πα½ B ^
Navigace: link |  |
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 03. 08. 2019 19:24
Předmět: Číslo Antikrista     (administrátorem odstraněno)

Správný překlad měl znít takto:
> Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to POČET LIDÍ, a jeho číslo je šest milionů.
Antikrist Jidáš, mocný kolektiv, který již dávno vládne světu a všichni se mu klaní, právě tímto číslem udržuje svou vládu nad světem, je to jádro jeho ďábelského kultu. Prý tu máme svobodu slova? Skoro. Jedno tu nesmíte ani vyslovit ani jinak o tom pochybovat, a to je právě toto kultické (řekl bych "posvátné" ale nic svatého na tom není) číslo. Skoro všechno smíte zpochybňovat, ale tohle číslo nesmíte. Kdykoliv někdo poukáže na Kartel, který vládne světu, jsou na něj vykřiknuty magické formule: "H–t!" a "Anti-s!" a je umlčen a vymazán a vyloučen ze společnosti…
Dalo by se i chápat, že tam bylo 666, takové číslo znamená kromě jiného "Kartel Židů".. Číslem židů je odjakživa 6, a když jsou všichni Tři Králové 6, tak to má význam Monopol Moci. Samozřejmě leckdo se může stylizovat do této obecně známé formule a podstrčit nějaký podvrh nebo se to snažit něčím dalším napodobit, jako třeba je toto číslo použité na každém čárovém kódu, bez kterého si dnes nemůžete v obchodě koupit nic, než snad suchý nebalený chleba a ovoce… (viz jakýkoliv čárový kód, vystupují z něj na krajích a uprostřed dvoučárky, které značí v tom kódu 6, podle nich čtečka čárových kódů pozná, že to zaměřila správně) Je to použito jen proto, abyste nechápali a dívali se jinam… A pak i mnoho dalších se stylizovalo do tohoto, třeba www, graficky třeba symbol google chrome a mnohé další, vše jen abyste nechápali tu skutečnou podstatu…
Trocha lingvistické archeologie:
V rukopisech ze čtvrtého století (tedy již opisy opisů původních textů) je toto číslo již rozepsáno celými slovy. V Codex Sinaiticus https://archive.org/details/codexsinaiticus_201907 v PDF s 295 stranami je to na straně 287, v třetím ze čtyř sloupců, na řádkách 21 a 22 εξακοσιοι εξηκοντα εξ. V Codex Alexandrinus https://archive.org/details/CodexAlexandrinus v PDF s 294 stranami je to na straně 264 v pravém sloupci na dvanácté řádce rozepsáno celými slovy, o řádek pod tím je vlevo číslovka 14… Codex Vaticanus končí židům 9:14 , poněkud symbolické, možná "jen" náhoda… (náhody nejsou… viz text, ale je to i anagram: "převraťte 6 na 9, aby 14!" - kdo má uši slyš…) zbylé stránky v kodexu chybí… Textus Receptus, dnešní podoba Nového Zákona v řečtině, jak ji zkompiloval Erasmus Roterdamský ve středověku, to má symbolem. Z https://www.e-rara.ch/bau_1/content/structure/895554 v PDF "Apokalypsis…" s 38 stranami to je na straně 21 čtvrtý řádek odspodu (v tištěné knize je to strana 209), v levém sloupci řecky χξς , v pravém sloupci latinsky rozepsáno celými slovy. Nevím, z jakých papyrů Erasmus čerpal, že to uvedl opět takhle zkratkou, když všechny kodexy z třetího století to již rozepisují slovy? Že se ty zkratky posvátných jmen a zřejmě i čísel v prvních stoletích používaly je zřejmé třeba i z Tomášova evangelia, dochovaného v koptštině v Nag Hammádí, kde je jméno Ježíš psáno vždy jako IC s čárkou nahoře…
Ovšem, viz Papyrus 115 https://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus_115 , zrovna je v té wikipedii zlomek s tímhle číslem, je to kus papyru 5x3 cm (asi jako krabička od sirek), kde je číslo 616 psáno řeckými číslicemi ΧΙϚ s čárkou nahoře. Chi Iota Digamma. Původně ty řecké manuskripty psaly i posvátná jména zkratkami s čárkou nahoře, i takhle číslovky zkratkou. Písmeno Digamma Ϝ https://en.wikipedia.org/wiki/Digamma , které se četlo jako "w", které stojí na místě hebrejského wav, a ze kterého má latinka na tomto místě písmeno F, se postupně ztratilo, a na toto místo jako číslice se dostalo písmeno Stigma ϛ (i to je poněkud symbolické) https://en.wikipedia.org/wiki/Stigma_(letter) , ligatura sigma+tau, takže leckdo si to nyní zjednodušuje a používá tam koncovou sigmu ς. V době apoštolů tam ovšem ještě byla digamma, ne pozdější stigma. Viz wiki článek Digamma, někde uprostřed vpravo je obrázek, jak se psala Pamphylian digamma, prý vypadala takto И jako ruské "i". Pamphylia je na jihu dnešního Turecka, kus od Patmosu a měst těch sedmi církví… Takže v původním zápisu to číslo vypadalo velmi pravděpodobně takto: ΧΙИ s čárkou nahoře. Když se na ty kodexy a papyry podíváte, pochopíte, jak nesnadnou práci měli ti, co to postupně přepisovali z třeba sto let starého okoralého papyru, psaného písmem, jež již v té době bylo zastaralé… Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Numerals , číslo 6 milionů se v této zkratkové formě píše XM s čárkou nahoře (tedy 600 myriád)… Jak pravděpodobné je, že přepisující zaměnil XM za ΧΙИ při přepisu textu, načmáraného rukou na sto let starém papyrusu, když to někdy v polovině druhého století přepisoval?

