πα½ B ^
Navigace: link |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 12. 09. 2018 20:12
Předmět: Kniha "Další List"

Vydal jsem knihu "Další List", https://pi-alpha.org/
která by vás mohla zajímat…
Kniha se dělí na tři části, v první části je skutečný překlad starého zákona (od Genesis do Králů), včetně jmen(!), ze kterého je jasné, o čem tato Kniha skutečně je, že je to kniha Živých Archetypů a ne mrtvé historie…
I pasáže, které vypadaly jak titulky filmů, dlouhé seznamy jmen osob nebo hranice země zaslíbené, jsou ve skutečnosti čitelné texty dávající smysl, je tam celá další ukrytá kniha, a je zajímavá… (Na stránce vysvětluji, proč to takto nikdo dosud nepřeložil…)
Druhá část je vědecká, kde je fyzikální důkaz existence Boha, a vyvrácení největšího Bludu historie zvaného "Velký Třesk". Jistě kolem toho bude nesouhlasná disputace, ale Einstein a Crawford potvrzují, že mám pravdu… (nebo spíš mě asi budou dlouho ignorovat a cenzurovat, ostatně ani o D.Crawfordovi si třeba ve Wikipedii nic nepřečtete…)
Ten Jeden Kámen (Ein Stein), který stavitelé (vědci) zavrhli, odmítnutím "Einstein's_universe" tvaru vesmíru, je totiž kamenem úhelným, spojujícím klenbu Vědy a Víry…
Dále je tam vysvětlení fenoménu "Betlémská hvězda", pomocí něhož lze určit datum narození Ježíše Krista (vánoce roku 3BC, tedy -2) ale především lze podle toho, že to Matouš věděl, objektivně _dokázat_, že mu to nějaké vyšší bytosti musely sdělit, protože to objektivně nemohl mít ze své vlastní hlavy…
Třetí část jsou moje vlastní texty… (Proč jsem si dovolil připojit k Bibli i vlastní texty? Časově je to spíš naopak, připojil jsem Bibli k vlastním textům a k té vědecké práci…) Chápu, že je to drzé… (Ale znáte ten příběh v Evangeliu o správci, co dostal hřivny, ale nezakopal je a přidal k nim vlastní? Snažil jsem se…)
Zajímá vás to? Chcete se mnou o něčem diskutovat?
πα½
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 13. 09. 2018 16:04
Předmět: Re: Kniha "Další List"

I kdybych se ve všem ostatním mýlil, ten překlad Bible je samo-evidentní, i přes veškeré možné chyby, které jsem při něm mohl udělat… (Já chápu, že práci Jednotlivce nelze srovnávat s úsilím Kolektivu…)
Mimochodem, tuto část považuji za nejdůležitější ze Starého zákona, je to taková Zkratka celého křesťanství:
—-
… a byl Duch (dech) pastýř oveček a Vlastnictví bylo sloužící půdě. A bylo z konce dnů a přineslo Vlastnictví z plodů půdy dar pro Jehova. A Duch přinesl také on z prvorozených svých oveček a z jejich tuků a
_pohlédl_Jehova_na_Duch_a_jeho_dar_.
A na Vlastnictví a na jeho dar nepohlédl a rozzlobil se Vlastnictví velmi a padly jeho tváře. A řekl Jehova Vlastnictví: Proč ses rozzlobil a proč padly tvoje tváře? Zdalipak ne (tedy "ano"), když způsobíš dobro pozvednout a když nezpůsobíš dobro otevřít hříchy ležícího a k tobě jeho touha a ty budeš vládnout v něm?
A mluvil Vlastnictví k Duchu, svému bratru, a bylo v jejich bytí na poli a povstal Vlastnictví k Duchu, svému bratru, a zabil jej. A řekl Jehova k Vlastnictví: Kde Duch, tvůj bratr? A řekl: nevěděl jsem ten strážce mého bratra já. …
… A řekl jemu Jehova: proto každý (~všechno) zabíjející Vlastnictví sedmkrát bude pomstěn (~bude pozvednut), a položil Jehova pro Vlastnictví znamení, aby neudeřit jej každý nalézající jej. A odešel Vlastnictví od před Jehova a usadil se v zemi Vytrácení (~Tuláctví), původně až dosud.
—-
Poznali jste, který příběh to je? Živý Archetyp, neustále se to děje, žádná mrtvá historie…
Mimochodem:
Gn 2:8 A ustanovil Jehova Bůh ochranu v až dosud od pravěku a umístil tam toho člověka, kterého zformoval.
Bible není v rozporu s Darwinem, to jen nesprávná Dogmata jsou…
—-
Je to trochu smůla s tím přijít v druhé nej-ateističtější zemi hned po Číně. Nenašel jsem jediné katolické fórum (snad kromě Diskutnici kde se spolu baví doslova hrstka lidí), a na jediném evangelickém fóru, které jsem našel, je zájem naprosto nulový…?
(Zřejmě všichni utekli k Oligarchům na Facebook? Nebo nemarní čas u počítače: to sice není špatné, ale… škoda…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 13. 09. 2018 17:43
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

Příteli PASEMI, nějak ti nerozumím. O co se má jako jednat? Jaká knížka? Jaký Jehova? To je snad skomolenina latinistů a ještě více jehovistů. Jaká druhá nejateističtější země po Číně? Při SDLB 2011 se k ateismu přihlásilo z našich 10500000 obyvatel asi 1000 obyvatel. Sory, ale nebýt ty trochu diletant? Raději napiš, jaký máš názor na homosexualitu.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 13. 09. 2018 19:59
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

Jaká knížka? Na stránce https://pi-alpha.org je na začátku ke stažení "Další List". Doporučuji stáhnout do souboru (případně spíš ZIP a rozbalit) a otevřít v nějakém PDF prohlížeči, neotevírat přímo z webu, prohlížeč nemusí unést 630 stran?
Jehova je trans-literováno z hebrejštiny. Jméno znamená "Jsoucnost", od slovesa "být" participium "jsoucí", a od toho vlastnost, tedy nejlépe "Jsoucnost". Proto také říká Mojžíšovi, že se jmenuje "Já jsem" (doslova "Budu", protože hebrejština nemá přítomný čas).
Zatímco všechna jména jsem přeložil, toto jsem naopak trans-literoval… Nenahrazuji ho jako všechny překlady slovem "Hospodin", tak jak to již židé začali, že ze své nenávisti k Bohu nevyslovovali několik staletí jeho jméno a nahrazovali jej "Adonaj" "Pán", od toho řecké "Kýrios", od toho slovanské "Gospodi", od toho novodobé "Hospodin". Dnes třeba v angličtině slovo Bůh důsledně přeškrtávají G-d… Nicméně také se modlím k Hospodinu. Ani nevím jistě, proč jsem to v překladu takto použil. (Nebo možná, podle rady pro Persea, aby použil zrcadlo na Medusu… Jména která měla být přeložena, byla dříve trans-literována, naopak jména, která mají kupodivu význam v originále, přeložena byla, ty jsou ale v části, kterou jsem já nepřekládal…)
Rozhodně to ale není Jahwe. To je jen pomsta rabínů za vyhnání z Israele, nebo prostě zkomolení, když to několik staletí vůbec nevyslovovali. (I Řecké přepisy nějakých gnostiků dokládají použití ιηωυα Ieoua). V hebrejštině má význam, jakými samohláskami je slovo připodobněno k jiným slovům, a takhle se to rýmuje se samými negativními slovy jako smrt, nemoc, marnost, nespravedlnost… Třeba stejně psané je "aon" "tvůrčí síla" a "aven" "marnost"… Tohle tedy rozhodně ne.
Jaká druhá nejateističtější země po Číně? Když se podíváte en wiki/Christianity_by_country , na mapě v Evropě jsme takový světlý flek, žádná další Evropská země nemá tak malé procento křesťanů. Tam v seznamu uvádějí 34% křesťanů u nás, ale to je zřejmě poněkud zastaralý údaj, dnes to je ještě méně… Když se podíváte cs wiki/Náboženství_v_Česku nebo cs wiki/Křesťanství_v_Česku, je 10% katolíků, 6% neuvedené křesťanství, 1% jiné církve. Sice jsou státy s ještě menším počtem křesťanů, ale tam jsou zase třeba muslimové…
Myslím, že za to u nás mohou především církevní restituce? Byla to vážná chyba: stát by měl sponzorovat církve, stejně jako sponzoruje školství, kulturu a sport. Ostatně Církve jsou instituce, které vzdělávají duchovnost alespoň části obyvatelstva, tedy se školstvím a kulturou naprosto souvisí… Přistoupit na konec státní podpory, byť oddálený o jednu generaci, bylo nemoudré. Dělat z Církve Kapitalistu, aby nesla "Kainovo znamení" na čele, které znamená "myslet na Vlastnictví především"…
Uvidíme, jak se to teď změní… Doteď vypadalo racionální Bohu nevěřit, když nebyly žádné důkazy. Místo toho lidé a vědci především _věřili_ nebezpečnému bludu "Velký Třesk", pro který byly ale jen podvržené a mylné nepřímé důkazy. Nebezpečnému proto, že od-křesťanštil Evropu…
(omlouvám se, že je to tak dlouhé… nejsem stručný…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Petr Tomášek--- )
Kdy: 15. 12. 2018 20:11
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

> Jehova je trans-literováno z hebrejštiny.
Pak je to transliterováno blbě. Zkuste si vyhledat "qere perpetuum", abyste pochopil, proč.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 15. 12. 2018 23:19
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

> "qere perpetuum"
Inu, "qere" je z hebrejštiny a "perpetuum" je z latiny, to bude nějaká novější "chytristika"? (Pardon). Že to předtím někdo Moudrý takto vysvětloval pro mě není argument.
Ani v jedné ze tří učebnic hebrejštiny jsem na tenhle termín nenarazil - ale víte, na staré hebrejštině je pěkné, že má určitou vnitřní logiku a leckteré věci se dají odvodit a třeba doložit na příkladech a dá se někde i ukázat, kde je třeba tradiční slovník (tedy "výklad významu") nesprávný… (A pak, ta vokalizace tam původně nebyla a jejím doplněním byl vytvořen určitý výklad, konkrétní výběr z původních více možných významů, který někde je a někde nemusel být správný.)
Zde konkrétně je "Logika" v tom, že slova s podobnou vokalizací mají podobný nádech (nebo "příchuť"), a já jsem našel samá negativní slova s vokalizací a-veh, a leckterá pozitivní slova s vokalizací o-a, a proto jsem přesvědčen, že v tomto případě není a-veh (negativní) správná, a to přesto, že vím, že leckteří rabíni a pod jejich vlivem leckdo další to tak interpretoval…
Ale jinak si myslím, že i v "Liturgii" i v "Modlitbě" je lepší používat titul "Hospodin" místo jména… (Kdybych k tomu měl uvést poněkud zprofanovaný příklad, také říkáme "pane prezidente" a ne "Miloši", nebo alespoň ti slušní ano… Asi to je nevhodný příklad, omlouvám se…)
A ovšem to jméno má význam, a ten je v češtině zřejmě nejpřesněji "Jsoucnost". Proto také říká Mojžíšovi, že má říct jméno "Jsem který Jsem" (i když nemajíc přítomný čas, v hebrejštině je to v Exodus doslova "Budu", ale myslím, že ten význam je takový… Nemajíc přítomný čas - kromě participia nebo infinitivu (nebo jak se ten tvar jmenuje: "Jsoucí"), a to jméno "Jehovah" je od toho participia (nebo infinitivu?) vlastnost tím "H" na konci…)
Mimochodem, napadlo vás někdy, že hebrejština má kromě dvaceti dvou základních písmen ještě dvacáté třetí "přestupné" nebo vyjímečné, tzv. "reverse nun", použité pro zvýraznění zvlášť významných úseků. Schodou okolností to je jako dvacet tři chromozomů lidské DNA, jeden je u mužů poloviční, a také jako 23 základních amino-acids https://www.quora.com/Which-is-the-23rd-amino-acid , i když ta dvacátá třetí je také spíš vyjímečná … Zajímavá shoda okolností, že…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 12. 2018 04:02
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

Ještě jsem si v té souvislosti na něco vzpoměl - nedávno jsem vyvracel domněnku, že by přišla Bukvice od slovanů do středomoří… Lze to vyvrátit jednoduše, A,B,V,G,D začíná azbuka, a jen hebrejština ví, že B a V jsou to samé písmeno, kromě druhého V, které spíš nosí samohlásky… A ovšem В - "V" azbuky, vypadá jako B "beta" řečtiny, protože to původně bylo jedno písmeno - a jak by tedy vysvětlil opačný směr, že se V změnilo na B a jedno písmeno se vypustilo? Takhle vývoj neprobíhá…
A ovšem - alpha, beta, gamma, delta vs. alef, beth, gimmel, daleth – ta řecká jsou jenom trans-literovaná z hebrejštiny, v řečtině to žádný význam nemá, ale v hebrejštině to jsou normální slova "vůl/býk nebo kmen nebo rodina nebo učit atd, dům, velbloud nebo odměnit, dveře nebo H1803.2 ?, a pak H1942.1 a ? a H2177 a …" (možná to má význam i dál? ještě uvidím později…)
Pořadí hebrejských písmen je doloženo knihou Pláč nejméně do šestého století BC - tam je vždy 22 písmen v začátku každé řádky, v prostřední sloce to je ztrojené, aby bylo jasné, že to není omyl nebo náhoda, a v poslední sloce je místo toho věta, která dává smysl a zdůvodňuje vyhnání do Babylonu… (Ten je tam jako "dvě řeky" naznačen piktogramem… A fixované zde to je i proto, aby bylo zachováno těch 22 regulérních písmen a nepřidáváno k nim - kromě toho jednoho vyjímečného, které se tak od ostatních liší…)
QED - i řečtina s tímhle pořadím písmen pochází z Hebrejštiny… - taková Lingvistická Archeologie, kterou se dají vyvrátit určité omyly, jistě ne všechny, ale některé ano…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 13. 09. 2018 20:04
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

Aha, ještě k té homosexualitě:
Perverzní ať se stydí v soukromí a nekazí naše děti.
Drogy by měly zůstat v Klubech a Sex v Ložnici.
Třeba v Rusku to mají správně, nehážou homosexuály ze střechy jako muslimové, ale propagovat to na veřejnosti, zejména před dětmi, se nesmí.
(v té knížce to je na pár místech zdlouhavější)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 13. 09. 2018 20:40
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.     (administrátorem odstraněno)

Ještě to rozvedu:
Pamatujete podobenství, Ježíš a smilnice: "Kdo jste bez viny, ať první hodí kamenem." Kdo by ovšem chtěl tím kamenem hodit, provinil by se Pýchou. Nikdo takový se nenašel a ani Ježíš ji neodsoudil. Místo smilnice si můžete dosadit homosexuála, je to podobná zvrhlost…
V době, kdy bylo lidí málo, bylo potřeba rozmnožovat. I nyní, zejména pokud jste morálně vyspělí, je dobře, když máte dost dětí. Nicméně celkově již jsme přemnoženi, a není prospěšné, aby se přirozeně rozmnožovali všichni.
Ovšem rozhodně nemají být Zvrhlí na co Pyšní. Když se podíváte ve Wikipedii, "black pride", "asian pride", "gay pride", všechny pozitivně hodnocené. Ale "white pride" je prý odporný rasismus. Čím to je, že být pyšný dnes lze jenom na špatné věci? (A ovšem není to tím, že by uznávali, že Pýcha samotná je špatná…)
Navíc mezi homosexuály je mnohem více pedofilů než mezi normálními lidmi, a mnohem více infekčních nemocí. Je kruté k dětem, když se dostanou do takové homosexuálně-pedofilní rodiny… Na druhou stranu, když jedna z žen v páru dvou žen má vlastní dítě, nelze jí ho brát… Pro dítě je ale prospěšné, když má v dětství jako vzory dva protipóly, silného muže a laskavou jemnou matku. Děti, které vychovává sama matka, jsou mnohem více liberální, a páchají mnohem více zločinů (jsou statistiky!), prostě nejsou dobře vychované.
A třeba v sub-saharské Africe, fertility rate 7 je ekologická katastrofa, kterou by nyní chtěli přenést i k nám. Antikoncepce je sice nepřirozená, ale Mír a Medicína také. (Mají to nastavené tak, že jim polovina dětí zemřela v dětství, polovina dospělých se pobila ve válkách, a ten zbytek udržoval přiměřený počet, a takto to bylo spravedlivé. Evropané jim ale přinesli Mír, Medicínu, a církve jim hloupě zakázaly anti-koncepci. I když ani oni sami ji nechtějí… A pokud ji nechtějí, bude spravedlivé, když budou redukováni jinak!) Pokud chceme Mír a Medicínu, je nutné přijmout i Antikoncepci, Sterilizaci, a zřejmě i Potraty, protože: příliš mnoho života bude znamenat smrt mnochých, hlady a epidemiemi. Planeta není nekonečná…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.8137e268341e2e989579e7b883369386 )
Kdy: 15. 09. 2018 16:15
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

P.A.Semi napsal(a):
>  Aha, ještě k té homosexualitě:    Perverzní ať se stydí v soukromí a nekazí naše děti.    Drogy by měly zůstat v Klubech a Sex v Ložnici.    Třeba v Rusku to mají správně, nehážou homosexuály ze střechy jako  muslimové, ale propagovat to na veřejnosti, zejména před dětmi, se nesmí.    (v té knížce to je na pár místech zdlouhavější)
Všímáš si taky toho, jak perverzní jsou heterosexuálové? Několikrát se psalo o tom, jak mladý heterosexuální pár souloží na veřejnosti. Tomu taky říkáš propagace? Je propagace i to, když se dva lidé drží za ruku nezávisle na tom, jestli je to muž a žena, muž a muž nebo žena a žena? Pokud nesouhlasíš, pak používáš dvojí metr a nutíš ty ostatní se přetvařovat. Asi máš rád přetvářku, že?
Rusko je zaostalá země poháněná primitivními pudy. Kromě Moskvy je to bída, děs a hrůza.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Jeden evangelík--- )
Kdy: 15. 09. 2018 17:41
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

hele nevím co si zač, ale na rusko mi nesahej, rusko bylo, je a bude svatá země.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.8137e268341e2e989579e7b883369386 )
Kdy: 15. 09. 2018 22:23
Předmět: Re: Kniha "Další List" vs. h.

Jeden evangelík napsal(a):
>  hele nevím co si zač, ale na rusko mi nesahej, rusko bylo, je a bude svatá  země.
Taky nevím, co jsi zač, ale pro jistotu zopakuju, že Rusové jsou z větší části primitivní hromotluci.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 09. 2018 18:21
Předmět: Re: Rusko

> Taky nevím, co jsi zač, ale pro jistotu zopakuju, že Rusové jsou z větší části primitivní hromotluci.
A tenhle Dojem jste získal jak?
Nedíval jsem se na Rusko moc zblízka, z dálky je vidět Putin, a ten je na nejvyšší míru Čestný a Spravedlivý vládce své země. Tedy jistě není náš Přítel, je náš Čestný Oponent, ale kdo z něj dělá podlého Nepřítele, je jen Lhář a Prospěchář…
Někdo si stěžoval na útlak v Rusku? Nedávno Holandský ministr zahraničí prohlásil, že nezná žádnou úspěšně multi-kulturní zemi. Tak to se mýlí, taková především je Ruská Federace, země mnoha různých národů a etnik a vyznání… (převážně je ale křesťanská) (třeba "Marij El" jsou pěkní, jak si uprostřed Rusů zachovali svou identitu a zpěvy a jazyk a víru a folklór… Podotýkám, že "pěkní" je subjektivní hodnocení, každému se může líbit něco jiného…)
Jenže úspěšně zvládnout multi-kulturalismus vyžaduje podstatně tvrdší důraz na Řád, a tvrdší zametání všech, kdo vybočují. (to tam ovšem téměř nemají černochy… jak vypadá "podstatně tvrdší zametání" třeba v USA, celých snad 10% mužů černochů je ve vězení, po staletích integrace… však také páchají odhadem pětkrát víc zločinů, relativně… ostatně v USA je nejvíc lidí ve vězeních nejenom relativně, ale i absolutně, víc než v Číně…)
Viz Aristotel, citát z nějaké knihy o něm, nevím jaké, v nadpisu stránky je "philia" :
For Aristotle, democracy is possible only within homogenous ethnic groups, while despots have always reigned over highly fragmented societies.
A multi-ethnic society is thus necessarily anti-democratic and chaotic, for it lacks philia, this profounded, flesh-and-blood fraternity of citizens. Tyrants and despots divide and rule, they want the City divided by ethnic rivalries. The indispensable condition for ensuring a people's sovereignty accordingly resides in its unity. Ethnic chaos prevents all philia from developing.
To jen abyste věděli, proč především vám sem přivedli Migranty fragmentovat vás…
(abych se nevytahoval, z Aristotela znám asi jen tuhle jednu ofocenou stránku, jak mi ji přinesli Internetoví Trollové…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.244d62c3dfdcdbdeb2b08bc9bbc50751 )
Kdy: 18. 09. 2018 17:20
Předmět: Re: Rusko

P.A.Semi napsal(a):
 > Taky nevím, co jsi zač, ale pro jistotu zopakuju, že Rusové jsou z  větší části primitivní hromotluci.  A tenhle Dojem jste získal jak?    Nedíval jsem se na Rusko moc zblízka, z dálky je vidět Putin, a ten je na  nejvyšší míru Čestný a Spravedlivý vládce své země. Tedy jistě není náš  Přítel, je náš Čestný Oponent, ale kdo z něj dělá podlého Nepřítele, je jen  Lhář a Prospěchář…
Tenhle dojem jsem získal pozorováním Rusů tady i doma. Je to bídná země.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 13. 09. 2018 20:10
Předmět: jhvh

.. a máme tady zřejmě jehovistu, s důrazem, že pravé Boží jméno je Jehova. Naprostý nesmysl. Nechám ovšem raději mluvit mnohem lepšího hebraistu, prof. Hellera, cituji:
Tak si představuji, co asi řeknete, když vám u dveří zazvoní jehovisti a zeptají se vás, jestli jste četl bibli? Řeknu, ano a nejen to, já ji četl hebrejsky. A oni řeknou, to jméno Jehova přece jste musel číst. Já říkám, ano, to je ovšem středověká deformace, protože původní souhlásky j-h-v-h se nesměly vyslovovat, tak se říkalo "Adonai". Kdybyste četli souhlásky j-h-v-h s těmi samohláskami Adonai, tak je z toho Jehova.
A vy se jděte vycpat, P:A:Semi
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 13. 09. 2018 20:26
Předmět: Re: jhvh

Příteli Pasemi, co to píšete - "… tak jak to již židé začali, že ze své nenávisti k Bohu nevyslovovali několik staletí" - to máte vyčtený ze Strážné věže?
No tak to vidíte, máme malé procento hlásících se ke křesťanství, stejně jako malé procento ateistů. Každej pohan není nutně ateista. To máte vyčtený z Prubuďte se?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 13. 09. 2018 21:25
Předmět: Re: jhvh

Stačí "Semi", ale můžete mě i komolit…
Myslím, že doma snad mám jednu nebo dvě Strážné věže, ale nečetl jsem to příliš. Jsou příliš dogmatičtí.
Co mám a nemám "vyčtený" - řekněme že mám určitou převahu informací, protože narozdíl od vás dobrých lidí, co strávíte půl bdělého života prací a půl rodinou, já jsem obětoval život Dílu a Vzdělání nebo sběru informací. Pro vaši představu, ročně zběžně přečtu cca 70,000 stran, zřejmě ne příliš kvalitních… (Letos jsem čtyři měsíce v podstatě zaspal, tak zatím jenom 21,000 - ukládám si printscreeny)
Vidíte, urážkami mě můžete vyprovokovat k poněkud pyšné reakci, omlouvám se za to.
Chápu, že leccos nechápete. Třeba ohledně židů - protože tady v Čechách jsou asimilovaní a žádné zvláštní problémy s nimi nemáme (Bohu dík), narozdíl od Západu…
K těm ateistům, máte pravdu, měl jsem říct "agnostici", bylo by to přesnější.
Podotýkám, že mi tu někdo smazal doplnění v 20:40 ! Zbytečně ze mě děláte lepšího než jsem, když ty konfliktnější názory smažete, (hlavně aby se nikdo nenakazil Informací?)…
S Pravdou (nebo Omylem) se nebojuje jejím skrýváním, to dělají Lháři…
Z toho smazaného uvedu tedy již jen začátek, protože ten je podle mě podstatný i vzhledem k vedlejší diskusi, co jsem tu zahlédl:
Pamatujete podobenství, Ježíš a smilnice: "Kdo jste bez viny, ať první hodí kamenem." Kdo by ovšem chtěl tím kamenem hodit, provinil by se Pýchou. Nikdo takový se nenašel a ani Ježíš ji neodsoudil. Místo smilnice si můžete dosadit homosexuála, je to podobná zvrhlost…
A doplním: myslíte snad, že tím Ježíš schvaloval smilstvo?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 17. 09. 2018 22:45
Předmět: Smilnice...    : Re: jhvh

S tou smilnicí jsem si to pamatoval povrchně, ale někdy jsou důležité i detaily:
J 8:11 … I řekl jí Ježíš: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a nehřeš více.
Neřekl jí: Nikdo tě neodsoudil, tak běž a smilni dál… Dal jí prostor k nápravě, nepochválil hovění ve hříchu…
S těmi celníky, co zmiňuji dole taky v souvislosti s kázáním pro LGBT:
Mt 9:12-13 On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jdouce pak, učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“
Řekl bych, že je přišel pozvat, aby se POLEPŠILI. Nepřišel jim lichotit: líbí se mi vaše hříchy. Chce soucit (ελεον compassion), ne zabití (θυσιαν sacrifice,victim od θυω to kill,sacrifice, i v Hos6:6 je זבח slaughter). Tedy je mu jich líto, zřejmě chce pomoci, nechce je ale rovnou předem odsoudit. Nemocní potřebují Lékaře, ne Kata… Odsouzením jim k nápravě nepomůžete…
Nevím, co těm Pyšným na té jejich "gay pride" přednášíte (ani nemyslím, že bych to chtěl vědět), ale především by asi bylo potřeba jim vysvětlit (pak když přijdou ptát se víc), že není na co být pyšný… (ani nevím jistě, jestli je víc hřích "gay" než "pride", a ovšem z toho hříchu "pride" se dají vyvést snáze)
Někde píšu, že špinavému nebudete pomáhat tím, že za ním půjdete do bláta a ušpiníte se také, ale nabídnete mu cestu ven, a když nechce, ať se válí v blátě (a vaše opovržení je stráž vaší čistoty) - pokud nejste záchranář v akci, který se ale musí připravit na vlastní ušpinění. (Kolik těch Pyšných jste svým kázáním napravili? Když už jste kvůli tomu dostali tu Zkratku "Homosexuální Církev"…)
Dole se někdo ptal, když se drží za ruku… To si jednak projevují Lásku navzájem, ale pokud na veřejnosti, tak to zároveň signalizují ostatním. I kdyby sami nebyli nebo se necítili hříšní a promiskuitní a kazící děti, alespoň by se měli stydět a nedávat najevo svou příslušnost k Proudu, který hříšný, promiskuitní a kazící děti _většinově_ (nebo v míře větší než malé) je. Nedělat ze sebe hrdý příklad, který by táhnul ostatní ke špatnosti.
Přirozená (tělesná) láska muže a ženy je dobrá, všichni jsme se díky ní narodili a díky ní cestujeme do budoucnosti (v našich dětech). Nepřirozená je (tělesná) láska, která není přirozená, která v další (dobré) cestě Lidstva brání. (Perverzní ve smyslu úchylná, odchylující se od dobré cesty…)
Někdo tu říkal, že se takoví již rodí a že i jinde v přírodě… Že se rodí i chromí neznamená, že není dobré chodit rovně, nebo že je dobré kulhat.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.244d62c3dfdcdbdeb2b08bc9bbc50751 )
Kdy: 18. 09. 2018 17:41
Předmět: Re: jhvh

P.A.Semi napsal(a):
>  S tou smilnicí jsem si to pamatoval povrchně, ale někdy jsou důležité i  detaily:     J 8:11 … I řekl jí Ježíš: Ani já tě odsuzuji. Jdi a nehřeš více.    Neřekl jí: Nikdo tě neodsoudil, tak běž a smilni dál… Dal jí prostor k  nápravě, nepochválil hovění ve hříchu…    S těmi celníky, co zmiňuji dole taky v souvislosti s kázáním pro LGBT:     Mt 9:12-13 On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale  nemocní. Jdouce pak, učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne  oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“    Řekl bych, že je přišel pozvat, aby se POLEPŠILI. Nepřišel jim lichotit:  líbí se mi vaše hříchy. Chce soucit (ελεον  compassion), ne zabití (θυσιαν  sacrifice,victim od θυω to kill,sacrifice, i v Hos6:6 je  זבח slaughter). Tedy je mu jich líto, zřejmě chce pomoci,  nechce je ale rovnou předem odsoudit. Nemocní potřebují Lékaře, ne Kata…  Odsouzením jim k nápravě nepomůžete…    Nevím, co těm Pyšným na té jejich "gay pride" přednášíte (ani  nemyslím, že bych to chtěl vědět), ale především by asi bylo potřeba jim  vysvětlit (pak když přijdou ptát se víc), že není na co být pyšný… (ani  nevím jistě, jestli je víc hřích "gay" než "pride", a  ovšem z toho hříchu "pride" se dají vyvést snáze)    Někde píšu, že špinavému nebudete pomáhat tím, že za ním půjdete do bláta a  ušpiníte se také, ale nabídnete mu cestu ven, a když nechce, ať se válí v  blátě (a vaše opovržení je stráž vaší čistoty) - pokud nejste záchranář v  akci, který se ale musí připravit na vlastní ušpinění. (Kolik těch Pyšných  jste svým kázáním napravili? Když už jste kvůli tomu dostali tu Zkratku  "Homosexuální Církev"…)    Dole se někdo ptal, když se drží za ruku… To si jednak projevují Lásku  navzájem, ale pokud na veřejnosti, tak to zároveň signalizují ostatním. I  kdyby sami nebyli nebo se necítili hříšní a promiskuitní a kazící děti,  alespoň by se měli stydět a nedávat najevo svou příslušnost k Proudu, který  hříšný, promiskuitní a kazící děti _většinově_ (nebo v míře větší než malé)  je. Nedělat ze sebe hrdý příklad, který by táhnul ostatní ke špatnosti.    Přirozená (tělesná) láska muže a ženy je dobrá, všichni jsme se díky ní  narodili a díky ní cestujeme do budoucnosti (v našich dětech). Nepřirozená  je (tělesná) láska, která není přirozená, která v další (dobré) cestě  Lidstva brání. (Perverzní ve smyslu úchylná, odchylující se od dobré  cesty…)    Někdo tu říkal, že se takoví již rodí a že i jinde v přírodě… Že se rodí i  chromí neznamená, že není dobré chodit rovně, nebo že je dobré kulhat.
Nemocní potřebují lékaře, s tím souhlasím. Když mám chřipku nebo zápal plic, jdu k lékaři. Ale netrpím ani obyčejnou rýmou, takže prakticky chodím jen na preventivní prohlídky kvůli zaměstnání.
Jde vidět, že jsi smysl pochodů Pride nepochopil a ani se o to nesnažíš. Neznám nikoho, kdo by byl pyšný na svou sexuální orientaci. Pyšný jsem na svůj vědecký titul, který jsem získal, to ano. Ale v průvodu, který se prezentuje spíš jako karneval, jde o to, že i gay nebo lesba je člověk jako každý jiný. Není nic víc ani nic míň. Nejsem méně ani více člověkem než ty. To taky mimochodem znamená, že se nemám za co stydět. Budu se chovat, jak sám uznám za vhodné a až kam mi to dovolí zákony a v tom, abych svého partnera držel za ruku nebo políbil na ulici, mi nikdo nezabrání. Ani ten tvůj bůh. Pokud by existoval a pokud by se mu to nelíbilo, už dávno by s tím něco udělal. Ale nedělá nic.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 24. 09. 2018 09:25
Předmět: Re: homosexualita atd...

