πα½ B ^
P.A.Semi - πα½
2019-08-21

Číslo Šelmy

V Knize Zjevení je ve verši 13:18 ono známé číslo 666, které se leckdo snaží lecčíms napodobit, od čárového kódu, přes znak Google Chrome a spousta dalších.

V původním znění ale ten verš zní takto:

> Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to POČET LIDÍ, a jeho číslo je šest milionů.

Původně tam bylo XM - 600 myriád. Přepisující si myslel, že to je XIИ, chi iota digamma. Pamphylian digamma vypadala takto: И a byla 6. písmeno abecedy, dnes je z ní v latince F. Poté to přepisující nahradili za XIϚ - chi iota Stigma, tohle se dochovalo na kousku papyru a je v poznámkách v Bibli, že to číslo možná bylo 616. Pak teprve z toho bylo χξς chi xi stigma, dnešních 666.


Je to ale dost zřejmé, že číslem kolektivního Antikrista Jidáše je 6 milionů, a tímto číslem již dávno vládne světu a všichni se před ním sklání...


Protože to je Informační Bomba, tak poté, co mi původní text ve fóru smazali, napsal jsem ho tam ještě jednou, ale již jen jako stručné jádro a podtrhl výročím Hiroshima a obešel s ním půl světa od nás na západ. A pak po třech dnech jsem výročím Nagasaki podtrhl tuto větu:


V knize Zjevení verš 9:19

> Neboť zvůle jejich v těch ústech jejich jest, a v těch ocasech jejich, neboť ty ocasy jejich podobné hadům mají hlavy jimiž škodí.

A je k tomu vysvětlení: Genetický jed!

Jistě jako dospělí víte, které ocasy s hlavou, podobné hadům, to jsou...

A k tomu ještě lingvistická poznámka, že v překladu verše před tím se ztratila slovní hříčka: je tam, že ty kobylky jsou ιππος "hippo" - kůň, ale zní to v řečtině stejně jako υπο "hypo" - spodní podřadný. Není tam nic o koních, je tam o υπος podřadných, co škodí především jedem z hlavy na ocase. A je jich 200 milionů, což jich podle statistiky OSN už je v pohybu.

Já chápu, že většiná vás v Čechách, co moc Bibli nerespektujete, tohle nepotřebujete vědět, protože jsou nám leckomu jasné termíny jako "nika endemického druhu" a "domovské právo", ale jsou tady takoví, kteří nám z hloupé nevědomosti hází domobraně klacky pod nohy, a ti to třeba lépe pochopí těmito argumenty z Písma...


Je k tomu průvodní text Víra a Pochybnosti, příběh o tom, jak Syn Člověka obešel z Nebes půl světa jako blesk v 2019-08-06 v 08:15 různých místních časů a padaly hvězdy, ale je ten text poněkud zdlouhavý, protože byl psán 3 dny ve "velrybě" a trochu času okolo... Možná je to spíš text o tom, jak chasník z venkovské chalupy Silou Slova bojuje proti Světovému Draku...