Někdo, třeba i Luther, se domníval, že Antikrist jsou "ne dost dobří křesťané", třeba Papež nebo jiní. Ale Antichrist jsou anti-christians kolektivně, ti, kteří především nenávidí křesťany celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, ti, kteří (nepříliš skrytě) vládnou dnešnímu Západu, Internetu a potažmo celému světu. (jste jak slepí, když to nevidíte)

A jaká je moderní historie tohoto kultického (nesvatého) čísla? Od začátku dvacátého století se jak houby po dešti objevily desítky článků v americkém a britském tisku o utrpení "šesti milých bratrů" a o "H-tu" v Evropě, nejprve v Rusku, a poté, co židé vyhlásili svatou válku Německu (tedy synové ďábla nepoužili slovo "svatá", ale mělo to význam jihádu…) v roce 33, tak bylo utrpení a H-t šesti milých bratrů v Německu, (i když na celém území ovládaném tím lumpem na H žili dost možná jen čtyři milí bratři a půlka z nich pak včas utekla? A do databáze se pak sešlo sedm milých požadavků na odškodnění přeživších…). Když vypukla a téměř končila horká fáze této války, rabín W. v roce 44 psal o smrti šesti milých bratrů (ve smyslu, že už to bylo těch šest, co je potřeba, a je potřeba to zastavit), když žadonil o bombardování tábora, který nějakou náhodou má v názvu světlo, o kterém právě tento rabín rozšířil tu pověst, jež má v názvu skupenství hmoty a místnost, ale to bombardování spojenci a polská exilová vláda zamítli, aby náhodou někomu v tom táboře neublížili (proč asi?), v lednu 45 napsaly NYT, že bylo šest milých obětí těchhle bratrů za války, i když většina z těch obětí v Západních táborech zemřela až v únoru a březnu 45 na Tyfus, včetně třeba té nebohé dívky A.F., co prý napsala půlku svého slavného deníku kuličkovou propiskou, jež se vyráběly až po válce, a dospělým rukopisem… (Po válce se vyrojila spousta absurdních lží a pohádek v knihách o zvěrstvech sluhů toho lumpa na H, ale většina byla zase potichu zapomenuta, kromě těch místností se skupenstvím hmoty…) Když opravili pamětní ceduli v tom táboře se světlem v názvu ze čtyř milých obětí na jeden a půl, nijak se s tím číslem 6e6 nehnulo. Když se v polovině padesátých let provalilo, že jednoho celého milého pobil už předtím báťuška S., když čistil Rus od potenciálních vlastizrádců v letech 36-38 (viz "Great Purge", nebýt čehož, jen sotva by žbolševici východu a žzednáři západu vyhráli svůj jihád proti Germánům, takže z nich zbyli jen samí Němci {poznámka pro překladatele - Němci je od slova "němí"}, a dodnes byste tu (spíš asi po vyhnání na Sibiři) možná hhajlovali - ocelového báťušku S. máte leckdo v nenávisti neprávem) , ani tak se těch šest milých na kontě toho lumpa H nepohnulo, protože to číslo je kultické (nesvaté) dogma a je neměnné, protože to číslo má význam, a ne jen jeden… (Myslíte, že byli tak jasnozřiví (to leda snad ve významu jejich luciferského oka na pyramidě), že si to objednali a zařídili (to jen zčásti), nebo je to celé jen Lež (a to největší Lež Dějin) ? Jistěže utrpení bylo velké, a na všech stranách, ale to Číslo je podstatné a nesmíte o něm pochybovat, protože je to základní Dogma tohoto Kultu…)
Teprve po šesti-denní válce v roce 67 se naplno rozjel H-t Cult, když si soudruzi rabíni řekli, že je to lépe ochrání a zajistí jim to přízeň a poddanost Západu, aby je lépe chránil před Směskou ("arab" znamená "směs") blízkého východu, mezi níž byli tou Šelmou ("Zion" znamená i "Šelma") mezitím vyhnáni…
A ovšem když se … (Text tu ještě pokračoval, jenže venku se bouří počasí a je slyšet hromy, zatím je na tohle asi brzy…)

Jako většina náboženství oslavuje Zrození (které je ve svém jádru Pravdivé), hlavní hrdina je ztělesněním nejvyššího Dobra a Lásky a jádrem Víry je Naděje (na vzkříšení) a oslavuje se Slávou (Fame) a usiluje o věčný Mír (Pokoj) (ač všechno z toho je ale jen zčásti Omyl), tak tenhle Kult Antikrista (H-t) oslavuje hromadnou Smrt (jako ostatně všechny další hlavní svátky tohoto luciferského judaismu, a které jsou většinou ve svém jádru Lží - třeba Mordechaj v Persii není doložen a to taky nebyla maličkost, a ovšem od Genesis až po Krále to zapsali Jeremiášové v Babylonu, židé nikdy v Egyptě u Faraóna nebyli, tam jsme my teď, je to podobenství, a na prvorozené Jákoby ještě dojde, ale to je v rukou Boha a ne Lidí…) a jeho hlavní anti-hrdina (A.H.) je ztělesněním nejhoršího Zla a Nenávisti, kterou do něj freudovsky nebo třísko-trámově projektují, a jádrem té víry je věčná Válka s Pomluvou (Defamation, jak lživě označují leckterou Pravdu) a Strach (strach ž. z anti-s., věčně živený v jejich Chrámech Zděšení, třeba zkratka ushmm (ve W.DC) znamená ושמם "and he will be appalled" ("a zděsí se") a je to hlavním významem, proč tam vodí děti na exkurze, jako "jad vašem", ukradené z Izaiáše verš 56:5 (jako že je to prý navěky), také může znamenat ידושם "zadupe je" (he will trample them) 1758 - myšleno odpůrce, naopak třeba co vyvodí izraelské děti z návštěvy chrámu (muzea) v bývalých táborech v Polsku si můžete prohlédnout skoro na závěr filmu Defamation (na youtube byl XNWF9CeoZdE, pokud ho jako leccos dalšího cenzura ještě nezametla, ale je to izraelský film, tak by snad nemuseli?), kde také pochopíte, jak a proč je tento kolektivní Antichrist udržován dohromady Strachem jedněch a na druhé straně umlčením nesouhlasících a zaslepením spících, z čehož lze také pochopit, že jedna cesta k řešení vede skrze Odpuštění, poté, co se Lež nejlépe vyléčí Pravdou a Pochopením…?)
(A ovšem, jestli mě za tohle chcete soudit, tak mi ukažte, co z toho není Pravda? A jestli to chcete potichu smazat, poslužte si, nebo spíš tomu (A-Ch. J.), co mu skoro všichni další slouží…)
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE A. W.
Kdy: 03. 08. 2019 20:19
Předmět: Re: Číslo Antikrista     (administrátorem odstraněno)

První nepravda je už v prvních slovech: že je Jidáš Antikrist. Ježíš si ho vyvolil, a chápání jeho postavy jistě musí být citlivější než absolutní odsudek. Ale jinak, jako vždy toho vyplodite nezvladnutelně mnoho, nedovedu to číst
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 04. 08. 2019 04:21
Předmět: Re: Číslo Antikrista     (administrátorem odstraněno)