> Jde vidět, že jsi smysl pochodů Pride nepochopil
Nejen lingvisticky, že "Pride" znamená "Pýcha" - nezkoušejte schovávat význam za cizí slovo…
Tyhle pochody se skládají z předvoje Pyšných Zvrhlíků, a následováni jsou davem užitečných idiotů (pojem tu vysvětluji jinde - slouží nevědomky cizí Agendě), kteří tenhle rozvrat rodin a společnosti hloupě podporují. (Říkám-li Hloupě, omlouvám je tím, že to nedělají Zle…)
Kdyby to bylo jen o veselosti, mohli by chodit v přírodě a nemuseli by se ukazovat celému městu a republice, protože o tom především tyhle pochody jsou. Jenže u pochodů to zdaleka nekončí.
Zřejmě jste si zatím nevšiml, jak to na Západě, odkud se tenhle "Progress" (((Pokrok))) šíří, pokračuje.
Třeba jak "drag queen" (viz google "drag queen children" ), odporně urážlivé karikatury žen, kazí dost mladé děti již na školách. I celkově, jak na školách zavádějí gender výuku. Viz 8-leté děti, stylizující se do transsexuálních rolí - to je zkažení špatnou výchovou, protože samo od sebe si to to dítě nevybere, ale baví ho to, kam ho rodič nasměřuje.
Ostatně i vy, jak jste to tu připustil, jste ukázka, že nevyvážená výchova jednou ženou, nehledě jestli to je matka nebo babička, vede k nevyváženému člověku. A nemyslím si, že by třeba výchova dvěma ženami byla lepší, než jednou ženou, spíš bude ještě trochu horší…
> že i gay nebo lesba je člověk jako každý jiný
No to právě není. Normální lidé se normálně rozmnožují a vychovávají vyvážené děti svým dobrým příkladem, což je primární biologický úkol lidstva.
Jenže problém dnes není ani tak těch pár procent gayů a dalších zvrhlíků. Mnohem větší problém je rozpad rodin, kdy desítky procent rodin končí rozvodem a ten podíl neustále stoupá. Jednak je příliš snadné se rozvést. I alimenty usnadňují tento špatný trend, kromě toho že vykořisťují otce. A ovšem především ne-svátost rodiny a tedy částečně i to, že jsou postaveny na roveň svazkům zvrhlíků. Největší měrou to je ale dle mého v tom, že ženy opovrhly rolí žen a díky výchově a společenskému tlaku usilují místo toho o role (průměrných) mužů… (Jistě (téměř?) polovina žen je inteligentnější než průměrný muž, ale je otázka, proč kvůli tomu zahodí svou ženskost (femininity) a staví se do role těch průměrných mužů? Proč společnost podporuje víc Kariéru žen, než jejich přirozený a dobrý úkol, péči o rodinu? Zejména v době, kdy politici brečí, že máme nízkou porodnost…)
Stát by měl především zvýhodňovat to, co je prospěšné, a ne dělat neo-komunisticky rovné podmínky všem.
A ještě k tomu, ne sice v tomhle (v rodinách), ale třeba ve vzdělání nebo ve vedení podniků a politiky, stát ani ty rovné Podmínky nedělá, jsou snahy o rovné Zastoupení všech pohlaví a ras, nehledě na skutečné schopnosti, čímž jsou ale rovné Podmínky zrušeny a vykloněny nespravedlivým směrem. (Ani ne tolik u nás, jako především na Západě…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 24. 09. 2018 21:56
Předmět: Re: hypersexualita v ČCE

Příteli Pasemi (i jiní), chápejte, že tadyhle přítel Rockefeller není křesťan a Bible je pro něho možná tak knihou historie, a možná moudrosti (kromě homosexuality). Proto mu nemůžete argumentovat Biblí. Biblí argumentujte našim heretickým farářům, ale né člověku nevěřícímu. Zkusme hledat cestu dialogu pomocí otázek a odpovědí. Tak třeba mě názory a zkušenosti pana Rockefellera zajímají.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.244d62c3dfdcdbdeb2b08bc9bbc50751 )
Kdy: 24. 09. 2018 23:09
Předmět: Re: hypersexualita v ČCE

Martin Janča napsal(a):
>  Příteli Pasemi (i jiní), chápejte, že tadyhle přítel Rockefeller není  křesťan a Bible je pro něho možná tak knihou historie, a možná moudrosti  (kromě homosexuality). Proto mu nemůžete argumentovat Biblí. Biblí  argumentujte našim heretickým farářům, ale né člověku nevěřícímu. Zkusme  hledat cestu dialogu pomocí otázek a odpovědí. Tak třeba mě názory a  zkušenosti pana Rockefellera zajímají.
Díky :-). A nejsem Rockefeller, ale Rothröckel. :-)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 25. 09. 2018 10:05
Předmět: Re: hypersexualita v ČCE

Víte, nepřišel jsem sem napravovat jednoho ateistického homosexuála. Přečte si to jednou třeba víc lidí, a hovořím tu především k Církvi, spíš odspodu než zvrchu…
Nicméně mě tento poučil, proč jsou křesťané dnes převážně uzavření v Palácích zlých Oligarchů (Facebook etc), když se jim jinak v otevřeném fóru míchají do diskuse neslušní atd lidé…
Je to škoda, že jste se nechali vyhnat do uzavřených a snadno kontrolovaných skupin… (víte, co je třeba "shadowban"? Na Západě to zatím používají víc, tady na východním konci Západu je zatím moc nezajímáme…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.244d62c3dfdcdbdeb2b08bc9bbc50751 )
Kdy: 24. 09. 2018 23:08
Předmět: Re: homosexualita atd...

P.A.Semi napsal(a):
 > Jde vidět, že jsi smysl pochodů Pride nepochopil    Nejen lingvisticky, že "Pride" znamená "Pýcha" -  nezkoušejte schovávat význam za cizí slovo…
Nic nezkouším. Záměrně sis vybral překlad, který s kontextem nesouvisí. Jsi stejný jako ten prasák Zeman, který schválně použil ten nejhrubší překlad slova "pussy".
>  Tyhle pochody se skládají z předvoje Pyšných Zvrhlíků, a následováni jsou  davem užitečných idiotů (pojem tu vysvětluji jinde - slouží nevědomky cizí  Agendě), kteří tenhle rozvrat rodin a společnosti hloupě podporují.  (Říkám-li Hloupě, omlouvám je tím, že to nedělají Zle…)
Když si myslíš, že každý účastní pochodu je zvrhlík, pak si to samé můžu já myslet o tobě, zvrhlíku.
>  Kdyby to bylo jen o veselosti, mohli by chodit v přírodě a nemuseli by se  ukazovat celému městu a republice, protože o tom především tyhle pochody  jsou. Jenže u pochodů to zdaleka nekončí.    Zřejmě jste si zatím nevšiml, jak to na Západě, odkud se tenhle  "Progress" (((Pokrok))) šíří, pokračuje.
Všiml. Pochody se tam pořádají pořád a navíc roste počet zemí, kde dvě ženy nebo dva muži mohou uzavřít manželství.
>  Třeba jak "drag queen" (viz google "drag queen children"  ), odporně urážlivé karikatury žen, kazí dost mladé děti již na školách. I  celkově, jak na školách zavádějí gender výuku. Viz 8-leté děti, stylizující  se do transsexuálních rolí - to je zkažení špatnou výchovou, protože samo od  sebe si to to dítě nevybere, ale baví ho to, kam ho rodič nasměřuje.    Ostatně i vy, jak jste to tu připustil, jste ukázka, že nevyvážená výchova  jednou ženou, nehledě jestli to je matka nebo babička, vede k nevyváženému  člověku. A nemyslím si, že by třeba výchova dvěma ženami byla lepší, než  jednou ženou, spíš bude ještě trochu horší…
Mě nevychovala jedna žena, ale můj otec s mou matkou. Ale tebe musel vychovávat nějaký zvrhlík, když máš tyhle praštěné názory.
 > že i gay nebo lesba je člověk jako každý jiný  No to právě není. Normální lidé se normálně rozmnožují a vychovávají  vyvážené děti svým dobrým příkladem, což je primární biologický úkol  lidstva.
Platí to, co jsem napsal. Já jako gay jsem stejným členem společnosti jako ty nebo člověk, který sice heterosexuál je, ale nechce mít děti. I takové lidi jsem v sousedství měl. Dva manželé pak zemřeli sami, protože děti mít prostě nechtěli. A to, že můžeš mít legálně dítě se ženou, ještě z tebe nedělá lepšího člověka. Ty rozhodně nejsi pro děti ten správný příklad. Takže si my dva nemáme co vyčítat.
>  Jenže problém dnes není ani tak těch pár procent gayů a dalších zvrhlíků.  Mnohem větší problém je rozpad rodin, kdy desítky procent rodin končí  rozvodem a ten podíl neustále stoupá. Jednak je příliš snadné se rozvést. I  alimenty usnadňují tento špatný trend, kromě toho že vykořisťují otce. A  ovšem především ne-svátost rodiny a tedy částečně i to, že jsou postaveny na  roveň svazkům zvrhlíků. Největší měrou to je ale dle mého v tom, že ženy  opovrhly rolí žen a díky výchově a společenskému tlaku usilují místo toho o  role (průměrných) mužů… (Jistě (téměř?) polovina žen je inteligentnější  než průměrný muž, ale je otázka, proč kvůli tomu zahodí svou ženskost  (femininity) a staví se do role těch průměrných mužů? Proč společnost  podporuje víc Kariéru žen, než jejich přirozený a dobrý úkol, péči o rodinu?  Zejména v době, kdy politici brečí, že máme nízkou porodnost…)
Za rozpad rodin si můžou rodiny samy. Nikomu neříkám, aby se rozváděl. Pokud rodinu dokáže rozklížit něco jako pochod leseb a gayů nebo to, že budou smět uzavírat manželství, pak ta rodina byla odsouzena k zániku už od začátku a její vazby byly velmi slabé na to, když je dokázalo zpřetrhat něco tak nicotného. To, že zakážeš sňatky homosexuálů, rozhodně neznamená, že ostatní budou houfně uzavírat manželství. Ten problém je v něčem úplně jiném.
>  Stát by měl především zvýhodňovat to, co je prospěšné, a ne dělat  neo-komunisticky rovné podmínky všem.    A ještě k tomu, ne sice v tomhle (v rodinách), ale třeba ve vzdělání nebo ve  vedení podniků a politiky, stát ani ty rovné Podmínky nedělá, jsou snahy o  rovné Zastoupení všech pohlaví a ras, nehledě na skutečné schopnosti, čímž  jsou ale rovné Podmínky zrušeny a vykloněny nespravedlivým směrem. (Ani ne  tolik u nás, jako především na Západě…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 25. 09. 2018 10:46
Předmět: Re: homosexualita atd...

> S: "Pride" znamená "Pýcha" …
> Záměrně sis vybral překlad, který s kontextem nesouvisí. jako … Zeman, … nejhrubší překlad slova "pussy".
Jednak ten předklad Pýcha s kontextem naprosto souvisí. A ne, není to zde Hrdost…
A ovšem ani nevím, jak jste poznal, že jsem také myslel na to, jak z nás v TV dělali blbce, když předstírali, že anglický název je méně sprostý, než jeho český překlad. (I dost malé děti se dnes učí anglicky a je to asi dobře…) Nepoužil Zeman nejhrubší překlad, nejpřesnější je ten, co se rýmuje s číčou. A ovšem pokud třeba víte, co nejen zpívaly, ale především kam si strkaly hostii v tom Chrámu, za což dostaly ještě velmi shovívavý trest, je ten překlad zcela na místě a v souvislosti nejen lingvistické.
Mimochodem, ani na Západě jim pak pšenka nekvetla… Jejich mužští kolegové teď sedí ve Francii ve vězení za totéž, co dělali předtím v Rusku, a stěžují si, že francouzské vězení je horší než ruské… O čemž vám samozřejmě ČT už nic nesdělí, to se nehodí "do krámu"… https://www.rt.com/news/439024-russian-opposition-artists-europe/
> myslíš, že každý účastní pochodu je zvrhlík
Jak jsem napsal, předvoj Pyšných zvrhíků, následováni davem užitečných idiotů, kteří nevědomky a hloupě podporují cizí Agendu rozvratu společnosti a jejích hodnot, třeba i tvrzením, že každá špatnost je rovnocená s každým dobrem…
> jako ty nebo člověk, který sice heterosexuál je, ale nechce mít děti
Nemám svoje děti, ale moji rodiče mají 5 vnoučat, což je přesně optimální.
Jenže svou zdrženlivostí svatost rodin nešpiním.
> Za rozpad rodin si můžou rodiny samy
To je naivní. Špatné Trendy mají své Příčiny a jsou podporovány špatnými rozhodnutími, a nejsou omezovány a směřovány dobrými rozhodnutími.
Zřejmě každá jedna rozpadlá rodina si za to může sama, ale když to je přes 40% a dříve to tolik nebývalo a neustále to stoupá, má takhle široký Kolektivní Trend nějaké Příčiny, zřejmě ne jednu…
> Pokud rodinu dokáže rozklížit něco jako pochod leseb a gayů nebo to, že budou smět uzavírat manželství
Například ale nejen ne-svatost Rodiny je jednou z příčin jejich rozpadu, a LGBT a jejich snahy jsou jedním z nástrojů na pošpinění svatosti rodiny.
(Ještě, že aspoň AIDS zabrzdil v osmdesátých letech sexuální uvolněnost a zvrhlost z doby hippies… Jen škoda, že nefunguje rychleji…)
Rozklad konzervativních společenských hodnot Západu je příčinou celkového morálního a duchovního úpadku společnosti.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.244d62c3dfdcdbdeb2b08bc9bbc50751 )
Kdy: 25. 09. 2018 19:12
Předmět: Re: homosexualita atd...

P.A.Semi napsal(a):
>  Jednak ten předklad Pýcha s kontextem naprosto souvisí. A ne, není to zde  Hrdost…
Ano, je to hrdost. Pýcha by to bylo v jiném případě. Není nutné o tom jakkoliv polemizovat.
>  A ovšem ani nevím, jak jste poznal, že jsem také myslel na to, jak z nás v  TV dělali blbce, když předstírali, že anglický název je méně sprostý, než  jeho český překlad. (I dost malé děti se dnes učí anglicky a je to asi  dobře…) Nepoužil Zeman nejhrubší překlad, nejpřesnější je ten, co se  rýmuje s číčou. A ovšem pokud třeba víte, co nejen zpívaly, ale především  kam si strkaly hostii v tom Chrámu, za což dostaly ještě velmi shovívavý  trest, je ten překlad zcela na místě a v souvislosti nejen lingvistické.
Jsi stejný blb jako Zeman.
>  Jak jsem napsal, předvoj Pyšných zvrhíků, následováni davem užitečných  idiotů, kteří nevědomky a hloupě podporují cizí Agendu rozvratu společnosti  a jejích hodnot, třeba i tvrzením, že každá špatnost je rovnocená s každým  dobrem…
Od zvrhlíka jako ty to fakt sedí. :-D
>  Nemám svoje děti, ale moji rodiče mají 5 vnoučat, což je přesně optimální.  Jenže svou zdrženlivostí svatost rodin nešpiním.
Nezavinil jsem ani jeden rozpad rodiny, takže jsi zase vedle.
 > Za rozpad rodin si můžou rodiny samy  To je naivní. Špatné Trendy mají své Příčiny a jsou podporovány špatnými  rozhodnutími, a nejsou omezovány a směřovány dobrými rozhodnutími.
Zase špatně. Platí to, co jsem napsal. Když si rodina povede dobře, nezávisí to na okolí, ale na jich samotných.
>  Zřejmě každá jedna rozpadlá rodina si za to může sama, ale když to je přes  40% a dříve to tolik nebývalo a neustále to stoupá, má takhle široký  Kolektivní Trend nějaké Příčiny, zřejmě ne jednu…  Například ale nejen ne-svatost Rodiny je jednou z příčin jejich rozpadu, a  LGBT a jejich snahy jsou jedním z nástrojů na pošpinění svatosti rodiny.
Velmi oblíbený mýtus, ale realita je úplně jinde. Pro mě je rodina všechno na světě a nemám důvod ji jakkoliv likvidovat.
>  (Ještě, že aspoň AIDS zabrzdil v osmdesátých letech sexuální uvolněnost a  zvrhlost z doby hippies… Jen škoda, že nefunguje rychleji…)
AIDS nemám, takže nemůžu nic říct.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 25. 09. 2018 22:21
Předmět: Re: homosexualita atd... (Hrdost a Pýcha)    : Re: homosexualita atd...

> Ano, je to hrdost. Pýcha by to bylo v jiném případě …
Hranice mezi Hrdostí a Pýchou je tenká.
Budu se citovat:

Hrdost hřeje u srdce, ale pýcha je (studený) kámen, okov. Na stupních vítězů stůj vzorem na chvíli, ale sestup včas pracovat. Buď hrdý na vděk druhých jen chvíli a pracuj dál skromně. Rovnou páteř neohýbej ve strachu, ale neboj se pomoci a sklonit se k chudákovi, nebo se i uklonit ve vděku či omluvě. Radost bližních blaží u Srdce. Láska bližních hřeje Duši. (Zrada bližních ale bolí nejvíc…)
Hrdost je druh Radosti a hřeje, ale Pýcha je Zášť a studený kámen na srdci.
Duch žije ze Smyslu toho, co vydáváš, jako tělo žije z (esencí) toho, co přijímáš.

Hrdost vyznamenaných, kteří stojí vzorem hodným následování - ale jen v čestné chvíli, je něco jiného, než Pýcha samozvaných. Ti, kteří sami sebe vyznamenávají a dávají se tím vzorem, jsou Pyšní, a lžou tím o své vyvolenosti nebo velkoleposti…

> Zeman
Zeman je moudrý stařec, nejlepší volba, kterou jsme měli.
Tím, že je zároveň otočený na Východ i na Západ, umožňuje nám být Středem. Ale ti, co by chtěli pouze hledět na Západ, z nás naopak dělají jen východní konec (periferii) Západu. (Pokud tomu nevěříte, zeptejte se řadového angličana nebo holanďana, co si o nás myslí… Jsme pro ně pouhý Východ (Západu)…)

Bylo nebylo (2016), děda prezident vyznamenával bojovníky, ale kufříkovou show vynechal (nejen kvůli démonům východu), i byla demonstrace: "Jsme Západ." Ale čí jsme Západ? Nejsme-li jen východem Západu, můžeme být Mostem…

Ne nadarmo byl Most na volebních plakátech právě Zemana… A ovšem především Most je symbolem Česka… Zeman je český Trump, jen jsme tuhle revoluci proti vůli Médií a jejich pánům vybojovali o dva roky dříve…

> Nezavinil jsem ani jeden rozpad…
Individualismus je Jed a Lež Západu.
Jste (jsme) jen malá částečka velkého proudu.
Ještě se budu citovat:

Důsledky přehlížených příčin bobtnají. Závažnost bývá cestou nakládána na hřbet. Jednotlivci lze ponechat cestu, ale Trendy je třeba usměrňovat dříve než pozdě. Kapky sneseš, ale valící se proud bude smétat zábrany.
Se Skupinami se jedná Skupinově (Kolektivně) v obrysech, Vyjímky si lze zasloužit. Vystavujte ukazatele na dobré cesty a poznávejte varování u zcestí včas. Stavějte zábrany na zcestí včas, ale neškodné netřeba zavírat do klecí zákazů…
Neškodní Svobodní, Prospěšní Podporováni, Špatní Zahanbeni a Silní Omezeni proti nečestnosti.
Neškodní si zaslouží Svobodu, Silní Řád (Regulace, Ochrany), ale Zlé je třeba limitovat (eliminovat).
Zkažené se šíří (víc, až převládne), ale neškodní si zaslouží volnost.

Jenže zkaženost LGBTQP+* přestala být neškodná (na Západě zejména), začali cíleně kazit zdravé děti.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 26. 09. 2018 08:41
Předmět: Hrdost a Pýcha    : Re: homosexualita atd...

> Na stupních vítězů stůj vzorem na chvíli
Představuji si,
jak Moudrý Prezident vyznamenává Chrabré Bojovníky, a ti jak tam tak stojí s připnutým vyznamenáním, ti mají na co být hrdí a jako dobrý vzor slouží všem, které tím nadchnou a nasměrují je tak na dobrou cestu… Anebo ty stupně vítězů, které jsou vlastně oslavou celého soutěžení…
Nebo hrdost Krojů a Vlajek, tím oslavují Tradice předků a nesou je tím potomkům, i oni chtějí nadchnout pro dobrou věc.
Hrdost je prospěšná, pokud vysílá dobrý vzor. A je to tak především dávání těm druhým…
Když je ale ponechána delší dobu, mění se v Pýchu. Hlavně ti Neomylní, příliš pyšní na to, aby nahlédli svůj Trám, pak vidí každou Třísku v očích ostatních. Což je dost obecné - leckomu na druhých vadí to, co sami před sebou na sobě skrývají…
A hlavně ti, co vyznamenali sami sebe, se tím stávají pyšní a ne hrdí… Když především oslavují sami sebe, a tím spíš, když se tím snaží vysílat špatný a zkažený vzor ostatním…
Protože v tom vyznamenaném je především vyznamenáván ten vzor a archetyp.
> Bylo nebylo (2016), děda prezident vyznamenával bojovníky
Leckdo si třeba nevšiml, že tehdy Zeman vyznamenal i papeže Františka (podle proslovu, který k tomu měl), ale toho si nemohl posadit na židličku ve Vladislavském sále, tak jeho vyznamenání připnul na hruď kardinála Duky…
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997921071-predavani-statnich-vyznamenani-prezidentem-republiky/216411033381028/titulky kolem času 00:29:26 , ale začíná již 00:27:34 , ostatně kolem 00:29:08 zmiňuje i Českobratrství, tedy i vás by to tu mohlo zajímat… V podstatě dal Dukovi vyznamenání za větu, kterou řekl František, že "Církev je Služba"…
Nebo ještě spíš, vyznamenal Církev, která dobře slouží lidem (nehledě na to, jestli zatím skutečně, ale bylo to přání, aby to tak bylo), ale Církvi obecně nemůže připnout na hruď vyznamenání, místo toho má tedy jednoho konkrétního zástupce…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 26. 09. 2018 10:57
Předmět: Význam vyznamenání 2016    : Re: homosexualita atd...

> Bylo nebylo (2016), děda prezident vyznamenával bojovníky
A jen na okraj - ta Tradice, kořen Českého národa, o kterém tehdy mluvil, ale nevyslovil jej slovy ale činem, jsou Boží Bojovníci.
Proto také společným jmenovatelem všech tehdy vyznamenaných byli "bojovníci" v různých oblastech, a proto především nemohl vyznamenat Bradyho, který byl Oběť (a to jestli), ale ne Bojovník…
https://pi-alpha.org/Vyznam_vyznamenani_161105g_Short.html (případně viz "Celé znění", pokud máte čas a náladu… ovšem již to není příliš aktuální, snad kromě poznáky o CETA na konci toho "Celého znění", kterou právě ten víkend velmi podlou lstí schválili…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 26. 09. 2018 20:51
Předmět: Re: ČCE je odpadlá

Církev ČCE je zcela odpadlá. Je jako buben - dělá hluk, ale uvnitř už není nic.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 27. 09. 2018 08:45
Předmět: prázdnota

A co když je to tak, že prázdný jste vy, prázdný je váš život? (Chybá vám ženská, jak tady víme všichni. Nebo si nechcete přiznat, že jste na chlapy, což je jen spekulace.) - Zrovna včera jsem slyšel o jedné kurátorce, ostatně tam nedaleko od vás, která v noci pláče nad stavem církve. Ano, církvi se nevede dobře. Ale ty vaše výkřiky, nezdůvodněné, ironické, svědčí spíše o bídě vaší než církevní.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 27. 09. 2018 16:00
Předmět: Re: prázdnota

Považuji se za vyléčeného homosexuála díky té ženě, kterou jsem zde odkazoval. Co může ČCE nabídnout ze své "plnosti?" Prolistujte Čes. bratra, Bratrstvo, nebo fejsbukovou skupinu naší církve, kolik je tam duchovního a kolik světského.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 27. 09. 2018 16:35
Předmět: Re: prázdnota

Otevírám tedy v tuto chvíli FB Přátelé ČCE, horní tři statusy jsou: Pornografie, nabídka svezení na oslavy výročí crkve, článek o misii. První a třetí téma je zde pojímáno křesťansky, druhé je holt organizační. Kde podle vás vede ona hranice mezi duchovním a světským? - Jako status čtvrtý je zde vtípek s Ježíšem, který říká: "Chtěl jsem jen říct, že z vaší skupiny do ráje nikdo nepůjde." Vida, oni sami se neberou moc vážně, a to je taky docela dobře evangelicky křesťanské.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 27. 09. 2018 17:29
Předmět: Re: prázdnota

ČCE má svou oficiální skupinu, tu jsem měl na mysli. (Ani se nebudu raději dívat na názory farářů ČCE na pornografii.)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 27. 09. 2018 22:17
Předmět: Re: prázdnota

Myslíte FB ČCE? Ale to je FB Synodní rady, vedení církve. A v evangelické církvi je vedení církve služebnou složkou. Tady "duchovní" život neorganizují, ten se děje v konkrétních sborech. Výtka, že jejich fb profil je málo duchovní, je asi, jako byste obviňoval vedení nemocnice, že berou málokdy do rukou obvazy. - Ale vy myslím chcete psa bít, a tak si hůl někde najdete.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 27. 09. 2018 22:32
Předmět: Re: prázdnota

Nerozumíte tomu, pane Vráno. 
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 28. 09. 2018 09:29
Předmět: Re: prázdnota

tak jesli pana wranu vibrali taky nakazatelnu vhospďě tak potom jo…..
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 28. 09. 2018 20:26
Předmět: Re: plnost a prázdnota v ČCE

Nemyslím si, že by zrovna pana Vránu vybírali v hospodě. Ale co, Luther se svojema protestantskýma kamarádama si raky vypili. Marťa dokonce potom občas i čmáral po stole, když ho to popadlo. 
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 30. 09. 2018 18:48
Předmět: Re: plnost a prázdnota v ČCE

Na vedení současné Českobr. církve by Luther vzal klacek. Je to nehorázná drzost, že se tahle církev hlásí k reformátorům
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 30. 09. 2018 21:10
Předmět: Re: plnost a prázdnota v ČCE

Tak něco v tomto smyslu už jsem tady psal kdysi taky.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 01. 10. 2018 08:46
Předmět: Re: plnost a prázdnota v ČCE

V současném vedení evangelické církve jsou poctiví a čestní lidé, dobří křesťané. - Vy jste pro své tvrzení žádný argument neuvedl, já toto říkám na základě své zkušenosti. Vy se skrýváte za nickem, já to říkám s osobní garancí. Jistěže dnešní sociální sítě dovolují, aby kdokoliv vykřikoval cokoliv, aby kohokoliv urazil, pomluvil, pošpinil, ale právě toto je přece nekřesťanské, (právě tady by Luther klacek vzal určitě), že, "jeden evangelíku"?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 01. 10. 2018 15:13
Předmět: Okupace 1968 a Americké války    : Re: plnost a prázdnota v ČCE

> V současném vedení evangelické církve jsou poctiví a čestní lidé, dobří křesťané.
Jak se to pozná, že jsou dobří křesťané?
Zatím jsem se tu jen dozvěděl, že podporují LGBT a jejich pyšné pochody… (Ještě nevím, jestli to dělají proto, aby je postupně napravili, nebo jim jen lichotí a podporují tak jejich rozvrat křesťanských hodnot?)
A že se prakticky nezajímají o Bibli, skutečný význam starého zákona je jim (vám tady) zcela lhostejný…

Koukal jsem, proč narostl skokově uložený soubor z diskuse, a je to nahoře odkazem na okupaci… Vidím tedy, že se mícháte do politiky…?
Inu, když za zcela analogických okolností "osvobozovali" Američané třeba Panamu začátkem 90-tých let, když se jim na jejich geo-politickém dvorku vzepřela, bylo tam těch obětí cca 3000. A ovšem když třeba podporovali svrhnutí "neposlušného" "režimu" v Salvádoru v 80-tých letech, bylo těch obětí cca 80,000 … Myslím, že tady byli Rusové ještě velmi velmi shovívaví.
(Celkově, po druhé světové válce mají Američané na svědomí cca 20-50 milionů obětí, narozdíl od WWII je to jen o něco pomalejší…) Korea, Vietnam, Laos, Salvádor, Nikaragua, Rwanda(!), …, Iraq, Jugoslávie, Iraq, Afghanistan, Libye, Syrie, Yemen (zčásti)…
Tenhle seznam http://www.washingtonsblog.com/2015/02/america-war-93-time-222-239-years-since-1776.html (česká verze mezitím někde zmizela) jsou "jen" války, není v něm podpora CIA svrhávání režimů a genocid…
Američané je příliš široký pojem. Převážně to má na svědomí CIA podporou různých režimů nebo naopak jejich svrháváním, a jen zčásti Pentagon, ministerstvo války. A leccos z toho je v režii a v zájmu Židů z Izraele, minimálně všechny blízkovýchodní konflikty přímo, ale pak je vhodné se i podívat, kdo jsou ty think-tanky a military-industrial komplex, který na těch válkách vydělává… http://www.bollyn.com/the-fraudulent-war-on-terror/
Takže nepřiměřeně brečet nad jednou sovětskou okupací, kdy k nám především Ukrajinci v sovětském vedení poslali vojska, mi přijde nefér, nevyvážené, a tím zalhávající skutečné rozměry těch ostatních okupací, genocid a svrhávání režimů…
Třeba tenhle článek je dost podstatný pro pochopení důvodů k tomu zásahu Varšavské smlouvy u nás:
Nakolik se v něm mýlí?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 01. 10. 2018 15:31
Předmět: Re: plnost a prázdnota v ČCE

