πα½ B ^
πα½ 2021-09-24

Effect of Ivermectin Use onto Covid Epidemic

Uttar Pradesh Tamil Nadu
Uttar Pradesh allowed prophylactic use of Ivermectin, which helped to keep deaths low and extinguish the epidemic faster...
(Consider Uttar Pradesh population is 3x larger than Tamil Nadu...)
Tamil Nadu denied people use of Ivermectin, for which their chief health officer is sued by Indian Bar Association...

Population: 224,979,000
(2021-09-24)
CountPer million
Confirmed1,709,7197,599.46
Active186
Recovered1,686,644
Deceased22,889101.74
Population: 75,695,000
(2021-09-24)
CountPer million
Confirmed2,652,11535,036.86
Active17,121
Recovered2,599,567
Deceased35,427468.02

Confirmed
23 September

11

-4
April July October 2021 April July 0 20K 40K
Active
23 September

-10

-12
April July October 2021 April July -20K 0 20K 40K
Recovered
23 September

20

+8
April July October 2021 April July 0 20K 40K 60K
Deceased
23 September

1

0
April July October 2021 April July 0 200 400 600
Tested
23 September

2,19,985

+10,733
April July October 2021 April July -2L 0 2L 4L 6L 8L
Vaccine doses administered
23 September

12,78,213

+5,02,983
April July October 2021 April July 0 20L 40L 60L
Test positivity ratio
23 September

0%

-0%
April July October 2021 April July -20% 0% 20% 40%
April July October 2021 April July
Confirmed
23 September

1,745

+63
April July October 2021 April July 0 20K 40K
Active
23 September

94

+60
April July October 2021 April July -20K 0 20K
Recovered
23 September

1,624

-3
April July October 2021 April July 0 20K 40K
Deceased
23 September

27

+6
April July October 2021 April July 0 200 400 600 800
Tested
23 September

1,60,057

+8,255
April July October 2021 April July 0 1L 2L
Vaccine doses administered
23 September

1,90,861

+42,439
April July October 2021 April July 0 20L 40L
Test positivity ratio
23 September

1.1%

-0%
April July October 2021 April July 0% 10% 20% 30%