Já to vidím, že máte proti mým textům nějaký blok, že je nemůžete číst… A pomazat blátem minule nestačilo, asi jste nenašel to správné Siloe… Vypadá to, jako by Vás (a mnoho dalších obecně, je to dost rozšířené) poněkud zdeformovali různými Fejzbooky (a víte kdo? Pan "Cukrář" je jen jedna ukázka…), že přiměřený rozsah textu je jedna řádka a maximální 200 slov, ale dvě a půl strany textu už je nepřekonatelná překážka…
Ten můj minulý text není ani příliš dlouhý (tam není skoro žádné slovo zbytečně), a ovšem jsem se snažil, aby to bylo velmi přesné, ale rád to ještě upřesním (a ovšem tohle upřesnění je již zdlouhavější):
Nepíšu, že je Jidáš Antikrist, ale obráceně, že Antikrist se jmenuje Jidáš, Juda Iš-qariot יהודה איש קריות, česky "žid, každého protivenství", takto doslova… A to nejen, ale především v rovině Archetypů, i společensky, i z hlediska religiozního. Viz moderní překlad Nová Smlouva, v mnohém lepší než překlad ČEP (asi kromě náhrady "otrok" za "služebník", ta je tam špatná!), který tam má "Juda Iškariotský", protože všichni ti יהודה Juda byli i v septuagintě ιουδας Ioudas, není v tom rozdíl a jen ten překlad "Jidáš" mate, abyste neviděli tuhle souvislost. Z německého Jude se přes francouzskou výslovnost stalo české žüd… Tolik tedy lingvisticky.
Viz předposlední odstavec mého textu (začíná slovy "Jako většina náboženství" a má asi 307 slov odděleno mezerami), proč je z filosofického hlediska tenhle Judaismus a zejména jeho odnož "H-t Cult" Anti-křesťanstvím, opakem všech náboženství ale křesťanství zejména, ale i předchozí odnože post-biblického judaismu, celý Talmud je především Anti-křesťanský, kromě velké hromady (tisíce stran) zbytečného tlachání. (Pro méně chápavé, slovo "H-t" myslím to na devět písmen… Akorát když to takhle upřesňuji, tak ale předtím jsem tou devítkou v jiném kontextu myslel něco zcela jiného, tohle řešení "H-t" už vyzkoušeli a nefunguje, jen se to tím zhoršilo…) Je ten odstavec velmi zkráceně, šlo by to rozvést mnohem detailněji, třeba proč je judaismus (a zejména, ale nejen, jeho odnož "zednářství") zrovna luciferský a ne satanský, (kdežto třeba jeho odnož "bolševismus" a "marxismus" jsou spíš zřejmě Ahrimanské?) atd…
Jak se to projevuje v normálním společenském světě byste se musel víc rozhlédnout, co se nyní ve světě děje, jak jsou konzervativní křesťané a bílí lidé obecně utlačováni, v politice, na Internetu, všude, jak nás zradili (ač s námi jedí u stolu) a chystají se nás vyhubit… Kdo a proč za tím stojí… { (Kdyby to někdy četl nějaký potenciální extremista, tak ať se nejdřív zamyslí a neblbne, tuhle chobotnici nevyřešíte pícháním do jednotlivých chapadel, jen byste to všechno zhoršil! Stejně ti, co vidíte a na které dosáhnete, jsou jenom loutky… Děkuji za pochopení…)} Část tohoto "bláta" (ukázky špatností světa) jsem vám mazal k očím minule, ale i to by šlo ukázat na mnohých dalších příkladech… A ovšem, schopnost zobecňovat patří k základům lidské inteligence, když ukážete desítky drobností a řeknete, že to jsou všechno jen konkrétní případy a vyjímky, tak vám uniká ten celkový obraz a smysl… Jenže to byste se musel podívat dál na Západ (směrem do Soumraku?), protože u nás tenhle problém není ani zdaleka takový, jako je zejména v zemi Amera, kterou řekové zkomolili jako Gomora…
Jen namátkou, jak se ta nadvláda Antikrista především projevuje, najděte si, co je AIPAC a jak ovládá americký kongres (a nespokojte se s tím, co vám jeho Gog nebo wikipedie zcenzurují, ale pro začátek viz třeba https://wikispooks.com/wiki/AIPAC , tam to je stručně a výstižně, ale mohl bych dodat i jiné zdroje, co to popisují detailněji a na ukázkách…). Nebo tu leckdo chápe, jak absurdní a zlé byly a jsou americké války na blízkém východě (Irán, Irák, Sýrie, Libye, Afghánistán), ale mnozí je (ty američany) hážou do jednoho pytle a již si nevšimli, že ti Bushovi Neocons (neokonzervativci), kteří lžemi rozpoutali války v Iráku, byli všichni židé a dělali to v zájmu Izraele a doktríny, co tuším R.Perle napsal pár let předtím… Jak B.H.Levy zpunktoval zničení Libye, skrz H.Clinton a Obamu. Jak vytvořili ISIS, protože "better ISIS than Iran" jsou slova nějakého významného izraelského politika… (Jen pár nejkřiklavějších příkladů.) Ale to zase všechno je způsobené tím, že je Sionistické hnutí (Zion, tedy doslova "Šelma") vyhnalo na blízký východ tam, kam jaksi nezapadli dobře, mezi ty všechny araby… Ani neříkám, že jsou všichni židé špatní a zlí, mají půlku dobrou (jen nevím, jak velká půlka to je?), a viz též Zj3:4-5 , tahle kapitola (Sardin) je o židech, "Máš však v Sardách několik osob, které neposkvrnily svá roucha", ale o dalších židech je zase Zj3:9 Synagoga Satanova, v kapitole o Američanech (Filadelfská církev)… Jak vám sem nacpali pod tlakem Islamizaci, aby tu byl někdo ještě horší než oni, abyste se obrátili nesprávným směrem a bojovali jen se stínem skutečného nepřítele. Jak si Oligarchové koupili Západní Levici a přesměrovali ji