Pane Semi, co chcete říct tím, že jste se z tohoto diskusního fóra "dověděl", že "současné vedení evangelické církve podporuje LGTB a jejich pyšné pochody"? Vy berete tyto diskuse jako relevantní zdroj? Tak takto vy pracujete s informacemi? Protože zrovna tohle je myšlenkový zkrat. Jste schopen pramenně dohledat, jak je tomu fakticky? Zkuste.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 01. 10. 2018 16:06
Předmět: Re: plnost a prázdnota v ČCE

Inu, je zde sice malý vzorek, a je otázka, jak moc je reprezentativní… (Já chápu, že příliš reprezentativní zatím není…) (Vy to zatím možná nechápete, ale jste tu určitý reprezentativní vzorek, protože v této diskusi v mém AMA (ask me anything) threadu tady určitým způsobem reprezentujete…)
Mimo jiné jsem se tu dozvěděl, že zrovna vás kvůli názoru na homosexualitu (prý "správnému") nemají rádi, sám jste napsal, že mnoho přátel v té církvi nemáte… (Ani jsem zatím nezjišťoval, který je ten "správný", ale ten, co mám já, jsem tu napsal, když jste se ptali…)
První otázka, když jsem tu napsal o revolučním překladu Bible, byla, jaký mám názor na homosexualitu, a je to zřejmě více než polovina obsahu tohoto vlákna… (Nemluvě o dalších jiných vláknech zde… Z celkem 580 vláken v téhle diskusi grepem najdu homosexualitu jen v 76, takže to je pouze 13%, ale i tak to je víc než dost…)
Jako "relevantní zdroj"? "pramenně dohledat?" … Zkusil jsem třeba najít to "Bratrstvo", ale zřejmě nevychází online a je jenom tištěné…?
Odkázali mě tu na vaši LGBT pobočku, prohlédl jsem si a mírně se zhnusil, ale ještě ne dost…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 01. 10. 2018 16:21
Předmět: Re: plnost a prázdnota v ČCE

OK, takže si prosím dávejte víc pozor, co tady o evangelické církvi prohlašujete. A to, co se sám dočtete na tomto f=ru, berte s velkou rezervou. Pokud jste hledal Bratrstvo, že ho tady někdo zmínil, tak je to starý název časopisu, který se dnes nazývá Nota nebe. Ten najdete částečně on-line. Tam skutečně v poslední době vyšlo několik článků přejných vůči h. Ale to je něco jiného než "podpora" od "vedení církve", jak jste psal vy.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 01. 10. 2018 18:18
Předmět: Re: plnost a prázdnota v ČCE - "Naše násilí a vaše násilí"    : Re: plnost a prázdnota v ČCE

Inu, podíval jsem se třeba na zápis synodní rady… http://www.evangnet.cz/cce/czr/usneseni/u_34_4/u_34_4.pdf
Kromě mnoha víceméně úřednických zápisů (vím, psal jste tu, že vedení nemocnice nebere do rukou obvazy), jsem ale našel třeba Usnesení č. 27 "Prohlášení synodu", vztahující se k odporné a nebezpečné propagandistické manipulaci "Naše násilí a vaše násilí". Usnesení synodu k tomuto je špatné a zlé. Viz mé zdůvodnění výše v tomto vlákně, co především bylo na té hře špatné… Nevidím žádné ospravedlnění názoru, že svoboda "umělců" má být nadřazena nejen dobrým mravům, ale i zákonům, třeba o hanobení státních symbolů (to, co dělali s vlajkou, je trestné, kdyby tu vládlo právo)… Jejich tvrzení, že "Slušní lidé" v Brně jsou spojeni s "fašismem a nacismem" je také dost odporné. Především, když někdo nálepkuje "Vlastenectví" jako "Nacismus", tak je odporný vlastizrádce a lhář… (Nebo jsem přehlédl nějaký vztah těch lidí, který by tohle tvrzení podporoval? Že nejsou "Vlastenci" ale jsou "Nacisté"?)
Škoda, že odkazy v "Rozhodnutí o předložených zprávách" nejsou ke stažení, třeba by tam bylo něco víc, než úřadování?
A k tomu, že podporuje LGBT? V zápisech synodní rady jsem nic nenašel, ale pokud je oddáváte, již to je podpora, a sotva by se to dělo, kdyby to někdo shora neschvaloval. Pokud jim na jejich pochodech při kázání jen lichotíte (což nevím), byla by to také podpora…
Inu, podíval jsem se i na "Nota nebe" a není to špatné (je to celkem dobré) - až zatím zase na článek o "Naše násilí, vaše násilí"… http://notanebe.cz/2018/06/ano-je-to-nase-nasili/
Stejně jako ta hra, i ten článek je lživý! Nejsou to křesťané, kdo terorizuje blízký východ! Naopak nyní přišli muslimové znásilnit Evropu, svým přemnožením tu nahradit evropany, mnozí se tím nijak netají… (A ovšem v Sýrii trpěli především křesťané, ale těch Evropa přijala jen malé minimum, leckde byli odmítáni, v Británii především. A ovšem Syrští křesťané jsou především vděčni Assadovi a Rusku, že je z rukou jihádistů osvobodili… Evropa, USA, Izrael i Saudové to jen zpomalovali, podporovali násilí Armageddonu na té špatné straně…)
V tom článku Nota nebe citují Halíka:
> cílem ,cool theatre’ není se líbit a bavit, nýbrž provokovat k myšlení
A ovšem tato hra byla nebezpečná _především_ tou myšlenkou, kterou se snažila naočkovat společnosti, že totiž naše obrana před zničením je špatná a zlá. Cílem této hry bylo šířit zrádnou, nebezpečnou a lživou myšlenku. Ty ostatní provokace byly ve srovnání s tím malichernosti…
a Nota nebe:
> své rozhořčení nesměřujte na autora, na herce ani na tu hru. Své rozhořčení směřujte na ty, kteří šíří nenávist
Ano, to VY šíříte nenávist proti vlastencům ! Proti lidem, kteří chtějí bránit svůj domov a své děti před invazí a zničením… (tím "VY" nemyslím tohle forum, ale zde "Nota nebe" a další, kdo zastávají podobný názor…)
Tahle hra nebyla jen o té hodině v divadle, předtím i potom to přes celou republiku rozmázli ve zpravodajství, a dosud "užiteční idioti" (termín tu vysvětluji jinde - slouží nevědomky cizí agendě) ve jménu té hry dál bojují proti vlastencům… ((kdyby to aspoň nebylo "top" v dané rubrice…))
Kdo v době invaze volá "otevřete brány!", je snad ještě nebezpečnější, než útočník před hradbami… A ovšem ne, Invaze není Bližní…

Třeba z článku http://notanebe.cz/2014/12/zarikavani-reality/ (jinak je celkem pěkný)
> Dnešní člověk může kombinovat různé prvky z různých tradic a vytvářet tak svojí vlastní mytologii. Může být křesťan, gay a ještě k tomu používat tarot a nemusí se cítit blbě
To je pak taková všeho-směs, ani studený ani horký, ale že jsi vlažný, vyvrhnu tě z úst…?
A ovšem také jsem dlouho nevěděl, že Tarot patří především k Luciferiánům, že to je anti-Tora…
Řekl bych, že Tradice a jejich Rituály měly určitý smysl. Když se bourají, měly by se nahrazovat jinými, ne Chaosem…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 01. 10. 2018 20:15
Předmět: Re: morální zkaženost ČCE

Napsal to dobře přítel Pasemi. Pane Vráno, děláte z nás hlupáky. Prolistujte si pár Českých bratrů a ještě lépe Nota Bene, jaké jsou tam názory a nejen na homosexualitu, národní hodnoty, ale třeba i na předmanželský sex, že jo. Nedělejte, že je nečtete. Tyhle časopisy vydává Českobratrská církev evangelická, tak je uvedeno v tiráži. Svatby se homosexuálům dělají, myslíte si, že SR o tom neví? Luther a zvlášť Kalvín se obrací v hrobě, když se ČCE nestydatě dovolává jejich odkazu.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 01. 10. 2018 20:49
Předmět: Re: morální ČCE

Jančo, hlupáka z vás nedělám, ale pokud si tak připadáte, rozmlouvat vám to nebudu. Asi byste pak měl hloupost hledat ve svém způsobu, jak přemýšlíte. Hážete názory, aniž byste je pořádně promyslel. - Časopisy vydává čce, ale tady se mluvilo o nemravnosti církevního vedení. Církev nerovná se církevní vedení. A pak ty názory, které tady zmiňujete, nejsou nemorální proto, že vy si to myslíte. To by se muselo vyargumentovat. - A "homosexuální svatby" v církvi? Ani nevíte, o čem mluvíte. Ty neumožňuje v Česku ani právní řád.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 01. 10. 2018 21:19
Předmět: Re: amorální ČCE

Děláte z nás hlupáky, pane Vráno, třeba jak s námi slovíčkaříte. V církvi je manželství manželstvím, bez ohledu na zákony státu. Pro osvěžení vaší paměti, a také pro přítele Pasemiho, aby si udělal o ČCE obrázek (ten objektivní, ne ten Jančův), poslouží tento link:
Z článku: "Jednalo se o požehnání registrovanému partnerství, ale příprava byla úplně stejná, jako dělám se všemi svatebčany, dokonce si řekli o rozšířené vydání. …Vnitřně jsem tedy měla dobrý pocit je dva sezdat a pro mě to byla svatba."
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 01. 10. 2018 21:29
Předmět: požehnání

Já s tou věcí taky nesouhlasím, ale počátkem rozhovoru musí být, že věci správně pojmenujeme. Takže "žehnání registrovanému partnerství", a ne "uzavření manželství". A že to pro HD "byla svatba", není nic objektivního, to byl jen její pocit, jak i sama říká.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 01. 10. 2018 21:39
Předmět: Re: požehnání homosexualitě

To je stejně jedno, zda svatba nebo požehnání registrovanému životu. Podstatné je to, že SR to tiše schvaluje, tudíž je morálně upadlá. A že Kalvín by to určitě neschválil a Luther vzhledem k jeho povaze by vzal klacek, jak píše Pes nebo kdo to napsal. A tedy že je drzost, když se ČCE hlásí k reformaci. Už je jasno?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 01. 10. 2018 21:45
Předmět: Re: požehnání homosexualitě

A kolik jich vlastně takových je?
(Jedna vlaštovka jaro nedělá…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 02. 10. 2018 10:40
Předmět: Re: požehnání homosexualitě

A ovšem: proč mě ani nepřekvapuje, že ta farářka, co oddává homosexuály, je žena?
> Jedna vlaštovka jaro nedělá…
Ovšem: jen dva prstíčky tam strčíme… Někdo s tím začít musí (nemusí, ale někdo s tím vždycky začne)… (Ovšem celkově ve světě s tím LGBT i s Feminismem a s lecčíms dalším začali židé… Ani ta symbolická Eva si to jablko nevymyslela…)
Třeba ve Švédsku zejména ženy tu protestantskou církev úplně rozložily, je dnes velmi ďábelská… (Nebo to je jenom náhoda, že ty největší excesy ze Švédska, jak na ně žalují na internetu, zrovna dělaly v té církvi ženy?)
Pokud vám tenhle názor vadí, řekněte si, že inu jsem katolík a ti to mají jinak… Ale i ortodoxní (východní) polovina křesťanství to má tak…
Jinak ovšem, osobně znám jednu farářku u Husitů, možná už dvě, a jsou moc fajn paní… Nedá se asi říct, že jsou všechny ženy-farářky špatné… Osobně znám jen hrstku židů, na prstech jedné ruky bych je asi spočítal, a všichni byli mí dobří nebo i nejlepší přátelé… (i když ovšem tady v Evropě se o někom dozvíte, že je žid, jen když to je váš dobrý přítel, nebo mocně bojují proti tomu, kdo by je prozrazoval veřejně - třeba ABB… třeba v USA jsou ale na svůj původ hrdí a neskrývají jej tolik…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 01. 10. 2018 21:48
Předmět: Re: požehnání

Tak jestli je jedno jestli svatba nebo požehnání, není o čem diskutovat. A že prý to SR schvaluje, to je asi taky jedno. Hlavně že v tom máte jasno vy. Máte odpovědi dřív než otázky
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.244d62c3dfdcdbdeb2b08bc9bbc50751 )
Kdy: 01. 10. 2018 21:40
Předmět: Re: požehnání

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
>  Já s tou věcí taky nesouhlasím, ale počátkem rozhovoru musí být, že věci  správně pojmenujeme. Takže "žehnání registrovanému partnerství", a  ne "uzavření manželství". A že to pro HD "byla svatba",  není nic objektivního, to byl jen její pocit, jak i sama říká.
Mně to přijde v pořádku. Člověk by měl mít radost, když se mají dva dospělí svéprávní lidi rádi.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 01. 10. 2018 21:49
Předmět: Re: požehnání

V té radosti s vámi souhlasím
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 01. 10. 2018 22:02
Předmět: Re: požehnání

Příteli AR, to je jasný. Tady jde o něco jinýho. Tady jde o to, že se tato církev ČCE hlásí k reformaci, ale přitom s ní nemá co společného. My si tady teď řešíme svůj problém v církvi, ne homosexualitu, ta je jenom příklad.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 01. 10. 2018 22:09
Předmět: Re: požehnání

Tak když se k ní hlásí, tak s ní asi něco společného má. Ovšem "ecclesia semper reformanda", stále se reformující, a vás už ta reformace předběhla, nestačí vám dech, koukáte ji na záda, a proto ji nerozumíte
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 01. 10. 2018 22:14
Předmět: Re: požehnání homosexualitě

Houby, pane Vrána. Pokoncilní katolická církev má blíž k reformaci než ČCE. ČCE by sama potřebovala reformovat.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 02. 10. 2018 06:12
Předmět: reformace

Možná máte pravdu, jen to musíte něčím doložit. Jak změříte, že "pokoncilní katolická církev má blíž k reformaci než ČCE"?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 05. 10. 2018 00:00
Předmět: Gn 2:8 - (další) "reformace" teologie...

Problém současné církve, ať už katolické nebo bratrské, je především v tom, že ze středověkého Omylu se stala novodobá Lež…
Nemůžete dále popírat Věstonickou venuši, neandrtálce a ještěry druhohor. Nelze dále popírat stáří Země, které je prostě těchnicky vzato dokázané kolem 4 miliard let. To, že jste špatně rozuměli Genesis v době, kdy na správné pochopení nebyly vědecké možnosti, neznamená, že to můžete předstírat nadále…
A přitom jádrem křesťanství je Ježíš Kristus, skutečný spasitel, ne Adam, který je pouze symbolický… (Tedy myslím, že křesťanství Christianity by mělo přežít i škrtnutí Adama, ale i pochopení, že Isráel není v Levantu, ani to není národ, ale je to stav a jednou bude všude, až tam přijdeme, i když při tom zůstaneme místně tady…)
> Gn2:8 A ustanovil Jehova Bůh ochranu v až dosud od pravěku a umístil tam toho člověka (=há ádám), kterého zformoval.
Skutečný obsah Genesis není v rozporu s Darwinem a skutečností, to jen nesprávné překlady a Dogmata jsou v rozporu (se Skutečností a s Pravdou)…
Adam אדם prostě znamená "člověk", obecně. (Nebo to znamená "červený" od דם "krev", nebo "budu mlčet", možná "zemřu", od דמם "to be silent, be still, wait, die", i když ale "zemřít" se obvykle používá jiné slovo, spíš tedy "mlčet"…). My všichni jsme "adam". (A navíc většina z nás je "Esau Edom" - "Pracující Lidský" ("Edom" je infinitiv od "adam", "být lidský", "Esau" je doslova "Pracovali,Pracujte"), který je "hrubý" ale ne "chlupatý", jen málokdo je Zrádný Náhradník, Oligarcha Jákob - význam těchto jmen je jasně vysvětlen i v konvenčních překladech Gn25:27-34 , a prodali jsme a stále ještě prodáváme své prvorozenství za mísu jídla Oligarchům).
Člověk byl zformován z "prachu půdy", ovšem slovo "půda" je אדמה Adamah, a může to též znamenat vlastnost od slova "člověk", tedy "lidskost"… Tím "prachem" jsou zřejmě míněny chemické prvky C,N,O,H,… a nepřímo to naznačuje, že mohou být i bytosti, které nejsou z hmoty, ale třeba z energií nebo ještě jinak…? "zformován" nijak nepopírá postupnou (mírně řízenou) evoluci, nijak není specifikováno, jak dlouho to "zformování" trvalo a jak probíhalo… Jistě nelze člověka "uplácat z bláta", z téhle teorie jsme již vyrostli… (Především - Bůh nepodvádí, ani své vlastní přírodní zákony…)
Slovo עדן Eden (ráj) má další význam "až dosud" H5728 "hitherto, still, yet", další význam H5730 "delight". Slovo קדם H6924 je zároveň "east, antiquity, front, that which is before, aforetime, ancient time". Není tam "na východě", je tam buďto "od východu" ale spíš tedy "od pravěku". Slovo גן "garden, enclosure" je ovšem odvozeno od slovesa גנן " to hedge about, i.e. (generally) protect, to defend, cover, surround", ze stejného slova je מגן "štít" "shield, buckler", něco co způsobuje ochranu. Dojem, že to je zahrada (chráněná zahrada) je prostě jen antický omyl, Hospodin nás chrání všelijak až dosud…
Z ráje první řeka "Ústa klidná (tichá)", ona obkružující zemi "Zůstat naživu" a tam (je) to zlato. Proto především vám ty jména nikdo zatím nepřeložil, a protože třeba v Jos12, kde jsou hodně použitá jména dávající smysl jako věty, byl text přes celou stránku vytvarován ve starších kodexech do slova "Mlč!", a protože to rabíni (farizejové z NZ) v Talmudu zakázali vysvětlovat goimům. A protože každý, kdo překládal Bibli, těm Dogmatům příliš věřil, a ti, co jim nevěřili, se o Bibli zase nestarají vůbec…
Velikost stvořitelského díla není nijak zmenšena tím, že probíhalo miliony a miliardy let a ne sedm pozemských dní, spíš naopak… Mimo jiné, slovo "den" יום znamená "být horký" (infinitiv) a je to buď den, nebo rok, nebo jiná (horká) perioda. I z toho, že v Gn1 jsou "dny" dřív než stvoření Slunce, je zřejmé, že se nejedná o pozemské dny.
Naopak, je tam zajímavá informace, že rostliny byly stvořeny ještě před sluneční soustavou, tedy na nějaké jiné planetě, a sem zaneseny meteority s vodou… https://en.wikipedia.org/wiki/Panspermia https://en.wikipedia.org/wiki/Late_heavy_bombardment "life either formed immediately after the Late Heavy Bombardment, …" - těsně poté, co asteroidy přinesly na Zemi vodu… KDYBY se to mohlo stát náhodou, stalo by se to náhodou kdykoliv znovu jinak, ale dokonalý bio-computer DNA se tu znovu objevil jen jednou… (procaryota a eucaryota), a je prakticky vyloučeno, aby fungoval bez membrán z proteinů, které sám vytváří, tedy prakticky nemohl vzniknout postupně sám…
K tomu dále dodám, že mým potvrzením Einstein's universe - https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein%27s_universe#The_Einstein_universe a z toho logicky vyplývajícím vyvrácením bludu zvaného Velký třesk, který především odkřesťanštil Západ, naopak potvrzením Genesis 1 (vesmír byl zpočátku bez formy a temný a nastartován byl akustickou vlnou zvenčí), naprosto fyzikálně míněno, jen "voda" je tam "vodík", "země" je v Gn1 náš 3D vesmír jako povrch 4D hyperkoule, také se Duch Boží vznášel "podél vod", ne "nad vodami", vně vesmíru ve čtvrtém rozměru, "vedle"… ((Jen na okraj podotýkám, že se cca 12 let intenzivně zabývám astronomií, především Solar physics, ale ten tvar vesmíru jsem takto chápal už kdysi dávno ještě na základní škole, třeba jadernou fyziku jsem se učil z tátových učebnic někdy začátkem střední školy…))
Prostě z antického Omylu (Adam) se nejpozději někdy začátkem 20. století stala novodobá Lež, jenže vědci to přehnali na druhou stranu a proti tomu postavili ještě horší Lež a Blud - Velký třesk a samovolný vznik života… (Ti "rozumní", vědci, místo toho _věří_ ještě horšímu bludu… Jako středověcí vědci tvrdili, že Země je plochá, dnešní vědci, WMAP zejména, tvrdí a lžou, že vesmír je 3D plochý, že to prý změřili na microwave background, což je drzá lež… Jako vědci před Paracelsem tvrdili, že život třeba mouchy a červi vzniká z neživého bláta, dnes to posunuli o jednu oktávu dál a tvrdí, že život vzniknul z neživého bláta kdysi dávno, jenže to je stejně absurdní.) Dnes "racionálně" vychovaná mládež prostě opovrhuje bludem zvaným "Adam" a stvořením v 7 dnech, a sotva se to někdy zlepší, dokud toho Adama neškrtnete… A ovšem, ten čas již přišel, jen to bude chvíli trvat…
Slovo אלהים "Bůh" je v originálu z 99% v plurálu! (I když sloveso k tomu bývá v singuláru). Někde jsou tam třeba pohanští "bohové", jenže to je zcela stejné slovo ve stejném tvaru, jen překladatel usoudil, že to zrovna v daném místě bude interpretovat jako "bohové" a ne jako "Bůh"… (Myslím, že nejpřesněji by tomu odpovídalo české slovo "Božstvo", je také pomnožné a dá se chápat v singuláru). Je odvozeno buď od slova איל "Síla,Moc,Pomoc" nebo od slova יאל "začít"… Hebrejsky יהוה "Jehova", česky "Jsoucnost", je jméno, zatímco "Adonaj,Kyrios,Dominus,LORD,Gospodi,Hospodin,Pán" je titul, který byl tam, kde slovo Adonaj vedle toho _není_, nahrazen místo toho jména, už v hebrejském předčítání…
I když se dá z několika míst dokázat, _že_ Bůh (nebo andělé nebo UFO) existují, dá se i ukázat, _kde_ je a proč ho vědci v dalekohledech neuvidí, nijak to ale nesnižuje tajemnost toho, _jaký_ vlastně je (jsou). Ezechiel popisuje na začátku 4-rozměrné (nebo 5?) bytosti (ty kola nejsou jako kola u vozu, ale jako rovníky na glóbusu, a je jich víc, než můžeme ze zkušenosti chápat - tedy dva… Asi jako animované placaté postavičky těžko pochopí 3-rozměrného diváka před obrazovkou… A ovšem Ezechiel i Zj4 popisují skleněné moře nebo strop, "event horizont" našeho světa, do kterého se můžete libovolně dlouho přibližovat ale nikdy jej nedosáhnete, (což mimo jiné dokazuje, že to je objektivně nad jejich možnosti pozorování) - ze čtvrtého rozměru jsme jako pod sklem, nebo na obrazovce, ale dost zřejmě sem mohou nějak zasahovat, ale není to jednoduché… Asi jako akvarista může zasahovat do rybiček, přestože není s nimi v akváriu…) Třeba "Betlémská hvězda" jako dobře doložitelný astrologický fenomén, zejména ta ze zimního slunovratu roku 3BC (-2 pokud by byla 0 uprostřed), mimo jiné objektivně dokazuje, že to pisatelům Matouše musela nějaká vyšší bytost poradit, protože to nemohl(i) mít ze své hlavy - další objektivní důkaz…
Jen na okraj, oba dva rodokmeny Ježíše dávají smysl jako věty, v tom pořadí v jakém jsou, jedna od začátku k Ježíšovi, druhá od Ježíše do budoucnosti. (I když z transformace těch jmen do řečtiny není zpětný překlad jistý…) Vím, že jsou různá, ale mylná, vysvětlení, proč tam jsou dva odlišné rodokmeny… (A ovšem mimo jiné tam jsou dva proto, aby bylo zřejmé, že to není skutečný rodokmen… Ostatně alespoň dvakrát našli starý zákon po několika generacích s velkým překvapením, a tedy tvrzení, že si něco předávají ústně již od Mojžíše, je prostě lež i podle Písma… Celou starou část SZ (Tóru) zřejmě napsali Jeremiášovci v Babylonu a celá je (mezi řádky) o svrhnutí té zlé nadvlády (a ovšem k rozbalení až dnes), Jeremiáš končí stejně jako Králové a psán byl tedy s nimi potom, a je celá jednotným jazykem, mírně odlišným od pozdějších (malých) proroků a žalmů, kde je ten jazyk pak již "květnatější"…)
Gn5 - Od Adama po Noe: Člověk nahradil křehké vlastnictví, velebení Boha sestoupilo, disciplinovaný vyslaný muž, mocné odpočinutí …
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 01. 10. 2018 15:50
Předmět: Bible - Nu25

Jak se třeba srovnáváte s pasážemi ve starém zákoně, jako je Nu25 ? Konkrétně Nu25:6-18
Skutečné znění:

Nu25 [1] A bude bydlet Israel v Odvracení a znečistil ten lid smilnit k dcerám Tužby. [2] A volaly ten lid k obětem jejich Bohů a jedl ten lid a klaněli se k jejich Bohům. [3] A připojil se Israel k Zívajícímu Vlastníkovi a vzplál hněv Jehova v Israeli. [4] A řekl Jehova k Zachránci: vezmi všechny hlavy toho lidu a způsob opustit je pro Jehova proti tomu Slunci, aby vrátilo se vzplanutí hněvu Jehova od Israele. [5] A řekl Zachránce k soudcům Israele: zavražděte každý své muže, ty připojené k Zívajícímu Vlastníkovi.
[6] A hle, muž ze synů Israele vešel a přiblížil ke svým bratrům tu Svárlivku k očím Zachránce a k očím celého shromáždění synů Israele a oni plačící otevření stánku úmluvy. [7] A viděl Odvrácení důvěry syn Bůh pomohl syn Světlonoše toho kněze a povstal zprostřed toho shromáždění a vzal [pozvednutí bratra] ve svou ruku. [8] A vešel po muži Israele k tomu prokletí a hanobil oba dva, muže Israele a tu ženu k jejímu prokletí, a byla omezena ta rána od nad syny Království Božího. [9] A byli ti mrtví v ráně čtyři a desítky tisíc. [10] A vyslovil Jehova k Zachránci řka: [11] Odvrácení důvěry syn Bůh pomohl syn Světlonoše toho kněze způsobil odvrátit můj hněv od nad syny Israele v jeho horlení mé horlivosti vprostřed vás a ne ukončil jsem syny Israele v mé horlivosti. [12] Proto řekni: hle mě dávajícího jemu mou smlouvu pokoje. [13] A bude jemu pro jeho sémě po něm smlouva kněžství věčného místo který horlil ke svému Bohu a napravil nad syny Israele.
[14] A jméno muže Israele toho udeřeného, který byl udeřen s tou Svárlivkou, Hudebník syn Vážený, pozvednutý domu otce pro Slavné. [15] A jméno té ženy té udeřené té Svárlivky Lež dcera Zformovaného, hlava lidů domu otce ve Sváru on.
[16] A vyslovil Jehova k Zachránci řka: [17] Spoutat ty Sváry a udeřte je. [18] Neboť spoutávající oni k vám v jejich klamech, které zradili vás nad slovem Zívání a nad slovem Lží dcery pozvednutého Sváru jejich sestry té udeřené v den té rány nad slovem Zívání. [19] A bylo po té ráně.

