlovali - ocelového báťušku S. máte leckdo v nenávisti neprávem) , ani tak se těch šest milých na kontě toho lumpa H nepohnulo, protože to číslo je kultické (nesvaté) dogma a je neměnné, protože to číslo má význam, a ne jen jeden… (Myslíte, že byli tak jasnozřiví (to leda snad ve významu jejich luciferského oka na pyramidě), že si to objednali a zařídili (to jen zčásti), nebo je to celé jen Lež (a to největší Lež Dějin) ? Jistěže utrpení bylo velké, a na všech stranách, ale to Číslo je podstatné a nesmíte o něm pochybovat, protože je to základní Dogma tohoto Kultu…)
Teprve po šesti-denní válce v roce 67 se naplno rozjel H-t Cult, když si soudruzi rabíni řekli, že je to lépe ochrání a zajistí jim to přízeň a poddanost Západu, aby je lépe chránil před Směskou ("arab" znamená "směs") blízkého východu, mezi níž byli tou Šelmou ("Zion" znamená i "Šelma") mezitím vyhnáni…
A ovšem když se … (Text tu ještě pokračoval, jenže venku se bouří počasí a je slyšet hromy, zatím je na tohle asi brzy…)

Jako většina náboženství oslavuje Zrození (které je ve svém jádru Pravdivé), hlavní hrdina je ztělesněním nejvyššího Dobra a Lásky a jádrem Víry je Naděje (na vzkříšení) a oslavuje se Slávou (Fame) a usiluje o věčný Mír (Pokoj) (ač všechno z toho je ale jen zčásti Omyl), tak tenhle Kult Antikrista (H-t) oslavuje hromadnou Smrt (jako ostatně všechny další hlavní svátky tohoto luciferského judaismu, a které jsou většinou ve svém jádru Lží - třeba Mordechaj v Persii není doložen a to taky nebyla maličkost, a ovšem od Genesis až po Krále to zapsali Jeremiášové v Babylonu, židé nikdy v Egyptě u Faraóna nebyli, tam jsme my teď, je to podobenství, a na prvorozené Jákoby ještě dojde, ale to je v rukou Boha a ne Lidí…) a jeho hlavní anti-hrdina (A.H.) je ztělesněním nejhoršího Zla a Nenávisti, kterou do něj freudovsky nebo třísko-trámově projektují, a jádrem té víry je věčná Válka s Pomluvou (Defamation, jak lživě označují leckterou Pravdu) a Strach (strach ž. z anti-s., věčně živený v jejich Chrámech Zděšení, třeba zkratka ushmm (ve W.DC) znamená ושמם "and he will be appalled" ("a zděsí se") a je to hlavním významem, proč tam vodí děti na exkurze, jako "jad vašem", ukradené z Izaiáše verš 56:5 (jako že je to prý navěky), také může znamenat ידושם "zadupe je" (he will trample them) 1758 - myšleno odpůrce, naopak třeba co vyvodí izraelské děti z návštěvy chrámu (muzea) v bývalých táborech v Polsku si můžete prohlédnout skoro na závěr filmu Defamation (na youtube byl XNWF9CeoZdE, pokud ho jako leccos dalšího cenzura ještě nezametla, ale je to izraelský film, tak by snad nemuseli?), kde také pochopíte, jak a proč je tento kolektivní Antichrist udržován dohromady Strachem jedněch a na druhé straně umlčením nesouhlasících a zaslepením spících, z čehož lze také pochopit, že jedna cesta k řešení vede skrze Odpuštění, poté, co se Lež nejlépe vyléčí Pravdou a Pochopením…?)
(A ovšem, jestli mě za tohle chcete soudit, tak mi ukažte, co z toho není Pravda? A jestli to chcete potichu smazat, poslužte si, nebo spíš tomu (A-Ch. J.), co mu skoro všichni další slouží…)
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13564
Od: Kazatel ČCE A. W.
Kdy: 03. 08. 2019 20:19
Předmět: Re: Číslo Antikrista     (administrátorem odstraněno)

První nepravda je už v prvních slovech: že je Jidáš Antikrist. Ježíš si ho vyvolil, a chápání jeho postavy jistě musí být citlivější než absolutní odsudek. Ale jinak, jako vždy toho vyplodite nezvladnutelně mnoho, nedovedu to číst
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13570
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 04. 08. 2019 04:21
Předmět: Re: Číslo Antikrista     (administrátorem odstraněno)

Já to vidím, že máte proti mým textům nějaký blok, že je nemůžete číst… A pomazat blátem minule nestačilo, asi jste nenašel to správné Siloe… Vypadá to, jako by Vás (a mnoho dalších obecně, je to dost rozšířené) poněkud zdeformovali různými Fejzbooky (a víte kdo? Pan "Cukrář" je jen jedna ukázka…), že přiměřený rozsah textu je jedna řádka a maximální 200 slov, ale dvě a půl strany textu už je nepřekonatelná překážka…
Ten můj minulý text není ani příliš dlouhý (tam není skoro žádné slovo zbytečně), a ovšem jsem se snažil, aby to bylo velmi přesné, ale rád to ještě upřesním (a ovšem tohle upřesnění je již zdlouhavější):
Nepíšu, že je Jidáš Antikrist, ale obráceně, že Antikrist se jmenuje Jidáš, Juda Iš-qariot יהודה איש קריות, česky "žid, každého protivenství", takto doslova… A to nejen, ale především v rovině Archetypů, i společensky, i z hlediska religiozního. Viz moderní překlad Nová Smlouva, v mnohém lepší než překlad ČEP (asi kromě náhrady "otrok" za "služebník", ta je tam špatná!), který tam má "Juda Iškariotský", protože všichni ti יהודה Juda byli i v septuagintě ιουδας Ioudas, není v tom rozdíl a jen ten překlad "Jidáš" mate, abyste neviděli tuhle souvislost. Z německého Jude se přes francouzskou výslovnost stalo české žüd… Tolik tedy lingvisticky.
Viz předposlední odstavec mého textu (začíná slovy "Jako většina náboženství" a má asi 307 slov odděleno mezerami), proč je z filosofického hlediska tenhle Judaismus a zejména jeho odnož "H-t Cult" Anti-křesťanstvím, opakem všech náboženství ale křesťanství zejména, ale i předchozí odnože post-biblického judaismu, celý Talmud je především Anti-křesťanský, kromě velké hromady (tisíce stran) zbytečného tlachání. (Pro méně chápavé, slovo "H-t" myslím to na devět písmen… Akorát když to takhle upřesňuji, tak ale předtím jsem tou devítkou v jiném kontextu myslel něco zcela jiného, tohle řešení "H-t" už vyzkoušeli a nefunguje, jen se to tím zhoršilo…) Je ten odstavec velmi zkráceně, šlo by to rozvést mnohem detailněji, třeba proč je judaismus (a zejména, ale nejen, jeho odnož "zednářství") zrovna luciferský a ne satanský, (kdežto třeba jeho odnož "bolševismus" a "marxismus" jsou spíš zřejmě Ahrimanské?) atd…
Jak se to projevuje v normálním společenském světě byste se musel víc rozhlédnout, co se nyní ve světě děje, jak jsou konzervativní křesťané a bílí lidé obecně utlačováni, v politice, na Internetu, všude, jak nás zradili (ač s námi jedí u stolu) a chystají se nás vyhubit… Kdo a proč za tím stojí… { (Kdyby to někdy četl nějaký potenciální extremista, tak ať se nejdřív zamyslí a neblbne, tuhle chobotnici nevyřešíte pícháním do jednotlivých chapadel, jen byste to všechno zhoršil! Stejně ti, co vidíte a na které dosáhnete, jsou jenom loutky… Děkuji za pochopení…)} Část tohoto "bláta" (ukázky špatností světa) jsem vám mazal k očím minule, ale i to by šlo ukázat na mnohých dalších příkladech… A ovšem, schopnost zobecňovat patří k základům lidské inteligence, když ukážete desítky drobností a řeknete, že to jsou všechno jen konkrétní případy a vyjímky, tak vám uniká ten celkový obraz a smysl… Jenže to byste se musel podívat dál na Západ (směrem do Soumraku?), protože u nás tenhle problém není ani zdaleka takový, jako je zejména v zemi Amera, kterou řekové zkomolili jako Gomora…
Jen namátkou, jak se ta nadvláda Antikrista především projevuje, najděte si, co je AIPAC a jak ovládá americký kongres (a nespokojte se s tím, co vám jeho Gog nebo wikipedie zcenzurují, ale pro začátek viz třeba https://wikispooks.com/wiki/AIPAC , tam to je stručně a výstižně, ale mohl bych dodat i jiné zdroje, co to popisují detailněji a na ukázkách…). Nebo tu leckdo chápe, jak absurdní a zlé byly a jsou americké války na blízkém východě (Irán, Irák, Sýrie, Libye, Afghánistán), ale mnozí je (ty američany) hážou do jednoho pytle a již si nevšimli, že ti Bushovi Neocons (neokonzervativci), kteří lžemi rozpoutali války v Iráku, byli všichni židé a dělali to v zájmu Izraele a doktríny, co tuším R.Perle napsal pár let předtím… Jak B.H.Levy zpunktoval zničení Libye, skrz H.Clinton a Obamu. Jak vytvořili ISIS, protože "better ISIS than Iran" jsou slova nějakého významného izraelského politika… (Jen pár nejkřiklavějších příkladů.) Ale to zase všechno je způsobené tím, že je Sionistické hnutí (Zion, tedy doslova "Šelma") vyhnalo na blízký východ tam, kam jaksi nezapadli dobře, mezi ty všechny araby… Ani neříkám, že jsou všichni židé špatní a zlí, mají půlku dobrou (jen nevím, jak velká půlka to je?), a viz též Zj3:4-5 , tahle kapitola (Sardin) je o židech, "Máš však v Sardách několik osob, které neposkvrnily svá roucha", ale o dalších židech je zase Zj3:9 Synagoga Satanova, v kapitole o Američanech (Filadelfská církev)… Jak vám sem nacpali pod tlakem Islamizaci, aby tu byl někdo ještě horší než oni, abyste se obrátili nesprávným směrem a bojovali jen se stínem skutečného nepřítele. Jak si Oligarchové koupili Západní Levici a přesměrovali ji z Konzervativní levice (jako máme z části u nás), která za Lid bojovala proti těmto Oligarchům, a udělali z ní Liberální levici, která bojuje proti Lidu za práva Zvrhlíků a Vetřelců… Vskutku mistrný tah Oligarchů, ovšem proti nám… (zato u nás se Pravice zvrhla rovněž na Liberální stranu Zrádců, a Konzervativní Levice je zašlapána do země absurdními pomluvami a nenávistí… Sice lze i milovat nepřítele svého, jenže milovat nepřátele svých bližních je Zrada, ten nejhorší zločin. A Cizí nejsou Bližní, ani když přijdou blízko… Milovat nepřátele svých bližních je asi tak křesťanské, jako Jidáš, však to sem také zanesli tihle pohrobci Karla Mordechaje Levi Marxe…) (A ovšem, i Jidáš (ten v Evangeliu) byl sice původně Apoštol, ale v Křesťanství jich pokračovalo jen jedenáct z těch původních…)
Ale ještě z filosofického hlediska je to potřeba upřesnit. Neříkám, že Antikrist jsou židé, ale je to Judaismus, jakožto Ideologie neoprávněného a nejopovrženějšíhodného rasismu, prý "my jsme navěky ti vyvolnení a vy jste jen Gojim, a cena tisíce vašich životů se nevyrovná jednomu našemu nehtu" (takhle doslova nedávno zesnulý velmi populární rabín, asi Ovadia Josef? možná to byl jiný rabín, nevím jistě…) To, že drží spolu dohromady proti nám "gojům", mají Kartel Moci. A ovšem to především proto, že mají Strach ze zasloužené Odplaty, ale dokud budou mít Strach a my Nenávist, tak to jen tento ďábelský kult bude dál udržovat při životě. K vyléčení světa dojde především Smrtí tohoto Antikrista, tedy smrtí Judaismu, i když konkrétní původně židé tu asi mohou klidně dál žít… (U nás jsme tu "Otázku" zodpověděli dobře, tady už se nijak nepovyšují a ani nevíte, kdo z nich je žid, protože přestali být "židé" (vychvalovaní, vyvolení) a jsou jedni z nás…)
A z hlediska Theurgického, ale i z hlediska toho, že věci je třeba umět správně pojmenovat, vám říkám, že Antikrist se jmenuje Jidáš (v rovině Archetypů), a není to nijak těžké pochopit - jak jinak by se jmenoval Anti-Christ, na pozemské a ideologické úrovni…?! (Když "Satan" je úplně jiná úroveň…)
Jádro problému je v tom, že američtí křesťané příliš uctívají tyhle lotry, co je tam ovládají, kvůli nesprávným překladům. A američtí i jiní ateisté, kvůli tomu H-t a kvůli tomu číslu Šelmy 6e6. Všechny zločiny jsou jim vždy prominuty, protože H-t. (To je kořen všeho dnešního Zla Západu…) Je jim potřeba otevřít oči, aby si všimli, že mezi těmi židy tam mají ukryto mnoho Lumpů (Rev3:9), a jakými různými zvrácenými Filosofiemi (namátkou ale nejen neo-marxismus se všemi jeho projevy a důsledky) jim tam zaplevelili Diskurs. A židům je potřeba otevřít oči, aby poznali, k jak ďábelskému kultu se to hlásí, že jejich vyvolenost dávno skončila, ať se stydí, přestanou být Jehuda neoprávnění rasisté, a ať jsou opět s námi, geneticky to jsou stejně jedni z nás, ať už tam konvertovali třeba Protestanti po Bílé Hoře ze strachu před Katolíky, nebo dříve Chazarové jsou také slovansko-turkický kmen, ale Semiti jsou arabové… Mělo by jim dojít, že až se vzbouří ti afričani, které na nás jedni z nich přivedli, tak i oni budou "bílí", proti nimž tam zaseli ukrutnou nenávist, a odnesou to s námi (snad kromě hrstky té zlé "Elity"), nebo se budou s námi společně bránit…
Jako Hospodin skrze Mojžíše přivedl 600,000 do země zaslíbené, tak ale když odmítli pokračovat s Bohem na další cestě do Křesťanství, tak jich Bůh rukou římanů přesně těchto 600,000 zase vybil v Bar Koziba (to je "Syn Lži") revoltě, ale rabín Zrada (Akiva) ben Josef jej lživě přejmenoval na Bar Kokhba (to je "Syn Hvězdy", té jejich hvězdy Remfan Sk7:42-43 , "pyšná (vysoká) tvář"…), ale to (přejmenování) byla jen jedna z jeho mnohých lží, a tím (vybitím 600,000 tehdy) byla symbolicky ukončena původní vyvolenost, ta se vztahuje jen na duchovní Isráel, kterým je nyní (již dávno) křesťanství a potažmo i celá Civilizace… (Ze symbolicko-filosofického i z teologického hlediska je to velmi důležitá teze, pro obě strany… Hořká pilulka, která může léčit…?)
Někde jinde píšu, že Problém Lidstva je Kartel Židů, a jedno z těch tří se škrtne. Já bych navrhoval škrtnout Kartel (Faraone, propusť můj Lid!), to je asi nejlepší řešení. Jinak totiž NRA (asociace amerických střelců) škrtne Židy, (až vybuchnou a už se ten "papiňák" vaří dost), nebo Kartel Židů škrtne Lidstvo (už to začali postupně provádět (cenzura a zastrašování, migranti, vakcinace a Pandora, 5G, nahromadění moci a stupňující se války, poskvrnění všeho), jen někteří z nich, ale dokud jsou schovaní ti zlí za těmi dobrými, nelze to řešit včas) … Nebo má Bůh připravené ještě další řešení? (A ovšem, viz "Znamení Jonášovo" ( Mt16:4 ale to chápou i židé ze starého zákona) - že to je někde prorokované ještě neznamená, že se to tak musí uskutečnit…)
Poznejte Pravdu a Pravda vás Vysvobodí, jak věřím…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13575
Od: Kazatel ČCE A. W.
Kdy: 04. 08. 2019 10:19
Předmět: Re: Číslo Antikrista     (administrátorem odstraněno)

Zlo (podle mého přesvědčení) vašeho psaní je ukryto v přemíře slov. Abych ho odhalil, ptám se: říkáte, že židé jsou Antikrist? I ve světském významu: tedy že židé jsou zlí, zlo tohoto světa? Zastáváte antisemitismus? Je-li to možné, odpovězte krátce a zřetelně
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13590
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 04. 08. 2019 23:56
Předmět: Re: Číslo Antikrista     (administrátorem odstraněno)

Pokud z tohoto chcete stručný výtah, přeskakujte text v závorkách (nebo berte jen první věty z odstavců, ten zbytek si jednou přečte někdo jiný. Neobětuji přesnost a ostrost na němý oltář stručnosti.), a když to chcete velmi stručně, stačí následující jedna věta (a k tomu ta krátká poslední odpověď, pokud jste se ale ptal na "štít", tak hledejte dále slovo "štít" a pak začátek "kazatel").
Významná část židů (více než polovina) je velmi významná část (více než 90%) všeho zla tohoto světa této doby. (Ale je třeba pochopit, proč to dělají, že do této pozice byli natlačeni Zionisty (a Zednáři), tou Šelmou, o které píše Zjevení, a to byla mnohem méně početná část židů.) (Zla světa - většina válek poslední doby, cenzura a propaganda, migranti, marxismus a neo-marxismus a jeho zničení tradičních hodnot, lgbtqp, feminismus a destrukce patriarchální civilizace a jejích hodnot a struktury, smíchání národů v globalismu, dekadence v umění, zasévání hluboké nenávisti proti Bílým v USA zejména, vakcinace a zničení zdraví široké části populace (alergie jsou z velké části následek očkování!), porno-průmysl, hœllywood a vypálení citů, mafie a "crime syndicate", globalisté jakožto nepřátelé národů, big-bussiness, propaganda "fake-news" a lži médií… (Zapomněl jsem na něco?) za vším tímhle stojí možná až z 90% židé, nebo to tu založili… a ovšem výčet "všechno zlo světa" nemůže být stručný ani vyčerpávající, nepochopili byste dost rozsah té špatnosti…) (Žid je více-významový termín, a zde tím myslím především zastánce judaismu a jeho odnože neo-marxismu a v podstatě všechny další, kteří se jako "žid" sami identifikují (v tom je totiž jádro problému, dvojí loyalita nebo spíš kartel proti nám ostatním), a kteří jsou obřezáni. Nesouvisí to s rasou, geneticky jsou jedni z nás, konvertovali tam jejich předkové… Je to sice dědičný hřích, ale narozdíl od miscegenace se mohou rodiče rozhodnout, že ho ze svých dětí sejmou, u chlapců a mužů se to pozná…) (Jenže ta hodná část židů tu zlou kryje tím, že s nimi sdílí Identitu, takže nelze ten Kartel Zlých jednoduše rozebrat a dosáhnout na ty Lumpy v pozadí. Je to zlá Identita, zřekněte se jí, prosím… A nekřičte "Tříska!", viz váš Trám, kolektivně…)
Anti-semitismus je anti-satanismus, odporování a odhalování vlády Antikrista (anti-christiánů) nad světem, odmítání se mu klanět. Slovo "Anti-semitismus" je zlé kouzlo Antikrista na umlčování nesouhlasících. ({Semité jsou palestinci a arabové, ale chazarové jsou turkicko-slovanský kmen. A ovšem Já Jsem Semi, a to se ještě uvidí, kdo budou anti-semité. I tohle jejich obviňování "anti-semitismus" je jejich Trám. Je to ve své podstatě nej-odpornější zlé kouzlo Antikrista na zaslepování lidí.})
Je těžké pochopit, že Antichrist jsou anti-christiáni kolektivně ?
Nejsem jenom anti-semita (ve významu, jak jste byli naučeni to chápat). Viz http://pialpha.cz/DalsiList/565.html . Víte, v čem spočívá ono "který snímáš hříchy světa" ? ({Již slyším vaše: "Ale …". Ne, to se mýlíte… Ale nevěřte mi a pochybujte! Ale pochybování není zaslepené ignorování…})
Tady to máte kresleným vtipem, karikaturou… https://wikispooks.com/wiki/File:AIPAC-loyalty.jpg Když si tam tu spodní jednu větu přečtete i několikrát, mohly by vám postupně docházet další konsekvence. (Kdykoliv někdo zmíní, že AIPAC vládne světu a USA, tak začnou křičet "Anti-semitismus!", abyste Pravdu neviděli… Jenže to není jenom AIPAC, ten je jen vrchol ledovce.)
Kdybyste ještě byl schopen číst, tak také viz http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/ , ale ono stačí si přečíst i jen titulky těch knih, co mají dole v seznamu… Přehánějí jen zčásti… (Začít můžete http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Muze_byt_katolik_antisemitou.pdf a nebo jen stručný komentář http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/komentare/Muze_byt_katolik_antisemitou.htm (ale škrtnout první větu toho komentáře, problém není Vatikán ani Koncily), ale netýká se to jen katolíků, ale křesťanů a lidí obecně, ale je to přes sto let staré (ještě před propuknutím marxismů) a dnes je problém mnohem širší…) ({To, že se i Papež svým vítáním migrantů stal drobným podržtaškou Luciferiánů (protože má víc Lásky než Rozumu a také jim naletěl) ještě neznamená, že je hlavou tohoto zla! Obecně řečeno - problém nejsou "ne dost dobří křesťané", problém jsou anti-křesťané, ale i anti-rasisté jsou anti-lidé, protože každý člověk patří ke své rase a národu ( Zj14:6 !), jen je někdo popírá a zrazuje. Problém Marxismu se jmenuje "Rovnost", velmi zlý a nebezpečný blud… My si nejsme rovní, nulový rozdíl, my jsme jedineční, individuálně i kolektivně, dokud se nenecháme smíchat a zredukovat do té nuly, rovnost bez rozdílů, homogenní směs.})

Jde to i stručně do formátu pípnutí (tweet) a vytesat, ale nedocenili byste váhu těch slov: Antikrist je Jidáš (neveřejně lze vyslovovat židáš). Král je nahý!

Antikrist Jidáš již dávno vládne světu, a je to velmi mocný kolektiv (chobotnice). Proč jste si toho dosud nevšimli? Čekali jste nějakého feudálního kašpárka?

Pokud jste se ale ptal, protože chcete stručný štít proti křiklounům (plus v závorce případná upřesnění a argumenty proti očekávatelným námitkám): « výraz "anti-semitismus" je jen zlá pomluva (kouzlo) na potlačování pravdy (a tím zaslepování). » (A problém je vskutku především v tom, že když se cítí být víc židé než jedni z nás, tak jsou proti nám zde globálně spolčení dohromady… Pokud to spolčení a jeho důsledky nevidíte, nedívali jste se dost, ale to je spíš jak přehlížet slona v místnosti.) (A problém anti-christianismu sem zasel Talmud a zhrzení rabíni, následovníci těch farizeů z evangelia, a pak znovu (Mordechaj) Marx…) ("Kouzlo" to je ve smyslu, že to takhle vysloví a má to nějaký účinek, třeba umlčení oponenta (nebo spíš jeho pošpinění v očích posluchačů), "straw-man argument" ("slaměný panák")… Samozřejmě jinak to funguje celkem racionálně, také by šlo říct "psychologická zbraň", nebo i "nálepka"…) (Lze odpovědět: "Antisemitismus" je jenom nálepka (a páska přes oči), tak se spíš podívejme na skutečný obsah a argumenty…)
Jenže když jste Kazatelé, tak to je trochu problém, nemůžete najednou dělat fanatizující imámy a burcovat nenávist, kdyby to někdo z posluchačů špatně pochopil. Ale lze jim asi říct: nevěřte židům jejich lži. ( Mk8:15 ) (I to je takhle možná příliš silné?) (Kdo je žid? Těžko říct, nevěřte slepě nikomu! ({Někdo se jako žid narodil, někdo se jím stal až pak. Když někdo slouží židům, je také jak žid, jejich prodloužená ruka (šábesgójim). Možná by bylo lepší se držet slovníku v evangeliu a používat "farizeové"?}) Namátkou ale vrchol ledovce, třeba CNN nevěřím ani slovo. A ovšem je to (shodou okolností?) velmi kosher podnik. (To se vždy ptejte: kdo to vlastní? kdo to sponzoruje? kdo tlačí tenhle názor? proč?) Namátkou - wikipedie je dost cenzurovaná, politicky ožehavá témata tam jsou pod tvrdou kontrolou, ale lze tam jít do Historie a koukat, co tam je potlačováno a uvažovat "proč?"… Namátkou Google velmi cenzuruje a tlačí propagandu proti nám, použijte jiné vyhledávače, ale ne zas všichni ten samý. "Kvas Herodův" je zřejmě míněna "Propaganda Vládnoucího Establishmentu"? Jenže dnes jsou různé Korporace (třeba Google) a nad-národní organizace mocnější a horší, než místní vlády. Je "Kvas Herodův" vraždění neviňátek? Včetně symbolického - umlčením, pomluvou…) _-_
Říkejte jim: Ne, vy tu chobotnici nemůžete porazit, ani ji nemůžete píchat do chapadel a loutek (tedy žádné probouzení terorismu, to ničemu dobrému nepomáhá!), ale sami v sobě se probuďte a přestaňte věřit hlasitým lžím z Médií, porovnávejte si informace z více protichůdných zdrojů, nahlížejte Pravdu z více úhlů pohledu. « Média ať jsou Chrámy Informací, vyžeňte z nich svým výběrem Kupčíky Lotrů! » (Tím porovnáváním se brzy naučíte, kdo a v čem lže nebo zkresluje víc.) ({K tomu "nevěřte slepě nikomu" - historka - nedávno jeden můj oblíbený a dost důvěryhodný zdroj publikoval blábol, asi podlehl nějaké propagandě a šířil ji také? Všechno musíte porovnávat a pochybovat, i když vás předtím přesvědčil o své důvěryhodnosti… To, že se nepletl předtím, neznamená, že se nemůže splést potom… Což neznamená, že už si od něj nic nepřečtu, to jen kdyby se začal takhle "plést" častěji… Jenže když si myslíte, že se plete nebo lže, je také možné, že se místo toho mýlíte vy. Je potřeba ověřovat zdroje, i zdroje zdrojů, a počkat, jak se to potvrdí, než z toho vyvodíte závěr… Je potřeba aktualizovat naučená hodnocení, zejména klišé, kdo je ten Spravedlivý a kdo je Lump, a v jakém kontextu. A je třeba odlišovat Informace a Názory, oddělovat zrno od plev. Názor znamená, že takhle to nazírá on ze svého úhlu pohledu. To může být zajímavé zvážit, ale je to potřeba porovnat z více úhlů pohledu. Zejména pozor na ty, jež vylučují a a-priori očerňují jiné úhly pohledu, jak zejména lžidomédia a totality (včetně globalistů EU nebo "Pražské Kavárny") nyní předvádí vrchovatě.})
(Také brzy poznáte lháře podle toho, jaké používají "nálepky"… "far-right racist nacist white supremacist anti-semite russian extremist" jsou jen lživé nálepky, aby vás odvrátili dívat se jinam… Už z použitého slovníku jasně vidíte pozici toho, kdo je používá, a ti obvykle nejsou na vaší straně… {Opakem "far-right" je "far-wrong". Opakem "rasista" (racist) je "rasoslepý" (raceblind) a "rasozrádce" (racetraitor). Opakem "patriot" (oni říkají "nacist") je "vlastizrádce". "white" jsme jen v určitém významu, ale jinak jsme růžoví nebo světlí (light). My nejsme "supremacist", my jsme "collectively better" (supreme? to asi ani ne? proč?) ({není špatné chtít být lepší! pozor ale, že "být lepší" často vede do Pýchy a pak už morálně lepší nejste… můžu s každým jednat "jako rovný s rovným", přestože vím, že si rovni nejsme, ale nenechám se kvůli tomu zavléct na nízkou úroveň, pokud není dobrá.}), dá se to "lepší" dokázat a není to jen o pár procentních bodů, ale především my i oni jsme jedineční a máme právo na náš prostor, neseme dědictví předků potomkům a nesmíme je (ani ty ani ty) zradit. A co je "extremist"?! "Extremist" je být proti Lidu, a to jsou oni, ne my… Myslíte, že to sem nepatří? Ale to je přesně ten slovník a mentální podvrh, který jejich lžidomédia používají na zaslepování lidí.})
(To, že je někdo Kupčík Lotrů, ještě neznamená, že je taky Lotr, třeba nemá jinou možnost, nebo je také jen zaslepený. Ale nemusíte mu věřit, zejména ne slepě. « Nevěřte, Pochybujte správně! » Také se tomu říká Kritické myšlení… On nemusí zrovna Lhát, třeba se prostě Mýlí? Jak moc se mýlí? Ale čím častěji se někdo Mýlí nebo Lže, tím méně mu pak Věřte.) (Protože právě tohle "vrtění psem lidu" (skrze Média) a umlčení Pravdy cenzurou (tedy zaslepením před určitou částí názorového spektra) je na tom všem možná nejhorší, a to jediné máte ve svých rukách změnit, nenechat sebou vrtět…)
(Pokud by se probudilo dost lidí, leccos pak spraví Demokracie…? Máme jinou dobrou možnost v rukách?)
(Farizeové z evangelia pak pokračovali přes Talmud a Ben Mamon (Maimonides) až k Zionismu a Noahidismu (in USA - neocons), a (Saduceové??) přes Marxismus až k dnešnímu Neomarxismu (in USA - liberals,"democrats") ({[možná tohle jsou ty "dva rohy podobné beránkovým" v 13:11? možná i mě spletla EU s dvěma prezidenty? (DL523) Další text okolo tomu ale příliš neodpovídá… Rozmyslím později, možná zítra…]}) . Ten vývoj Farizeů a Saduceů si samozřejmě v Evangeliu ještě nepřečtete.
([Když zde píšu "neo-marxismus", tak viz
http://pialpha.cz/DalsiList/540.html a tam případně nahoře "Original" je to v lepším rozlišení, není to kompletní, ale dost ilustrativní výčet toho "kvasu farizeů" a kdo to zasadil a šíří… Ten obrázek jsem někde stáhnul, doplňoval jsem jen drobné detaily vpravo dole a vlevo na okraji strany, je to spíš Kolektivní dílo. Nevycházím ale ve svém názoru z této jedné infographic, ta to jen shrnuje.]) _-_
A co s tím? Varujte se kvasu farizeů! A poznávejte ho dříve než pozdě… ({Kvas Farizeů není myšleno "droždí", evangelium není ani kuchařka, ani zemědělská příručka… Jako jen jedna ukázka z mnoha, kvas farizeů je dnes třeba lgbtqp (teze rovnosti zvrhlého s přímým) nebo gender equaliety…}) Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí. Jak? V první řadě přestaňte snadno podléhat lžím a klamným svodům, prohlédněte…) ({A ovšem jiný rozsah textu se čte, a jiný rozsah se předčítá nebo mluví. Tohle lze pro případné předčítání rozstříhat a zkrátit nebo vybrat. Ale je snazší zkracovat než doplňovat.})

> Zlo (podle mého přesvědčení) vašeho psaní je ukryto v přemíře slov
Báli jste se 451°F, že vám spálí knihy… Udělali to jednodušeji, spálili vaši (myšleno kolektivně) schopnost číst, kromě lecčeho dalšího… (Pálením papíru byste zvyšovali obsah CO2 v atmosféře, ale můžete ty nyní již zbytečné knihy recyklovat, bude z toho třeba dobrý toaletní papír? {myšleno ironicky jako vtip})
Psal jste někde, že čtete aspoň Bibli. Vemte si ji do ruky, a meditujte chvíli o tom, kolik to je slov (pokud máte ČEP , je to 664,194 slov včetně komentářů ale bez názvů pod-kapitol, v 31168 odstavcích v 66 knihách, 3,987,200 znaků včetně interpunkce a závorek ale bez mezer). Někdy zajděte do knihkupectví a při pohledu na stěnu plnou knih meditujte chvíli o tom, kolik to je slov. Je i toto Zlo dle Vašeho přesvědčení? (Víte, od Zvěře vás především odlišuje Slovo, Logos. Neříkejte, že je toho rozdílu příliš a je proto třeba jej redukovat…) (A ovšem zaměňujete pojmy "násilí" a "zlo". Ty se sice někdy kryjí, ale někdy je to naopak. Mít sílu a nepoužít ji k pomoci tam, kde je to potřeba, je také zlé. Ale rozhodně ne vždy je silné (násilné) řešení dobré, ale někdy to může být "menší zlo"…)
Máte ale pravdu, že jeden z dnešních problémů spočívá v přemíře slov všelijaké kvality, takže ztratila váhu i dosah. Máme snad proto mlčet? Ale omlouvám se za rozsah. (Kus si třeba přečtete nyní vy, podrobněji třeba někdo další potom…)
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13591
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 04. 08. 2019 23:59
Předmět: Re: Číslo Antikrista     (administrátorem odstraněno)

Tak pardon, ještě jednou ale stručně:
Výraz "Anti-semitismus" je jen zákeřná nálepka, páska přes oči, abyste neviděli slona v místnosti.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13593
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 05. 08. 2019 01:39
Předmět: Re: Číslo Antikrista     (administrátorem odstraněno)

Pardon, ještě stručně tu Vaši prostřední otázku (jsou židé zlí?) :
Židé nejsou zlí, jsou zkažení.
Jedni jsou zkažení Pýchou své domnělé Vyvolenosti, a nenávidí Křesťanství z žárlivosti (Talmud a Maimonides především), a nenávidí Národy, protože jsou Globalisté, těm vemte Moc - kdo není s námi, je proti nám (αμαρτιας 2Tes2:3 "bez svědectví" jsou tajné spolky, hebrejsky Sodam, v mém překladu Jejichtaj? Nevím jistě. Jenže αμαρτιας jsou dnes i φαρμακευσιν farmaceuti, také mnohdy kosher nebo tajní),
a druzí jsou zkažení Dekadencí Neomarxismu (rovnost špatného s dobrým, mnohdy ale otočená naruby na přednost špatného před dobrým, i morálně i geneticky, ανομιας 2Tes2:7 "bez zákona", může to být Gomora od "vázání snopů" H6014? Také nevím jistě.) (Marx, Soros, Hœllywood, lgbtqp a Gender politics jako ukázky), a nenávidí Křesťanství, protože to nabádá k Morálce (a k Hierarchické struktuře). Tyto dekadentní vyvrhněte, včetně jejich plodů a následovníků, nejlépe asi opovržením? (To zdaleka již nejsou jen židé, ale ti to začali a udržují. Dnes to již jsou zdeformované generace mnohých z našich řad.) (Štítit se zkaženého je přirozené a správné, je to štít vaší čistoty. A nenechte si vzít svobodu slova! Nebudete-li moci pojmenovat špatnost, vy ji možná chápete i tak, ale vaše děti již ten rozdíl chápat nebudou, když je to nikdo nenaučí rozeznávat. Na první nedbalý pohled může být ta dekadence zábavnější, ale její špatné konce jsou pak vidět později než včas…)
A ovšem důsledkem té obojí zkaženosti je pak mnohé zlo a rozklad, i původně nezamýšlené.Následně byl celý text vysvětlení Zj13:18 smazán administrací fóra... Text ale jen původního příspěvku byl alespoň archivován
(Některé další irrelevantní příspěvky v diskusi jsem zde odebral...)Napodruhé to bylo již stručnější:
Navigace: link |
ID: 13617
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 06. 08. 2019 08:15    (podtrženo výročím Hiroshima!)
Předmět: Oprava Čísla

Původní znění bylo zřejmě takto:
> Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to počet lidí, a jeho číslo je 6e6.
V rukopisech ze čtvrtého století (tedy již opisy opisů původních textů) je toto číslo již rozepsáno celými slovy. V Codex Sinaiticus https://archive.org/details/codexsinaiticus_201907 v PDF s 295 stranami je to na straně 287, v třetím ze čtyř sloupců, na řádkách 21 a 22 εξακοσιοι εξηκοντα εξ. V Codex Alexandrinus https://archive.org/details/CodexAlexandrinus v PDF s 294 stranami je to na straně 264 v pravém sloupci na dvanácté řádce rozepsáno celými slovy, o řádek pod tím je vlevo číslovka 14… Codex Vaticanus končí žd9:14 , poněkud symbolické, možná "jen" náhoda… (náhody nejsou… viz text, ale je to i anagram…) zbylé stránky v kodexu chybí… Textus Receptus, dnešní podoba Nového Zákona v řečtině, jak ji zkompiloval Erasmus Roterdamský ve středověku, to má zkratkou. Z https://www.e-rara.ch/bau_1/content/structure/895554 v PDF "Apokalypsis…" s 38 stranami to je na straně 21 čtvrtý řádek odspodu (v tištěné knize je to strana 209), v levém sloupci řecky χξς , v pravém sloupci latinsky rozepsáno celými slovy. Nevím, z jakých papyrů Erasmus čerpal, že to uvedl opět takhle zkratkou, když všechny kodexy z třetího století to již rozepisují slovy? Že se ty zkratky posvátných jmen a zřejmě i čísel v prvních stoletích používaly je zřejmé třeba i z Tomášova evangelia, dochovaného v koptštině v Nag Hammádí, kde je jméno Ježíš psáno vždy jako IC s čárkou nahoře…
Ovšem, viz Papyrus 115 https://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus_115 , zrovna je v té wikipedii zlomek s tímhle číslem, je to kus papyru 5x3 cm (asi jako krabička od sirek), kde je číslo 616 psáno řeckými číslicemi ΧΙϚ s čárkou nahoře. Chi Iota Digamma. Původně ty řecké manuskripty psaly i posvátná jména zkratkami s čárkou nahoře, i takhle číslovky zkratkou. Písmeno Digamma Ϝ https://en.wikipedia.org/wiki/Digamma , které se četlo jako "w", které stojí na místě hebrejského wav, a ze kterého má latinka na tomto místě písmeno F, se postupně ztratilo, a na toto místo jako číslice se dostalo písmeno Stigma ϛ (i to je poněkud symbolické) https://en.wikipedia.org/wiki/Stigma_(letter), ligatura sigma+tau, takže leckdo si to nyní zjednodušuje a používá tam koncovou sigmu ς. V době apoštolů tam ovšem ještě byla digamma, ne pozdější stigma. Viz wiki článek Digamma, někde uprostřed vpravo je obrázek, jak se psala Pamphylian digamma, prý vypadala takto И jako ruské "i". Pamphylia je na jihu dnešního Turecka, kus od Patmosu a měst těch sedmi církví… Takže v původním zápisu to číslo vypadalo velmi pravděpodobně takto: ΧΙИ s čárkou nahoře. Když se na ty kodexy a papyry podíváte, pochopíte, jak nesnadnou práci měli ti, co to postupně přepisovali z třeba sto let starého okoralého papyru, psaného písmem, jež již v té době bylo zastaralé… Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Numerals , číslo 6e6 se v této zkratkové formě píše XM s čárkou nahoře (tedy 600 myriád)… Jak pravděpodobné je, že přepisující zaměnil XM za ΧΙИ při přepisu textu, načmáraného rukou na sto let starém papyrusu, když to někdy v polovině druhého století přepisoval?

Tolik tedy ale jen vybalené jádro z původního příspěvku, s lingvistickou apologetikou. Nerozporujte to tu nyní, o tomhle se v dnešní společnosti veřejně diskutovat nedá, dokud nebude ten bezzákonný z prostředku vzat (2 θεσσ 27).
Pokud to tu ani takhle věcně nejde, můžete to tu smést a smazat, i to se dá pochopit. Text původní rozšířené diskuse, která již byla uzavřena, i tento "příliš stručný pahýl", jsou (byly,budou) k dispozici i jinde.
A mám vyřídit pozdrav od jednoho nadbytečného chlapečka z třinácté misie pánům s kartami, že jsme se špatně podívali do kalendářů… (בשר מריק נער לבעלי תרות)
PPaPvv (Ιοαννης 832n κ.γ.τ.α.κ.η.α.ε.υ.). (A ovšem, nepíšu to tu zde proto, že bych někomu chtěl ublížit, snažím se pomoci Lidstvu - leckterá Hořká Pilulka Léčí…) (πατερ ημων … ρυσαι ημας απο του πονηρου αμην )
Děkuji vám za případné pochopení a omlouvám se za případné problémy.
πα½

I tento příspěvek byl archivován...
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13623
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 06. 08. 2019 13:18
Předmět: Dovětek...

K tomu ještě jedno důležité upozornění, protože předjímám možné důsledky (nechci válku ani H-t2).
Na branách Nového Učení Mírů je napsaná věta, složená z jmen dvanácti kmenů Izraele ( Zj21:12 ). Tato jména tam jsou vždy použita jako věta. A ta věta, na kterou se toto odkazuje, je napsána v Zj7 (jiná v knize Zjevení není), je tam všech 12 (ale implicitně až 14) jmen, a u všech 12 je napsané slovo "Zapečetil" (esfragismenoi), různé překlady to různě zkomolily, a různé tradice se mýlily ve významu těch 144000. A viz Zj7:9 , teprve potom se všichni ostatní budou radovat.
Vy si ale ty brány Nového Učení Mírů nechcete vybourat. Je tam "zapečetil", není tam "vyhubil". Ale je to napsané na všech branách a bez toho tam vejít nelze… (nejen proto, že to je takhle někde napsané, ale protože to je i logicky zřejmé a zdůvodnitelné)
A pomněte Zj3:4-5 (to se dobře pamatuje), i tam mají ty, kteří neposkvrnili svůj šat, nebylo by spravedlivé je spolu s těmi Zlými nebo Zkaženými odsoudit nepřiměřeně, a i vy máte své třísky (TaT)
Exodus je lepší řešení než H-t2!

I tento příspěvek byl archivován...

