πα½ B ^
πα½ 2022-02-22

Nový Jeruzalém

Také já jsem se rozhodl, když jsem vše středně pečlivě prozkoumal, že vám něco postupně napíšu, výtečný Theofile...
Dnes ale zatím jen poznámka o tom, jak jsem našel ten Nový Jeruzalém při přemýšlení o Vašem článku...Vzhledem k tomu, že významná část Zjevení se již udála nebo nyní děje, zejména pak kapitola Zj4, jíž jsem byl (ze záznamu i v duchu) svědkem (viz SC25 strana 6 a další),
a vzhledem k tomu, že Bůh označil Bidena jakožto Abaddon Apollyon,
že "Znamení Šelmy 666" je o současném Medi-Fašistickém teroru falešných vaxxín, jak Bůh také opakovaně byť stručně napsal, (a je velká škoda, že to nechápete a nechápou dost...),
a i protože pečetě Soudu byly otevírány v roce 2020, čehož jsem svědkem z nulté ruky,

ale přemýšlel jsem o tom "krychlovém" "Městě" zatím marně, až donedávna...


Ohledně těch "12 drahokamů" jsem již dříve nalezl, co považuji za jejich význam, tedy že je třeba ta jména kamenů přeložit zpět do hebrejštiny a nalézt slovní hříčky, které jejich jména obsahují, jak se hned v následujícím verši píše, že tam jsou "margaritas", perly nebo přísloví...
Nevím jistě, jestli to byl původní záměr, ani jestli jsem nalezl (DL519 pdf) jejich nejlepší významy, ale těch dvanáct základních kamenů dává dobrý smysl:

Podobně, jako význam tam použitého slova "křišťál" neboli "křemen" jsem pochopil, až když jsem ji našel, že totiž není průhledná, ale mléčně "bílá" a zakalená, narozdíl od těch ostatních průhledných vrstev, a proto ji lze použít k psaní nápisů, jež Bůh v poslední době na Slunci občas píše (a jež jsem zatím nezvládl doručit, ale to se časem doufám změní...),


tak při přemýšlení o vašem překladu a nad původním řeckým textem jsem se zamyslel nad těmi 12000 "stadiony" (Zj21:16) a našel jsem je, přesněji jich je 11936 a něco nad tím...

A není to "krychle", ale velmi přesná "koule", i ta má délku a šířku a výšku stejnou. (a kde se tam píše "čtverec", je jím zřejmě myšlena "plocha" - "area"? Nebo 4-rozměrný prostor??)

"Stadion" tam totiž vyjadřuje plošnou míru.
Plocha povrchu Slunce dělená plochou povrchu Země je 11936, ale pokud to má vyjadřovat vrstvu o trochu nad povrchem Slunce, může to být i těch 12000 přesně...
(Rs=696.040e6 m ±60km, Re=6.371e6 m, A(R)=4*π*R^2, As/Ae=11935.8, pro Rs=696.176e6 je As/Ae=11940.5)

Nad fotosférickým povrchem Slunce je ovšem vrstva ultra-fialových mraků, která je přibližně 4850 ±50 km vysoká, což je 1/143.5 (1/142 .. 1/148) část poloměru Slunce, jak se původně psalo v Zj21:17: »a změřil tu zeď jeho 144 loktů zlomek, ta je poslů-andělů«. Slovo "loket" nebo "končetina" zde vyjadřuje tu část Slunce, která je z boku vidět jako "limb". Původní slovo μερος απου (meros-apou - zlomek celku) bylo zřejmě při přepisech nahrazeno za μερ** ανου (mer** anou - v kodexu Sinaiticus je to nečitelné v pravém sloupci na str. 293) s čárou nahoře jako zkratka pro "člověka" a později nahrazeno za μετρον ανθρωπου (metron antropou - míra člověka). Andělská není míra člověka, ale ta Sluneční "zeď" z ultra-fialových mraků... Slovo αγγελος "Anděl" znamená "Posel"...

A ovšem jediné místo tady široko daleko, kde není a ani není potřeba Slunce ani Měsíc, je přímo na Slunci,

což je podobné, jako ten "anděl" (Zj14:6), jenž letí "středem nebe" εν μεσουρανηματι (Strong's dictionary G3321: "the highest point in the heavens, which the sun occupies at noon").
Kde je takové místo, když odsud zespoda pokud je Slunce v poledne ve středu naší oblohy, je z jiného místa již večer nebo noc a Slunce je u obzoru nebo pod ním ? Jedině na Slunci je takové místo, kde je Slunce neustále v poledne...