"Pozvednutí bratra" je jen foneticky, ale i kdyby to bylo to (symbolické) kopí, při "Odvrácení důvěry" od "Svárlivé Lži" a od "Váženého Hudebníka z domu Slavných" krev neteče…
A není to něco, co bylo kdysi dávno v historii a dodnes se za to stydíme, ale je to velmi aktuální návod… (A mimo mnoha jiného má vztah i k té poznámce o "rusofobii", co jsem psal těsně před tím…)
(Leckteré hebrejské slovo má více možných významů, a zrovna tyhle jsem si vybral… Jistě by šly vybrat i jiné významy týchž slov, ale právě takto mi to přijde správné… Jen na okraj, až v průběhu překladu jsem začal překládat i "Isráel" jako "Království Boží", doslova "Bude vládnout Bůh", nemá to nic společného s nějakou pustinou v Levantu a už vůbec ne s jejími současnými okupanty… Zde ještě z ranné verze překladu uvádím "Israel", ale dosaďte si za to pojem "Království Boží", je to "stav", není to ani místo ani národnost…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 01. 10. 2018 16:03
Předmět: Re: Bible - Nu25

Na něco jsem se vás ptal, pane Semi. Příspěvek 01. 10. 2018 15:31. Můžete mi odpovědět konkrétně na tuto otázky? Jsem tu jako někdo, kdo je připraven brát vás v tuto chvíli vážně.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 01. 10. 2018 16:20
Předmět: Re: Bible - Nu25

(Jen pro srovnání času - ten příspěvek v 15:50 jsem začal psát hned po tom v 15:13, a když jsem ho odeslal, všiml jsem si vaší odpovědi, takže jsem začal psát ten v 16:06, už v 15:59 jsem měl první verzi ke korektuře, až po jeho uložení jsem si všimnul i tohoto… Nebojte, já si to prohlédnu, jestli a kde něco přibylo…)
A váš názor na pasáže starého zákona jako Nu25 ?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 01. 10. 2018 16:27
Předmět: Re: Bible - Nu25

Můj názor na h. je tady někde na fóru k dohledání. Pro mě je toto téma důležité více z ohledu hermeneutického než etického. Totiž: jak někteří křesťané a teologové zdůvodní, že jejich postoj k h. zcela pomíjí to, že Bible h. odsuzuje?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 01. 10. 2018 19:56
Předmět: Re: Bible - Nu25

Jak to oni zdůvodní vám neodpovím.
Nicméně jste mi tu předvedl, že i pro vás je toto téma důležitější, než zamyslet se nad novým překladem Bible… (zatím marně jsem se pokusil změnit téma k původnímu…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 01. 10. 2018 20:16
Předmět: Re: Bible - Nu25

Víte, pane Semi, téma správnosti a kvality toho kterého překladu Starého zákona je téma pro toto fórum příliš odborné, zdá se mi. (H. je takovým tématem ostatně také, jenže u něj má každý hned svůj názor.) Měli jsme na teologické fakultě průpravu v hebrejštině a ve SZ myslím dost dobrou, ale schopnost reflektovat různé překladatelské přístupy z nadhledu jsme určitě nezískali. Kdybych měl čas a energii, váš důraz na význam vlastních jmen bych konfrontoval se Slovníkem biblických jmen prof. Hellera. Váš důraz, že každá jednotlivost ve SZ má duchovní smysl, mi připomíná zase přístup Slavomila Daňka. Vím, že o největší exaktnost překladu se pokoušel Martin BUber (do němčiny). Víc k tomu říct neumím.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 01. 10. 2018 22:35
Předmět: Re: Bible - Nu25

> Váš důraz, že každá jednotlivost ve SZ má duchovní smysl, mi připomíná zase přístup Slavomila Daňka
Tím, že se přeloží i jména, začne být jasné, že to není vůbec žádná historie, ale že to celé jsou archetypy a návod na cestu do země zaslíbené, kde stále ještě nejsme…
Pochybuji, že by Buber přeložil i jména. V jakém smyslu nejpřesnější? Buber byl žid a pochybuji, že by chtěl přeložit skutečný význam… Mnoho těch slov má více významů, a v různých kontextech jsou různé významy správnější než jiné. Třeba "ovečky" צאן míním vždy v duchovním smyslu, jako "dobré věřící", ve smyslu i jak to Ježíš rozděluje na kozly a ovečky. Původně to je ovšem ze slova "vycházející" a nemá to s ovcemi nic společného. (Doteď mě nenapadl lepší termín než "ovečky" (aby byl od slova "vycházející"), ale to přirovnání leckoho neprávem uráží…) (Třeba to podobenství, jak Zrádný (Jákob) svou magií docílil, že se mu rodili samí poskvrnění, protože ti čistí zůstali tomu "Bílému" - i Lában (Bílý) je podobenství Ježíše, ten je v Genesis na mnoha místech… Nejznámější asi jako Izák, jediný Syn, kterého věřící Abraham chce obětovat…) Třeba "dobytek" מקנה je ve skutečnosti "majetek", od slova "získat" קנה . Je rozdíl, když to přeložíte v kontextu antických pastevců, a když totéž přeložíte v kontextu obecného archetypu…
Slovník jmen prof. Hellera neznám. Vycházel jsem ze "Strong's Hebrew IPD" (internet public domain), jak ho má třeba i biblehub.com (a jak má program Davar (michodem je český), kde KJV verze má odkazy do slovníku u každého slova), jenže u leckterých jmen je tradiční význam špatný a je potřeba se např. podívat, z jakého slovesa to je odvozené.
A zejména Genesis je plná archetypů a podobenství, z nichž některé se již naplnily, některé ještě ne, ale přijde to již brzy… (Doufám… Já vím, v době Ježíše si také i apoštolové mysleli, že to přijde již brzy… Ale zejména 2Thes2 vysvětluje, proč to nešlo dřív… ανομος "Bezzákoný" jsou dost možná dnešní liberálové a jejich ž. vůdci…)
Co třeba přesný popis heraldiky Evropské unie v Zj13 , i těch 42 let od založení ECSC po Maastrichtskou smlouvu?
> téma správnosti a kvality toho kterého překladu Starého zákona je téma pro toto fórum příliš odborné
A víte o nějakém lepším nebo prostě jiném křesťanském, které není na Facebooku?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 02. 10. 2018 06:40
Předmět: Re: Bible

Až teď jste mi napověděl, co mi na vašem způsobu výkladu vadí: řeknete, že "zejména Genesis je plná archetypů", tedy pravzorů, a ty pak nacházíte v nové podoobě všude v dnešní skutečnosti. "Popis heraldiky EU" v Zj 13. 42 let odtamtud je přece totéž co 42 let mezi ECSC po Maarstricht. Ale jaká pravidla má toto hledání "podobnosti", či dokonce ve vašem myšlení "shody"? Zdá se mi, že u vás naprosto libovolná, že do toho tlačíte svou vůli, chcete shodu najít a tak ji najdete - přání je u vás otcem myšlenky. Ale takto shodu mezi libovolnými dvěma věcmi najdu taky. Můžete mi zkusit určit dvě věci, a já vám povín, jak jedna je "archetypem" druhé (česky se tomu pěkně říká - co mají společného "nebe a dudy".)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 02. 10. 2018 09:44
Předmět: Re: Bible, Zj13 atd...    : Re: Bible

Třeba heraldiku z Daniela napasovali na nějakou tehdejší říši (už si nevzpomínám kterou), zejména tím aramejským dodatkem. Heraldika ve Zjevení je ale odlišná… (Někdo chtěl tvrdit, že to popisuje stejný případ)
V té mé knize, ve vydání z 28.9.2018 (má 642 stran) je ta Evropská unie na straně 523.
> Byla pak šelma ta, kterouž jsem viděl, podobná pardovi, a nohy její jako medvědí, a ústa její jako ústa lvová.
Zakládajícími členy ECSC byly Francie, Západní Německo, Benelux a Itálie. Ty mají ve znaku pardála (Francie), medvěda (západní Berlín) a lva (Benelux nebo Belgie). Itálie neměla ve znaku zvíře, ale jen hvězdu. (jinak tedy ona takhle vypadá i satelitní mapa Evropy, když se otočí tak podle té šipky z Patmosu nahoru, Špaňelsko jako lev, skandinávie jako pardál, a Itálie s Řeckem jako nohy medvěda… ale myslím, že spíš měli na mysli tu heraldiku)
> jedna z hlav jejich jako zbitá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest
Přesně sedí na Německo, zničené po válce, které se až zázračně uzdravilo…
> a měla dva rohy, podobné Beránkovi, ale mluvila jako drak
"Rohy" κερατα především ve smyslu "vrcholy". Která jiná říše má dva prezidenty?
Číslo té šelmy 666 je především na EAN (European article number), na každém čárovém kódu jsou kromě číslic toho kódu tři šestky, podle nich čtečka pozná, že to je čárový kód. (Nevím, jestli jste to věděli… Leckdo to ví. A obchodovat bez toho téměř nemůžete, dnes bez čárového kódu s tímhle číslem šelmy koupíte jen nebalené pečivo a ovoce…)
Na čele mají toto znamení ti, kdo myslí především na zboží. Na ruce ti, kdo způsobují, aby jiní takhle mysleli. (Znamení "na čele" znamená "myslet", znamení "na ruce" znamená "dělat"… Přece byste nečekali nějaké viditelné tetování?)
Jinak čistě graficky, v řečtině to není číslo, ale písmena χξς ch,z,s, která graficky vypadají jako nápis 1. "Listen, in the name of" 2. "Allah" 3. two swords (symbol of Islam), třeba to popisuje zde: http://schnellmann.org/mark-of-the-beast.html . Myslím ale, že ten výklad s EAN je duchovně blíž, zejména když se to má týkat obchodu.
Dále, proč si myslím, že změna přijde již brzy - "Aram giddeon" znamená doslova "Zničení Syrie" (Drvoštěp Sýrie), a opravdu se tam sjel celý svět válčit (obě větve muslimů a týraní křesťané, Rusové a Američané s Evropou a s Turky a s Izraelem, čínští Ujgurové - v podstatě to _byla_ třetí světová válka), ale už to vypadá, že to téměř končí…
A ovšem Antikrist, který je Jidáš (Juda iš-qariót) - kdo jiný by měl být anti-Krist než Jidáš?!, již dávno vládne světu a všichni (skoro) se mu klaníte… Snad jste nečekali nějakou zranitelnou feudální figurku? Je to velmi mocný Kolektiv.
> Ale takto shodu mezi libovolnými dvěma věcmi najdu taky
Inu, a jakou jinou shodu mezi Zj13 a dneškem nebo historií najdete? Ne, není to dávná minulost z prvních staletí našeho letopočtu…
(Nebo jinak přeci trochu - když si najdete těch 7 měst ze začátku Zjevení na mapě, jsou uspořádané do šipky, která míří přesně z Jeruzaléma na Prahu… Leckterá z těch měst vznikla krátce před tím a zanikla krátce potom, jen některá tam jsou dodnes. (Tedy tam vznikla _kvůli_ té šipce a Zjevení, nevěřím na náhody v důležitých věcech… Ale i kdyby to byla jen náhoda…) Praha potažmo Čechy je určité duchovní centrum. Nejen, že slováci mají dodnes staročeštinu, jak jim ji tam přinesli Husité, ale velká část ruštiny pochází odsud z Velké Moravy, jak jim ji přinesli věrozvěstové spolu se staroslověnskou liturgií, a k mému překvapení jsem se nedávno dozvěděl, že Hochdeutsch, ta "správná němčina", pochází především z Prahy… https://en.wikipedia.org/wiki/Prague_German https://de.wikipedia.org/wiki/Standarddeutsch "das Prager Deutsch als „das beste Hochdeutsch“." Jak moc navazuje Luther na Husitství (na Husa a České Bratry) ? Mimochodem i Einstein svoji general relativity (zejména ohyb světla kolem Slunce a potažmo tedy i zakřivení prostoru) dělal v roce 1911 v Praze…)
Ale jinak ovšem těch 7 "církví" má jasný význam, nejsou to banální a dávno mrtvé sbory v Turecku…
Víte, ani židé v Izraeli nepřijali mesiáše Ježíše, protože nebyl takový, jakého očekávali…
A ovšem Golem (také legenda z Prahy) neznamená ani obr ani zárodek, ale znamená "zabalený", a má se do něj vložit Jméno ("šém"), aby oživl. Starý zákon, který jste si až sem nesli, byl zabalený a nerozuměli jste mu, židi mu sice rozuměli o něco lépe, ale zakázali to vysvětlovat goimům… (pěkný "vtip" měl v tomto Werich v Pekařově císaři - že ten "moudrý" (astrolog) vzal do ruky šém, a přečetl ho obráceně "meforah šámá", "rozšíření zděšení" (teď si to přesně nepamatuji a nevím, jak bych to hledal), a nechtěl to použít… Musel mu prostý pekař ukázat, jak to má být správně…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.fe2445deea12017b6edfe9b981d5965e )
Kdy: 27. 09. 2018 22:33
Předmět: Re: prázdnota

To ale podstatně mění situaci. Měl jsi nějaký hlubší vztah s klukem nebo jsi jen "experimentoval"?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 28. 09. 2018 09:24
Předmět: inzerád

hej martine to je tvúj inzerád?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.cda5dee411a5e18c02d26d689e98db1d )
Kdy: 28. 09. 2018 12:45
Předmět: Re: inzerád

Velký pes napsal(a):
>  hej martine to je tvúj inzerád?     http://www.musculus.cz/seznamka/seznamka_podrobnosti.php?id=3872
"Inzerád"? To jako myslíš vážně?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 28. 09. 2018 20:22
Předmět: Re: inzerád taky rád

Není, to je "inzerád " asi nějakého nešťastníka s autismem. Proti němu mám já přece jenom větší šanci. 
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 30. 09. 2018 21:09
Předmět: Re: inzerád taky rád

Příteli Pasemi, jen ze zvědavosti, toto je tvůj "inzerád"? (Ta velká písmena totiž…) http://www.musculus.cz/seznamka/seznamka_podrobnosti.php?id=3853
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.cda5dee411a5e18c02d26d689e98db1d )
Kdy: 26. 09. 2018 19:19
Předmět: Re: homosexualita atd...

P.A.Semi napsal(a):
 > Ano, je to hrdost. Pýcha by to bylo v jiném případě …  Hranice mezi Hrdostí a Pýchou je tenká.    Budu se citovat:  …..
Napsal jsi takových blábolů a dohromady jsi nic neřekl :-D. Hele, jsem v koncích. Fakt nevím, co ti na tyhle hovadiny mám napsat. Snad jen, aby sis zvykl, že někdo jako homosexuálové existují. Tak se s tím smiř.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 26. 09. 2018 20:42
Předmět: Re: homosexualita atd...

Já jsem zrovna četl, že ta paní farářka ČCE, která dělá okázale ty církevní svatby homosexuálům, prý neprožila Boží povolání do služby farářky nebo něco takového, ale prý ji to prostě napadlo u piva. Co si o tom mám myslet?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.fe2445deea12017b6edfe9b981d5965e )
Kdy: 27. 09. 2018 22:30
Předmět: Re: homosexualita atd...

Martin Janča napsal(a):
>  Já jsem zrovna četl, že ta paní farářka ČCE, která dělá okázale ty církevní  svatby homosexuálům, prý neprožila Boží povolání do služby farářky nebo něco  takového, ale prý ji to prostě napadlo u piva. Co si o tom mám myslet?
To nevím :-D. Každý si tu víru i Bibli vykládá po svém.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 28. 09. 2018 09:27
Předmět: Re: homosexualita atd...

tak tojo,,do cče se vybíraj faráři v hospoďě…..! podle toho to vipadá…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 28. 09. 2018 11:30
Předmět: hospoda

jak jste na tohle přišel?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 28. 09. 2018 12:14
Předmět: Re: hospoda

kdyš nevím,,použiju gogle
Hana Ducho: Nápad stát se farářkou přišel u piva……Stát se farářkou poprvé napadlo Hanu Ducho někdy na konci studia na gymnáziu. „On ten nápad nepřišel sám, mně to někdo jednou řekl u piva. ……..
tak jo ja budu taky delat faráře v cče mńňe to napadlo nazáchodě…..
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 28. 09. 2018 13:10
Předmět: Re: hospoda

V tom, že vás to napadlo na záchodě, bych problém neviděl. Dodělejte si základní školu, pak střední, a třeba se vám do maturity vše zjasní
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 28. 09. 2018 13:21
Předmět: Re: hospoda

naco maturytu kdyš mluvit o homiseualitě v kostele busem umněl taky,,,mávat biblou nad dvouma teplometama mužu is zakladní praktickou školou….kedze som rom nemusim se vzdelavat,jako dyg se na tym zamislete
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 28. 09. 2018 13:30
Předmět: Re: hospoda

jakoze hibat kalichem nahoru dolu nahoru dolu,,mluvit o homoseualitě a brat zato 15 tisíc čistího komu bi seto nelibylo že jo řeknemě si narovinu
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 28. 09. 2018 14:05
Předmět: Re: hospoda

Tu potřebu vzdělání zlehčujete příliš. Vy už jste někdy mluvil před lidmi? A poznali vůbec, že mluvíte česky?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 28. 09. 2018 14:26
Předmět: Re: hospoda

pane wrana nejse zvěedavey na vase rasistycki řeči mluvim pred lidmi často a rad —–vas múzu ujistit mohl bich si stezovat na sinodni radu a dostal biste vihazof možná nahodinu..mikulas vimetal farar pro mensini se mne zastane ze vi ste rasysta pockejte si
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 28. 09. 2018 20:18
Předmět: Re: Je/není ČCE hospoda?

Žasnu, co tady dneska řešíte. Ale odkryli jste jeden paradox: "Já jsem menšina, já si můžu dovolovat, já mám za zády svého faráře pro menšiny a vy v tom budete lítat." Tady jsme to dopracovali po třiceti letech demokracie, jak ve společnosti, tak v ČCE.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 29. 09. 2018 00:15
Předmět: Re: hospoda - rasismus    : Re: hospoda

> Tu potřebu vzdělání zlehčujete příliš. Vy už jste někdy mluvil před lidmi? A poznali vůbec, že mluvíte česky?
Inu, na poslech se nemusí poznat, že neumí pravopis…

> nejse zvěedavey na vase rasistycki řeči
> mohl bich si stezovat na sinodni radu a dostal biste vihazof
> farar pro mensini se mne zastane
To je typické… (I když zde vás podezírám, že si jen děláte srandu…)
On nikde neřekl, že to je kvůli rase - to především "menšiny" jsou rasisté ! Zejména černoši v USA (a je jich nemálo, kteří tvrdí, že proto, že jste běloch, jste automaticky zlý rasista - a pozná se to tedy především podle barvy kůže [sic!]… ukázku mám třeba https://pi-alpha.org/svoboda_slova_2.html u poznámky *2 ), ale i cikáni u nás - právě díky tomu tu v Evropě vydrželi jako svébytné etnikum celá staletí a nesmíchali se s námi, protože to jsou zdraví rasisté… (Tedy ještě polopatěji - zdravý a přirozený rasismus (všechny přírodní druhy to tak mají!) je podmínka přežití a zachování genů předků v multi-kulturní společnosti, a ti, kteří tomu brání nálepkováním rasismu jako zlo a nenávist, se pouze a především snaží, abyste vyhynuli a byli nahrazeni… Genocida nemusí být krvavá, jde to i postupně, když populace ztratí vědomí vlastní Identity… Viz třeba Izrael, kde nedávno zakázali "miscegenation" svatby s odlišnou rasou… Oni si své Identity váží a nechtějí o ni přijít…)
Je správné a nezbytné mít v oblibě vlastní Druh (když říkám přesněji pod-druh nebo sub-specie, někdo mi chtěl podsouvat, že tím tvrdím, že jsou podřadní… ovšem "poddruh" je biologický termín, a genetický rozdíl mezi černochy a bělochy je tak velký, že je zcela na místě bělochy a černochy označovat za odlišný poddruh v druhu "člověk", nejen za rasu… a geneticky není žádná souvislost mezi celým spektrem eurasijců od Evropy až po Čínu, a mezi zcela oddělenými Afričany - viz https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Principal_component_analysis_of_human_genetic_diversity a konkrétně https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Individual-level_human_population_structure2.png ). Láska nezná barvu, jen byl-li zničen zdravý a přirozený vkus…
Zcela objektivně a bez jakékoliv nenávisti… (Nenávidíte pravdu? Jsou i tací a není jich málo…)
A k tomu viz http://petr-kubac.blog.cz/1808/rasisticke-uvahy-nad-polygenni-dedicnosti - kvalitně, objektivně a bez jakékoliv nenávisti popsané od MUDr. Petra Kubáče, jaké a proč by měli IQ děti, křížené mezi bělochy a černochy… (jen se obávám, že u leckterých zejména žen racionální argumenty příliš nerezonují?)
Podotýkám, že pokud říkám a dokazuji, že mají nižší IQ (v průměru, samozřejmě jsou vyjímky, kterých je ale málo), nijak tím nemyslím, že by proto měli mít menší práva. Ale na druhou stranu, zcela nehledě na rasu nebo kvalitu, tady u nás jsme my doma a máme tu větší práva, zasloužená tím, že naši předkové to tu vybudovali, podobně jako oni tam u nich mají svá domovská práva větší, než příchozí cizinci… (Individualismus je nejhorší Lež Západu, kdy předstírají, že pouze člověk má (lidská) práva, ale zcela popírají právo Národa (Kolektivní úroveň) na sebe-určení a přežití, zachování své genetické odlišnosti (a tím celkové pestrosti - globální diverzita je v opaku a rozporu s lokální diverzitou)… Je-li Levice "každému podle jeho potřeb" a Pravice "každému podle jeho zásluh", tak ale Levice tím popírá a bere nám naši zásluhu, to, že naši předkové se o to tady zasloužili a proto my máme právo těžit z jejich plodů - pravicový kolektivismus… Právě popřením dědictví předků a kolektivismu obecně se stala současná Levice nebezpečná… Ano, jsem pravicový socialista. Že to nejde? To vás jen Oligarchové koupením si Levice a přesměrováním jí do liberálně-levicového rohu politického čtverce (namísto správného konzervativně-levicového rohu, který je dnes téměř prázdný, protože právě ten se Globalistům a Oligarchům velmi nehodí), a dvěma různými obludnými implementacemi falešného socialismu-komunismu přesvědčili, že to je špatné…)
A ovšem společnost Západu se postupně dostala až k naruby-obrácenému rasismu, kdy třeba pro přijetí na školy jsou zvýhodňováni černoši a znevýhodňováni asijci (běloši uprostřed, proti černochům tedy také znevýhodněni). Ale začalo to tam již i u přijímání do zaměstnání, nebo do úředních pozic… Toto naopak vytváří nerovné podmínky… Podobně kvóty pro rovné zastoupení žen, které vytváří nerovné podmínky. Zastoupení ve školách i ve vedení by mělo být závislé na schopnostech, tedy rovné podmínky, ne na pohlaví nebo rase, tedy rovné zastoupení ale nerovné podmínky, jak dělají politicky korektní… (Kvóty na zastoupení žen jsou sexistické…)
Tenhle anti-rasismus (rasismus obrácený opačným směrem) je mnohem víc vidět na Západě zejména v USA, u nás by neměl smysl, když jsme jeden z nej-bělejších národů na světě, vedle třeba poláků a maďarů… Menšiny začnou být nebezpečné, až když jich je víc než málo…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 29. 09. 2018 13:14
Předmět: Re: hospoda

Vi češi ste rasysti….chtete nam romom vzit penize aposlat nas do práce —-ale tose vám nepodaři nigdi islam islam vas zastavi my máme snedou plet jako muslilimove…..
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 29. 09. 2018 19:55
Předmět: Re: rasismus v ČCE

Nevyhrožuj, rasisto.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.6575a165984ba16e1f226d200c3a4f01 )
Kdy: 30. 09. 2018 21:44
Předmět: Re: hospoda

Velký pes napsal(a):
>  Vi češi ste rasysti….chtete nam romom vzit penize aposlat nas do práce  —-ale tose vám nepodaři nigdi islam islam vas zastavi my máme snedou plet  jako muslilimove…..
Tvůj pravopis je tragický. Nevím, jestli to děláš schválně nebo ne, ale v každém případě by ses měl naučit nejdříve psát a až pak diskutovat na veřejně přístupné diskuzi. Tvoje příspěvky se nedají číst.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Šěpánca8d3dc967646143a53cefb170da57cf )
Kdy: 17. 10. 2018 06:26
Předmět: Re: jhvh

Naprosto souhlasím. Není potřeba kriminalizovat homosexuály. Ovšem vydávat heterosexuální chování za normu je otevření Pandořiné skříňky. Kde to potom skončí? Vždyť ani ovečce co to s ní dělám to neubližuje, takže když můžou být "normální" 4%, tak proč ne 0,5% (údaj střílím od boku, ale nemyslím si že by ta přesnost byla důležtá)?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 18. 10. 2018 21:54
Předmět: Re: jhvh

Myslím, že jste to popletl?
Vydávat homosexuální chování za normu je otevření Pandořiny skříňky…
Heterosexualní (muž+žena) chování je "norma" již dávno, protože to je normální, přirozené a správné…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 18. 10. 2018 22:58
Předmět: Re: homosexualita

Přesně tak. Heterosexuální chování je normální tisíce let.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 18. 10. 2018 23:31
Předmět: Re: h.

Pane Semi, vy jste nepochopil, že MŠ píše ironicky. A vy, Jančo, byste si zase měl číst, např. nějaké dějiny sexuality, než začnete povídat své (ne)pravdy. Plevelíte to tady, plevelíte.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 14. 12. 2018 17:17
Předmět: Re: h.

Včera jsem četl nějaký článek na "Křesťan dnes", jak evangelikálové také odsuzují transgender (spíš tedy jen vyvracejí správnost), ale v úvodu článku zmínili, kde jsou homosexálové (přesněji transgender) v Bibli, a že prý Eunuch ve skutcích apoštolů… Ne, Eunuch není Homosexuál…
Ale dnes mě napadlo - v té části, co jsem překládal, je Ašdód, překládal jsem jako Násilníci, od kořene šadad שדד H7703. Teď mě napadlo, (když jsem přemýšlel, jak asi by se staro-hebrejsky řekl "homosexuál" - nebylo to v té zjevné části, že na to ani neměli slovo?), že Ašdód אשדוד je zkrácené Aiš Dód איש דוד - muže milující ("i" se někdy vypouští a nahrazuje tečkovou samohláskou)…
Pak dávají smysl ty hemeroidy, kterými jsou postiženi v 1Sam6 a třeba Jos13:3 také dává lepší smysl:
… pětice tyranů Procházejících (~Migrujících, ~Nevšímavých, =Felištim) těch Silných (=há Azzáti, – Gaza) a těch Homosexuálů (~Násilníků?, =há Ašdódi), těch Mužů Hanby (~Zvážených?, =há Ešqelóni) těch Odstraněných (~toho vinného lisu, =ha Gitti) a těch Vykořeněných (~Vymýcených/Vytržených, =há Eqróni) a těch Zvrhlých (~Vinných,~Zruinovaných,=há Avim).
Jen nevím, jestli tím mínili vykořenění homosexuálů a zvrhlých nebo vykořenění jejich zahanbení? (Spíš to první…)
Mezitím totiž pohroma Transgender povážlivě ničí děti, v té západní Sodomě především:

Je to součástí plánů Antikristů na vyhlazení bílých lidí - nejprve snížit porodnost a zničit morálku a tradice a národy a tím i smysl, pak kvůli nízké porodnosti nutnost přivést sem 60-99% migrantů pomocí "Replacement migration" (náhrada obyvatel pomocí migrace) - podle OSN se sem do Evropy vejdou skoro 4 miliardy lidí, z toho třeba do Čech 68 milionů (je libo odkaz?), a vzhledem k tomu, že v Africe bude během tohoto století přebývat 3 miliardy lidí nad tu jednu, co se tam maximálně vejde a víc ten kontinent neuživí (a v Arábii k tomu půl miliardy nad tu půl, co se tam nyní vejde), ten přebytek umístí třeba tady…
Bez morálky, tradic, národů a tím Smyslu nebude mít ani smysl a důvod nás tady zachovávat, budeme nahrazeni?
Protože jedinec nemá téměř žádnou trvalou hodnotu, ale Druh (specie) biologicky a Národ duchovně jsou téměř věčné, dokud neztratí Smysl a tím i opodstatnění… Smysl vám ukradli pohaněním Národa a Nacionalismu (Vlastenectví), Morálku vám ukradli zrovnoprávněním všech Špatností, Tradice vám ukradli implantací Dekadence a cizí pa-kultury, Druh (potřebu jeho zachování) vám ukradli zrovnoprávněním všech ostatních Druhů a tím zbytečností udržení kteréhokoliv… Jaký důvod zbyde, abyste (abysme) tu dále zůstali? (Tedy vaše děti a pak zas jejich děti… Protože bezdětní mají smysl jen v tom, nakolik pomáhají (nebo naopak škodí) dětem ostatních svého národa a druhu, přímo nebo nepřímo…)

Z hlediska Mystické Matematiky - kladné a záporné, nebo reálné a imaginární, jsou si ROVNÉ JEN V NULE. Vnesením rovnosti tam, kde není, se pak ze všeho stává nula. Nedávno jsem narazil na větu, která to dobře shrnuje: "Pamatujte: Satan byl první, kdo požadoval rovná práva" (v originálu: "Remember, Satan was the first to demand equal rights" – http://www.informationliberation.com/?id=59492 U článku, jak do Capitolu v Chicagu vedle vánoční scény přidali i symbol genocidní nenávisti Menorah a také sochu Satanic temple of Chicago, a zrovna tuhle větu o rovných právech pak mají na svém Instagramu… To jen na okraj, abyste věděli, z jaké dílny to pochází…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Jiří Polák--- )
Kdy: 15. 12. 2018 20:51
Předmět: Re: jhvh

Zřejmě se jako křesťané s P.A. Semim shodneme na odsouzeníhodné propagaci homosexuality, to je opravdu již znakem zanikající epochy. Jak tetragrammaton vyslovovat také není nic zásadního, protože jej využíváme jen při chválách ve slově "hallelujah" (JAHveh). Pro svého drahého Pána a Spasitele, Stvořitele, Vykupitele a Průvodce životem máme více oslovení, těch nejlepších, jaké náš jazyk nabízí.
Měl bych se na pozoru před těmi "Einsteiny" a dalšími nápady, ale jako zajímavost do debaty proč ne… Akorát by bylo dobré založit vlákno s názvem který to bude nějak vystihovat a umístit to do něj. Proč do inzerce??
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 12. 2018 00:05
Předmět: Re: jhvh

> Měl bych se na pozoru před těmi "Einsteiny" a dalšími nápady
Já bych spíš varoval před těmi, kdo Einsteina podvodem zdeformovali (vymyšlením "Velkého třesku" "Big Bang", který je, dle slov Einsteina, "Biggest Blunder"…) Víte, ten "Jeden Kámen" (Ein Stein) - hypersférický tvar vesmíru, který je svorníkem klenby mezi Vírou a Vědou (protože matematicko-fyzikálně dokazuje, že se to samo od sebe zevnitř a z malého rozměru nastartovat prostě nemohlo, a že velmi pravděpodobně se to nastartovalo nějakou analogií akustické vlny, v prostoru který byl "temný, pustý a bez formy (homogenní)"…), z něj "Stavitelé" (vědci) zavrhli…
> protože jej využíváme jen při chválách ve slově "hallelujah"
To je dobrý argument, předtím mě to nenapadlo… Inu, ale není to halelujahveh… Ano, zkratka "Jah" se vskutku používá…
Ale rozhodně kvůli mě své dobré chvály Hospodina nebo Ježíše Krista neměňte… (Kdybych radil něco špatného, zmýlil jsem se - nikdo z lidí není neomylný… Jsou záležitosti, které jsou neměnné, i když některé jiné starší věci lze aktualizovat nebo pochopit lépe, když čas uzraje… Ale špatné změny k dobrým cílům nevedou a kdo to posoudí? … Proč to tu vlastně píšu?)
> Proč do inzerce?
V Inzerci je to proto, že zde to je v podstatě inzerát na mou knihu, která jistě s náboženstvím souvisí a není to tu nepatřičné, a zároveň jsem tu vyhlásil svůj "AMA thread" (ask me anything), a proto se vám tu všem nyní snažím odpovídat…
Děkuji vám za diskusi, včetně té nesouhlasné.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 19. 12. 2018 07:02
Předmět: Re: jhvh