Víra a Pochybnosti

Navigace: link |
ID: 13620
Od: Ondřej--- )
Kdy: 06. 08. 2019 11:34
Předmět: Víra a pokrytectví

Dobrý den, dotaz bude asi trochu nepřehledný, nejdou zde dělat odstavce: Jeden by řekl, že mezi věřícími musí být větší podíl lepších lidí (s lepšími morálními kvalitami) než mezi nevěřícími, ale zdá se, že to tak není. Jak to? Nejsou vlastně věřící více nezodpovědní než nevěřící tím, že se hlásí k nějaké morálce, nebo přesněji závazné snaze držet se jasných pravidel, ale berou je často lehkomyslně? Včera jsem krátce o křesťanství diskutoval s ženou. Původně jsem chtěl obajovat vznešenost a správnost křesťanské morálky, ale brzy se mi celá argumentace úplně rozsypala. Shodli jsme se na tom, že z řad věřícíh jsme za život potkávali hlavně dva takové druhy: náboženské pomatence, kteří se považovali pomalu za Kristova mluvčího, kázali o tom, co by se mělo a nemělo v každé druhé vyřčené větě, ale jejich životní "praxe" byla někde jinde - že byste je viděli někomu pomoct, odpustit, to ne, jen kecálkové s patentem na víru. A druhá skupina, věřící ze setrvačnosti či zvyku, kteří jako by už nevěděli, proč vlastně věřícími jsou a co to obnáší, nedělní mši odbudou spíš ze zvyku, dům mají plný svatých obrázků a krucifixů. Nikdy byste je ale neviděli číst Bibli nebo snad předávat nějakou moudrost/poselství z ní, praxe je taky spíš nijaká než nějaká. Tak jsme to vídali třeba u našich prarodičů. A naopak jsme se shodli, že hodně lidí, které máme za milosrdné a morálně vyspělé, k tomuto dospěli sami, bez víry a církve. Jak kdyby křesťanská morálka byla víc vznešenou vizí než něčím, co se opravdu *viditelně* děje a co je následováno. Myslím, že hlásit se ke křesťanství je náročný úkol a dává mi větší smysl se "k Bohu nehlásit" pokud nejsem ochoten na sobě na denní bázi pracovat. Když věřící a církev nazveme společenstvím, v kterém jiném společenství byste našli tolik lidí, kteří se k němu dobrovolně hlásí, ale zároveň jeho pravidla nedodržují nebo si je interpretují jak se jim hodí? Vždyť z mnoha jiných lidských společenství vás za takový přístup logicky vyhodí. Dalo by se říct "a co je ti po tom jak každý zachází s vírou?", jenže církve propagují, že víra není individualistická věc, kterou by lidé měli praktikovat v tichosti a za za zdmi svého domova, ale měli by chodit do kostela a být součástí toho společenství.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13621
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 06. 08. 2019 11:57
Předmět: Re: Víra a pokrytectví

Ondřeji, vaše otázky jsou velmi dobré. Ano, víra by měla proměňovat věřící jednotlivce i věřící společenství. Rozdíl oproti jiným entitám, které usilují o dobro, je v tom, že křesťané vědí, že sílu k takovému životu dostávají odjinud, od Boha, z milosti. Není to z nich, a pak ani výsledek jejich snažení není jejich zásluhou. Vírou se jen vpojují do širšího Božího plánu se světem. A protože jsou zachráněni a povoláni Kristem, jejich nový život se formuje podle Krista. - Je mi moc líto, že potkáváte jen pokrytce. Živí proměnění křesťané jsou, přeji vám, abyste brzy nějaké potkal.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13625
Od: Anonym--- )
Kdy: 06. 08. 2019 13:38
Předmět: Re: Víra a pokrytectví

A nejsou ti živí křesťané spíš ti pomatenci, o nichž Ondřej mluví? Já to totiž znám jako on. Nakonec i zde na tomto fóru je to stejné.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13626
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 06. 08. 2019 14:13
Předmět: Re: Víra a pokrytectví

Ano, já si uvědomuji, že kdyby měl někdo poznávat křesťany podle tohoto fóra, bylo by to smutné. Panoptikum. Otevřely se propusti.. Mám asi štěstí, a bylo mi vždy posilou, že jsem v životě dobré křesťany potkával a potkávám. I když oni by to asi sami o sobě neřekli.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13643
Od: Jiří Polák--- )
Kdy: 06. 08. 2019 22:33
Předmět: Re: Víra a pokrytectví

Ondřej má velmi zajímavé a oslovující téma- ano máte část pravdy- spásu hledají velmi často lidé problematičtí (z různých důvodů) a my, křesťané, kteří mají jistotu spasení a poznali Krista osobně , velmi rádi "usínáme" v bezpečí výhledu na budoucnost a jistoty setrvávání v Boží ruce. Jaké to má důsledky pro naše osobní a duchovní kvality se dá velmi snadno předpokládat. Leckterý "syn světa" nás strčí do kapsy. Ano, přesně toto by nás mělo trochu vyburcovat ze spánku, abychom lehkovážně nepropásli šance, které máme. Pak se může také stát, že už nebudeme umět rozlišit co je dobré a zlé a nevěřící bližní nás v tom budou muset poučit. Hrozná vyhlídka!
Ani já nechápu co ze mně občas vyjde za bláto- např. dnes mi známý volal že má problém a já mu doporučil bez váhání podvod!! -nechápu to, mám co vyznávat…
Jsem ale rád, že u nás ve sboru opravdu nacházíme "bezpečí" a velké většině lidí se mohu svěřit se vším, aniž bych riskoval zneužití. V tom se opravdu toto společenství např. od pracoviště liší velmi diametrálně.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13655
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 08. 08. 2019 11:11
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - delší povídání... (Soudný den)

Začal jsem racionálně odpovídat, ale nějak se to zvrtlo, a tohle jsem narozdíl od těch ostatních nečetl celé ani já sám, možná jsou v tom překlepy, už jsem unaven, skoro jsem nespal… Své odpovědi zde si najdete podle začátků odstavců, nebo to nechte být na jindy… Je to Tapeta, omlouvám se…
Tak inu, v něčem s vámi (pane Poláku) přeci-jen nesouhlasím. (Jak jsem jinde říkal "s každou větou", tak jsem si i řekl, že když něco najdu, tak vám to vytknu, čímž neříkám, že si všimnu všeho…)
"Jistotu spasení" tedy nemáte. To vede k domýšlivosti, k ignorování potřebných jak píše pán výše, ad-absurdum ale také se to vyskytuje, různí mafiáni si myslí, že se pak dojdou pomodlit, věří v Krista (ale většina mafiánů zřejmě jsou … to je jedno… *1), a že se jim to proto všechno odpustí. Takhle to ale nefunguje. Tu "jistotu spasení" máte v tom smyslu, že víte, která cesta je ta správná a nejdete špatným směrem. A jak píšete "podvod" - *3
Nejsme svatí, já ani vy. A vždy můžeme a chtějme být lepší. "že často hřeším, myšlením, slovy i skutky, je to má vina, má veliká vina" si věřící aspoň jednou týdně opakují u nás, u Husitů je tam nějaká podobná fráze (myslím, že se zpívá, ale ty texty u Husitů jsou delší a nepamatují se tak snadno) (další kostel tu na venkově není, ale je tu dost křesťanů bez kostela, zdejší farnosti jsou poněkud divné), možná něco analogického máte i v jiných církvích. Při tom se člověk zamyslí a vybaví si ty hříchy v tichosti a lituje, že je dosud má. A také, "jakož i my odpouštíme viníkům našim", a vskutku jim aspoň do večera při modlitbě i odpustím ("nenech nad svým hněvem slunce zapadnout" se někde říká), i když někdy to je těžké. (Což ale neznamená, že budu hlupák a nechám se napálit znovu a znovu a znovu… Umět se poučit je důležitý aspekt rozumnosti, ale i zvířata to umí…) "Pozdravte se navzájem pozdravením Kristova pokoje". Ono to fakt prospívá duši. A já mám zkušenost, že to dohromady celkem funguje a vskutku jsou leckteří křesťané - jak to říct? lidštější, vstřícnější, upřímnější. Někdy si je prohlédněte (ale neobtěžujte okukováním, prosím), když jdou nebo dohromady jdete z kostela, a pak si prohlédněte druhý extrém, když jdou lidi z diskotéky nebo z fotbalu. A třeba Čest je důležitá vlastnost, a leckde k ní zapomínají nabádat. ([Když tu cituji ty fráze, neříkám, že je máte mít přesně takové, ale jiné zrovna takhle zpaměti nedám, když jsem se tyhle naučil…])
Je tu důležitý aspekt, že je Křesťanům ukazován ideál svatosti a je v nich vzbuzována touha se mu blížit. Ten Ideál je ale prakticky v nekonečnu, neustále se mu můžete blížit, ale nikdy nemůžete říct - teď jsem úplně svatý a nijak se zlepšovat nepotřebuji.
Tedy máte jistotu pomocné ruky, když ji budete potřebovat, když tu pomoc budete chtít využít. Ale nemáte jistotu, že za vás všechno vyřeší Bůh. A ovšem, leckomu Karma nebo Andělé nebo jak tomu chcete říkat uštědří lekci, o kterou dotyčný nežádal, ale z nějakého důvodu ji potřebuje. I leckterá nemoc má někdy přičiny v duchovní oblasti a něčemu vás může naučit. Pomáhají nám, ale musíte se pak snažit třeba pochopit, v čem byl problém a jak ho napravit. Zatvrzelému ale bývá těžké pomoci…
Pánovi s první otázkou, odstavce se tu dělají jednou prázdnou řádkou. Ti "ze setrvačnosti" alespoň udržují tradici. Tradice je také důležitá, aby to fungovalo a měli kam přicházet noví lidé. (Což neznamená, že byste je nemohli uváženě posouvat, jenže někde, třeba ve Švédsku, ty tradice posouvají dost absurdně a špatně.) (Nebo je zrovna Švédsko dost daleko s jazykem, kterému nerozumím, tak až sem prosáknou jen ty excesy a o dobrém se nemluví? I to je možné…) Ti "misionáři", někoho tím možná inspirují nebo nabádají k něčemu dobrému, ale pokud si myslí, že mají "patent na víru" a podsouvají různé výklady jako jisté, tak tím ani nepomáhají tomu, kdo to poslouchá, ani často nemají pravdu… Čím víc je někdo přesvědčen o své neomylnosti, tím více omylů mu zůstává, protože není ochoten nebo schopen je opravovat. Včetně Dogmat a různých Neomylných instancí… Když píšete, že jste ty "misionáře" často potkávali, tak ale to je zčásti tím, že oni jsou víc vidět. (K tomu můj názor - když se na něčem nemohou shodnout, tak ať je třeba nějaká nejvyšší místní autorita, třeba Koncil, která to rozhodne. Ale žádná taková pozemská autorita ani teď, ani v antice, nemůže být neměnná, takže když něco takový Koncil rozhodne, tak to další Koncil může zase uváženě změnit, jak jim dospěje poznání. Tvrdit, že nějaký antický Koncil byl neomylný a bude to navěky tak, jak si s tehdejší úrovní mezi sebou dohodli, prostě není správné. Vy tady na Zemi nemáte v rukách věčnou a neměnnou autoritu. Současný Papež František dokázal, že i Papež se může zmýlit, a tento zrovna dost nebezpečně, a ovšem víc hlav víc ví, měl by mít nad tím Koncil alespoň nějaké právo Veta. V jiných církvích máte třeba tu Synodní Radu, je jedno, jak tomu říkáte, podstatné je, že se několik a ne jen hrstka moudrých a respektovaných lidí na něčem dohodne, vyslechnou a zváží proti-argumenty, atd… Když o tom ale uvažuji, může ta absence neměnné autority vyvolávat disent a hádky a rozštěpení? Nevím. Určitá míra nesouhlasu bývá prospěšná, alespoň zvážíte více možných proti-argumentů. Nejlepší řešení bývají nalezena Konsenzem celého Kolegia, a ovšem vyžaduje to určité Kompromisy, které lze vysvětlit a obhájit.)
(Moje stanovisko k Janu Husovi je jasné, byl to Svatý Mučedník, zemřel v dobrém boji za víru a církev s modlitbou na rtech rukama handrkujících se zpolitizovaných Lumpů a nechápu, proč to někomu není jasné, kromě toho, že by museli přiznat tu omylnost Koncilů. Že dělal rozkol v Církvi? V době dvou nebo tří Papežů? Odvolal se ale k Instanci, od níž to bude definitivně potvrzeno až Ω v nekonečnu času, a Církev už se mu alespoň omluvila, ale podle mě ještě ne dost, to asi bude ještě zrát… Asi oficiální svatořečení by nebylo schůdné ani není požadované, když se k němu hlásí především církve a křesťané, kteří tahle oficiální svatořečení neuznávají. Ale na tom Koncilu tehdy byla definitivně spálena neomylnost Koncilů.) (A jak jsem psal dole, ještě i zde doplním - myslím, že nyní opět nastane doba dvou nebo tří Papežů, ale bude to v míru a ve shodě, protože zřejmě František půjde brzy do Důchodu, jako šel Benedikt. Vítal migranty a to byla zrada, sloužil Luciferiánům, a je to skrytý marxista, a snad i chtěl škrtnout z otčenáše "ochraňuj nás od zlého"? Bratříčkuje se s muslimy víc než je přiměřené, schvaluje homosexuály také víc než přiměřeně. Je proti němu rozsáhlá petice, ovšem z řad možná až příliš "rigidních". I když chápu, že leccos z toho dělá František z příliš velké Lásky bez rozlišování, tak ale v Hlavě (a nejen) Církve musí být především Rozum, a Láska ať mu třeba radí. Ale ten rozum by měl zabraňovat dělat škodlivé věci, u kterých slepá Láska nedohlédne na důsledky. Nemůže slepý vést slepé, a platí to také o slepé bezpodmínečné lásce.
Mt15:14 , a je to i vaše karma za 1415, ale to není důvod, že bych se chtěl mstít, prostě tam dnes škodí… Ať to nějaký Koncil rozhodne. Buď bude mít rozumný koncil veto nad Papežem, nebo půjde František do důchodu. A nohy se myjí především služebníkům, Ježíšovi sloužili apoštolové. Pokud František myje nohy černochům, ukazuje nám tím všem, jak mu černí slouží proti nám bílým. To je poněkud symbolické vyjádření toho, co nám způsobuje. Nemůže nás vést zrádce, který otevírá brány nepřátelům, kteří nás přišli vyhubit. A ovšem, když jsem ho takhle "bodnul", ač jsem ho předtím miloval, on o mně už se vyjadřovat nebude, nebylo by to férové. Ať to rozhodne Koncil. Já se odvolávám ve své při ke Koncilu Moudrých, a doufám, že tam takové máte. Nebo ať si dál František žehná z balkonu, ale rozhodovat o věcech víry by měl moudrý a nezkorumpovaný kolektiv. (Tedy přesněji řečeno - buď odeberte Františka z té funkce, nebo té funkci odeberte pravomoce, kromě žehnání.) A i když je pan kardinál z Afriky (jméno si teď nevybavím, ale víte, o kterého jde teď) asi moudrý a dobrý člověk, tak ale z tohoto balkonu nám Afričan v bílém rouchu žehnat nebude, je to především symbolická funkce, tak tam nepleťte špatné barvy. Samozřejmě Afričané by měli mít (nebo mohou mít?) hnědého kardinála.) (A ovšem já se vám někde teatrálně procházet nebudu, nejsem pěkný ani úctyhodný, vypadám jako odrostlý hippie. A Jednotlivec nemůže mít kvalitu Kolektivu.) DTD,DTL (K tomu "bratříčkuje se s muslimy" - lze být tolerantní k Muslimům, pokud v klidu sedí na Blízkém Východě, ale ve chvíli, kdy se začne valit Invaze do Evropy nebo jinam podobně, tak se pokračování nebo začínání tohoto bratříčkování stává zradou. Je v tom podstatný rozdíl. A globální diversita vyžaduje oddělování nesourodých, aby se to všechno nesmíchalo do jedné výbušné směsi, všude homogenní, žádné rozdíly, žádné živé tradice, žádná skutečná diversita, ztráta všeho smyslu všech. My se nechceme dát smíchat až do nicoty smyslu…)
(Ostatní tradice na jiných kontinentech nehodnotím. Ať si nechají své pěkné barevné tradice, pokud nikomu neškodí, třeba Církev Svatého Knihkupce (B. svami P.) je také fajn, a mnohé další. Vy nechcete být všichni navlečeni do jednotné uniformy.
Číňanů je mi fakt líto. A ovšem to 5G tam mají na redukci populace? Asi to je populárnější, než byla politika jednoho dítěte? A chcete tu taky být zredukováni? Nechcete… Tak se Ptejte Víc! Jestli jsou ty Čínské technologie bezpečné? A prospěšné? A komu? Čínu máte jako odstrašující příklad, kam vede robotizace, k jakému kýči a marnosti. Nemyslím, že by poslechli, kdybych jim něco radil, ale vám radím, pozor na Čínu… Je to bezduché. Takhle to dopadá, když se někde vybourá duchovno, tam to tehdy udělali bagrem a rychle, ale stejně byste dopadli, kdybyste si tu to Duchovno vypárali postupně.)

(Irán jsou asi lepší muslimové, než v Arábii. Je to dáno rasou, nebo je to dáno rozdílem v těch tradicích? Iránu jste tu dost křivdili, v zájmu lumpů v Izraeli. A ti by rozhodně měli přestat s nálety na Sýrii, ospravedlňovanými útokem na Iránce! To je jak kdyby třeba v Čechách nalítávali Rusové sestřelovat Američany a Brity, které jsme sem pozvali, když ty nalítávající nepozvali. Je to evidentně a krajně drzé a nespravedlivé.)
O "misiích" obecně, vy leckoho můžete zvát k vaší víře, ale nemůžete tam nikoho nutit. A nejlépe zvete dobrým příkladem.
Pan Kazatel tu píše: "pak ani výsledek jejich snažení není jejich zásluhou". No to není pravda. Je z určité části i jejich zásluhou, tedy spíš se sami také musí snažit. Bůh vám nabízí pomocnou ruku, nenutí vás tu pomoc využít. Viz Lk5:17-26 , je to důležité podobenství. Ten člověk je ochrnutý, protože ho svazují hříchy, a nemůže na duchovní cestě pokračovat. Ale mají velkou snahu, opravdu velkou. A když jsou odpuštěny ty hříchy, je v tom naděje, že se zbaví toho ochrnutí, co mu bránilo na duchovní cestě. "Jdi a už nehřeš" ( J8:11 ) Je v tom i Milost, ale vyžaduje to také odpovědnost a snahu toho obdarovaného tou Milostí, aby ji využil ke své nápravě. Vy to nedostáváte jen tak zadarmo a neustále, ale musíte se snažit si to udržet, jinak to zase ztratíte. Pak to ztratíte poněkolikáté a už ani nebudete věřit, že to pomáhá, a ono to bez víry nepomáhá. Píšete "poznávat křesťany podle tohoto fóra" - inu, je tu svobodné fórum, to máte jak náměstí, a mnohde to je horší. (Na to, jak svobodné fórum tu je, jsou tu ještě dost slušní diskutující, a pokud vám to nepřipadá, nepodíval jste se příliš, jaké to je jinde.) A ovšem, čím svobodnější, tím větší sprosťárny tam lze, jenže leckteré perly se dají najít jen v hromadě bláta, kde je pečlivý cenzor hned nesmete. A ovšem ta cenzurovaná fóra jsou třeba slušnější, ale je to poněkud dost sterilní. Už ale dělají roboty, co to budou cenzurovat automaticky a rychle. S roubíkem a svěrací kazajkou jistě žádnou sprosťárnu neřeknete, ale to není dobrý cíl, ale přesně tam vás google,twitter,facebook&oligarchové pod taktovkou Globalistů vedou. ([Nadhodili jste téma (víra a spása), o kterém by se asi dalo říct mnohem víc, nevím, dnes se moc nesoustředím, spal jsem jen velmi málo, když ulehnu, tluče mi srdce. Moc času mi asi nezbývá a nemůžu to nechat na potom, já nevím. *2 Ale zas klid, rozhodně nejsem bláznivý terorista, má zbraň je Slovo. Jsem i rád, že třeba Tarrant nesvedl mnoho lidí do pasti, jak to původně vypadalo a jak se snažili… Ti, co halasně bojují jen proti islámu, obvykle nemají daleko ke zdi nářků. Čímž neříkám, že bychom se tu třeba tím islámem měli nechat zaplevelit, ale to sem přivedli jako strašáka, falešný cíl… Ale každý někam patří, af do af, kdo chce být ž, tak ať si jde do iz, a islám nechte arabům, my tady arabové nejsme a ať nejsme… Tohle ještě rozvedu jinde, protože to je potřeba.])
(*1 "mafie" viz wiki/National_Crime_Syndicate a wiki/Meyer_Lansky jako ukázku, u nás je známe z parodie, hrál ho Kemr "fifty-fifty", ale to je půl století staré, dnes to je spíš "Global Crime Syndicate"… půlku nám vrátí, jak jsem psal jinde… asi…)
(*2 Šel jsem včera i dnes za Tomášem, co vždycky pochyboval o mých textech, už to ani nechtěl číst, ale já bych si celkem vážil jeho oponentního stanoviska, je dobrý a inteligentní ale zaslepený main-stream propagandou jako mnozí, tak bych si prohlédl, s čím se v tom dá nesouhlasit, a myslím že tahle chi-myr a stigma by ho konečně přesvědčily, že to není sranda ani omyl, aby to neignoroval ale alespoň pochyboval a nesouhlasil, je to těžké, dělat něco bez oponentury. Mají ale v truhlářské dílně π∞ dovolenou, půjdu tam později, tady na vesnici nikdo další takhle inteligentní a pochybující není z těch, se kterými bych o tom chtěl mluvit. Když jsem tam šel pak podruhé, tak mi to došlo, ale stejně tam půjdu… Nevěřte, pochybujte. Tady se hrají lecjaká mystická divadla, já to obvykle jen fotím, roli jsem dostal jednou a nebyla veselá. Původně jsem to "i to je poněkud symbolické" myslel tak, že ta XM chimýra je prostě stigma (ve smyslu poskvrna?) společnosti. To by mě fakt zajímalo, jak tuhle náhodu zařídili? Věřím v kauzalitu a jednosměrný pohyb časem, kromě jiného. Nevěřte, pochybujte, třeba to byla prostě náhoda, nebo to tak připravili, já nevím. Je mi líto, že na tuhle Roli nejsem dost Dobrý.) (A ovšem když tam máte "království bez konce", tak žádný Syn Člověka nemůže vládnout bez konce, a já nikomu vládnout nechci, ale mám dobrou reformu Demokracie, už jsem ji několikrát popisoval, včetně pro a proti. (možnost kdykoliv odvolat svůj vlastní hlas daný Zastupiteli, když mě přestane Zastupovat.) Alternativou k Dobré Demokracii (ne té demo-verzi, co tu je nyní) jsou Osvícené Monarchie, které ale nemohou být dědičné (automaticky nebo bez-podmínečně), ale to mají spíš na Východě, my to tu obvykle nechceme a argumenty jsou pádné…) (A ovšem, jsem normální člověk, který se dost snažil a bylo mu dost pomoženo (Bohem, Anděly, Karmou, Osudem, Okolnostmi, nevím… Mnozí lidé mi sice nevědomky pomáhali, ale nikdo si mě nekupoval. Mě si nemůžete koupit, ale mohou mě vydírat, takže na všem podstatném mám časová razítka, aby to šlo poznat a nešlo to falšovat.), ale rozhodně nejsem neomylný, a když se mnou chcete polemizovat a nesouhlasit, jen bych to uvítal.) (A ovšem to, že jsem asi Beránek, mi došlo takhle jednou v Blázinci, na ten mám papír. Klidně se mi vysmívejte. Kdybych začal psát nesmysly, tak o tom pochybujte. Pochybovat není Ignorovat, nedělám to proto, abych se oslavil, já si tu slávu stejně asi nijak moc neužiju, a Pýcha je Zlý Jed, ta může zlomit leckoho.) (A víte, já, Horal Petr s jizvou po očkování za pýchu, nemám ji na čele ale pod vousy, vám povím i Kámen Mudrců - Voldemort se jmenuje Pýcha. Nebo když vám zrovna tahle legenda vadí, tak Pýcha je Zlý Čaroděj. Jinde jsem to vysvětloval podrobněji, i to, jak jsem ten kámen mudrců našel v zrcadle…) (A ovšem, Ježíš je Pán, já jsem jenom jeho stín nebo ozvěna… Takže kdybych se pletl nebo zradil, tak se poraďte s vyšší autoritou, ale já se snažím neplést nebo to aspoň opravovat, ale jsem taky jenom Člověk, jeden z nás… A ovšem, Historie mi tu napnula leckteré Praky na leckteré Goliáše, já je jenom spouštím, jak je potřeba a jak na ně přijdu. Připravili mi to tu Andělé nebo Historie pěkně, není to moje zásluha, ale snažím se…) (A ovšem radili mi tu andělé nebo náhoda a okolnosti, ale neuměl jsem dobře poslouchat. Teď zrovna, že něco z toho jsem měl škrtnout (posbírat ho. u cesty) nebo vyhodit. Já nevím, nezahodím to jen proto, že zrovna jedou kolem popeláři. Když vám připadá, že vám Ježíš nebo Andělé nebo třeba Aláh nebo cokoliv takového radí nějakou špatnost, tak jste ji možná nepochopili dobře! Tímhle nelze nic ospravedlňovat. Ale neměli byste být k těmto radám osudu hluší, to je pak těžké vám pomoci shůry, když neposloucháte.) (Jednotlivé odstavce tu nejsou v pořadí, jak jsou psány. Případné meziverze mohu poskytnout, ukládám si to tu průběžně…) (Pak večer otevřu Evangelium, aby mi * poradili, jestli to mám poslat, a otevřel jsem na
J8:48 , někdy by mě zajímalo, jak tohle dělají? V tomhle verši mě v podstatě jmenují občanským jménem, jako mě jmenují nepřímo na čtyřech dalších místech, třeba Semach, ale máte tam Výhonek, tak nyní teprve sázím, ono to někde vyraší. A v lednu jsem zjistil, že ačkoliv se moje máma jmenovala v dětství jinak, tak ale když mě rodiče někdy okolo svatební noci počínali, tak se jmenovala Márová, nebo ještě pár hodin před tím, fakt jsem to předtím nevěděl… No ale ovšemže jsem syn svého otce, to se pozná. Ale jsem také Syn své Patria, otčiny, a na to nezapomínám. Ale ovšem jsem jen Syn Člověka jako leckdo další, kdežto Syn Boží, Ježíš Kristus, tu byl jedinečný μονογενους , tehdy.)
(A ovšem, ty padající hvězdy, čekáte nějaké multi-mediální divadlo, které nasa i rusové nebo čína asi umí udělat nějakou projekcí? To by byl trapný podvod. Ty si budete moci prohlédnout >>222033277, o řádek pod to někdo lupnul ještě nijak nesouvisející "downfall" , ani nevím, proč mi ten obrázek padl pod ruku, abych ho po nich mrštil (tedy proto, že tyhle jejich hvězdy zavrhuji a jsou tam jako ukázka, já jsem k nim připojil jiný text o rozlamování jednoho prstene), tam se diskutuje online a bez přílišného rozmýšlení… Ten obrázek s hvězdami jsem dělal jen tak pár dní v červnu a byl důkladně rozmyšlený, jen jsem nevěděl, kde nebo jestli ho použiju, prostě jsem se jen odreagoval od toho, co jsem tu psal v květnu, ty hebrejské nápisy vlevo se odkazují na Talmud a Maimonidese (on by to mohl leckdo potvrdit, ale mohli by to zapírat, že nevědí, v jakém to je významu, proto to tu zmiňuji), ale oni tam podstrčili falešný výklad, že "Idolatrie" je prý křesťanství? Fakt zlý a špatný blud rabínů nebo anglického komentáře Talmudu… Jinak ale nevím, jaké multi-mediální divadlo kdo připravoval, já s mraky nečaruji, jako oni s chemtrails… de-facto obláček mi tam někdo šoupnul pod poslední příspěvek >>222036094 … To jsou výhody image-board, tam se diskutuje nejen slovem, ale i obrazem… A ovšem cca do týdne to tam zmizí, ale i od tohoto jsou archivy, ale ty mají v rukách oni, jen nevědí, co tam vlastně mají.) (Ale je to jen symbolicky…)
(To když chci něco najít, mám to na pár kliknutí na vlastních biblických serverech, ale když chci poradit, lze někdy s prosbou o radu otevřít Knihu a číst. Když nechápu souvislost, tak ještě jednou. To nevím, jestli vám zrovna budou chtít takto poradit, já mám jen osobní zkušenost, že někdy ano. Ale to je potřeba papírová kniha se samotným Novým Zákonem, protože v těch překladech, jak máte ten Starý, je tam leckde škodlivá "řezničina" nebo já nevím… Ať nikdo nezkouší obhajovat nějakou podlost tím, že si to takhle přečetl v Knize jako radu shůry!) (Pokud jste ateista, byla to asi jen náhoda…) (Není škodlivé, když nad něčím přemýšlíte, si přečíst kus něčeho jiného a přemýšlet, jestli to souvisí, a tam v
NZ asi žádné špatné rady nejsou…) (Zkusím to ještě, Ř1:24nn - souvisí to se mnou jako výtka? Také nejsem nijak svatý… Nebo že jsem to jako napomenutí zapomněl dost zdůraznit? Uvedl jsem to vedle, možná ne dost… Nevím.) (Nebo to je nesouhlas, že je vskutku připravené nějaké divadlo podle Mt dvacet čtyři? A jak máme poznat, že to není podvod z rukou světovládců? Nevím. Nevěřte mi, pochybujte, třeba se ještě něco chystá? Nevím…) (Co obvykle nedělám, mám ty stránky nafocené jako potvrzení nebo abych si to pamatoval, a kolik myslíte, že jsem strávil času s listováním? S focením moc času neztratím, to mám v jednotkách vteřin, foťák odkládám jen do sprchy. A jestli jsem mohl mít Jan osm očtené, že se ta kniha tam sama otevírá, tak Římanům jsem asi nijak často nečetl, to bych jim býval připomenul vedle v tom Pride vlákně, to jsem měl…) (Není to tu v pořadí, jak to je psáno, doplňuji příslušné odstavce postupně, většina následujícího textu už byla napsaná předtím… Na redakční práce bude čas potom, někdy jindy…)

Někde jinde jsem psal, ale nechci teď přidávat množství příspěvků, tak to dopíšu sem: Psal jsem, jak je TH moudrý, ale i on vás zradil. To, že někdo psal něco moudrého předtím neznamená, že mu pak budete slepě věřit i potom, a platí to také o mně. Je možné, že zpychnu, zhořknu, nebo se prostě zblázním, nebo mě někdo donutí psát nějaké nesmysly. (Zatím píšu svobodně a ovlivnilo mě jen to, co jsem si vybral, nebo okolnosti, co mohly ovlivnit každého.) Takže i o mých slovech pochybujte. Psal jsem to leckde a znovu to zopakuji: Nevěřte mi, pochybujte, ale já vás přesvědčím. Pokud vás pak nepřesvědčím, tak už to je blud. (A zejména kdyby se to lišilo od toho, co jsem psal předtím, aniž by to šlo vysvětlit a obhájit. Tedy ve smyslu, že když máte Pravdu, tak je možné ji logicky obhájit, jinak to je Omyl. A něco se dá prostě dokázat, i když důkazy se dají podvrhovat. Myšleno naprosto obecně. A já nejsem neomylný, dělám chyby, hledám chyby a snažím se je napravovat.) « Poměřujte to tím, co je prospěšné pro vaše děti, pro děti vašeho národa kolektivně. » (a to platí o lecčems!) Pokud je vám ale během minuty jasné, že je můj text nesmysl, tak jste o tom nepřemýšlel dost. Naopak, úsilí jednotlivce už z principu nemůže mít kvalitu úsilí kolektivu. ({A třeba tomu panu TH můžu tak akorát okopávat kotníky, psal jsem, že to je Velikán. Nedělám to proto, abych si do něj kopnul, ale abych vás ochránil, je v tom rozdíl. Aha, k těm kotníkům (vzpomněl jsem si na Koloděje), tak další velikán, co nás (jako národ) zradil, je třeba pan Svěrák. A také jsme ho tu měli rádi… Ale ten kromě dobrých šprýmů dělá jen "drobnou" politiku, "kope" za FC Pražská Kavárna a leckomu je to jasné, ale TH mi přijde nebezpečnější, protože leckomu připadá, že je křesťan jako my. Čímž neříkám, že není. Ale dělá nám medvědí službu.})
Když už musíte někomu ubližovat, tak se ptejte: proč? Nešlo by to jinak a lépe? Někdy nešlo, někdy šlo. Leckdy je potřeba najít a volit menší zlo, a ovšem zejména ženy a feminizované vedení často nejsou schopny pochopit dlouhodobější účinky nebo dopady a volí nulové zlo nyní, ale potenciálně tím přivádějí větší zlo potom, a děje se to poměrně často. "Běda kterým žena vládne", máte to tu na začátku každé kroniky, takový základ, kolem kterého je to ostatní v nich jen obal.
Znám tady jednu Princeznu, co tu má ptáka ohniváka a pěstuje samá zlatá jablka, i když ten Kámen vespodu vypadá dost jako Bludný, ale ta nevládne, je prostě Laskavý Pedagog. A je to de-facto živá svatá, ale nelze to ani to není potřeba prohlašovat. Je to velmi moudrá stará paní, ale i ona má víc lásky než rozumu, a ovšem i ona se zřejmě občas mýlí, jak mi připadá. (A ovšem, neradila mi, nebo byly její rady nesprávné, třeba ať přestanu dělat na počítači a jdu malovat. To je cesta pro někoho, a pro někoho jiného je zase jiná… J&B A ovšem, já maluji, ale jinak.)
A k tomu, když už jsem dva zmínil, tak nevynechám třetího. Putin je nejspravedlivější a nejčestnější vládce na téhle planetě za poslední století nejmíň a fakt nevím, co bych mu vytknul, alespoň z těch podstatných věcí. Neříkám to proto, že bych mu chtěl pochlebovat, a i on se může zkazit, jako i jiní předtím, proto se nedají předem prohlašovat živí svatí. (A ovšem než tohle moje psaní i Orthodoxní zkamenělá církev uzná, bude Putin i já už dávno po smrti, asi. Proto to nepíšu, tam znají své dobře…) Ale o každém, kdo mu tady v médiích spílal Třísky, velmi pochybujte, vedou vás špatně, tihle kupčíci lhářů v chrámech informací. Psal jsem to už předtím (DL567), je to jeden z mých bičů na vyhnání kupčíků z vaší důvěry. Putin a Rusko dnes je dobrý soused, férový oponent, samozřejmě nám tady vládnout nebude a nemůže, my tu leccos máme jinak. Proč z něj ale dělají nepřítele? Lžou. Někteří zřejmě neměli jinou volbu, jinak by je do Médií nepustili. Pro tu generaci, co si tu zvykla spílat na "rusáky", tak ale Brezhnev a skoro celá ta banda, co to sem poslali 68 srovnat do latě, byli ukrajinci. Dnešní Rusko je celkem křesťanská země, bolshevici dávno odtáhli jinam. Že tam není Demokracie? Je tam v podstatě stejná úroveň demokracie jako u nás, tedy podstatně lepší než v Bruselu, Londýně a Washingtonu. Třeba USA, tam vidíte jen jejich výběr mezi Schylou a Charybdou, ale za pár let si mohou vybrat znovu. A ovšem tam lze vybírat "demokraticky" i třeba státní zástupce na různých úrovních - zrovna nedávno jsem četl článek ve Washington Times o tom, jak si Soros houfně kupuje volby těch Attorneys, aby si koupil změnu justičního systému. Ti se samozřejmě ohrazují, že nehledě na milion sem nebo tam, budou si dál hájit svou socialistickou vizi. (Protože významná část americké levice se hlásí k socialismu již dost otevřeně…) Je tohle ta správná demokracie ? A ovšem maximální vláda práva, když nějaký oblastní soudce z Havaje může zablokovat na půl roku důležitý executive order národní obrany, než nejvyšší soud rozhodne, že neměl pravdu? I když to bylo od začátku jasné, stačilo si přečíst jeden odstavec v zákoně. To je Tyranie Justice a je nebezpečná, to není vláda práva, kterou byste chtěli. Ale právě vy s tím můžete dělat to, že se zamyslíte nad tím, jaká Média si vybíráte a proč vám o tom dosud neřekli? A o to jde. A nepíšu to tu proto, že bych chtěl šmejdům ublížit, ale že bych chtěl nevinné varovat a zaslepeným otevřít oči. Porovnávejte si vždy víc protichůdných úhlů pohledu, jinak vám na zploštěný obraz z jedné perspektivy namalují zas nějakého falešného strašáka. Dnes máte nějaká měřítka, jindy budou jiná, ale to iracionální nálepkování oponentů se dá poznat nehledě na osoby. Že je to pro-ruská propaganda? Proč tuhle nálepku lepí na leckterou Pravdu nebo Informaci? (A k tomu TH a dalším kupčíkům lhářů v Médiích, tož když se někdo omluví a vysvětlí, že třeba byl donucen nebo vydírán, tak mu zřejmě odpustíte… (Jenže oni asi teď najednou nemůžou obrátit, a není to jenom problém s Ruskem…) Ale pochybovat je vždy správné. Ověřujte si: "a jak to vidí oni?" Zvažte proti-argumenty, pokud možno. A poměřte.) (Třeba Šojdrová a jejích padesát jezinek, jen dva prstíčky tam strčíme - znáte to… To byla podlá zrada a citové vydírání. Není každá pomoc správná.)
I v USA znám skoro svatého člověka, a je to David Duke. To, co říká, je obvykle Pravda, nebo je třeba se o tom zamyslet. Čestný a Přímý člověk. Nebude ale dávat řešení proti Ž, protože jej také bodali, může být zahořklý? (Ale právě jeho názoru a soudu na jednotlivé senátory tam u nich bych si být američanem vážil. Jenže tam je problém v Systému, AI* je hydra, proti které senátoři nic nezmůžou, a když to zkusí, tak jim příště zaplatí oponenta ve volbách. Doložit to (zaplacení oponentů) odkazy na řadu článků v amerických alt-médiích, tedy ne nějakou ruskou propagandou, bych mohl…) Cokoliv si o něm (DD) třeba ve Wikipedii přečtete, samé zlé nálepky. Tak si přečtěte, co píše on doopravdy (davidduke dot com, a jestli vám texty o ž vadí, tak je třeba zatím přeskočte a podívejte se i na další). Začít můžete tou řečí, co tu chtěl přednést na UK v Praze a se kterou ho od nás hanebně vyhnali, aby vás zahlušili a neslyšeli jste to, fakt se za nás jako národ v tomto stydím… Velký Posel Míru to je, a Obhájce Lidstva. A ovšem, jak v Kampani lepili na Trumpa různé zlé nálepky, tak kromě lumpa AH, když ho chtěli fakt hodně urazit, že je prý jak DD, nemuseli to komentovat, nejhlubší nenávist tam proti tomuto DD mají některá mas-média…
A když jsem u toho, viz Citadela od St. Exuperyho, toho, co zmizel někde v nebi, letadlo se pak asi zřítilo někde do moře. Čtěte a uvažujte… (A i tohle jsem psal, jen to nyní připomínám. Nemůžu je jmenovat všechny, ale některé je třeba nyní nevynechat…)
A ovšem v USA - jak všichni z Izraele, z Anglie, velká část Evropy, a Oligarchové Internetu lobbovali nefér za "Hysteric Clinton", aby měli falešného strašáka do Zj17 (to oni kolektivně tam jsou zmíněni, za to nejde nasadit nějakou loutku a jednoduše ji spálit), a i se nějací britští šmejdi agenti spojili s ruskými šmejdy agenty, aby proti Trumpovi vyrobili ten dnes již velmi známý falešný Dossier, tak pak spustili hysterický řev, že prý "Trump colluded with Russians" a už tři roky řvou a ječí. Jaká "obstruction of justice" ze strany Trumpa?! To byla "obstruction of executive and nation" ze strany všech hysterických neo-bolshevických fanatiků. (tam jim sice říkají "communists" nebo "liberals", část z nich sice prosazuje "Socialism" a šílenou vizi "green new deal", ale jsou to prostě jen jbolsheviks…) Jen jsem se mýlil v lednu v tom, že bych jim něco mohl doručit cestou přes Rusko, tohle by nefungovalo a zase jsem to stáhnul… Něco mě třeba ještě napadne, nevím…
Když ještě přemýšlím, už jsem unaven, ale kočky mi zalehly postel, to normálně nedělají. (Ale jsem zvyklý pracovat i v noci…) Táta píše knihy, je fakt hrozně hodný člověk a za mnohé mu vděčím, ale je zapřísáhlý ateista a asi ho štve, že má půl dětí věřících, takže ty knihy jsou poněkud, nevím přesně, urazilo mě to jako znevažování a nechci s tím být spojován. Ale jinak jsou asi pěkné, některé jsem kdysi četl. Možná i to je jeden z důvodů, proč nepoužívám občanské příjmení v diskusích? (A ovšem, ač velmi inteligentní, má také lásku (ke své ženě) nad rozumem, ale ve vztahu k věřícím se prostě mýlí.) Já to nepíšu, abych ho očernil, ale prostě nevím, co poslední dobou píše proti věřícím? Nechci tomu dodávat váhu, nebo ne v téhle souvislosti se mnou.
A když jsem dál uvažoval, tak třeba policisté mi jednou křivdili, jednou mi naopak pomohli, ty já soudit nebudu. Ale třeba pan Ondráček je fakt férový muž, proč to na něm nevidíte? Zaslepí vás nálepka, touha po pomstě takhle dlouho? Ale když byl tehdy řadový policista, tak prostě dělal to, co se požadovalo, tak proč teď, když je poslanec, by neměl dělat práci, na kterou je odborník? Nepíšu to ani tak kvůli němu, ale abyste se naučili vidět upřímnost, a abyste se naučili vidět zlé jedovaté nálepkování, které na něj lepili nenávidějící. Je také exemplární příklad, který zřejmě neohnu pochvalou, ostatně je asi také ateista, a to neznamená, že by byl špatný člověk, když "racionální" to dosud vypadalo jinak… Čestný člověk může být i bez víry, ale s vírou je to snazší tam lidi k té Cti dovést. A zejména, když se tu Církve dost ušpinily historicky proti národu, to nás v čechách úplně odbarvilo na religiózní mapě. Možná mi to tu Andělé takhle připravili, aby tu nebyl žádný dav dogmatických fanatiků? Nevím… Pokud nejde o vlastizrádce, kteří otevírají brány nepřátelům, tak lepší je aspoň špatná církev, než žádná církev…
"Církevní Restituce" jsou blud a zrada ateistů i hloupost církví, nechat dělat z Církve kapitalistu, odloženo za pár desítek let… Když stát podporuje sport a kulturu, měl by přiměřeně podporovat i církve, je to společensky prospěšné, vždy pro určitou část populace, a to i v takhle ateistické zemi jako je nyní tady. Já vám ten ateismus nevyčítám, dosud to vypadalo "racionální" z určitého úhlu pohledu. A klidně o mě také pochybujte, podstatné jsou Informace a Argumenty, a já to umím vysvětlit i zcela racionálně, kromě jiného jsem i astrofyzik a ekolog. A k tomu, NASA mám rád, je dobré, když se dělá vědecký výzkum přístupný všem, a ovšem mám i jejich svědectví o tom, kdo je donutil k podvodům s klimatickými daty, napsané řečí čísel na "zdi" jednoho datasetu… Zkuste hádat, není to velký oříšek, ani když to nezmíním zkratkou… Někde už jsem to psal…
Ale zpátky k Ř1:24nn nebo celé Ř1 , to jsem vám tu měl vzkázat, ale já to čtu v moderním překladu NS… Jestli vás Bůh vydal? Ale zase aspoň máme ty city a svobodu, Bůh je Dobrý. Žádosti vaší psýché (srdcí) vás leckoho vydávají do nečistoty, sami sobě ubližujete důsledky svých předchozích voleb. Čistotu je třeba strážit, je mnohem snazší se ušpinit, než se očistit. Dolů se padá vždy snáz. Tak si dávejte pozor již na začátku. Ř1:23 je třeba především Hœllywood aspol, který lidem vypaluje city akčními filmy, které jsou čím dál intenzivnější, jak jsou lidé čím dál vypálenější citově. Je to velmi zrádné ohlušení duše. Nebo jiné významy, asi to leckdo umí vykládat lépe. Při leckteré klasické české pohádce se i rozpláču dojetím, ale nedělám to každý rok… Člověk může zůstat citlivý, když si nevybere špatnou cestu. (To œ je poněkud anti-s, za tím o je schovaný, kouká mu jenom nos a dole si mne ruce, a z Holy tam dělá Helly… Fakt vám velmi ubližují, i když to vypadá jako zábava…) Ř1:26-27 je tak evidentně proti homosexuálům, že jen nechápu, jaktože to nějaká církev nevidí? Ř1:29-31 , pročtěte si to a zpytujte svědomí, co z toho se vás v čem může týkat. Tohle jsou samé ošklivé vlastnosti, vy to nevidíte, jak je to takové lidi činí hnusnými? Takže pokud se tam naleznete, zkuste přemýšlet, jak se napravit? Nevím, v jakém smyslu Ř1:32 jsou hodni smrti? Sami se tím duchovně umrtvujete už zaživa. Není to výčet pro popravčí četu, tou jste ale sám sobě. A je třeba děti vychovávat ke Cti, aby se jim všechny tyhle vlastnosti hnusily. Dobrý a prospěšný Vkus se vytváří dobrou výchovou, a chrání je to před křivostí, je to prospěšné jim i společnosti. Výchova, která postrádá zošklivení (odsuzování) těchto vlastností je nesprávná a neprospěšná. Viníka snad můžete litovat, ale vinu je třeba si hnusit… Když tu bydlím kus nad Českým Rájem v zemi Beránků (jedna z nejnižších kriminalit) ve vesnici, kde pěstuje princezna zlatá jablka, nějak osobně takového člověka neznám, nevím přesně, jaký bych měl k nim vztah. Předtím jsem bydlel ve městech větších i menších, takže si i takové lidi pamatuju. Nevím, mě prakticky nikdo neubližoval… Takže vám říkám, že tyhle vlastnosti vás duchovně umrtvují a pokřivují, a pokoušejte se jich zbavit nebo do nich nespadnout, a měli byste si je, před sebou především, hnusit a štítit se jich. Štítění je štít vaší čistoty. A dát své děti do školy, která je dobře vychová ke Cti, a nebude jim tvrdit, že je to jedno a nezáleží na tom, nulový rozdíl. Já se už ještě od předtím, než jsem byl křesťan, až dosud řídím: "Ain't it harm none, do what thou wilt" a jsem asi dost liberální, ale měřítko je, jestli to někomu přímo nebo i nepřímo sváděním neubližuje. Vy, hříšní, nad tím třeba teď mávnete rukou: "no a co? Ty nám můžeš tak akorát… …" Nechápete to dost. Právě jsem vás odsoudil k tomu, že si vás Čestní lidé budou hnusit, a ti soucitní třeba i politují: Ty ubožáku… A nabádám, abyste vychovávali dost Čestných lidí, co budou mít oči otevřené a uvidí svým bližním do duše. Není to příliš těžké a všichni tu schopnost máte, když si ji nezaslepíte. (I když někdo je dobrý herec a může vás zmást, že vypadá jako něco, co není. Ale většinou lidem do duše vidíte, stačí se dívat, třeba kde nejvíc křičí Tříska! V očích nejlépe vidíte člověku do duše, a v podvědomé mimice…)
A ovšem když už mi došlo, co to tu je, tak i tohle zmíním předběžně už dnes. Tak ale migranty pošlete zpátky do Afriky, nebo přinejmenším sem nepustíte další. Hnědí lidé do Evropy nepatří, (asi kromě cikánů, ti se tu narodili a není je kam vracet). Pokud nechtějí zpátky, nebudou tu mít děti, muži zejména. Já to ještě zdůrazním v pátek, to bude ten "tlouštík" - bude to dost tučně podtržené pro ty, kdo to nechápou pojmem jako "nika endemického druhu" a "invasive species". Pro racionální lidi: je to ekologicky zdůvodnitelné a my se nechceme nechat vyhubit polo-opicemi, na půl cesty vývoje od opic k evropanům. Jsou starší vývojová verze a nemůžou udusit tu novější. V Africe ať si hrají, jak umí, a je možné jim tam pomáhat, když to je prospěšné. Nebudou utíkat jinam před důsledky svého přemnožení, když si to přemnožení nesou sebou. (Již slyším: "ale každý má právo … ". Ne. Doma mají své Právo. Tady máme své Právo především My a naše Děti a máte i povinnost ho těm svým dětem tady donést. Je to Domovské Právo a má přednost. Oni mají své Domovské Právo zas tam u nich doma…) Amerika je země přistěhovalců a černoši tam žijí již dlouho, ty není kam vracet, tam ať si nechají "diversity", jak je jim vhodné. My tady jsme dosud takhle poskvrněni diversitou nebyli a ať nejsme… Jenže černoši v USA jsou vybraná elita kupčíky žotrokářů a mají o poznání vyšší IQ než ti, co sem do Evropy proudí z Afriky dnes. A ovšem ani my si neberme na svědomí brain-drain Afriky přijímáním jejich nejschopnějších sem, takže ti nejubožejší pak zůstanou tam? Během jedné generace má být v Africe přebytečná miliarda černochů, jak jsou projekce OSN. A že je Afrika již plná se pozná podle toho, že už odtamtud začali přetékat. Přišel čas říct: Hrnečku, dost! Nekdo jim tam vytáhl regulační tyče brzké úmrtnosti, ale ony tam pořád rodí dál, sedm dětí na matku v průměru, jsou Černo-Býl civilizace, Geometrická řada, Ekologická katastrofa. A ještě něco k tomu doplním v pátek…