z Konzervativní levice (jako máme z části u nás), která za Lid bojovala proti těmto Oligarchům, a udělali z ní Liberální levici, která bojuje proti Lidu za práva Zvrhlíků a Vetřelců… Vskutku mistrný tah Oligarchů, ovšem proti nám… (zato u nás se Pravice zvrhla rovněž na Liberální stranu Zrádců, a Konzervativní Levice je zašlapána do země absurdními pomluvami a nenávistí… Sice lze i milovat nepřítele svého, jenže milovat nepřátele svých bližních je Zrada, ten nejhorší zločin. A Cizí nejsou Bližní, ani když přijdou blízko… Milovat nepřátele svých bližních je asi tak křesťanské, jako Jidáš, však to sem také zanesli tihle pohrobci Karla Mordechaje Levi Marxe…) (A ovšem, i Jidáš (ten v Evangeliu) byl sice původně Apoštol, ale v Křesťanství jich pokračovalo jen jedenáct z těch původních…)
Ale ještě z filosofického hlediska je to potřeba upřesnit. Neříkám, že Antikrist jsou židé, ale je to Judaismus, jakožto Ideologie neoprávněného a nejopovrženějšíhodného rasismu, prý "my jsme navěky ti vyvolnení a vy jste jen Gojim, a cena tisíce vašich životů se nevyrovná jednomu našemu nehtu" (takhle doslova nedávno zesnulý velmi populární rabín, asi Ovadia Josef? možná to byl jiný rabín, nevím jistě…) To, že drží spolu dohromady proti nám "gojům", mají Kartel Moci. A ovšem to především proto, že mají Strach ze zasloužené Odplaty, ale dokud budou mít Strach a my Nenávist, tak to jen tento ďábelský kult bude dál udržovat při životě. K vyléčení světa dojde především Smrtí tohoto Antikrista, tedy smrtí Judaismu, i když konkrétní původně židé tu asi mohou klidně dál žít… (U nás jsme tu "Otázku" zodpověděli dobře, tady už se nijak nepovyšují a ani nevíte, kdo z nich je žid, protože přestali být "židé" (vychvalovaní, vyvolení) a jsou jedni z nás…)
A z hlediska Theurgického, ale i z hlediska toho, že věci je třeba umět správně pojmenovat, vám říkám, že Antikrist se jmenuje Jidáš (v rovině Archetypů), a není to nijak těžké pochopit - jak jinak by se jmenoval Anti-Christ, na pozemské a ideologické úrovni…?! (Když "Satan" je úplně jiná úroveň…)
Jádro problému je v tom, že američtí křesťané příliš uctívají tyhle lotry, co je tam ovládají, kvůli nesprávným překladům. A američtí i jiní ateisté, kvůli tomu H-t a kvůli tomu číslu Šelmy 6e6. Všechny zločiny jsou jim vždy prominuty, protože H-t. (To je kořen všeho dnešního Zla Západu…) Je jim potřeba otevřít oči, aby si všimli, že mezi těmi židy tam mají ukryto mnoho Lumpů (Rev3:9), a jakými různými zvrácenými Filosofiemi (namátkou ale nejen neo-marxismus se všemi jeho projevy a důsledky) jim tam zaplevelili Diskurs. A židům je potřeba otevřít oči, aby poznali, k jak ďábelskému kultu se to hlásí, že jejich vyvolenost dávno skončila, ať se stydí, přestanou být Jehuda neoprávnění rasisté, a ať jsou opět s námi, geneticky to jsou stejně jedni z nás, ať už tam konvertovali třeba Protestanti po Bílé Hoře ze strachu před Katolíky, nebo dříve Chazarové jsou také slovansko-turkický kmen, ale Semiti jsou arabové… Mělo by jim dojít, že až se vzbouří ti afričani, které na nás jedni z nich přivedli, tak i oni budou "bílí", proti nimž tam zaseli ukrutnou nenávist, a odnesou to s námi (snad kromě hrstky té zlé "Elity"), nebo se budou s námi společně bránit…
Jako Hospodin skrze Mojžíše přivedl 600,000 do země zaslíbené, tak ale když odmítli pokračovat s Bohem na další cestě do Křesťanství, tak jich Bůh rukou římanů přesně těchto 600,000 zase vybil v Bar Koziba (to je "Syn Lži") revoltě, ale rabín Zrada (Akiva) ben Josef jej lživě přejmenoval na Bar Kokhba (to je "Syn Hvězdy", té jejich hvězdy Remfan Sk7:42-43 , "pyšná (vysoká) tvář"…), ale to (přejmenování) byla jen jedna z jeho mnohých lží, a tím (vybitím 600,000 tehdy) byla symbolicky ukončena původní vyvolenost, ta se vztahuje jen na duchovní Isráel, kterým je nyní (již dávno) křesťanství a potažmo i celá Civilizace… (Ze symbolicko-filosofického i z teologického hlediska je to velmi důležitá teze, pro obě strany… Hořká pilulka, která může léčit…?)
Někde jinde píšu, že Problém Lidstva je Kartel Židů, a jedno z těch tří se škrtne. Já bych navrhoval škrtnout Kartel (Faraone, propusť můj Lid!), to je asi nejlepší řešení. Jinak totiž NRA (asociace amerických střelců) škrtne Židy, (až vybuchnou a už se ten "papiňák" vaří dost), nebo Kartel Židů škrtne Lidstvo (už to začali postupně provádět (cenzura a zastrašování, migranti, vakcinace a Pandora, 5G, nahromadění moci a stupňující se války, poskvrnění všeho), jen někteří z nich, ale dokud jsou schovaní ti zlí za těmi dobrými, nelze to řešit včas) … Nebo má Bůh připravené ještě další řešení? (A ovšem, viz "Znamení Jonášovo" ( Mt16:4 ale to chápou i židé ze starého zákona) - že to je někde prorokované ještě neznamená, že se to tak musí uskutečnit…)
Poznejte Pravdu a Pravda vás Vysvobodí, jak věřím…
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Kazatel ČCE A. W.
Kdy: 04. 08. 2019 10:19
Předmět: Re: Číslo Antikrista     (administrátorem odstraněno)