> Halleluja
> Pána a Spasitele, Stvořitele, Vykupitele a Průvodce životem …
Ano, vy jste tu byl nejlepší z těch, kdo šli okolo a něco připsali, děkuji…
Jen ještě Ježíše Krista jste nejmenoval (tedy byl tam aspoň titulem…)
Já jen lituji (ale pak už ne), že já to takhle neumím, a je spousta takových, kteří Boha velebili Dobře, a já jsem nepřišel "nosit dříví do lesa", jak se říká…
Povím vám ale, jak pokračuje jedno podobenství (připravoval jsem si to už odpoledne a teď lituji, že jsem se k tomu nedostal včas…)
Pán poslal ke správcům vinice Syna, ale ti ho obětovali, ale dál dělali chyby…
A tak Pán poslal ještě aspoň Synova pejska - Beránka…
Uvidíme, jestli se správci vinice polepší…
Ten první byl Betlémský, a ten druhý Zbavitel. (Pak jednou pochopíte ty překřížené ruce, proč mladší tu bylo dřív než starší…)
Samozřejmě vás nepřišel zbavovat toho, co je Dobré - zejména ne Ježíše Krista, přišel konstruktivně vytýkat chyby zlých a špatných především, i když také nejen…
Ovšem - dosud zněl pokyn - Věřte!
Nyní ale můj pokyn zní: Nevěřte, Pochybujte správně…
Ani mě samozřejmě nevěřte, že to už byl "ten" Zbavitel, třeba přijde další? Až bude potřeba, Bůh jistě někoho pošle, tohle v mé kompetenci není…
Nepochybujte ale o tom, co lze Dokázat. (Tedy leckteré pověry se vyvracejí důkazy - obecně…)
Mimo jiné, Ježíš, ten Dokonalý, tu byl. Tehdy, jen o tři roky je ten letopočet posunutý… Je a jistě Bude i nadále - Duchovně. Nic dalšího nelze (podle mě) takhle Kanonizovat, i když k lecčemu (nemyslím sebe) lze mít úctu a používat to k dobrému…
Jedno z poučení Zbavitele ale je: Nikdo není Dokonalý. (Zřejmě Bůh ano?) A další: Všude je Chyba! Pokud ji ještě nevidíte, něco jste přehlédli. Žádná Dogmata nejsou věčná. Což neznamená, že se to kvůli drobným nesrovnalostem celé zbourá ! A Jednotlivec nikdy nedosahuje možných kvalit Kolektivu…
(Když nad tím dál uvažuji, tak Kanonizuje Koncil Moudrých, ale další Koncil Moudrých to může Kanonizovat ještě lépe nebo zase jinak a napravovat tak chyby těch Antických… Inu, tedy Antika k tomu přidala Omyly, přiměřeně dobré nebo prospěšné pro tehdejší dobu, a žádná pozemská instance není nejvyšší nebo věčná, jistě tedy další Koncil, když to moudří zváží, by to měli nějak konstruktivně aktualizovat, jak postupně Civilizace dospívá… Rozhodně se nestavím nad Autoritu Koncilu (tedy já vůbec nejsem Autorita ani kdyby mě někdo chtěl tak prohlašovat - o čemž pochybujete - proč taky? že, inu já tuto možnost zde vylučuji, aby nenastala, protože i takovou možnost předvídám), a pokud je něco v rozporu s těmi minulými Koncily, tak je možné, že někde je Chyba, a nikdo, ani Minulý Koncil, není Dokonalý a Bůh… A ovšem nemáte tu žádnou pozemskou Instanci, která by mohla opravovat Minulost, kromě těch Podlých, kteří ji občas falšují, ale vždy se dá ukázat, co bylo a co nebylo Dobré, Správné a Prospěšné nebo Přesné atd… A ovšem i k uzavřeným věcem se dají přidávat korektury, jako třeba měli ketiv-qere… A ovšem - původně to byl jednotný kmen, ten se rozdělil, pak další větve se rozdělily, a dnes to je košatý strom… Jistě i ty se občas zastřihávají, ale nelze z něj zase dělat jednotný pahýl, a ovšem leckdy i pahýly, když nejsou mrtvé, zase obrostou větvemi. Také ten Obraz vidíte? Tedy sotva může jedna větev říkat - Já jsem ten strom a ty ostatní jsou jen plevel… Všechny dohromady jste strom a osekávat to na pahýl bez větví by bylo škoda… Třeba teď zrovna vypučela na Ukrajině další orthodoxní větev, ještě se uvidí jestli to nebyl plevel aby se radši zastřihával, ale Moskva se rozčiluje neprávem, protože ztrácí politickou páku, a dělá tak Schizma a vzájemné protivenství s Konstantinopolí, která si troufla popravdě říct: hle, nová větev… Takže já k tomu s autoritou, kterou nemám, jen podotýkám - brzy se uvidí, jestli ta nová větev bude dobrá, nebo se zrovna tahle zase zastřihne - tím, že se ti věřící tam přidají nebo ne… takhle to vidím já teď… Ohledně Františka už jsem psal předtím: nemůže Láska vládnout nad Rozumem (tedy u mladíků může…), a tam jsem tu Chybu, která tím vznikla a čím je nebezpečná, Dokázal a Vyvrátil… to najdete, je to důležité…)
Leccos, co vypadalo jako Proroctví, je ale dost možná ve skutečnosti Program, podle kterého pak třeba Andělé nebo já nevím postupují, protože v detailech se to liší, nebo naplnění je jiné, než původně očekávané. A protože jsou i jiné Legendy nebo Proroctví, která se naplní PROTO, že tu byla zasazena a čeká se, až vyklíčí… Tomu věřím, že je Kauzalita. Nevím… Pochybujte… (Proroctví se rozhodně neberou na Lehkou Váhu!)
Tedy přišel jsem to udělat nedokonale (ale nejlépe jak jsem uměl v tom spěchu…), vím i že v tom mém překladu jsou asi nesmyslné domněnky třeba že i čísla mají smysl (_jen_ některá mají - vidíte, teď mi (zase?) došlo, jaké poučení v tom je… ale sem jsem to chtěl psát, abyste to nebrali tak doslova a že vím, že to není dokonalé ale už jsem to nechtěl opravovat znovu dokola, taky mi na čas ta H pěkně zhořkla a neměl jsem na to žaludek… Omlouvám se… Přijde-li vám to Chaotické, ano, je to Tvůrčí Chaos, Skica… Tvořím…) Také jsem ale dělal věci, které se dělat nemají, ale jsem poněkud Vyjímečný (Vyjímka z pravidla, ale i jsem teď touhle větou něco naznačil… Inu, vyjímečnost se obvykle dá prokázat, a není na tom nic špatného to přiznat, i uznat že leckdo je zas lepší v něčem jiném… A jsem Supremacist, protože jsme lepší, kolektivně… Není špatné být a chtít být lepší… – tohle v kontextu až se to přeloží do angličtiny, tam je problém, že tohle se tam říkat nesmí, tak já tady ukážu, že smí a mělo by, ospravedlním to… Neříkám, že jsem lepší než kdokoliv z vás, ale že jsem poněkud jiný, každý jsme odlišný, a říkám, že kolektivně jsme lepší, než ti horší… je to tak ale bylo by naopak morálně horší z toho vyvozovat zlé důsledky, jako … už jsem dnes velmi unaven… zamíchal jsem tu text, který měl jít spíš do toho druhého fóra, omlouvám se… o politických věcech a racionálně squattuji u Pirátů, nevybrali si mě, jsou transparentní a otevření…)
V neděli v kostele ( CČSH - i ti pěkně zpívají, i jiní ale tady zrovna ne – když jsem pochválil jedny předtím konkrétně a nebylo to tedy fér) - v půlce mše došla hudba a už jsme jenom recitovali, paní zapoměla půl not… To by mi bylo fakt líto, kdybyste kvůli tomu přestali při mších zpívat… Tak kdyby vám některé z těch písní zhořkly, tak si místo nich dejte jiné (Kolegium zaktualizuje zpěvníky), nečekejte ale KONEC, protože to tu bude pokračovat, Doufám… (Pokud by přišel Konec, byl by zřejmě neočekávaný, Bůh by jistě předvídal a včas varoval… Nevím… Jenže tím, jak čekáte Konec, ho podle mě i přivoláváte… Armageddon - zničení Sýrie, už BYL. Třetí světová válka - všichni tam bojovali (někde jinde to vyjmenovávám)… Buďte rádi, že to dopadlo celkem dobře a nebylo to tak fatální, jak se předvídalo, protože obě strany byly ohleduplné nebo opatrné, do určité míry… Což ovšem optimisticky předpokládám, že teď už to tam jenom dodoutná, že se to nerozhoří víc - jsou tu i špatné a zlé Programy… Což neznamená, že nemůže být někdy příště čtvrtá, ale nepřivolávejte to zas svými očekáváními, že netřeba plánovat dlouho dopředu… Jistě že MAD je pořád na dosah, tak se nezničte…)
Doufám také, že se z Kostelů nestanou Muzea. Protože to je prospěšné, zpívat a velebit Pána a litovat svých hříchů a přát si být lepší… Atd… DTD DTL …
Mám vás rád, Kolektivně… Některé víc a k ostatním jsem aspoň schovívavý, ale jen přiměřeně… (toto obecně)
Omlouvám se, že to nebylo lepší… Mohl jsem toho napsat víc nebo lépe, leccos jsem říkal jen v Duchu, ale takové to bylo…
Nevěřte, Pochybujte správně…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Petr Tomášek--- )
Kdy: 15. 12. 2018 19:45
Předmět: Re: jhvh

> A doplním: myslíte snad, že tím Ježíš schvaloval smilstvo?
Očividně Vám nedochází, co se „smilstvem“ v Bibli míní…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 15. 12. 2018 21:59
Předmět: Re: Smilnice v Bibli...

> Očividně Vám nedochází, co se „smilstvem“ v Bibli míní…
Zřejmě narážíte na to, že je tím myšleno Duchovní smilstvo…
Jenže si myslím, že Bible má zároveň význam i ten mystický, i ten zjevný. Na různých úrovních se opakují podobná pravidla, a obvykle na pokles v Duchovní úrovni po čase přichází i pokles v Tělesné úrovni. Jenže i na pokles v Tělesné úrovni pak přichází pokles v Duchovní úrovni, je to provázané oběma směry… (Tedy ještě přesněji, nejdříve je tam třeba nedostatek Pokory a Dobré vůle k Čistotě (čímž nemyslím Mýdlo ale Mravnost), pak je tam to provinění Tělesné, a z něj vyplývá i následný pokles Duchovní, a ten je ovšem někdy i dědičný (nakažlivý), ale leckdy se dá odčinit, ale bývá to těžší, než do Bahna původně nezapadnout…)
Takže ten případ se smilnicí, kterou Ježíš neodsoudil, ale ani neschválil a naopak jí vlídně doporučil nápravu, se vztahuje nejen na duchovní smilstvo, nejen na nevěrné ženy, ale zde i na jiné podobné (nejen ale také) tělesné nepřístojnosti…
Myslím, že správný přístup není: "platí to tak, jak je litera, a ne v jiných případech", ani "je to jen symbolické", ale správný je přístup: "jak to platí v této úrovni a proč?". (V matematice je to Fraktál, který sice má jeden nějaký nejvyšší vzor, ale na každé další úrovni se znovu opakuje, obdobný ale ne stejný… V Mystice to bylo ono známé "jako nahoře, tak i dole", přesnou citaci si nepamatuji, ale rozhodně "nahoře" nemysleli Oblohu a pokud ano, tak by se pletli…)
Nebuďte si předem jistí, že víte, co se v Bibli míní a co se tam nemíní, že něco je zcela správné a všechno ostatní je zcela špatné, ani s odkazem na "Staré Otce", kteří nějaký výklad použili a tím určili…
Z hlediska úplně biologicko-chemického - v ženě zůstává DNA ze spermatu, dostane se i do mozku, ze starších sourozenců se dostává i do mladších sourozenců, DNA z minulých sexuálních styků se dostává i do později narozených dětí s jiným mužem, a to mužské DNA v ženském mozku je ještě i u velmi starých paní… (micro-chimeric DNA, nevím přesně, co to je, nedávno jsem na to narazil v nějakém print-screenu ze seriózního vědeckého materiálu…) Takže a nejen, když měl třeba bratr zplodit potomka vdově svého bratra, tak to platilo kromě jiného i velmi biologicky, a ovšem cudnost žen zejména má také biologicko-genetický důvod… Ta pravidla i doporučení měla smysl a důvod nejen duchovně, ale i velmi biologicky, dobrý Bůh věděl, co je pro nás Dobré, a to i přes to, že jsme tomu předtím nerozuměli…
A ovšem samozřejmě, cudnost přináší čistší a upřímější lásku, spokojenější život a přímější (morálnější) děti, samozřejmě to platí především duchovně-psychologicky, nejen biologicky… Ale vše je se vším provázané… A ovšem třeba "gender"-ideologie je revolta proti biologii a přináší nespokojenost a frustraci. Nepřináší to svobodu, ale nespokojenost s uvězněním. Třeba a zejména u dětí, když jsou podporovány v tom, aby si libovolně vybírali ne-biologické pohlaví, místo toho, aby u nich byla podporována spokojenost s jejich přirozenou a správnou gender-rolí, přináší jim to do budoucího života mnohá trápení… (A statistiky sebevražd a psychologických problémů to dokazují…) Protože lidstvo jsou muži a ženy, dohromady, a to biologicky i duchovně. ("muže a ženu stvořil je" - ale neříkám zde: "protože se to tam píše, tak to tak je", ale "lze zdůvodnit, že to tak je a je to Dobré, a mimochodem se to tam píše již dávno…" - a mimo jiné proto, abyste (vaši předci) nebloudili, dokud tomu nerozumíte lépe…) Když se ze všech žen stanou muži, kde budeme mít tu ženskou polovinu? (Třeba nedávno v Německu vydaná příručka, jak mají učitelky v mateřských školkách udávat rodiče, kteří vedou své děti k přirozeným gender-rolím, děvčátka v šatičkách s copem, chlapci k tělesným cvičením - podle toho mají poznávat a udávat nacionalisty (českým slovem "Vlastence")… Je to velmi ďábelské a zrádné, ultra-levicový neo-Marxismus, že jsou přirozené a správné role postihovány a vyvraceny, a nesprávné role doporučovány a nuceny…) Jde to neustále znovu a jinak zpřesňovat a ukazovat na detailech, ale leckteré staré řešení bylo nej-obecněji platné archetypální a říct to jednodušeji a všeobecně-platněji někdy již ani nelze. A pak ovšem různá konkrétní vysvětlení a zpřesnění mohou být za různých okolností různě správná, a ovšem i ta dříve pokládaná za neomylná mohou být nebo se stát nesprávnými, nebo přinejmenším ne jedině možnými, a ovšem u leckterých zejména novodobých změn lze postupně ukázat, že a proč jsou nesprávné…
Všichni to víte a cítíte podvědomě, co je správné a dobré, ale rozum revoltuje a chtěl by dělat nesprávné, zejména když byl naočkován k nesprávnosti zrádně vy-víte-kým, ale nevíte kde všude se toto opakuje… Leckde… A ovšem ten prvotní hřích - nebylo hříchem jablko a poznání, díky kterému můžete ale nyní i měli byste rozlišovat Dobro a Špatnost (a z toho Zlo pak v následcích), ale toto teprve vytvořilo z necudnosti hřích, který tam dřív nebyl… A v moderní době se s hloubkovou psychologií, genetikou a statistikou můžeme postupně dobrat toho, že to mělo a má své důvody, kterým se předtím nedalo rozumět…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 13. 09. 2018 21:04
Předmět: Re: jhvh

Zřejmě jsem toto podcenil…
Jehovisté jsou ještě ne-duchovnější křeštané, oni vše berou příliš doslova, a ovšem podle svých špatných překladů. "Sola scriptura" dovedené ad-absurdum… Trochu mi připomínají indickou "Církev Svatého Knihkupce", hnutí Hare Krishna… Když sem občas přijdou, slušně je odmítnu, a popřeju jim "S Pánem Bohem dobré pořízení", protože jsou příliš fanatičtí dogmatici a nedá se s nimi kloudně diskutovat, na druhou stranu bývají alespoň slušní a Bohabojní…
Pan profesor se mýlí s tím středověkem. Ieoua přepisovali již gnostici.
Víte, proč to nechtěli vyslovovat? Špatně pochopili Jeremiáše Jer 44:26 … " praví Hospodin, že mé jméno už nebude vzýváno v celém Egyptě ústy žádného judského muže, který by říkal: ‚Jakože živ je Panovník Hospodin!‘ " Tedy "ten, kdo by říkal …, nebude vyslovovat", ale nevztahuje se to na všechny.
Budiž, až se to bude přepisovat do nějaké podoby k předčítání, ať nějaké Kolegium nahradí za Hospodin, je to tak zřejmě přirozenější… Já chápu, že můj překlad není dokonalý, to ovšem ty minulé taky nebyly.
Nepůjdu se "vycpat". Chápu, že budu leckomu nepříjemný, ale to je můj boj… Nicméně pokud se vás tu víc sejde, že mě tu nechcete, půjdu diskutovat jinam… (Jenže tady to bylo dost otevřené, a prakticky jediné místo, které jsem k diskusi s křesťany našel… Potýkat se s urážkami hloupých ateistů (v jiných diskusích) mě neláká…)
Odmítnul jste mě ovšem dost povrchně…
Chápete třeba, proč my, Esau Edom, Pracující Lid (hrubý ale ne chlupatý!), dosud čekáme na naplnění požehnání Izákova, které nám ukradl "Zákeřný, Náhradník", Oligarcha "jemný" Jákob? Vyměňujeme ho stále za tu mísu čočovice… I to je Archetyp a ne Historie… (Třeba v Německu, kvůli dobrému "bydlu", ekonomickým úspěchům, dál volí zednářku Merkel, která je ale jako nástupce Hitlera přišla zničit… Kdy jim konečně dojde, že za tu mísu jídla nyní vyměňují již nejen prvorozenství, ale již i holou existenci svých dětí?)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 13. 09. 2018 21:21
Předmět: Re: jhvh

Příteli Pasemi, to tě poslal vycpat pan Vrána, ale já s tebou budu diskutovat rád. Chtěl bych se tě zeptat, jestli se ti jako správnýmu evangelíkovi líbí Selena Gomez?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 13. 09. 2018 21:43
Předmět: (Diskuse) - katolík vs evangelík    : Re: jhvh

Ono tu není dobře vidět, co je na co odpověď. (Nejdřív jsem odpovídal panu Vránovi, pak vám… Měl jste odpovědět mě a ne Vránovi, nesmíchalo by se to… Nevadí…)
Neznám Selenu Gomez… Když ji dám do Googlu: je na pohled hezká, ale "Disney Channel" rozhodně neholduji, to je podobná liga jako Hœllywood, tihle především jsou zodpovědní za zkažení Civilizace… (Nějak si nevzpomínám, že bych letos nebo loni viděl jediný film, i když denně dvakrát půl hodiny sleduji zprávy ČT24, vždy při jídle… Narozdíl od roku 2014, ČT už tolik nelže, jen toho řeknou menší polovinu, větší část problémů nebo zpráv z Východu prostě jen zatají… Když si člověk nevypaluje city čím dál silnějšími filmy, může zůstat dost citlivý, aby se i u běžné pohádky rozplakal dojetím…)
"správnýmu evangelíkovi" - Považuji se za široce ekumenického katolíka. (Tak široce, že jsem měl rád i toho Dalajlámu, než mi došlo, jaký je to lstivý Démon… Že za krásnou filosofii Soucitu jen schovává možnost házet bláto na Čínu…) A ovšem do kostela chodím k Husitům, protože zdejší katolický farář má vzezření i inteligenci traktoristy, to prostě už nešlo…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 13. 09. 2018 21:49
Předmět: Re: jhvh

Pasemi, jsi správně piclej, mám pocit, že si budeme rozumět. A nevykej mi, na internetových fórech se tyká. Dalajláma mě nezajímá, mě zajímá spíš Halík. Taky pěkný svůdce, že? Hele pocem, Selena mě vyléčila z homosexuality, takže určitě nekazí lidstvo.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 13. 09. 2018 23:46
Předmět: (Diskuse) - Halík, Dalajláma    : Re: jhvh

Písemně radši vykám, uvidíme…
Pana Halíka jsem měl rád, nejen jsem k němu chodil k Salvátorovi, ale i z asi 200 kázání, co tu mám staženo, jsem si jich tak 10-20 poslechl… Před rokem 2014!
Jenže začal dělat politiku, navíc krajně rusofobní, v televizi lhal (jednou jsem to viděl), nyní zrádně vítá migranty… Článek "Byl jsem uprchlík, a neujali jste se mne… " je odporné překroucení… Špiní tak Církev v očích Národa…
Nedávno jsem mu zkusil poslat email, ale zřejmě mě Google (gmail) blokuje, asi to nedostal… V první chvíli jsem z toho chtěl napsat nyní výtažek, ale zřejmě to nejde… (asi byste to taky smazali)
Snad jen jednu větu z toho emailu:
Vážil jsem si vás pro vaši Moudrost, ale když zabalíte Lži a Zradu do Moudrosti, jsou ještě nebezpečnější…
A mimochodem, trochu se omlouvám Dalajlámovi, když jsem ho výše pomluvil… Zrovna dnes prý ve Švédsku řekl ohledně migrantů: "Receive them, help them, educate them… but ultimately they should develop their own country. I think Europe belongs to the Europeans." Možná už nehraje tolik podle not CIA, jak se to o něm povídá?
Dostal jsem špatnou zprávu, velmi. (Možná ani nebyla pro mě? 5b9a4ef3dda4c8ab548b4569?) Jen si nejsem jist, jestli jí rozumím, jestli je špatná pro mě (s tím jsem počítal) nebo pro Lidstvo (i na to jsem byl upozorněn, ale špatné je, že to bylo odtud potvrzeno). Radši to ani nebudu rozebírat, tím spíš by si tady pan Kazatel myslel, že mám diagnózu.
Jen pro ten druhý případ se vám (Lidstvu) omlouvám, myslel jsem do Dobře…
(Prozatím to prosím ignorujte…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 17. 09. 2018 05:58
Předmět: "Naše násilí, vaše násilí" a migrace    : Re: jhvh

A ještě te doplním o něco, co mě v souvislosti napadlo:
Nedávno tady byla v Brně Odporná Hra. Znáte ji asi taky ze zpráv: Ježíš znásilňuje muslimku, tahají vlajku z přirození, bourají zeď z kanistrů… Cíleně a hrubě urážejí to, co je lidem Svaté - křesťanům Ježíše, patriotům Vlajku. Jako kdyby nám přišli plivnout do tváře… Že prý umění? (zrovna i Halík to obhajoval)
Mě na tom ale nejvíc urazilo to, jak to je prolhané! Vždyť to je naopak: přece ve skutečnosti muslim a černoch přišli znásilnit bílou Matku Evropu… (Křesťané v Sýrii naopak s radostí oslavují své osvoboditele, Asada a Rusko…) Proč to nikdo nezmínil?
A ovšem aspoň ti Slušní Lidé přišli protestovat, dík… Jsme ovšem mírní beránci, protest byl nanejvýš slušný. Jak by dopadl podobný incident proti muslimům ukázal Charlie Heb do…
Víte ale, ta hra měla cíleně pobouřit a získat popularitu a ovlivnit veřejné mínění, a tak zbourat naši mentální zeď (jako tu zeď z kanistrů na jevišti), která chrání životy našich dětí. Byla to zbraň, která by mohla a měla zabíjet, kdybychom se nechali, kdyby do naší zdi naopak nenarazili! Byli ještě nebezpečnější, než ten Heb do… Tahle divadelní hra byla zbraň, která měla zabíjet ! (A ovšem nejlepší možný protest zvolili Slušní lidé, proti Obscénnosti Slušností, proti zákeřnosti sice mírně, ale neústupně… A ovšem ještě, že na ně nikdo nepřišel s revolverem, to by naopak morálně vyhráli to mínění, jenže tady bylo až příliš evidentní, kdo byl Dobrý a kdo Špatný, jejich mentální zrada se nepodařila, jen (Pražská) Kavárna na to skočila…)
(Na okraj v souvislosti jsem si vzpoměl, jak kdysi před dvěma lety ukazovali, jak je ten Putin zlý, že zakázal nějakou divadelní hru, pobuřující křesťany… Jenže ilustrační ukázky z té hry museli vykostičkovat, ani v ČT takovou hru nebylo možné pustit na ukázku…)
Včera, získal jsem ze zpráv dojem, že zrovna jidášská KDU s tím přišla, vystupňovali své odporné vydírání a přivedli sem děti sirotky vydírat Babiše, který se přes veškeré pochyby před volbami nakonec ukázal jako hrdina, který nás brání, skoro srovnatelně s hrdinským Orbánem (nebo se alespoň snaží vyvolat ten dojem, ale Orbán je ještě jiná liga, jenže za ním také stojí jeho Národ pevněji)… Maďaři a Poláci už jednou pomohli odrazit u Vídně útok Turků, tehdy snad 1683 (nebo 1863?)… Také si myslím, že tentokrát to přehnali, že ti sirotci jsou až příliš evidentní vydírání … A znáte to: jen dva prstíčky tam strčíme…
Vzhledem k tomu, že již teď vidíme ze Statistik, že nejméně procento z těch černochů tady spáchá vraždu nebo znásilnění (spíš víc), tak neziskovky, které vozí desititisíce migrantů přes moře, se tím vědomě podílejí na stovkách vražd a znásilnění Evropanů (to je matematika), jako organizovaná skupina. Nejen jako vlastizrádci, ale jako napomáhání vraždám by patřili za mříže a lodi zkonfiskovat. Ještě, že alespoň italové dostali rozum a zvolili si vládu, která to snad zastavila…
Jenže letecky, jak místo toho plánují Euro-byrokrati, to bude ještě nebezpečnější. Takhle přes poušť a moře přišli jenom silní a zdraví, takový přirozený filtr. Jenže na letiště (hotspot) se tam připlazí i malárie, ebola a mor… Letušáci (nebo jak se tomu říká, když letušku dělá chlap?) v těch letadlech mají roušky na tváři, zřejmě aby se nenakazili… (foto: letadlo plné chlapů černochů ve vojenském věku, ani jedna žena nebo dítě, v uličce stojí dva bílí letušáci s rouškami na tváři) Jenže my tady ve vnitrozemí roušky na tváři nemáme…
Víte, hranice hlídají chrabří hrdinové se zbraní v ruce, aby pokojní obyvatelé ve vnitrozemí své životy se zbraní hájit nemuseli…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 17. 09. 2018 09:10
Předmět: Re: jhvh

Pane Semi: pár dní jsem nebyl na netu, a teď jsem se pokoušel včíst do vodopádu vaši argumentace. Exemplární příklad, proč vaše myšlení považuji za nemocné, je vaše věta: "nejméně procento z těch černochů tady spáchá vraždu nebo znásilnění (spíš víc), tak neziskovky, které vozí desititisíce migrantů přes moře, se tím vědomě podílejí na stovkách vražd a znásilnění Evropanů (to je matematika)". Pro vaši hlavu je to asi neúprosná logika. Pro mě je to myšlenkový zkrat.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 17. 09. 2018 11:16
Předmět: Migrace    : Re: jhvh

Děkuji za nesouhlas…
Zřejmě neznáte statistiky a většinu případů tady Česká televize nevysílá, jen občas vytváří dojem, že o tom nemlčí…
Zřejmě neznáte statistiky zločinů v USA, kde jsou černoši již dlouhou dobu úspěšně integrováni: https://archive.4plebs.org/pol/post/184553550 viz graf na obrázku, páchají v přepočtu pětkrát víc zločinů, osmkrát víc vražd (ne než češi, ale než bílí američani)…
FBI Releases New Crime Stats For 2016 http://www.informationliberation.com/?id=57483
V USA je skoro 5% černochů (nehledě na pohlaví) ve vězení http://en.wikipedia.org/wiki/File:U.S._incarceration_rate_by_race_2.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States#Prison_population 9.2% černochů zavřených nebo pod policejním dohledem
Myslíte, že jsou v USA horší než ti, co sem přišli? Naopak - IQ afro-američanů je prý cca 85 (průměrně, jsou i lepší i horší), zatímco sub-saharských černochů 70… https://diskuter.wordpress.com/2017/08/04/politicky-nekorektne-o-teme-iq-3-cast-prednaska-profesora-rushtona-o-inteligencii-a-kriminalite-cernochov/ dole pod článkem jsou odkazy na další statistiky a vyvracení některých mýtů…
Statistiky počtu znásilnění migranty v západní Evropě někde dohledám, a ovšem jsou mírně řečeno znepokojivé…
Možná jsem to "1 procento" vrahů přehnal? (ale já tam zahrnul i znásilnění a těch je dost!) Bylo by to jiné, kdyby to bylo "1 promile", a tedy se neziskovky s desítkami tisíc migrantů podílely na desítkách vražd?
Ze Sýrie před Asadem a z Iráqu utíkají především lumpové a jihádisti… Na několik členů ISIS mezi migranty v Německu již bylo upozorněno, ale jihádisti nejsou jenom ISIS…
Ti migranti, co sem přijdou, se tu nebudou integrovat. Budou v ghettech, budou přes den chodit po ulicích (jak se děje v Německu, většina bílých přes den pracuje, zatímco migranti chodí venku), budou na dávkách, nezaměstnaní, bez smyslu a bez naděje, dožene je to ke zločinům, a ještě víc pak jejich děti, protože v druhé generaci ta jejich beznaděj bude ještě výraznější…
Viz v Jihoafrické republice, co se děje bělochům, když jsou v menšině. Někde jsem četl, doufám že jsem to zase nepopletl, že skoro 10% bílých farmářů bylo zavražděno… Ti, co to popírají, jako proti-argument tvrdí, že je tam vysoká míra vražd celkově a že to není specificky proti bílým farmářům. Na okraj nutno zmínit, že černoši do Jihoafrické republiky migrovali až po běloších, původní středně-světlé obyvatelstvo San a ještě jeden kmen již bylo téměř vyhubeno…
(Nějak kvalitněji to zpracuji časem…)
Tím, že kromě ČT sleduji zprávy převážně od americké opozice (konzervativní) včetně RT (která dává především prostor Západní opozici, kterou by tamní média nejradši umlčela, něco jako Hlas Ameriky v 80tých letech zde - jenže i RT informuje jenom o špičce ledovce), získávám pocit, že vás ČT (a další naše televize) kolíbají v blažené nevědomosti…
K těm neziskovkám ve středomoří - v tom rozměru, v jakém to dělají, to je Kolektivní fenomén. Jistě nelze individuálně ukázat: tenhle bude vrah, a tenhle taky. Jenže kolektivní fenomény se dají nahlížet z dálky, ve statistikách, a pak lze a je nutno říct, že X procent jich bude zločinců. Oni je nevozí KAŽDÉHO (to si jen myslí), oni je vozí VŠECHNY.
To, co nazýváte "myšlenkový zkrat", jsou podle mě Důsledky Příčin. Prostě je třeba se podívat o tři tahy dál, kam logický sled událostí nevyhnutelně povede…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 17. 09. 2018 11:50
Předmět: Re: jhvh

Pane Semi, nemusíte mě přesvědčovat, že s imigranty je problém, že má Evropa potíže s jejich integrací, že páchají větší procento trestných činů, než by odpovídalo jejich počtu… Všechno toto asi je pravda. - Vaše logika však pravdivá není. Chvíli mě zajímalo, jak vaše hlava funguje. Znovu tedy k tomu příkladu, říkáte, že "členové charitativních organizací se vědomě podílejí na stovkách vražd a znásilnění." Zdá se, že přemýšlíte na principu 3 kroků: zaprvé "problém osekat" - nehodí se nám např. argument, že hlavní vědomou motivací těch charitativců asi je zachraňovat trosečníky nebo ty, kterým hrozí utonutí (a např. taky mě bolí u srdce, když slyším o stovkách utopených ve Středozemním moři, a zde jsou tyto stovky prokazatelné). Zadruhé: "najít spikleneckou příčinnou souvislost" - zde: mezi vzetím a loď a tím, co následně někteří páchají na pevnině, nehodí se nám, že je předávají do kompetence utečeneckých táborů. A zatřetí "slovně to vyhrotit" - zde "věeomě se podílejí na stovkách vražd a znásilnění". "Stovky"? "Vědomý podíl na vraždě"? - Chvíli mě rozkličovávat vaši patologii zajímalo, dál už ne.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 17. 09. 2018 13:17
Předmět: Re: migrace...