Pokud vás nyní mé dlouhé texty obtěžují, ignorujte mě, prosím, (nebo stačí první věta z odstavce, jestli vás to zrovna zajímá nebo ne), dělám to jako "menší zlo" pokud si myslíte, že vám tu tím ubližuji, a já to dlouho nevydržím, za týden to bude minulý týden a ty servery pár kilobajt v historii navíc snesou, pochybuji, že bych tu zas napsal text v rozsahu běžné knihy, nevím jistě, ale je to nyní časově omezený happening, číst to půjde i potom…
Kdybyste se mě tu chtěli na něco zeptat, uvítal bych to, nevím, jestli takovou příležitost budete mít i později. Kdybyste mi chtěli out-of-band vynadat, pan Kazatel má na mě email, ale nepiště mi nic, za co byste se případně styděl, když mi tu ty maily jednou vyhrábnou, já tady archivuji kde-co, leda snad kdybych se o vás bál, tak bych to smazal. (A k tomu, já už to psal jinde, předem odpouštím tomu, kdo by se mi osobně chtěl pomstít, nebo ať si s ním individuální justice dělá, co umí, ale svolávám kolektivní vinu na ty, kdo by se mi chtěli mstít kolektivně. Já v tomto pro své bližní i vzdálenější víc udělat nemůžu… Již jsem to naznačoval, ale je třeba podotknout, že ad-extremum ww3=ht2, a to rozhodně nikdo nechce! A viz 20:14, a modlete se za znamení Jonášovo 12:39… Já tím nestraším, já vám dávám naději, jen to vysvětluji, ale třeba se pletu…? A jste si tím jisti? Nepíše se to tam tak? A pokud jste racionální ateista, tak se zamyslete, je to zcela logicky zdůvodnitelné.) (A mezitím, než jsem tohle psal, mi volala lékařka, se kterou jsem kdysi konzultoval očkovací kalendář, tak se jí pak můžeme zeptat, jestli jsem jí připadal po hlase v telefonu příčetný a racionální, když jsem se jí snažil pomoci s nějakou administrativní překážkou, zcela nesouvisející s očkováním. Já mám svědky, teď třeba zrovna na tohle… Tedy alespoň do doby, než si přečte, co o očkování píšu nyní… A jsem i Sluha Lékařů, a když mě někdo potřebuje, tak neváhám přerušit to, co snese odklad, abych mu pomohl, i když z toho zrovna nic nemám, to s tím "svědkem" mě napadlo až potom.)
(Ohledně očkování, jsem na to jen částečně odborník, takže se mohu mýlit, ale v zájmu všech chceme, aby byly kontrolní vzorky dobrovolně ne-očkované a částečně očkované populace, aby se daly vyhodnocovat nežádoucí účinky i dlouhodobě, nejen co se nahlásí během týdne úředníkům do databází. Některé z těch očkování je evidentně špatné, jiná mohou být prospěšná až i život zachraňující, ale pokud všichni dostanou všechny stejně, tak všichni dostanou i to špatné. Věda stojí do značné míry na straně skeptiků, ale podvodníci a úředníci se ohánějí prázdnou a lživou nálepkou "nevědecké". To jejich domněnka o bezpečnosti očkování je nevědecká, když ji nemají dost prokazatelně podchycenou statisticky, a naopak jsou takové statistiky a peer-reviewed články, které je usvědčují. To je věda. Jejich potenciálně škodlivé domněnky o bezpečnosti očkování nejsou dost podložené s ohledem na to, z jak závažných problémů jsou obviňováni.)
(Já se nikomu nemstím, mě nikdo neubližoval. Lidsky jsem na všechny pokud možno přívětivý a hodný a nikdo mi neubližuje (to leckdy funguje, asi ne vždy, nevím), nebo už si to nepamatuju, asi kromě cikána, co mi ukradl kolo, ale zrovna tenhle je obzvlášť vypečený feťák a není reprezentativní. Nepamatuju si, když jim to odpoštím, i tomu cikánovi jsem to odpustil, ale příště už sem žebrat nepřijde. Kdyby vám přišlo, že někoho obviňuji neprávem, tak o tom (obviňování) pochybujte. O všem mém případném obviňování pochybujte, nejsem neomylný, ale nelžu. Mám nejen očkování proti pýše, ale i očkování proti lži, a bolelo a dlouho. Ale to by mohl tvrdit kde-kdo, to není žádný argument a stejně o tom pochybujte…) (Aha, psychiatři mě bodli, když mi dvakrát poškodili játra, ale pomohli mi tím zbavit se pití alkoholu i v množství menším než malém. (Tož ti, kteří nepracují mozkem, se asi takhle mohou přiměřeně uvolňovat, já vám to nezakazuji. Tady z těch "zlatých jablek" nepije nikdo, i když na svatbě prý nějaké tohle občerstvení asi měli, nevím přesně, na běžných oslavách se tu nepije.) A poprvé v blázinci mi došlo, že jsem Beránek, a podruhé v blázinci mi poskytli velmi doložitelný důkaz existence andělů, který by jinak nebyl takhle nesporný. Ale na Svobodu Slova je tu Ústava a ne Ústav! A ani roubík, a to ani digitální! ("shadowban" se mu říká a mají na to už i patent šmejdi od Cukráře - poněkud vám ta hora cukru zkazila zuby…) Kdybych pomlouval psychiatry nebo psychology nebo zubaře, tak mi nevěřte. Kdyby vám ten text připadal zmatený a zpřeházený, tak ale já jednu noc spal čtyři hodiny, další noc jsem spal dvě hodiny dopoledne, a už týden tvrdě pracuji mozkem, tady to není vidět, kolikrát si ty text přečtu, než je odešlu… Včera 08-06 jsem byl celkem odpočatý, ale pracoval jsem poněkud ve spěchu, abych to stihnul tu i tam v 08:15… A ovšem to na /pol/ (LAoz..91 a uLF..m), co jsem nacpal do chřtánu ž. z osn a možná i fbi a mossadu, bylo bez valné přípravy a od boku, online diskuse, nemá to tu kvalitu, ale nenapsal jsem tam asi nic, co bych nepovažoval za správné, ale mohou to lehko zfalšovat, na to je rozhodná verze u mě, kdyby byly pochybnosti…)
(A ovšem, mám problém, slíbil jsem Bohu i sobě, že přestanu kouřit, ale je to těžké, ale možná to půjde. Minule to šlo, ale chvíli to trvalo a nebyl jsem mezitím na čas použitelný myšlenkově. (B-complex a místo kouření si jít lehnout nebo projít, a najít si čas, kdy se není třeba pár dní soustředit) Mě i když nikdo nezabije, tak asi brzy umřu na rakovinu, co jsem si tím zasloužil, když jsem pro pár dní "nepoužitelnosti" pozbyl další část života zanedlouho… A smrdí to, ale aspoň se snažím tím nikomu neubližovat… Lépe si s tím nic nezačínat, to je o dost jednodušší, než s tím pak přestávat, jako ostatně s lecčíms…)
(Nechoďte sem za mnou na vesnici, nemocné neléčím, nejsem ani lékař ani etikoterapeut. Neodborný názor mám, že některé nemoci je lépe léčit z etické úrovně, a něco je lépe napravovat chemicky, zejména třeba vyhubit parazity a bakterie atd. Pokud potřebujete slyšet, že vám odpouštím hříchy, tak já vám odpouštím, ale mě jste neublížili, za odpuštění proste oběti svých hříchů, a snažte se příště lépe, třeba vám to Andělé nebo Karma také odpustí. Děkuji za pochopení.)
A jak výše píšete "podvod" *3 - komu jste tím vy nebo on ublížili? A co viníkova Čest a Svědomí? Leckdy Cenu těch prohřešků nedohlédáte včas, když to na první pohled vypadá jako výhodné. Někdy to ale může být menší zlo. (Třeba Babišovo Čapí hnízdo mi nevadí, to je drobnost a ještě ji pak napravil a prý měla důvod, jak psala mimo jiné asi K.Samková, pro děti udělá leckdo leccos. Jistě je to lepší férově a i to ty děti takto učit. Možná byste měli mít i v zákonu, že když je někdo přistižen při podvodu, tak X% vrátí, podle míry závažnosti i víc než 100, aby to mělo preventivní účinky? Ale tentokrát při "odpuštění dluhů" by měli vracet asi jen polovinu, píšu to jinde, proč mi to připadá jako dobrý kompromis… Ono to půjde i jednoduše tak, že se jednorázově administrativně převede půlka akcií na stát a místní samosprávu, a na drobné živnostníky nesahejte… Je to jen nápad a už jsem to psal podrobněji… K tomu navíc, třeba jak Koláček vrátí půlku dluhu z MOS, aby mu to šlo odpustit? Jednoduše, doly jsou díra v zemi a tu vám nikdo nesebere, ta tam pořád ještě je… Ale nechápu, jak Švýcaři s jejich Trámem můžou takhle řešit jen Třísku u Koláčka? Ale když o tom uvažuji, tak zrovna asi tomuhle Koláčkovi moje máma pomáhala s nějakým přepisováním textů jako písařka na stroji, tak bych se měl "recuse" (jak se to řekne česky a proč to z diskursu neznám?) - vymluvit, že jsem zainteresovaný, a zrovna jej soudit nemůžu. Ale je ten Koláček takový obecný případ, který tady všichni znají, hříšník činící pokání… To Bakala je horší had a jeho vytunelované doly dopadly o dost hůř a vzal tím lidem práci, proč na něj zákony nedosáhnou? A ještě má hlasité hlásné trouby, aby mohly otravovat společnost?)
(A ovšem, já nemám očkování proti krádeži, mám to v desateru, ale i jeho Svatost DL14 mě vyučoval soucitu, a mladší sourozenci, takže rozhodně nikomu neubližuji, není-li to nutné. A ovšem, já nekradu maličkosti, ale pár lidem jsem ukradl jejich hračky. Tentokrát jsem vám ukradl Ježíška… Je to vtip… Tak trochu… Už jsem to psal, já jsem jenom Jeho ozvěna…) (DL14, jeho knihu Dobré Srdce jsem měl na polici vedle Biblí, a teď je v krabici s Biblemi, na stole jich mám jen pár, to třeba když si při překladech nejsem jistý tím, co má program Davar elektronicky. A ovšem i Korán mám na stole, ale to je takové polo-křesťanství pro Araby, a je to z části středověk, oni se svým letopočtem leckde mají ještě středověk. Ale třeba v Sýrii a v Iránu prý dobře tolerují křesťanskou menšinu, nejsou to obvykle křesťané, kdo utíká před statečným a oblíbeným Assadem. I podle toho poznáte anti-křesťany, jak neprávem spílali B.Assadovi a dál mu hází klacky pod nohy. Pokud si v tomhle nejste jistí mým názorem, tak se zeptejte místních arci-biskupů nebo jak se tam té funkci říká, nebo si aspoň přečtěte férovější noviny…) (A ovšem, když už jsme u toho, všichni Ž, které jsem poznal osobně, byli a asi i jsou mými nejlepšími přáteli. Zase když vypadám jako otrhaný vandrák, žádný prospěchář se se mnou nezdržoval… Já nemám žádný osobní důvod se jim mstít a nemusím se "recuse" z téhle kauzy. A už jsem psal, že za jejich hříchy (sins) bych jim dal i Sinai, ale musí o ni slušně požádat Egypt. A až se naučí zazeleňovat poušť, prý to už zčásti umí, můžou ty technologie exportovat na blízký východ i do Afriky? BDS je hloupost a Palestinci se válí v blátě, ani Arabové je prý nechtějí… A jak se budou Ž stěhovat do své zaslíbené země, nám všem bude jen prospěšné, když se nebudou muset zdráhat, tak jim tam neházejte klacky pod nohy. Kdo se tu cítí být Ž? Půlku bratří už tam v Iz máte, spozdili jste se tu, v USA zejména… Zrádce tu ale za našimi hradbami nechceme… Třeba se leckdo jen spletl a jeho předci tam konvertovali nedávno, tak ať konvertuje zpátky k nám, nebo ať jde do své země zaslíbené. A ovšem obřízka je alespoň dvojtý problém a s tím tady u nás přestanete. Vy se s ní nebudete vytahovat, a děti tady nebudete zmrzačovat. To vyžaduje uvědomnělý souhlas, jinak to je týrání dětí. Co si v Iz uděláte za pravidla je vaše věc. A obřezané podezírejte, obvykle byli vychování proti nám a je otázka, jestli se to zlepšilo.)
(Já vás nebudu a nechci soudit, já vám dávám exemplární případy. A něco jsem vysvětloval třeba letos v lednu, asi… Máte své soudce. A ovšem soudce, který něco evidentně špatně rozhodne, by si měl třeba vyměnit místo se svým podřízeným, případně s nižší soudní instancí? Nebo jak jinak chcete napravit Justici? A ovšem soudy nižších instancí se nebudou plést do práce Exekutivy, v USA zejména s tím mají problém. Ale třeba tady u nás pan Ištván byl hrdina, když to zrovna jinak napravit nešlo, ale za ním stálo zřejmě víc rozumných lidí a vláda s 8% podporou Lidu začala být tehdy fakt problém. Možná teď to Čapí hnízdo visí jako Damoklův meč, aby nedělal premiér hlouposti? AB je zatím dobrý manažer, a je dobře, že musí vyjednávat i s Odboráři… A samozřejmě Odboráři nemohou vládnout, ale mohou si klást oprávněné požadavky a hledat Kompromisy.)
Cenzura internetu - tož asi jsou potřeba kytičkové safe-space pro maminky a děti, ať tam mají v logu kytičku nebo medvídka nebo hračku, a ať tam není žádná hořká pilulka ani jed, a ať jim tam i nějaký zahradník trhá plevel, aby to jen vonělo, jak ve vatičce. (Kytička v logu, ať to každý troll vidí, že tady se trollovat nebude, a ať si jemné zvyknou, že kde není pěkná kytička, tam to může být hořké.) Ale rozumní a zodpovědní ať mají dle svého uvážení přístup i k informacím, které zjemnělým mohou připadat nepříjemné. … ([Přišli přátelé hobiti, jdeme kosit plevel a trávu na zahrádce, jak jsem ji včera zmiňoval… Jsem rád, že jim to zrovna vyšlo na krmení, já jsem obvykle líný to sekat a pak týden obracet… Ale slíbil jsem pomoct, a hodina přiměřeného tělocviku neuškodí.]) Z těchto kytičkových safe-space ale jemné nebudou rozhodovat o podstatných věcech nebo něco hystericky křičet, ať se tam prostě ve vatičce spolehnou na ochranu rozumných. Ale vy se nechcete dát takhle zaslepovat všichni a spolehnout se na lumpy, co si to potají někde upečou a přijdou s hotovou věcí. A to ať si každý vybere, jakou míru informací chce, některé informace jsou nepříjemné vědět, ale zejména zodpovědný nesmí být informačně omezený, a to ani volič. A ovšem, jak s oblibou uvádím v tomto pořadí: Google,Twitter,Facebook&Oligarchs, je to anagram jedné běžně používané fráze, jako že máte od nich utéct, zaslepují vás, snaží se vás spoutat, ovlivňují volby tu i tam, brzy vás ti programátoři začnou programovat…? Jsou to skleněné paláce zlých oligarchů, dole máte sice fajn cukrárnu, akorát se jí začala zamlžovat okna, ale přehlédli jste nahoře nápis Jacob Satan&Snake co., nebo já nevím přesně, je to jedno. Ale chovají se tak, po zvolení Trumpa především, a čím dál tužší spoutání. Nějak se té cukrárně zamlžila okna. Buď je znárodněte nebo zmezinárodněte, nebo běžte někam, kde to je svobodné a transparentnější… Poskytovatelé (tele)komunikačních služeb nebudou dělat kontrolory obsahu a jednostranně vás tak deformovat. A wikipedie, anglická zejména, ať má transparentní a volenou arbitráž, teď tam zatím leckde v ožehavých tématech vítězí důraznější a lépe placené názory, sock-puppets, nebo to jsou prostě jen ultra-leví fanatici? A kdo psal článek, nebude dělat zároveň redakci sekce "Controversies" nebo "Opponents", ani prostřednictvím nějakých najatých trollů, ať je to férovější… Nebo si porovnávejte víc encyklopedií a vyberte si tu férovější, anglická wikipedie zatím férová leckde není, a česká je zatím leckde příliš stručný pahýl… "wiki" je "wish I knew it", tak ať to není "wish I get deceived"…
Ráno se tu houfovali ptáci, to je letos dost brzy, nebo jim jen napršelo do hnízd? Prý jde malá doba ledová (to bývá pár desítek let jednou za pár staletí), sluneční cyklus, co měl dost možná začínat někdy příští týden, ale asi nezačne, nevím, (ale první nesmělé skvrny s novou polaritou už jsem občas viděl) má prý být podle NASA až o polovinu slabší než ten současný 24, co byl nejslabší za poslední století. Jestli to je tak s tou dobou ledovou, jak někteří varují, tak to budete mít mimo jiné jako karmu za vaše klimatické lži o CO2 oteplování… Jsem sice Sluníčkář, ale tohle předpovídat také neumím…
"Víra a pochybnosti" - samozřejmě důvěra nemůže být slepá, nebo jen někdy. (třeba slabá žena může důvěřovat svému silnému muži a spolehnout se na něj, a nezatěžovat se pochybnostmi, i od toho je dobrá Láska…) Pochybujte správně. O politicích, o médiích, o filosofech, ve vědě, ale třeba i o Ježíši nebo o Andělech atd, třeba jestli dobře rozumíte tomu, co se vám snaží předat. Nebo něco je prostě pech, nemůže nad vámi stát anděl strážný pořád… Já nevím. Moudré pochybnosti jsou lepší, než slepá důvěra nebo slepé přehlížení a ignorování. A ovšem - blázen věří pochybnému, ale hlupák ignoruje důkazy.
Tohle je mnohem stručnější verze. Já jsem to leccos psal už v lednu, ale skoro nikdo to nečetl a ani alt-média mě nikam nepouští něco veřejně napsat. (víte, co je "controlled opposition"? Možná jsem se spíš jen nesnažil dost, možná si spíš skoro nikdo netroufá pustit ven kritizování nekritizovatelných, to je nejpravděpodobnější) Ale mýlil jsem se tehdy v tom, jak to realizovat. Tohle je stručnější, a argumenty jsou pádnější. Jestli ani tohle nezabere, tak nevím, co mě ještě napadne. (Akorát teď nespěchejte, ještě mám v záloze Tlouštíka na pátek, ostatně už jsem ho rusům (jednomu trollovi, asi to nečetl) a Ž v OSN (taky asi jen jednomu, nevím, ale ten jeden to četl) v /pol/ slíbil… >>222010651, >>222024038nn , tak do týdne to tam už nebude, tam ty archivy rolují rychle - když máte fórum s 200M příspěvků… je to ale symbolické. a ovšem agenti TPTB to obvykle čtou, to se leckde ví… Nedělám si srandu. A ovšem nijak nečekám, že mi s tím z tohoto OSN pomůžou, tam to měli s přípodotkem, ať se s tím třeba udáví…)
Tento text má ještě i časovou osu, která ve fóru není vidět, jak si postupně ukládám náhledy na svém počítači ουρανος (Uranus) tady kus nad Českým Rájem, zítra ji zazálohuji i jinam… (A na počítači Pluto, co topí u myší ve skříni, je tu past na roboty hackerů…) (To je zajímavé, myslel jsem, že Pluto znamená i Hádes, Peklo, (i když pojmenované ty počítače mám podle planet, jsem i amatérský astrofyzik,) ale teď koukám do slovníku, a πλουτος znamená prý "riches, wealth". Zajímavá souvislost. Přebytek majetku vás spoutává, že pak tomu majetku musíte sloužit. Když si kupujete nějakou zbytečnou "hračku", jednak vás stál čas si na ni vydělat, jednak vás stojí čas se jí pak věnovat. A ovšem pro děti nejsou hračky nijak zbytečné, jsou jim prospěšné. Některé. Některé hračky jim prospěšné nejsou, to se zase rozmyslete, čím si ty děti chcete nechat deformovat.)
Kdyby vám přišlo, že něco z toho není racionální, tak jsem se zmýlil já nebo vy nebo tak napůl, pokud vám to přijde jako svatokrádež, vysvětluji někde výše, nebo rouhání? To nevím, mně ani ne, to také vysvětluji někde výše.
A ovšem, pane Kazateli, i vy jste mi zčásti pomáhal, i svým odmítáním, když jste dostal hned dvě role z evangelia, která z těch v Mt22 to byla si vyberte a tu druhou jsem vám psal předtím, ale já to jen chtěl konzultovat s nějakým rozumným věřícím, který není ignorant, a zval jsem jich víc, ale ne mnoho… (Ale je dobře, že se tu o to fórum trochu (nebo dost) staráte a bavíte se s tápajícími věřícími. Tohle jinde nemají, bohužel, facebook je jak skleněná klec.) A i jste mi pomohl třeba i svým nabádáním ke stručnosti, ale účel světí prostředky, je to tu Tapeta, chápu… (obvykle je tapetování ve fóru právem považováno za hulvátství! a nikdo to stejně nečte… Tohle je Vyjímka. A copy-pasta tapeta ve fóru je verbální násilí (neférové zneužití stroje (včetně Ctrl+C,V) proti lidem) , ale tady to je "originál" psáno do fóra postupně, je v tom rozdíl. a strávil jsem s tím psaním víc času, než kolik všichni předpokládaní čtenáři za nejbližší týden, není to nefér. A nepočká to…)
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13657
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 08. 08. 2019 12:56
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - další povídání...

Jen doplním, že než jsem ten svůj text ten před tímto odeslal, otevřel jsem evangelium na Mk14:66-72 (mám to vyfocené, ale je to trochu rozmazané), asi mi andělé vyčítají, že jsem něco popletl a zkazil…? Já jsem ale Pána Ježíše nezapřel, psal jsem, že to je jenom Ozvěna… A Syn Člověka není Syn Boží, mělo to být napsáno za tyhle tři dny a ne vyumělkováno, a ovšem máme své přirozené limity, jen jsou o kus dál, než si běžně myslíte… Jakou kvalitu byste čekali? (Já jsem to neplánoval, já jsem to poznal. A podrobněji jsem leccos rozepisoval i předtím v lednu, akorát nyní v srpnu mi došlo, že můžu aspoň způlky rozsoudit i při Jana Husa… A pak mi došlo, že bych měl i ty další, ale nevzpomněl jsem si na všechno. A ovšem pokud to ještě dnes čtete, tak ale vy nejste, kdo by měl rozsoudit mě, jestli to tak je nebo není… Nespěchejte, to pár dní nebo měsíců počká, uvidíme… Archivy jsou nám svědky, jak a kdy to bylo posláno.) (Za posledních 53 hodin jsem asi 5 hodin spal a moc se nesoustředím… Jindy tu píšu promyšlenější texty. A to jsme ještě stihli s Hobity pokosit plevel a jet krmit Kamerunské kozy a koně, krávy, ovce atd…) (Velký bílý kůň se tu jmenuje "Lord", ale nikdo na něm nejezdí a já nebudu někde dělat tyátr, abych si ho půjčoval… Já pracuji Symbolicky, pěkná mystická divadla tu hrají zdejší Hobiti. Já je nechci urážet, možná jsou tu v téhle legendě i Elfové a Druidi, ale žádný Trpaslík…) (To "Hobit" není urážka nebo znevažování, ale ochranné kouzlo, ale oni se tak leckteří fakt chovají, jak se zpěvem pečují o louky a zahrady, vozí dřevo, vychovávají děti, hrajou divadla a tak podobně a prakticky nic z okolního světa je nezajímá…) (Ale jinak, vy všichni jste můj Kolektivní Frodo a spol., pokud vám tahle Legenda nevadí. Každý to chápe nějak. A já tu ty Legendy nezasel, já je jenom zvednul a použil, Někdo to tu pěkně připravil…) (Jestli někdo bude ubližovat mým milým Hobitům tady nebo jinde, mstít se na mě Kolektivně, bude mu to Vytmaveno shůry. Zřejmě ve smyslu Irlmayera, Egyptské tmy a je tam ještě někde ještě jednou, teď nevím… (Pokud nevíte, kterého Irlmayera, tak to nehledejte, to je možná jedna z věcí, které byste bývali chtěli nevědět, kdybyste o tom věděli.) Ale já doufám, že tenhle A.I. byl jen zahořklý šmejd a mrštil to sem ze vzteku aby to desinterpretoval, a že to takto není v plánu… Modlete se se mnou za Znamení Jonášovo… Podle mě je ta "Egyptská Tma" jen zatemnění Informací cenzurou… Nejsem ale vševědoucí, snažím se hledat možná Vysvětlení…)
Ale Pochybujte o tom… To je vždy prospěšné…
Snažím se pomoci a dělám, co umím a jak to jen jde…

A ovšem, je to tu dobré fórum. Ti ostatní jsou zavření v různých skleněných palácích zlých oligarchů, a já se nebudu plazit před Cukrářem, jestli mi jeho roboty něco zcenzurují nebo shadowban schovají… (mají na to US patent 10356024, ale dělá to leckterá tahle sociální síť včetně pípátka atd) Křesťany v tom brlohu prý nemají rádi, zejména ty Západní, tady je venkov a moc se o nás zatím nestarají, je tu zatím fajn, ale jak dlouho to vydrží, než se roboty těchto Cukrářů naučí i roubíkovat češtinu? (Jak to tu píšu, napadlo mě, že ten Patent na shadowban by si měla koupit třeba americká vláda a nepoužívat ho, ale zakázat to používat ostatním komerčním subjektům, když ten shadowban americké pravici včetně Trumpa vadí…? To je řešení pro Kapitalismus. Jiné možné řešení by bylo tyto Giganty znárodnit, nebo spíš dát pod transparentní kontrolu…)

Jdu ven přemýšlet, rozhlas mi tu zpívá, "Do stejný řeky nikdy nevstoupíš… Každej má asi jinej zákon… Báli, co bude dál." (to je znělka, vždycky to hrají, než něco povídají), ale bylo to jen hlášení o nějakém soukromém prodejci drůbeže… Reklama… Asociace: To když nechodíte nakupovat do obchodů a uváženě, musí vám cpát zboží na internetu na každé web-stránce, aby se ekonomika točila. Kapitalismus. Ale je to vizuální jed, který vám otravuje čtení různých textů, zejména když je animovaná a honí vás po té stránce, to je už poněkud dost agresivní. Když má někdo agresivní reklamy, zkuste si vybrat jiné místo, kde agresivní nejsou, oni se pak zamyslí a budou agresivní méně? A ovšem, Google, ten odporný Gigant Gog, ví, co čtete a kde to čtete, jak mu vás všichni hlásí, a pak vám dělá reklamy na míru, prodává informaci o vás zadavatelům těch reklam - co čtete, jestli jste muž nebo žena atd… Prý. Je to nefér soutěž s ostatními agenturami, je to špiclování, je to prostě odporné, když to dohlédnete do důsledků…
Ta zdejší drůbež byla asi "kachny", myslete si, že to tu je kachna… Ani už nevím, jestli prodává i kohouty, a ovšem opakoval to dvakrát, vždycky to hlášení opakuje dvakrát… (musím to odlehčit nějakým vtipem) (já se s místo-starostou nedomlouvam, on si hlásí, co sám uzná a někdo mu zadá, nám také hlásí pozvánky na divadla) (když hlásí fotbalové utkání, má to jinou znělku "Zelená je tráva", to rovnou vím, že nemusím jít ven poslouchat, co bude hlásit…)

Jsem pozván na oběd k přátelům Hobitům tady ve Frodíně… Ti za nic nemůžou a netuší (ani neví, jak se to tu kdysi jmenovalo, dnes to tu má normálnější název), tak mi je tu prosím neplašte… (možná jsem to neměl uvádět? nevím…) (zrovna tam, co vždycky lomí rukama a slovy, že bych měl pravidelně spát, je to pech…) (už se nesoustředím a asi to odstonám, tohle se nedá dělat často…)
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13658
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 08. 08. 2019 17:51
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - další povídání...

A ještě to doplním - ačkoliv se Můj počítač jmenuje Nebesa, přesněji Uranus, tak ale počítače vás do Nebes nedovedou, tam je potřeba ten Syn Člověka nad tím. Nějaký syn člověka nad každým tím počítačem. Ale ne všichni synové člověka nad počítači, to je jen pro tu Technickou polovinu Civilizace, sloup Boaz, pak je tu sloup Joachin, a to jsou duchovní lidé, a ti sice také občas mohou použít počítač, ale vůbec nemusí a ani jim to nijak nenavrhuji, ani nezakazuji. Ale vy se nechcete všichni vměstnat na ten jednotný sloup "Boaz", pak by vás "v moci" drželi a udělali by z vás bezduché bio-roboty, a v robotování jsou stroje lepší, byli byste tu zbyteční. Zas asi nemohou být všichni Duchovně zaměření, je ta Technická část potřeba také, tak si navzájem nevyčítejte, že máte jiné záliby a osudy. Ale i lidé z technického směru potřebují doplňovat svůj život a lidství Estetikou a Krásou, strohé mohou být stroje a vojáci, ale lidskost se vychovává jinak. Nahrazujete svou potřebu Estetiky a Krásy nějakými Zvrhlými jedy filmového průmyslu? Nějakou brutální nebo dekadentní muzikou? Nebo jste v tomto úplně pustý? To je mi vás fakt líto.
K tomu "dovede do nebes" - já vás nikam nepovedu, nechci nikomu vládnout. Mám jen Informované Názory, hodně informované, i když se samozřejmě mohu mýlit, a myslím to dobře. (A ovšem, vy se sami rozhodnete, jestli jdete a vedete své děti do Pekla na Zemi, nebo do Ráje na Zemi.) Ale nejsem nijak Zodpovědný, zejména ne před lidmi. Takže své Zodpovědné Vládce nebo kdo vás povede si vybírejte mezi sebou, a vybírejte si je lépe než dosud… Nezkoušejte mi lichotit, nebo vám vytknu taky nějakou vaši chybu, což ale můžu i bez lichocení, když to na vašem projevu bude vidět… A nezkoušejte sem za mnou chodit osobně, nejsem lékař ani psycholog a mám slabší imunitní systém, asi bych vás odstonal, kdybyste se mě dotkli, jako leckdy… Já řeším Exemplární případy, abych někoho dalšího třeba poučil… (a ovšem na alespoň středně kvalitní projev si to několikrát přečtu a doplním, neumím to takhle říkat "zpatra", někdy ano, většinou ne) Na poučování tu máte leckteré dobré Pedagogy. Ať máte leckteré dobré pedagogy, vychovávají i svým Vzorem, tak se i lidsky podívejte, jestli tímhle vzorem chcete nechat vychovávat a směřovat své děti…
A ovšem, jak jsem včera psal o tom krmení Kamerunských koz plevelem (mám je na fotce a nepřipravoval jsem si to, ani jsem nevěděl, že tam jsou), tak ale ty tu jsou jenom v ohradě a krmí je, ale je to "invasive specie" a ani ty tu nechceme rozšířit volně pobíhat. A ovšem asi je to nelegální, že tu jsou, Evropská unie podobné "invasive species" prý zakázala dovážet, i papoušky a hady, zatímco sem organizovaně dováží lidské "invasive species"? Může být jejich drzost v tomto trefném srovnání okatější? (Leckde je nějaký bussiness, tady kromě Coop se ještě prodává med a lekníny (a ovšem ty papoušky, mají snad i půl metru, nevím… jsou v kleci a nikomu neubližují, jen tu skřehotají) a jsou tu řemeslníci a družstvo…)
Té, která na mě vždycky byla hodná, a ovšem s povýšenou přezíravostí, jsem také dal dárek: 2. Pokud si myslíš, že to, čím jsem dnes musel zdůraznit (ve zkratce), že se máte dnes modlit za znamení proroka Jonáše, byl nesmysl a zešílel jsem nebo nevím co, a stejně jste to nepochopili, 3. tak a. jsi jen hloupá žena a myslíš, že máš víc rozumu než muž, b. jsi v tom i onom velmi Pyšná. c. Modli se za znamení proroka Jonáše, protože to umíš a protože to je asi tak všechno, co s tím můžeš udělat. 4. Mám vás rád až (i) celé lidstvo a proto to tak píšu. Pokud to nechápeš, tak a. (A dostala to kromě jiného se slovy, že to je bodnutí do duše, které potřebuje, i když ji asi naštve. A protože minule si ze dvou papírů vzala tištěný a ručně psané vypadly na zem, nebyl ani zájem, tak to dostala se slovy, že tohle je originál manuskript od Syna Člověka ze soudného dne, ale může ho klidně spálit, až se urazí. Protože mi stejně nevěří, asi to i udělá… Nevím…) Jenže zrovna odjížděli (po obědě jsem se tam ještě vrátil), chtěl jsem jí tam ještě dopsat i pochvalu (protože i ona mě bodla, ale ve skutečnosti mi tím pomohla): "Buď svatou Matkou, i když třeba také máš nějaké chyby, jako leckterá. Zpíváš třeba krásně, ale nechtěj rozhodovat, zodpovědnost tíží, tak ji nech nést statečným." Ona je vskutku jak (skoro) svatá Matka (kromě té Pýchy), doma zpívá dětem, stará se atd., nebudu to rozvádět podrobněji, kdejaká skoro-svatá matka to dělá nějak, ony to umí… Tady sice nechodí do kostela, ale třeba před každým jídlem si podají dokola ruce a zpívají nějakou modlitbu, dnes třeba "Z.Ch.D.,z.D.z.,b.t.B.dík" dvakrát dokola, a dobrou chuť… Ale jindy třeba jinou… (ale bylo mi do pláče, asi jsem se neměl předčasně radovat) (a ovšem, byl doma i její manžel, jsme dobří přátelé, sousedi). A ovšem jsem si vzpomněl, nikdy jsem na ni ani nesáhl, akorát když byla jednou před časem hysterická, tak jsem ji pohladil po tváři uklidnit. Když jsem tu předtím psal, že se to dá řešit fackou, ale dá se to lépe řešit i pohlazením… (Text o Svaté Matce tu mám k odeslání v jiném vlákně, nechtěl jsem to tam sypat všechno najednou, a jsem unavený…)

Znáte to, "Den poté"… Zítra bude "Tlouštík" (je výročí), i tuhle legendu chci odškrtnout jako splněnou. Tedy ne proto, ale měl jsem ještě jednu informaci jak Informační B., tak jsem to rozdělil. Ale v podstatě to je jenom "Chlapeček", asi jsem to vyměnil… (což obojí mi došlo dnes, jakou to má souvislost) (v úterý jsem vyhnal ž do iz, a v pátek vyženu ještě af do af, ono to stačí jen na tu větu ukázat, stejně už jsem to psal třeba v lednu, ale mávli nad tím rukou, tak to ještě tučně podtrhnu.) (Tyhle Informační B. fungují postupně, jak to bude lidem docházet. Dnes sázím, ono to pak vyraší.) (Kdybych si nemyslel, že to fakt potřebujete a může to dost pomoct, třeba bych se snažil méně…) Já jsem si to moc nepřipravoval, já se připravuju celý život… (Jen aby mi něco zítra nepodstrčili, a protože mi nefunguje flashdisk nevím proč, tak index mých náhledů z tohoto fóra 9ea6b5..681ef,,53c4ad..eb53515 k aktuálnímu času. Já nic zásadního neschovávám, ale bráním se podvodu, ne vašemu, ale jejich… A ono se to tu pozná, má to i čtvrtý čas…)

A ovšem já dnes dělám leccos, co se dělat nemá, třeba těm, kdo na mě byli hodní, nějak ubližuji (ale jen tolik a protože to potřebují). A zcela nic za to nečekám. Takhle č., pracovat, v inverzním režimu 1/0 lze ale jen jednou za historii… Párkrát už jsem tu zkusil (zas v jiném významu), ale nefungovalo to… Tohle nemá vůbec účel dělat nějakou magii, já jen dávám informace a názory… Jsem unaven a potřebuji se i trochu zasmát… (nouzově místo vyspat se lze vysmát se. mě ale vůbec není do smíchu a kromě pár vtipů to dělám zcela vážně, ale jak skoro kolabuji, občas mě andělé nebo podvědomí něčím rozesmějí, abych se uvolnil) (aha, racionální vědátoři řeknou - to nejsou andělé, je to jen podvědomí. Ale já občas, ne vždy, dostávám takové rady ve věcech, které jsem rozhodně nevěděl, a jeden takový případ můžu i seriózně dokázat, dostal jsem ho darem od andělů, když jsem byl v blázinci… něco jsem si zapsal, a po půl roce zjistil, co to bylo, a dost prokazatelně jsem to předtím nevěděl, kdyžtak tu jsou print-screeny ze všeho, co čtu, a byla to velmi zásadní informace, žádná maličkost, návod na řešení světové krize…) (Měl jsem sen, že nějaký Pike vylezl na kopec a řekl: vzdávám se dědictví. Někde to popisuji podrobněji.) (Jinak ale neslyším žádné "hlasy", když mi chtějí něco poradit, tak to třeba udělají kočky, nebo mě pošlou kolem zapnuté televize (ta už tu měsíc nefunguje), nebo někde lupne termální pnutí když na něco zrovna myslím, stačí jen "naslouchat" a všímat si všeho… někdy to je jenom náhoda a pověrčivost, občas to je ale příliš dobrá náhoda…) (Ve skutečnosti ale leckomu dávám dárky, jak si je zasloužili a které potřebují, i když je nechtěli, a snažím se z toho nedělat Danajské Dary, a nemstím se těm, kdo mi ubližovali, to je to "recuse" vzdát se rozhodování, je to termín používaný v Justici, třeba férový Jeff Sessions ho použil… Ublížený (poškozený) nemůže být Soudcem. Ani v justici, ani v životě… Může tak akorát žalovat, ale ať to nejsou jen pomluvy!) (A ovšem já to takhle neplánoval, ale bude H-c opozice E-V a to obvykle něco dělám, jsem ornamentální, ale mám něco jiného v plánu osobně (asi bych jel skládat uhlí na zimu své potenciálně nastávající, to uhlí bych nerad prošvihnul, i kdyby z toho "nastávající" nic nebylo, to jsem jí nejdřív chtěl nějak pomoci, když se bojí zimy, a během toho mi to došlo dál), tak jsem začal psát radši dřív, ale ještě jsem nevěděl kam až to dovedu, a pak mi teprve den nebo dva předem došlo, jaká jsou vlastně výročí…) (Já jsem to neplánoval, tohle je asi třetí nebo čtvrtá verze nebo pokus, to předtím byly zkoušky nebo demoverze, ale také jsem je dělal jako doopravdy… Takže když to předtím někdo odmítl, prostě to tak bylo v plánu shora… Všichni mi tím nějak pomohli…) (A ovšem ať nikdo nezkouší zas nějakou magii mě interpretovat inverzně, já to všechno píšu zcela vážně a protože to má smysl a důvod. Kdybyste jej neviděli, tak buďto jste se nedívali dost dobře, nebo jsem se spletl… Mě nemusíte poslouchat (ve smyslu podvolit se), já vás jenom informuji… To stačí. Jsou to mé dobře informované názory s dobrým úmyslem, podle toho se pozná, jestli to je ještě dobré. Vy byste v lecčems měli chtít dělat Informovaná Rozhodnutí a ne jen někoho Slepě Následovat…)
Víte, ještě ohledně toho Soudu - Já chyby nedokonalých chápu a přehlížím, pokud je to možné. Urážím domýšlivé, ale nejlépe tím, že jim ukážu někoho lepšího, nemusím to být zrovna já, je to fajn mít dobré vzory. Když někoho domýšlivého urážíte vulgaritou, jen se vám vysměje: "ty ubožáku". Když ho urážíte vulgaritou před druhými, je to zlá pomluva, hloupí ji někdy nechápou, ti inteligentní si opět myslí "ty ubožáku" o vás. A mým heslem, vzkazem leckomu a nejen církvím, je DTD,DTL - Dělali jste To Dobře, Dělejte To Lépe. (Tedy ale leckdo to dobře nedělal. Leckdo by se měl nad sebou zamyslet a chtít být lepší… Nemůžu je všechny vyjmenovávat… Můžu na některé ukázat, Informovaný Názor, taky se mohu mýlit, dnes se mýlit nechci…) (A ovšem, do trpaslíků ani přiměřených lidí pokud možno nekopu, ale jestli mi chcete strkat nějakého velikána, klidně mu zkusím okopat kotníky… Nebo někoho varovat před "šmejdem" na exemplární ukázce, aby to pak poznali i na jiných, mně nejde o to odstranit nějakou jednu loutku… Třeba jeden pan Fiala, taky to je profesor, už jsem to psal minule… Ale bylo vidět, jak se při tom stydí, možná byl jen donucen. Tomu sice nevěřte, ale možná se omluví (třeba za lež "p-k v" ale i další) a zas to s ním půjde, já nevím… Já jsem ho nevolil, mě nezastupuje…)
(A ovšem, nemusíte mi lichotit, já tu celý život žiju s vědomím nebo jen představou, jak jsem dobrý, a snažím se být ještě lepší (v obou smyslech, a samozřejmě jsou ty představy vždy poněkud přehnané, ale popohánějí mě vpřed), a přitom se všemi vycházím jako rovný s rovným a nikdo se na mě nedívá zle, že bych se na něj povyšoval… Od inkarnované živé svaté až po své kočky, které krmím a uklízím po nich. Takže až to pak bude "ó ano, mistře", tak už vám asi nic neporadím, bylo by to falešné. Zdržovat mě "jo, to je fakt" nemusíte, já to taky vím. Nebo můžete, já nevím, jak chcete, ale já to nepotřebuji slyšet, já to vím, kdybych si nemyslel, že to je správné, tak bych to sem nepsal… Potřebuji kritiku a nesouhlas, ten by mi pomohl, ať se můžu vypořádávat s proti-argumenty, taky jsem něco mohl přehlédnout nebo ne dost dobře vyargumentovat…) ("Nepovyšoval" - i když asi vhodně poradit umím leckomu, někdy taky ne, ale je to o to těžší to neudělat jako urážející příkaz, ale jako přátelskou radu… Jenže leckdo je zatvrzelý a nechápe, tomu je pak těžko pomoci…) ("Lichotit" - mě nemůžete lichotit víc, než si lichotím v duchu já sám, a ovšem vypadalo by to evidentně licoměrné. Pokud chcete projevit svou inteligenci, tak s něčím z toho nesouhlaste, třeba jsem se spletl? A ovšem, není to Kvalitní, zčásti je to záměr, ale co byste při tohle rozsahu v tomhle čase čekali?) (Víte, tohle je návod pro pyšné - nad nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj, a to přesto, že víš nebo si jen myslíš, o kolik jsi v něčem lepší… Leckdo ale přehlíží, že ti další jsou třeba lepší nebo užiteční v něčem jiném než on. Zejména je největší úkol a zásluha vychovat své dobré děti, nebo děti svého národa výchovou. Všechno ostatní je bonus navíc… Já se tu celou dobu snažím být potichu Brilantní (ale na pohled jsem ošklivý), a před očima mám Jednoduché, kteří jsou mnohem Záslužnější než já. A zejména Pedagog, nikdy nevíte, který ze studentů vás jednou přeroste, nemůžete se na ně pyšně vytahovat, vy jen jdete o kus (o generaci) napřed…)
(Taky mě můžou utnout, ale já tu pracuji jen symbolicky a zítra chci odškrtnout i ten "Den poté", tak mě teď už asi nechce nikdo odškrtnout ani podvádět. Je to jen symbolické… Vy neumíte tahle správně škrtat nebo používat Legendy, a leckterý plevel z téhle oblasti jsem tu já v historii nezaložil. Pokud se to nepodaří jen proto, že normálně lidsky mezitím zkolabuji z nevyspání atd, tak to asi nevadí… Nebo to sem dopíše někdo jiný, stejně už jsem psal, co to má být. Taky mě můžou utnout andělé, nebo vlastní pýcha dělat dál a nejít se vyspat… Jestli dnes zkolabuji na infarkt, tak se omlouvám. Kdyby vám už přišlo, že je to šílené, já se z toho pak vyspím a budu zas normální… Nebo taky ne, pozor na mě… Pochybujte!) (A ovšem, jak jsem včera psal o hackerech na plutu, jako když utne a nic, nebo si dali pauzu, nebo na mě někdo uvalil nějaký zvláštní net-ban, nebo mě naopak začali chránit nějakými net-filtry…? Je to podezřelé… Nevím. Mě tu nemusíte dnes asi takhle chránit, na ty web-servery tu mám vyhrazený jiný počítač… "Ovečky" byste měli lépe chránit… Chybí tam i můj vlastní crontest. Možná se jen zasekl ten web-server…)

A ovšem v tomhle stavu (nevyspalý) už jsem schopen jen psát a ne číst to pořád znovu dokola na korekturu. Kdyžtak k tomu budou "errata" potom… (asi si dnes na leccos nevzpomenu a od zítřka to bude mít jinou autoritu než dnes (menší!), dnes to je vyjímka)
(Je to nyní i předtím dlouhé, neuděláte jim z toho povinnou literaturu, z toho budou přiměřené zkratky a plná studijní verze k dispozici. A nechci být vyčerpávající.)
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13659
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 08. 08. 2019 22:00
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - další povídání...

