πα½ B ^

STOP ATEISM

Jako jsou vyšší nebesa než země,
tak převyšují cesty mé cesty vaše,
a myšlení má myšlení vaše. (Is55:9)

Přesně v době, kdy byla zobrazena 1 na Slunci v tom Odpočítávání, přes severní polovinu Atlantiku bylo napsáno v oblacích: STOP ATEISM ...Další obrázky tohoto momentu ze dvou různých satelitů, GOES 16 a EumetSat MET10, a zkombinované z UK MetOffice nebo mnou:


Nadešel Čas Konce Ateismu...

Ateismu, který vede k falešné Pýše nesprávných tvrzení o Lidské nadřazenosti v celém blízkém Vesmíru, která vede k postrádání Zodpovědnosti ke Stvořiteli, která je pak zodpovědná za většinu dalších nemravností a kažení lidské civilizace...

Zatímco se Ateismus zdál nějakou dobu racionální, byl to pouhý Blud, a Podvod bludu Velký Třesk, dále šířeném netušícími následovateli...


Šlo by i říct, že Ateismus je ten Král Antikrist vládnoucí světu?

Ale namísto toho tu jsou jiní nenávistní lháři, zahořklí nepřátelé Křesťanství a Bílých Lidí obecně - Judaismus - falešný Supremacismus, jehož následovníci způsobují většinu zkažení a nemravností této Civilizace, kteří nenávidí a utlačují vše, co je Správné, Spravedlivé a Pravdivé, vyčkávajíce odplatu, kterou jejich zlé knihy plánují proti Křesťanům - dle jejich falešných interpretací... Každý se jim klaní, zatímco oni a jejich sluhové kolektivně vládnou Světu... Ale toto nelze otevřeně diskutovat na většině míst severní poloviny tohoto Světa...

Ale blud Ateismu je mnohem zřejmější omyl, a jednodušší k odmítnutí a opuštění...

Zj19:18 píše o poražených králích a vůdcích - ale tím jsou myšleny především Ideologie, vládnoucí světu v konceptuální rovině, ne jejich lidští stoupenci, kteří by měli být osvobozeni ze svých bludů, ne zničeni osobně... (Některé vaše církve tomu rozuměly nesprávně...) Osvobozeni z Bludů cestou Porozumění, ne Donucením nebo Násilím... Dejte lidem (nějaký) čas na pochopení...


Jonášova volání

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům,
ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy,
proti nadzemským duchům zla. (Ef6:12 dle sobotní školy)
(tedy proti Ideologiím a Kultům, ne proti jejich stoupencům)

A zatímco jsem se stále ještě snažil zveřejnit anglickou verzi článku o Odpočítávání na Slunci (tentokrát na neobvyklém místě, které si pravděpodobně nezasloužilo to nést?), a den poté, kdy možná bylo napsáno na Slunci "víc" (česky) - možná jako náhoda, přišla neobvyklá bouřka na svátek sv. Cyrila a Metoděje 2023-07-05, (neobvyklá, protože předchozí měsíc bylo velmi sucho a vedro, kvůli El-Niňo - nejspíš vulkanického nebo geotermálního původu, a kvůli obrovskému Kanadskému lesnímu žhářství v květnu), a deště nad naší malou zemí se zdály formovat různé nápisy (nebo to byla jen náhodná souvislost?), nyní vzaté jako inspirace, co jsem vynechal v té první části, zatímco jsem lamentoval nad nespravedlivou Válkou a nad nemravnostmi Lgbtqp jako příklady důvodů, proč si kolektivně zasloužíme trest, nebo čeho bychom opravu měli litovat a napravit to...
(Hospodin ví, že si prohlížím tyhle dešťové mapy, tím spíš, když nějaká malá ale silná bouřka udeří přesně v místě, kde žiju...)


IS...?

Twe et...?

Ibiza - jako symbol vší marné Klubové kultury, kazící naši mládež... A různých Kultů "Hvězd" kultury a sportů...