Především myslím Kolektivně. Je zásadní chyba se na kolektivní fenomén dívat Individualisticky. Tomu se říká: Pro Stromy přehlížet Les. Zblízka, když se podíváte bližnímu do očí, můžete jej z Jednoho Pytle vytáhnout - vyjímečnost z Obvyklého si jistě lze zasloužit… Jenže zblízka nevidíte obvyklé Kolektivní Trendy.
Je zásadní Lež západní civilizace, která se jmenuje Individualismus.
Prostě milionová horda není milion jedinců, při tomto přístupu zblízka přehlížíte celkový rozměr, souvislosti, nevyhnutelné dopady. Migrace není Turista, Invaze není Host.
Problém Afriky nemá řešení v Evropě, ale v Africe!
Ne, mě nebolí u srdce ti utopení (to jsou také Důsledky Příčin, Karma nebo Boží soud, nebo prostě nevyhnutelnost následků špatných voleb). I jenom z hlediska utápění (když se chcete omezit na jedno malé kolečko v soukolí), kdyby je nikdo nevozil a utopili by se zákonitě všichni, brzy by přestali jezdit a celkový počet i těch utopených by byl nakonec menší.
Jenže chudáci nejsou ti, co došli až sem, chudáci jsou především ti, co tam zůstali…
Utečenecké tábory nebo ghetta jsou ještě relativně lepší řešení, aspoň se nezničí naše geny a kultura smícháním všeho se všemi. Jenže oni nezůstanou napořád v ghettech…
Víte, nejhorší na tom právě jsou ti, kteří nechtějí vidět širší souvislosti, a jako užiteční idioti pomáhají u svého jednoho kolečka velkého zlého soukolí… (A jistě mají dobrý pocit, že to jejich kolečko ve velkém soukolí se nezadrhává a nebolí… O to, kam jede celý ten stroj, se nestarají… A ovšem křičí nadávky na ty, kdo se jim snaží ukázat, že to díky nim nebolavé a hladké kolečko pomáhá celému stroji k mnohem horší bolesti potom…)
(Podotýkám, že "užitečný idiot" není planá urážka, ale přiléhavé označení někoho, kdo si myslí, že koná dobro, a přitom jen slouží plánu někoho vychytralého, o kterém neví… Tedy ten, kdo přehlíží Důsledky Příčin, zatímco pomáhá někomu, kdo je zná, a býval by pravděpodobně nepomáhal, kdyby mu došlo čemu…)
> spikleneckou příčinnou souvislost
Konspiraci jsem prokázal Důkazem, není to žádná Teorie, jak tvrdí lháři a zmýlení.
A ovšem je spousta důkazů o tom, kdo je sem poslal, a spousta správných názorů "proč?", stačí nebýt zaslepený…
> Chvíli mě … zajímalo, dál už ne
Inu, budou jiní, které to bude zajímat, protože jinak by již zanedlouho nebyli takoví, které by to zajímat mohlo…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: nespokojený evanglík--- )
Kdy: 19. 09. 2018 17:35
Předmět: Re: migrace...

Ne islámu, ne teroristům, ať si to prosím Čce uvědomí.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 19. 09. 2018 18:43
Předmět: Re: migrace...

Jestli jste fakt "nespokojený evangelík", tak o tom zkusme debatovat. Jak by mohlo vypadat ono "ne islámu"?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 19. 09. 2018 21:26
Předmět: Re: migrace...

Já bych spíš navrhoval říct konečně NE ČCE.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 19. 09. 2018 21:39
Předmět: Re: migrace

a komu to navrhujete?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 19. 09. 2018 22:16
Předmět: Re: Bible není toaletní papír

Všem, pro které Bible není náhražka toaletního papíru.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 20. 09. 2018 05:35
Předmět: Bible

Jančo, už vás odtud znám roky, takže vím, co tím chcete říct. Aby to však znělo jako argument, byl by překlad příliš komplikovaný. Když takhle přeháníte, jste vy od reality dále, než ČCE od doslovného chápání Bible.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 20. 09. 2018 21:49
Předmět: Re: Bible není náhražka toaletního papíru.

Ale kuš, otče Vráno. Však se známe, tak si rozumíme. My už jsme tady inventář.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 21. 09. 2018 08:48
Předmět: (ne)diskuse

V něčem jste za ty roky dospěl (nebo dospěla). Jeden rozpor však zůstává. Děláte tu z toho trochu komedii (komolíte jména - mně to nevadí, ale vtipné mi to taky nepřipadá; teď mě oslovujete "otče", proti tomu něco řekl sám Ježíš Mt 23,9 ). Jak pak mají lidé brát vážně vaše argumenty, když vypadají jako argumenty hloupého klauna? Jistě, nějací další trollové vám vždycky zatleskají…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 21. 09. 2018 20:12
Předmět: Re: (ne)diskuse

Můj pane Vráno, asi jo, ale trochu rejpnu, v nicku máte napsaný "kazatel Alois Vrána" - cožpak duchovní ČCE je kazatel? Kdo je tady potom  ?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 22. 09. 2018 18:29
Předmět: Re: (ne)diskuse

asi zase nerozumím vaši otázce. Není evangelický farář především "kazatel"? A proč mu dáváte titul "duchovní"? Měl by se snad zvát "duchovním", a další členové cíkve by pak "duchovní" nebyli?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 09. 2018 21:26
Předmět: Re: (ne)diskuse

Děláte si ze mě srandu, pane Vrána? Můj tata není můj otec? Platón není otcem myšlenky třeba? Vy nejste duchovní otec vašich věřících? Nejsem biblickej fundamentalista. Zbytek ani nekomentuju.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 24. 09. 2018 08:17
Předmět: Re: (ne)diskuse

Trole Jančo, já fakt nevím, kdo jste, a ani mě to nezajímá. Vycházím jen z toho, co tady napíšete.
Oslovil jste mě "otče Vráno", předpokládám, že slovo "otče" jste myslel právě jako "duchovního otce". Já vám oponoval, že sám Ježíš řekl, že nikomu na zemi nemáme dávat jmého "otec", A vy teď napíšete, že si z vás dělám srandu. Jakou srandu myslíte? Jako že to Ježíš tak nemyslel? Nebo že to nemáme brát tak vážně? - Celé roky se tady chováte jako biblický fundamentalista, a teď v téhle věci napíšete, že nejste biblický fundamentalista. To je nějaké nové trolí převlečení kabátu? Podobné tomu, že jste tu dříve psával jako žena Janča a teď máte nick Martin Janča?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 24. 09. 2018 10:28
Předmět: Re: (ne)diskuse - Mt23, "otče", "vůdce/učitel"    : Re: (ne)diskuse

Vskutku to tam tak je, s tím otcem… Ani jsem si to předtím neuvědomoval, také bych říkal farářům "otče", u katolíků to tak snad i bývá (bývalo?)… (Příště si asi dám pozor…)
Jen poznámka k verši nad tím, v Mt23:8 "Mistr" je doslova "Rabbi" ραββι, a to druhé je učitel/vůdce G2519 "a guide, i.e. (figuratively) a teacher", podobně jako v Mt23:10
Jen na okraj tedy, myslíte, že je tak podstatný rozdíl mezi "Kazatel" a mezi "Vůdce/Učitel", nebo je to jen slovíčkaření?
Naproti tomu dám ze starého zákona 1Sam3 : když ten, který "Slyšel Boha" (nebo "Jmenovaný Bohem") (Samuel), ale nevěděl, jak a jestli má odpovědět, šel se tedy zeptat kněze "Vzestup", a ten mu teprve správně vysvětlil, jak se má zachovat. Někteří tvrdí, že mezi člověkem a Bohem nemá být žádný prostředník nebo učitel, ale to je nesmysl, protože člověk sám neví a nepozná, co a kdy po něm Bůh chce, celé Lidství je dáno především výchovou. Kdyby každý jen naslouchal vnitřním hlasům, především by naslouchal různým schizofrenním démonům… Na to, aby člověk správně věděl, jak má odpovědět Boží výzvě nebo různým životním výzvám obecně, nebo aby odlišil dobrý vliv od špatného nebo zlého, především potřebuje dobré učitele, prvními z nichž jsou rodiče…
Nemyslím, že by Ježíš v Mt23:10 zavrhoval učitele obecně, spíš kárá pýchu…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 24. 09. 2018 10:48
Předmět: Re: (ne)diskuse

Pane Semi, jen k vašemu třetímu odstavci, jak tomu rozumím já: jaký je rozdíl mezi titulem "kazatel" a titulem "učitel/vůdce"? Ta obdarování se předpokládají trochu jiná (i když se můžou v činnnosti jednotlivce překrývat). Pavel napíše: někdo má dar prorokování, někdo dar učení. "Kazatel" by chtěl navazovat na "kazatelství" jako "prorokování" - to je aktualizaci a konkretizaci Božího slova do naší situace. "Učitel - paidagogos i andragogos/vůdce" spíše myslí na uvádění to toho, co už je ustáleným učením církve. Chápu a slyším v těch slovech, jak snadno jsou dnes ve svém významu překroutitelná, ale takový byl původ těch slov, myslím.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 17. 09. 2018 12:39
Předmět: Re: migrace...

Víte, ale tenhle graf (vlevo nahoře) je především znepokojující (odhad OSN počtu populace): https://archive.4plebs.org/pol/post/181148695
Třeba tady je samostatně uprostřed článku: http://www.informationliberation.com/?id=58993
Zatím jich sem přišel jenom milion nebo dva, a jsou problémy větší než malé. Jenže cca jednu generaci odteď, v roce 2045, bude v Africe o miliardu černochů víc než teď, tedy o miliardu víc, než jich ten kontinent unese, a ti sem přijdou také, hlad je sem dožene, ale není důvod se domnívat, že by se svojí ekologickou katastrofou, fertility rate 4-7, u nás přestali… Nemá to skoro žádná dobrá řešení, jen nepříjemné, špatné a mnohem horší (nedělat nic a dál je sem vozit)…
Viz wiki/Georgia_Guidestones, první bod. Granitový monument zednářů (nebo rosikruciánů?), vydrží tam miliony let, v osmi jazycích od sanskrtu a hebrejštiny přes čínštinu až po angličtinu, vydrží něco jako Stonehenge nebo Rosettská deska. Leckdo se toho nápisu bojí, protože ti, co to tam zřejmě dali, mají reálnou možnost to i naplnit, ale nejsem si jist, že by řešení v rukou zednářů bylo zrovna pro nás Dobré… Prostě tam jedna nula na konci chybí… Jinak to asi nejsou špatná pravidla…
> proč vaše myšlení považuji za nemocné
Víte, to není fér, považovat nositele nepříjemného názoru za nemocného. Protože jsou takoví, kdo si to třeba myslí také, ale mají moc z toho vyvodit důsledek a nositele nepříjemných názorů zavřít do blázince jako nemocného… Jenže takhle se Pravdy nezbavíte, když jenom umlčíte varující hlas…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 17. 09. 2018 16:43
Předmět: Re: migrace...

Ještě se doplním: když říkám k těm populačním křivkám, že o miliardu víc znamená o miliardu víc, než jich ten kontinent unese (a jestli myslíte, že nejhustěji zabydlený kontinent Evropa tuhle miliardu navíc unese, tak o další generaci nebo dvě dál to bude další miliarda)
Vzpomněl jsem si na pohádku "Hrnečku dost!". Zrovna touhle dobou (dekádou) začali odtamtud přetékat, podle toho se pozná, kdy už je ten hrneček plný…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 13. 09. 2018 22:01
Předmět: Re: jhvh

Pane Semi, přečetl jsem si (snad pečlivě) pár stránek z vaší knihy. Vy nejste hloupý, jste hodně sečtělý, s velkým přehledem. V mnoha myšlenkách bychom si rozuměli. Myslím si však, že čtete příliš, a málo třídíte mezi myšlenkami dobrými a hloupými. - Tři věty, které teď napíšu, nemyslím ironicky: už se tady mezi vás nebudu míchat, nemám energii ani čas nechat se zaplavovat takovou sumou myšlenek. Nechám vás diskutovat s Jančou. (Prozradil byste mi vaši diagnózu?)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 14. 09. 2018 00:21
Předmět: Re: jhvh

Já chápu. Všichni mají svou mravenčí práci, a o důležité věci se nestarají včas. (Čímž nemyslím tady vás, myslím to obecně… Vám děkuji, že jste mi věnoval alespoň nějaký kus pozornosti…)
S tou diagnózou to je složitější…
Leckdo si myslí a hlásá, jakou tu máme svobodu slova. To ovšem jen když ani nevíte, o čem nesmíte mluvit… Posledně, když jsem na fóru pirátů vyhrožoval hackem v eReceptech, abych tenhle zlý projekt na tahání adres obyvatel z doktorských databází do ministerstva vnitra nějak zastavil, tak sotva pár hodin po odeslání emailu několika poslancům mě přijeli zavřít na 64 dní do blázince… 64 je "šachy", tedy vzkaz "šach!"… Jako obvykle totalitní režimy zavírají disidenty, do vězení nebo do blázince…
Inu, nyní s tím již počítám, že mě zase zavřou nebo jinak umlčí, protože tentokrát to je závažnější, než nějaký hloupý eRecept… Alespoň lidu ukážeme, že svoboda slova tu je pouze, když se jedná o zbytečné tlachání, nebo jako za "totáče", když poslušně nadáváte na geopolitického rivala…
Tedy žádná diagnóza. Jsem střízlivý, při smyslech, nenásilný vegetarián, a jsem očkován proti sebevraždě. Jen říkám velmi nepohodlné věci (kdyby vás pak pomlouvali, že jste se mnou souhlasil, vymluvte se, že jste to nečetl pečlivě…). A právě od toho je Svoboda Slova v Ústavě, aby se daly říkat i nepohodlné věci, sotva tam je pro zbytečnosti…
Jednou si možná budete vyčítat, že jste nevyužil příležitost se mnou diskutovat (čemuž teď jistě nevěříte), ale nesmutněte, takových bylo víc, i to tak bylo psáno…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana
Kdy: 14. 09. 2018 08:02
Předmět: paranoia

Pan Semi mě mailem naléhavě požádal, abych se o něm poradil s ostatními. Vím však, že toto fórum moc zalidněné není.
Podle mě je pan Semi paranoik. Nejsem odborník, a tak jsem si musel věci dohledat, cituji z wiki: Paranoia (řec. παράνοια, pošetilost, šílenství) je duševní porucha, vyznačující se bludy, chorobnými představami o vlastním ohrožení a stihomamem. Paranoia je obtížně diagnostikovatelná. Paranoik si dost často již od dětství vypěstuje velmi dobrou schopnost se přetvařovat, tvářit se jako zdravý člověk. Pro úspěšnost léčby si nemocný především musí uvědomit svou nemoc a fakt, že skutečnost, že si myslí, že má vždy pravdu, je jedním z hlavních symptomů onemocnění. Je přitom téměř nemožné léčit někoho, kdo si nepřipustí, že je nemocen…
Co s takovým člověkem a jeho psaním? Je jiná možnost než ignorovat?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 14. 09. 2018 11:09
Předmět: Re: patříš do blázince

Proč by měl být hned paranoik, pane Vráno. Zatím tady toho moc nenapsal. Jenom mě překvapilo jeho přiznání, že byl přes dva měsíce v blázinci. Ale stejně nevíme za co tam byl, mohl se léčit z homosexuality třeba, kdo ví.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 14. 09. 2018 18:14
Předmět: Re: patříš do blázince

(Omlouvám se, že je to tady dlouhé…)
Píšu to výše, zavřeli mě naposled, když jsem vyhrožoval hackem v eReceptech, že bych zařídil pro feťáka vopičáka, aby přišel k lékaři, strčil flashdisk, zmáčknul enter a přišel mu emailem recept dle potřeby… Po technické stránce jsem se mýlil, ta díra, kterou jsem si myslel, že tam je, tak tam není (což neznamená že by nemohla být čistě teoreticky jiná, ale já se v tom už angažovat nebudu). Po filosofické stránce jsem měl pravdu, eRecept je projekt Velkého Bratra na vysávání informací o lidech a porušuje lékařské tajemství. Další věci co jsem tam psal, byly asi poněkud zmýlené…
Takže mám zcela reálnou zkušenost, že za nepohodlné věci se tady zavírají disidenti třeba do blázince… Tedy žádná paranoia…
A ovšem na těch svých stránkách jsem tentokrát zveřejnil i _důkaz_, který usvědčí Antikrista Jidáše (protože to je kolektivní archetyp, a tohle je jeho správné jméno… Někdo třeba dosazuje "Vatikán" že by byl Antikrist, ale to je omyl a tenhle šém (jméno) ničím nehne, jen šíří rozkoly. Vždyť je to ale samo-evidentní: kdo přeci je anti-Krist? Kdo zradil Christiány?)… Mimochodem, "Golem" není obr, ale znamená to "zabalený", a dosazením správného jména (šém) se rozbalí a dá do pohybu, pomalu ale jistě… To je Síla Informace…
Důkaz, Tarot, který jasně ukazuje, kdo předem plánoval a tedy i provedl 9/11, kdo sem poslal migranty, kdo vyslal Hitlera a shodil zbytečně bomby na Hiroshimu, a kdo dělá finanční krize. Luciferiáni, zednáři… A tenhle důkaz jim srazí vaz, doufám, že pokojně je teď velký Trumf (Trump) konečně odsoudí u normálního soudu… (to by bylo nejlepší řešení)
Mimochodem - pokud vítáte Migranty, sloužíte (zřejmě nevědomky) Luciferiánskému plánu a Oligarchům.
Jenže chápu, že jsem malý drobek, a mohli by mě lehce rozmáčknout. Není to paranoia, je to reálná úvaha. O sebe už se ani nebojím, Dílo je vydané, já už stejně nic většího v životě nedokážu…
Prostě jsem našel Prak, a na něm je napsáno "na Goliáše". Ovšem povídají: Davídku, jsi malá zrzavá nula, nepleť se tam, kde nepatříš… Ba ne, síla Praků vůbec neodpovídá síle spouště, ale míře jejich napnutí… A ovšem tyhle tři Praky, co jsem najednou spustil silou Informace, mají sílu enormní…
Pokud to bude dost brzy vědět dost lidí, už nebude mít smysl mě umlčovat. Nebo ať si, ale to Dílo už tím nezkazí… Poslal jsem to alespoň čtyřem Západním alt-médiím, ale žádné z nich to asi dosud neuveřejnilo. Poslal jsem to ovšem i na Východ do Ruska RT a …, kam Západní mocipáni nedosáhnou. Sám jsem oslovil sotva stovku lidí, a ovšem na začátku ve 4chan přímo pod nosem FBI a Izraelců (nejméně s jedním jsem tam diskutoval, a že FBI nebo CIA,NSA sledují 4chan se ví)…
Což je prekérní, když ti zlí to vědí, ale příliš málo normálních. (Chápete, že když nakopnu do kolena zlé mafiány, tak obava, že se přijdou pomstít, má určitou reálnou váhu…?)
Včera ovšem přišla zpráva z RT, nejdřív jsem myslel, že pro mě, a poněkud jsem zpanikařil… https://archive.is/yd1Ar Zavřeli nějakou banální kartářku, ilustrační foto je tenhle Tarot, v ruce drží karty: "nyní bude Soud, známe vaše plány". (toto přesně ty karty říkají v řeči karet, samozřejmě milion normálních lidí si přečte jen banalitu o kartářce a ničemu nerozumí… to je taková zpráva "kdo má uši slyš"). Nejdřív jsem myslel, že to je na mě, zavřou mě - a je příliš brzy, zametou i moje Dílo, dokud o něm skoro nikdo neví… Později mi ale naopak došlo, že to je vzkaz Západu, aby konečně začal Trump vypouštět Bažinu. Tedy naopak dobrá zpráva pro mě, v Rusku o tom vědí, alespoň jedno Médium mě nezradilo… (Pravděpodobnost, že to je jen nesouvisející náhoda, je velmi blízká nule.)
Tahle hra už se povede v jiných patrech, a já si tady mohu vklidu oslovovat jednotlivé "ovečky"… (to není urážka)
A ovšem i když mě teď zametete (no vy tady ne, tamti…), stejně to přijde zpátky oklikou z Ruska, jednou se vás (čechů) přijdou zeptat, co jste se mnou udělali… Já teď akorát budu zkoumat hranice Svobody Slova a Vysvětlovat, pak se uvidí…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 14. 09. 2018 18:25
Předmět: Prosba

Martine, můžeš sem na mě poslat nějaké své kamarády? Buďto diskutovat a nesouhlasit, nebo se jen zeptat…
Nestává se každý den, že vám někdo ukradne půl Bible (vysvětlením zcela odlišeného významu), že ukradne vědcům Velký Třesk, a že tím ukrande Luciferiánům jednu kartu z jejich plánu a ještě ho celý odtajní…
Prostě bych si potřeboval udělat reklamu, ale do Médií nedosáhnu… Půjde to i zespoda, jen poněkud pomaleji… (Naposledy jsem třeba napsal rozbor "Význam letošních vyznamenání" o tom, koho a proč vyznamenal a nevyznamenal Zeman v roce 2016. Nikdo z alespoň pěti alt-médií mi to nevydal… Jsem tu "persona non grata" i mezi disidenty…) Taky nevím, jak dlouho budu mít příležitost takhle vklidu a nezávazně diskutovat…
Pana Wránu jsem emailem žádal, ať na mě pošle kolegy z Kléru, ale žádné prý nemá… Je to smutné, být sám…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 14. 09. 2018 22:41
Předmět: Re: Prosba

Začnu od konce. Pan Vrána mě tady několik roků oponoval, ale pak jsem pochopil, že mě chtěl jen naučit vidět věci očima druhého. Za to mu děkuji. Je to můj přítel, za ty roky už jsme tady dobrá dvojice, má podobné názory jako já, a protože má pravdivý názor na homosexualitu, zůstává v ČCE odstrčen. Můj kamarád Velký Pes si bude s váma rozumět, ale chodí málo.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.8137e268341e2e989579e7b883369386 )
Kdy: 15. 09. 2018 16:11
Předmět: Re: Prosba

Martin Janča napsal(a):
>  Začnu od konce. Pan Vrána mě tady několik roků oponoval, ale pak jsem  pochopil, že mě chtěl jen naučit vidět věci očima druhého. Za to mu děkuji.  Je to můj přítel, za ty roky už jsme tady dobrá dvojice, má podobné názory  jako já, a protože má pravdivý názor na homosexualitu, zůstává v ČCE  odstrčen. Můj kamarád Velký Pes si bude s váma rozumět, ale chodí málo.
Pan Vrána nemá pravdivý názor na homosexualitu, jsou to akorát citace z nějaké knížky, kterou kdosi kdysi napsal. Názor si má člověk tvořit na základě faktů, nikoliv domněnek nebo emocí. V opačném případě je akorát za blázna.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Jeden evangelík--- )
Kdy: 15. 09. 2018 17:46
Předmět: Re: Prosba

a vy jste na tom jak?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.8137e268341e2e989579e7b883369386 )
Kdy: 15. 09. 2018 22:10
Předmět: Re: Prosba

Jeden evangelík napsal(a):
>  a vy jste na tom jak?
Jak jsem na čem a s čím?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 15. 09. 2018 21:32
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Příteli AR, my z naší strany jsme byli ochotni odhlédnout od té naší Bible, i o vědeckých názorů ("faktů"), které ten náš názor na homosexualitu podporují. Zkusili jsme to selským rozumem. Ani selský rozum nám však nezařadil homosexualitu jako věc normální. Vy jste se našim pokusům vysmál, sám jste ale nebyl schopen odhlédnout od zdrojů (názorů/"faktů"), které podporují názor váš. Podle mě jste nakonec jen přezíravě zamával nějakou frází, shodil vše, co ji nabourává od Bible po Rusko, a snad máte pocit, jak jste nám to natřel. Do diskuze jste vstoupil slušně a vstřícně, po krátké výměně pohledů jste agresivní a nevysvětlil jste nic ohledně toho, proč by homosexualita měla být normální.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.8137e268341e2e989579e7b883369386 )
Kdy: 15. 09. 2018 22:19
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Martin Janča napsal(a):
>  Příteli AR, my z naší strany jsme byli ochotni odhlédnout od té naší Bible,  i o vědeckých názorů ("faktů"), které ten náš názor na  homosexualitu podporují. Zkusili jsme to selským rozumem. Ani selský rozum  nám však nezařadil homosexualitu jako věc normální. Vy jste se našim pokusům  vysmál, sám jste ale nebyl schopen odhlédnout od zdrojů  (názorů/"faktů"), které podporují názor váš. Podle mě jste nakonec  jen přezíravě zamával nějakou frází, shodil vše, co ji nabourává od Bible po  Rusko, a snad máte pocit, jak jste nám to natřel. Do diskuze jste vstoupil  slušně a vstřícně, po krátké výměně pohledů jste agresivní a nevysvětlil  jste nic ohledně toho, proč by homosexualita měla být normální.
Od Bible jste neodhlédli a selský rozum nepoužili, nejspíš jste ho ani nikdy neměli. Slušný a vstřícný jsem byl do doby, než jsi mi začal cpát nějaké fotky a tohle mě mělo obrátit tak, jak bys chtěl ty. Jenže takhle to nefunguje. Homosexualita není úlet na jeden večer, je to trvalá charakteristika už od narození.
Homosexualita samozřejmě z pohledu přírody normální je, protože se v ní běžně vyskytuje. A to, co se v ní vyskytuje, logicky nemůže být proti přírodě. I nemoce jsou z hlediska přírody normální. Částice, které mají za příčinu vznik nachlazení, prostě nikdy nevymýtíš.
Z hlediska většinového ale normální není, protože je ho menší množství. Tady se ovšem můžeme dostat i do sporu. Dejme tomu, že 60 % populace bude nosit brýle, máme to tedy považovat za normální, i když je krátkozrakost atd. prokazatelně vadou? Když si zapomenu brýle doma a budu řídit auto, můžu někoho ohrozit a zabít a to je podle mě horší než homosexualita. Je zajímavé, že na moje brýle se vtipy nedělají, ale neškodnou homosexualitu budou lidi propírat pořád.
Ale můžeš mi na oplátku ty vysvětlit, proč je homosexualita nenormální. Zkus něco věcného, co má logický základ a dalo by se na tom stavět.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 15. 09. 2018 22:57
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Příteli AR, zkusím to na těch brýlích. Oční vada není normální věc, je to porucha. Porucha zraku, nemoc, vada. Když bude většina populace nosit brýle, bude mít většina populace vadu. Tím se z vady neudělá nevada. No a člověk s oční vadou si uvědomuje, že má vadu, proto ji řeší těmi brýlemi. Homosexuál vašeho typu "brýle" odmítá a tvrdí, že žádnou vadu nemá.
S fotkama jste mě trochu urazil, ukázal jsem vám takřka nejhezčí ženu planety a vy jste pohrdl, že ogar s lišáckým úsměvem je prej "hezčí". 
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 16. 09. 2018 10:57
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

ehm…hele homosexuále , rosčiluješ se na trochu špatním místě…. CČE je homosexuálni církev —–tady nemášco krityzovat..
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.8137e268341e2e989579e7b883369386 )
Kdy: 16. 09. 2018 11:18
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Velký pes napsal(a):
>  ehm…hele homosexuále , rosčiluješ se na trochu špatním místě…. CČE je  homosexuálni církev —–tady nemášco krityzovat..
A jak já to mám vědět? :-D Podle písmenek gaye nepoznám. :-D
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 16. 09. 2018 13:08
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

si něco o této církvi zisti,,děláme homosexuálum svatby,,podporujeme lgbt kulturu, naše církev ma účast na tom vašem progarmu Pride, naši faráři chodí na Pride,,dělaj přednášky na pride….atdatd, přečti si pár čísel našeho Českýho bratra, Bratrstvo atd…homoseualita do omrzení se tam omílá z toho tvojeho poheldu…..takco fňukáš fňukat byjsme mněli my..
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 09. 2018 22:35
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

> děláme homosexuálum svatby, podporujeme lgbt "kulturu", naše církev ma účast na tom vašem progarmu Pride
Tohle kdybych věděl předem, styděl bych se sem přijít…
Inu, alespoň jste mě přiměli si utřídit ty informace a argumenty ohledně LGBT a Feminismu - obojí to má společné kořeny a obojí to vede podobným směrem, který mi rozhodně nepřipadá Dobrý (tedy ke Zkažení Civilizace)…
Doufám, že i tenhle strom, co nenese dobré ovoce, brzy správným slovem uschne… (Znáte ten Archetyp, že? Ani těm řekům a římanům nevysvětlovali, které jejich stromy uschnou Ježíšovým slovem…)
> naši faráři chodí na Pride, dělaj přednášky na pride
No, je možné, že když přijdete ke Zvhrlíkům a začnete jim říkat: "Jste zvrhlíci a zatracujeme vás", tak vás nebudou poslouchat a ani nedostanou šanci se polepšit…
Jsou ty přednášky alespoň k něčemu? (I Ježíš seděl s opovrženíhodnými celníky…)
Čímž ale rozhodně neschvaluji dělat z Perverze Svátost manželskou a klást je na roveň… Taková církevní svatba jim stejně s Byrokratickými potížemi nepomůže, což byl asi jediný rozumný argument, který jsem pro to slyšel…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.244d62c3dfdcdbdeb2b08bc9bbc50751 )
Kdy: 18. 09. 2018 17:35
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

P.A.Semi napsal(a):
 > děláme homosexuálum svatby, podporujeme lgbt "kulturu", naše  církev ma účast na tom vašem progarmu Pride  Tohle kdybych věděl předem, styděl bych se sem přijít…    Inu, alespoň jste mě přiměli si utřídit ty informace a argumenty ohledně  LGBT a Feminismu - obojí to má společné kořeny a obojí to vede podobným  směrem, který mi rozhodně nepřipadá Dobrý (tedy ke Zkažení Civilizace)…    Doufám, že i tenhle strom, co nenese dobré ovoce, brzy správným slovem  uschne… (Znáte ten Archetyp, že? Ani těm řekům a římanům nevysvětlovali,  které jejich stromy uschnou Ježíšovým slovem…)    > naši faráři chodí na Pride, dělaj přednášky na pride  No, je možné, že když přijdete ke Zvhrlíkům a začnete jim říkat: "Jste  zvrhlíci a zatracujeme vás", tak vás nebudou poslouchat a ani  nedostanou šanci se polepšit…    Jsou ty přednášky alespoň k něčemu? (I Ježíš seděl s opovrženíhodnými  celníky…)    Čímž ale rozhodně neschvaluji dělat z Perverze Svátost manželskou a klást je  na roveň… Taková církevní svatba jim stejně s Byrokratickými potížemi  nepomůže, což byl asi jediný rozumný argument, který jsem pro to slyšel…
No vidíš, jaký jseš trouba. :-D Nemám důvod poslouchat nějaké fanatické nýmandy. To, že máš kříž na krku, neznamená, že jsi člověk morální a mravní. A počet států, kde budou dva muži nebo dvě ženy moci uzavřít manželství, se bude rozšiřovat. Těš se. :-)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 18. 09. 2018 19:17
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Toto už zavání vyhrožováním. Co bude potom? Vezmete nám děti, protože vy je nemůžete mít? Zavřete nás do blázinců? Nebo místo naší léčby fotkama léčba originálním českým vynálezem - španělská bota?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.244d62c3dfdcdbdeb2b08bc9bbc50751 )
Kdy: 19. 09. 2018 16:20
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Martin Janča napsal(a):
>  Toto už zavání vyhrožováním. Co bude potom? Vezmete nám děti, protože vy je  nemůžete mít? Zavřete nás do blázinců? Nebo místo naší léčby fotkama léčba  originálním českým vynálezem - španělská bota?
"Vezmete", "nemůžete", "zavřete"? Ale já jsem tady sám za sebe, nejednám za nějakou skupinu nebo spolek. Za to, co tady napíšu, si beru odpovědnost jen já sám a nikdo jiný.
Ne, nemám v plánu nikomu brát děti ani tě léčit. Nejsem totiž poblázněný pánbíčkář, abych chtěl léčit někoho, kdo není nemocný. Jde o to, že děti, které jsou umístěny mimo domov (souhrnně v dětských domovech, kojeneckých ústavech atd.), jsou výplodem heterosexuálů. Tedy těch, které věřící obec tak vehementně obhajuje. Jenže když je někdo heterosexuál, neznamená to, že je mentálně schopný z dítěte vychovat slušného člověka. A to samé platí i pro homosexuály. Znám lidi obou zaměření, kterým bych nesvěřil ani plyšáka. Ale měla by se dát šance těm, kteří o dítě upřímně stojí.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.244d62c3dfdcdbdeb2b08bc9bbc50751 )
Kdy: 18. 09. 2018 17:25
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Velký pes napsal(a):
>  si něco o této církvi zisti,,děláme homosexuálum svatby,,podporujeme lgbt   kulturu, naše církev ma účast na tom vašem progarmu  Pride, naši faráři chodí na Pride,,dělaj přednášky na pride….atdatd,  přečti si pár čísel našeho Českýho bratra, Bratrstvo atd…homoseualita do  omrzení se tam omílá z toho tvojeho poheldu…..takco fňukáš fňukat byjsme  mněli my..
Pominu ten otřesný pravopis. Podle diskuze se mi nezdá, že by zdejší fanatici byli homosexualitě nakloněni. Tak buď to jsou blázni, kteří sem nepatří a jen si vybíjejí vztek, nebo není pravda to, co píšeš. Jak to tedy je?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 18. 09. 2018 19:15
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Příteli AR, žel (pro nás), pravda to je. Ale pro tebe (dík), to může být výzva, že je tady církev, která tě přijme tak, jak jsi. Můžeš o tom přemýšlet a kouknout třeba tady http://www.logoscr.cz/
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.244d62c3dfdcdbdeb2b08bc9bbc50751 )
Kdy: 19. 09. 2018 16:21
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Martin Janča napsal(a):
>  Příteli AR, žel (pro nás), pravda to je. Ale pro tebe (dík), to může být  výzva, že je tady církev, která tě přijme tak, jak jsi. Můžeš o tom  přemýšlet a kouknout třeba tady http://www.logoscr.cz/
Díky, tu skupinu znám. Ale nemám zájem.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.8137e268341e2e989579e7b883369386 )
Kdy: 16. 09. 2018 11:07
Předmět: Re: homosexualita-věc normální?