Moc jsem si neodpočinul a bolí mě hlava, ale stihnul jsem ještě pár lidem pomoci osobně, co to právě potřebovali, nebo jsem to slíbil, a nešlo to odložit…
Ohledně kosení plevele (on mi říkal, že to udělá sám, když viděl, že mě bolí hlava, ale já se také chtěl tělesně rozcvičit, jestli se třeba unavím na spaní, nemohl jsem usnout), a jak jsem se rozmachoval kosou, víte, to je nejšetrnější způsob zacházení s trávou, ta se tím zkracuje jenom do půlky, ty rostliny dál zas vyrostou, tak přiměřeně. A ovšem jsme toho pokosili jen část, co zrovna bylo potřeba. To jako žádný plevel se nemusí redukovat až do úplně, pokud není fakt jedovatý nebo tak. (Což má zde víc významů, ale sami v sobě některý morální plevel musíte udusit úplně, abyste tam nespadli znovu, když máte k tomu sklon, jinak zase vyroste…) (Ale já jsem ten "plevel" na zítra myslel etnicky, a ani ten se nekosí úplně.) (A ovšem i z hlediska zákonů, ty nemusí být proti společenským plevelům naprosto striktní, to se všechno kosí jenom tak akorát, aby to neškodilo příliš.) Teď nějak mi došlo, že ta hra "Tři králové" jsou také míněni ve smyslu vlastností a ne osob nebo etnik. Asi, původně to tak zřejmě mysleli…? Nenapadlo mě to předtím… A vzal jsem ze stromu jablko, je jich tu letos málo, ještě bylo kyselé (což jsem přesně zrovna potřeboval), ale kus v rohu byl zkažený, tak jsem ho odkousnul a vyplivnul
Taky jsem pomohl dvěma s lékařským programem, jednomu ráno a jedné večer, jak mi zavolali, je to moje práce. Budu jim to fakturovat cca 1100 dohromady, ale ten ranní mě teda přeplatil, ale asi očekává, že budu příště zas ochotný? Nevím. A je to moje práce, já bych mu pomohl kdykoliv by to potřeboval i tak… (A ovšem volal ráno v půl desáté, i když jsme byli domluveni v devět, říkal jsem si, že mě aspoň včas probudí, abych nezaspal…) Ta večer padesát minut hovor byla fakt únavná… A ovšem obou se můžete jednou zeptat, jestli jsem po hlase působil nějak nenormálně, i když ta večer věděla, že jsem unavený a bolí mě hlava, poradila mi nějaké prášky (to asi ne), a uklidnila mě, že mozková mrtvice asi nehrozí, když nemám vysoký tlak… (na to jsem se ptal, protože jak je to s tím pocením krve, že to totiž možná není míněno zvenčí, ale zevnitř, jako varování… jí jsem samozřejmě neřekl, proč se na to ptám… jsem i sluha lékařů a jsem dost seriózní, alespoň do telefonu…) (Obvykle se poslední dobou ty vzdálené pomoci sejdou tak dvě do měsíce, já v té práci stejně už končím, a nevím, proč byly dnes dvě za den…) (A ovšem za duchovní práci mi nic neposílejte, já to nepotřebuji, pošlete to za mě potřebným…) (Až budu něco potřebovat, najdu si práci, jsem IT-profi, a narozdíl od USA, kde si mohou najmout Pajeeta za misku rýže na den místo svého krajana, a šmejdi to tam i dělají, ale pak to dopadá jak Boeing Max, tak u nás mají aspoň cizinci jazykovou bariéru, tak tu je menší konkurence… Je vždy lepší zaměstnávat krajany, ono se to k vám oklikou zase vrátí a je prospěšné, když mají zákazníci příjem, ale co odtéká pryč se tady ztrácí… Gastarbajteři vadí, ale Akcie jsou Investorský Dluh a ten se tím postupně vrací, bez toho zas není chuť investovat? Ale mimořádně by se mělo vyhlásit poloviční odpuštění dluhů, (((oni))) to také znají, milostivé léto… Nevím, asi by to měl dostat stát (národ) a místní samospráva? Ale týká se to velkých akciových společností, nebo jen těch, co víc škodí než jsou k užitku, netýká se to řemeslníků atd… Nevím a nejsem Ekonom. Už jsem to podrobněji rozebíral předtím… Paní Švihlíkové bych se na to zeptal, a někoho z pravice na vyvážení, navrhoval jsem pana Robejška, už jsem to psal… Já vás další (z obrazovky) neznám, abych to mohl doporučovat nebo varovat, TV spoustu zajímavých lidí bojkotuje, tyhle dva v podstatě taky…)
Došel jsem se omluvit té ženě, co jsem ji urazil, a když nebyla doma, došel jsem až tam, kde dojí krávu, měla z ní velkou radost, když si ji pořídili, ale nebylo to příliš rozumné, je to dřina… Vůbec ji to neurazilo, tahle je fakt vyjímečná. A vysvětlili jsme si, že ona se snaží chovat mateřsky ke každému, a já jsem jí vysvětlil, že mě to jako staršího muže uráží, když mě poučuje jako své tříleté děti. A jak je ekologická aktivistka, možná nebyla pyšná, ale statečná…? (A ovšem, protože jsem si vzpomněl, že i ona mě jednou bodla (ze samé starosti o mě), ale vlastně mi tím pomohla tehdy do blázince, kde jsem dostal ten důkaz andělů k narozeninám, ještě jsem jí došel aspoň přečíst to s tou svatou matkou (myšleno mateřstvím)) Ale tahle je také dost vyjímečná, fakt skoro jak svatá, ale má tu domýšlivost, protože se takhle povýšeně chová i ke svému manželovi, a ten ji miluje, tak jí to toleruje… (Pak mi to mléko chtěla dát pro kočky, protože do toho zapadala sláma a stejně by ho asi vylila (ale jindy dělá dobré sýry a jogurty a tak), ale nakonec nedala, protože by z toho měly z neředěného průjem a já říkal, že to ředit nechci.) (V rámci fair-play jsem to ještě musel zmínit, ale jinak už se nesoustředím a nic už asi dnes nevymyslím…)
A ty web-servery jsem restartoval a hackeři zas normálně aspoň trochu, asi to bylo zaseknuté, asi nějaký ddos, nemám je příliš odolné…
Já se tím nevytahuji, já vám to dávám za příklad, tohle bylo teď jednou symbolicky. Prostě shoda náhod. (Jindy tu bývám zas celé dny sám) Já bych jim pomohl stejně a nikde bych to neventiloval, ale když už jsem to včera zmínil… A kdo potřebuje vaši pomoc?
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13661
Od: Jiří Polák--- )
Kdy: 08. 08. 2019 22:46
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - další povídání...

P.A.Semi, nechtěl jsem Vás vyprovokovat až k tak rozsáhlým aktivitám, omlouvám se. Jistotu spasení mám, ale mám poslední dobou co vyznávat. Přiznávám, že jsem Váš příspěvek nepřečetl a asi ani nepřečtu. Nemám na to čas.. Tohle téma je ale rozhodně zajímavější než to druhé. Prostě pišme o cestě za Pánem, jak by to mělo být a jaká je naše realita.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13667
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 09. 08. 2019 02:50
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - komentáře...

Děkuji, ale mýlíte se. Přečtete si to potom, nebo vám to někdo přečte ve zkratce. Vysvětlovat se to bude potom. Poukazovat na různé chyby a bludy, jak navrhujete, by bylo možné, ale ne s autoritou, kterou jsem dodal těmto pár dním. A ovšem, nekopu do trpaslíků, kteří neškodí příliš. Ale některé jedy možná bude dobré pojmenovat. Nevím, jestli na to budu mít čas a prostor… Jenže já fakt za poslední tři dny spal dohromady pět hodin a již se moc nesoustředím. A vám kolektivně jsem říkal Mk14:38 , abyste se modlili za Znamení Jonášovo, ale ne v tomhle smyslu, ale ve smyslu Ninive a Zj20 , visí nad vámi Damoklův meč, já vám ho jenom ukazuju… Inu, přichází ten čas. (Nečetl jste Apokalypsu? Už to brzy bude končit, většina už je hotová…) (A ovšem tam, kde u Ž v OSN padaly hvězdy, jak jsem z "Nebes" obcházel svět s "Chlapečkem" v 8:15 (ale významově to byl spíš Tlouštík), v té mé ruské větě je zřejmě gramatická chyba, všiml jsem si jí až potom, zamyslel se, a asi to mělo význam. Teď nevím, jestli jich tam není víc, moc rusky neumím psát, ale chyběl tam měkký znak… A ovšem Otčenáš ve zkratce jsem také citoval takhle, protože jsem si tam všiml ρυσαι "Vysvoboď nás", ale víc to bylo z jiného důvodu, možná i ze dvou…)
Za kterým "Pánem" to vlastně jdete? (Kolektivně zejména!) Leckdo chodí za různým a nejsem si jistý, že v tom máte jasno… Nebo kam za ním jako jdete? Není to (u některých) jen fráze?
A ovšem, ten J21:22 , víte, který to je? _Dekadentní Církev_. Taková už tu zůstat nemá. Vy ostatní následujte Ježíše Krista, toho původního primárního, jak to již umíte… Jiní ať si drží své Tradice také. Co s těmi marnými, co tradice nemají? (Nechcete se nechat navléknout do uniformy, abych vám něco určoval všem naráz… Já jsem jenom Jeho odraz… Syn Člověka není Syn Boží, ale Bůh nám laskavě pomáhá…) (To D.C. není jenom tahle ČCE, to platí obecně, archetypálně. Buď se zreformujte, nebo nebuďte. Znovu zopakuji, že každý by si měl zamést svůj chlév sám. Takže vás, pane Poláku, pověřuji, abyste zjednal nápravu v téhle ČCE, a ostatním doporučuji, aby kdo s panem Polákem ve věcech ČCE zásadně nesouhlasí, tak tam nemá co dělat. A on doufám nebude nepřiměřeně nespravedlivý. Leckde by se ale měli vybrat aspoň tři, to je spolehlivější. Tohle je moje metoda tady na vyčištění bordelu. Leckde je nejlepší Konsensus Kolegia, ale když je nějaké to Kolegium prohnilé, tak co s tím?) _-_
Která Církev je Dekadentní? Taková, která normalizuje Hanebné a Škodlivé a dělá z toho Přednost. Taková vás vede do Rozkladu. Taková, která nenabádá k větší čistotě a k litování svých hříchů. I když i o postižené atd můžete pečovat, ale tak, abyste je pozvedávali nebo jim dávali smysl, ale ne abyste do toho postižení lákali další. (Já vám tu v ČCE tenhle odstavec asi vybalím zvlášť potom, tady to je na svědectví, že jsem to takhle napsal… Třeba aby ctěná zdejší SR panu Polákovi víc věřila, až tam bude navrhovat reformy… Nebo si zvolte lepší Synod… Nebo si členové zvolte lepší církev…)
"Soudný Den" byl tady 8.8., ale můžu sem dopisovat odpovědi nebo komentáře… (Můj den končí, když jdu spát, a začíná, když vstávám, mezitím je noc, nehledě na hodiny… Ale já se fakt asi potřebuju vyspat na zítřek… A aby to byl "Den poté", tahle Legenda byla špatná a je třeba ji odškrtnout také…) (Měl jsem si to 20:4 lépe přečíst, ale já některé vzory k souzení dával (teď i v lednu) a některé možná ještě dám, nevím… Já vás soudit nebudu… Ale můžu vám něco vytknout, když si vás dost prohlédnu… Nemůžu si všechny prohlédnout a vy se navzájem znáte lépe… A můžete si vytknout chyby, to je prospěšné a nezavírejte před výtkami druhých uši… Fraktálně se můžete soudit všichni, stejně to děláte, jen to neříkáte, kde je to potřebné, nebo zas Pyšní nenaslouchají dost Kritice… Také asi leckdo vidíte pocity druhých, jen jste si zvykli to ignorovat. Nevím jak to kdo má, já prostě vidím pocity druhých, přijde mi to přirozené…)
Tady to je zabalené do Tapety. Přijde čas si vybalit dárky a nebude to za dlouho… (A ovšem to se ještě přeformátuje nebo rozstříhá, s odkazem na originál?, aby to bylo přehlednější. Tahle jednoduchá forma do fóra je poněkud syrová… Se sazbou jsem se předtím piplal dost, nestačilo to… Kolik myslíte, že toho syn člověka může stihnout?) (Nevěřte mi, pochybujte, ale já vás přesvědčím, pokud možno důkazy. Co nedokážu, o tom pochybujte víc…)

|: Pokud vám tento text nepřipadá důležitý, běžte se zeptat někoho moudřejšího. V opačném případě také. Děkuji za pochopení… :|
(Ale ještě pár dní s tím počkejte…) (Ještě tu Rekursi asi zopakuji potom. To není kouzlo nebo "curse" prokletí, to je algoritmus…) (Já doufám, že aspoň pár, kteří nejsou ignoranti, aby to zablokovali, se na každé úrovni najde…) (A ovšem dělám to proto, že vy si kolektivně potřebujete přečíst texty, které tu píšu nebo jsem psal pialpha.cz , a vzbudím takový ohlas, aby mě konečně neignorovali. Ne kvůli mě, já si ho asi už moc neužiju, jestli mě někdo přijde smést, ale abych vám pomohl. Protože velká většina z vás je zaslepených nebo jste v bludech a pastích, a leckteré je potřeba vysvobodit. A protože T. a L. A těch sedm pečetí, nebo jsem je nepočítal, možná ještě nějaká chybí?, je závažných. Nebudete to Ignorovat. Protože to potřebujete, i když vám to zatím nedochází.)
Razítko 93598..0a8ccc5c0..bb272de, 87b07..cab55c3 k aktuálnímu času… Vy to tu nebudete chtít změnit, ale někdo by vás mohl chtít donutit? Za chvíli bude ten "hash" zas cyklicky v jiném… Valný význam takové číslo nemá, jen to potvrzuje, že něco bylo předtím a něco je potom… Mimo jiné tam jsou všechny moje příspěvky zde včetně postupných náhledů, ale takhle z čísla je ven nedostanete, ale dá se to ověřit. Taky to je proti tomu, abych to já nemohl měnit a strkat si něco do minulosti. (už jsem líný domýšlet lepší formulaci, prostě zřetězený (cyklický?) hash…) (Kvalitnější časové razítko si asi opatřím až zítra…) Kdyžtak průběžné verze jsou zatím v archivu někde, kam ani já ani vy nedosáhneme, ale (((oni))) by mohli vymazat i ten archiv? Příště bude třeba ten hash zas průběžně v jiném…

Dole Anonym - když mi odpovídáte, nekopírujte to sprostě celé do "odpovědi"… Já to tu píšu z klávesnice a dám si záležet, to není cvak cvak a balík textu, to by bylo nefér ve fóru, jakožto zneužití stroje proti člověku, jedna z jeho forem… Když to píšu z ruky, je to od člověka k člověku, a je v tom rozdíl. Když citujete oponenta, vyberte si větu, se kterou polemizujete. Pokud chcete protestovat pouze, že to je příliš dlouhé, a uděláte to příliš dlouhou odpovědí, není to dobrá forma protestu. Ale děkuji vám, mimoděk jste mi také pomohl… Ano, běžným lidem z toho někdo udělá výtažky, a z těch minulých třeba taky, aby se s tím nemuseli zdržovat, ale ať je volně k dispozici studijní verze originál, třeba půjde porovnat, jestli někdo nedělá špatné výtažky.
A pokud mi sem chcete napsat něco, za co byste se styděli, tak to zde pište radši anonymně. Obvykle jsou ta veřejná fóra veřejně přístupná. A charakter pisatele se dá často poznat i podle textu, na to nepotřebuji nálepku se jménem, i když při diskusích s lidmi, které již znám, je to se jménem lepší… (Samozřejmě ale písemně se snáze podvádí než z očí do očí, ale zase to má záznam…) (Někde se diskutuje pouze s vlajkou bez jména, tím si třeba zvyknete neposuzovat to podle nálepky…) (Nebo radši civilně diskutujme v jiných vláknech.) Pokud by vám připadalo, že se tu pod mým jménem objeví nějaké bludy, tak se mě můžete zeptat, originály jsou uložené tady na mém počítači… A nevěřte mi, příště se můžu mýlit víc než teď…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13668
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 09. 08. 2019 06:00
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - komentáře...

Jen ještě uvažuji, připadá vám, správcům tohoto fóra, teď tohle možná ode mě nefér. Byli jste ke mě velmi tolerantní. Dobré diskusní fórum, normální lidi. (Proč ostatní církve nemáte podobná diskusní fóra?)
A pak mi jeden příspěvek smažete. A já ho vezmu, podtrhnu ho jadernou bombou zepředu a zezadu a mezi to nalepím "Soudný Den" a rozmáznu kolem celého světa, jako kdybych vám tím snad měl dělat ostudu: "hele, smazali to". Tak to není. Ale ten jeden příspěvek tu je trestným činem a za tučnou červenou čarou, to se tu nesmí a smazali by to na tomto kontinentu asi všude, protože v něm jsem kritizoval nekritizovatelné. Kdybyste to tu nesmazali, tak by vám exekutiva zatrhnula to fórum, takže tady jsem ho nechal jen ve věcně pojaté zkratce, která se nedá rozporovat, nebo alespoň ne tak hystericky, jak je obvykle činěno, a nebyla nijak nápadná. (ale i to celé znění je jen cca 2 dny rozmýšlení, kvalitně by to šlo udělat lépe ale trvalo by to déle, a já jsem leccos vysvětloval lépe předtím, jen mi tam chyběla ta podstatná informace s tím Číslem, co jsem našel teprve tři dny předtím…)
Ale byl ten příspěvek nejdůležitější, který jste měli pochopit, a pochopení jehož je vám bráněno a jste zaslepováni.
"Soudný den" jsem tu kromě jiného udělal proto, abych vás pak už nemusel soudit. Ale můžu vám navrhnout, koho považuji za čestného dost na Zj20:4 (škoda, že mi tahle souvislost nedošla dřív, taky jsem čekal, kde se jako vyloupnou), v těch podstatných oblastech jsem je uvedl předtím, a v jiných je mohu zkusit navrhnout také, já leckoho veřejného znám, řekněme, že by to byl můj středně informovaný názor. Samozřejmě by to měl být někdo takový, u koho to bude evidentně jasné, že je čestný a spravedlivý, jenže zas jako pocta by to leckoho ohnulo pýchou nebo zodpovědností, to není vůbec jednoduché vybrat neohnutelného spravedlivého. A takový Danajský Dar, pak by mu zas leckdo záviděl nebo ho nenáviděl nebo já nevím. Jako třeba za reformu Ekonomie bych důvěřoval Švihlíkové a Robejškovi, levicová ekonomka, profesorka, a pravicový konzervativní analytik, velmi moudrý pán. U obou jsem dost přesvědčen, že oni tomu velmi dobře rozumějí, a každý z jiného úhlu pohledu. Je asi samozřejmě mnoho dalších dobrých a férových atd, ale já vás neznám, tak vás nemohu doporučit. Já se zamyslím zítra nebo během víkendu?, koho bych mohl nebo měl doporučit navrhovat reformy pro kterou oblast. Ani mi je tu asi nenavrhujte, abych je nemusel něčím ztrapnit? (Neznám. Ten ne, protože…) A taky se samozřejmě mohu plést nebo někomu křivdit. Za posledních 68 hodin jsem 5 hodin spal a nemůžu číst a nevzpomínám si snad už na nic… Já se z toho zase vyspím potom… A ovšem pak jsem si vzpomněl třeba na M.Obrtela, tomu bych důvěřoval a ti, kterým důvěřuji, ho také podporovali, statečný a čestný člověk. Zřejmě místo L.Procházkové, kterou dávám za vzor, ale soudit by je asi nemohla, té leckdo ublížil. (Víte, třeba na Slovensku bych volil Harabina, měl takové poměrně věrohodné oči a rozumně něco vysvětloval na videu, které jsem si prohlédl, ale Kotleba to zkazil, když neměl šanci ale odvedl mu třetinu voličů a pak už měli "bratia" v druhém kole jen dvě špatné volby, ale vybrali z nich tu horší, protože je Média zmanipulovala… (A Temný H a Černý kníže jí halasně vyjádřili podporu, to bylo dost symbolické.) Já to neříkám, abych je soudil, ale i si je tu můžete zpětně prohlédnout a zamyslet se, proč si to já myslím. "Běda kterým žena vládne" jsem chtěl rozvést a ještě jsem to nenapsal)
Inu, rybáři lidí, chytili jste tu dost velkou rybu, za tři dny (od Hi. do Na.) mě zas asi vyplivne… (A ovšem biologicky to možné není, být tři dny ve velrybě, je to také podobenství, ani mě to do včera nenapadlo…) Já si ta výročí asi nevybral vhodně? Použil jsem je na podtrhnutí informační B, a nějak jsem si všiml, že letos používám i různá výročí porážky fašistů, ale to bylo původně spíš náhodou. Ale já nejsem Prorok, abych vám prorokoval nějakou zkázu (jako měl za úkol Jonáš v Bibli, asi jsem to ani nečetl ale tak nějak to znám z odkazů), já jsem Programátor a Myslitel (ale jen někdy, ale obvykle když už tak používám radši Filosof, protože když řeknu Myslitel, lidi to uráží, ale je v tom rozdíl, a ovšem (cyber)shaman není kde-kdo) a snažím se pro vás najít vhodné řešení toho, co už tam máte dávno a všichni to znáte, ale je to jen Pokus a já nevím, jestli to vyjde. Takže mějte i naději a modlete se za Znamení Jonášovo, jak ho uvádí Evangelium, že to jako znamená, že ta proroctví v Apokalypse třeba nebudou. Já nevím. Já jen mám Naději, že to třeba dobře dopadne, nebo spíš navrhuji Menší Zlo, jak to řešit. Jenže svými volbami si zvolíte svůj osud. Tedy vy tady okolo ne, ale ti navrchu…
A ovšem, jednak když si lehnu, nemohu teď usnout, ale sem to také postupně dopisuji, abyste uvěřili, že to jde vydržet být bdělý, někdo to asi má jako nemoc?, pro mě je to poněkud vyčerpávající výkon a nedělám to často… Na druhou stranu mám libovolný denní režim a jsem zvyklý pracovat v noci a nespat pravidelně, je na to klid a nikoho neruším… Nedoporučuji to leckomu, asi to je poněkud destruktivní a já se moc přes třeba 50 dožít neplánoval, když na mě nikdo nezávisí… Je to ale vyjímka a ne každý se může obětovat pro nějaké Dílo, taky musí Dobří Lidé nést Dobrou Civilizaci do budoucnosti, děláte to asi obvykle dobře, alespoň někteří… A ovšem taky si tím obhájím, že jsem si toho tlouštíka moc nepřipravil, že to nebude mít kvalitu, kterou byste třeba čekali… To jako i když cyber-shaman, tak ale paralelní nijak moc nejsem… (A ovšem mezitím skoro 6 ráno, už bych fakt šel spát a usnul bych, ale to bych to zaspal a nestihl včas, takže teď to už píšu spíš, aby neusnul…)
Ještě jsem otevřel Evangelium - "že ho vydali ze závisti" v kapitole "před Pilátem". Závist je fakt špatná vlastnost, tu jsem asi zapomněl zmínit. Užíráte se často tím, že třeba soused má něco a vy ne, ale ubližujete sobě tou závistí víc, než tím, že to, co ten soused má, vy nemáte. (Jako ve vztahu ke mně, já s tím tak nějak počítám, že nedopadnu dobře, ale můžete si posloužit a "kopnout" do mě nějakou podlostí tady za cílovou páskou…) (Ale rád bych ještě stihnul koupit to uhlí těm ženám, co se bály zimy… Asi příští týden…)
A ovšem, skoro vzorová čeština, lepší poděkování těm, co ji sem donesli, jsem psal předtím… Máme Krásný a Mystický Jazyk. (ale vědu a IT píšu radši anglicky) Leckteré národy mají své dobré Jazyky, tuto rozmanitost si držte…
Navigace: link |
ID: 13669
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 09. 08. 2019 11:00    (podtrženo výročím Nagasaki)
Předmět: Oprava překladu     (administrátorem odstraněno) (archive)

Možná lepší překlad tohoto verše je:
> Neboť zvůle jejich v těch ústech jejich jest, a v těch ocasech jejich, neboť ty ocasy jejich podobné hadům mají hlavy jimiž škodí.
Ale i další překlady jsou asi správné. Není tam "moc", je tam εξουσια "power of choice, liberty of doing as one pleases, ability or strength", dle slovníku
Je k tomu Informace, příbalový leták: _Genetický_Jed_ .

Tato pasáž je o migrantech. A pokud jste dospělý, jistě víte, o jaký ocas s hlavou a s jedem se jedná. (Pro ty, kdo zaostali v anatomii, nemůže mít zvíře hlavu na ocase. Je to podobenství…) Oni sem utíkají před důsledky svého přemnožení, ale to si nesou sebou. A napadají naše ženy a my máme povinnost naše ženy bránit, a to i když to naše ženy nechápou dost. Nahrazením našich Y genů africkými Y geny by došlo k našemu vymizení a vyhubení, je to nenásilná forma genocidy, a my máme právo i povinnost se tomu bránit.
Kdo sem vozí migranty? A proč? Multikulturní společnost nefunguje, nebo jen tam, kde jsou velké oblasti a dají se vnitrostátně rozdělit, nebo kde je tuhý policejní dohled. Větu z Aristotela, že je demokracie možná jen v etnicky-homogenní společnosti jsem tu uváděl minule. I proto je sem vodili, aby naše společnosti rozbili a fragmentovali. Podrobněji jsem tuhle kapitolu rozváděl, kde k tomu šel přiložit i graf, který jsem někde stáhnul pod názvem worlds-most-important-graph, a je na něm projekce počtu obyvatel jednotlivých kontinentů. Exploze, geometrická řada, populační Černo-Býl.
O pár řádek nad tím máte 9:14 - tanky na Eufratu, to byl ISIS. Na řádce 9:16 je počet 200e6 - podle statistik OSN https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2015-4.pdf "The number of international migrants … reached 244 million in 2015 for the world as a whole" - tak přibližně, to záleží, koho tam započítají a koho ne… Ale ty grafy v té publikaci jsou bludné. Během jedné generace má být v Africe miliarda přebytečných afričanů, přebytečných proto, že už začali odtamtud přetékat, podle toho se pozná, že je ta Afrika s miliardou plná. Přišel čas říct: Hrnečku Dost!
Na řádce 9:17 je zajímavá slovní hříčka, která se při překladu do jiných jazyků ztratila. Je tam hippo ιππους - kůň (jako dosud ve slově hippodrom), ale vyslovuje se to stejně jako hypo υπους hypo - podřadný, spodní (jako třeba hypotéza). Takže dál si klidně čtěte jako o koních, ale je to o podřadných a je to tam jen velmi mírně schováno…
Do Evropy hnědí lidé nepatří, pokud se tu nenarodili jejich předci. V USA jsou již dávno, a mají tam vybranou elitu, jak ji selektovali ž otrokáři a drsná plavba. A jsou tam s nimi problémy větší než malé, ale o dost menší, než v Jihoafrické republice, kam také přišli jako migranti až po běloších, mají ale už většinu, zavedli komunismus, a chystají se znárodňovat farmáře a značnou část jich už pobili (a viz mapy a koincidence… pokud to nebyl hoax). Na Západě tuto genocidu sice popírají, že prý tam se vraždí celkově dost a není to jen proti bílým farmářům? To je vskutku (ironicky) dobrý argument… Jenže to nejsou vraždy jako pic, a je po něm. To jsou fakt zvěrstva, v množství mnohem větším než malém. Takhle to dopadá, když někde přeroste černošská menšina až do většiny, a do takového světa byste chtěli posílat své potomky?
Váš smysl je především v tom, v čem se odlišujete od ostatních. Stejní jsou nahraditelní a zbyteční. My nejsme stejní. A my světlí lidé jsme kolektivně lepší a lze to snadno dokázat, je to evidentní a tvrdit opak je Lež. Jsme novější vývojová verze a nenechme se jejich Populační explozí zničit. Ale celkově chtějme zachovat Diferenciaci, protože ta má Smysl, odlišnost tady a odlišnost tam, a je to pak pestré a barevné. Globální diversita a diferenciace je opakem homogenní směsi všude stejné diversity
A to přesto, že znám mírnějšího a moudřejšího a duchovnějšího afro-američana, než jsem já, třeba Luis Farakhan, poslouchal jsem jeho tří-hodinový rozhovor s Alexem Jonesem, kterých si obou vážím, ale dnes si pamatuji jen jeho hlavní slovo, a to bylo "Dialog". Ale jeden génius nic neznamená. V California měli gorilu Koko, která prý mluvila posunkovou řečí a měla IQ 70, tedy byla inteligentnější než polovina Somálců. Ale jeden gorilí génius nic nedokazuje, nedá se říct, že jsou na úrovni goril. Jsou někde mezi tím a námi na cestě vývoje… Důlěžitý je kolektivní průměr, protože jako Kolektiv jdeme společně do budoucnosti a jako Kolektiv na nějakém území žijeme dohromady. Vy si nemůžete říct, že jste lepší než každý černoch, není to pravda. Ale My Dohromady jsme lepší než Oni Dohromady. Ačkoliv nikdo není průměrný, v průměru nejčastěji potkáte průměrného člověka. Tak je třeba se na ten Průměr umět podívat, zdálky ve statistikách. Zblízka se můžete podívat bližnímu do očí, ale pak pro stromy nevidíte les.
Takže mě napadají jen tato řešení: buď se vrátí do Afriky, nebo eunuch pobíhající volně nevadí, nebo tu budou v ohradách, nebo jestli je pustí z Evropy do USA ve velkém? Aby se tu nemnožili s našimi ženami. A pro ochranu našich žen a dětí jsme ochotni dělat leccos.
Kdo tu mezi námi otevírá brány nájezdům cizáků?! (Je to jedno, jestli žid nebo našinec, ale zrádce to je tak jako tak. Zrada je zřejmě nejhorší zločin.)
A pomožte jim v té Africe přiměřeně, ať příliš netrpí, ale jestli se budou takhle množit, tak to je problém. Je to populační Černo-býl. Někdo jim vytáhl regulační tyče a nastartovala řetězová reakce, protože tomu nepřizpůsobili svou porodnost. Tak buď tam ty regulační tyče zase zastrčíte, nebo se budou muset zčásti pokosit. Planeta není nekonečná a není tu jen pro ně. Oni tu jsou na Zemi tolerováni, pokud neškodí příliš. A inteligentní i moudré je předcházet problémům přiměřeně včas, nečekat na katastrofické scénáře.
A ovšem ani Arabové nebo Turci do Evropy nepatří, celý středověk sem dělali nájezdy a dělají zas, a celou dobu jsme se uměli bránit, dokud jim tu Ž a další zrádci neotevřeli brány hradeb a ještě je sem odtamtud vyhnali.
14! Ve zkratce: Bílé děti musí přežít! (Kdo by tu chtěl tvrdit opak ?!)

"Jubileum" vychází jako Tlouštík, ale tohle je spíš už jen Chlapeček ve srovnání s tím prvním, významy nebo závažnost jsem prohodil, uvedl jsem důležitější problém nejdřív, kdybych se k němu už pak nedostal. (I vy to porovnání pochopíte, že Antikrist jako světovládce je větší problém ve srovnání s koňma s ocasem, které si na nás přivedl.) Ale u toho Chlapečka byla B i to "nadbytečný" a "s kartami". Vysvětluji to jinde, ale málokdo to četl a nikdo si to dosud nedovolil publikovat. A k tomu, když jsou výročí dvě, co dalšího bych chtěl takhle Tučně podtrhnout? Tohle. 14!
Jinde jsem psal, jak s Pravdou a Láskou lze i Humanitárně Bombardovat. Vskutku lze spojit tyto extrémy. Ale ne naše bratry u sousedů, ale jen tam, kde se řeší Populační exploze, jejíž všechna mírnější řešení selhala. Ale když se kosí plevel, seká se jenom do půlky, tak akorát přiměřeně…

Ale máte to i jinde: Mt13:24-30 To lze chápat i jako morální plevele v člověku, i jako společenské plevele, možná jsou další výklady.
Ale je to třeba i chápat, a podle mě nyní naléhavěji, také v etnickém výkladu:
Černoši v Evropě jsou Plevel, který nám sem ten Nepřítel zasel. Někdo by chtěl protestovat: "ale vždyť jsou také lidé". Pšenice i Plevel jsou obojí Rostliny, ale to neznamená, že jsou stejné. Jste snad slepý? Tak vám nyní říkám, že ten čas žně 13:30 nadchází, protože to je nyní nevyhnutelné, když vidíte o dva tahy dopředu. "Býlí" je jiné slovo pro plevel, a jméno "Černo-Býl" nám tu nechali asi andělé na ochranu, abyste to pochopili, jako nám slovanům tady nechali čerty v pohádkách na ochranu.

Rev14:6 - Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na Zemi, každému etniku ( εθνος ), národu (kmenu "tribe", listu φυλην ), jazyku (γλωσσαν) a shromáždění (lidu, λαον).
Nejsem anděl a nevím, co mají andělé v plánu, možná něco zajímavého bude…
Na toto ale musíte ta jednotlivá Etnika, Národy, Jazyky a Shromáždění zachovat, dobře rozdílné (specifické) a různorodé, nesmíchat je všechny do jedné stejné břečky… Buďte každý hrdý na své etnikum, národ, jazyk a shromáždění, snažte se je očišťovat duchovně, třeba i přijímáním poznání a způsobů od lepších etnik, a zachovávat si svou specifičnost, nenechte se vyhubit (asimilovat) nebo si někým vsugerovat, že zrovna vás není třeba zachovávat odlišné od všech ostatních, protože "stejní" (Equal, zero difference) jsou nahraditelní a zbyteční, vy ale jste a chtějte být jedineční… To není Nenávist, to je Láska k vlastním a Respekt k ostatním, našim vlastním neubližujícím. ({Vlastní citace (str. 9 dole)})

Tohle je moje vysvětlení pro ty, kdo odmítali chápat racionální argumenty jako naše "nika endemického druhu" a "domovské právo" a "Patriotismus". Tak tady to máte napsané v Písmu a nevymlouvejte se a nezrazujte nás ! Ani Láska by neměla být Slepá a především Slepá Láska nemůže být nad Rozumem
Každému, co mu patří. Afričanům patří Afrika, a dalším další… Komu to nepřipadá spravedlivé a proč? (A mimo jiné proto, že kde žijí afričané, bývá brzy také afrika…)

K tomu "nemá hlavu na ocase" - třeba Ouroboros má hlavu na ocase, ale ten to není. Možná také je, nevím. To má mnoho různých významů a nelze to takto zjednodušit. A také vypadá jako srolovaný prezervativ, tak je ho naučte používat, nebo spíš pilulky nebo injekce na sterilizaci žen po prvním nebo druhém porodu, kde jsou neukáznění a je to tam kritické. A faraon to měl kolem hlavy proč? Jako že nad tím má rozum (asi)
Ještě otevřu evangelium, co s tím, a Lk8:22-34 , utišení bouře, démoni vyhnáni do vepřů. Teď nejsem ve stavu si tu souvislost uvědomit a vysvětlit. Měl jsem utišit bouři, asi…?

Jsem nevyspalý (jen 6 za posledních 75 hodin) a je to tu napsané drsně. Asi rozumněji jsem to vysvětloval v knize MaC od strany 203, včetně obrazové přílohy s tím grafem…
A chápu, že i za toto mě tu můžete prozatím asi stíhat trestně, ale tak si ještě chvíli počkejte, až dopíšu zas něco pozitivnějšího… Nic takhle drsného už v zásobě asi nemám a drsná výročí byla jenom dvě…
Omlouvám se, že jsem si to nepřipravil lépe.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13670
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 09. 08. 2019 14:00
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - další komentáře...