Zlo (podle mého přesvědčení) vašeho psaní je ukryto v přemíře slov. Abych ho odhalil, ptám se: říkáte, že židé jsou Antikrist? I ve světském významu: tedy že židé jsou zlí, zlo tohoto světa? Zastáváte antisemitismus? Je-li to možné, odpovězte krátce a zřetelně
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 04. 08. 2019 23:56
Předmět: Re: Číslo Antikrista     (administrátorem odstraněno)

Pokud z tohoto chcete stručný výtah, přeskakujte text v závorkách (nebo berte jen první věty z odstavců, ten zbytek si jednou přečte někdo jiný. Neobětuji přesnost a ostrost na němý oltář stručnosti.), a když to chcete velmi stručně, stačí následující jedna věta (a k tomu ta krátká poslední odpověď, pokud jste se ale ptal na "štít", tak hledejte dále slovo "štít" a pak začátek "kazatel").
Významná část židů (více než polovina) je velmi významná část (více než 90%) všeho zla tohoto světa této doby. (Ale je třeba pochopit, proč to dělají, že do této pozice byli natlačeni Zionisty (a Zednáři), tou Šelmou, o které píše Zjevení, a to byla mnohem méně početná část židů.) (Zla světa - většina válek poslední doby, cenzura a propaganda, migranti, marxismus a neo-marxismus a jeho zničení tradičních hodnot, lgbtqp, feminismus a destrukce patriarchální civilizace a jejích hodnot a struktury, smíchání národů v globalismu, dekadence v umění, zasévání hluboké nenávisti proti Bílým v USA zejména, vakcinace a zničení zdraví široké části populace (alergie jsou z velké části následek očkování!), porno-průmysl, hœllywood a vypálení citů, mafie a "crime syndicate", globalisté jakožto nepřátelé národů, big-bussiness, propaganda "fake-news" a lži médií… (Zapomněl jsem na něco?) za vším tímhle stojí možná až z 90% židé, nebo to tu založili… a ovšem výčet "všechno zlo světa" nemůže být stručný ani vyčerpávající, nepochopili byste dost rozsah té špatnosti…) (Žid je více-významový termín, a zde tím myslím především zastánce judaismu a jeho odnože neo-marxismu a v podstatě všechny další, kteří se jako "žid" sami identifikují (v tom je totiž jádro problému, dvojí loyalita nebo spíš kartel proti nám ostatním), a kteří jsou obřezáni. Nesouvisí to s rasou, geneticky jsou jedni z nás, konvertovali tam jejich předkové… Je to sice dědičný hřích, ale narozdíl od miscegenace se mohou rodiče rozhodnout, že ho ze svých dětí sejmou, u chlapců a mužů se to pozná…) (Jenže ta hodná část židů tu zlou kryje tím, že s nimi sdílí Identitu, takže nelze ten Kartel Zlých jednoduše rozebrat a dosáhnout na ty Lumpy v pozadí. Je to zlá Identita, zřekněte se jí, prosím… A nekřičte "Tříska!", viz váš Trám, kolektivně…)
Anti-semitismus je anti-satanismus, odporování a odhalování vlády Antikrista (anti-christiánů) nad světem, odmítání se mu klanět. Slovo "Anti-semitismus" je zlé kouzlo Antikrista na umlčování nesouhlasících. ({Semité jsou palestinci a arabové, ale chazarové jsou turkicko-slovanský kmen. A ovšem Já Jsem Semi, a to se ještě uvidí, kdo budou anti-semité. I tohle jejich obviňování "anti-semitismus" je jejich Trám. Je to ve své podstatě nej-odpornější zlé kouzlo Antikrista na zaslepování lidí.})
Je těžké pochopit, že Antichrist jsou anti-christiáni kolektivně ?
Nejsem jenom anti-semita (ve významu, jak jste byli naučeni to chápat). Viz http://pialpha.cz/DalsiList/565.html . Víte, v čem spočívá ono "který snímáš hříchy světa" ? ({Již slyším vaše: "Ale …". Ne, to se mýlíte… Ale nevěřte mi a pochybujte! Ale pochybování není zaslepené ignorování…})
Tady to máte kresleným vtipem, karikaturou… https://wikispooks.com/wiki/File:AIPAC-loyalty.jpg Když si tam tu spodní jednu větu přečtete i několikrát, mohly by vám postupně docházet další konsekvence. (Kdykoliv někdo zmíní, že AIPAC vládne světu a USA, tak začnou křičet "Anti-semitismus!", abyste Pravdu neviděli… Jenže to není jenom AIPAC, ten je jen vrchol ledovce.)
Kdybyste ještě byl schopen číst, tak také viz http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/ , ale ono stačí si přečíst i jen titulky těch knih, co mají dole v seznamu… Přehánějí jen zčásti… (Začít můžete http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Muze_byt_katolik_antisemitou.pdf a nebo jen stručný komentář http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/komentare/Muze_byt_katolik_antisemitou.htm (ale škrtnout první větu toho komentáře, problém není Vatikán ani Koncily), ale netýká se to jen katolíků, ale křesťanů a lidí obecně, ale je to přes sto let staré (ještě před propuknutím marxismů) a dnes je problém mnohem širší…) ({To, že se i Papež svým vítáním migrantů stal drobným podržtaškou Luciferiánů (protože má víc Lásky než Rozumu a také jim naletěl) ještě neznamená, že je hlavou tohoto zla! Obecně řečeno - problém nejsou "ne dost dobří křesťané", problém jsou anti-křesťané, ale i anti-rasisté jsou anti-lidé, protože každý člověk patří ke své rase a národu ( Zj14:6 !), jen je někdo popírá a zrazuje. Problém Marxismu se jmenuje "Rovnost", velmi zlý a nebezpečný blud… My si nejsme rovní, nulový rozdíl, my jsme jedineční, individuálně i kolektivně, dokud se nenecháme smíchat a zredukovat do té nuly, rovnost bez rozdílů, homogenní směs.})

Jde to i stručně do formátu pípnutí (tweet) a vytesat, ale nedocenili byste váhu těch slov: Antikrist je Jidáš (neveřejně lze vyslovovat židáš). Král je nahý!

Antikrist Jidáš již dávno vládne světu, a je to velmi mocný kolektiv (chobotnice). Proč jste si toho dosud nevšimli? Čekali jste nějakého feudálního kašpárka?

