πα½ B ^

Trojí Systém

Tady na Západě je alespoň v oblasti Informací a Vědy už prakticky Komunismus… A je Internacionální… (a tedy English)
Stačí chtít a mít přiměřenou úroveň a prakticky cokoliv seženete zadarmo, stačí tomu věnovat svůj čas... (od astronomie a meteorologie a geografie přes medicínu, leckterou vědu, a vlastně celý Internet a IT, kde jde o Informace…) A je v tom téměř naprostá Volnost a Otevřenost... (je nesmyslné a škodlivé omezovat a stimulovat vědce kapitalismem) (jenže na publikace výsledků pro veřejnost tu dnes panuje tuhá cenzura nad-národních Kartelů Oligarchů) Naproti tomu na Východě to vypadá spíš na Feudalismus ve Vědě, vrchnost si platí Instituty, asi dostává i kvalitní výstupy, a co poskytnou veřejnosti milostivě uváží vrchnost…


Na druhou stranu, pro Lid a pro Společnost je nejprospěšnější Socialismus, kdy se o nás Stát přiměřeně stará, ale musíme tomu i něco věnovat, platíme si to z Daní… To máme (z podstatné části) v Evropě, ale nemají to v USA, tam lidi moří Kapitalismem, třeba ve Zdravotnictví nebo Důchodový systém a Školství… A měl by být Národní, ale to nám nyní Evropa krade, jak sjednocují velkou Říši, aby ji Byrokraticky ovládali... Na Cizince se složíme třeba v Charitě, když to bude potřeba a zaslouží si to, ale je spravedlivé, že na podporu Našinců se vybírají Daně... (Táhněme za jeden provaz...) A také chtějme vlastní národní Armádu, a ne aby tu proti našim lidem patrolovala celo-evropská garda složená především z cizinců proti případné vzpouře našich proti globalistům... A z Veřejných funkcí plyne i Zodpovědnost, a tu můžeme vymáhat tady proti zdejším, ale těžko proti nad-národním, tam to pak přitahuje různé mafie oligarchů, jako třeba WEF... (Takže ty Internacionální, které jsme si nevolili, nemají mít nad námi žádnou Moc, leda poradní službu... My bychom si měli vybrat zdejší vládu, kdežto nad-národní instituce pracují v žoldu oligarchů a pod vlivem jejich lobbyistů... Ty Národní mají tady Zodpovědnost, možná ne dost ale aspoň něco...)

Na Východě už mají ty Říše sjednocené, sice se také trochu starají o národy a etnika, ale vládu tam mají centralizovanou ve velkých říších - Rusko, Čína nebo Indie jsou na úrovni jako EU, kdežto aspoň zatím tu v Evropě máme národní Suverenitu, ale pomalu a čím dál víc to končí i tady, což je škoda a měli bychom se bránit včas, to je dříve než pozdě... (Víte, co je "včas"? Včas je dříve než pozdě!) Jenže tady nám Kulturu postupně setřel nadnárodní Show-byznys, kdežto na Východě si ty Etnika lépe chrání a pěstují - třeba v Rusku nebo v Indii, ale také hrubě stírají, jako v uniformované Číně, kdežto třeba v USA ani Etnika už téměř nejsou, tam to je "diverzně" smíchané všechno dohromady, takže to zcela postrádá makro-diverzitu... (Například v Číně se z Tibeťanů nebo Ujgurů snaží postupně udělat Číňany, snaží se dělat Číňany ze všech a postupně i navenek, kdežto v Rusku si různá etnika dost hýčkají a cizích si váží, ale vládne Rossiya sjednoceně, kdežto v Evropě jsme ještě dost Suverénní a bráníme se sami, kdežto v USA jsou diverzě smíchaní a jediné pojítko je National nacismus (v podstatě jako i v Rusku) a ovládá to Federal bažina, ale pořád ještě mnohem lepší, než nad-národní moc nevolených oligarchů skrze UN WHO atd... Ty by nám měly sloužit informacemi a radami a prostorem pro vyjednávání, ale nesmí nás totalitně ovládat - my jsme je nevolili a nejsou nám zodpovědné, ale moc vyžaduje zodpovědnost a nezodpovědnou moc odmítněme... Chtějme místní (národní, regionální) demokracii a ne globální feudalismus...) (A jako na Západě pěstujeme Individualismus, jenže Národy nám při tom rozpouští Globalismus, tak v Číně pěstují Uniformitu, kdežto v Rusku pestrost Etnik... Jižní Amerika sice má Státy, ale Národy v nich teprve postupně rostou, to je otázka staletí, než se vybudují místní Tradice... *1)

Tedy pro Společnost mějme a chtějme Suverenitu, Socialismus znamená především Spolu...


Naproti tomu, pro Výrobce by bylo nejprospěšnější obnovit Kapitalismus a volnou Soutěž, (kromě těch státních “socialistických” firem v obecném zájmu), aby je konkurence dotlačila ke kvalitě a dobrým cenám… Jenže tam je dnes především feudální diktatura Monopolů a Kartelů, jak to všechno skoupili Ž dohromady… A jak to všechno vyrábí Čína… A mělo by to být nejlépe Regionální, čím méně zbytečné dopravy, tím lépe, a svými nákupy podporujme zdejší dělníky radši než cizí… (čím snazší doprava zboží z Číny, tím víc nám tu udusí náš vlastní průmysl...) A měli by tím i Globalisté menší prostor k vydírání a manipulacím, k těžbě renty... Měl by tu být prostor pro naši individuální svobodnou volbu...


Nám v Evropě chybí skutečný Kapitalismus pro Průmysl, zatímco v USA chybí Socialismus pro Lidi, zatímco na Východě chybí Komunismus pro Vědce... Západ ovládají Mafie skrze Banky a loutkové Vlády a Byrokraty - chtějme více Suverenity, kdežto v Číně vládne Feudalismus velké Říše tvrdou rukou - ať litují, co provedli, kdežto v Rusku je de-facto osvícená Monarchie - ať se modlí za podobně osvíceného Nástupce...


P.A.Semi - πα½ 2024-01-08