Ohledně Islámu. Podle ovoce se pozná strom. V otázkách islámu bych dost důvěřoval Ajatoláhovi v Iránu, a velmi nedůvěřoval Saudům, Wahhabům nebo Salafistům (ti jsou obzvlášť krutí). Ale je to jak středověk blízkého východu a my to v Evropě nechceme. Nebo jen části možná? Ale Saudové si tu zaplatili v Evropě mešity, a Saudský islám tu rozhodně nechceme. Ovšem Islám je pluralitní a asi jej nelze sjednotit pod jednoho Ajatoláha. Oni by mě stejně asi neposlechli, já nevím… A ovšem arabové a peršané jsou jiný Ethnos (etnikum), nejsou slučitelní. Držte si své pestré tradice, a ty nekompatibilní regionálně oddělené. Pokud ode mne chce někdo z Islámu na blízkém východě rozsoudit, tak vás tímto odkazuji na Ajatoláha v Iránu, ať vám vybere Soudce ve vašich přích. O Izraeli ale rozhodovat nebude, nebo bude jen jedním ze tří králů, už jsem to psal. (to "už jsem to psal" znamená, že se nechci uhnout od předchozího stanoviska, leda by jiné bylo lepší a poznáte to, já neříkám, že jsem neomylný, naopak, a čím starší texty tím mylnější, každý se nějak vyvíjíme, a jestli to pak už nebude lepší než předtím, tak jsem za vrcholem na sestupu…) ("už jsem to psal" také znamená, že vám ani mě neznámý okruh lidí, kteří nebyli Ignoranti, už to ví…)
Ohledně obřízky - je víc důvodů, proč ji tady zakázat. (Co si dělají arabové v arábii je jejich věc.) 1. Je to týrání dětí a u mužů tam jsou i nějaká nervová nevím přesně, souvisí to prý také se schopností lásky obecně, ne jen orgánově, proto jsou tak bezcitní. 2. Chlapi se mohou jednoduše na záchodku domluvit, že patří ke stejné mafii. 3. Jsou s. výkonnější a víc se oddávají orgiím, a u některých žen tím mají nefér a špatnou výhodu, jenže oni tím ty ženy kazí. Tak ať si ji mají tam u nich v Izraeli, tady co se stydí za judaismus a zřeknou se ho tu třeba nechte, ale děti tu obřezávat už nebudou, takže ty jejich synové už budou z tohoto dědičného hříchu zproštěni, je to tak mnohem jednodušší zprostit než z hříchu miscegenace. A obřezaným nedůvěřujte podstatně víc, než nedůvěřujte leckomu jinému. (To moje "Pochybujte" platí ale úplně obecně, pochybujte o komkoliv, ale o někom víc…) (Pochopíte také, co je to ta "Krize Důvěry", ale i proč ji potřebujete… To není Krize jenom v tomhle, to je v lecčems.)
(K tomu "moudřejší afro-američan" než já ([»»]) - je to dáno i věkem, mladý inteligentní se může stát starým moudrým, když nezpychne, a já to vidím a uznávám, jsem napůl cesty nanejvýš a asi ho ani ne (do)stihnu… Na druhou stranu, já nejsem (zatím) moudrý jako leckteří, já mám ale relativně dost informované názory, i (rodiči a sourozenci) vypěstované svědomí. A ovšem, jsem shaman a je nebo není to podvod, je to určitá cesta… Já se tím nevytahuji, já tím ospravedlňuji ty, co takto "nepodváděli"… Není to podvod, je to dřina… A neměl by to dělat mnohý, někteří mohou… A je to celoživotní dřina a život shamana nebývá dlouhý… Jste-li racionální a vadí vám slovo "shaman", tak mi vysvětlete tu práci na čtyři dny a tři noci v kuse a bez valné přípravy… Já se ale připravuji celý život… Jste-li IT, jsem spíš cyber-shaman, ale jsem normálně člověk, nejsem stroj, demonstruji také převahu člověčenství nad strojem nejen v estetice.) ({vystřihnout jinam}) (Někde jsem psal, že nejsem paralelní, ale čas tlačí, tak teď píšu dva kusy na střídačku…)

A ovšem k "Tlouštíkovi", co byl vedle v 11:00 a je prozatím jen v archivu a u mě - takovéhle věci se spouští se slovy: Děj se Vůle Boží, a omlouvám se, že jsem se nesnažil lépe. A zaplakal jsem, možná ne dost… Ale připadalo mi to tak nutné. Ještě s tím v 11 různých místních časů obejdu symbolicky svět… Omlouvám se, pokud to nechápete, že se vám a vašim dětem snažím pomoci a že je to tak nutné, a nevysvětlil jsem to dost. Inu, bude teď asi takové stěhování národů, každý kam patří. Ti, kteří se cítí být Židé, mají na plánu Exodus do Většího Izraele, a oni to pochopí, a Afričané mají na plánu cestu zpátky do Afriky. A pokud to nyní čtete, tak ale Vy jste příliš malý pán na to, abyste s tím něco dělal. Na tohle jsou tu vyšší instance. (Já vám nevyčítám, že jste mi to tu ze strachu smazali, to je přirozené, já jsem vám jen nedal možnost to takhle zastavit… Jiní mají možnost to zastavit a vygumovat mě, ale ti rozumní mě nechtějí zastavit… Pokud jste nečetl Irlmayera a další různá proroctví, co jsou spíš zlé programy, nejste dost rozumný tady v malé Bohémii na to, abyste mě zastavoval dost Informovaně… Teď to skoro nikdo nečte, tak klid a rozvahu, a pak to můžeme v klidu a racionálně probrat, zastřelit mě můžete i za týden. Já jsem toho tlouštíka avizoval a přijdou se vás zeptat, kde ho máte, když mě dnes přijdete zatknout… Nespěchá to, klid prosím, je to zatím jen Symbolické… A Já Jsem Spravedlivý, nebo se o to alespoň snažím.)
Pokud jste mi to ale smazali proto, že tam chcete na tuhle pozici podstrčit něco jiného, byl by to trapný pokus. To byste mě museli velmi brzy zabít. Mě v takto zásadních věcech asi nemůžete dost vydírat, když bojuji za přežití Bílého Lidstva. A místo mě nikoho falešného nenasadíte, mě mají lékaři nascanovanou kostru 3D, to je lepší než otisk prstu, a kost mi nebyla zlomena, a už jsem to psal… Mě sice můžete zlámat kosti, ale falešného hráče místo mě nemáte. Taky mě mohou ti Zlí třeba zdrogovat nebo MK Ultra zdeformovat, tak já doufám, že to pak poznáte, že už nejsem Dobrý a Spravedlivý. Nebo můžu časem zpychnout sám. Ale Vy nejste ten, kdo to bude posuzovat nakonec… Já nejsem paranoidní, já jsem velmi robustní. ("Robustní" znamená, že počítám i s velmi nepředpokládatelným a nějak jsem se pojistil pro různé varianty.) Vy, zdejší křesťani, jste mi svědci před národem, kdyby mě přišla nezodpovědně zamést exekutiva, předem mě ani vám neznámý okruh svědků. Vás, křesťanů, se na to přijde zeptat vaše Nejvyšší Instance, pokud mě zradíte. Já jen po každém požaduji, ať je Čestný a nepodvádí, ale těm, co by podvádět mohli, i když to nepředpokládám, jsem to v podstatě dost znemožnil, i pro jejich dobro, i pro dobro dalších…
(Tedy řekl jsem si nejdřív: Děj se vůle Boží, já jsem se aspoň snažil. Ale nesnažil jsem se dost. A ovšem po hodině spánku po velmi dlouhém dni mě fakt bolela hlava, ale nějak jsem to přemohl a pak už to bylo lepší… Měl jsem si na to nechat víc sil a nedělat to pod tlakem…) Ono to ale není, že bych někoho chtěl bombardovat, já vám jenom ukazuju Černo-Býl, konečně se proberte, ať to nemusíte potom řešit takhle… A kdyby to už potom dospělo do nejhorších řešení, tak ale nedělejte to neuváženě se zamořením planety… Někde jsem to uváděl, že pokud budou afričani Herodes, tak po konsensu Tří Králů je na to Pomsta Boží… A tohle se nerozhoduje Demokraticky, ale Zodpovědně… Já to tady píšu spíš proto, abyste jednou pochopili, že Nutnost ospravedlňuje leccos, a nyní se začněme zamýšlet, jak vymyslet lepší řešení dříve, než bude pozdě… A já nejsem Zodpovědný, já jen Informuji, a ukazuji to těm, kdo méně přemýšlí, aby prohlédli, ale Rozhodovat takovéhle věci nebudu, a křik davu nebo různých hysterek také ne… Nepříjemné věci se dělají s Rozvahou, a Tíha Zodpovědnosti je velká. A přestaňte v tomto Křesťané třeba křičet na Billa Gatese, který zrovna tohle chtěl prý nějak začít řešit včas (třeba infertilizací nebo jak se tomu říká). Musíte pochopit pojem Menší Zlo. Já jsem navrhoval třeba jako nápad růžovou pilulku se srdíčkem na jejich nezřízené obcování, kterého jste je různým Moralizováním zbavit zkoušeli, ale nefunguje to dost, a s příbalovým letákem pro gramotné, takové eugenika, "dobré geny". Jsou jistě i další řešení z té kategorie MZ a taky to záleží, jak včas to začnete řešit… Nikdy není pozdě, ale začít se s tím mělo už dávno, a čím víc budete otálet, tím horší bude to MZ… Já se vám snažím pomoci, abyste prohlédli a pochopili nevyhnutelné a přestali a přestaly se hystericky bránit rozumnějším variantám… Jestli jste na to Útlocitní nebo Útlocitné, tak přenechte Tíhu Zodpovědnosti rozumnějším a neházejte jim klacky pod nohy, ale můžete je prosit o shovívavost.
A prosím, uvědomte si, že ač jsem jen Králík prskající na Zlého Tygra (vy tady nejste zlí tygři, i vy jste moji hobiti), tak ale za mnou stojí Velký Bílý Slon, větší, než si myslíte, a přijde se vás třeba zeptat, co jste s tím udělali. Jste si jisti, že ne? Nebo nepřijdou, já nevím, já Velkým Bílým Slonům za svými zády neporoučím, já se jen snažím, jak umím, ohromit i toho Zlého Tygra, ač si uvědomuji, že jsem jenom malý králík. Ale oni to vědí, že tam ten Bílý Slon je. (To máte jako Macron a Žluté vesty, za nimi stál Slon lidu, tak si mohli dovolit víc, než je slušné…) Tady znáte jasoň a koloděj, okopávám velké kotníky… Díky za dobré Legendy. Tady správci serveru ČCE, vy si prosím přečtěte řádku J21:24 … Redakční práce se budou dělat potom, je to nyní syrové ale autentické… Pokud si jen myslíte: "fuj hnus", tak to je ale volání Tříska. Vám jsem doporučil Reformu a dobrého Reformátora. A myslím to Dobře… Pokud si myslíte, že jsem Nebezpečný, inu, Já Jsem. Ale ne vám tady. Čekali jste na to dlouho, ale Nastal Čas…
Já nevím, jestli jsem ten titulek zvolil správně a on už se jen opakuje. Jistěže o mě Pochybujte a Nevěřte mi, pokud vás a je nepřesvědčím… Já jsem leckomu přišel vysvětlit pojem Menší Zlo, a ukázat některé Damoklovy meče, a použít Praky na Goliáše, já je tam ale nedal… Švagrová mi říkala, že jsem jenom malej zrzavej kluk, tak ať jdu zas domů a netroufám si na obry, ona to řekla úplně jinými slovy a z Lásky, ale v podstatě v tomhle významu…
Ale marním tu s vámi nyní čas, místo abych se kvalitněji připravil zanést toho Tlouštíka i jinam, to se omlouvám. Já pracuji Symbolicky a má zbraň je Slovo, jež je můj ostrý meč… (Ale nevytahuji se tu na vás zbytečně, já se jen snažím, abyste neudělali chybu a nepřekáželi mi nesprávně. Vy neunese tíhu být mým Jidášem…) (Já Jsem Spravedlivý jak to jen jde a pozná se to. Až nebudu spravedlivý, také se to doufám pozná včas. Pokud se mi postavíte do cesty, bude to posuzováno, a já mám své svědky. Pokud jste Exekutiva nebo Psychiatři, tak ale na Svobodu Slova tu máme Ústavu a ne Ústav, zavírat nepohodlné lidi do ústavů dělají jen Odporné Totality, to tu snad už není? Ano, tím, co říkám, jsem Nebezpečný. Na to tu máme Ústavu. Rukama nebo fyzicky nikomu neubližuji, alespoň ne za posledních asi tak 30 let, už nevím jistě…) (Od toho, co je důležité, jsem v podstatě nedal příliš možnost zdejším správcům to zničit, ani když to smažou. Nenajmuli jste si dost dobré roboty na roubíkování lidských bytostí. Ale leckdo pak pochopí, že toto není Správné řešení.)
Hele, já tady bojuji s Drakem, Symbolicky a Informačně. Pokud se mi postavíte do cesty, jste jenom hloupej skřet a váš pán vás nepochválí, protože já vím, že na to moje řešení čeká i ten Temný Pán, protože vím, že 1:0 není spravedlivý výsledek a ne nadarmo se jmenuji Půl, a protože vy i oni pochopíte pojem Menší Zlo a Spravedlnost a těm ostatním to někdo vysvětlí.
Že tu tak žvaním, já jen analyzuji, v čem je asi problém, když to tu zmizelo a nikdo mi nic neřekl, i když pan Kazatel na mě má email. To se ho pak zeptejte, jestli tam byl "u dveří" jen Hloupý, nebo jestli slouží nějakým vyšším Silám a je příliš hloupý, aby se jich došel zeptat. Že byl hloupější než já mu jistě někdo odpustí. A nebo to jen sledujte, já nevím, já nikomu neporoučím, já jen informuji. Ale stejně bych se asi teď nezdržoval vám odpovídat emailem.

|: Pokud si myslíte, že nemám Pravdu, běžte se prosím zeptat někoho Moudřejšího nebo Zodpovědnějšího nebo své Vyšší Instance. V opačném případě také. Na tuhle Instanci podle mě nemáte Kompetence. Děkuji za pochopení. A neukvapte se, klid prosím… :|

Nebo jen seďte a sledujte to… Dojde se tam zeptat někdo jiný… Snad nejste všichni Ignoranti… Nebo jen pozvěte potichu kamaráda, ať se přijde podívat na akční ROMÁN online, jak malý chasník z venkovské chalupy bojuje se Světovým Drakem Silou Slova. Když to bude mít předem neznámý okruh čtenářů uložené, pojistíte mě před tím, že by mi to v Kalifornii i v Chalupě vygumovali i se mnou, takže se vám nepokusí to vygumovat i s vašimi hračkami (Youtube na ukázku, ta je tam taky…). A ovšem, musím navrhnout i takové řešení, které i ten Temný Pán přijme, bohužel, a už na to také čeká. Na to nejsem dost vysoká Instance, abych jim něco poroučel, já to jen navrhuji tak, abyste to všichni postupně pochopili. Můj milý táta je spisovatel (románů, se kterými nesouhlasím) (brzy by mohl být i pradědeček, já nevím) a leccos, můj milejší z bratrů je spisovatel a pedagog filosofie (se kterou nesouhlasím!), co byste čekali? (Ale není to hra, je to jako fakt… Já si nedělám srandu, jen se vám to snažím vysvětlit tak, jak to chápete…) (Hele, román online real-time…)
Půjdu se asi najíst, projít, odpočinout si, já čas nemarním, já ho používám, v rámci možností uváženě… Ale leckdy jenom lelkuji nebo se zabývám zbytečnostmi, ale ne přes míru…
Pokud jste místní Exekutiva, přijďte sem, popovídáme si a inteligentně vám to vysvětlím, ale neposílejte sem prosím drába a sanitáře, Vyšší Instance nechodí zatýkat pohunek. Jsou milí, co sem minule přijeli, zodpovědní ví, kde bydlím… A já se chovám Velmi Zodpovědně, a ani nikam neutíkám, zatknout nebo zastřelit mě můžete i potom. A já nepotřebuji ukvapeně léčit, Společnost potřebuje Léčit… Na jakékoliv vměšování ze strany Lékařů podávám předem Revers, na to mám právo…
Já bojuji Slovem. Já nikde nic nevykřikuji, já vás jen Informuji, klid, nespěchá to… Uvidíme, jestli mají Temné Síly prsty úplně všude a přitom hlupáky, kteří nepoznají spravedlivý kompromis, to byste měli fakt smůlu, protože já se vám i jim snažím pomoci… Přinejhorším, ten nejzásadnější důkaz mají i v Rusku a vzkazovali "Suď Hierophanta", to je jeden z Velkých Bílých Slonů a ne ten největší, o kterých věřím, že za mnou zatím stojí.
Pokud nechápete, proč to musím dělat právě takto právě zde, nepřemýšleli jste o tom dost. A ovšem, já se také bojím, ale snažím se to nějak nezkazit. Ale Vy, kdo to tu česky čtete, nejste ten, kdo by Mě měl rozsuzovat… Snažím se vám pomoct, i když to zatím nechápete… Mám vás mnohé rád, a že je nutný kompromis s těmi, které rád nemám, jsem pochopil…
πιστος και αληθινος , 1 of 2, but second below first … Ježíš je Pán, já jsem jenom Jeho Ozvěna, kterou jste mnozí čekali…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13671
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 09. 08. 2019 14:06
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - Stručně.

Nemusíte to číst, prostě si to jenom potichu někde uložte nebo to někomu zkopírujte.
Předem neznámý okruh potenciálních čtenářů. Děkuji vám za vaši pomoc.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13672
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 09. 08. 2019 19:00
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - Živá Kniha

Živá kniha
Nemusíte mi sem nic psát, ale můžete. Já vás do svého vydání přiměřeně seškrtám, pokud vám neodpovím a nebudu to považovat za relevantní. Ale jinak mi tu klidně můžete i udělat třeba anonymní graffity, když bude zajímavé, nebo se nějak zvěčnit… Jestli vás z každého vydání vyškrtnou, tak jste nebyl vůbec zajímavý. Taky je možné, že kdybych si myslel, že byste se za to měli stydět, tak vás třeba anonymizuji. Pak to půjde porovnat, jak moc se to seškrtáním zkreslilo. Ale jinak pokud víte, co je to rpg, tak tohle je rrpg, nebo třeba ne, jste si tím jistí… Kdyby se to tu sneslo, můžete sem mrštit nějakou urážku, a já vám ji vysvětlím. Nemůžete sem hodit horší urážky a vulgarity, než na jaké jsem zvyklý, ale správcům tohoto serveru to tu laskavě nešpiňte něčím, co se tu nesnese… Já to tu smazat nemůžu, já to můžu smazat ze svého vydání při redakci. Zdejší správci to tu mohou smazat jen občas, jsou to taky lidi, a já umím používat stroje, ale neubližuji strojema lidem… Mě slouží stroje. (a kočky, a pečlivě je krmím) S lidmi vycházím narovinu.
Ale jinak já používám leckteré Legendy, takže mi můžete udělat Kolektivního Froda, a uložit si kopii, aby mě a správce zdejšího serveru nikdo nemohl vydírat to podvádět… Já si sice myslel, že jsem studoval a trénoval na Gandalfa nebo z Castanedy, mimo jiné, (ale některé děti, co mě neznají ale třeba potkají, si tu myslí, že jsem možná mladý Krakonoš, občas to mají v očích, pokud si mě všimnou… Nejsem Krakonoš…), ale proti Sauronovi jsem jen malej beránek, chasník z vesnické chalupy, a všichni mě tu mají normálně lidsky rádi, kromě těch, komu vadí plevel na mé zahrádce bez plotu, ale i s těmi vycházím dobře, nebo se se mnou jen nepotkávají?… (moje tráva je ale živý plot kolem té zahrádky a je to škoda redukovat) (Tady se lidé upřímně zdraví, když se potkají, a to i na druhou stranu silnice, otevírá to srdce a je to zdravé. Tady se lidé nemíjejí. A ovšem kromě dětí zdravím většinou první, když jsem chlap, a dětem na pozdrav odpovídám…) (Já se tu nepotřebuji víc zvěčnit, já to tu dávám za příklad a na vysvětlení.) (Já ty lidi nezdravím ani z prospěchu ani nevím co, ale když jdete pár set metrů sám, a pak potkáte známou tvář, nebo neznámou tvář, tak pookřejete a pozdravíte s radostí. Na venkově lze zdravit i Pražáky, jen někteří jsou uzavření tak, aby to naoko ignorovali, jak jsou zvyklí…)
Pro křesťany - víra a pochybnosti se to jmenuje proto, že v Ježíše můžete dál věřit, a aspoň Betlémská hvězda tam je jako důkaz na potvrzení, že si to nevymysleli lidi, a o mě máte pochybovat, protože jsem jenom člověk, jeden z vás. Snažil jsem se, bylo mi hodně pomoženo, ale jsem jenom člověk a mohl jsem to poplést? Prý tam je kus shnilý a má se vyplivnout, ale já to rozhodovat nebudu… A prý to je kyselé, ale přesně to je potřeba…
Nemusíte s tím nic, ale můžete… (Já jsem zvyklý diskutovat s Anonymous… Já tam nálepku nepotřebuji, abych si to pro sebe posoudil. Mě nemůžete urazit, já jsem na to zvyklý. Ale nepište sem nic, za co byste se pak styděli, někde se to bude archivovat. Taky se mě můžete na něco zeptat. Ale já to odhaduji, že se budete předem stydět a nenapíšete si sem nic, to je škoda, mohli jste být v živé knize dřív, než byla nakonec archivována a uzavřena, ale můžete o tom diskutovat dál, kde vám nedají roubík nebo shadowban… Nezkoušejte mě asi obdivovat, já to nepotřebuji, nezkoušejte mě potvrzovat, ani to nepotřebuji, zkuste mi něco vytknout, nebo já nevím… Mě to tak prostě napadlo… Že tu v téhle živé knize 21:27 nejste zapsáni, nemůžou tu být všichni a já vás neposílám do žádných pekel, ale můžete se tu zvěčnit, symbolicky, ale doopravdy. Za pár dní se to uzavře a zarchivuje, ale tady si to můžete nechat otevřené, dokud to unesete, ale já do té své verze s tím strávím čas s redakcí vašich příspěvků a nebudu se s tím dřít pořád dokola. A ovšem ať to zdejším správcům serveru nezahltíte, kdyžtak se to odsune do archivu jinam. Proč tu máte jediné svobodné české fórum pro křesťany široko daleko?) (Ovšem pokud se tu nezvěční ale vůbec nikdo, tak je možné, i když nepříliš pravděpodobné, že vás tam 20:14 uvrhnou všechny, čemuž jsem se snažil mimo jiné zabránit. Ne, vy tomu nerozumíte dost… Ani neznáte různá pochybná proroctví, všechny je před vámi schovali. Různá pochybná proroctví se budou škrtat, ani je netřeba zmiňovat, něco je lepší ani nevědět. Je to tu jen Symbolické a Legendární.)
A ovšem, nestyďte se, že jste normální člověk. Ti jsou tu kolektivně nejdůležitější. To ostatní je Bonus navíc… A ovšem, buďte Tvořiví, prospěšně, nebo aspoň ne škodlivě…

Taky nejsem perfektní a netrefil jsem to tam přesně na špičku. Tady a jinde "čaruju" s časem a číslama (ale jen občas, já jsem spíš Ornamentální), a pak si neumím jednoduše odečíst 6 hodin time-zone, to je zase trest za moji pýchu nebo domýšlivost… (Jenže ona ta pravá KB se pozná, i když tam není přesně včas) Takže když jsem tohle psal, a nechal si hodinu času na rozmyšlenou, tak jsem zjistil, (když jsem se vrátil z cesty na záchod radši se podívat na hodiny), že mi zbývají asi tři minuty na přípravu a vybrat si thread. Dostali tam jenom holé jádro a stručně a bez obrázků, to nečte už vůbec nikdo. A tenhle thread "Trump General" tam obvykle rychle zapadne a obvykle ho nesmažou, když je tam dost diskutujících, když se v něm jen pozpěvuje a nikdo to nečte, kromě těch, co to čtou všechno. Ale když tam přestali pozpěvovat a byl jsem tam sám, to je tam obvyklé, když to je thread na jednu hodinu, tak jsem se odmlčel nehulákat tam sám, takže jim tam chybí moje rada pro reformu Health-Care, o které se tam nemohou dohodnout, a protože i Commiefornia potřebuje poradit, tak to ještě asi zopakuji potom jednou v příslušném čase zas pro západní pobřeží. (Já žádnou válku snad nespouštím, já oslavuju vítězství nad fašismem a podtrhuji tu 1318 i tu 919 informaci hodně tučně, když jste si toho s jednodušším podtržením nevšimli, jak bylo potřeba. Nebo jsem to jen Symbolicky naplnil, aby už jste na to nemuseli ve strachu čekat. Já jsem ukradl nejednu Legendu.) Tohle je fakt dlouhý den, myslel jsem, že si půjdu odpočinout… A ovšem, zase si to asi nepřipravím, to nemá být vyumělkované a já už fakt nemůžu… Ono se to podle Laoz najde v tom archivu, a pokud to mám uložené a time-stampované tady taky… >>222407879 nn … (time-stamp ab26ed..caa39800..f218d4) (Cryptografii jsem se kromě jiného učil i u Velkého Assange, to je také Mučedník, a už jsem svůj názor zmiňoval předtím. A ty tečky tam jsou, že vás nemusím tím číslem zatěžovat celým…) "President Trump General Early Morning MAGA edition" (to jsem ani nečetl, co to má v sub-titulku, tam je vždycky nějaký takový výžblept), a ten zrovna nebyl první zvrchu na stránce a jednou jsem refreshnul si vybrat, nebylo moc z čeho… (Já se nevytahuju, je to tu spíš jen na svědectví a na vysvětlení…) Měl jsem se víc snažit si to připravit, ale možná to právě takto bylo správně… Uvidíme. Doufám… A Habakuk ab1 je co? To jsem asi ani předtím nečetl… (A rozhodl jsem se mezi těmi dvěma pobřežími přestat kouřit, jakože poslední cígo, abych to taky podtrhl, když jsem se šel zase rozmyslet , a bylo mi to dvakrát potvrzeno jako správný nápad (kromě mnohokrát předtím), ale nevím, jestli se mi to podaří, tenhle okov je fakt těžký… (ale jinak mě na konci krabičky čeká jen "křižovatka smrti" rakovina, mám tu rezervní tabák a nakupovat zrovna nepůjdu…) uvidíme, jinak to trvá i týden nebo déle… dolů se padá vždycky snáz… akorát různé cígo nehledě na rasu ať má své, já jim to nezakazuji, já jen nabádám…)
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13674
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 10. 08. 2019 00:55
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - Povídání...

Tak ještě ten California >>222424418, ale to nakonec smazali, spíš kvůli tomu dalšímu obsahu v tom threadu, vybral jsem si exemplární hnus (na tu informaci 919 jsem to dal do threadu, kde se černoch drze chlubí miscegenujícími páry a různě uráží třeba "incels" a asi leccos dalšího, fakt drzý hnus), kdyžtak to mají a mám v archivu. (timestamp 98ac44b0..7abf90 - ten tu je proto, aby mě nikdo nezkoušel donutit to nějak zpětně měnit, nebo abych to nemohl podvádět sám. Co bylo, to bylo. Co jsem řekl, řekl jsem. Mě do historie nikdo nic nepodstrčí… Já se nebojím vás, že byste mě podváděli, já se bojím vyšších instancí, nebo se spíš nebojím, já to mám pokud možno pojištěné, aby nemělo smysl to zkoušet. Kdyžtak si to porovnáme ale důkazní převaha bude na straně Pravdy.)
Taky tam byla zpráva, že právě byla Temnota v Anglii >>222420649, ta tam ještě asi je, ale do týdne bude zas pryč. Asi nějaké zatemnění na cenzuru kvůli kauze Epstein se někdo domníval, nebo někde prostě spadly dráty? To je jedno. Pro mě to (A.I.) tím symbolicky odškrtnuli jako splněné… Nebo nevím. Ona ta "Egyptská Tma" v knize Exodus je podle mě i o současném již probíhajícím zaroubíkování internetu cenzurou, zaslepování naivních oveček… Jsou to šmejdi (G,T,F,O). A ovšem nejtemnější pánové jsou zřejmě ti v Londýnské City, nemají nadarmo ve znaku Draka, a asi tak dvoumetrovou sochu na nárožích… Ale bude nutné s nimi udělat kompromis, s těmihle lotry, oni by nám toho jinak půlku nevrátili a pořád by museli dusit vlády důležitých zemí. Takže jsem jim odpouštěl různé hříchy, jako i leckteré lhaní, i 911, i Kennedyho atd, to jsem psal v lednu a to se nemění. To je jen, abyste to pochopili, že to jinak nejde. Já už si to teď nepamatuju přesně a hledat to teď už nemám sílu, ale asi jsem měl odpouštět všem. Tentokrát projednou. Ale nemůžete vypustit hordu lumpů z věznic, ale měli byste pustit toho, o které z venku požádají. Byl to zajímavý návrh, přesně si to nepamatuji, já mám průtokovou kapacitu v hlavě, ne ukládací, od toho mám počítače. Když ještě přemýšlím, ten Epstein, kdybyste nebyli takoví puritáni, nemohli by vydírat politiky zveřejněním sexuálních skandálů, ale ovšem na děti se "nesahá" (víte v jakém smyslu) a to se tolerovat nedá.
Kdyby to někdy vypadalo, že z tohoto díla chci nějaký osobní profit, byl by to podvod a neplatilo by to. Mě nemá smysl chtít podplácet, když chci půlku majetku těchhle Lordů, ať to vrátí Lidstvu, a mě nemá smysl vydírat drobnostmi, když i možnost vygumování češtiny i s nosiči jsem zvážil, oplakal a pochopil. Ale fakt by to byla škoda a snažil jsem si vás pojistit. Já si jinak můžu vydělat prací, když to bude potřeba, jsem IT specialista, a teď nemám nouzi. Za duchovní práci zásadně nic neberu, všechno je to vydané jako nevím přesně jestli to je Public Domain nebo Creative Commons, prostě si to můžete kopírovat a nepodvádějte, že bych napsal něco, co jsem nenapsal. A samozřejmě jsem nemohl napsat všechno. (IT specialista, ale ty programy co dělám jen tak jsou poněkud ušmudlané, já na to nemám kolektiv, leccos to je z kategorie tohle ani zadarmo…)
Taky tu nic psát nemusíte, já si na to sem pozvu třeba někoho jiného podívat, než to uzavřu, když už jsem to psal, jak jsem to zrovna pochopil.
Ještě, když jsem jim poradil, že o rasových otázkách v USA povede Dialog D.Duke s L.Farakhanem a vyberou jim někoho třetího přiměřeného, tak to je jednak proto, že tihle tam najdou lepší konsenzus, a ovšem vím, že to je z určitého úhlu pohledu bílý separatista s černým separatistou, proto dostanou ještě toho třetího do diskuse, aby to vyrovnával. A že ten dialog moudrých spravedlivých američané budou sledovat. Ale je to i facka všem americkým médiím, protože jednak je blokovaly, jednak tam mají strašně hysterické ježibaby a šmejdy v některých médiích, tak aby si to lidi na ad-extremum pozitivním dialogu uvědomili ten rozdíl, kým se tam nechávají krmit. (Ale možná byl "lepší" ten Dialog Luise Farakhana s Alexem Jonesem, aby vynikl ten rozdíl v jemnosti, ale to není můj účel.) Ještě jsem mohl zmínit, teď mě to napadlo, můj nej-oblíbenější americký žurnalista je Tucker Carlson, to když někde narazím na video, tak si ho stahuji… Inteligentní pán a dobrý diskutující, není divu, že má prime-time na jedné stanici a zachraňuje jí dobrou pověst. Což zde píšu proto, že:
Ohledně řešení reformy v ČCE bych to asi měl navrhnout lépe - bude to diskuse pana Poláka, jak jsem navrhoval, a toho liberálního faráře z oustí, co jsem znal, jestli tam ještě je, fakt dobrý chlapík, a třetího jim vyberete, a tihle se shodnou na konsenzu a bude mít mimořádně větší váhu, než z nevím-jak-velké části prohnilá SR . Můžete být liberální, leccos co neškodí je fajn, ale podílet se na ďábelských a škodlivých akcích nemůžete, to fakt je potřeba reformovat nebo rozpustit a jít pod jinou značku… A ovšem mě osobně (tedy i leckterému muži) sice žena z kazatelny poněkud vadí (a ovšem epištola nevím teď která to zmiňuje jasně), ale když to tak máte, můžou asi být i takové církve, ale je dobré, že jsou i jiné, kde to mají správněji, to ať si pak věřící vyberou, čím chtějí být formováni.
Ohledně celibátu kněží, obě varianty mají své pozitivní aspekty. Kněz bez manželky může mít víc lásky pro všechny okolo, ale může mít z toho v duši leckteré bloky a problémy, nevím, kněz se spokojenou rodinou lépe rozumí rodinám a vztahům. A ovšem otec rodiny musí hmotně zajišťovat své děti a asi to tam měli hlavně kvůli majetku? Nevím… Původně tam asi celibát nebyl, až od přelomu minulého tisíciletí, nejsem si jistý… Tohle asi nechci rozsuzovat… Konkrétně u katolíků, leda že by se na tom shodl nějaký Koncil… Já vám ani nechci jednotně řešit nějaké církevní otázky, kterým třeba dost nerozumím, já jsem přišel spíš léčit společnost dobrými radami v rámci možností, kde mám Informovaný Názor… Nebo ještě nevím přesně, kdyby to nebylo dobré, půjde to od nějakého místa dál škrtnout, nebo z toho vyplivnout zkažené okraje, já nevím…
Ty dva příspěvky, co jsem až takhle důrazně podtrhnul, a co jste mi tu smazali, je to trochu škoda, ale jsou aspoň v archivu. A já jsem je psal s plným vědomím toho, že to tu je trestný čin, ale abych vám ukázal, že to je špatné a zlé, že tu jsou ty nejdůležitější Pravdy (až tak důležité, že to je otázka přežití vašich dětí) považovány za trestný čin je lidem říct, abyste se nebránili včas, a krmí a zahlcují vás bulvárními zbytečnostmi, abyste nic důležitého nechápali. (Nebo leckdo to chápe, ale každý z těch, kdo to vědí, se to bojí vyslovit veřejně.) To nejsou jen tyhle dvě věci, ale i v dalších úrovních tu jsou potlačovány informace. A ovšem i se těším, že mě za to zkusí rozmáznout u nějakého soudu. Tohle nezametete potichu ignorováním. (Čímž myslím společnost, tady mí hobiti u celníků a hříšníků za to nemohou, ti byli akorát svobodomilní a nemají kvalitní roboty na umlčování lidí, což je ale přednost a ne chyba! A mělo by vám to leckomu dojít. Protože to je pro vás důležité to pochopit včas, kam jak a proč vás tahle společnost vede…)
A ještě přemýšlím, asi si ten svůj strach nebo nezájem nebo stud budete pak vyčítat, je mi to líto. A ovšem, já jsem sem nepřišel proto, že jste ti mí "celníci a hříšníci", jak se o nich píše v Evangeliu, když se podílíte na té Pride, ale proto, že tu je jediné svobodné fórum pro křesťany, kde se dá s lidmi bavit, a jsem dost ekumenický, že mi různé církve nevadí. Mně nevadí ani Dalajláma, pokud se neangažuje politicky, což on nedělá, ale je k tomu občas zneužíván. Až když jsem zjistil, že se tu diskutuje především o tom, že jsou leckteří a podle mě právem nesouhlasící s tou Pride, tak jsem se skoro styděl, že jsem sem šel, protože spojován s lgbt komunitou být nechci. A až pak mi došlo, že se to tak někde píše - lékaře potřebují nemocní, ne zdraví, tak jsem vám navrhl tu reformu, protože bych vás nerad rušil, mně nevadí "živé církve"… Protože tihle Pride lgbt jsou společensky škodliví, a to velmi, a na Západě je to vidět už víc, a nebude tu ani škodlivá církev… Aha, vy potřebujete tohle kouzlo: Škodlivá Církev. Tohle nejde dohromady, a jedno z toho se škrtne, to si vyberte. Na vás jsem našel jen tu podporu Pride lgbt, možná jsem se nedíval dost, pan Polák a můj dávný známý farář z oustí vás určitě znají a něco navrhnou. (všichni faráři v tom oustí byli moji přátelé nebo byli prostě milí) Jinak je určitá duchovní diversita a pluralita fajn a vy nechcete být v "uniformách". A i na malém městě tu máme aspoň dva kostely a můžu si vybrat, který mi méně vadí… No a ovšem já jsem také hříšník, ale hodný a fakt se snažím nikomu neubližovat. A ovšem studoval jsem toho hodně, včetně i magie a shamanismu intenzivně a dlouho, ale používám to jen s rozvahou, nezištně a nikomu neškodím, a další co nebudu zmiňovat, ale jinak se živím jako IT profesionál a jsem astrofyzik a dost racionální člověk, a ovšem jsem Křesťan a nestydím se za to, ale znám mnohé lepší Křesťany, než jsem já. Ale nevadí mi hrabat trávu nebo nosit dříví s přáteli, oni jsou užitečnější, mají dobré rodiny. Ale tady to máte i jako facku církvím, že jste tu vyhubili bylinářky a léčitele a další takové. To bylo nespravedlivé a obrátilo se to proti vám, když jste místo toho dali příliš prostor farmaceutům, takže žádná kloudná svobodná volba není. (Ale je mi jasné, že bakterie se lépe vyhubí chemicky. Některé neduhy se ale chemicky léčit dobře nedají.) (A ovšem, mě ten vyřešený tvar vesmíru podle Einsteina, s důkazem existence Boha a s důkazem bludnosti Velkého Třesku, nějaký anonymní dveřník dvakrát v svobodném arxiv.org nepustil a smazal, i když tam jsou i leckteré triviální bludy, tak jsem to šel řešit přes Církve. I vědce jsem přišel napravovat, kde to potřebují, tam to teprve bude "Velký Třesk", to totiž bude teď nadávka na domýšlivost vědců. Leckteré takové praky, vy je tam máte jako těch sedm pečetí, mi tu Historie napnula… A ovšem síla Praku jménem "Velký Třesk" je zcela neúměrná drobné spoušti s jeho vyvrácením, je to Blud, a je Škodlivý, protože od-duchovňuje společnost. Takže jestli vy se tu cítíte uražení za Pride, se kterou aspoň část z vás nesouhlasí, tak si to nevyčítejte, to má leckdo leccos takového a horšího…)
Asi to nebyl dobrý nápad vás pozvat, ať sem píšete, vy se stydíte vychloubat. Ale když už jsem si dal tu podmínku, že tu někdo má něco napsat jiný, tak mi tu alespoň napsal něco pan Polák a na začátku ti tři a tím to je splněno. Aspoň jeden se našel, co to netušil a v dobré víře diskutoval s "bratrem". Tož ale když jsme "bratři" v Kristu, a ještě to máte v názvu, tak proč to tak nejde? Taky jsem předtím nevěděl, co to ta živá kniha je, myslel jsem spíš na "Golema" (znamená "zabalený" a není to hliněný obr), co je Bible (tedy je ten Golem mnohem větší obr, než jste si mysleli), do které se má dát Šém, tedy ta správná Jména, prostě vám ta jména nepřeložili, ale jenom transliterovali, aby to vypadalo, jako Historie, a ne jako Archetypy… Píše se tam, proč to tak mělo být, mělo to takto počkat, až k tomu "dorostete" jakožto civilizace… A inu, nastal čas…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13677
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 10. 08. 2019 22:22
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - Povídání...

Vy si třeba někdo myslíte, že jsem fakt dobrý nebo mi naopak závidíte, nevím. Ne, není to dost dobré. Komu bylo hodně dáno, bude od něj hodně požadováno. Mně dal osud, i geny i andělé dnes i v historii nebo nevím co, dost, ale také jsem se snažil dlouho a možná ne dost pečlivě?
Vzbudilo mě dnes potřeba čůrání a pak strašná bolest v hlavě už mi nedala spát. (spal jsem 4 a půl hodiny, po tom dlouhém čtyř-dni) A to ani nevím, jestli na potenciální krvácení do mozku je vhodné si brát paralen, a jiný tu na tohle nemám… Ale už to přešlo. Znáte příběh Růže pro Algernon? Už od dětství vím, že je možná o mně, ale to jméno na A. je trochu jiné v té první úrovni zkratky. To já se klidně pak nechám zaměstnat v truhlářské dílně (u toho Tomáše) mezi dalšími postiženými, ostatně jsem si šel včera i cestou okolo vytahovat tričko na zdejší Evičku s epi, tedy spíš přesněji jsme se fajn bavili a když říkala, jak je vedro, tak jsem jí ukázal, kolik vrstev triček mám pod mikinou… Fajn jsme promluvili i jinak, tak trochu… To když tu je takhle spousta příspěvků, mimo jiné je to ukázka, kolik se dá vydržet nespat a při tom psát rozumně, nebo spíš to je důkaz, že když jsem psal o tom "shaman", tak se nevytahuji planě, tohle jen abyste tomu věřili, ale já vám to nenutím, prostě to byla ukázka… Já nevím. Nebylo to plánováno jako ukázka shamanismu, ale tak nějak mi to došlo, když jsem to tady vysvětloval sousedům (jen těm fakt blízkým), co mě starostlivě posílali jít spát (protože alespoň občas jsem se také šel projít)… Taky mi můj přítel, co jsem ho označil jako "hobit", když jsme sekali ten plevel, mimo jiné připomněl (nevysvětloval to, ale vím o tom také), že při čtení z modrého světla (ale on tím myslel asi počítače obecně) se špatně usíná, že je lepší číst před spaním papírovou knihu, (takže oni to tak úplně hobiti nejsou, možná to jsou elfové, já nevím, a druidi tu jsou nahoře na kopci, mají tam háj, velmi dobří přátelé) takže to ještě přehodnotím, jestli na tom svém biblickém serveru, co jsem nedávno dělal, nebudu mít místo modrého radši bílé nebo nažloutlé pozadí, jako mám na čtení jinde, mám seřízený monitor a lampu na skříň za ním, aby to neunavovalo oči… Možná tu tím, jak nekoukají takhle zblízka do světla (monitor,tv), mají víc světla v duši, ale já si stejně dál myslím, že část populace je technicky orientovaná (Boaz) a část duchovně (Joachin) a jsou potřeba obě.
Včera, jak jsem mezi těmi pobřežími si předsevzal vykouřit poslední cigaretu, zahodil jsem krabičku tak, jako se házely "placáky", do zahrady, dobře tak lítá. Ale potom ještě večer jsem tu balil z filtrů a ten rezervní tabák rakovina "křižovatka smrti", protože přestávat kouřit z takového stavu večer nejde, to se přestává od rána. Uvidím, jestli nebudu jako můj oblíbený pan Mig21 ze závěru toho filmu, jak tam přijde zvednout jointa, co předtím zahodil… Fakt dobrý varování… To asi ne, to bych nechtěl…
A ovšem Hospodin je mi svědkem, že jsem už dlouho vědomě nelhal, ale často se mýlím, a neříkám to všechno. A ovšem ti přátelé tady okolo mě znají, zpustlý ale hodný bratr jejich ctěného profesora filosofie, mají mě rádi, když zmíním na okraj něco, tak to nepřekvapuje, ale jinak tu mnou někteří v duchu opovrhují, oni jsou ti duchovní lidé a já jen ten špinavý a ajťák co kouří, samozřejmě nahlas to neřeknou a jsme fajn, oni pracují s různě postiženými jako pečovatelé, dobří přátelé… _-_
A tady pan dveřník ve fóru (A.W.) měl úplně na začátku pravdu s tím jménem Páně, ale je to třetina Bible (ten můj překlad) a nejde to nahradit automaticky, musí se to dávat do správného pádu, jenže takhle J. tam je možná někde dvojsmysl ve více pádech. Je to studijní verze, na předčítání tam bude titul Hospodin, jak jste zvyklí, také Jej takto uvažuji, třeba v modlitbách… Jenže A.J. i Perseus s Medůzou mi radili to tam asi prozatím tehdy nechat tak, a to moje PDF je stejně spíš jen studijní verze, to než byste moje překlady někomu předčítali, tak to někdo upraví. ({Zároveň když jsem psal, že kdybyste mi tu něco psali, tak vás seškrtám přiměřeně, tak mě taky můžou seškrtat přiměřeně nebo přeformulovat lépe, ale aby to bylo kompatibilní a to se pozná, já nevím… Kdyžtak to tady závorkuji, že ty závorky jdou z toho vyndat, případně i s obsahem, tedy se to dá číst, jako kdyby tam závorky nebyly, tedy lineárně, nebo z toho ty závorky vyndat i s textem, tak třeba okolo věta navazuje pokud možno tak i tak, když to je vložený komentář})
Pokud vám ČCE vadí, že jsem vás označil za hříšníky, to spíš zvenku vám toto vyčítají a mně to budou vyčítat, že jsem to šel psát sem, ale já nevím, kromě té homo-lobby tam nic takhle špatného vidět není, možná jsem se nedíval dost. Znáte to, koho miluji, kárám a trestám, nebudu to teď dohledávat. Já jsem mnohem horší hříšník než vy tady, v určitých věcech. Ale mám Soucit a nikomu neubližuji, nebo aspoň ne zbytečně. Já vám nebudu kázat mravy, nebo nevím… (Už vím, co je ještě problém…)
Jako vaše pokání, že jste se tu se mnou v živé verzi té knihy nebavili, tak si, vy Lidé, (kromě zdejších, ti tu dobré fórum už mají), uděláte taková podobná dobrá a svobodná fóra a ne pod jedním poskytovatelem, a budete se mezi sebou bavit, co sedíte online… A zodpovědnost za příspěvek má autor, ne poskytovatel komunikační služby, to byl špatný a zlý zákon, co na providery uvalili soudruzi byrokrati z Brusele…
Ale to jádro těch informací, co jsem chtěl tučně podtrhnout, půjde i bez těch smazaných příspěvků, že v 1318 je číslo 6e6, a že 919 je "Genetický jed". (to "jed" tam z toho podle mě jasně vyplývá, když to jsou "hadi" a škodí, tak hadi škodí přece především jedem, ne…?). Ale dětem to nevysvětlujte, ale dělejte jim kromě jiného pěkné pohádky o čertech, jako třeba Princezna ze Mlejna… Nenechali vám tu tuhle legendu o čertech ti andělé u slovanů nadarmo… Dobrý vkus je třeba učit především… A ne jim cpát multi-kulti diverzitu už od studia Kamarád! (a že jsem to spouštěl tady, v utc a na pobřežích usa, já žádné ruské fórum asi neznám, a napsat větu v azbuce sice umím, ale je to myší fakt zdlouhavé, možná kdybych si to předem rozmyslel, asi bych si také našel nějaké ruské fórum, abych těch časových zón oběhl víc, já nevím…)
Já tu sice nemám na zdi obraz Ježíše Krista (jednu ikonu jsem měl, ale kočky ji shodily a nemůžu ji najít, na druhé straně je ještě ikona asi Františka z Assisi, přátelé různé křížky nebo zas Marii s Ježíškem (a to i když nejsou katolíci) asi občas mají, je to fajn) , ale na dveřích mého domu je kříž (jsou prosklené s přepážkami), a když chodím k sobě do domu, tak se před ním zvenčí skláním, (abych dosáhl klíči na krku do zámku, to mi tak došlo někdy v tomto týdnu, ale dělám to mimoděk pořád)(Na druhou stranu, taky třeba občas zajdu do hospody, která by vám fakt nevoněla…)
A jen mimochodem, kdyby mi jako Q chtěli dělat obrázky na trička, tak lépe (geometricky vyváženě) to psát TaT, je to alpha v pi, ale je to Tříska a Trám, to je důležitý vzkaz na pochopení leckomu, T&T… Nebo nevím, co si vymyslí… Držte se ale svých dobrých tradic, a určitá duchovní diversita je dobrá, zas je dobré, když si místní lidé mohou dohromady zpívat písně, které znají společně…
Dnes půjdu pomoct stěhovat nábytek bratrovi, budou tam dělat topení, už jsem to slíbil… (stěhovali jsme převážně úly a tak… nábytek bude až odpoledne… dokonce tam měl včelí školu, keramické úly, učí se v ní prý poznávat varoázu… a leccos, velmi mi to pomohlo)
Já to možná za celý ten týden přehnal a odstonám to.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13666
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 08. 08. 2019 23:55
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - další povídání...