Pokud jste se ale ptal, protože chcete stručný štít proti křiklounům (plus v závorce případná upřesnění a argumenty proti očekávatelným námitkám): « výraz "anti-semitismus" je jen zlá pomluva (kouzlo) na potlačování pravdy (a tím zaslepování). » (A problém je vskutku především v tom, že když se cítí být víc židé než jedni z nás, tak jsou proti nám zde globálně spolčení dohromady… Pokud to spolčení a jeho důsledky nevidíte, nedívali jste se dost, ale to je spíš jak přehlížet slona v místnosti.) (A problém anti-christianismu sem zasel Talmud a zhrzení rabíni, následovníci těch farizeů z evangelia, a pak znovu (Mordechaj) Marx…) ("Kouzlo" to je ve smyslu, že to takhle vysloví a má to nějaký účinek, třeba umlčení oponenta (nebo spíš jeho pošpinění v očích posluchačů), "straw-man argument" ("slaměný panák")… Samozřejmě jinak to funguje celkem racionálně, také by šlo říct "psychologická zbraň", nebo i "nálepka"…) (Lze odpovědět: "Antisemitismus" je jenom nálepka (a páska přes oči), tak se spíš podívejme na skutečný obsah a argumenty…)
Jenže když jste Kazatelé, tak to je trochu problém, nemůžete najednou dělat fanatizující imámy a burcovat nenávist, kdyby to někdo z posluchačů špatně pochopil. Ale lze jim asi říct: nevěřte židům jejich lži. ( Mk8:15 ) (I to je takhle možná příliš silné?) (Kdo je žid? Těžko říct, nevěřte slepě nikomu! ({Někdo se jako žid narodil, někdo se jím stal až pak. Když někdo slouží židům, je také jak žid, jejich prodloužená ruka (šábesgójim). Možná by bylo lepší se držet slovníku v evangeliu a používat "farizeové"?}) Namátkou ale vrchol ledovce, třeba CNN nevěřím ani slovo. A ovšem je to (shodou okolností?) velmi kosher podnik. (To se vždy ptejte: kdo to vlastní? kdo to sponzoruje? kdo tlačí tenhle názor? proč?) Namátkou - wikipedie je dost cenzurovaná, politicky ožehavá témata tam jsou pod tvrdou kontrolou, ale lze tam jít do Historie a koukat, co tam je potlačováno a uvažovat "proč?"… Namátkou Google velmi cenzuruje a tlačí propagandu proti nám, použijte jiné vyhledávače, ale ne zas všichni ten samý. "Kvas Herodův" je zřejmě míněna "Propaganda Vládnoucího Establishmentu"? Jenže dnes jsou různé Korporace (třeba Google) a nad-národní organizace mocnější a horší, než místní vlády. Je "Kvas Herodův" vraždění neviňátek? Včetně symbolického - umlčením, pomluvou…) _-_
Říkejte jim: Ne, vy tu chobotnici nemůžete porazit, ani ji nemůžete píchat do chapadel a loutek (tedy žádné probouzení terorismu, to ničemu dobrému nepomáhá!), ale sami v sobě se probuďte a přestaňte věřit hlasitým lžím z Médií, porovnávejte si informace z více protichůdných zdrojů, nahlížejte Pravdu z více úhlů pohledu. « Média ať jsou Chrámy Informací, vyžeňte z nich svým výběrem Kupčíky Lotrů! » (Tím porovnáváním se brzy naučíte, kdo a v čem lže nebo zkresluje víc.) ({K tomu "nevěřte slepě nikomu" - historka - nedávno jeden můj oblíbený a dost důvěryhodný zdroj publikoval blábol, asi podlehl nějaké propagandě a šířil ji také? Všechno musíte porovnávat a pochybovat, i když vás předtím přesvědčil o své důvěryhodnosti… To, že se nepletl předtím, neznamená, že se nemůže splést potom… Což neznamená, že už si od něj nic nepřečtu, to jen kdyby se začal takhle "plést" častěji… Jenže když si myslíte, že se plete nebo lže, je také možné, že se místo toho mýlíte vy. Je potřeba ověřovat zdroje, i zdroje zdrojů, a počkat, jak se to potvrdí, než z toho vyvodíte závěr… Je potřeba aktualizovat naučená hodnocení, zejména klišé, kdo je ten Spravedlivý a kdo je Lump, a v jakém kontextu. A je třeba odlišovat Informace a Názory, oddělovat zrno od plev. Názor znamená, že takhle to nazírá on ze svého úhlu pohledu. To může být zajímavé zvážit, ale je to potřeba porovnat z více úhlů pohledu. Zejména pozor na ty, jež vylučují a a-priori očerňují jiné úhly pohledu, jak zejména lžidomédia a totality (včetně globalistů EU nebo "Pražské Kavárny") nyní předvádí vrchovatě.})
(Také brzy poznáte lháře podle toho, jaké používají "nálepky"… "far-right racist nacist white supremacist anti-semite russian extremist" jsou jen lživé nálepky, aby vás odvrátili dívat se jinam… Už z použitého slovníku jasně vidíte pozici toho, kdo je používá, a ti obvykle nejsou na vaší straně… {Opakem "far-right" je "far-wrong". Opakem "rasista" (racist) je "rasoslepý" (raceblind) a "rasozrádce" (racetraitor). Opakem "patriot" (oni říkají "nacist") je "vlastizrádce". "white" jsme jen v určitém významu, ale jinak jsme růžoví nebo světlí (light). My nejsme "supremacist", my jsme "collectively better" (supreme? to asi ani ne? proč?) ({není špatné chtít být lepší! pozor ale, že "být lepší" často vede do Pýchy a pak už morálně lepší nejste… můžu s každým jednat "jako rovný s rovným", přestože vím, že si rovni nejsme, ale nenechám se kvůli tomu zavléct na nízkou úroveň, pokud není dobrá.}), dá se to "lepší" dokázat a není to jen o pár procentních bodů, ale především my i oni jsme jedineční a máme právo na náš prostor, neseme dědictví předků potomkům a nesmíme je (ani ty ani ty) zradit. A co je "extremist"?! "Extremist" je být proti Lidu, a to jsou oni, ne my… Myslíte, že to sem nepatří? Ale to je přesně ten slovník a mentální podvrh, který jejich lžidomédia používají na zaslepování lidí.})
(To, že je někdo Kupčík Lotrů, ještě neznamená, že je taky Lotr, třeba nemá jinou možnost, nebo je také jen zaslepený. Ale nemusíte mu věřit, zejména ne slepě. « Nevěřte, Pochybujte správně! » Také se tomu říká Kritické myšlení… On nemusí zrovna Lhát, třeba se prostě Mýlí? Jak moc se mýlí? Ale čím častěji se někdo Mýlí nebo Lže, tím méně mu pak Věřte.) (Protože právě tohle "vrtění psem lidu" (skrze Média) a umlčení Pravdy cenzurou (tedy zaslepením před určitou částí názorového spektra) je na tom všem možná nejhorší, a to jediné máte ve svých rukách změnit, nenechat sebou vrtět…)
(Pokud by se probudilo dost lidí, leccos pak spraví Demokracie…? Máme jinou dobrou možnost v rukách?)
(Farizeové z evangelia pak pokračovali přes Talmud a Ben Mamon (Maimonides) až k Zionismu a Noahidismu (in USA - neocons), a (Saduceové??) přes Marxismus až k dnešnímu Neomarxismu (in USA - liberals,"democrats") ({[možná tohle jsou ty "dva rohy podobné beránkovým" v 13:11? možná i mě spletla EU s dvěma prezidenty? (DL523) Další text okolo tomu ale příliš neodpovídá… Rozmyslím později, možná zítra…]}) . Ten vývoj Farizeů a Saduceů si samozřejmě v Evangeliu ještě nepřečtete.
([Když zde píšu "neo-marxismus", tak viz
http://pialpha.cz/DalsiList/540.html a tam případně nahoře "Original" je to v lepším rozlišení, není to kompletní, ale dost ilustrativní výčet toho "kvasu farizeů" a kdo to zasadil a šíří… Ten obrázek jsem někde stáhnul, doplňoval jsem jen drobné detaily vpravo dole a vlevo na okraji strany, je to spíš Kolektivní dílo. Nevycházím ale ve svém názoru z této jedné infographic, ta to jen shrnuje.]) _-_
A co s tím? Varujte se kvasu farizeů! A poznávejte ho dříve než pozdě… ({Kvas Farizeů není myšleno "droždí", evangelium není ani kuchařka, ani zemědělská příručka… Jako jen jedna ukázka z mnoha, kvas farizeů je dnes třeba lgbtqp (teze rovnosti zvrhlého s přímým) nebo gender equaliety…}) Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí. Jak? V první řadě přestaňte snadno podléhat lžím a klamným svodům, prohlédněte…) ({A ovšem jiný rozsah textu se čte, a jiný rozsah se předčítá nebo mluví. Tohle lze pro případné předčítání rozstříhat a zkrátit nebo vybrat. Ale je snazší zkracovat než doplňovat.})