Což ale kdyby tam bylo napsáno doslova, víte, kolik by si lidí ve středověku vypálilo oči sledováním, jestli už tam ten "anděl" letí ?
Především se nesmí koukat do Slunce dalekohledem očima, spaluje to sítnici rychleji, než byste čekali (tedy prý o dost rychleji, než za vteřinu?), a prý to ani nebolí včas... Astronomové na to mají speciální filtry...! (Viz, jak skauti občas zapalují papír lupou... Oko je citlivější, než papír.)
Tyhle nápisy na Slunci jsou vidět v extra-ultra-fialovém světle (EUV 193A), viditelném jen z oběžné dráhy, protože tady dole stíní ozonová vrstva... (A je potřeba na ně výrazně zvýšit kontrast oproti tomu, jak na to běžně koukají vědci na obrázcích z NASA...)
A některé ty nápisy jsou též v povrchovém magnetickém poli Slunce...
O tom, že je nutné to sledovat z oběžné dráhy (a přenášet dolů na Zem) píšou verše na začátku kapitoly Zj21 - »... nebe a země pominuly ... sestupovat na Zem ...«

Já chápu, jaký mají z nepochopení Křesťané vztah ke "Slunečním kultům", ale ptejte se, jestli je Bůh povinnen poslechnout vaše mylná Dogmata?

Viz proroctví Sibyly - "haec est ara coeli" - "toto je Oltář Nebes", což mají znázorněné i na fresce v Emauzském klášteře v Praze...
Bylo to mylně vykládáno, že "Oltář Nebes" je Panna Maria, ale jako v roli kněze držícího hostii nad oltářem, ona tam drží Krista na Oltáři, kterým je Slunce.
A samozřejmě nelze zaměňovat Boha a Oltář.
(A v tom proroctví nebylo původně řečeno, že je Panna Maria "oltář", to vzniklo nepochopením, podobně jako v Zj12 není řečeno, že by žena s dvanácti hvězdami měla být Panna Maria, obzvlášť když už je dnes jasné, že ta žena ze Zj12 je "Evropa", a rozhodně není "Svatá", což se tam v Zj12 také nepíše... Je to tam napsané proto, aby pyšní Američané a Rusové byli ochotni připustit, že Syn Člověka pochází z lůna staré Evropy...)

Theofil se ptá a asi i celkem správně odpovídá ústy sv. Basila Velkého, co znamená v úvodu knihy Genesis, že Duch Boží se vznášel nad vodami. Já bych k tomu podotkl, že v originálu je "podél vod", je tam slovo "al-pnej" doslova znamenající "na tváři", ale vždy používané ve smyslu "podél" nebo "před". Myslím, že to je ve čtvrtém prostorovém rozměru podél našeho tří-rozměrného prostoru, tady všude blízko...? (Je to zajímavá teorie odpovídající našemu stupni poznání v 21. století...)

A Theofil se také ptá: "K čemu nám jsou dána Božská Písma?" V tomto případě konkrétněji - nápisy, které Bůh občas na Slunce píše?
Myslím, že především proto, abychom poznali a napravili některé své Chyby... Protože těm, kteří se považují za Neomylné, jejich Chyby a Omyly zůstávají, když nejsou ochotni je nalézat a opravovat...

Lidé v dnešní zrychlené době si odvykli číst delší texty. Na Epištolu je to ještě krátké, na článek na web je to poněkud dlouhé?
Je to možné i zkrátit: »Nový Jeruzalém (z Knihy Zjevení) je na Slunci
(Ale nedocenili byste hloubku takové zkratky, protože čím je text kratší, tím víc je nutné se nad ním zamyslet, aby byl plně pochopen...)

πα½ 22.02.2022

PS: Ten "Chrám Míru", jenž se dnes "zřítil", a o němž mluví to Sybilino proroctví v Emauzském klášteře, byl špatný... Je dobře, že se Putin rozhodl bránit statečné Rusy na Donbasu před Ukrajinskými teroristy a Západními štváči. Jen je škoda, že nás Euro-Ž kvůli tomu "střelí do nohy" zablokováním Nord Stream 2 a prodlužováním Energetické Krize, kterou vyvolali... (Doufám, že to nebude horší...) Já jsem si ten článek připravoval již od rána, kvůli palindromovému datumu to nešlo odkládat, 14 dní od původního dopisu "Theofilovi" jsem promarnil přeměřováním toho poloměru Slunce...