Martin Janča napsal(a):
>  Příteli AR, zkusím to na těch brýlích. Oční vada není normální věc, je to  porucha. Porucha zraku, nemoc, vada. Když bude většina populace nosit brýle,  bude mít většina populace vadu. Tím se z vady neudělá nevada. No a člověk s  oční vadou si uvědomuje, že má vadu, proto ji řeší těmi brýlemi. Homosexuál  vašeho typu "brýle" odmítá a tvrdí, že žádnou vadu nemá.    S fotkama jste mě trochu urazil, ukázal jsem vám takřka nejhezčí ženu  planety a vy jste pohrdl, že ogar s lišáckým úsměvem je prej  "hezčí". 
Homosexuál jakéhokoliv typu, pokud není zmasírovaný imbecilními názory okolí, žádné "brýle" nepotřebuje. Jak si představuješ, že takového gaye nebo lesbu předěláš? Pokusů tady bylo dost, ale pokaždé se jednalo o potlačení skutečné identity člověka. Jen jsi mu nasadil masku jako na maškarním a před okolím jsi ho nechal se přetvařovat. Takže homosexualita vada není, je to jiná varianta. Dá se to přirovnat k loupání banánu. Někdo loupe banán od šťopky, jiný od bubáka. Ale člověk jako ty z jednoho z těch způsobů udělá Sodomu a Gomoru, a kdo nebude používat tvůj způsob, budeš ho posílat do pekel.
Těmi fotkami jsi mě neurazil. Spíš tím, jak se mě pořád snažíš přesvědčovat. Selena je sice pěkná, ale jelikož jsem gay, budu upřednostňovat muže, pokud bude hezký. Neboj, ty se mi nelíbíš a je mi jedno, jak vypadáš. S člověkem takových názorů bych nic mít ani nechtěl. :-)
Čili za to, jak na tom teď v diskuzi jsme, si můžeš sám. Nesnaž se nikoho předělávat, akorát mu tím ubližuješ. Starej se spíš o lidi ve tvém kruhu a bude to mnohem lepší.
Chtěl bych od tebe slyšet třeba toto: "Homosexualita? Bible se sice staví proti ní, ale nikdo není dokonalý, takže mi nepřísluší něco takového hodnotit. Pokud je člověk čestný, nelže a nepodvádí bez ohledu na sexuální orientaci, a zároveň se netrápí a jsou šťastní a spokojení, budu taky spokojený."
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 18. 09. 2018 21:21
Předmět: Re: multisexualita v ČCE

Příteli Rockefelere, řeknu ti to tak. Nikdy jsem neměl možnost mluvit s homosexuálem, než tady s tebou. Moje (naše) připomínky ti připadají divné, ale pro mě osobně jsou přínosné, pomáhají mi tu homosexualitu nějak pochopit. Konečně se můžu zeptat přímo homosexuála, né jenom nějakých evangelických kašparů, co vám dělají garde. Vážně jsem si myslel, že když si homosexuál poctivě prohlídne fotku ženy, měla by být homosexualita zahnána. Tady vidíš, jak málo o ní víme a jak je tvoje účast tady na fóru důležitá. Tak měj trpělivost a trpělivě nám to všechno vysvětluj. Já sám mám na tebe ještě otázky. A určitě si nemyslím, že homosexuál je větší hříšník než heterosexuál. My máme zas jiný hříchy, který třeba nemáš ty. Mezi příznivci a odpůrci homosexuality chybí dialog, zatím se jenom střílí ze zákopu do zákopu. Víš, kolkrát my musíme zase v životě vysvětlovat jiným, že církev není pelech pedofilů, co jen hrabou peníze?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.244d62c3dfdcdbdeb2b08bc9bbc50751 )
Kdy: 19. 09. 2018 16:31
Předmět: Re: multisexualita v ČCE

Martin Janča napsal(a):
>  Příteli Rockefelere, řeknu ti to tak. Nikdy jsem neměl možnost mluvit s  homosexuálem, než tady s tebou. Moje (naše) připomínky ti připadají divné,  ale pro mě osobně jsou přínosné, pomáhají mi tu homosexualitu nějak  pochopit. Konečně se můžu zeptat přímo homosexuála, né jenom nějakých  evangelických kašparů, co vám dělají garde. Vážně jsem si myslel, že když si  homosexuál poctivě prohlídne fotku ženy, měla by být homosexualita zahnána.  Tady vidíš, jak málo o ní víme a jak je tvoje účast tady na fóru důležitá.  Tak měj trpělivost a trpělivě nám to všechno vysvětluj. Já sám mám na tebe  ještě otázky. A určitě si nemyslím, že homosexuál je větší hříšník než  heterosexuál. My máme zas jiný hříchy, který třeba nemáš ty. Mezi příznivci  a odpůrci homosexuality chybí dialog, zatím se jenom střílí ze zákopu do  zákopu. Víš, kolkrát my musíme zase v životě vysvětlovat jiným, že církev  není pelech pedofilů, co jen hrabou peníze?
Musím uznat, že jsi mě překvapil :-). Proto se omlouvám za některé invektivy a ten "tón", kterým na tebe moje příspěvky působily.
Jsem na internetových diskuzích několik let a snažím se trpělivě vysvětlovat svůj stav i situaci. Žel si ještě někteří myslí, že jsem si to snad vybral nebo se rozhodl takhle žít :-D. To fakt ne. Čili žádná fotka mě, a snad žádného jiného homosexuála, nevyléčí. Ono není co léčit. Je to prostě jen jiná varianta sexuální orientace. Něco jako když máš červené nebo modré auto. Je jedno, jakou má barvu, službu udělá stejnou. S partnerem děti mít nebudu, ale sám jsem dárcem spermatu, tak doufám, že jednou se mi podaří vychovat buď chlapce, nebo děvče. I když je potomek dobrovolná volba každého člověka, tedy že nikdo jej nenutí to dítě mít, snažím se společnosti prospět jinak. Vystudoval jsem tady, pracuju tady, platím daně, čili chci prožít hodnotný život s tím, koho mám rád. A svého partnera se nevzdám. Nestojím o to, aby mi někdo nadával, že jsem vadný, úchyl, nemocný, nebo slepá větev. Nestojím o nějaké pokřikování na ulici, že jsme takoví a takoví. A už vůbec nestojím o obvinění, že chci rozvracet rodiny. Za to, co lidem přináším, chci stejné možnosti a šance. Nic víc.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 19. 09. 2018 21:36
Předmět: Re: multisexualita v ČCE

Malá vsuvka - tento odkaz visel zrovna teď nahoře na úvodní stránce Evangnetu:
Některé zklame, některé možná potěší.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.6575a165984ba16e1f226d200c3a4f01 )
Kdy: 21. 09. 2018 19:27
Předmět: Re: multisexualita v ČCE

Martin Janča napsal(a):
>  Malá vsuvka - tento odkaz visel zrovna teď nahoře na úvodní stránce   Evangnetu:     https://fscceuh.wordpress.com/2018/09/19/setkani-se-zastupci-logosu/    Některé zklame, některé možná potěší.
Díky, ale jak už jsem napsal, nemám zájem. Ale tys psal, že máš spoustu otázek, tak se ptej. :-)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 21. 09. 2018 20:07
Předmět: Re: multisexualita v ČCE

Příteli AR Rockefellere, měl bych otázku lehce intimní. Vyrostls v klasické rodině typu tama + mama + ty?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.8137e268341e2e989579e7b883369386 )
Kdy: 22. 09. 2018 11:57
Předmět: Re: multisexualita v ČCE

Martin Janča napsal(a):
>  Příteli AR Rockefellere, měl bych otázku lehce intimní. Vyrostls v klasické  rodině typu tama + mama + ty?
To není nic intimního. Vyrostl jsem v ní se svým bratrem a babičkou z otcovy strany. Rodiče už žijí sami na vsi v rodinném domě.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 09. 2018 21:30
Předmět: Re: multisexualita v ČCE

Příteli AR Rockefellere, zeptám se dál zvědavě, váš bratr je hetero nebo homo -sexuální?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.244d62c3dfdcdbdeb2b08bc9bbc50751 )
Kdy: 24. 09. 2018 23:12
Předmět: Re: multisexualita v ČCE

Martin Janča napsal(a):
>  Příteli AR Rockefellere, zeptám se dál zvědavě, váš bratr je hetero nebo  homo -sexuální?
Je mladší a je heterosexuál. Se svou manželkou má dvě děti, dceru a syna.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 15. 09. 2018 23:38
Předmět: Re: Homosexualita

Vidím, že homosexualita tu rezonuje…
Kromě toho, co jsem psal výše (Perverzní ať se stydí v soukromí a nekazí naše děti, Ruský přístup, Ježíš a smilnice)
Stát ani Církev by ale neměly lidem lézt do ložnice… (Tedy co si dělají doma je jejich věc…)
Co se týče sňatků, když si stěžují na byrokratické problémy bez sňatku, snad by i byrokratickou svatbu nebo nějakou náhražku jako registrované partnerství mít mohli, ale církevní svatbu, které se říká "svátost manželská", tedy určitě ne, nic svatého na nich rozhodně není! A nelze to dávat na roveň s přirozeným a prospěšným…
(Ohledně stanoviska z hlediska Víry: Jako muže a ženu je stvořil, tedy k obrazu Božímu. Bůh je Otec, protože Cosmos nebo Země nebo Církev je Matka, v různých úrovních…)
A poskládal jsem nějaké sesbírané argumenty, většinou to jsou ale obrázky různých článků (meme), jen s trochou mých komentářů, třeba i ať tady pán netvrdí, že to je jenom "nějaká knížka"… Ovšem na kvalitnější pojednání teď asi nemám čas…
A mimo jiné, zkažení civilizace od Feminismu po Transgender, je především (zpočátku) dílo židů…
A pokud říkám, že homosexuálové jsou zvrhlí (perverse), myslím to nejen individuálně, že jsou nepřirození, ale i kolektivně, objektivně ve statistikách, které se jistě netýkají všech homosexuálů, ale ukazují obvyklé trendy…

A ještě i panu arothrockel odpovím:
> Homosexualita není úlet na jeden večer, je to trvalá charakteristika už od narození.
Ne, to není.
Stanovisko American college of pediatricians:
- Gender ideology harms children
- Human sexuality is an objective biological trait, "XY" and "XX"
- No one is born with a gender
Můj komentář: Především - homosexualita a transgender úchylky se často vštípí až výchovou, a dost často také odezní v pozdější dospělosti!
> Homosexualita samozřejmě z pohledu přírody normální je … Částice, … vznik nachlazení
Homosexualita není jako nachlazení.
Částice nachlazení jste myslel viry a bakterie? Je to falešný argument…
Ale jinak ano, je to nemoc, je nakažlivá, a dá se vyléčit, ale zřejmě nelze nikoho nutit, a ovšem Bůh i Příroda je dost často a spravedlivě trestají… (viz ty statistiky, odkaz výše)

Původně jsem ale chtěl diskutovat o něčem jiném… To vás zajímá jenom homosexualita?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 15. 09. 2018 23:58
Předmět: Re: Homosexualita

Příteli Pasemi, klidně nabídni i jiné téma k diskusi. Pro věřící v ČCE je však dlouhodobě velké téma homosexualita.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 09. 2018 07:46
Předmět: Re: co?

Inu, víte, ten revoluční překlad Bible, vědecký důkaz existence Boha, Království Boží a Druhý Syn (Ježíš odešel k Otci a už jej nespatříte), Socialismus jako protiklad příbuzné dvojici nad-národního Kapitalismu a internacionálního Komunismu, Antikrist, který již dávno sedí skoro na všech trůnech světa a skoro všichni se mu klaníte (čekali jste snad nějakou feudální zranitelnou figurku? jistě že je to kolektivní Archetyp), Evropský Svaz (unie) přesně popsaný ve Zj13 , klíč ke zprávě sedmi církvím,
již téměř končící Armageddon (doslova "zničení Sýrie"), který byl zároveň třetí světovou válkou - celý svět se tam sjel válčit, Muslimové (na obou stranách) a Židi, utlačovaní Křesťané, Rusové i Američané, Evropa i Čínští Ujgurové… Ta spravedlivá strana již téměř vyhrála, i když stále ještě Drak USAUK dmýchá falešný útok a Izraelci střílí své rakety… Možná jsem měl ještě víc psát a počkat, jak dopadne Amera (kterou řekové zkomolili na Gomoru) a celý Saudom (v Levantu)? Ne, myslím, že to jsou spíš (radši) archetypy Tajný a Tyranický (Konspirace která vládne světu), a ne, myslím že bylo třeba začít bojovat…
Usvědčení Luciferiánů s jejich odporným plánem v anti-Tóře… Usvědčení těch, co zkazili civilizaci (ani je teď nebudu jmenovat, ale znáte je, zradit se dá i zdánlivým polibkem)…
Kdy tu skutečně bude Zastupitelská Demokracie jakožto vláda Dobré Elity, ne jako nyní Volená Tyranie a ne ani jako vláda vrtěného Davu - Přímá Demokracie neboli Ochlokracie…
Bič na vymetení Chrámů Informací, ve kterých nyní odporně kupčí…
Kdo je a kdo není Bližní (v původním znění "Přítel")…
A další…
(Na první pohled to tu nevypadalo jako Portál jedné Homosexuální Církve, vypadalo to celkem Ekumenicky a otevřeně…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Petr Tomášek--- )
Kdy: 20. 12. 2018 16:38
Předmět: Re: Homosexualita

Většinou ne.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.8137e268341e2e989579e7b883369386 )
Kdy: 16. 09. 2018 11:15
Předmět: Re: Homosexualita

P.A.Semi napsal(a):
>  Vidím, že homosexualita tu rezonuje…    Kromě toho, co jsem psal výše (Perverzní ať se stydí v soukromí a nekazí  naše děti, Ruský přístup, Ježíš a smilnice)    Stát ani Církev by ale neměly lidem lézt do ložnice… (Tedy co si dělají  doma je jejich věc…)    Co se týče sňatků, když si stěžují na byrokratické problémy bez sňatku, snad  by i byrokratickou svatbu nebo nějakou náhražku jako registrované  partnerství mít mohli, ale církevní svatbu, které se říká "svátost  manželská", tedy určitě ne, nic svatého na nich rozhodně není! A nelze  to dávat na roveň s přirozeným a prospěšným…    (Ohledně stanoviska z hlediska Víry: Jako muže a ženu je stvořil, tedy k  obrazu Božímu. Bůh je Otec, protože Cosmos nebo Země nebo Církev je Matka, v  různých úrovních…)    A poskládal jsem nějaké sesbírané argumenty, většinou to jsou ale obrázky  různých článků (meme), jen s trochou mých komentářů, třeba i ať tady pán  netvrdí, že to je jenom "nějaká knížka"… Ovšem na kvalitnější  pojednání teď asi nemám čas…    A mimo jiné, zkažení civilizace od Feminismu po Transgender, je především  (zpočátku) dílo židů…    O LGBT a feminismu:   https://pi-alpha.org/LGBT/index.html    A pokud říkám, že homosexuálové jsou zvrhlí (perverse), myslím to nejen  individuálně, že jsou nepřirození, ale i kolektivně, objektivně ve  statistikách, které se jistě netýkají všech homosexuálů, ale ukazují obvyklé  trendy…    —–    A ještě i panu arothrockel odpovím:    > Homosexualita není úlet na jeden večer, je to trvalá charakteristika už  od narození.  Ne, to není.    Stanovisko American college of pediatricians:    - Gender ideology harms children    - Human sexuality is an objective biological trait, "XY" and  "XX"    - No one is born with a gender    Můj komentář: Především - homosexualita a transgender úchylky se často  vštípí až výchovou, a dost často také odezní v pozdější dospělosti!    > Homosexualita samozřejmě z pohledu přírody normální je … Částice, …  vznik nachlazení  Homosexualita není jako nachlazení.    Částice nachlazení jste myslel viry a bakterie? Je to falešný argument…    Ale jinak ano, je to nemoc, je nakažlivá, a dá se vyléčit, ale zřejmě nelze  nikoho nutit, a ovšem Bůh i Příroda je dost často a spravedlivě trestají…  (viz ty statistiky, odkaz výše)    —–    Původně jsem ale chtěl diskutovat o něčem jiném… To vás zajímá jenom  homosexualita?
To, co jsi vyplodil na svých stránkách, není názor, ale komentář, ba dokonce urážka. Mé komentáře a názory mají stejnou váhu jako ty tvoje, takže taky můžu napsat, že bys tyhle zvrhlé příspěvky měl držet doma a neotravovat s tím na veřejnosti. Doma si dělej, co chceš.
O sňatky v kostele nebo v synagoze nestojím, věřící nejsem, ale podpořím lidi, kteří o to budou stát.
Já konkrétně žádnou zvrhlostí nebo perverzí netrpím, ale pokud to chceš vztáhnout na skupinu, tak si s věřícími fakt nemají co vyčítat. Církev je prolezlá sexuálními skandály a tutlá se to. Pro mě je téměř každý náboženský fanatik nedůvěryhodný. A jestliže někdo kritizuje něčí sexuální orientaci, v drtivé většině případů tím skrývá svou vlastní nepřiznanou homosexualitu.
Znovu opakuju, že se sexualita nedá naučit, je to neměnná vlastnost už od narození. Tady není o čem diskutovat. Bůh mě potrestat nemůže. Jednak mě nemůže potrestat něco imaginárního a jednak nedělám nic špatného. A pokud by to byla pravda, tak třeba herec Ian McKellen nebo zpěvák Elton John by už byli dávno mrtví, protože by je nějaký bůh potrestal za svou homosexualitu. Takže opět falešný argument a navíc vyhrožování. Na to si zvykat nebudu.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 09. 2018 11:47
Předmět: Re: Homosexualita

> To, co jsi vyplodil na svých stránkách, … dokonce urážka
Inu, Pravda (pokud to není Omyl, a ovšem není to Lež), uráží především ty, kdo mají svůj Trám, komu beru jejich falešnou Hrdost… Svoboda Slova je důležitý princip. Pokud vás Pravda uráží, ač nedokážete ukázat na případný Omyl v ní, pak jste problém spíš vy, ne Pravda ani ten, kdo byl tak drzý, a v době všeobecného Lhaní si dovolil mávat Pravdou (a ještě k ní přidávat své Názory - jenže těmi jsem zrovna na téhle své stránce výrazně šetřil)…
> Mé komentáře a názory mají stejnou váhu
To nemají. Ty moje jsou podpořené Informacemi. Jistě ale vám neberu právo mít svůj Názor, i když je (může být) Zcestný… A ovšem pokud vám seberu Blaženou Nevědomost informováním, zbyde vám již jen výběr mezi Lží a Pravdou… (I když samozřejmě každá ta Informace může být Pravda, Lež nebo Omyl, nebo zčásti tak a zčásti tak, a ne vždy se to hned pozná…)
> Církev je prolezlá sexuálními skandály
Myslím (a i jsem viděl statistiku, dohledám někdy jindy), že v Církvi je těch sexuálních skandálů relativně méně, než leckde jinde. Jen jste byli cíleným desinformováním (nebalancovaným informováním) přesvědčeni, že zrovna Církev je ta nejhorší… Skoro jako kdyby to bylo cílem…
> Znovu opakuju, že se sexualita nedá naučit, je to neměnná vlastnost už od narození
Mýlíte se. Argumenty (nejen ale především ty podpořené autoritou amerických Pediatrů, dále statistiky, exemplární případy) jsem již uvedl… Je až příliš snadné Zkazit Děti…
> potrestal za svou homosexualitu
Podotýkám, že v češtině je důležitý rozdíl mezi "svůj" a "jejich,jeho". Třeba v hebrejštině ten rozdíl není, ale v překladech někde byl vnesen omyl jejich záměnou… (Což potom je otázka interpretace, jestli je to "svůj" nebo "jeho"…)
Ohledně toho potrestal, viz statistiky nemocnosti, viz statistiky subjektivního (ne)štěstí…
Bůh nebo Příroda trestá Karmou, Důsledky Příčin. A ovšem leckdo má dost prostoru k nápravě, a na leckoho ta Karma dosáhne lecjak, jen někdy vůbec…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 16. 09. 2018 13:04
Předmět: Re: Homosexualita

to jsou rozumny názory ty tvoje,,semi…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 09. 2018 17:38
Předmět: Re: Homosexualita

Děkuji…
Kdybych se v něčem mýlil (samozřejmě nikdo není neomylný), tak mě upozorněte… A ovšem nesouhlasem mě donutíte zamyslet se lépe, a buďto to zpřesnit, nebo opravit…
Tu svoji stránku o "LGBT a Feminismu" jsem ještě doplnil o statistiku důsledků výchovy samotnými matkami, nemohl jsem ji předtím najít…
Třeba výše, když mě pán obvinil z urážek, prošel jsem to a vskutku jsem tam jednu urážku našel, tak jsem to alespoň doplnil o vysvětlení…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 16. 09. 2018 18:33
Předmět: Re: Homosexualita

Jako kdyby on tady neurážel.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 09. 2018 18:52
Předmět: Re: Homosexualita

No, skoro jako Tříska a Trám, znáte to…
Však také "nenávist!" (HateSpeech) nejvíc křičí ti, co sami nejvíc nenávidí…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 16. 09. 2018 19:42
Předmět: Re: Homosexualita

Mám taky tuto zkušenost.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: A.R.244d62c3dfdcdbdeb2b08bc9bbc50751 )
Kdy: 18. 09. 2018 17:32
Předmět: Re: Homosexualita

P.A.Semi napsal(a):
 > To, co jsi vyplodil na svých stránkách, … dokonce urážka    Inu, Pravda (pokud to není Omyl, a ovšem není to Lež), uráží především ty,  kdo mají svůj Trám, komu beru jejich falešnou Hrdost… Svoboda Slova je  důležitý princip. Pokud vás Pravda uráží, ač nedokážete ukázat na případný  Omyl v ní, pak jste problém spíš vy, ne Pravda ani ten, kdo byl tak drzý, a  v době všeobecného Lhaní si dovolil mávat Pravdou (a ještě k ní přidávat své  Názory - jenže těmi jsem zrovna na téhle své stránce výrazně šetřil)…    > Mé komentáře a názory mají stejnou váhu  To nemají. Ty moje jsou podpořené Informacemi. Jistě ale vám neberu právo  mít svůj Názor, i když je (může být) Zcestný… A ovšem pokud vám seberu  Blaženou Nevědomost informováním, zbyde vám již jen výběr mezi Lží a  Pravdou… (I když samozřejmě každá ta Informace může být Pravda, Lež nebo  Omyl, nebo zčásti tak a zčásti tak, a ne vždy se to hned pozná…)    > Církev je prolezlá sexuálními skandály  Myslím (a i jsem viděl statistiku, dohledám někdy jindy), že v Církvi je  těch sexuálních skandálů relativně méně, než leckde jinde. Jen jste byli  cíleným desinformováním (nebalancovaným informováním) přesvědčeni, že zrovna  Církev je ta nejhorší… Skoro jako kdyby to bylo cílem…    > Znovu opakuju, že se sexualita nedá naučit, je to neměnná vlastnost už  od narození  Mýlíte se. Argumenty (nejen ale především ty podpořené autoritou amerických  Pediatrů, dále statistiky, exemplární případy) jsem již uvedl… Je až  příliš snadné Zkazit Děti…    > potrestal za svou homosexualitu  Podotýkám, že v češtině je důležitý rozdíl mezi "svůj" a  "jejich,jeho". Třeba v hebrejštině ten rozdíl není, ale v  překladech někde byl vnesen omyl jejich záměnou… (Což potom je otázka  interpretace, jestli je to "svůj" nebo "jeho"…)    Ohledně toho potrestal, viz statistiky nemocnosti, viz statistiky  subjektivního (ne)štěstí…    Bůh nebo Příroda trestá Karmou, Důsledky Příčin. A ovšem leckdo má dost  prostoru k nápravě, a na leckoho ta Karma dosáhne lecjak, jen někdy vůbec…
I bludy a lži jsou informace. Jenže nepravdivé. :-) A jak vidím, je velice snadné zkazit i tebe :-D. Ty prostě nedokážeš přenést přes srdce ten průvod, který je tady každý rok a bude se opakovat i další roky. Stejně tak se bude rozšiřovat i počet zemí, kde bude možné uzavřít manželství mezi dvěma osobami stejného pohlaví. A ty s tím prostě nic neuděláš. Nepomůže ti ani ten tvůj bůh. Ten ti vlastně nikdy nepomůže.
Zkrátka se smiř s tím, že moje komentáře a názory mají stejnou váhu. Není nutné o tom jakkoliv polemizovat. :-)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Petr Tomášek--- )
Kdy: 15. 12. 2018 20:05
Předmět: Re: paranoia

To spíše vypadá na schizofrenii jíž je paranoia příznakem.
Pomoci je těžká, dokud dotyčné sám nenazře, že pomoc potřebuje.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 15. 12. 2018 22:25
Předmět: Re: paranoia

Možná vám zatím nedochází, proč je tento váš postoj zrádný a zlý - považovat a prohlašovat oponenta, se kterým nesouhlasíte a který se podle vás (a třeba i skutečně nebo také ne) mýlí, za psychicky nemocného…
Zlé to je proto, že někdo má také moc z toho vyvodit důsledky, více či méně totalitní režimy zavírají nepohodlné lidi, do vězení nebo do blázinců. Na druhou stranu, mám ústavní právo na svobodu slova a dokud nikomu neubližuji, mám možnost říkat, co chci, a vy máte možnost to neposlouchat nebo nečíst… A zejména mám možnost vyjadřovat se, co je a co není podle mě správné, lepší nebo horší, a proč, a i kdybych se mýlil, demokratický režim mi nemůže tuhle možnost odepírat, protože by tím jen prokazoval, že demokratický není - s různými totalitami máme zkušenosti… Což se samozřejmě netýká jen mě, na Západě začali různě postihovat různé konzervativní názory, ani ne Stát jako spíš nevolené Korporace, ale o to je to horší… Ale i státní instituce pak vyvozují, že když má někdo třeba konzervativní názory (na rodinu, na národ, na genetiku, na morálku atd), je nemocný a není schopen třeba vychovávat děti a ty je mu potřeba odebrat a dát na převýchovu… A ovšem začíná to právě tou drobností, že nesprávný názor je příznakem nemoci, kterou je potřeba "léčit"…
A ovšem protože vám to podle mě zatím nedochází, já vám to ke mě odpouštím a nezazlívám, jen vám to naznačuji, že to je diskusní "faux pas" a proč…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Petr Tomášek--- )
Kdy: 20. 12. 2018 16:47
Předmět: Re: paranoia

> Možná vám zatím nedochází, proč je tento váš postoj zrádný a zlý - považovat a prohlašovat oponenta, se kterým nesouhlasíte a který se podle vás (a třeba i skutečně nebo také ne) mýlí, za psychicky nemocného…
Ne, jde o to, jakým způsobem skáčete z tématu do tématu a hromadíte vedle sebe nesouvisející věci, až se z toho „člověku točí hlava“. Nejsem lékař, abych mohl diagnostikovat, ale přesně tohle jsem už zažil u několika lidí, v nějaké míře zasažených touto nemocí.
S tím jestli s Vámi souhlasím nebo ne to mnoho nemá co dělat, protože Vám mnohdy ani nerozumím, jak se od jednoho tématu dostanete ke druhému.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 19. 01. 2019 01:32
Předmět: mohla to být diskuse...