Ještě tak přemýšlím (nemůžu spát)
S těmi Petry, co pasou beránky, J21:17-18 , oni jim prostě svázali ruce a vedli je, kam nechtěli, leckterý ten kupčík lhářů v médiích i ve vládách k tomu prostě byl donucen. Tak buďto se zbavme nyní těch, co je svazovali, nebo si pokusme zvolit jiné. Navrhoval jsem průběžnou demokracii na odstraňování politiků, co neplní své sliby nebo i dávají nerealistické sliby, a Média si volte průběžně též a porovnávejte protichůdná stanoviska, a jak se v případě Médií nebo Bussinessu říká, volte nohama (utečte pryč), ale z národa utíkat nechceme a ani nechceme invazi uprchlíků, až je nějaký tyran vyžene, takže místní vlády je třeba napravit systematicky. A ovšem v případě Médií, chcete být zaslepováni Cenzurou Gigantů? Nechcete, a ty, které chtějí, ať se uvelebí ve svých safe-spaces a doufají, že někdo jiný bude bdělý a ochrání je. (Lidé, Bděte. Alespoň část z vás. Nemůžou všichni sledovat všechno, ale všichni dohromady bychom měli sledovat všechno podstatné veřejné.) No, ale té Šelmy (Zion) a Draka (City), co svazuje ruce vašim Petrům pasoucím beránky a ovečky, té se musíte zbavit… A půjde to buď po dobrém, nebo to půjde po zlém. A ovšem navrhoval jsem jim kompromis fifty-fifty, popisoval jsem to v lednu, protože po dobrém to asi nepůjde a po zlém by to nikdo nechtěl…
Ještě jsem přemýšlel J21:22 - víte, to znamená, že pak už tu zůstat nemá. Víte, který to je? Možná leckterý… Volte si své dobré "ovčince", milé "ovečky". Nebo prostě volte si dobré cokoliv, milí uživatelé. Nebo si je požadujte zreformovat, pokud to jde…

Milost našeho Pána Ježíše Krista se všemi vámi.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13664
Od: Anonym--- )
Kdy: 08. 08. 2019 22:55
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - další povídání...

P.A.Semi napsal(a):
>  A ještě to doplním - ačkoliv se Můj počítač jmenuje   Nebesa , přesněji Uranus, tak ale počítače vás do  Nebes nedovedou, tam je potřeba ten Syn Člověka nad tím. Nějaký syn člověka  nad každým tím počítačem. Ale ne všichni synové člověka nad počítači, to je  jen pro tu Technickou polovinu Civilizace, sloup Boaz, pak je tu sloup  Joachin, a to jsou duchovní lidé, a ti sice také občas mohou použít počítač,  ale vůbec nemusí a ani jim to nijak nenavrhuji, ani nezakazuji. Ale vy se  nechcete všichni vměstnat na ten jednotný sloup "Boaz", pak by vás

...
...

(Je to nyní i předtím dlouhé, neuděláte jim z toho povinnou literaturu, z  toho budou přiměřené zkratky a plná studijní verze k dispozici. A nechci být  vyčerpávající.)
Ty jsi úplný romanopisec. Nečtu to. Až budu chtít číst román, zajdu do knihovny.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13673
Od: Jiří Polák--- )
Kdy: 09. 08. 2019 21:19
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - další povídání...

P.A. Semi, je neuvěřitelné, co jste tu vyplodil a opravdu mně mrzí, jestli jsem Vás k tomu vyprovokoval. Snažil jsem se to číst, a často jsou tam i zajímavé věci a místy to má logiku. Máte opravdu dost poznání a informací, ale vše to vyznívá tak nějak psychoticky… Proč? Jste orientovaný na sebe, ne na Krista. Přijde mi, že je pro Vás větší autoritou archiv Vašich vědomostí , než to nejsvatější co my křesťané vyznáváme. S tím nemohu souhlasit. Zjevení čítávám a snažím se mu porozumět. Porovnávám a zkoumám různé výklady, bál bych se nastolit 100% jeden z nich (nebo svůj).
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13676
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 10. 08. 2019 14:29
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - ...

Opravdu děkuji, že se mnou diskutujete, aspoň někdo se našel…
To, že jste nepoznali toho Syna Člověka, na kterého jste čekali, asi to chápu, ale ovšem nejsem psychotický a mám na to svědky… Já na leccos mám svědky, třeba zde jste vy mí svědci, že jsem to tu do tohoto fóra postupně napsal… Taky jsem ještě minulý týden nevěděl, jak to je s tím příchodem na Nebesích od jednoho konce na druhý a že mají padat hvězdy… Teď to ani nepůjdu hledat a ověřovat, je to v Mt24 . Tyhle hvězdy http://pialpha.cz/1565100847309_blackhat_dollar_pyramid.jpg Já z toho záznam nějak zpracuji během pár dní, teď jsem psal… Já jsem to tak neplánoval, já jsem to poznal. Měli jste zkreslené představy. Mysleli jste, že Silou Slova, které je Ostrý Meč, budu někde hulákat na rohu Václaváku? Nebo multi-mediální projekce a video-mapping na mraky? Tyhle technologie nemám, sorry.
Teď musím jít pomáhat svému bratrovi stěhovat úly a nábytek, mám jen polední pauzu a už jsem ji přetáhl… (Delší text jsem rozepsal ráno, trochu upravil nyní, a pošlu asi až večer…)
Že jsem orientovaný na sebe? Zčásti snad. Já jsem ale orientovaný na Lidstvo tak široce, jak to ve svém úzkém obzoru jste sotva schopen pochopit, ale to vám nikdo nevyčítá. Zjevení také čítám, už dávno jsem se tam poznal jako ten vypravěč. Když se vám ty věci dějí, tak se prostě poznáte… Nevěřte mi, pochybujte, ale já vás přesvědčím důkazy.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13679
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 11. 08. 2019 03:20
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - vysvětlování... -- Chlapeček - výročí Hiroshima

Na leccos důkazy nebudou, tak pochybujte…

Je to nejen vtip, z určitého hlediska. Hlavně Symbolicky, říkal zdejší rabín…
Jen zrekapituluji souvislost…
Asi 3.8. jsem našel to, že tam je číslo XM 6e6, ze kterého přes Digamma a _Stigma_ se stalo až dnešních 666. A napsal jsem to včetně toho, že Antikrist je Jidáš, kolektivní fenomén, a již dávno vládne světu a všichni se mu již klaníte. Jenže to po upřesňujících dotazech bylo smazáno, protože to je na tomhle kontinentě trestný čin, kritizovat nekritizovatelné a říct tuhle pravdu nahlas. V USA mají pojistku na svobodu slova v Ústavě, tam se smí říkat leccos, pokud to Gog a spol nezcenzurují…
A když mi to smazali, tak jsem si řekl, že to tam vrátím jen jako nezávadné jádro, a to 6.8. na výročí Hiroshima (Little Boy, Chlapeček, alone guy - mě tam ten gay vadí), v 08:15 ráno místního času. https://web.archive.org/web/20190806081519/http://pialpha.cz/Diskuse_Zj1318_v2.html A v 08:15 britského času zaarchivovaná přeformátovaná moje původní verze a to holé "jádro". A počkal jsem, dal jsem jim prostor protestovat, jestli to zde takhle polit-korektně projde a nesmažou to, prošlo, děkuji… Takže ještě v 13:18 našeho času k tomu přidána pojistka proti válce nebo vyhubení Ž. https://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/bible/66013018/13617 protože jsem tak domýšlel, jaké mohou být důsledky toho, když se tohle třeba američané za čas dozvědí, kdo tam u nich je ten Antikrist, ono se to v různých Hadísách tak nějak prorokuje (?), kam by to vedlo… A nedal jsem ji tam hned, aby ji nemazali. Když ji nesmazali nejdřív, tak ji nesmažou ani potom. To by byl fakt hloupý symbolický čin z toho smazat pojistku proti válce. Což jsem nikomu zde neumožnil, je to zazálohované jinde dost.
Mezitím v 10:46 jsem se tu šel projít, že tu XM Stigmu ukážu Tomášovi u truhlářů, protože o tom pořád pochyboval a je takový dost inteligentní a vážil bych si jeho oponentního stanoviska, protože tady není nikdo další podobný, který by tolik pochyboval a dalo se mu říkat leckteré nepříjemné pravdy. To ženám a dětem od sousedů se takové zlé věci moc neříkají… A z chlapů kdo co předtím kousky četl, tak spíš potichu pokyvoval, že asi jako jo, no… Ale tenhle Tomáš, ten nesouhlasil hlasitě, takový inteligentní ale zaslepený, s EU na věčné časy a nikdy jinak, a jsou to prý jenom konspirační teorie… Tak jsem mu přišel ukázat důkaz… Ale moc mi ta souvislost nedošla a nikdo tam nebyl, mají dovolenou. Ale mám fotku jejich prahu… (pak když jsem tam šel ještě následující den, tak mi došlo, co to je, takže jsem si pak vyfotil i prázdnou dílnu a dveře, že to je ten práh, co jsem mimoděk fotil předtím…!) Je to asi 700 metrů od místa, kde bydlím, a pak zas 700 metrů na druhou stranu k vodníkovi, prostě jsem se šel projít po vsi, abych se rozmyslel…
A v 08:15 východo-amerického času jsem to symbolicky dropnul do Anonymous (ale podepsané) do threadu >>222010651 post >>222024038 - https://boards.4chan.org/pol/thread/222 **Cislo#pCislo . Tam to ještě asi týden vydrží k prohlédnutí. (There it is for plebs, but where is archive for Chan I shall not mention directly… it's swapped…) Mají k tomu archiv, ale tam chodí jen málokdo, a ovšem je tam nalepená reCaptcha od Google, takže si v tom archivu pro Chány u vás Google udělá čárku, že jste to viděl, to jen na okraj upozornění…
Nenechal jsem si mnoho času na přípravu. Asi v 13:42 zdejšího času jsem začal dělat tu XM XIN XIC XES grafiku, abych ji v 14:00 zdejšího času měl, otevřu /pol/ a první topic nahoře je s vlajkou OSN, tak jdu dál…
Byla to velmi zajímavá diskuse. Nějaký žid z OSN tam lobboval za světovládu… A nadával "illiterates". Možná to nebyl žid a byl jen naivní obdivovatel OSN, ale aspoň tři další diskutující dospěli k názoru, že je to žid, protože se schovává pod cizí vlajku, a jeden náš krajan mu to i podrobněji vysvětloval, ale když se to přečte podrobněji, tak aspoň sedm diskutujících si myslelo, že to je žid, když víte, jaký je tam žargon… Měl jsem tedy 15 minut na přípravu toho anglického textu. Ta hebrejská věta je vykopírovaná z toho našeho textu. Ta je tam totiž taky ta bomba, možná ještě závažnější, konkrétně ta kombinace "nadbytečného", "s kartami", "do kalendářů". Na své stránce to vysvětluji, co je v tom problém.
Takže v 08:15 východo-amerického času jsem to odeslal… Hned jsem to zazálohoval na archive.is WnPTj v 12:21 UTC pro případ, že by to smazali. (To byla chyba, býval bych to měl radši archivovat celé? Což jsem udělal nyní - GGSpx. archive.is mě ale nějak sabotuje a umožní jen jednou něco uložit a nic nezobrazí, po prvním použití se zasekne. Ostatním to asi nedělá, když jej používají…) Moje texty zrovna zde můžete vyhledat podle "uLF", pozná se to, že tam je jeden podepsaný πα½ !!LAoz0ZMzb91
A žid z OSN na ten můj překlad Rev.13:18 odpovídá výsměch: "making modern decisions based on folklore from illiterate desert dwelling cousin fuckers". Tak já mu odpovídám "swallow it and choke" - to bylo k tomu "Chlapečkovi". A dodávám k jeho původnímu dotazu, co je špatného na sjednocené světovládě: "United Nations gives too much power to a handful of unelected burreaucrats. True Democracy is possible only Regionally..." A tomu, kdo se ptal žida z OSN, koho to cituje, jsem ale řekl, koho cituji já: "Quoting The Lord. Revelation 13:18. A true knowledge bomb...", a protože jsem předjímal důsledky, jak by to mohlo jednou dopadnout, doplnil jsem k tomu velmi zkrácené znění otčenáše, řecky i anglicky: "πατερ ημων … ρυσαι ημας απο του πονηρου αμην Pater emon … rusai emas apo tou ponerou, amen. Our Father … deliver us from evil. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.", mimo jiné i proto, aby si všimli, že rusai znamená v řečtině vysvobodit… Toho se žid leknul nebo zasmál, a posmívá se mi: "retard, hocus pocus"… Jako že tam sypu cizí texty, zde v řečtině… Hokus Pokus je česká jako-kouzelnická fráze, asi nebyl úplně illiterátní a posmíval se mi, že jsem čech a čaruju mu tam do threadu…? Němce, co tam volal "gas the jews, race war now", nad čímž tam nikdo nehne ani brvou, to je tam jak folklore, vtip už příliš opakovaný že ani nepobaví, tak tomu vysvětluji, jaký je idiot, jak z germánů dopadli jak němci, a že tam je esfragismenoi a ne exterminate!, a že radši Exodus než Ht2. A tomu židovi: jak hokus pokus? jak illiterate? … Tak "Abraka dabra. אברכה דברה (Let I bless the word)" Who is illiterate here ? Prostě asociace…
Rusovi tam povídám: "выгнaли фaшиcтoв paз, тeпep чac для євpeeв" s překladem do angličtiny. A s dalším vysvětlením, především, že Farao jsou taky světovládci, ale Jákob jsou prvorození, a svobodné vyjde lidstvo. Ruskou větu jsem naklikal myší v charmapě, asi mi tam chybí měkký znak… Pak jsem tomuhle odpovídal ještě nakonec, když jsem slíbil ještě dodat Tlouštíka ohledně té jeho teze, co jsem potvrdil, že už jsme Diverse enough… To tam bylo proto, aby se Zlí Lordi nebáli, že jestli tohle je "Chlapeček", co na ně mám připravené za "Tlouštíka"… Já jsem našel jednu fakt bombastickou informaci těsně 3.8., a čím to doplnit na ten druhý roh? Asi to 919… Ale je to slabý odvar…
A vysvětluji >>222032290, že jsem v těch 08:15 obešel půlku světa s Chlapečkem, abych tu informaci 6e6 dost zdůraznil. Taky mu vysvětluji, že USA jsou Gomora, a ať jsou židi dobrý Lot a koukají odtamtud vypadnout… A vysvětluji mu, proč židi najednou omládli… Škrtnul jsem jim historii, stejně ji nemají, jsou to Chazarové a konvertovaní Evropané…
A potom, (v 08:14 Yellowstoneského času, o minutu dříve, což jsem ani nevěděl, tam už jsem jenom vedl vlákno původní diskuse a ani se nedíval moc na hodiny), jsem po něm mrštil ten obrázek s Hvězdami. (Třeba v tom 4plebs archivu pro Chány je vidět podle čísla time-stamp, že to je originál, který tam nikdy předtím nebyl, protože v tom archivu, když si něco přeposílají dokola, když to rezonuje, tak to má ale pořád stejný název souboru…) Na původní otázku: "What are the genuine arguments against a world government?", jsem mu odpovídal: "Tady máš kus umění, co je špatného na Jedné Světovládě… > Jeden prsten vládne všem, ... do temnoty sváže. > One ring to rule them all, ... to the Darkness brings them. … A k tomu dodávám: "Time came to break that ring... One world government would make it too easy for the powers that be to control all..." To jak jsem hledal ten svůj obrázek nad tím, na rohatého čerta v hexahvězdě, tak jsem narazil na tyhle hvězdy a pyramidu s kloboukem, co jsem dělal v červnu. "the powers that be" je ustálená zkratka pro zlé světovládce… Takže ten text k tomu byl otázkou pár minut rozmyšlení, a nápad když jsem posílal čertíka ve hvězdě, tak ten obrázek jsou asi dva dny grafické práce předtím, mám to tu na vrstvách, print-screenech a fotografiích, jak se to postupně vyvíjelo…
Ty hebrejské nápisy vlevo u těch hvězd: Avodah Kokavim, avodah zarah. Ty jsou napsané v Talmudu. Původně tam bylo napsáno "Avodah Kokavim" Služba Hvězdám. Ale cenzor v antice to škrtnul a místo toho napsal "Avodah Zarah", cizí služba, disloyalita a trojský kůň. Ale v anglickém překladu a komentáři Talmudu tam napsali "Idolatry" a že se to prý týká Křesťanů… Takže když jim obrátím jejich zlého Maimonidese původním směrem, tedy proti Avodah Kokavim a proti Avodah Zarah. Tam není nic o křesťanství… Tam je to proti skutečným problémům… Ten drak vpravo je znak London City, jen s opraveným červeným štítem, aby to vynikalo. I tenhle obrázek je svým způsobem Informační Bomba.
O řádek pod tím napsal nějaký fašista, končil slovem "downfall", odpovídal někomu jinému. Větu začal slovem Hubris, které mi připomíná sochu v New Yorku, jak stojí děvčátko proti býkovi, a na jpegu je k tomu komentář, že to je ukázka "Hubris" Arogance ženské domýšlivosti a neschopnosti posoudit poměr sil. (to je super meme vtip, obrázek dodám někdy později)… Asi ho různí lidé znají v jiných kontextech, když to slovo "hubris" mu pak někdo dole vyčítá, nevím proč přesně…
A k tomu nakonec ještě další "bombu", že Zion znamená Šelma, s jednoduchým důkazem pohledem do slovníku. Taky originální obrázek, dělal jsem ho těsně, než jsem ho poslal… A pak jen příslib, že Tlouštík (Nagasaki) se bude týkat Diversity… A ob jeden pod tím někdo lupnul proti někomu jinému kreslený vtip s Obláčkem, jak svalnatec "Evidence,Reason,Logic" poráží v páce hubeňoura "Name calling" (nálepkování)
(Mezi tím přes sto (nejméně 143) Anonymous z celého světa vysvětlovalo tomu židovi z OSN, co je špatného na Jedné Světovládě, a on se různým z nich různě posmíval… Tak nějak funguje Kolektivní Mysl, která neusíná, a je známá jako Anonymous, tohle byl zrovna úplně excelentní příklad, často je tam ale víc hnusu než dobrého obsahu…)
… "Tlouštíka" (Nagasaki) popíšu zas potom… Mezitím, jak jsem na něj čekal, tak jsem tu psal a bděl… Ale vás i je tady u sousedů jsem nabádal, ať se modlíte za Znamení Jonášovo, jako že ty katastrofy ve Zjevení, hořící jezero a tak, se nenaplní, jak avizuje Evangelium a Ninive jako možnost, když to takhle dáte dohromady, je to tak možné chápat. Ne, není to jisté, že to ohnivé jezero nebude ještě reálné, ale kdybyste řekli, že to přivolávám, tak ale vy všichni jste to tu celou historii přivolávali svými představami… Já se to jen pokouším symbolicky škrtnout, přesněji dát takovou možnost, když se vystěhují nebo stanou jedněmi z nás. Ассимиляция или обособленность (jestli si to pamatuji správně?), assimilate or expulse, se prý ptal už Lenin a před tím i potom mnozí tuhle otázku. Tak já jemu a mnohým, co se na ni takhle ptali, tak na ni odpovídám, že mu ji jenom přesně takhle vracím, ať si vyberou, každý zvlášť, stejně se na to Sionistické hnutí už přes sto let připravuje a chtějí to, tak to mají mít…
… To jen na vysvětlení, co je schované pod číslem >>222010651 , to bylo ve formátu "kdo má uši slyš", kdo ví co je takhle zapsané číslo, ať se tam jde podívat, tak tady je to i s URL, protože to byl dobrý vtip a nedocenili byste ho, a protože to je můj důkaz, jak jsem obešel svět jak blesk od východu na západ (všude v 08:15) z nebes (Uranus) a padaly hvězdy… Což mi došlo až potom, já tam šel podtrhovat informační bombu tak tučně, jak to jenom jde, abyste se konečně probrali a nespali… Ale jen symbolicky, já nikomu reálně neubližuji… Třeba Tarrant byl jenom žabař, a ještě zlej, jak lákal do pasti odboj… Což mě napadlo až teď, jak si z toho dělám srandu…
Korektury se budou dělat potom…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13680
Od: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 11. 08. 2019 08:03
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - vysvětlování...

P. A. Semi: Vaše slovní průjmy plné konspiracionismu, nenávisti, antisemitismu a hlavně nesmyslů jsou na prvním místě obžalobou administrátorů tohoto webu. Ti nedělají, co mají, lhostejně ponechávají úroveň tohoto webu různým psychopatickým osobnostem, aby ho kazily a ničily, aby do církevní atmosféry vnášely jenom pohoršení. Hanba vám i jim.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13682
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 11. 08. 2019 09:12
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - připomínka k nálepkám...

Děkuji za připomínku.
> jsou na prvním místě obžalobou administrátorů
Ne… Já jsem tu obžaloba špatného systému společnosti. A dělám to i pro vaše dobro, i když to ještě nechápete. A již se těším, jak za ty trestné činy, které tu nyní páchám, budu případně i souzen, nebo třeba zastřelen agenty, uvidíme…
Jakým právem z toho obviňujete správce serveru: "Nedali jste mu včas roubík, ač jsme vám to poručili!" Chcete takový systém? Kde admin serveru má být soudcem vašich myšlenek i katem? (Zdejšímu adminovi děkuji, již jsem mu názorně ukázal, že ty největší slovní zločiny si včas zazálohuju tak, aby je nesmazal, i když je smaže, on se nemůže moc bránit, tak mu to prosím promiňte… Tohle ostatní jsou už jen relativní drobnosti…) (Adminovi vzkazuji, že vás tím neponižuji, ale chráním před kritiky, jako je tenhle L.C. Prostě jste tu nebyli připraveni, že na vás sem přijde cyber-shaman… Já se nevytahuji, já tu obhajuji admina… Děkuji vám za nesmírnou tolerantnost až dosud a případně i nadále…)
Je okurková sezona, není to tu tak nebezpečné, aby se to muselo během pár minut nebo dní smazat a zaslepit čtenáře rychle… Klid, prosím…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13683
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 11. 08. 2019 10:00
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - připomínka k nálepkám... 2

Že jsem si to nerozmyslel trochu déle…
המול עדה בא לערלה נפש לב עינים (zeit) עת
> et ("zeit",cajt) hámůl edáh bá, l'araláh nefeš, lab, einaim…
Jen jsem si vzpomněl, jak mají na lžidnes pečlivě identifikovaní diskutující vytetované číslo na profilu. To je fakt vtip nebo co ? To je blbej vtip… ("Digital gulag" mě napadla asociace, nevím přesně, kde jsem to slyšel předtím…)
(Nemám z toho ale dobrý pocit…)
Příspěvek 11. 08. 2019 11:00 v časové řadě je jinde...
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13685
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 11. 08. 2019 12:00
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - vysvětlení...

Nemám dobrý pocit z používání magie takhle. Ale na motivy židovského jména tady pana tazatele jsem složil dvousečné kouzlo v hebrejštině, aby to mělo rytmus i smysl. I to, abyste pochopili, že s tím Horal Petr (H.Poter) to není sranda. Ale já nejsem jenom Horal Petr (což mi došlo, až když jsem našel ten KM v zrcadle, nedávno, bohužel jsem těch dílů viděl jen pár, tak nevím, co byste čekali), a připravoval jsem se v mládí spíš na Gandalfa, ale pak šel pracovat jinam, abych nakonec dostal jinou roli…
> - Čas mluvit svědectví přišel, pro obřízku duše, srdce, očí
> - Čas odstranit obřezávání přišel, pro …
A inu, já jsem vám tu na serveru znásilnil Církev v rovině Archetypů, ne bezohledně ale s ohledy, vzdychat můžete ale nebraňte mi technicky, je to pro dobro Lidstva… A Panna Maria tam už v mém podání nemá Panna, ale místo ní je tam Svatá, v jedné průpovídce, možná jsem ji mimoděk spletl, už nevím jistě.
Samozřejmě mezi-lidsky normálně uvítám reakce, jako rovný s rovným, ale už jste možná poznali, že mám nad vámi určitou převahu, já se tím nevytahuji, já jsem to tu prokázal, protože to bylo nutné…
Víte, proč vám z kdejaké sochy Ježíš Kristus zamlada ukazuje na prstech 2 dva ? Ale já jsem jenom Jeho ozvěna, Syn Člověka jako každý jiný, ale víc jsem se snažil a bylo mi hodně pomoženo.
Nemusíte mi říkat, jak je to dobrý, já si to myslím taky, ale vím, že jsou v tom i chyby, hlavně dřív než později, takže pokud ještě nevidíte chybu, nedívali jste se dost podrobně… A inu, já jsem připraven Diskutovat…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13686
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 11. 08. 2019 13:33
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - program...

1. Pokud si nejste jistí, co s tím, zeptejte se někoho moudřejšího nebo zodpovědnějšího, v opačném případě možná taky. Pokud máte kamaráda, ať si to tu třeba zkopíruje. Stačí pár, zatím…
2. Pokud jste Vladimir Vladimirovič, nebo Donald J. nebo Lord Jákob, tak se poraďte, co s tím mým kompromisem… Určitě tam máte někoho, kdo vám to přeloží, a někoho, kdo mu to zkontroluje…
0. Tohle ke spuštění asi tak v půlce příštího nebo dalšího týdne, není kam spěchat… Jak dlouho to bude probublávat nahoru nevím. Ale ti Tři Králové na to velmi pravděpodobně čekají a nepochválili by vás, kdybyste jim odebral možnost si to rozhodnout sami…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
ID: 14127
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 29. 09. 2019 00:01
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - Nanebevstoupení

Myslím, že tuhle recesi asi leckde mimo Čechy nepochopí…
Na svátek svatého Václava jsme měli u nás na vesnici představení České Nebe, vypůjčené od Cimrmanů. Po představení a při asi třetí oponě jsem vylezl na pódium s kyticí růží, podal jsem je princezně, co hrála svatého Václava, dal jí květinu a pusu na obě tváře, byla z toho velmi nadšená, myslím že říkala něco o tom, že má svátek, ale zřejmě tím myslela tu roli Václava…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13681
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 11. 08. 2019 09:00
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - korektury...

(gramatické korektury: "Ty by byl" má být "To by byl", "Takže když jim obrátím" má být "Takže jim obrátím", tam asi měla být další část věty?, na začátku "je to nej vtip" má být "je to nejen vtip" -- opraveno...)
({Že Tarrant na Novém Zélandě lákal do pasti odboj je mi jasné od začátku, že byl jenom žabař s dvěma zapadlými mešitami mě napadlo až teď, pro srovnání… Žádné osamělé partyzány nikam nelákám! Počkejte, až se naštvete všichni… V jednotě je síla, jedinec moc nezmůže a spíš by jen škodil… Vy je nechcete jenom bodat do loutek a stínů. To nemá smysl… TGR jsem komentoval tady >>211513417 (png md5 d25c6..bb0d8e) v threadu >>211498500 a další s ID "cexCo+BE" … (to už je jenom v archivu, a mám to tu tady uložené, pozor, že ve 4plebs je past googlu reCaptcha, jako máte v jiných fórech, je jedno, jestli se zrovna necháte udělat bio-robotem a naklikáte jim tam trénink pro auto-roboty, jako že nejste robot, ale tak jako tak si u vás Google udělá čárku, že jste tu stránku viděli…) _-_
Hele, byla to smeč proti-strany na výročí okupace 39 u nás a BT to tam zmiňuje, že to datum je přesné, a s 50+50 oběťmi i když jich bylo míň, od proti-strany proto, že to byl falešný podvod snažící se lidi nalákat do pasti. Já jsem to tgr nepřepisoval, jen jsem tam připsal, kde s tím nesouhlasím a proč, tak, abych se vešel v tom pdf na původní stránky, když už to tgr party dobrovolníků překládaly do různých evropských jazyků… aha, že zkratka tgr je taky tygr nebo tiger mě napadlo až teď, bylo to potřeba napsat malými písmeny, abych si toho všiml… Je vedle toho i analýza toho videa (jen jako vysvětlení, že to byl fake, ani jsem si nevšiml všeho, třeba Zvědavci si všimli jiných rozdílů - to je jak "najděte 10 rozdílů" ale na jiném levelu), a další poznámky k tomu, a je tam Manifest Earnesta pro referenci, který jsem tam komentoval pár větami hned jak staženo a bez velkého rozmýšlení, ještě byl dost čerstvý, toho jsem měl asi k výročí početí, to si člověk všimne… o tom BT jsem tu psát nechtěl, ale když už jsem ho vzal do srovnání … (Ten Lohengrin za odměnu nebo jako poděkování tam byl našim pravděpodobně fašistickým krajanům, nic lepšího mi zrovna pod ruku nepadlo, abych se mu odměnil za ochotu obrázkem… A pak jsem si šel tyhle západní pohádky přečíst také aspoň ve wiki, to jsem předtím neznal…) _-_
Partyzánský odboj je krajní řešení, ale tak za krajem snad ještě nejsme... _-_
PewDiePie je asi fajn komik, ale má nesprávné jméno… Spíš to je jak PewNet? Nevím, o tom jsem moc nepřemýšlel…})

(A Jacinda Ardern, děvka a vlastizrádce, je ukázka, proč "Běda kterým žena vládne". Můžu to vysvětlit i podrobněji, je-li libo…)
(Pokud nechápete, proč mě napadla souvislost a co to tu dělá, nepřemýšlel jste o tom dost. Pokud si myslíte, že to chápete, tak také…)
(jak jsem včera přestal kouřit, míň se soustředím… bratr mi s tím tou brigádou dost pomohl… za pár dní to bude lepší, už jsem přestával několikrát… ale jak si pak člověk vezme jednu, tak je postupně v tom zas…)
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13687
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 11. 08. 2019 15:33
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - vysvětlování N. ...

Nic horšího ani lepšího už tu asi nenapíšu, ale můžu tu ještě chvíli trousit drobnosti…
Tady třeba ještě dlužím vysvětlení, co a jak jsem podtrhl výročím Nagasaki v pátek, větu 919 = Genetický jed … Ta se dobře pamatuje, je to spodní jednička zastrčená mezi horními devítkami, tak si můžete přečíst originální znění a komu to není jasné…? Dětem se to vysvětlovat nemusí, ty mají čerty v pohádkách…
Odkazy už jsem tu asi posílal, ale jen je tu převyprávím… Tak vtipná jako s tím ž.z osn v úterý ta historka ale není, je to jen chlapeček, tlouštík byl ten předtím ten první, důležité napřed, zbytné potom… teď už to je všechno "zbytné" … (nebo přesněji tenhle se blbě vytahoval jak goliáš (v jiném smyslu ale podobně), ale významově to tak vtipné nebylo…)

Časové razítko 3acccebde60d3e38a06081777daf30d6, 69981bd64..096c697ca+8dc26..e4a6a4c je zajímavé tím, že v něm k aktuálnímu času nic v mém počítači nechybí, takže je to pojistka, abych si něco nestrkal do minulosti, co jsem tam neměl, nebo aby mě k tomu nikdo nemohl donutit… Sice tam nejsou hash obsahů, ale jsou tam zato všechny čtyři časy souborů, a to se pozná, kdybych něco později měnil… Samozřejmě obsah v počítači dál narůstá i automaticky… Asi to není průkazné, čas nestačí, ale hash obsahu tu trvá dlouho, tohle bylo za hodinu hotové… (Ale všechny mé příspěvky do Evangnetu včetně všech postupných náhledů v něm jsou i s obsahem, aspoň ty letošní určitě… to další tam je referencí, zřetězený a cyklický hash…) (To možná znáte z toho filmu, já to ani neviděl ale tuhle ukázku ano, jak Sauron mučí Gandalfa… já jsem jenom malá vesnická nula a můžou mě sice rozšlápnout jak komára, ale nutit mě tu něco měnit nemá smysl. Kdyžtak kdybych byl v rozporu se svou minulostí, tak mi nevěřte. A ovšem, nejsem neomylný. Tak jako tak mi nevěřte různé myšlenky nebo názory a pochybujte o nich…) (Chci vám pomoci a mám vás rád, takže štěstím pro vaše děti mě poměřujte nejvíc, kdybych radil něco dlouhodobě neprospěšného, tak to je omyl nebo blud. Já nevím, jak vás lépe ochránit před slepou vírou ve mě. Pochybujte o mně, prosím…)
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13688
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 11. 08. 2019 16:17
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - pečeť 2 ...

Tak, chybička se vloudila, nebyly tam fotky z foťáku za tenhle měsíc (fotím třeba texty co píšu rukou), nejde tu připojit flash usb a nevím proč… e187237ad6864e9e..89eea+14b3bf3..6b410462 a 9efe0670607..4d586ca, to jen jako 20:2-3 …??? nevím…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13689
Od: Jiří Polák--- )
Kdy: 11. 08. 2019 22:13
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - pečeť 2 ...

Tak jsem to s velkou trpělivostí přelouskal a ten překlad jména "Cajthami" byl vážně vtipný :) Nicméně,ne zdaleka všechny informace , které máte spolu musí nutně souviset a zapadat do běhu dějin a apokalyptického scénáře. Vy je úplně znásilňujete tak , aby zapadly a snažíte se od toho odrazit nějakým pochybným směrem. To si myslím, že je slepá cesta. Být Vámi, vrátím se k uctívání našeho Pán a Spasitele, k pokoře a "nesení ovoce" v praktické (fyzické a finanční rovině). Jsou kolem Vás lidi, kterým můžete prospět a pomoci ke spáse zdravým učením evangelia (o které takto přicházíte) a svými zkušenostmi vyslyšených modliteb (máte nějaké ke sdílení??) Věřím,že když Pán uvidí tuto snahu, dá Vám správně rozumět. Modleme se: "Dej mi rozumět cestě Tvých pravidel, o Tvých zázracích abych přemýšlel. Zvolil jsem cestu věrnosti, Tvé pokyny mám na mysli, poběžím cestou Tvých příkazů, do srdce dals mi svobodu".
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13692
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 12. 08. 2019 04:44
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - vysvětlování ...

Já vám tu nyní už jen ještě popíšu, co se tehdy, tedy nyní, těchto pár dní stalo. Dokud tu mám cookie těchto pár dní, nemyšleno technicky… Třeba mě napadlo, že jsem měl ještě vedle Jana Husa postavit i J.A.Komenského a Erasmus Roterdamského, ale ti nezemřeli mučednickou smrtí a já jsem s tím mimořádným svatořečením chtěl fakt šetřit. Měli jste zkreslené představy, co můžu za den stihnout, obzvlášť ve stavu, kdy nemůžu moc číst a dohledávat odkazy, ale můžu to pak vzít postupně, já nevím… To asi není účel…
Prý je dnes vrchol snad Perseid, padají hvězdy i na obloze fyzické… Nevím přesně…
Děkuji, že jste si přečetl, co jsem tu dnes, tento týden, psal. Já jsem toho psal předtím víc, a i to si jednou přečtete, až vám to dojde. To není dílo, co si přečtete během týdne… Tady máte špičku ledovce. Ale nedávejte mě běžným lidem jako povinnou literaturu! Studijní čtení třeba komplet, někomu to třeba rozkrájejte a předělejte, já nevím. Na druhou stranu, já vím, že to možná relativně brzy zapadne, kdežto strom původního křesťanství pojede dál setrvačností i tak. Já jsem nepřišel rušit křesťanství s celou jeho diversitou… Ale zas asi brzy vám dojde, že nemůžete očekávat v naději něco, co se už stalo v minulosti… Jenže vy nemůžete zrušit Křesťanství a všechno Duchovno, vyrůstali by vám jen Bezduší lidé, viz Čína a viz Bílé Přilby ve Star Wars, kam vás vedou roboti… ({Jinak ale jako ukázka, jak jsme se jako Kolektivní Mysl Anonymous podíleli na porážce H.Clinton - to takhle Velký Assange vydá na poslední chvíli týden před volbami třicet tisíc emailů. Hladoví trollové Anonymous se na to vrhneme, třeba stovka mozků, každý si vylosujte číslo, přečtěte, když nebude zajímavé tak o 1000 víc. A co najdete zajímavého sem přineste… Po chvíli se začnou scházet žlutě podbarvené zajímavosti zpátky. (Což je výhoda ImageBoard diskuse…) To si zas posoudíte, jestli vás tohle zajímá, a nemusíte to číst celé. Ostatně i ten slavný Dossier na Trumpa prý podstrčili vtipálci z dílny Anonymous, pokud to zas nebyl Hoax, jako leccos…})
Vy mě nedoporučujte, co já mám dělat v osobní rovině, prosím. Já jsem špinavý heretik, čaroděj, shaman a občas i feťák, teď jsem třeba "fetoval" myšlenky, to se měsíc připravuje, pár týdnů rozjíždí, a teď po týdnu už mám jen "dojezd", čaj a nikotin jsou k tomu normální, teď zas nikotinový dluh není normální ale i ten je vzpruhou. A ano, je to svým způsobem destruktivní a já vám to nedoporučuji. Svých jiných hříchů přiměřeně lituji, a snažím se Pánu Bohu i Ježíši Kristu sloužit tak, jak to umím a jakou mám cestu. A ano, ukradl jsem vám některé hračky. (což je obzvlášť pikantní u "ježíška"…) To se ještě budete divit… Včetně třeba částí evangelia a zjevení, ale nejen to, to ještě uvidíte, až to postupně také pochopíte… Nevím, jestli je mi to líto… Zas vám možná dám hračky jiné, já nevím. Vy si ale buďte jist, že když jsem psal, že po týdnu a s velkou bolestí hlavy, že pokud Bůh je a já vím, že je, a pokud by s tím nesouhlasil, mohl mě trochu popostrčit do té mozkové mrtvice. To může i tak, já nevím… Ohledně těch jiných hraček, někdo z vás by se měl dojít včas zeptat té živé svaté, ale já ani nevím jistě… Tehdy zdejší rabín netušící souvislost povídal "třetí svíčka růžová" a něco mi došlo… Já vám nikomu nic nenutím, já vám jen ukazuji alternativy, co si můžete ale nemusíte vybrat. Jen doufám, že vám to dojde včas… A ovšem, při všech svých nedokonalostech i hříchách, já se velmi snažím nikomu neubližovat, nebo aspoň ne zbytečně…
A ani vám nedávám žádné příkazy, já vám nabízím řešení různých patů a problémů, v různých rovinách.
Dnes jsem ještě obnovil lahvičku "Krev Beránkova" - to se dá homeopaticky ředit ad-infinitum, zadarmo a nekonečně do množství i do času, jak libo. Když byl loni v lednu astrologický Beránek (někdy mohu předvést, proč si to myslím, bylo najednou šest sextilů a tři konjunkce naráz, mělo to dva hlavní vrcholy a pak odbíjely ty menší v ozvěně, a když jsem použil ten první vrchol, tak mi mraky ukázaly, že to má i další, ať se jdu podívat lépe, z toho mám mimořádně i fotku), na jeho dva rohy jsem na jeden napíchl větu: "kdo z židů není jidáš?!" a na druhý "bojkot hoellywood", jsou někde v California na nějakém serveru v komentářích, už jsem to snad popisoval, a velmi vyjímečně jsem dělal takovou magii proti Pánům Zla s jejich plánem Tarotu, prostě jsem jim jejich nadcházející body na tom plánu symbolicky hatil nebo zas sebral kartu 19, tak jsem to podložil i vlastní krví z malíčku, a tu umyl v lahvičce s vodou, a taky řekou poslal do moře. S tou lahvičkou pak o letním slunovratu v poledne obcházím domy přátel a jemně jim žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a mírně postříkat, toho si tu nikdo ani nevšimne, chodí do práce… Zbytek se opět doleje vodou. Letos o slunovratu jsem to odlil do druhé lahvičky a stejně obcházel žehnat. Takže jsem tu měl tyhle lahvičky dvě (jedna od marmelády a druhá od nějaké přesnídávky, zcela obyčejné, s homeopatickým roztokem krve, kdy Beránek porážel světového Draka symbolicky). Takže dnes, trochu jsem to i popletl, ale ti se nedali. (a ovšem zrovna odjížděli. Odsud skoro všichni odjeli aspoň na týden, jak když do nich práskne nebo nevím co, já jsem jim skoro nic neříkal. Akorát jsem tu ráno potkal zahradníka Benjamina, pak i se synem Teodorem…) Ale u jedněch přátel jsme poseděli v podvečer na zahradě. A šli tam koupat děti, tak jsem namočil prst do své lahvičky s loňskou krví Beránkovou, a namočil prst do vaničky, (jestli je voda dost teplá), ani si toho nevšimli. Akorát se v tom ale vykoupala jedna holčička Mařenka, která brzy bude mít brášku Jeníčka, ale vaničku převrhla a skoro vylila, ale kus zbyl, tak jsem ho zas dolil (z té zahradní hadice, co se napouštěl). Jenže další děti se šly koupat do plastového bazénku vedle. Koukal jsem na to, a je to škoda, tak jsem si zas zpátky nabral kus té vody, než se to vylilo, doplnit to. Jeden mi pomoci nechtěl, ale takový můj Longinus (starší pán, co byl na vojně a nerozpakoval se), mi pomohl propíchnout malíček a odlít tak kapku čerstvé krve do té lahvičky, krev do vody. Mám prst pod náplastí, a lahvičku již jsem rozdělil na půl. (Tedy je jedna původní loňská, jedna aktuální z loňské doplněná letošní, jedna rezerva.) Jak byste jinak chtěli "Krev Beránkovu" na mytí? Dá se to zadarmo, rozdělit na půl odlitím, dolít čistou vodou… Bude toho taky kus homeopaticky v mořích, až to tam z potoka a řeky doteče, tak ta moře pokud možno nešpiňte zbytečně a mějte k nim trochu úctu… (A byl jsem se jen tak projít, a na večer seděl na zahradě u přítele, přišli mi ven i děti, koukat na ty Perseidy a povídat až i o svých (myšleno jejich) kosmických zkušenostech, já jen zíral…) (Odpoledne po obědě jsem se šel také projít, fotil jsem jako občas, "Cesta Světla", já tu v lese sklízím světlo ze stromů, a dnes bylo fakt pěkně. Já ani tak nešel fotit, ale šel jsem se projít, jestli tam nebudou přátelé druidi, nebo jen tak kus cesty lesem přemýšlet, a bylo pěkně…)
"Který snímáš hříchy světa" - tak ano, některé jsem ospravedlnil (DL565) tím, že "on i ten Beránek, tak co jako chcete po nás?", zejména ty, které hříchem nejsou a jsou jen nesprávně nálepkovány. A ovšem, také jsem odpustil různé hříchy i židům nebo mafiánům - pardon za magickou vraždu Kennedyho, za 911 magickou a rituální akci, ale i Jidášovi a židům těm z evangelia tehdy, a za všechno jejich dosavadní lhaní, i o H-tu, i další, pokud v něm nebudou dál pokračovat. Ještě se rozmyslím, co jsem měl ještě prominout a zapomněl jsem na to v lednu (tedy spíš v prosinci na poslední vánoce, ale uzavřel a vydal jsem to v lednu, ale nikdo to nečetl, taky toho jsou části zabalené do "tapety", tam je to navíc ještě stromově strukturované)… Pokud chcete, abych vám něco odpustil, tak já vám to odpouštím, ale mně jste neublížili, to musíte prosit za odpuštění ty, kterým jste ublížili. A ovšem, leckterým hříchem ubližujete sobě, třeba i omezováním svého dalšího vývoje, a leccos není snadné si takhle odpustit.
"Nesení ovoce", každý máte svou cestu a já vám tu vaši neberu. Já za tohle dílo finance brát nemůžu, nerozmýšlel jste to dost pokud to nechápete, nebo snad nějakou almužnu, já nevím, až půjdu do důchodu. Já neřeším drobnosti, ani svůj osobní prospěch, a když nemám vlastní rodinu, tak tím nikomu neubližuji. (Já prodal louku, co jsem zdědil po rodičích i když ještě oba žijí, použil na splacení dluhů a jako plat a část rozdal chudým nebo žebrajícím a část ještě mám, než si zas najdu nějakou práci, já se práce nebojím…) Navrhoval jsem to letos v lednu, Semi-infinite charity fund, teď to nebudu znovu rozvádět, ale co si kde kolektivně nasbíráte, tak pak můžete jednou třeba za měsíc kolektivně rozhodnout, na jaké projekty z toho rozdáte polovinu aktuálního zbytku. Přispěvatelé fondu si to rozhodnou volbou, jak fungují asi granty, já nevím. Nemusí to být jednou centrálně, to si můžete fraktálně rozmnožit kde potřebujete. Já neřeším drobné, já vám navrhuji prostředky na půl nekonečna, odteď potom… Jinak je samozřejmě dobře, pokud máte svou dobrou práci a výdělek, a je nutné pochopit, že do budoucnosti jdeme jako národ spolu a kolektivně se musíme starat i o ty slabší, dokud to není kontra-produktivní příliš…
Víte, proč o mě mluví Zech3 jako o Výhonek? Tohle jméno vám zrovna přeložili, ale v originále je Sémach, nebo Cemach, jak libo. Protože teď to tu sázím, a ono to pak postupně vyraší, jak si to lidé zkopírují a roznesou. A když to někdo zablokuje a neroznese, ono se to roznese jinudy. Jednou to postupně vyraší (já doufám, že letos nebo napřesrok), i když u toho třeba už nebudu… A ovšem v Janovi verš 8:48 mě překvapil, když jsem viděl znění v řečtině, že mě v podstatě jen málo zkomoleně jmenují mým občanským příjmením, a v druhé půlce věty, jak mě tu i jinde leckdo obviňujete, jestli "daimonion" nebo "paranoia"? A o dalších shodách se možná časem dozvíte.
A ovšem, pochopíte, proč se ten jeden jmenuje Betlémský (Efraim), a ten druhý se nyní jmenuje Zbavitel (Menašeh)… Ale nepřišel jsem svět nebo vás zbavovat křesťanství, aspoň doufám, i když některé zpěvy si budete muset asi upgradeovat… Víte, chybou židů bylo, že nepoznali, když k nim Bůh poslal tehdy Ježíše, a zatvrzele tisíce let se drželi původního bludu. Nevím, jestli chybou dnešních křesťanů bude, že budete navěky čekat příchod někoho, kdo J16:10 už nepřijde, zvlášť když jsem použitím spálil všechny k tomu připravené Legendy… Vám ještě nedochází ten rozměr, jak moc mi tu bylo pomoženo… A jak nerad bych tuhle roli nyní na špičce tohoto úsilí nějak zkazil… Ale nejsem dokonalý, já dělám skicy, celý život dělám skicy. A nezkoumal jsem, jestli ty vaše texty naplním do puntíku tak, jak se píše a jak tam během kopírování těch manuscriptů postupně vnesli. Ani to Zjevení podle mě není napsané lineárně v pořadí, v jakém se to děje.
Ve vaší modlitbě nechápu spojení "poběžím cestou Tvých příkazů, do srdce dals mi svobodu", to se poněkud vylučuje…? Nebo "příkaz" je dnes chápáno jinak, patřilo by tam "pokynů" nebo "přikázání" (která jsou ve smyslu "mantinely"), ale "příkaz" plní služebník nebo otrok, a to s tou svobodou nejde moc dohromady? (V překladu ČSP-NS zaměnili "služebník" za "otrok" v evangeliu. To je špatně. Jinak je to dobrý překlad…) Když jsem třeba vyhnal židy do Izraele silou Informací, oni tam asi radši půjdou skoro dobrovolně, a když jsem vyhnal afričany do afriky, vy je tam vyženete asi také dobrovolně, já vám jenom dávám informaci, aby to konečně zaslepení přestali blokovat, co už probuzení dávno vidí sami.
A ovšem, já nepotřebuji, abyste mě uznali, "ó pane, ano", no to ne. Ale měli byste se fakt vážně zamyslet nad tím, co vám radím, už dlouho, a přestali mě povýšenecky ignorovat. A židi bojkotovat. (Mě tu i alt-média controlled oposition bojkotují (asi jsem nezkoušel všechna), a mas-média jsem v podstatě ani nezkoušel.) K panu L.C. zde, on má nejenom židovské jméno, ale i židovský slovník nálepek, lží, osočování a chování celkově, jak ukázal tady i ve vedlejším vlákně o té Pride proti Vám, (já to hned věděl, s kým tu mám tu čest, ale to jsem mu nevyčítal, že je jaký je)… A mně je asi jedno, jako co se narodil, ale podstatné je, jako co se chová. Byl tu jako excelentní ukázka farizejství (jen nepříliš velkého, bývají o dost horší)
Píšete "snažíte se od toho odrazit nějakým pochybným směrem". Tak zrovna vám povím, že jak jsem chodil zvát různé lidi ke spolupráci a konzultaci, když jsem začínal toto Dílo, tak jsem byl i u toho bratrského faráře v Oustí. S mírnou nedůvěrou, ale poradil mi, ovšem že špatně, ať si najdu nějaké učedníky, jako tehdy Ježíš… Tedy ať si založím nějakou sektu proti stávajícím křesťanům? Já ale přišel oslovit všechny, a to nejen křesťany… Já asi nepotřebuji, abyste mě uznali jako nějakého Spasitele. A nemusíte mi věřit, pořád to říkám, pochybujte o tom, ale pochybovat znamená uvažovat, a ne ignorovat. Jen Blázen věří Pochybnému, ale jen Hlupák ignoruje Důkazy. (A ovšem, ani vám nebudu, nebo nevím, dokazovat, že jsem dostal i roli Vytahujícího, Mojžíše. Něvěřte mi to, ani nevím, jestli jsem to tu měl psát…) Já ale nesu leckteré zajímavé názory nebo důkazy, třeba proti vědcům, proti různým lhářům, já už ani nevím… Vydal jsem toho dvě knihy, to ostatní jsou drobnosti kolem…
Ten můj překlad Bible, je v té knize DL studijní nebo nyní online bible.pi-alpha.org , je to poněkud revoluční. (ale potřebuje víc korektur, to je tak přes rok práce ještě nejmíň, než by to bylo kvalitní) Oni vám totiž všichni nepřeložili jména, ale transliterovali je, vytvářelo to dojem, že to je historie, která se někdy dávno stala, ale ta jména mají všechna význam, a jsou to archetypy, které se dějí pořád, a je to návod na naši nynější cestu do Země Zaslíbené, do Království Božího, které je Isráel… Ne ale ta pustina v Levantu… Jenže jsem uveřejnil biblický server a pozval pár "přátel", kteří si to zasloužili, na výročí Jana Husa jsem to rozesílal. Jenže mě robot gmailu blokuje a rovnou háže do spamu, aby mě příjemce neviděl. Ale někdo se na email i podíval, ale na ten biblický server se podívalo jenom pár robotů, hackerů a já… (a ovšem, já mám kopii toho serveru spuštěnou doma, to v logách z pialpha není, to je zase v logách u mě, co jsem si kdy zobrazil…) Jenže ta kniha DL má i třetí část, složenou z nesouvisejících bloků, taková mozaika…
A ač vám tu tím leccos dávám, leccos vám tím i beru, a naopak. Je to taková Mozaika. (Mozaika světlých cest by to mohla být jednou…) Pokud vy osobně chcete soudit mě, tak jste to nepochopil, ale i to já chápu. Vy mě budete soudit kolektivně, jako i já vás tu soudím archetypálně a nekopu ani do trpaslíků ani do prostě kolemjdoucích zbytečně…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13693
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 12. 08. 2019 05:55
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - vysvětlování ...