> Zlo (podle mého přesvědčení) vašeho psaní je ukryto v přemíře slov
Báli jste se 451°F, že vám spálí knihy… Udělali to jednodušeji, spálili vaši (myšleno kolektivně) schopnost číst, kromě lecčeho dalšího… (Pálením papíru byste zvyšovali obsah CO2 v atmosféře, ale můžete ty nyní již zbytečné knihy recyklovat, bude z toho třeba dobrý toaletní papír? {myšleno ironicky jako vtip})
Psal jste někde, že čtete aspoň Bibli. Vemte si ji do ruky, a meditujte chvíli o tom, kolik to je slov (pokud máte ČEP , je to 664,194 slov včetně komentářů ale bez názvů pod-kapitol, v 31168 odstavcích v 66 knihách, 3,987,200 znaků včetně interpunkce a závorek ale bez mezer). Někdy zajděte do knihkupectví a při pohledu na stěnu plnou knih meditujte chvíli o tom, kolik to je slov. Je i toto Zlo dle Vašeho přesvědčení? (Víte, od Zvěře vás především odlišuje Slovo, Logos. Neříkejte, že je toho rozdílu příliš a je proto třeba jej redukovat…) (A ovšem zaměňujete pojmy "násilí" a "zlo". Ty se sice někdy kryjí, ale někdy je to naopak. Mít sílu a nepoužít ji k pomoci tam, kde je to potřeba, je také zlé. Ale rozhodně ne vždy je silné (násilné) řešení dobré, ale někdy to může být "menší zlo"…)
Máte ale pravdu, že jeden z dnešních problémů spočívá v přemíře slov všelijaké kvality, takže ztratila váhu i dosah. Máme snad proto mlčet? Ale omlouvám se za rozsah. (Kus si třeba přečtete nyní vy, podrobněji třeba někdo další potom…)
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 04. 08. 2019 23:59
Předmět: Re: Číslo Antikrista     (administrátorem odstraněno)

Tak pardon, ještě jednou ale stručně:
Výraz "Anti-semitismus" je jen zákeřná nálepka, páska přes oči, abyste neviděli slona v místnosti.
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 05. 08. 2019 01:39
Předmět: Re: Číslo Antikrista     (administrátorem odstraněno)

Pardon, ještě stručně tu Vaši prostřední otázku (jsou židé zlí?) :
Židé nejsou zlí, jsou zkažení.
Jedni jsou zkažení Pýchou své domnělé Vyvolenosti, a nenávidí Křesťanství z žárlivosti (Talmud a Maimonides především), a nenávidí Národy, protože jsou Globalisté, těm vemte Moc - kdo není s námi, je proti nám (αμαρτιας 2Tes2:3 "bez svědectví" jsou tajné spolky, hebrejsky Sodam, v mém překladu Jejichtaj? Nevím jistě. Jenže αμαρτιας jsou dnes i φαρμακευσιν farmaceuti, také mnohdy kosher nebo tajní),
a druzí jsou zkažení Dekadencí Neomarxismu (rovnost špatného s dobrým, mnohdy ale otočená naruby na přednost špatného před dobrým, i morálně i geneticky, ανομιας 2Tes2:7 "bez zákona", může to být Gomora od "vázání snopů" H6014? Také nevím jistě.) (Marx, Soros, Hœllywood, lgbtqp a Gender politics jako ukázky), a nenávidí Křesťanství, protože to nabádá k Morálce (a k Hierarchické struktuře). Tyto dekadentní vyvrhněte, včetně jejich plodů a následovníků, nejlépe asi opovržením? (To zdaleka již nejsou jen židé, ale ti to začali a udržují. Dnes to již jsou zdeformované generace mnohých z našich řad.) (Štítit se zkaženého je přirozené a správné, je to štít vaší čistoty. A nenechte si vzít svobodu slova! Nebudete-li moci pojmenovat špatnost, vy ji možná chápete i tak, ale vaše děti již ten rozdíl chápat nebudou, když je to nikdo nenaučí rozeznávat. Na první nedbalý pohled může být ta dekadence zábavnější, ale její špatné konce jsou pak vidět později než včas…)
A ovšem důsledkem té obojí zkaženosti je pak mnohé zlo a rozklad, i původně nezamýšlené.Následně byl celý text smazán administrací fóra... Text ale jen původního příspěvku byl alespoň archivován
(Některé další irrelevantní příspěvky v diskusi jsem zde odebral...)Napodruhé to bylo již stručnější:
Navigace: link |  |
Od: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 06. 08. 2019 08:15 (podtrženo výročím Hiroshima!)
Předmět: Oprava Čísla