Promiňte, psal jsem mezitím jinde…
> jakým způsobem skáčete z tématu do tématu a hromadíte vedle sebe nesouvisející věci, až se z toho „člověku točí hlava“.
Inu, snažil jsem se tu odpovídat na to, na co jste se ptali… (Jenže jste se neptali na to, na co jste se měli ptát, ptali jste se na banality. A ovšem píšete, že se v té církvi nezajímáte především o homosexualitu, ale tady v tomhle fóru je tedy asi dost ne-reprezentativní vzorek…?)
A ovšem, je to thread na propagaci té knihy, a je to vskutku o více tématech. Někdy si přečtěte Evangelium, jak skáče z tématu do tématu…
Tenhle váš argument není vůbec validní…
Tohle nebyl thread pro diskusi jednoho tématu (nebo byl, ale o ten jste se vůbec nezajímali), ale nabídka k rozhovoru s autorem Knihy, která by vás mohla zajímat… Inu, ale spali jste, vy jste si svůj olej v lampách nepřipravili…

A ovšem to, co jsem mezitím psal jinde, jednou se to také dozvíte, tedy o 3 řády víc skáče z tématu do tématu… Mezitím jsem totiž, spíš jako prostředek z nouze, vymyslel formu na 4-rozměrný text… Normální kniha je 1-rozměrný text od začátku do konce. Teď co jsem přes vánoce zapsal, má další úroveň stromovou strukturu s vysvětleními a s odbočkami atd, má to časovou osu (protože to není úplně v tom pořadí, jak to vznikalo), a má to dost přehnanou hloubku smyslu, od banalit až k zásadnímu. A ovšem, má to svůj účel… Navíc v "proudu" textů (stream) zároveň propletená "metadata" s popisem. A ovšem jsou v tom propletené oba Sloupy Civilizace, i ten technický, i ten duchovní…
Ale poněkud jsem se v tom zamotal a je to složitější a nepřehlednější, než jsem si myslel… Napsat přes 200 stran textu za týden intenzivně, k tomu týden před rozjezd a dva týdny pak už jen doplňky, nebyl čas se zdržovat s formou a s formátováním… Navíc napsat text do fóra znamená, že když to jeden den odešlu, nelze v tom už druhý den škrtat nebo přepisovat… Jenže vklidu piplat text, dělat sazbu písma, grafiku, kompresovat text, aby nepřetékal ze stránek, atd jsem si předtím užil až dost na těch 642 stranách předtím… Jenže to nestačilo…
Napsal jsem k tomu anglický abstract, ten je kratší, asi 38 stran včetně dvou stran obrazové přílohy a indexu… Ještě nevím, jestli ho prohlásím za třetí knihu, nebo napíšu ještě jednu… (Ony ty knihy mají vevnitř trojtou strukturu a v té zase trojtou…
Ta kniha, co jsem tu propagoval (Další List), se skládá ze tří částí: překlad části starého zákona (který se skládá z úvodu, z popisu jmen v Genesis (Šém) a z překladů, ze kterých je vidět, že skutečný význam je dost jiný, než jste si mysleli, není to Historie, jsou to Archetypy a Proroctví nebo návody), vědecká část (s důkazem Boha (vyvrácení Velkého Třesku), s vysvětlením gravitace a s důkazem Betlémské hvězdy), a třetí část jsou filosofické texty (úvod s texty z fóra a vysvětlení některých kapitol Zjevení, prostřední sekce "Dalších Několik Vět" (od tohoto názvu až po konec grafické přílohy), a závěr s popisem současného již končícího Armageddonu, i když ten jsem dost odbyl, když jsem se víc soustředil na Ukrajinu než na Sýrii)… )
Co je v tom textu letos z vánoc tu ani psát asi nebudu… Jen, že jsem při tom pochopil i některé další kapitoly… Kdyby vás to zajímalo, je to na pialpha.cz … (A vystavil jsem tam i přeformátovaný tenhle thread…) Ale nepředpokládám, že by vás to nyní zajímalo, klidně tu zatím spěte dál… (tak nějak jsem původně nepředpokládal, že křesťany vlastně vůbec nebude zajímat skutečný obsah Bible… všichni máte jen svá Dogmata, ti na technické straně také mají jen Dogmata a to ještě bludnější…)
Pokud nevíte, co myslím těmi Dvěma Sloupy Civilizace, technickým a duchovním, viz 1_K 7:21-22 … (mysleli jste, že to je popis nějaké banální antické architektury?) (Web tu dává špatně odkaz 1K jako první Korintským ale má to být první Královská…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 14. 09. 2018 00:38
Předmět: Re: jhvh

"mezi dobrými a hloupými"
Taky občas naletím na Hoax, ale poučívám se z toho…
Inu, pokud svůj geopolitický rozhled omezíte na to, co vám přinese ČT nebo další veřejné televize a MSM Média (všechny z jednoho úhlu pohledu), žijete v blažené nevědomosti, a leckteré věci připadají jako "hloupé", zejména když "conspiracy theory" nálepka je až příliš často používána na cílenou diskreditaci… (tedy samozřejmě některé jsou šířené záměrně a jsou nesprávné… některé ale ne…)
Pravda je ale plastická (3D), a pro získání správného Názoru na ni je třeba srovnávat více úhlů pohledu.
Víte, svět je mnohem horší, než to odsud z klidného zákoutí, z východního konce Západu, vypadá… Některé věci je lepší nevědět…
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 14. 09. 2018 19:21
Předmět: Re: filmy

> "Nějak si nevzpomínám, že bych letos nebo loni viděl jediný film"
Už jsem si vzpomněl: loni jsem viděl celou jednu epizodu z "My Little Ponny", Cutie Markless Pt 1, the first episode of the fifth season… Parádní parodie na téma "Equality". Prý to ale už stáhli z vysílání, pobuřovalo to prý liberální fanatiky, na internetu to ale ještě asi je…
A ovšem zpravodajská a alt-média videa z Youtube stahuji a občas i sleduji, moc ne, radši si to přečtu…
(To jen pro úplnost…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 15. 09. 2018 21:35
Předmět: Re: filmy

Příteli Pasemi, ty jsi zajímavá osoba. Když jsme u tématu homosexuality (na Evangnetu žhavém již 12 let!), jaký je tedy tvůj názor na homosexualitu?
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 09. 2018 11:24
Předmět: Re: už zase homosexualita

Tu Zkratku ČCE jsem dosud neznal… (Nevím, jestli by mě odradila…)
Viz výše:
(máte to se středně kvalitní argumentací, se statistikami, které vyvrací různé dojmy… když až teď vidím, že jste i organizoval petici, tak tady máte argumenty, kterými můžete chtít přesvědčovat… všechny ty články v obrázcích jdou uložit, ani nemusíte odkazovat na mě, nebo jak chcete… je to posbíráno z pochybných (svobodných) zdrojů, ale vybíral jsem, co uvést a co ne… a ovšem to poskládání do stránky je poněkud ledabylá práce za jedno odpoledne, i když ale postupné sbírání zdrojů (nejen těchto) trvalo pár let…)
A k tomu doplním:
Opovržení není Nenávist. Opovržení je Štít vaší Čistoty. Je přirozené a správné opovrhovat vším Zkaženým, nejen v biologické úrovni, ale i v duchovní. Jen tak se vyvarujete vlastního ušpinění…
Leckteré špatnosti bohužel mají "Slippery slope", šikmou plochu. Jen dva prstíčky tam strčíme, znáte to…
Do kostela na mši jistě může přijít i nedokonalý člověk, proč by mělo být požadováno, aby všichni předem již byli Svatí? (Tedy samozřejmě, pokud svou špatnost nechtějí stavět na Piedestal jako Vzor…) Na druhou stranu, dělat z Perverze Svátost je perverzní…
Na okraj podotýkám, že ani nevím, jestli Jednota Bratrská oddává homosexuály, ale zato vím jistě, že by neměla… (Byrokratické problémy mají někdy Byrokratické řešení, ale snižovat Svátost manželů na úroveň Zvrhlých (nepřirozených a neprospěšných) je mírně řečeno nemoudré… Podobně jako z jiného soudku, snižovat úroveň běžného Vzdělání na úroveň Nevzdělávatelných je rovněž nemoudré a zlé… Nebo třeba zrušit Rovné Podmínky zavedením Kvót na stejné zastoupení všech typů neschopných nebo všeho-schopných snadno zmanipulovatelných, nebo dokonce Kartelem Zákeřných, je, inu, zákeřné… Rozbíjet ("destroy") Společnost (Kolektiv) Individualismem, zničit Strukturu rovností všech se všemi a tím nahraditelností a zbytečností všech, samozřejmě kromě nadřazenosti samo-Vyvolených, nevede nikam jinam než k destrukci… K tomu viz třeba Citadela III, XIX, LV, LVII, LX, LXII, LXIV a především LXXXI… - hledám "kameny"… "slepý je pro mne člověk, který si představuje, že něco tvoří, když rozebere katedrálu a kameny srovná do řady"… číslování podle http://mjos.sweb.cz/citadela/ - ta je ideální třeba i pro pochopení, co je špatného na Rovnosti…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: locika--- )
Kdy: 15. 09. 2018 10:58
Předmět: Re: Kniha "Další List"

nazdar spisovateli, já mám poruchu pozornosti, takže knihu neocením, ale jseš teda katolík a by mě zajímalo, když krituzuješ dalajlámu, jak se dívás na papeže, co se koupe ve zlatu a drahná staletí jeho stoupenci vymývali mozky, aby se mohl takhle koupat? děkuji.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 09. 2018 12:33
Předmět: Katolictví    : Re: Kniha "Další List"

Na velké Dílo jsou potřeba velké Prostředky. Samozřejmě ty prostředky nejsou cílem, i když to bez nich jde jen sotva.
Asi sotva by mohl být v Úctyhodné pozici trhan v džínách… Pak je především otázka, jak velká část těch prostředků jde na prospěšné věci a jak velká část jen pro Luxus Mocných… (Jen na okraj: jsem trhan a ani ty džíny nemám, ale mojí zbraní je Slovo…)
Dobré Rituály jsou Dobré. Každý před Boha předstupuje ve svém Šatu (rituálů), není nutné ani prospěšné, aby byli všichni v Uniformě.
Ohledně zlatých soch v Chrámech - pokud jsou jen znázorněním Duchovního světla, a takto jsou chápány, a nejsou uctívány pro finanční hodnotu toho zlata, nevidím důvod, proč nějaký Úctyhodný Archetyp náležitě neozdobit? Na druhou stranu, když jste duchovně vyspělí a chápete Duchovní Světlo i bez Pozlátka, i to je Dobré… (Máte Radost v Duši ze svých Zpěvů? Ta je totiž důležitější, než přítomnost nebo nepřítomnost pozlátek…)
> Pohlédl Bůh na Ducha a jeho Dar, ale na Získané nepohlédl
Což ovšem neznamená, že by všichni měli být v rovnocenné chudobě…
Ohledně uctívání Kostí - především by měli ukazovat Činy těch Světců, protože v Kostech ten Duch není… (Jinou důležitost to zřejmě mělo ve středověku, kdy to mělo ukázat, že ve srovnání s pouhým zlomkem kosti Světce je i Mocný Panovník jen vedlejší, protože to pak trochu omezovalo Moc a Pýchu Neomezených… Dnes na toto jsou již lepší prostředky…)
František jasně ukázal, že nikdo není neomylný, a především, že: Nemůže (ani ta) Láska vládnout nad Rozumem. (Natož pak Hysterka, Děvka Oligarchů, nebo prostě bezcitná Kariéristka bez Lásky - to jen na odbočku, a ovšem také z velké části nehledě na gender…)
Pro svou nerozmyšlenou Lásku ke všem bez rozdílu se k nám obrátil zády a slouží plánu Luciferiánů na zničení Národů Evropy pomocí Migrantů. Láska v Hlavě nad a bez Rozumu je (občas tedy nakonec obvykle) nebezpečně destruktivní. (No jistě i Rozum bez Lásky by byl často Krutý… Jistě je občas třeba i Milost, ale především je třeba Spravedlnost.)
(Opomíjím tu variantu, že by si ho Soros koupil… Zrovna taková Hlava by měla být v pozici, že nemá smysl si ji chtít kupovat… Opomíjím tu variantu, že by to byl cíleně nasazený Diverzant - od toho tam je nemálo moudrých Kardinálů, aby se nedali obalamutit… Prostě nejradši připustím, že je hodný ale hloupý, a bohužel v nedotknutelné pozici… Je chyba, že ti Moudří (Kolegium třeba Kardinálů), nemají poslední Slovo… Tak nějak předpokládám, že by se víc drželi Dobrých Tradic a neobrátili se najednou a nečekaně všichni špatným směrem, zde třeba k Evropě zády…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 09. 2018 13:10
Předmět: Katolictví    : Re: Kniha "Další List"

A ještě se doplním: jistě se lze Bohu klanět i v chatrči, ale v Katedrále to je slavnostnější…
Ty staré rituály ale měly celkem smysl: je třeba obvykle prospěšné: "Lituji, že často hřeším, myšlením, slovy i skutkem, a nekonám, co mám konat…" Každý si doplní to své, a jednou týdně si připomene, že si opravdu přeje být lepší, než zatím je… A obvykle (ne vždy) to trochu funguje…
Jistě je lepší, když to je srozumitelné, a ne "blah blah" v latině, které dnes nikdo nerozumí… (I když ovšem třeba ve Vatikánu je přirozené, že to je v Latině, které tam rozumí leckdo…)
A ovšem - nikdo není neomylný, a Dogmata zastarávají. Sice třeba kdysi měly význam, že utnuly neprospěšnou hádku, ale pokud je něco Neomylné, obvykle v tom postupně ten Omyl narůstá, zejména když se postupně mění podmínky…
Když se třeba podíváte na různé Bludy třeba Gnostiků, pochopíte, že v určité době bylo správné, aby byl kmen silný a jednotný, ale postupně nastala doba, že různé větve nejsou špatné…
A ovšem je dobré, když ty Zpěvy a Recitace jsou ustálené, že se je mohu naučit a připojit se tak, nebýt jenom pouhým posluchačem nějaké Dokonalé performance… (Jistě tedy občas nějaké Divadlo neuškodí, ale to z vás lepšího člověka neudělá, nebo třeba některé aspoň přiměje k zamyšlení nějakou Myšlenkou… Jistě je dobré i vnímat Krásu, ale lepší je, když se na ní můžete částečně podílet sám…)
Církev ve středověku ale měla Moc, a příliš mnoho Mocichtivých se převléklo do církevních ornátů vykonávat svůj Vliv… Dnes již naštěstí odešli Politici za mocí většinou jinam… (Asi ne všichni?)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 09. 2018 19:40
Předmět: (technická poznámka)    : Re: Kniha "Další List"

(Jen technická poznámka na okraj: myslím, že to pak nějak uspořádám a vydám i na své stránce, ne z toho, co a jak tu zbyde, ale z toho, co si průběžně ukládám, pak si to třeba porovnáme… (nejmíň jedna drobnost tu zmizela, zbytek jsem nekontroloval, jsem u písmene "w" v abecedě u svých příspěvků, jestli jsem to nepopletl) Myslím, že budu Vaše dotazy ve své verzi anonymizovat a podle úvahy je zkrátím nebo vynechám, chápu, že je to jen žoviální nezávazná diskuse z vaší strany, na druhou stranu jako celé fórum to má svou historii, na kterou ani já ani zdejší diskutující zřejmě nedosáhnou… Prostě normálně… Akorát že zrovna na tuhle se možná přijde podívat víc lidí… Mezitím průběžný stav se dá vidět v archive.org, ani se nemusíte snažit to tu smazat celé…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 09. 2018 20:04
Předmět: Re: Archiv

(To jen jako vzkaz správcům tohoto fóra, aby byli féroví - nemám důvod se domnívat, že nejsou… Celkem pěkně udělané fórum… Připouštím, že ten smazaný příspěvek byl asi drsně za hranou… Normálním diskutujícím asi nemusím vysvětlovat, jak funguje internet, že tu celé to fórum je s dlouhou historií, samozřejmě nikdo nečeká, že na Náměstí (forum) budou lidi diskutovat s hodinami (nebo prostě dlouhým) rozmýšlení jednotlivých příspěvků, to by se nikdo nikde nebavil, jsme lidi… Prostě jednak je fakt, co jsem psal na začátku, že to je poněkud vyjímečný případ, a teď mě napadlo vás Informovat, že se prostě přijde víc lidí podívat na to, co tu píšu…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 29. 09. 2018 00:53
Předmět: Re: Kniha "Další List" - aktualizace

Dnes 28.9.2018 (u příležitosti svátku svatého Václava), jsem znovu vydal knihu Další List na stránce https://pi-alpha.org , doplnil jsem překlad úvodu knihy Jozue. (a jedna krátká poznámka v úvodu, víc se to asi neliší…)
Původně se mi úvod knihy Josue nelíbil, krvavá antika, jen jsem zmínil některá jména a zajímavější je až Jos13-19 … Ale zrovna s tou smilnicí v Jos2, a s dobytím města Ruiny (Perverze) "Ai", je to i zde snad celkem aktuální… (Leckteré jiné násilí ve starém zákoně je ale míněno pouze symbolicky, teprve dosazením správných jmen - šému, se ukáže, o co skutečně jde… Že třeba Nu25 , když "Vážený Hudebník smilní se Svárlivou Lží", tak "Odvrácení důvěry" vezme "Pozvednutí bratra" (ale i kdyby symbolické "Kopí") a probodne je do lůna, tak při tom žádná krev neteče… A že je to potřeba takto dělat (odvracet důvěru od svárlivých lží, i od vážených hudebníků, kteří (pokud) s nimi smilní, a ovšem především ji zasáhnout do lůna (jádra) té lži), není to historie "jednou se to kdysi stalo a dodnes se stydíme za tu krvavou antiku a radši o ní moc nemluvíme"…)
Nevím, jestli se ještě dostanu k překladu 2Ch (2Par) k Šalamounovi (Pokojnost), kdyžtak je i v 1K…
Třeba Leviticus ale překládat neplánuji, je to ďábelský (pohanský) podvrh (snad kromě Lv19 ), a žádný skrytý duchovní význam jsem v něm nenašel… Mimochodem, věděli jste, že to jejich obětiště, potřísněné krví, bylo rohaté? Že když se chytnul za rohy obětiště, nemysleli tím úhly nebo roh jako má stůl, ale rohy jako má kozel nebo čert? (Tak nějak pro představu jako "Osada Havranů", tam kůl s rohatou lebkou, polévaný krví… Obětiště…) Třeba pojem "obětiště" není "oltář" - "altar" od slova "pozvednout", jak to správně aktualizovali Ježíš a apoštolové a křesťanství, ale staré "obětiště" bylo od slova "obětovat,zabíjet"… Třeba ale leckde ve starém zákoně - tzv. "celopal" je doslova "vzestoupit", vůbec to v dnešní podobě nepřekládám jako nějaké spalování…
(Mimochodem - u Jednoty bratrské také kněz pozvedává při mši proměněnou hostii, jako to dělají i katolíci i husité? (Takový důležitý detail, kterého si třeba leckdo nevšimne…) Protože tak je to správné - "oltář" je od slova "pozvedávat", a ovšem nejen fyzicky, ale zřejmě to má význam i jako "duchovní pozvedávání"…)
πα½
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 15. 12. 2018 14:52
Předmět: Re: Kniha "Další List" - aktualizace

Tak jsem tu diskuzi prolítl. A pokud jste všichni zástupci nějaké církve, tak potěš koště. Vypadá to, že tu každý má nějakou psychiatrickou diagnózu, je to tu jak diskuze bláznů na vycházce v areálu psychiatrické léčebny.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 12. 2018 01:56
Předmět: Re: Kniha "Další List" - aktualizace

Nikdo kromě mě tu diskusi zatím nebere vážně. Fórum je analogie ulice (náměstí), potkali mě tu a většinou i když ne všichni to berou jen tak a s humorem… Řekněme, že je tu nepříliš reprezentativní náhodný vzorek…
Na druhou stranu, když to srovnáte se vzorkem na leckterých jiných internetových "ulicích", je to tu celkem přívětivé… Do Paláce Zlých Oligarchů, který je dle mého názoru i Facebook, jít diskutovat nehodlám, z důvodů nejen technických… I když trochu chápu, proč se shlukli do uzavřených skupin, když leckde jinde na otevřeném internetu je spousta urážejících hlupáků a trolů z řad ateistů, asi to leckoho přestalo bavit ignorovat…?
Já nejsem zástupce žádné konkrétní církve, Evangnet jsem si vybral jednak podle názvu, vypadalo to celkem ekumenicky, a také pro technickou přívětivost (je to tu user-friendly, dělal to někdo s dobrým citem, děkuji…). Rád zpívám s katolíky, ale poslední dobou chodím do (národní) Česko-slovenské církve Husitské (není tu na venkově žádná třetí možnost, ale dík že tu jsou aspoň tyhle dvě), a ovšem vážím si i Ortodoxních křesťanů i jiných, některých (spíš v cizině) tedy méně, ale rozhodně lepší jakýkoliv křesťan nebo aspoň duchovní člověk, než urážlivý a pyšný ateista… ("pyšný" proto, že leckterý současný ateismus a humanismus vychází z pyšného předpokladu, že "člověk" je to nejvyšší možné…)
A ovšem, víte, Antichristian není, jak tvrdil Luther, jen "ne dost dobrý křesťan" (tehdy středověký Vatikán s politickou mocí, dnes to tak považuje leckdo velkou většinou mylně za zástupce všech ostatních církví než té jeho), ale Antichristian je anti christian… (a teď vidím, jak jsem to nevhodně připojil k předchozímu, ne, ani běžní agnostici nepřesně nazývaní ateisté nejsou většinou "antichristian", i když leckteří byli těmi A. popleteni a svedeni… Jidáš je Antikrist, v archetypální rovině, a již dávno vládnou světu a skoro všichni se jim obrazně řečeno klaní… Myslíte-li, že je to nesmysl, možná se dál radši koukejte jinam, leckteré věci je někdy lepší nevědět… Chcete-li tvrdit, že to je anti-s., inu, ten je spíš leckdy anti-satanismus a spojení S.S. v rev 3 9 není náhodou, ale na druhou stranu vy ostatní, pomněte rev 3 4-5 (to se dobře pamatuje), ne všichni J. jsou J. … Kdo má uši slyš. A k tomu ještě upřesnění, že 3 7-13 se tady Evropy v podstatě téměř netýká, té se týkají jiné oddíly… A ovšem z různých částí L k 19 nemám příliš radost, i když ty důvody částečně chápu, tam to je zřejmě proto, abyste pak pochopili, že to zřejmě jinak nešlo, až ten čas přijde, a ovšem to, že teď je to blíž, než to bylo předtím, vyplývá také z logiky času… Jsou mlýny, které melou (dlouhou dobu) pomalu, ale jistě, a pak jsou chvíle, kdy bylo předtím, a pak bude potom, a ty mohou být dost rychlé a relativně krátké… I to je logika času…)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: Jiří Polák--- )
Kdy: 15. 12. 2018 20:54
Předmět: Re: Kniha "Další List"

Ještě by bylo dobré se představit.
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 12. 2018 03:22
Předmět: Re: Kniha "Další List"

> Ještě by bylo dobré se představit
Leckteří autoři z různých důvodů psali pod pseudonymem…
Inu, já tohle jméno používám již dost dlouho. To P. mi dali rodiče, to Semi mi dali přátelé (spolužáci, a to ani nevěděli, že jsem narozen ve dvou znameních zároveň, a nebo že se zabývám zároveň mystikou a zároveň vědou, v rámci možností a dobré snahy, ale také to je v podstatě Zkratka), a to A. jsem dostal duchovně, je to zkratka ze zkratky z dost dlouhé věty na to, aby i první písmena dávala slovo, kterážto věta zdánlivě neměla žádný smysl (dokud jsem nezjistil, že v určitém jazyce to smysl má, celkem mě to překvapilo) a nikomu jsem to neříkal a ani nehodlám… Co to může znamenat takhle celé dohromady (zejména v té Zkratce πα½) mi došlo až nedávno, ale vám to říkat nebudu, stejně byste tomu nevěřili… Latinkou zapsané iniciály PAS zase jsou to, co většinu života dělám… Prostě je to pseudonym, který má dost významů na to, abych na něm trval… Není to maska, za kterou bych se skrýval, je to spíš štít… Ani jsem si to celkem nevybral, prostě to tak nějak postupně přišlo…
Je tu Fórum, to je něco jako internetové náměstí, a tady se s vámi bavím… Při diskusi na ulici také nechcete vidět napřed občanku, rodný list a daňové přiznání, než se s někým začnete bavit… Takhle bez konkrétního jména diskutujícího posuzujete od-osobněně, podle toho co a jak říká, ne podle toho, jak je nebo není slavný… I když tedy na ulici můžete posuzovat alespoň podle Šatů, ale takhle na dálku máte jen Šaty Slov… (To celkem obecně, leckdo chce nejdřív Jméno, a pak soudí především podle toho Jména a ne podle toho, co vlastně říká … Na internetu, kde jsou všichni jen Anonymous, nevíte předem, kdo je inteligentní a kdo je blb, kdo má dobré úmysly a kdo je troll, ale postupně se to naučíte poznávat… Leckdy ale i názory trollů mohou být zajímavé, i když chápu, že leckde jsou pak už jen otravné… Je to pak ale od-osobněná diskuse, holé myšlenky bez lidského "nosiče"… Leckde je ale lepší mít aspoň Nick a naučit se ze zkušenosti lépe přiřazovat do kategorie… A ovšem tak jako tak, tohle není Úřední styk, abyste potřeboval Úřední jméno…)
A ostatně Exekutiva ví, jak se úředně jmenuji, nejen proto, že to P.A.Semi mám napsané i v občance… Nicméně exekutivě jen připomínám, že ve jménu GDPR i mě mají chránit a neprozrazovat… Také k tomu podotýkám, že právo svobodně vyjadřovat názory, a to i ty nepohodlné, máme všichni z Ústavy dané, a především, že Pravda není Nenávist, ani Láska k Dobru není Nenávist, i když je lháři nenávidí a protestují, a ovšem spravedlivé Opovržení Zkaženého je štítem Čistoty, a ani ten byste nám neměli brát, protože by to nebylo prospěšné v důsledcích… A ovšem jako omylní občané máme právo vyjadřovat i (zdánlivě nebo skutečně) mylné názory…
Víte, leckteré věci je třeba Ospravedlnit, a naopak leckteré věci Spravdlivé nejsou, třeba falešná Rovnost… (Jen v Nule jsou si různé druhy Čísel rovné, ale my se na Nulu redukovat nenecháme… A ovšem Kladné je větší než Záporné, ale i Reálné je odlišné od Imaginárního, kromě té Nuly… Teprve Reálné a Imaginární dohromady tvoří Vlnu, ať už elektro-magnetickou nebo i na jiných úrovních… Reálná čísla se Mocní Kladně, ale Imaginární čísla se Mocní Záporně…)
Dobrá Struktura je jako Katedrála, ale kameny srovnané do jedné řady jsou všechny rovnocené a tím zcela bezvýznamné, protože Smysl a Podstata Stavby nespočívá v těch Kamenech, ale v tom Prostoru mezi nimi… (to je St. Exupery)
odpovědět
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 16. 12. 2018 18:03
Předmět: Re: Kniha "Další List"

Až po odeslání mě napadlo, že by to šlo formulovat ještě o trochu lépe:
Jen v Nule jsou si různé druhy Čísel rovné, ale my se na Nulu redukovat nenecháme… A ovšem Kladné je pozitivnější než Záporné, ale i Reálné je odlišné od Imaginárního, kromě té Nuly… Teprve Reálné a Imaginární dohromady tvoří Vlnu, ať už elektro-magnetickou nebo i na jiných úrovních… Reálná čísla se Mocní Kladně, ale Imaginární čísla se Mocní Záporně…
A k tomu jen technická poznámka - že je elektromagnetická vlna komplexní fenomén viz Phasor… (Když si teď o něm znovu čtu ve wiki, "Phasors separate the dependencies on A, ω, and θ into three independent factors", také pěkná estetická shoda okolností (Alpha Omega a Theta)… Ještě dál "the product of two phasors would represent the product of two sinusoids, which is a non-linear operation that produces new frequency components"… (Zase jiná shoda okolností… Vím, je to jen vytržené z kontextu… Prostě se mi ta paralela líbí…) Včera jsem ale narazil spíš na "ch 1-Complex representation of EM waves" na sjsu edu, když jsem hledal, jestli to s tím komplexním vyjádřením elektromagnetické vlny není blud, zřejmě není…? O tom se ale ve wiki moc nepíše… Ostatně, když je magnetický moment elektronu záporný, také bych v tom podezíral imaginární čísla…)
Ohledně toho mocnění - čeština je krásný jazyk a vyzní to zde lépe, než anglické "square", se třeba zeptejte nějakého matematika, že to tak vskutku je… Jinak tedy zase fyzikálně (teorie relativity, Minkowski metric): reálný je prostor, a imaginární je čas. Pohyb v imaginárním čase způsobuje přitahování v reálném prostoru (které je gravitace - moje teze, zde trochu přeformulováno pro lepší dvojsmysl). Jak spolu komplexně souvisí elektřina a magnetismus ještě třeba promyslím později… (A ovšem magneticky se přitahují proti-póly, ale stejné se odpuzují.) Ale vypadá to, že tento fenomén (R,I) se fraktálně opakuje v různých úrovních, takové Velké Sjednocení…
Ale ovšem chápu, že fyzika je tu off-topic, omlouvám se… Nedá se Duchovno redukovat na Fyzikální principy, to k ničemu Dobrému nevede… Na druhou stranu, i fyzikální myšlenky nebo ideje mohou mít určitou estetickou hodnotu v teoretické rovině, nebo naučnou v praktické…
Ohledně nedávného zpochybňování v různých pochybných (politicky-korektních) církvích na Západě: Bůh je Otec, protože Cosmos, Země a Církev je Matka, v různých úrovních. Někdo to tu prokazatelně zvenčí musel kdysi nastartovat, protože samo od sebe se nic neděje, každá reakce má svou původní akci, každý důsledek má svou příčinu, velký třesk "z ničeho" je blud… Někdo sem přinesl Život, protože tady se to nevivinulo, zbyly by tu prototypy mechanismu DNA… (Vědci kdysi dávno tvrdili, že živé organismy vznikají z neživého bláta spontánně, ale přišel Pasteur a vyvrátil "Spontaneous generation". Inu, tak to jen posunuli o oktávu dál, že živé organismy vznikly z neživého bláta jednou kdysi hodně dávno. Je to ale pořád stejný blud, jen posunutý mimo dosah možnosti experimentálního vyvrácení…) A jednou sem Bůh poslal Ježíše Krista pro svou Církev v Duchovní rovině, to již si jako Lidstvo čerstvě pamatujeme… Bylo Předtím, a pak již vždy bude Potom… Opět fraktálně opakující se obraz… I proto (?) se píše: "k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je" …? Nevím, ale vidím ten obraz na více různých úrovních…
odpovědět