BoA - jako symbol všech národních a nad-národních Bank, které se zdají být na cestě, jak nás zotročit pomocí digitálních peněz...

Jude? (nejisté...) - jako falešný supremacismus Judaismu, vedoucí k jejich pohrdání všemi ostatními etniky, vedoucí k jejich absenci jakéhokoliv svědomí...
Jako byl Jidáš také Apoštol, tento Judaismus je jako Jidáš mezi Náboženstvími...

Digitální ID (průkazy), plánované tyranickými despoty na ovládání a sledování populace na každém kroku...
(A na vynucování zrádné vaxxinace veškerým možným vydíráním, jako to zkoušeli s Operací Covid?)
S normálními "lidskými" průkazy totožnosti prohlížejí obvykle jen podezřelé, a člověk kontrolující ty průkazy si to obvykle nepamatuje konkrétně a nezaznamenává vás na každém kroku, ale s digitálními průkazy je každá taková kontrola zaznamenána a někde analyzována, pro mnohem důkladnější špiclování...

AI...?

AI je tu, aby nás nahradilo, ale měli bychom se snažit nebýt nahrazeni tak snadno...
Když lákali Afričany do otroctví, dávali jim různá barevná cinkátka a tretky, za které tito prodali svou svobodu a životy...
A nyní, když se civilizace vyvinula, cinkátka a tretky na prodání nás do otroctví a na jatka jsou mnohem barevnější, animovaná a digitální, ale podstata se nezměnila... Uvažujte víc, za co a jestli prodáváte Lidskost a i samotnou existenci svou a svých dětí...

US - hlavní bandita planety, nespravedlivě se vměšující všude, okrádající celé národy gangsterskými "sankcemi", a jejichž Kongres dalece překračuje svou Jurisdikci...
A nyní vedou nespravedlivou Válku na Ukrajině, jen aby způsobili škody dalším...
Američané - více si dávejte pozor, kdo vám vládne a utlačuje vás, a vaším jménem celý zbytek světa...

UA - Ukrajina - fašistický a nacistický národ útočící na Rusko a jeho nové kraje, zatímco se snaží záměrně vyhubit vlastní muže v sebevražedných útocích... (Pro ty, kdo to neví, na Donbasu válčí a útočí Ukrajinci od roku 2014, a ta současná fáze začala Ukrajinským útokem na Donbas 17.2.2022 ... Ukrajinci odmítli veškerá mírová jednání, která jim Rusové opakovaně nabízeli... To vám tu Média a Politici asi zapomněli říct?)
Ukrajinští lidé - jste hráni jako loutky k vaší vlastní zkáze...
Ale zvažte, že vyvoláváním Bandery, nejodpornějšího a nejbrutálnějšího zločince přinejmenším od středověkého vpádu Mongolů do Evropy, jste na sebe vzali tuto Karmu, která měla být mnohem radši již dávno zapomenuta...

WHO...? - sponzorována známými Eugeniky, plánuje na nás uvrhnout despotickou plandemickou tyranii...
Měli bychom protestovat proti těmto nevoleným technokratům vládnoucím nad národy, a radši dříve, než příliš pozdě !
Neviděli jsme snad během Covidu - jednoho z největších zločinů proti Lidskosti, jak jsou zrádní ?!

WTO...? Nerozumím Trhu dost na to, abych věděl, co by s nimi mělo být špatného...


Považuji za jasně rozlišené, co byla nebo mohla být Boží slova, a co jsou mé Lidské interpretace a názory...

A rád bych byl jako Jonáš, který varoval Ninive před zaslouženým zničením, ale občané Ninive litovali a napravili své chyby, a trest nepřišel...

Také je tam upozornění v kapitole Jon4, že Slunce možná bude pálit, a hledat stín pod stromy v případě Carrington Event nemusí být dostatečné...

(Nejsem prorok, abych věděl, co přichází, jen analyzuji, co je možné, a tohle se zdá být logické...)


P.A.Semi - πα½ 2023-07-12..16