Původní znění bylo zřejmě takto:
> Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to počet lidí, a jeho číslo je 6e6.
V rukopisech ze čtvrtého století (tedy již opisy opisů původních textů) je toto číslo již rozepsáno celými slovy. V Codex Sinaiticus https://archive.org/details/codexsinaiticus_201907 v PDF s 295 stranami je to na straně 287, v třetím ze čtyř sloupců, na řádkách 21 a 22 εξακοσιοι εξηκοντα εξ. V Codex Alexandrinus https://archive.org/details/CodexAlexandrinus v PDF s 294 stranami je to na straně 264 v pravém sloupci na dvanácté řádce rozepsáno celými slovy, o řádek pod tím je vlevo číslovka 14… Codex Vaticanus končí žd9:14 , poněkud symbolické, možná "jen" náhoda… (náhody nejsou… viz text, ale je to i anagram…) zbylé stránky v kodexu chybí… Textus Receptus, dnešní podoba Nového Zákona v řečtině, jak ji zkompiloval Erasmus Roterdamský ve středověku, to má zkratkou. Z https://www.e-rara.ch/bau_1/content/structure/895554 v PDF "Apokalypsis…" s 38 stranami to je na straně 21 čtvrtý řádek odspodu (v tištěné knize je to strana 209), v levém sloupci řecky χξς , v pravém sloupci latinsky rozepsáno celými slovy. Nevím, z jakých papyrů Erasmus čerpal, že to uvedl opět takhle zkratkou, když všechny kodexy z třetího století to již rozepisují slovy? Že se ty zkratky posvátných jmen a zřejmě i čísel v prvních stoletích používaly je zřejmé třeba i z Tomášova evangelia, dochovaného v koptštině v Nag Hammádí, kde je jméno Ježíš psáno vždy jako IC s čárkou nahoře…
Ovšem, viz Papyrus 115 https://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus_115 , zrovna je v té wikipedii zlomek s tímhle číslem, je to kus papyru 5x3 cm (asi jako krabička od sirek), kde je číslo 616 psáno řeckými číslicemi ΧΙϚ s čárkou nahoře. Chi Iota Digamma. Původně ty řecké manuskripty psaly i posvátná jména zkratkami s čárkou nahoře, i takhle číslovky zkratkou. Písmeno Digamma Ϝ https://en.wikipedia.org/wiki/Digamma , které se četlo jako "w", které stojí na místě hebrejského wav, a ze kterého má latinka na tomto místě písmeno F, se postupně ztratilo, a na toto místo jako číslice se dostalo písmeno Stigma ϛ (i to je poněkud symbolické) https://en.wikipedia.org/wiki/Stigma_(letter), ligatura sigma+tau, takže leckdo si to nyní zjednodušuje a používá tam koncovou sigmu ς. V době apoštolů tam ovšem ještě byla digamma, ne pozdější stigma. Viz wiki článek Digamma, někde uprostřed vpravo je obrázek, jak se psala Pamphylian digamma, prý vypadala takto И jako ruské "i". Pamphylia je na jihu dnešního Turecka, kus od Patmosu a měst těch sedmi církví… Takže v původním zápisu to číslo vypadalo velmi pravděpodobně takto: ΧΙИ s čárkou nahoře. Když se na ty kodexy a papyry podíváte, pochopíte, jak nesnadnou práci měli ti, co to postupně přepisovali z třeba sto let starého okoralého papyru, psaného písmem, jež již v té době bylo zastaralé… Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Numerals , číslo 6e6 se v této zkratkové formě píše XM s čárkou nahoře (tedy 600 myriád)… Jak pravděpodobné je, že přepisující zaměnil XM za ΧΙИ při přepisu textu, načmáraného rukou na sto let starém papyrusu, když to někdy v polovině druhého století přepisoval?

Tolik tedy ale jen vybalené jádro z původního příspěvku, s lingvistickou apologetikou. Nerozporujte to tu nyní, o tomhle se v dnešní společnosti veřejně diskutovat nedá, dokud nebude ten bezzákonný z prostředku vzat (2 θεσσ 27).
Pokud to tu ani takhle věcně nejde, můžete to tu smést a smazat, i to se dá pochopit. Text původní rozšířené diskuse, která již byla uzavřena, i tento "příliš stručný pahýl", jsou (byly,budou) k dispozici i jinde.
A mám vyřídit pozdrav od jednoho nadbytečného chlapečka z třinácté misie pánům s kartami, že jsme se špatně podívali do kalendářů… (בשר מריק נער לבעלי תרות)
PPaPvv (Ιοαννης 832n κ.γ.τ.α.κ.η.α.ε.υ.). (A ovšem, nepíšu to tu zde proto, že bych někomu chtěl ublížit, snažím se pomoci Lidstvu - leckterá Hořká Pilulka Léčí…) (πατερ ημων … ρυσαι ημας απο του πονηρου αμην )
Děkuji vám za případné pochopení a omlouvám se za případné problémy.
πα½

I tento příspěvek byl archivován...
Navigace: link | odpověď na… | začátek |  |
Od: Anonym: P.A.Semif007143f729c26b2162422a47e4be110 )
Kdy: 06. 08. 2019 13:18
Předmět: Dovětek...

K tomu ještě jedno důležité upozornění, protože předjímám možné důsledky (nechci válku ani H-t2).
Na branách Nového Učení Mírů je napsaná věta, složená z jmen dvanácti kmenů Izraele ( Zj21:12 ). Tato jména tam jsou vždy použita jako věta. A ta věta, na kterou se toto odkazuje, je napsána v Zj7 (jiná v knize Zjevení není), je tam všech 12 (ale implicitně až 14) jmen, a u všech 12 je napsané slovo "Zapečetil" (esfragismenoi), různé překlady to různě zkomolily, a různé tradice se mýlily ve významu těch 144000. A viz Zj7:9 , teprve potom se všichni ostatní budou radovat.
Vy si ale ty brány Nového Učení Mírů nechcete vybourat. Je tam "zapečetil", není tam "vyhubil". Ale je to napsané na všech branách a bez toho tam vejít nelze… (nejen proto, že to je takhle někde napsané, ale protože to je i logicky zřejmé a zdůvodnitelné)
A pomněte Zj3:4-5 (to se dobře pamatuje), i tam mají ty, kteří neposkvrnili svůj šat, nebylo by spravedlivé je spolu s těmi Zlými nebo Zkaženými odsoudit nepřiměřeně, a i vy máte své třísky (TaT)
Exodus je lepší řešení než H-t2!

I tento příspěvek byl archivován...