(Možná jsem se měl lépe rozmyslet a ne to odesílat k nějakému času…)
Tedy ohledně těch přikázání nebo mantinelů, tak tohle bych vám asi přidal: "Nikomu neubližuj zbytečně." Tedy Pokud možno neubližuj. Někomu ale třeba ubližujete i svou nečinností, i to je třeba zvažovat. A leckdy je prostě třeba volit Menší Zlo. A u toho "Miluj Bližního svého" bych vám doplnil, že "čím bližnějšího tím víc". Láska by neměla být slepá ani bezpodmínečná.
(A ovšem, jak jsem chválil té tříleté Mařence, že má pěkné šatičky, její máma mi vysvětlila, že ji tím vlastně kazím, že ony si pak zvyknou, že jsou chváleny proto, že mají pěkné šatičky, a nějak se do toho vžijou až do dospělosti. Nevím přesně, z jejích slov jsem to pochopil jednoduše. Říkala, že je lepší se radovat s ní, zrcadlit její radost, ale neodměňovat ji za věci… Možná ale je dobré tu mít tak i tak vychované…? Já nemám moc zkušeností s výchovou dětí, zatím…) (S tím starozákonním přikázáním, že se má bratr starat o vdovu po svém bratru, to je naopak. Když nemá děti, tak je nemá a je to skoro jedno. Když ale má děti a jsou to nyní sirotci, tak by se měl bratr o své synovce a neteře včetně jejich matky nějak postarat a dohlédnout, aby netrpěly, a třeba jí i doporučit nějakého nového manžela, já nevím, protože samotná matka dítě dobře nevychová, syna zejména ne, mají z toho často pokřivený charakter, jak dokazují statistiky… je těžké být zároveň laskavá i pevná, konejšící i trestající… ta story "o hodném a zlém poldovi" prostě funguje i při výchově dětí, tak trochu…)
Jak píšu "očekávat v naději něco, co se už stalo v minulosti" - jak jsem se šel přesvědčit, jestli je Roterdamský nebo Noterdamský, tak hned pod ním leží kniha s podtitulem "Mikeš už přišel", četl jsem jen kousky, je o ekonomice, ale i tu část o Ladově Mikešovi si tam vybavuji. (Podotýkám, že jsem si tu knihu od I.Š. a spol. koupil proto, že ji chválím, a ne že bych ji chválil proto, že jsem tu knihu četl… Ve skutečnosti jsem si ji ale koupil proto, abych podporoval knihkupce (v mém případě abb)…) Ale vy to křesťanství nechcete zrušit, protože vy vedete kolektivně své děti do Ráje na Zemi nebo do Pekla na Zemi, a je to i větší zodpovědnost, než se bát nějaké odložené pomsty po své smrti, nebo škemrat o odměnu po své smrti. (čímž nevylučuji, jestli jsou nebo ne, ale budoucnost svých dětí máte v rukách jistěji) Ale vy tu nechcete bezduché roboty, ani rozklad dekadence. Takže si udržujte pěkné rituály, se zpěvem a s meditacemi a s čtením atd a já nevím co ještě, abyste nebyli bezdušší… Ostatně, Ježíš Kristus tu (tehdy) byl, (stále) je a (navždy) bude, tělo a krev Páně můžete slavit dál, číst ze svých Knih můžete dál. Já vám nic podstatného snad neberu… Ale vám k tomu přidám "krev Beránkovu", jak je tam někde psáno, ale je dost zředěná vodou a není problém ji zředit ještě, a jak to chcete používat fakt nevím… "Pas mé Beránky" - to je ale nevodí na vodítku a netahá sem tam, to jen když se zatoulají, tak je popožene zpátky ke stádu…
Šlo by snad dělat rok nějaký vyumělkovaný podvod? A stejně by nebyl dokonalý… Takhle to máte jako skicu, online, dynamicky…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13694
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 12. 08. 2019 08:18
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - vysvětlování ...

Inu, některými legendami tu živíte přivolávání škodlivých předtuch… Takže teď, skoro na konci Armageddonu (znamená "Zničení Sýrie", nebo "Drvoštěp Sýrie"), který byl třetí světovou válkou, skoro celý svět tam válčil, obě větve muslimů, křesťané trpící, Rusové brání Řád, Američané na obou stranách ale na zlé především, Evropané z Francie a Británie na straně zla, Čínští Ujgurové, Izrael na straně zla až dosud jak hnízdo sršňů prý bodá Sýrii nálety, Erdogan dělá řezníka Bibihitlerovi, aby mu udělal špinavou práci za něj a vyčistil Kurdy, kteří jsou možná možná ti skuteční potomci biblických izraelitů, já nevím, jsou takoví stateční, skoro to tak vypadalo, naštěstí to snad dopadlo lépe… A i Soudný den již byl, a "Den Poté" (to byl nějaký film? je to na záznamu, odkaz je výše a ještě ho jen převyprávím) Beránek vrhal ještě jednou jaderné bomby na půl světa, od nás na východě až na západ, ale ne proto, aby někomu škodil, ale proto, aby mnohým pomohl. To už také nedělejte. Tyhle věci se řeší bez odpadu, co zamoří půl planety (tu severní). Vzduch z USA je u nás do týdne, vzduch od nás jde do Ruska, vzduch z Ruska je u nás do tří týdnů přes Ameriku, jaký to má poločas, než se to vyčistí? Tuhle variantu fakt nikdo rozumný nechce, taky se jí říká MAD. Někoho se zeptejte, co to přesně znamená MAD… Nejsem to já, kdo je tady šílenec.
Ještě jsem si vzpoměl. Až půjdou zbylí židi z Evropy a z USA v tom Exodusu, radši dobrovolně a nechte je jít, mohou jít třeba také do Anglie, tam ať si to rozhodnou po svém, a nejsou liberální kompatibilní s těmi konzervativními v Izraeli v Levantu, on je stejně dávno Zion v Londýně a ne na blízkém východě. Pojmem "zbylí židi" myslím to, že leckomu třeba dojde, že jeho předci vlastně ani nebyli židi, ale báli se totality katolíků třeba po Bílé Hoře a konvertovali tam, budou se stydět a přestanou být židy a uvědomí si, že dýchají s námi, a ne spolu globálně proti nám zde, a budou zas jedni z nás. Pro ty zbylé, co chtějí dál být židy proti nám v konspiraci, je tu Izrael a Zion v Londýně. Protože jinak když to necháte dojít až za kraj, a Farao nepropustí Můj Lid na svobodu, tak ale ti prvorození synové jsou Jákob, jak jim to prvorozenství vy ostatní prodáváte pořád ještě za tu čočkovou kaši z hladu, milí bratři Pracující Esau. Jinak ale dle Mé exegeze, většina těch egyptských ran se už stala nebo právě děje. Tohle není anti-semitismus, to je fér nabídka a pokus o záchranu lidstva. Už jsem to tu psal a tohle je jen stručnější…
Inu, 7:17 jsem zaspal, ale mohlo tam být taky něco…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13699
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 12. 08. 2019 23:16
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - vysvětlování... (US Tlouštík v Pátek č. 1)

Ještě tu dlužím vysvětlování "akce" z toho Pátku s "Tlouštíkem"… (Na mém počítači Uranus jdou asi o pět minut hodiny pozadu, pokusím se to přičítat…)
Omlouvám se, že je to delší povídání, ale je (bude) to dějinná událost a zaslouží si trochu popsat souvislosti…
Když jsem tedy podtrhnul "Chlapečkem" to číslo 6e6 v 1318, musel jsem mít ještě něco na "Tlouštíka", a vybral jsem tohle 919, je to dost zásadní věc… Ale mezitím jsem udělal 8.8. jako soudný den, takže 9.8. bylo "Den Poté", to je název filmu o jaderné válce, špatná legenda, tu bylo potřeba zrušit jejím symbolickým naplněním…
Takže ráno "09. 08. 2019 06:00" jsem odeslal text po sedmdesáti hodinách bdění s celkem 5 hodinami spánku mezitím, a začal připravovat ten text 919, byl jsem rozrušený a měl jsem na ně vztek. V 7:15 jsem to měl napsané, tisknul jsem náhled z PDF, asi do 8:30 jsem s tím chodil venku a přemýšlel a dopisoval nebo škrtal, jednou mezi-tím jsem šel i kolem počítače a přepnul obrazovky. (Mně tu sice mohou screen-saver probudit i kočky s myší, ale desktop nepřepnou, mě tenhle počítač špehuje ještě víc, než to mají běžní lidé, akorát že si to dělám sám proti sobě). Něco po 9 ráno jsem to měl s vypětím sil hotové, ale došlo mi, že to nemusím vydržet jen pár hodin do 11 zde, ale pak ještě 9 hodin až do California time-zone, takže jsem šel přeci-jen spát, dal jsem si budíka na 1 hodinu spánku, abych měl 1 hodinu na finální přípravu. Probudil jsem se (v 9:58 mám první print-screen) a strašná bolest hlavy, hlavně vzadu, kde jsou optická centra, a při každém pohybu víc. Asi deset až patnáct minut, ale pak se to nějak rozpustilo a mohl jsem pokračovat. Katolíci se modlí o pocení krve v Getsemane, to je jako zevnitř v lebce, to není zvenku na čele. Potenciálně jsem obětoval vlastní mozek riziku mrtvice, ne proto, abych ho obětoval, ale šel jsem i přes tohle vědomě, byť trochu se strachem. Text "Oprava překladu" k verši 919 jsem odeslal v 11:00 místního času, ale jen jsem ho tudy prohodil esem do Wayback machine v California, kde přistál v 09:01 UTC - https://web.archive.org/web/20190809090105/https://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/bible/66009019/13669 … Bdělý admin to tu během asi deseti minut smazal, protože i tohle je za červenou čarou, nesmí se to tu v Evropě, zas takovou svobodu slova tu nikde nemáme… Takové věci se spouští s modlitbou: "Děj se vůle Boží", myslím, že to někde popisuji…
A psal jsem další texty, nebo tu chodil po vesnici, jak jsem čekal, až bude 11:00 východo-amerického času. Třeba odesláno "09. 08. 2019 14:00" začíná "Ohledně Islámu", je v druhé části dost zmatený, jak jsem analyzoval, proč přesně mi to tu asi Admin smazal, protože jsem to příliš nečekal… Drobná věta 14:06 se odkazuje časem do Zj na velmi důležitý řádek právě v tomto ohledu… Asi jsem pak někde chodil po vesnici a přemýšlel, posílal někam nějaké číslo, a pak si dal asi tak hodinu času na přípravu anglického textu, a ještě cestou na záchod se vrátil podívat na hodiny, a spletl jsem o hodinu time-zone a měl jsem necelé 3 minuty na přípravu. Bez rozmýšlení jsem na první stránce /pol/ Anonymous vybral vlákno: "/ptg/ PRESIDENT TRUMP GENERAL - EARLY MORNING MAGA EDITION", na obálce tam tancují trumfy (manželé Trumpové? Možná to je koláž, když na to teď koukám, takhle vyměnit hlavu na jiném tanečním páru bych uměl taky, nevím jistě…) Takovéhle thready "President Trump General" tam jsou skoro pořád nové, trvají asi hodinu nebo dvě, lidi si jen tak pozpěvují a něco tam posílají, ale nikdo to nemá čas pořádně číst, kromě těch, co to čtou v archivu všechno, co na to mají roty kadetů. A také byla velká pravděpodobnost, že to ani nesmažou, ani tam nezůstanu sám diskutující.
Takže tam je opravdu jen holé jádro toho sdělení a stručně a bez obrázků, a to jsem ho ještě o skoro 3 minuty zpozdil… >>222407879 v threadu >>222405283 a následující s ID "cCqYr1dV"… Přistálo to těsně pod fotkou poslance "Robert Lee Bob Doughton", co prý byl předsedou komise "for Ways and Means" a autorem "Marijuana Tax Act" zdanění konopí… A pojmenován po slavném generálovi Robert Lee, což byla velmi důležitá osobnost a současná americká ultra-levice se mu snažila bourat sochy (po vzoru Maoistů) a málem kolem toho byla další rasová válka. Generál Robert Lee se v devatenáctém století přidal na stranu Lidu proti Zlé Unii. Sice to nevyhráli a nakonec kapituloval, ale byl to fakt hrdina. Dnes mu po sto padesáti letech ultra-šmejdi bourají sochy, protože fanaticky nenávidí patriotismus…
"This: Read Rev 9:19" … text zkopírovaný z KJV (King James Version), a k tomu text: "It's a Genetic Poison. You all know those snakes (tails) with head..." a ještě: "Sorry for a mere Core, I didn't look on clock well.", dostali "pouhé jádro" bez přípravy, a jak jsem se minule posmíval s Chlapečkem, že se Lordi nepodívali dobře do kalendáře, tak já jsem se bohužel a neplánovaně nepodíval dobře na hodiny, to byla zas moje Karma za trest… "mere Core" jako "nucleus", i to zní jako "mercury"… Někdo jiný se hned pod to trefil s větou "Are easy to break". Aspoň jeden další člověk si tam toho mého všimnul a za minutu a půl mi odpovídal: "Is this suppose to be about the foxes?" - s drobnou gramatickou chybou… Ani jsem si nevšiml, že 14 vteřin po mém příspěvku přistál citát z Trumpa: "Guns don't pull the trigger. Sick minds do"… (protože přesně o tomto se pak vyjadřuji později, o regulaci zbraní)
Asi 7 minut jsem psal vysvětlení: >>222408611 "It's about migrants, there are 200 millions of them.", rozdíl mezi "horses" a "inferior", poznámka o mém zpoždění a že to zopakuji ještě na druhém pobřeží. A s dodatkem: "A more longer explanation will be revealed. Africans will return to Africa from Europe, and what you do with that afro-american Elite in USA, selected by (((slavers))) and hard-ships, it's upon you, but ask Luis Farakhan, he deserves Dialogue, not Ban." a s omluvou… Takhle troj-závorka se obvykle používá, když se tím míní Ž., sami si s tím začali…
Za pět a kus minut delší vysvětlení, že to je ten "Fat man", i když jsem ho netrefil přesně, že ta pravá KB (knowledge bomb) se pozná i tak… "And this is for the Fat man. But actually it is a Little Boy, a true Fat man was the first one. You will need to cut that snake with head from the africans, who do not want to return, and you will not cut that from little jewish boys here in Europe. It's explained elsewhere why. Africans will either return from Europe, or Eunuchs do not matter, or they will be in enclosures (folds). We are responsible to protect our women and genetic treasure, for the good of our children, even if the women do not understand that. A more fat explanation is archived... Sorry, I didn't reserve much time, and it is just a Core... I do work Symbolically. But informations form, and a true KB will be recognized, even if I didn't hit the tip exact this time." … je to jenom "jádro" té bomby… Oni to Nagasaki tehdy taky netrefili správně…
Prakticky vůbec jsem nečetl, co je v kontextu okolo toho. Za necelých 6 minut jsem napsal: "And my greetings go to Mr. Trump. It's a pitty you have been fettered." - je to škoda, že ho spoutali a nemohl dodržet mnohé ze svých slibů. A popisuji, jak jsem také dělal na kampani proti Clinton, a jak jsem byl i placený, protože jsem si tehdy vsadil půl měsíční výplaty na Trumpa, abych potrestal nefér sázkovou kancelář za nesprávný kurs.
A pokračuji, v podstatě kampaň proti leckteré ale především proti statečně vypadající Tulsi Gabbard. Oni chtějí mermo-mocí rozbít Patriarchát jako princip, protože snáze (((ovládají))) ženy ve vedení, ale také chtěli tu Děvku ze zjevení na Americký Trůn, proto všichni ti, co jsou ta kolektivní děvka na šelmě, hystericky protlačovali Clinton jakožto falešného strašáka a cíl a dosud hystericky bojují proti Trumpovi a falešně obviňují "russian collusion". Tak když to nešlo se starou, ošklivou, hysterickou gangsterkou Clinton, tak si teď nasadili mladou, hezkou, politicky neposkvrněnou a nezkušenou, statečnou a vyrovnanou, ale míšeňku rasovou, míšenku náboženskou, z falešného regionu Hawaii, tolerující lgbt, a té jediné dovolili v kampani bojovat proti válkám za mír, naoko, aby vydírali americký lid, že jen ona, slabá žena, je cesta k míru… Podlá zrada šmejdů… I když Tulsi Gabbard je asi statečná a nezkušená žena, ta není šmejd… Oni na nejmocnější trůn světa chtějí posadit hezkou mladou naivní pipku s krásnými tvářičkami při úsměvu, ještě jí ani 40 let nebylo… Píšu: "But please do not elect a Woman on your Throne, even if she plays brave and is being allowed, elect a Brave Wise Man, please. There should not be Love above Reason to Bear a Responsibility, it's a Heavy Burden."
Osm minut tam popisuji, jak řešit rasový problém v USA - bude Dialog mezi černým separatistou Luis Farakhan, velmi moudrý a jemný pán, a mezi bílým separatistou David Duke, velmi moudrý a dobrý pán, s vysvětlením, že by to mohl být i Trialogue, a že jim protistrana vybere třetího krále (toho s černou duší, protože oba dva tito mají duši bílou, i když L.F. má hnědou kůži) A pro americký lid: "And you shall listen to their well-thought opinion serie of dialogues on that. That is My Judgement related to this topic for this country." - To totiž bude příšerná facka hysterickým americkým médiím, to srovnání klidného dialogu vznešených lidí, proti tomu, jaký tam mají plebs a hysterky na různých tv kanálech, které normálně vrtí psem Lidu… (ukázka a sestřih youtube/jV7tk3MU0FI - úplně excelentní sestřih lhářů a šmejdů v normální televizi v USA, koncentrované televizní zlo lhářů…) A ovšem oba tyto pány americká média nejen bojkotují, ale i notně pomlouvají a nenávidí… Takže to bude i na probuzení nezaslepených lidí, aby se zhrozili ze svých Médií…
A další Můj Soud jsem připsal, o řešení licencování zbraní. to je tam totiž velký problém a kámen sváru v USA… Obsahuje větu: "Problem is not in Arms, problem is an Idiot with Arms, regardless of skin color.", protože kde žije víc černochů, tam je víc vražd střelnými zbraněmi, jak statistiky ukazují, nezávisí počet střelných vražd na svobodnosti přístupu ke zbraním, ale na poměru afro-američanů v populaci… Ale dá se to zobecnit, že ten problém se dá pojmout i bez ohledu na rasu…
A chtěl jsem napsat svůj rozsudek ohledně zdravotního pojištění v USA, protože s tím mají problém, a protože tomu dost profesně rozumím a vím, v čem měl Obamacare problém, takže byl hlavním důvodem, proč Lid volil Trumpa, ale všiml jsem si, že mezitím thread přestal vystupovat na povrch, byl plný, takže jsem tam zbyl sám, a zmlkl jsem a počkal na druhé pobřeží…
V druhé části "09. 08. 2019 19:00" zde, nadpis "Živá Kniha", psaném brzy potom, je o tom krátký zápis…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13700
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 13. 08. 2019 00:55
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - vysvětlování... (US Tlouštík v Pátek č. 2)

Tenhle kus mi přijde trochu jako Goliášovo chvástání černocha, bažícího po bílých ženách, zrovna v nepravý čas… (Omlouvám se, text je dlouhý a ani už nemá kvalitu těch textů předtím…)

Dne 2019-08-09, v 11:00 hodin místního (letního) času v California, což je 20:00 našeho letního času, aspoň myslím.
Vybíral jsem si thread již 20 minut předem, občas jsem někde nadhodil provokující obrázek proti anti-rasismu nebo tak nějak, kde byl thread na oslavu sportovně-vypadající černošské postavy nebo snad sochy ale nebylo dost diskutujících, a ovšem vybral jsem si nakonec thread >>222424418 (už ho smazali a je jen v archive) s názvem "That kind of things really happens in the US". Na titulní straně má novinový článek (pravděpodobně fake news?), vlevo skupina svalnatých černochů v trenkách, vpravo skupina naivních sexy roztleskávaček (chear-leaders), a pod tím text, jak si černošští fotbalisté o přestávce zaskočili zarajtovat s roztleskávačkami. Fakt hnus. Ale hodně hnus. (A ovšem je to i nefér doping pro ty fotbalisty… Ale to je asi to poslední…) Spíš asi jen záměrná provokace autora vlákna…
A tam asi černoch (nebo žid? někdo ho z toho také obviňoval, ale zřejmě to je omyl) s vlajkou BLM, Black Lives Matter (americké teroristické a rasistické hnutí černých. Ale říct někde, že "All Lives Matter" jako na protest, to je prý Rasismus. Mají to tihle Synové Lži totiž otočené…) se vytahoval na Bílé, jak jsou impotentní (tedy nepřímo se tím chvástající, jak jsou ti černí plodní): "all white men are incels", šestkrát zkopírovaného přes schránku, aby zabral celou stránku, tam třeba i používá sloveso "to black", ve větě "while we BLACK their bitches"…
Přesně v 11:00:13 California time tam přistála moje oslava Nagasaki >>222426364 , mírně přeformulovaná od toho předtím, ale v podstatě stejná. Za 23 vteřin na to mi přišla odpověď od toho chvástajícího se černocha: "lmao whtite boy is also a christcuck, LMAO", zkratka "LMAO" znamená "laughing my ass off", ve slově "white" má překlep, a "christcuck" je od slova "cuck" znamenající něco jako u nás "paroháč", že mu někdo chodí souložit za ženou, nebo prostě že to je slaboch… Minutu na to odpovídá někomu jinému: "All across Europe white girls flocking to us BLACK BVLLS. COPE WHITE BOY." - zde "cope" míněno "vyrovnej se s tím"…
Byl jsem tentokrát připraven lépe, měl jsem na papírku A7 napsanou osnovu, ale psal jsem mezitím i v jiných threadech… Asi 9 minut jsem popisoval tu reformu zdravotnictví USA, protože ta chyběla především: "Health insurance is really fine thing, if it works well, which your does not... There cannot be a mandatory burden of Insurance without a Price Regulation... State Regulator, Pharma and Doctors should settle on price limits. Without that it is just a heavy burden on the people, as was Obamacare, as I've heard..."
A černoch se tam chvástá a uráží diskutující a láká oponenty. Až takové, jako "Celebrate white genocide, you all alone white boy" …
Poslal jsem mu svůj anti-anti-rasistický obrázek, na kterém jsou "lysí hnědí afričané a chlupatí hnědí afričané" s textem: "Are you a racist ? Don't you understand Evolution ?" a s dodatkem "(Well, I Am, sort of... It does not mean I would not talk with an inferior as with an equal... usually on his level...)", na což mi někdo z dánska odpovídá za 5 minut "You're actually too stupid to be here, you illiterate cunt.", je to zvláštní, že i tady na mě zkoušejí používat "illiterate"… "cunt" se říkalo třeba i o H.Clinton, a významově je to podobné, jako podobně vyslovované české slovo…
A černoch tam začal sypat obrázky miscegenujících párů, černoch s běloškou, hnědé ruce na nafouklém růžovém břiše, atd…
A teprve jsem se dostal ke svému textu: "And this is for the Fat man. But actually it is a Little Boy ..." zkopírovanému z východního pobřeží. A na odpověď na nejhorší miscegenující pár: "That is a most grave problem now (miscegenation, black into white girls), but there are reasons and we need to solve them too ! And we are responsible to protect our women and children, even if they do not understand the problem yet. Woman is not for understanding things, and a holy motherhood is a great thing." a ještě to pak upřesňuji: "Miscegenation is a hereditary sins, and you do not want to impose that onto your children. How many generations will it take to proclaim it clean again? We do not want to get mixed all into same grey mud..." (je tam "sins" místo "sin", asi omylem…) Na což mi chvastoun odpovídá: "Keep going incel". "Incel" znamená takoví ti bledí hubení co sedí u počítače a lidsky příliš nežijí, svobodní skoro impotentní… Urážka…. Na což mu odpovídám: "It's not a fun and I am sorry somehow for you... You claim a sexual dominance by your incel insult or shout. I am not offended for myself, but white men should think, why these hypos boast by words or deads about their big dicks (not always) and a lust for our women ?! It's not just this one, it's symptomatic. And it's not a fun any more..." a už ho ignoruju, on se dál chvástá jiným…
Na obrázek, na kterém je Bush, odpovídám: "I've talked about 911 enough already. A compromise and pardon is needed". Mezitím jsem psal i v pár jiných threadech, a v tomto odpovídal, na co jsem přišel předtím cestou k vodníkovi: Ohledně Rev 18:21 … Píšu: "And Judgement Day, and The Day After ... were ... fulfilled ... Symbolically, do not expect or court that in a way you had understood it wrongly... But it does not mean Exodus is not pending, in multiple meanings of that book... Otherwise Jacobs are the "firstborn", as stolen...
We the Humanity are travelling to the Israel spiritually, to the Kingdom of God, although we do not need to move physically, but Jews have their promissed land in Israel in former Palestine, possibly greater enough to fit them all, as their neighbours would agree. But many so called jews have just converted there in medieval ages, so now came time to relinquish that heritage, it was devilish. Who is a jew here? Half of your brethren are already there in Israel... But most of you could probably relinquish that bad incorrectly-racist faith and come back to our side, stop being the traitors who open the gates for invaders !", na což mi chvastoun odpovídá zaječením: "FUCK OFF CHRISTKEK". Někdo z Brazílie shrne přes 70 skřeků toho chvastouna a napíše k tomu: "This nukes the nigger." (sic!)
A dodávám k nějakým méně podstatným souhrnům: "I've forgot to tell the ChernoByl legend... It means Black weed, and it is about geometric row, population explosion due to missing control rods... And it must be solved...", a dále posílám "world's most important graph..."

Ale pak ten thread někdo smazal, ale zůstal tam v archivu… A psal jsem ještě nějaké drobnosti vedle a následovalo "10. 08. 2019 00:55 - Povídání" zde…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13702
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 13. 08. 2019 03:33
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - poznámky...

Jen si vzpomínám…
Proč hledáte živého mezi mrtvými a mrtvého mezi živými? Nebo to dělejte, možná hledejte živé mezi mrtvými, možná i naopak, je to užitečné… A myslíte, že bych si na vás jako בן אדם Syn Člověka potřeboval zbytečně "honit tričko", jako na tu Evičku?
Odpoledne jsem uvažoval, ale už nevím tu větu, že tohle jsou zčásti בן אישי "Ben išaiovy dekretry" pro Židy, asi bude menší stěhování národů, takový Exodus v2, s tím my tady máme zkušenost, kterou můžeme exportovat do zbytku Evropy… A ovšem, jde to i slušně… A ovšem, i tenkrát bylo jízdenkou k návratu do Říše dobrovolně přijaté Občanství Říše a poznalo se to prý podle stravenek, jak jsem slyšel, to nebylo jen podle národnosti… Mám z 1/16 zřejmě sudetoněmecké předky a nikdo je po válce nevyhnal…
Když ti Tři Králové mají v Konsensu říct: "Čert vzal Herodesa zlého", je z toho vidět, že to je slovanská adaptace, čerty totiž jinde nemají, to nám tu nechali ve folklóru andělé nebo jasnovidci na ochranu… Ten černý z těch králů je ale černý na duši, není tím myšlen afričan…
Jiná pověst o Třech Králích, co jdou za tím nově zrozeným, končí pointou, že jak jdou od něj, tak jeden z nich zkrásní, jeden z nich je vyléčen a jeden z nich omládne. Zkrásní Rusko, protože poznáte, jak na něj jen házeli falešnou špínu lháři v médiích, židé celého světa nenávidí především Rusko a velmi iracionálně. Vyléčí se Amerika, až tam jejich kongresy přestane ovládat hydra Aipac. A omládnou Židé, těm totiž zmizí tři tisíce let historie, Ashkenazi stejně jsou slovansko-turkický kmen khazarů, doplněný o konvertované Evropany v průběhu středověku, ne déle než 800 let historie, která půjde zapřít mnohem snáz a stát se jednoduše jedním z nás, namísto jedním z nich proti nám… Když nastane nutnost obrany před světem, tíha útoku na naše hradby, nelze mít uvnitř za hradbami zrádce, který otevírá brány cizákům…
Víte, proč třináct a půl ?
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13703
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 13. 08. 2019 06:42
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - poznámky...

Víte, vy si teď možná leckteří budete myslet kdo ví co, ale já to tu jenom zapsal, pro vaše i jejich dobro především, a abyste mě konečně neignorovali… A já se vám spíš omlouvám, že to nebylo lepší.
Milost našeho Pána Ježíše Krista se všemi vámi. (Mohlo to být i horší. Já se prostě jen snažím, a tímhle mě taky poměřujte i napotom, jestli se to ještě daří. Ale ani křižácká vojska nepřijela mazat zbloudilým nebo nepřátelům pluky pouhou vůní kytiček, nechali jste si poněkud pokřivit měřítka toho, co je správné… Čímž neobhajuji všechny křižácké výpravy, leckteré byly jen špatným politikařením… Možná spíš většina těch vnitřních… Ale celý středověk tu křesťané chápali, že je nutno se bránit nájezdům barbarů, a platí to stejně tak i dnes, že "je nutno", tak proč už neplatí to, že "to chápou" ?!)

Měly tu předevčírem stánek dvě Svědkyně J., a na titulních stranách jejich publikací "Probuďte se" se ptají:
  • "Budeme někdy žít v klidu a v bezpečí?" - Inu, pokud stateční hlídají na hranicích, mohou jemní žít uvnitř v bezpečí. Když přestanou hlídat na hranicích, pak jsou vojáci všude vevnitř a stejně to nepomáhá dost.
  • "Deprese u dospívajících, co ji způsobuje a jak s ní bojovat?" - především nevyvážené rodiny, jeden rodič nemůže dobře vychovat vyvážené duše dětí. Deprese jsou způsobené nepřiměřenými očekáváními a postupným zjišťováním, že to tak není. Nemám příliš zkušeností, s tím mají leckteří odborníci víc zkušeností… Jak s ní bojovat? Snažit se o takový systém, který preferuje kompletní a šťastné rodiny… Vy nechcete totalitu, která by to nařizovala, ale je možné nastavovat parametry, aby znesnadňovaly špatné postupy přiměřeně. Svobodu Jednotlivce je dobré Respektovat, ale Trendy Davů je třeba Směřovat přiměřeně… Pokud požadujete individuální svobodný přístup, pak se chovejte individuálně, a ne jen jako kapka v přívalu neprospěšného davu…
  • Na obálkách "12 klíčů ke šťastné rodině" a "šest věcí, které se děti mají naučit", ale mají odporně zdiversifikované homogenně promíchané všechnorasy, které mohou být všude stejné, a nikde nejsou specifické, takže jsou kdekoliv v podstatě zbytečné. To, čím se odlišujete od ostatních, Individuálně i Kolektivně, v tom především je vaše hodnota. Ale když je všude ditherovaný stejný šum, je to z dálky stejně šedé všude. V tom ta krása a harmonie není, věru ne.
  • "Jak mít šťastnou rodinu" - muže a ženy především, doplňující se části. Nejsme stejní a je těžko nám dát jeden recept, ale najděte si partnera a partnerku, který a která vás dobře doplňuje… Nechtějte být nutně rovnocenní, to byl jen blud Marxistů… A respektujte se a milujte se…
  • "Mír a klid kdy?" - dokud ho budou stateční bránit na obvodu především, a až nebo dokud ho zrádci nebudou uvnitř podrážet a svádět.

Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13720
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 17. 08. 2019 14:06
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - další vysvětlování - o Rasismu...     (administrátorem odstraněno)

A ještě se pokusím volně převyprávět, co jsem jim včera vysvětloval osobně, byli tam s tím stánkem zase, tentokrát tam byl i pán s manželkou filipínkou…
Takhle promíchané (jak mají na obálkách těch jejich časopisů) mohou ty rasy mezi sebou být, jen když jsou naprostí rasisté. Protože jinak to je jen vějička a nepravda, protože když se budou volně míchat, tak za tři nebo pět generací by byli všude stejná směs asi jako Arabové - "arab" znamená hebrejsky "směs" nebo "soumrak" a geneticky to jsou míšenci bělochů s afričany, viz PCA (principal component analysis of human genetic diversity - a tam viz směry vývoje). Miscegenace je druh Genocidy, nahrazení genů našich předků geny cizích předků, i když při tom krev zatím neteče… Hleďte na cikány, celý středověk tu mezi námi žijí, ale vždy byli dobří rasisté a nemísili se s gadžami, ani my se s nimi nemísili, a proto tu dodnes zůstali jako svébytné etnikum a nebyli vstřebáni asimilací, takže dosud nezmizeli… Ani vietnamci tu u nás nyní nevadí, i oni jsou dost striktní rasisté a nemísí se s námi, a dokud se s námi nemísí, tak nevadí, když tu u nás obchodují…
Být rasista znamená milovat své bližní především, a případně i respektovat všechny ostatní cizí, pokud našim neubližují, a nepopírat ty evidentní rozdíly mezi námi a jimi. V tom, v čem se lišíme, je naše hodnota především, takže musíme i respektovat, že oni jsou také odlišní, a jejich odlišnost je i naší odlišností. Kdyby byli všichni stejní, nulový rozdíl, jsou nahraditelní a v podstatě zbyteční. A sice lze i milovat nepřítele svého, ač to je někdy těžké, ale milovat nepřátele svých bližních (těch slabších zejména) je zrada, ten asi nejhorší zločin.
Národ je v podstatě věčná bytost, trvající tisíciletí dosud, a kéž Bůh dá a bude trvat i tisíciletí potom. My lidé jsme jen jako jednotlivá vlákna v tomto dlouhém provazu, a pomáháme nést jeho váhu skrz přítomnost, naši předci v nás posílají své dědictví našim potomkům, a my je nesmíme zradit a to dědictví zničit jeho odmítnutím a popřením. Uvědomit si toto je potlačením sobectví a ustáním křičet "já", ale pochopením kolektivního "my" a pochopením jeho rozdílu od "oni" a přestáním jej zapírat… Jdeme do budoucnosti spolu, a ty ostatní národy jdou do budoucnosti vedle nás…
Viz Zj14:6
> Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na Zemi, každému etniku ( εθνος ), národu (kmenu "tribe", listu φυλην ), jazyku (γλωσσαν) a shromáždění (lidu, λαον).
Inu, ale na to tu musíte ta etnika, národy, jazyky a shromáždění zachovat dobře oddělená, aby se nesmíchaly do jedné stejné anglicky mluvící a arabsky vypadající břečky stejné po celém světě… Bůh nás stvořil a vypěstoval takhle dobře oddělené a diferenciované, tak nesmíme tuto pestrou diferenciovanost zničit jejím smícháním.

A obdobně i duchovní diferenciovanost a pestrost - čekali byste, že přijde Syn Člověka a řekne - tihle to dělali správně a všichni ostatní špatně, tak se nyní navlékněte do duchovní uniformy, stejné modlitby a písně a rituály, a běda tomu, kdo vybočí z řady? To přece ne… Strom víry se postupně rozvíjel, na začátku byly některé větve utnuty, když bylo brzy to hnutí štěpit, třeba gnostici nebo ariáni a další, ale pak 1054 došlo ke schizma východ-západ, od 15. století k reformaci, dnes je ten Strom církví pěkně košatý. Myslíte, že by bylo správné nyní přijít a všechny ty větve utnout a nechat tam jenom ten jediný pravý Kůl ? Jistě, že ne… Viz Lk5:6-7, když je Petrova loď plná a sítě se již trhají, jsou zavolány další lodě, ku prospěchu všech. A ovšem, Evangelium není soubor Historek, jsou to Podobenství, a my víme, v jakém smyslu to byli Rybáři Lidí… Ale ani bych nebral dobré kulty třeba hinduistům, nebo muslimům na blízkém východě, když tam mají takové tradice a není důvod je vykořeňovat a přesazovat kulturně k nám… Které jsou dobré? Ty, které zušlechťují lidskost svých věřících…

Těch šest věcí, které se děti potřebují naučit, jak píšou Svědkové v té jejich publikaci, je: sebeovládání, pokora, houževnatost, zodpovědnost, rozumnost, poctivost. Já bych k tomu ještě dodal sedmou, a to je: soucit, schopnost vcítit se do druhého a vidět různé problémy a třeba i sám sebe jeho očima…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13721
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 17. 08. 2019 16:48
Předmět: Re: Víra a pochybnosti - technická poznámka...     (administrátorem odstraněno)

({Netěší mě to, že mi tu opět zmizely dva příspěvky, a ten, co byl zde, vysvětlující především Zj14:6 , narozdíl od toho dole, který jsem považoval za ožehavější, nebyl zálohován v archive.org , nechtěl jsem je zahlcovat každou verzí zvlášť … (Ten dole, co byl v 09:11 místního času pod názvem "Svědectví dalších křesťanů", byl zálohován v 072425 UTC, což bylo myšleno jako odkaz do Jeremiáše, mám ho tu na print-screenu těsně před tím zálohováním…). Do svého vydání to ovšem zahrnu za svých průběžně ukládaných verzí, tady ve fóru a v archive org to je jako svědectví, a tady to je i jako příležitost pro vás se mnou polemizovat, kterou vám jednou budou možná závidět (ale závist vskutku není dobrá vlastnost), a co tam v dalších verzích zmizí, u toho je výrazně červeně napsáno, že to bylo smazáno, takže mi tu můžete k textům, které napíšu, připsat svým činem tučný červený vykřičník, aby ten text nebyl přehlédnut… (Ale když mi to tu smažete celé, tak už to ani do dalších verzí nezahrnu, aby ta červená poznámka nebyla u všeho a nedevalvovala tím) A ovšem, pokud si myslíte, že to je slovní trestný čin, tak ale proti mě nezahazujte důkazy obžaloby… https://web.archive.org/web/%2A/http://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/forum/cce/otazka_zvenci//13620 - místo %2A je jednodušší použít * … obecně je web.archive.org dobrý nástroj třeba na novináře, když chcete vidět, co v nějakém článku bylo předtím, zejména u takových, které se vyvíjejí…})
K tomu Zj14:6 a vysvětlení, které bylo zde, bude to asi pro vás hořká pilulka pochopit, že rasismus a patriotismus jsou jedny z největších ctností, protože právě ty jsou tou láskou k bližnímu, kterou Ježíš klade jako druhé nejvyšší přikázání. To jen bolshevici (konkrétně asi? Bronstein známý jako Trockij prý vymyslel pojem "rasismus", a pak jeho následovníci) vás indoktrinovali, že rasismus je něco špatného, abyste zavrhli dědictví předků a dar potomkům a nechali se jakožto nevědomí asimilací zničit… A je to velmi důležité k pochopení, to není drobnost, která by směla být přehlédnuta… A ovšem ani jsem v tom textu nepsal, jestli je které etnikum lepší než jiné, bylo to řečeno velmi obecně, že jsme jiní a je to tak dobře a je třeba to tak zachovat…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13719
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 17. 08. 2019 09:11
Předmět: Svědectví dalších křesťanů...     (administrátorem odstraněno)

Místo závěru, který jsem opakovaně napsal v polo-snu, ale v počítači pak ráno nebyl…
Na úvod se chvástají, jak zařídili čistku křesťanských kanálů z Youtube letos v červnu, ale prý to ještě nestačí a bude prý třeba důkladněji umlčet oponenty a vymazat je z Obzoru diváků i z Historie…
A jako o leckterých gnosticích si přečtete už jen v Hippolitovi, jak je vymýtá a vyvrací, tak tady zmiňují pět různých dobrých křesťanů, citujíce je, nevím jak věrně.
Tento Neo-Koniáš (ADL) této moderní Inkvizice, mocně bojující proti vší Pravdě, označujíc ji za Pomluvu (Defamation), ten, který je na špici úsilí vymazat všechny odpůrce z Internetu a z Historie, tu od odstavce "Anti-Semitic Channels" shrnuje, čím je tito pravdomluvní křesťané urážejí, akorát že to nejsou "conspiracy theories", ale smutná pravda. Se vším v tomto odstavci a u těch pěti následujících v podstatě souhlasím, jen Steven Anderson se mýlí, že by to mělo někdy brzy nebo později přijít, ty časy A-C jsou již zde, jen jste si toho nevšimli, protože jste měli zkreslené feudální představy a nechápete kolektivní fenomény.
TruNews https://duckduckgo.com/html?q=TruNews je podle popisu zřejmě dobrý křesťanský kanál, snad si něco z toho poslechnu, než je ADL nechá vymazat z Youtube, z Internetu i z Historie… Ten se ovšem mýlí v té polovině věty, již z něj citují, že prý "Israel took out [President] John Kennedy". To byli především mafiáni z Chicaga a CIA, a černomagický (322) G.W.H.Bush na to najímal vrahy a dohlížel nebo synchronizoval tu akci na místě. ({Protože do Kennedyho vrazilo několik kulek, vystřelených skoro naráz, ale na videu to je vidět, že mu hlava poskočila tam a zase zpátky, tak je jasné, že to těm střelcům někdo "odmávnul", nevím, třeba deštníkem nebo šátkem nebo tak nějak… A pak Bush, Nixon a Ford se především podíleli na zametání stop… Jenže nadvláda Israele nad Amerikou začala asi až po roce 67 po šestidenní válce…}) Druhá polovina této věty, jak ADL citují TruNews, je ovšem pravdivá a není to omyl, leckteří další to potvrzují…
O Dr. E.M.Jones jsem četl leccos dobrého, poprvé asi zde >>182943839, a kus jsem si od něj i poslechl a je to zřejmě moudrý pán.
A ovšem Brother Nathanael, toho jsem viděl desítky videí, četl diskuse k nim, je to moudrý pán, bodrý chlapík, a je i ironicky vtipný, a to, co říká, říká obvykle dobře. Také jej uvádí rozcestník americké opozice rense.com v levém sloupci někde dost nahoře… Viz jeho stránku realjewnews.com … A ovšem, pokud jeho videa tito neo-inkvizitoři smažou, tak na těch jeho stránkách RJN je obvykle v prvních komentářích v diskusi text toho videa, bývají krátká tak na 5 minut nebo dvě stránky textu, také pokud máte problém poslouchat mluvenou angličtinu, tak si ten text k tomu můžete číst, ale jsou zajímavé i ty jím vkládané video-klipy, nestačí to jenom číst…
Tady jsem to nedávno komentoval https://web.archive.org/web/20190502185213/http://www.realjewnews.com/?p=1359#comment-2742121 , diskuse je moderovaná, takže se to tam neobjevilo hned, jak jsem to odeslal, a když se to za půl dne objevilo, mělo to přeformátované odstavce a snad i opravené některé gramatické chyby, už nevím jistě (ale mohl bych to porovnat), ale je to v postatě to, co jsem tam psal…
A viz zde, https://web.archive.org/web/20190814184907/http://www.realjewnews.com/?p=1386 to je velmi poučně řečeno. A viz tam třeba komentář čtenáře J.D. z August 11 úplně na konci, a v něm obzvlášť tuhle větu: "Even if they were victimized to the extent that they claim, they constantly exploit the H-t as some reason to deprive others of rights. — You want to criticize someone Jewish? No, you can’t do that. Why? Because the H-t happened." To je důvod, proč říkám, že právě H-t je jádro zla tohoto světa a umožňuje vládu A-C nad světem, protože ten (H-t) je (zdánlivě) ospravedlňuje a činí je nekritizovatelnými. A právě proto je číslem šelmy těch 6e6.
Jinak na stránkách realjewnews.com mívá obvykle velmi dobré komentáře nějaká KathJuliane, nosí je zřejmě z různých orthodoxních webů…
A ovšem toho, koho ADL nejvíc ze všech nenávidí, tedy D.Duke (davidduke.com) , toho pro jistotu ani nezmínili, aby na něj nepřitahovali pozornost…
Protože v dnešním světě je "Hate-speech" to, co tito světovládci a jejich inkvizitoři nenávidí, a jak B.N. poznamenal, tak i "fact-finding is now called hate ..." Vy se pak spokojíte s tím, že byl nějaký slovní zločinec (nebo extremista) vymazán, protože porušoval pravidla Google Youtube a šířil "nenávist", a už se třeba ani nepodíváte, kam taky?, jak to vlastně bylo doopravdy a kdo tu byl ten nenávidějící, a kdo jen pravdivě upozorňoval… (Je málo tak černých organizací jako ADL nebo SPLC, aby se dalo říct, že naprosto všechno, co dělají, je jenom zlé a špatné… Pokud chcete pochopit, proč to takto dělají, tak viz izraelský film Defamation (youtube/XNWF9CeoZdE je anglická verze), asi celkem férově udělaný film z velké části právě o ADL a důvodech křiku proti tzv. "anti-semitismu"…)
To akorát u nás na periferii, na východním konci Západu, tyhle věci nejsou tolik vidět, jako právě v USA a v Anglii…
Uvádím to zde jako svědectví jiných křesťanů, a ve výběru právě od ADL (protože oni leckdo třeba hlásají i jiné věci, ale ADL z nich zde vybralo, co se jich týká především), abyste pochopili a pokud možno prohlédli…

O Trojici

Navigace: link |
ID: 13551
Od: Jan Reif--- )
Kdy: 02. 08. 2019 17:13
Předmět: Trojjediný Bůh

"Budu-li ordinován/a ke službě Slova a svátostí a povolán/a za kazatele/ku ČCE, budu tuto službu konat věrně a v poslušnosti trojjediného Boha."
To je začátek nového kazatelského reverzu přijatého na synodu roku 2017. Tak trojjediný Bůh, njn. Faráři nově upisují kontrakt dogmatickému strašáku, nebiblickému pojmu trojjediného Boha. Kterému značná část farářů zjevně nevěří, nemůže věřit, pokud přečetli Bibli pořádně.
Další z mnoha dokladů odtrženosti Ženatého vedení ČCE od reality, projev snového zdání, že církev zachrání lichocení konzervám a fundamentalistům, pokus předstírat, že jsme někde v sedmnáctém století.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13552
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 02. 08. 2019 18:05
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Zrovna dnes jsem četl Lukáše 1,35. Tady máte pohromadě při díle celou Trojici. Ducha svatého, Boha Nejvyššího i Syna Božího
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13553
Od: Martin Janča--- )
Kdy: 02. 08. 2019 18:18
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Tato víra není dogmatickým výmyslem vedení ČCE. Je to víra církve 2000 let.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13554
Od: Jan Reif--- )
Kdy: 02. 08. 2019 18:29
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
>  Zrovna dnes jsem četl Lukáše 1,35. Tady máte pohromadě při díle celou  Trojici. Ducha svatého, Boha Nejvyššího i Syna Božího
To těžko. Doxologická formule rané církve, za okolností, kdy pojem syn Boží není už dávno ( Ž 29 ) pochopen jako označení jediné osoby. Ani Duch svatý, Duch Boží neznamená v Písmu něco jiného než prostě projev Božího působení.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13555
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 02. 08. 2019 18:43
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Ok. Už chápu. Tímto způsobem uvažování se strašidlo v hlavě skutečně vyrobit dá
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13557
Od: Jan Reif--- )
Kdy: 02. 08. 2019 19:03
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
>  Ok. Už chápu. Tímto způsobem uvažování se strašidlo v hlavě skutečně vyrobit  dá
Po podobných podpásových útocích nemám zájem v rozhovoru s vámi pokračovat. Snad se vyjádří i někdo, kdo se trochu zajímá o to, co se děje v novozákonní vědě od 19. st.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13560
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 02. 08. 2019 20:23
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Žiju v naději, že toho, kdo popírá, že DS je v NZ osoba, i dnes na ETF ze zkoušky z dogmatiky vyhodí. Nebo je to jinak?
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13572
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 04. 08. 2019 04:25
Předmět: Poznámka o Trojici

Omlouvám se, že vám tu a tam nezván skáču do řeči…
Nechci ta Dogmata ani potvrzovat ani vyvracet, ale nedávno jsem tento Obraz našel i tam, kde byste ho možná nečekali - a proč by nemohl být obsažený i jinde?
Kniha Sefer Jecira, která je v podstatě základ Kabbaly, pojednává především o hebrejské abecedě. A jádrem toho, co učí, je, že jsou tři hlavní, základní písmena, ze kterých je všechno ostatní (nejen Abeceda, ale i Svět) odvozené. Ty jsou alef א, mem מ, a šín ש. Když se nad tím zamyslíte, já tam vidím velmi evidentně: Alef jako Bůh jako אל El nebo Elohim, jako číslo jedna. Mem jako Mesiáš משיח, a my to víme, že Ježíš Kristus, Syn Boží, byl, je a vždy bude Mesiáš. A šin, jako shechina (pravopis už nevím přesně), je jen slovo pro Ducha Svatého v tomhle jazyce. Takže toto je základ veškerého učení Kabbaly. Co dalšího na to různí zlí mágové nebo na druhé straně pokorní myslitelé nabalili v průběhu středověku nehodnotím. (Jinak jako slovo dohromady אמש znamená "včera, nedávno" H0570, ale také to znamená "budu cítit" od slova H4959, možná i "cítění".) (Čímž nikoho nenavádím, aby šel studovat Kabbalu, základ tímto již v podstatě víte, a tohle si tam stejně takhle nepřečtete…)
Když jsem to říkal zdejšímu rabínovi od Husitů, strašně se rozčiloval, že to není pravda, ale mě to přijde jako velmi evidentní logický Obraz Trojice… Že to tak ti rabíni nemysleli? Inu, mysleli nemysleli, ale je to tam tak…

K tomu ale další poznámka, že "shechina" je slovo ženského rodu. Poněkud jsme z těch křesťanských dogmat vytěsnili Matku. A zejména v Krédu, které původně bylo kletbou na proklínání heretiků, je "filioque", "který z Otce i Syna vychází". Jaksi jsme strčili Matku až za Synem. A ovšem z toho "i Syna" (filioque) bylo ve středověku velké Schizma kolem roku 1054, kdy se znepřátelila Římská a Byzantská (orthodoxní) církev, protože na Západě tam doplnili "i Syna" a na Východě trvali na naprosté neměnnosti Dogmat, na kterých se koncily hašteřivých Kleriků dohodly, když sepisovali to proklínání Heretiků… (pokud to chcete rozporovat, viz Nicene_creed ve wiki a jeho původní text, než z toho na konci to proklínání vyndali, když už byli všichni tihle heretici, kvůli kterým se to afirmovalo, již vybití…)
On ten Obraz je vidět na mnoha různých úrovních, asi jako Fraktál (Fraktál je obrazec nebo matematická funkce, který se na různých velkých a malých úrovních pořád opakuje (ale jedna ta úroveň je nejvyšší, která se jen zrcadlí v těch nižších), asi jako ono známé "jako nahoře, tak i dole"…)
Bůh je Otec, protože Kosmos je Matka, jednou do té tehdy ještě pusté bezforemné temnoty vnesl tvůrčí impuls a "život" v té kosmické podobě, a dá se to dokázat i striktně fyzikálně, a nebyl to Velký Třesk, ten je jen "Biggest Blunder", slovy Einsteina, toho Jednoho Kamene, který stavitelé zavrhli (tuhle jeho teorii o kulatém vesmíru a o tom, že je "big bang" jen "biggest blunder", vědci nesprávně zavrhli, ale je to úhelný kámen, svorník klenby spojující pilíře Vědy a Víry, protože to vědecky dokazuje existenci Boha…).
Bůh je Otec, protože Země (Gaia) je Matka - jednou sem zasel Život a pečuje tu o něj dosud. I to se dá dokázat, že DNA, bio-computer na výrobu bílkovin, nemohlo vzniknout samo od sebe tady, když na svoji funkci již potřebuje mít ty membrány z bílkovin, a ovšem ze všeho, co bylo pak pěstováno postupně tady, jsou tu dosud živoucí pozůstatky, různé přesličky a ještěři a opice a další, ale ten původní Život, který sem byl přinesen s první vodou kdysi dávno, tu nemá žádné (přeživší ani fosilní) mezi-verze, a kdyby mohl vzniknout takhle samovolně a takhle rychle tehdy, mohl by vzniknout i další alternativní mnohokrát potom, ale to se již nestalo. (Již od Pasteura se ví, že život vzniká ze života a ne z neživého bláta, tak to pak vědci jen o oktávu dál posunuli, že život vznikl z neživého bláta jednou kdysi hodně dávno? Je to stejně absurdní jako to, co vědci tvrdili před Pasteurem…)
A ovšem Církev je Nevěsta, protože Kristus je Ženich. A on přinesl a zasel teprve to správné Duchovno, které se tu potom dlouho vyvíjelo a vyrostl více dobrý než špatný Strom… Církev je tak i Matkou téhle Civilizace, když byla tehdy tak dobře Oplodněna Synem Božím, ve filosofickém smyslu… (A ovšem vím, že ty Koncily udělaly i mnoho dobrého, ale zrovna tohle Krédo byl tehdy politický nástroj na vymýtání odpůrců a nejednotnosti, asi jako sekera, kterou z toho Stromu odsekávali Větev, která vyrazila do strany příliš brzy… Což ale neznamená, že ten Strom Církve musí být jak sloup, pořád bez větví jednotný… Jen na to tehdy v Antice bylo ještě příliš brzy.)
Já tenhle Obraz vidím (logicky) na mnoha úrovních (a včetně té Biologické), a tak nějak by mi přišlo asymetrické, kdyby to na té Nejvyšší úrovni takhle nebylo… A i proto je možná řečeno "učiňme … k obrazu našemu, podle podobenství našeho. K obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je"… Z té Trojice mi vychází jako "žena" možnost jedině pro Duch Svatý (a není to tam nijak zvlášť vyloučeno), protože že je Bůh Otec je dost základní a jasně specifikováno "Otče náš, jenž jsi na Nebesích…", a že Syn je mužského rodu je také dost evidentní…
Prostě v té Božské Trojici je Duch Svatý na tom místě, kde ve všech ostatních úrovních je Matka, a ovšem v hebrejštině je to slovo ženského rodu… Netvrdím: "takhle to je, vím to a všichni jste se mýlili", jen říkám, že takhle to logicky vypadá z určité perspektivy, zejména pokud pro mě jakožto Heretika není Dogma ani Tradice žádný Argument, když chci pochopit Pravdu…
Ale chápu, že je Dobré se svých Tradic držet (přiměřeně), nemůže si každá větev říct - kmen i kořen jsou ošklivé a nepotřebuji je, budu si růst sama pro sebe až do nebe, takhle to nefunguje a uschla by a rozpadla se… Takže se držte svých Tradic a pokud vám vadí ženský rod u Ducha Svatého, dál o něm uvažujte neutrálně, lépe se mýlit spolu, než mít pravdu proti všem, když to není zásadní věc… (Ale novotvary, jako že prý Bůh je neutrálního rodu a není Otec, a donutíme vás to uznat, nebo vás ukřičíme, mi přijdou jen jako novotvary, tedy rakovina…) Jen si uvědomujte (u sebe i druhých), že když někdo tvrdí, že to všechno zná a chápe i na této Nejvyšší úrovni a jinak to být nemůže, tak se většinou jen Mýlí, a jen občas Lžou záměrně… Ovšem pokud jste si jistí, že se ten druhý Mýlí a vy ne, tak se nejspíš Mýlíte také…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13573
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 04. 08. 2019 05:48
Předmět: Re: Poznámka o Trojici (Abstract)

Jen kdyby tu ten můj text výše někomu připadal dlouhý:
Je tam v jednom odstavci shrnutá podstata Kabbaly, a v dalším odstavci pro férovost i oponentní stanovisko. Je tam v jednom odstavci shrnutá Smaragdová deska Herma Trismegista a mystická matematika (fraktály), jen jádro principu bez zbytečných podrobností, a není tam bezúčelně, ale pro pochopení té souvislosti, jak se to opakuje na různých úrovních. Vy ani já na tu Nejvyšší úroveň nevidíme, ale jsou tu vidět její odrazy. Je tam v jednom odstavci shrnutá historie církevních herezí a vývoje (tedy když tu diskutujete o tom, co ty hereze a koncily řešily), možná pojato poněkud příliš Satyricky, a ovšem Luteránství a další odnože křesťanství tam jsou zmíněné jen implicitně jako ty další "větve stromu". {Měl jsem tam ještě uvést odkaz Lk5:4-7 - když se Petrova loď zaplnila a sítě se začaly trhat, bylo třeba zavolat i druhou a další lodě… A i vy asi víte, že a v jakém významu to byli "rybáři lidí", není to tam v Evangeliu jako Historka, je to Podobenství…} Mám tam jednou větou zase vyvracení novodobé nebezpečné hereze Švédských a Kanadských feministek (že by chtěly mít Boha i Krista genderově neutrální, fakt tam takové názory a požadavky mají…). V jednom odstavci je shrnutá Historie Stvoření na příkladech, Einsteinova teorie a Evoluce, aby bylo zřejmé, jak se to opakuje na různých úrovních, a s vyvrácením Materialistické Víry. A kromě toho všeho vysvětlení, proč mi připadá dost logické, aby Duch Svatý byl ženského rodu, což je poněkud apologetika nekterých pohanských nauk? To nevím…
A to všechno se mi vejde na dva print-screeny v poloviční šířce, a není to tu na Evangnet u copy-pasta odjinud, ale originál, psal jsem ho nastřídačku s tím druhým textem vedle. (Pak to asi někde pověsím v kopii na své stránce…?) Asi by z toho šel nějaký odstavec vypustit? Nemyslím si to, nenavazovaly by… {{Přerušil jsem včera čtení článku na 56 print-screenů (včetně jen pár z 2327 komentářů pod ním, samotný článek je jen 53 screenů, trochu se překrývají, abych nekrájel odstavce, a ovšem je ten článek poněkud rozvláčný), naštval mě nebo unavil tak asi na desáté stránce a šel jsem hledat to Číslo, jak píšu vedle, ale dočtu si ho potom, je zajímavý…}}
Není to (moje pojednání) nijak zbytečně dlouhé…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13574
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 04. 08. 2019 06:00
Předmět: Re: Poznámka o Trojici (Abstract 2)

Ano, mohl jsem to napsat stručněji:
Duch Svatý je zřejmě žena.
Nemyslím, že by to šlo vyjádřit ještě kratší… Ale takhle byste z toho nedocenili, s jakou vahou tenhle názor mám a co mě k němu vede… (Ale mohl jsem se lépe rozmyslet a napsat to do minulého příspěvku, omlouvám se, ale už jsem dost unavený…)
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13684
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 11. 08. 2019 11:00 (v časové řadě Nedělního odbíjení poledne...)
Předmět: Re: Poznámka o Trojici... (Svatá Matka)

Tohle jsem rozepsal již 4.8., doplnil 7.8. a nyní, akorát jsem to tam nechtěl strkat mezi různé ošklivosti…

Nebo je to ještě jinak? Třeba to není nutně jen Trojice? Chybí vám v těch vašich vzorcích Svatá Matka, jejíž archetypální (uváděl jsem některé výše) i společenské odrazy jsou leckde vidět.
Pokud jste katolík, dál se modlete k Panně Marii jak jste zvyklí (Svatá Maria Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i … atd), a i obrázky nebo sochy k tomu máte dobré, ale vězte, že to tajemství je možná ještě větší, než jste si mysleli. (Sochy ale jen pokud nejsou pomníkem zlé totality na popravišti! To nemá být jedněm nebo druhým na vztek nebo na špinění…) ("Pros za nás" - protože ženy obvykle spíš prosí a přimlouvají se, muži rozhodují. Že by to byla ta "Přímluvce", jak se píše v J16 ? Pak by to opět zpátky šlo k tomu Duchu Svatému ženského rodu? Nevím, jen logicky uvažuji.)
Pokud jste reformátoři a vadí vám P.M. (proč?), tak se rozmyslete, kde vám ta Svatá Matka chybí a co s tím? (Čtveřice? nebo až do Sedmi?, nebo případně je to ten Duch Svatý v Trojici nebo Šechína nebo Psýché nebo já nevím, co vám nebude překážet…) Ale nehádejte se kvůli tomu zbytečně, kdo chce tvrdit, že na tu Nejvyšší úroveň vidí?
A ovšem, leckterá matka je téměř nebo zcela svatá, některé nejsou, a tělesná láska není hříchem, pokud doplňuje duševní lásku, a pro dobro našich i jejich dětí je potřebná, nejlépe pokud přiměřeně.
Ale jsem přesvědčen, že kázat by žena mužům neměla. Ony ale třeba pěkně zpívají. Viz třeba Ef5 nebo 1Kor11 , je to zčásti již přehnané a zastaralé, tehdy byla antika a čekal nás středověk, ale zčásti to mělo a má důvody. Dobré ženy mívají víc lásky než rozumu, a těm špatným nenaslouchejte tím spíš… (nejen z kazatelny, ale i v politice) (Žena ať má poradní hlas (vyslechněte i poradní hlasy žen, vidí věci z jiné perspektivy a to může být užitečné), ale zodpovědná rozhodnutí je třeba dělat rozvážně a mužně. Kam vede politiku zfeminizovaná část společnosti vidí leckdo a není to prospěšné… případně viz Hausmann&Lhoták 2018 (T.i.f.), pokud to chcete bez rozmyslu rozporovat, ale Lhotákovi nevěřte jeho názory týkající se religiozity, v tom se mýlí a mohu to zdůvodnit, když už ho tu doporučuji.)
Konzultoval jsem to s ženou s živou vírou, a ona chápe Ducha Svatého jinak. Nespecifikovala to ale blíž. Ale Archetyp Mateřství prostě oslavujete v některých církvích i společnostech málo… (Tedy, za to, jak na mne byla vždy hodná, jsem ji bodnul do duše, že je hloupá a pyšná, a to pro její dobro jako dárek, a za to, že mě kdysi ona bodla (byť neúmyslně, a stejně mi to pomohlo), jsem jí pak musel na vyvážení cukříčkovat duši, což ale může být na zkažení. To nevím, ty archetypy se zřejmě musí dobře vyvážit. A k Mateřství je třeba mít víc úcty a oslavy ve společnosti, než k Pozici… Také jsem tu kamarádovi vysvětloval, jaký je rozdíl u Pyramid, co tu kamenné dodnes stojí, a u těch živých pyramid třeba i z dělníků těch stavbařů, které tu mohou být až dodnes a živé a široké… To, že vidíte jenom špičku té živé pyramidy dnes, tak ji přehlížíte, i když třeba to je jen odlomek nebo bludný balvan, ale to dnes nevidíte…)
(Je to můj laický jen středně informovaný názor…)
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13556
Od: Martin Janča--- )
Kdy: 02. 08. 2019 18:46
Předmět: Re: Trojjediný Bůh

Samozřejmě. Starý zákon - Židé vnímají Boha jednoosobově. My křesťané máme ještě Nový Zákon. Ten podle našeho přesvědčení teprve uceluje poznání o Bohu. A tam nalézáme božství osob Syna a Ducha svatého.

Text písně z Dodatku

Navigace: link |
ID: 13711
Od: Petr Raus244d62c3dfdcdbdeb2b08bc9bbc50751 )
Kdy: 16. 08. 2019 11:26
Předmět: Text písně z Dodatku

Ref.: Učiň mě, Pane, nástrojem, ať zářím, ať zářím Tvým pokojem.
 
1. Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším,
kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,
ať víru rozsévám do pochybností,
ať učím sklíčené budovat mosty.

2. Ať pokoj přináším, kde zuří hádky,
ať klidnou důvěrou přemáhám zmatky,
kde vládne temnota, ať světlo křesám,
se všemi smutnými ať v tobě plesám.

3. Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé:
víc, než být potěšen, chci těšit jiné,
víc, než být pochopen, druhé chci chápat,
víc, než být milován, chci lásku dávat.

4. Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,
kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné,
kdo bližním odpouští, sám milost pozná,
ba ani smrt mu víc, nebude hrozná.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13722
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 17. 08. 2019 20:19
Předmět: Re: Text písně z Dodatku

> Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším
Ano, i to je někdy možné. Ale, viz Mt6:24 „Nikdo nemůže být služebníkem dvou pánů; buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu." Tedy nemůžete milovat Boha a bližní, a zároveň milovat zvrácenost, která ničí duše vašich bližních. Tvrdit, že můžete mít slepou bezpodmínečnou lásku ke všemu a nikomu tím neubližovat je jen naivní omyl nebo lež.
> kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším
Pokud vás tiskne bezpráví, to jistě snášet můžete, však také "jakož i my odpouštíme viníkům našim"… Ale kde tiskne bezpráví vaše bližní, a kde jim můžete pomoci, tam potichu cizí bolest snášet nemůžete…
> ať víru rozsévám do pochybností
Víra má často přívlastek "Slepá"… Ne, slepá víra není to, co pomáhá. Prohlédněte, a pochybujte správně! (Pochybovat správně není nijak jednoduché…)
Je velká triáda Ducha - Paměť, Rozum a Vůle. To je mužská a aktivní triáda, minulost, přítomnost a budoucnost. Její ženská a pasivní analogie a ve skutečnosti tedy opak je Víra, Láska a Naděje. Slepá Víra v minulost, slepá Láska místo Rozumu určuje kroky nyní, a do budoucnosti Naděje, že to za mě někdo jiný vyřeší, místo Vůle se o to přiměřeně snažit zasloužit také sám…
Ano, můžete mít Důvěru, že vám Pán pomůže překonat problémy, ale musíte mít i Vůli se o překonávání těch problémů pokusit v rámci svých možností. Pán vás nebude nutit vysvobodit, když o to sami neprojevíte zájem, i v tom je naše Svoboda…
A především sám o sobě byste měl neustále pochybovat, jestli je vaše cesta dost správná, a ne se konejšit vírou v sebe, že to, co děláte, je jednoznačně správné a lepší to být nemůže…
> Ať pokoj přináším, kde zuří hádky
Mt10:34 „Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč". Váš pokoj je jen falešné kolébání na cestě do propasti… Ano, leckde je dobré utišit malicherné spory. Tišit spravedlivý hněv až do bodu, kdy již pak není pomoci, ale není správné…
Pak celé body 3 a 4 té písně jsou správné… Akorát snad toto:
> než být pochopen, druhé chci chápat
Ano, ale co když chápete druhé a vidíte, že jejich problém právě nyní je, že oni nechápou… To není snaha být pochopen, ale to je snaha, aby oni pochopili svou volbu, kterou právě činí, ať už to chápou nebo zatím nechápou… Je někdy těžké umět jednat sice s převahou, ale jemně, tak, abyste druhému pomohl, a ne ho ještě víc zadusil jeho odporem… (Tohle platí asi v leckterých příkladech, ale vy to určitě znáte při jednání rodiče s dítětem, tam sice rodič také chce chápat své děti, ale ony musí pochopit, k čemu je rodič nabádá…)
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13723
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 18. 08. 2019 08:15
Předmět: Re: Text písně z Dodatku

Pane. Text té písně je odrazem hluboké duchovní zkušenosti Františka z Assisi. Když na něco takového jděte se svým myšlením ajťáckým, je to směšné. Neříkám, že s ním musíme souhlasit. Ale abychom s ním mohli nesouhlasit, museli bychom do té hloubky sestoupit, nevyrovnávat se s tím jen na úrovni slov.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13724
Od: Velký pes--- )
Kdy: 18. 08. 2019 08:59
Předmět: Re: Text písně z Dodatku

ratci nejakou charizmatickou cotreba
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13725
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 18. 08. 2019 10:06
Předmět: Re: Text písně z Dodatku

Tahle je taky charismatická. Jen si její slova pomalu přečtěte, natolik český přece umíte.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13728
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 18. 08. 2019 12:55
Předmět: Re: Text písně z Dodatku

> Text té písně je odrazem hluboké duchovní zkušenosti Františka z Assisi
Aha, já jsem si říkal, že je mi to odněkud povědomé… (dostal jsem to letos na vánoce na takové záložce, už jsem to asi jednou rozebíral letos po vánocích (UaK130, začíná to už na straně 129 dole), jenže to zapadlo na stole pod vrstvami jiných papírů a já mám mozek "průtokový" a nepamatuji si to všechno přesně, ale jen v obrysech) … Františka z Assisi mám velmi rád. A také jsem to tehdy hodnotil "celkem dost dobré a hluboké, ale někde to takhle tedy nejde".
Ale tyhle pokyny platily možná ve středověku, (kdy míra tehdejšího Poznání neumožňovala konstruktivní Pochybnosti o otázkách Víry), a to, co jsem o nich napsal, není jen omezené "ajťácké" myšlení.
Považuji to za důležitou tezi, že nemáte slepě věřit, ale máte moudře pochybovat, o leckom a o lecčems, spíš možná o všem, snad kromě blízkých milovaných. Protože jedna z hlavních chyb dnešní společnosti je, že kolektivně příliš věříte různým lhářům. A že Láskou (a požadavkem vaší slepé (bezpodmínečné) lásky) se zaštiťují ti, kteří se snaží zabránit vaší obraně před Rozkladem.
Tohle jsou velmi důležité záležitosti, které je třeba důsledně opravit… Tyhle Františkovy teze nevadily ve Středověku, v tehdejší převážně křesťanské společnosti. Dnes nastala jiná doba, a otočili a překroutili vám leckteré vaše teze proti vám na zničení… Jdou-li na vás vlci, nemůžete křičet: buďme hodné ovečky, včetně našich hlídacích psů…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13730
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 18. 08. 2019 13:07
Předmět: Re: Text písně z Dodatku

OK. Tvrdíte tedy asi např., že slova "kde vládne nenávist, ať lásku vnáším" jsou zastaralá blbost. Popíráte tím mimo jiné i slova Ježíšova, že se máme modlit za své nepřátele a podobná. Pro své tvrzení navíc snadno najdete množství historických dkladů, že byli ti, kdo se nebránili, zničeni. Ok. Sám Ježíš se někdy za své nepřátele asi nemodlil (někdy ano), a dovedl o nich a proti nim promluvit tvrdě. Protože hrdinství víry prostě není jednoduché. Někdy znamená rytířský boj a někdy klidné nenásilí. František tady medituje a zve nás k meditaci o síle lásky. Byli jsme při studiu teologie učeni, že se z takových výzev nikdy nestanou pravidla obecné etiky, že jsou to výzvy k odvaze osobní.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13732
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 18. 08. 2019 14:55
Předmět: Re: Text písně z Dodatku

A protože vám otočili to s těmi Nepřáteli proti vám, nyní ve 20. století, tak já k tomu dodávám:
> Sice lze milovat i nepřítele svého, i když to je někdy těžké, ale milovat nepřátele svých bližních je zrada, ten nejhorší zločin.
A psal jsem to tu předtím 12.8. 05:55 , že bych vám vedle těch známých dvou největších přikázání rád přidal ještě třetí:
> Nikomu neubližuj zbytečně.
Jenže někdy ubližujete i svou nečinností, a třeba ne nyní ale ubližování přijde zprostředkovaně potom, protože jste nyní byli nečinní. A ovšem, některé ubližování není zbytečné, často je nutné volit Menší Zlo v konečných důsledcích…

Pojmem "Nenávist" (Hate) synové ďábla nyní velmi šermují, aby umlčeli leckterou Pravdu a Spravedlnost, protože v jejich podání je HateSpeech a nenávist to, co tito synové ďábla a cenzoři nenávidí, není to naopak… (Truth seems like Hate to those, who hate Truth.) Svoboda Slova je ten nejdůležitější princip Demokracie i Společnosti, bez ní vás zaslepené povedou na porážku, když ucpou hlasy všech štěkajících varujících psů… A ne, vy nemůžete bojovat proti Nenávisti pouhou Láskou, protože ta Nenávist nezmizí tím, že vedle ní položíte Lásku. Nebo částečně můžete, někdy lze dokázáním své morální převahy získat na svou stranu nezaujaté pozorující a veřejné mínění. To je mnohdy důležitější než okamžitá zdánlivá výhra brutální silou…
Asi ano, v Osobní rovině můžete přemoci nenávist druhého svou láskou, odstranit touhu po pomstě a sžírání ducha. Ale v Kolektivní rovině to nejde, když to dosáhne příliš širokých rozměrů. A ovšem oni, třeba LGBT, mají plná ústa svobody a lásky, ale v duši mají nenávist proti normální společnosti a ovocem jejich jedu je zlá Totalita, žádná svoboda. Jak proti nim chcete bojovat Láskou, když ta je jejich falešnou zbraní? Ale to není jenom tohle LGBT, takovéhle zneužití pojmů třeba Láska a Nenávist, třeba Pravda a Lež, je velmi rozsáhlé…
Píšete klidné nenásilí. Ale pokud začnou "bít" matky a děti, tak se muži musí ozvat je bránit. Tady už nejde o tolerování zla namířeného proti mě. Mně osobně lgbt nijak neubližují, ale to neznamená, že bych proti nim ve jménu ochrany žen a dětí neměl bojovat…
Ale tady nejde jenom o lgbt, to je i přijímání migrantů, a další relativně drobnější problémy. Volání po Lásce k migrantům je volání pro přenášení Zkázy a Vražd na naše děti a vnuky. Je to zrada, a žádná Láska k Nepřátelům našich Bližních není na místě…
Co třeba Husité? Neměli třeba škodlivou nenávist ke křižákům? Neměli třeba přijít s láskou a s květinami místo se sudlicemi a vozovou hradbou, a třeba ještě pokorně strčit hlavy na špalek? Ne, to tedy neměli… Nebo 1683 u Vídně, měli snad víc milovat útočící Turky? Moc dobře tehdy věděli, že ne…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13734
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 18. 08. 2019 17:55
Předmět: Re: Text písně z Dodatku - Korektura, poznámka

Korektura - má tam být "tolerování zla namířeného proti mně" … A má být asi "je volání po přenášení" a ne "je volání pro přenášení"…

K tomu poznámka - ten delší text "Víra a pochybnosti" - pětkrát se mi zdálo, že tam ještě dopisuji závěr, ale nedařilo se mi ho ze snu opsat do skutečnosti. Nakonec jsem tam ale napsal včera dvě pěkné tečky na ta dvě témata tam obsažená, ale bylo to smazáno, a poznámka o jejich smazání pak zase. Stejně už to měl být závěr, dočtete si ho jinde… A jak jsem si přečetl a připomněl dnes na husitském kostele, tak ne nadarmo je naším heslem: "Pravda vítězí"… Jen to někdy trochu déle trvá…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13735
Od: Jiří Polák--- )
Kdy: 18. 08. 2019 20:17
Předmět: Re: Text písně z Dodatku - Korektura, poznámka

Poselství o lásce, pokoji a odpuštění je opravdu nadlidský princip. O tom daleko více než my vědí bratři a sestry, kterým např. mohamedáni vyvraždili rodiny. Zde už nejde o nějaké akademické žvásty, ale naprosto zřetelné rozhodnutí, které je na ostří nože:
-půjdu cestou, kterou ukázal Pán? Cestou odpuštění, i když je to velmi težké a moc, moc to bolí? Je to cesta ponížení, odhlédnutí od sebe, zapření sama sebe , je to božský princip. - nebo půjdu cestou pomsty, nenávisti a neodpuštění? tato cesta mi možná před lidmi "zachová tvář"- vždyť šlo o mé nejdražší, ne o mně! Je to však cesta beznaděje, která prožívá zahynutí už v tomto životě. Takto se rozhoduje denně mnoho našich bratří a sester. Mysleme prosím na ně, ať jim dá Duch Svatý sílu jít dál správným směrem. https://www.hlas-mucedniku.cz/mapa.php
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13739
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 18. 08. 2019 21:59
Předmět: Re: Text písně z Dodatku - poznámka...

Ano, je myslím důležité to rozlišovat. Pomstou nikomu nepomůžete, jen roztáčíte kolo nenávisti a pomsty za pomstu dál. Proto je důležité umět odpouštět těm, kdo nám ublížili, a také proto, že ta nenávist ve vaší duši otravuje především vás samotné. Jistěže pomsta není dobrá cesta. Ale dokud se jedná o preventivní bránění dalšího utrpení, kde máme možnost tomu zamezit nebo se o to aspoň pokoušet, tam bychom být nečinní neměli.
Ale jak si čtu ten Hlas Mučedníků, možná tady u nás fňukáme nad malichernostmi ve srovnání s utrpením jinde ve světě? Možná. Ale je to především díky tomu, že u nás zatím nežijí Muslimové, a nežijí tu primitivní národy jako arabové nebo afričané. Takže když se jejich přívalu bráníme, potažmo se bráníme tomu, aby to u nás za třicet let nevypadalo tak, jako píšou na tom Hlasu Mučedníků o blízkém východě. Tady to leckdo přehlíží a pak nechápe, proč tolik protestujeme před přijímáním migrantů a azylantů z primitivních a agresivních zemí, protože oni si ten primitivismus a agresivitu nesou sebou sem…
A ovšem, kde jsou třeba křesťané v menšině před zlou většinovou společností, nezbývá jim než mlčky trpět, protože případným odporem by si to ještě víc zhoršili, sobě i svým bližním…
A ještě víc když o tom přemýšlím, oni jsou tam křesťané v těch zemích třeba dálného východu (východní Asie) poněkud cizorodý element a kulturně tam příliš nepatří, a proto mají takové problémy, protože je místní společnost vyvrhuje ze svého středu. Víte, je to poněkud rozdíl, bých křesťan spolu se svými bratry v národu, a nebo být křesťan proti svým bratrům v národu… Na druhou stranu, třeba v Iránu nebo v těch částech Sýrie, kde vládne Bashar Assad, tam křesťany tolerují celkem dobře a křesťanství tam má hluboké kořeny. A obecně by muslimové měli křesťany tolerovat, je to jedno z náboženství "Knihy"…

A teď jste mi připomněl, kterou další věc jsem vám (Jednotě Bratrské a spol.) chtěl vytknout. Když se oslovujete "bratře", poněkud tím předem odzbrojujete případný útok svého oponenta. Ale budiž, jako muži to sneseme, jen nám to připomíná, jak bychom se měli navzájem chovat.
Ale říkáte také běžně ženám "Sestro" ? Víte, toto oslovení "Sestra" je rezervováno pro řádové sestry jeptišky a pro zdravotní sestry, a je to velké Mysterium a Kouzelný talisman na jejich ochranu. "Sestra" je sexuální tabu - po sestřičkách se netouží, a ony se nemusí bát svůdníků. A sestru lze požádat o nezištnou pomoc a žádající se za to nestydí. Podle mě není dobré tuto pojmovou mystiku rozmělňovat nebo i zneužívat u každé ženy, se kterou komunikujete…
Možná to má víc pro a proti, která jsem nezvážil… A chápu, že pokud jste zvyklí, tak by se od toho těžko couvalo… Ale …
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13766
Od: Jiří Polák--- )
Kdy: 19. 08. 2019 21:49
Předmět: Re: Text písně z Dodatku - poznámka...

Ano, bratře. Ženy oslovujeme "sestro" , nebo jménem. Je to vhodné, jak píšete to potlačuje sexuální polaritu. Není to komunikace žena-muž ale bratr-sestra. To je bezpečnější, i když to také nic nezaručuje. Jsme lidi a tak to má být.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |
ID: 13792
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 21. 08. 2019 21:08
Předmět: Re: Text písně z Dodatku - František

Ta verze podle Františka z Assisi, co tu mám na záložce, je podobná, ale ne stejná:
Pane,
udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

Z tohoto všeho - víra místo pochybnosti patřilo do minulých tisíciletí, ale nyní to bude zásadní změna paradigmatu: Nevěřte, Pochybujte! Víra i Ignorantství jsou slepé, ale Pochybnost vede k přemýšlení… Věřit bez Pochybností můžete jen nejbližším milovaným. Ale i Bohu nebo Ježíši Kristu - sice můžete věřit, ale přesto pochybujte, třeba jestli správně rozumíte tomu, co po vás ve vašem životě chtějí…
Lásku a Nenávist leckdo smíchal a zaměnil, Pravda je nyní Lháři prohlašována za Nenávist, a Lež je prohlašována za Lásku. Není dobré přinášet Lež, kde je Pravda, a tvrdit, že to děláte proto, že přinášíte Lásku tam, kde je Nenávist, nebo naopak bránit přinášet Pravdu a tvrdit, že ta Pravda je jen Nenávist, ale mnozí na Západě to dnes dělají, mas-média a politici a úderné neziskovky a cenzoři především.
S tím Světlem a Tmou je to také složité, protože leckterá duchovní temnota se blýská v záři reflektorů a pozlátek show-bussinesu, ale to není to pravé Světlo, o kterém je tu řeč. Dnes je toho "světla" mnohde až příliš, ale k žádné osvícenosti to nevede…
A abyste rozuměli, je nejprve potřeba toužit po porozumění, to je "conditio sine qua non", bez toho to nejde…
S tím ostatním v tom znění, co jsem uvedl, lze souhlasit…
Jednota v Různosti je dobrý princip. V Jednotě je Síla… Asi jako tu známe ty Svatoplukovy pruty… Víte, čeho jsou symbolem tyhle svázané pruty? (Jenže na porozumění tomuto ještě nejste zralí…)

Tímto je proložená vedlejší diskuse, kde jsem se snažil bojovat proti účasti církví na GayPride pochodech...